Вплив засобів масової інформації на електоральну поведінку громадянСкачати 19.36 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір19.36 Kb.
УДК 070.15 : 323.2 (477) (043.2)

Ущапівська О.В.

Національний авіаційний університет, Київ
ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЕЛЕКТОРАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ ГРОМАДЯН
В політичній системі сучасного демократичного суспільства дедалі важливішу роль відіграють засоби масової інформації (ЗМІ), які цю ж відкритість та гласність й забезпечують. Під ЗМІ розуміють друковані періодичні видання, телерадіопрограми, кінодокументалістику, інформаційні агентства, Інтернет, інші періодичні форми публічного розповсюдження масової інформації.

Засоби масової інформації (ЗМІ) – один із соціальних інститутів, що тією чи іншою мірою виконують замовлення суспільства та окремих соціальних груп щодо певного впливу на населення в цілому, в тому числі й на окремі вікові та соціальні категорії.

Різні види засобів масової комунікації характеризуються своїм ступенем впливу на електоральну поведінку громадян. Найефективнішим методом передвиборчої агітації в Україні є застосування телебачення, а використання Інтернету та інноваційних медіа-технологій стає невід'ємною складовою передвиборчої кампанії. Мас-медіа сьогодні набувають навіть більшого значення, ніж державна політика. ЗМІ мають змогу керувати соціально – політичними орієнтирами молодої людини, зокрема електоральними.

Виховна та освітня роль ЗМІ тісно пов’язана з їх функцією соціалізації й, по суті, переростає в неї. Проте якщо політична освіта та політичне виховання

передбачають систематичне набуття знань і розширюють пізнавальні й оцінювальні можливості особи, то політична соціалізація означає інтерналізацію, засвоєння людиною політичних норм, цінностей та зразків поведінки.

Політико–соціалізаційне завдання ЗМІ полягає в масовому впровадженні заснованих на пошані закону і прав людини цінностей, навчанні громадян мирно розв’язувати конфлікти, не ставлячи під сумнів суспільний консенсус із

засадничих питань державного устрою. Важливо в цьому контексті враховувати і вплив основних тенденцій розвитку самих ЗМІ. Використання ЗМІ агресивно спрямованих технологій і поширення негативної інформації зменшує рівень довіри до них з боку населення і, як результат, призводить до зниження виборчої активності в країні.

У формуванні нової системи цінностей і норм політичні реалії потребують дослідження процесу електоральної поведінки населення в суспільстві та здійснення пошуку шляхів підвищення рівня виборчої активності, впровадження ефективних виборчих технологій, подолання політичного нігілізму молодого покоління. ЗМІ є засобом залучення населення до політичного життя через сприйняття політичної інформації, залучення до політичних процесів, що відбуваються в суспільстві, і водночас справляють вплив на процеси електорального орієнтування населення.Науковий керівник: Гурицька М.С., к. політ. н., доцент


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка