Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфериСкачати 75.35 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір75.35 Kb.

Тема: Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття . Охорона біосфери.

Мета: Сформувати уявлення про діяльність людини, як геологічну силу, що активно перетворює всі оболонки Землі, показати сучасний стан біосфери і необхідність екологічного мислення для вирішення проблем, що стоять перед людством; сформувати уявлення про біорізноманіття організмів на землі розвивати вміння оперувати біологічними поняттями; виховувати любов до навколишнього середовища.

Обладнання: Ілюстрації, цитати та висловлювання відомих людей, природоохоронне законодавство , Червона книга України.

ХІД УРОКУ.


І.ОЕ

II.АОЗ


На дошці слова з Біблії :

«А земля та стане пустинею через вплив жителів її через плід діянь їхніх»

(Міхей 7.13)

Ці слова сьогодні стануть передмовою до нашого уроку-семінару. Як ви гадаєте, чому?

Розповідь :

Людина як частина природи повинна підпорядковуватись її законам, а не намагатись її змінити,В.І. Вернадський ще в першій половини XX сторіччя передбачав, що біосфера розвинеться у ноосферу. Спочатку Вернадський розглядав її ,як «розумову» оболонку Землі, яка розвивається поза біосферою. Але згодом дійшов висновку, що ноосфера - це стан біосфери, за якою розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку. Зокрема він зазначав, що біосфера переходить у новий стан – ноосферу - під впливом наукової думки і людської праці. Людство все більше відрізняється від інших компонентів біосфери як нова небувала біогенна геологічна сила. Завдяки своїй науковій думці, втіленій у технічних досягненнях, людина освоює ті частини біосфери, куди раніше вона не проникала. Характерною рисою ноосфери є екологізація всіх сфер людського життя. До вирішення будь-яких проблем людина повинна підходити з позиції екологічного мислення, тобто збереження і поліпшення стану природного середовища.

Отже, ноосфера - це якісно нова форма організації біосфери , яка формується внаслідок її взаємодії із людським суспільством і передбачає гармонійне співіснування природи і людини.

ІІІ. МНД

Епіграфом нашого уроку будуть такі слова:

«Природа, в якій вам , молодим , доведеться жити, забруднюється , піддається руйнуванню , знищується. Чи багатьом із вас пощастило бачити прозору річкову воду , чистий пісок , насолоджуватися тишею без ревіння моторів , дихати чистим повітрям без домішок бензину , мазуту , пестицидів? Ваше майбутнє може стати жахливим, якщо не почати негайно лікувати цю проказу. Настав наш час діяти ».

(Гарун Тазієв)

Так , сьогодні настав час діяти , тому що найголовнішою проблемою людства є проблема виживання , яка стосується кожної людини , кожної живої істоти. Ніякі блага цивілізації не замінять чистоти повітря і води, вільних від шкідливих домішок. Як же нам повернути колишню чистоту і красу природи ? Як примножити її багатства?

III. ВНМ.

А тепер ми попрацюємо, як справжні науковці. Перед уроком ви отримали завдання та план семінару, і дехто з вас підготував доповіді. Отже той хто підготував, викладає своє питання, а решта записує факти, що для вас є найбільш новими та цікавими.ПЛАН УРОКУ-СЕМІНАРУ.

 1. Яким чином діяльність людини може вплинути на стан біосфери?

 2. Які екологічні проблеми пов'язані зі зростанням населення Землі?

 3. Що таке урбанізація? її наслідки?

 4. Проблеми використання енергоресурсів?

 5. Як діяльність людини впливає на стан атмосфери?

 1. Що таке кислотні дощі та «озонові діри»? Чим вони спричинені як впливають на стан біосфери?

 1. Що таке тепличний ефект? Його наслідки?

 2. Вплив діяльності людини на гідросферу?

 3. Що таке ерозія ґрунтів? Які причини цього явища?

 4. Що таке пестициди? Як вони впливають на довкілля?

 5. Яким чином діяльність людини може спричинити збільшення площі пустель?

 6. Що таке біологічний метод боротьби із шкідливими видами?

 7. Що таке Червона книга?

 8. Які види рослин і тварин занесені до Червоної книги України?

 9. Що ви знаєте про природоохоронне законодавство України?

 10. Охарактеризуйте природоохоронні території України, області, міста?

 1. Що вам відомо про Міжнародну біологічну програму та програму «людина і біосфера»?

IV УЗУ.

1) Бесіда:

- Назвіть основні причини, що приводять до екологічних проблем?

- Від чого залежить забезпечення населення Землі продуктами харчування?

- Чим небезпечна ерозія ґрунтів? Як їй запобігти?

- Назвіть причини збільшення площі пустель за останні 20 років на 100млн. га.

- Які причини покладені в основу Всесвітньої стратегії охорони природи?

- Які закони України спрямовані на охорону навколишнього природного середовища?

2) Самостійна робота учнів (Заповнення таблиці):

Екологічна проблема

Шляхи вирішення проблеми

1. Зростання населення Землі

Контроль темпів зростання народона­селення; пошуки шляхів збільшення виробництва продуктів харчування.

2. Урбанізація

Там хребты железные, согнув мосты,

Стремят прыжки в зиянье пустоты;

Там ввысь влиты стволы колонн, Украшенные ликами горгон;

Там башни у пределов пашни; Там крылья крыш над чернотою ниш

Застылый свой полет

в свинцовьій свод несут;

То - город-спрут

Лег у дорог лавиной над равниной.

(Е. Верхарн)


Дбайливе ставлення до природного ото­чення міста (створення зелених зон).

3. Використання енергоресурсів.

Обмеження використання невідновних ресурсів, ширше використання віднов­них ресурсів.

4. Ерозія і забруднення ґрунтів.

Впровадження екологічно обґрунтованих технологій обробітку грушу, раціональне використання добрив, засобів захисту рослин, впровадження сівозмін, лісосмуг, раціональне зрошення; перехід на біологі­чні методи боротьби зі шкідниками.

5. Знищення лісів

Площа лісів скоротилася в 2 рази. Зміша­ні та листяні ліси зменшилися на 50%, середземноморські - на 80%. Щорічно скорочується площа лісів на 200 тис .кв.км. На 10 знищених дерев у світі людина саджає тільки одне.Збереження та примноження лісового фонду планети; використання вторин­них ресурсів; застосування синтетич­них матеріалів.

6. Кліматичні зміни

t° поверхні Землі підвищилася на 0.5 С за сторіччя; до середини XXI ст. може підвищитися на 4,5°С; наслідки парнико­вого ефекту).Зменшення концентрації С02 в атмосфері (спалювання палива, порушення мікробних угруповань ґрунтів).

7. Стан атмосфери

Проблеми забруднення, озонові дірки, кис­лоті дощі. (Зменшення озону на 1% підвищує захворюваність на рак шкіри на 5-7%).Впровадження нових технологій, за­мкнених циклів, припинення виробницт­ва хлорфторвуглецю, очисні споруди.

8. Питна вода

(Зараз в біосфері знаходиться 50 тис. ксенобіотиків; 1 кг риби містить до 800 мг ртуті тощо).Зменшення об'ємів стічних вод, їх очищення; захист водойм; збережен­ня малих річок; впровадження за­мкнених циклів.

V.ПУ


І я б хотіла завершити наш урок , такими висловами відомих людей:
Те , що ми робимо для себе, вмирає разом з нами. Те , що ми робимо для інших, для світу, залишається навіки.

Альберт Паш.
Земля не належить нам. Це ми належимо Землі.

Вождь індіанців сіу, 1854р.
VІ. Д3.

Написати п’ятихвилинне есе на тему : « Що ми охороняємо – природу чи власне життя».

Вплив людини на стан біосфери. Раціональне використання природних ресурсів та охорона біосфери. Природоохоронне законодавство України. Поняття про екологічне мислення. Міжнародне співробітництво у справі охорони природи.

Перелік питань, винесених на семінар: 1. Яким чином діяльність людини може вплинути на стан біосфери?

 2. Які екологічні проблеми пов'язані зі зростанням населення Землі?

 3. Що таке урбанізація? її наслідки.

 4. Проблеми використання енергоресурсів?

 5. Як діяльність людини впливає на стан атмосфери?

 6. Що таке кислотні дощі та «озонові діри»? Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери9

 7. Що таке тепличний ефект? Його наслідки.

 8. Вплив діяльності людини на гідросферу.

 9. Що таке ерозія грунтів? Які причини цього явища9
 1. Що таке пестициди? Як вони впливають на довкілля9

 2. Яким чином діяльність людини може спричинити збільшення площі пустель9

 3. Що таке біологічний метод боротьби із шкідливими видами?

 4. Що таке Червона книга?

 5. Які види рослин і тварин занесені до Червоної книги України?

 6. Що ви знаєте про природоохоронне законодавство України?

 7. Охарактеризуйте природоохоронні території України, області, міста.

 8. Що вам відомо про Міжнародну біологічну програму та програму «Людина і біосфера»?

Рекомендована література: 1. Загальна біологія . (Підруч. для учнів 10-11 серед . загально освіт. Шк.) / М.Е. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан та ін. - К.: Ґенеза, 1998. -с. 350-365.

 2. М'якушко В.К., Вольвах Ф.В. Екологія. -К.: Рад. Школа, 1984,

 3. Редо П.П., Кулинич ЛЯ. Екологія для всіх.

 4. Воіственський М. А., Стойко С. М. Охорона природи .- К.: Вища школа, 1997.

 5. Чернова Н.М., Билова А.М. Екологія. - М.: Просвещение, 1990.

 6. Медина В.С. Охорона природи. - К.: Вища школа, 1977.

 7. Миксев А.В. и др.. Охрана природи. -М.: Просвещение, 1990.

 8. Ното заріепз против Ното ТесЬпосгагісш - К: Лнбидь, 1991.

 9. Проблеми мониторинга и окружающей средн. - Л.: Гидрометеоиздат, 1989.

 10. Ященко П.Т. и др.. Природне национальнне парки Украйни. - Львов: И-во ЛУ, 1988.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка