Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського” Н. В. Зілюк лабораторні заняття з курсу «діловодство»Сторінка1/4
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4
Управління освіти і науки України Волинської області

Вищий комунальний навчальний заклад

Володимир-Волинський педагогічний коледжім. А.Ю.Кримського”
Н.В. ЗІЛЮК

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

З КУРСУ «ДІЛОВОДСТВО»

(спеціальність 5.02010501 «Діловодство»)

Збірник завдань
Володимир-Волинський

2011

УДК 015

ББК 91

З 61

Зілюк Н.В. Лабораторні заняття з курсу «Діловодство» (спеціальність 5.02010501 «Діловодство») – збірник завдань. – ВВПК, 2011. -

Рецензенти:

Гавда Н.М., викладач-методист

педагогіки, методист коледжу;Просова Н.І., голова циклової комісії

викладачів діловодства та

інформаційної діяльності.

Навчальний посібник побудований відповідно до вимог навчального плану, програми з діловодства, робочої програми за кредитно-модульною системою організації навчання, пропонує завдання для лабораторних занять з діловодства.

Призначений для викладачів і студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство».

Рекомендовано до друку рішенням педагогічної ради коледжу ім. А.Ю. Кримського (протокол № 5 від 14.03.2011 р.)
УДК 015

ББК 91

З 61

ЗМІСТ

Передмова ……………………………………………………7

Перелік лабораторних занять за змістовими модулями….. 9

Зміст завдань для лабораторних занять…………………...11 1. Змістовий модуль 2.

Основні вимоги, що висуваються до оформлення документів

Лабораторне заняття № 1

Тема. Оформлення титульної сторінки та змісту в документах ………………………………………………….11


 1. Змістовий модуль 2.

Основні вимоги, що висуваються до оформлення документів

Лабораторне заняття № 2

Тема. Оформлення бібліографічних описів……………….13


 1. Змістовий модуль 2.

Основні вимоги, що висуваються до оформлення документів

Лабораторне заняття № 3

Тема. Оформлення змінних реквізитів організаційно-розпорядчих документів……………………………………16


 1. Змістовий модуль 3.

Вдосконалення документацій них процесів в умовах нових інформаційних технологій

Лабораторне заняття № 4

Тема. Укладання службових заяв………………………….19


 1. Змістовий модуль 4.

Класифікація організаційно-розпорядчої документації

Лабораторне заняття № 5

Тема. Укладання організаційних документів. Посадові інструкції…………………………………………………….21


 1. Змістовий модуль 4.

Класифікація організаційно-розпорядчої документації

Лабораторне заняття № 6

Тема. Укладання організаційних документів. Статут. Правила………………………………………………………26


 1. Змістовий модуль 4.

Класифікація організаційно-розпорядчої документації

Лабораторне заняття № 7

Тема. Укладання розпорядчих документів. Розпорядження………………………………………………27


 1. Змістовий модуль 4.

Класифікація організаційно-розпорядчої документації

Лабораторне заняття № 8

Тема. Укладання розпорядчих документів. Наказ. Витяг із наказу………………………………………………………...31


 1. Змістовий модуль 5

Складання довідково-інформаційної документації

Лабораторне заняття № 9

Тема. Укладання протоколів та витягів із протоколів……35


 1. Змістовий модуль 5

Складання довідково-інформаційної документації

Лабораторне заняття № 10

Тема. Складання телеграм та телефонограм……………...39


 1. Змістовий модуль 6

Довідково-інформаційні документи

Лабораторне заняття № 11

Тема. Укладання довідок, доповідних та пояснювальних записок……………………………………………………….42


 1. Змістовий модуль 6

Довідково-інформаційні документи

Лабораторне заняття № 12

Тема. Укладання запрошень, звітів, планів, оголошень, списків……………………………………………………….45


 1. Змістовий модуль 7

Службове листування

Лабораторне заняття № 13

Тема. Укладання службових листів……………………….47


 1. Змістовий модуль 8

Документація з особового складу

Лабораторне заняття № 14

Тема. Заповнення особових листків з обліку кадрів та особових карток…………………………………………….52


 1. Змістовий модуль 8

Документація з особового складу

Лабораторне заняття № 15

Тема. Укладання наказів з особового складу…………….52


 1. Змістовий модуль 8

Документація з особового складу

Лабораторне заняття № 16

Тема. Відрядження працівників. Заповнення свідоцтва про відрядження…………………………………………………56


 1. Змістовий модуль 10

Організація роботи з документами

Лабораторне заняття № 17

Тема. Організація роботи з документами…………………57


 1. Змістовий модуль 10

Організація роботи з документами

Лабораторне заняття № 18

Тема. Реєстрація документів………………………………61


 1. Змістовий модуль 10

Організація роботи з документами

Лабораторне заняття № 19

Тема. Укладання номенклатури справ……………………62


 1. Змістовий модуль 10

Організація роботи з документами

Лабораторне заняття № 20

Тема. Екскурсія на робоче місце секретаря-діловода……65


 1. Змістовий модуль11

Особисті офіційні документи

Лабораторне заняття № 21

Тема. Укладання автобіографії та характеристики………65


 1. Змістовий модуль11

Особисті офіційні документи

Лабораторне заняття № 22

Тема. Укладання заяв, розписок, доручень та резюме…..70


 1. Змістовий модуль 12

Основні вимоги до організації сучасного діловодства

Лабораторне заняття № 23

Тема. Планування та звітування службової діяльності….74


 1. Змістовий модуль 13

Оперативне зберігання документів

Лабораторне заняття № 24

Тема. Організація і проведення наради……………………75

Література…………………………………………………...77ПЕРЕДМОВА
Однією з найпоширеніших форм організації навчального процесу є лабораторні заняття.

Лабораторне заняття з діловодства – це форма навчального заняття, на якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натуральні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням.

Лабораторне заняття має такі особливості:


 • мета роботи наперед точно визначена;

 • методика та послідовність виконання наперед точно відпрацьовані і зведені в інструкційну картку;

 • обладнання, прилади, інструменти наперед підібрані і запропоновані студентам;

 • результат, який повинен бути одержаний у роботі, відомий студентам.

Розрізняють:

 • традиційні лабораторні заняття;

 • дослідні лабораторні заняття.

На лабораторних заняттях з діловодства застосовуються такі форми роботи:

1. Індивідуальна робота студентів.

2. Групова.

3. Ланками.

Лабораторні заняття зосереджують увагу насамперед на виробленні певних навичок, на оволодінні методикою роботи, саме тоді відбувається процес формування фахівців.

Основне призначення лабораторних занять: • формування професійних вмінь і навичок;

 • вміння застосовувати знання на практиці;

 • дослідження наукових гіпотез.

Проведення лабораторного заняття включає такі етапи:

 • проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи;

 • виконання конкретних завдань;

 • оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи.

 • оцінювання викладачем результатів роботи студентів.


ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ (48 годин)
Змістовий модуль 2. Основні вимоги, що висуваються до оформлення документів

 1. Тема. Оформлення титульної сторінки та змісту в документах(2 год.).

 2. Тема. Складання бібліографічних описів(2 год.).

 3. Тема. Оформлення змінних реквізитів організаційно-розпорядчих документів(2 год.).

Змістовий модуль 3. Вдосконалення документацій них процесів в умовах нових інформаційних технологій

 1. Тема. Укладання службових заяв(2 год.).

Змістовий модуль 4. Класифікація організаційно-розпорядчої документації

 1. Тема. Укладання організаційних документів. Посадові інструкції(2 год.).

 2. Тема. Укладання організаційних документів. Статут. Правила(2 год.).

 3. Тема. Укладання розпорядчих документів. Розпорядження(2 год.).

 4. Тема. Укладання розпорядчих документів. Наказ. Витяг з наказу(2 год.).

Змістовий модуль 5. Складання довідково-інформаційної документації

 1. Тема. Укладання протоколів та витягів із протоколів(2 год.).

 2. Тема. Складання телеграм та телефонограм(2 год.).

Змістовий модуль 6. Довідково-інформаційні документи

 1. Тема. Укладання довідок, доповідних та пояснювальних записок(2 год.).

 2. Тема. Укладання запрошень, оголошень, звітів, планів та списків(2 год.).

Змістовий модуль 7. Службове листування

 1. Тема. Укладання службових листів(2 год.).

Змістовий модуль 8. Документація з особового складу

 1. Тема. Заповнення особових листків з обліку кадрів та особових карток(2 год.).

 2. Тема. Укладання наказів з особового складу(2 год.).

 3. Тема. Відрядження парцівників. Заповнення свідоцтва про відрядження(2 год.).

Змістовий модуль 10. Організація роботи з документами

 1. Тема. Організація роботи з документами(2 год.).

 2. Тема. Реєстрація документів(2 год.).

 3. Укладання номенклатури справ(2 год.).

 4. Екскурсія на робоче місце секретаря – діловода(2 год.).

Змістовий модуль11. Особисті офіційні документи

 1. Тема. Укладання автобіографії та характеристики(2 год.).

 2. Тема. Укладання заяв, розписок, доручень та резюме(2 год.).

Змістовий модуль 12. Основні вимоги до організації сучасного діловодства(2 год.).

 1. Тема. Планування та звітування службової діяльності(2 год.).

Змістовий модуль 13. Оперативне зберігання документів

 1. Тема. Організація і проведення наради(2 год.).ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль 2.

Основні вимоги, що висуваються до оформлення документів

Лабораторне заняття № 1

Тема. Оформлення титульної сторінки та змісту в документах

Мета: навчитись оформляти титульну сторінку і зміст в документах.
Варіант 1

Завдання 1

Оформіть зміст за такими даними.

Вступ, зміст, розділ 1, положення, статут, інструкція, правила, список використаної літератури, розділ 2, розпорядчі документи, постанова, ухвала, наказ, розпорядження, вказівка, додатки.
Завдання 2

Оформіть зміст і доповніть тими елементами, яких не вистачає.

Розділ 1, підготовка справ до зберігання, мета і основні етапи підготовки документів до зберігання і використання, оформлення справ, література, розділ 2, організація праці діловодної служби, основні завдання і функції діловодної служби, умови праці секретаря – діловода.
Завдання 3

Оформіть титульну сторінку за такими даними.

Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського, кафедра діловодства та інформаційної діяльності, електронний документ: переваги та недоліки, укладач (ім’я, прізвище, курс, група), місце видання, дата.

Завдання 4

Використовуючи (завдання 3) оформіть титульну сторінку особистого характеру.


Змістовий модуль 2.

Основні вимоги, що висуваються до оформлення документів

Лабораторне заняття № 1

Тема. Оформлення титульної сторінки та змісту в документах

Мета: навчитись оформляти титульну сторінку і зміст в документах.

Варіант 2

Завдання 1

Оформіть зміст за такими даними.

Передмова, література, розділ 1, документ з найдавніших часів до наших днів, поняття про документ, суть документальної інформації, вимоги до документа, розділ 2, підготовка до складання службових документів, мовний стиль ділового документа, текст службових документів, зміст, додатки.
Завдання 2

Оформіть зміст і доповніть тими елементами, яких не вистачає.

Передмова, розділ 1, документація з особового складу, облік особового складу, порядок ведення особових справ, додатки, розділ 2, організація роботи з документами, приймання, розгляд і реєстрація документів, робота з вихідними документами.
Завдання 3

Оформіть титульну сторінку за такими даними.

Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського, кафедра діловодства та інформаційної діяльності, електронний документ: переваги та недоліки, укладач (ім’я, прізвище, курс, група), місце видання, дата.
Завдання 4

Використовуючи (завдання 3) оформіть титульну сторінку особистого характеру.


Змістовий модуль 2.

Основні вимоги, що висуваються до оформлення документів

Лабораторне заняття № 2

Тема. Оформлення бібліографічних описів

Мета: навчитись правильно оформляти бібліографічні описи.
1. Проставити розділові знаки.

 1. Библиотечное дело Терминол слов Сост И М Суслова Л Н Уланова 2-е

изд М Книга 1986 224 с

 1. Головач А С Зразки оформлення документів Для підприємств і громадян Донецьк 2000 480 с

 2. Діденко А Н Сучасне діловодство К 1998 350 с

 3. Кушнаренко Н Н Документоведение К Знания 2000 480 с

 4. Любимець Л П Ділові папери К Радянська школа 1981 381 с

 5. Обчислювальна і прикладна математика Зб Наук Пр К Либідь 1993 99 с

 6. Рак Ю П Стенографія Машинопис Навчальний посібник Ін-т змісту і методів навчання та ін Макіївка 1996 476 с

 7. Сидоренко О Історична метрологія Лівобережної України ХVІІІ ст. К Наук Думка 1975 160 с

 8. Шостьин Н Очерки истории русской метрологии ХІ – ХХ веков М Изд-во стандартов 1975 272 с

 9. Установна грамота Мстислава Даниловича 1289 року Літопис Руський К Дніпро 1989 450 с


2. Проставити розділові знаки

 1. Ісаєвич Я Деякі питання української метрології ХVІ – ХVІІІ ст. Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР 1961 № 2

 2. Метрология историческая Советская историческая енциклопедия М Сов Енциклопедия 1966 Т 9 402-409 с

 3. Метрологія історична Радянська енциклопедія історії України К УРЕ 1971 Т 3 119 с

 4. Міри Енциклопедія українознавства Львів Молоде життя 1994 Т 4 1581-1582 с

 5. Сидоренко О Про стан вивчення української метрології Український історичний журнал 1970 № 5 106-111 с

 6. Бойко А Нарбутів «гріх» Пам’ятки України 1990 № 3 С 10-14

 7. Гроші Енциклопедія Українознавства Т 1 Львів Молоде життя 1993 Т 2 С 447-450

 8. Герб Енциклопедія Українознавства Т 1 Львів Молоде життя 1993 С 373-374

 9. Сенютович-Бережний В Герб Волині Літопис Волині Вінніпег 1958 Ч 4 С 99-100

 10. Якимович Б До питання про українську національну символіку Пам’ятки України 1989 №3 С 44-47


3. Знайти помилку

 1. Культура української мови: Довідник – С.Я. Єрмоленко, Н.Я. Дзюбишина, К.В. Ленець та ін. За ред. В.М. Русанівського. /К.: Либідь, 1990.

 2. Любимець Л.П. Ділові папери. – К – Рад. Школа, 1981.

 3. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль: Навч. Посіб. Видання третє. – К.: Центр навчальної літератури - , 2004.

 4. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова ділового спілкування: Навч. Посіб. – К / Каравела, 2006.

 5. Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. – К: Техніка; 1992.

 6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів.; К.: Либідь, 1993.

 7. Плотниицька І.М. Ділова українська мова. Навч. Посіб. Для вищ. Навч. Закладів – К.: Міленіум: - 2001.

 8. Рабинович П.А. Кореспонденція і діловодство: - К.: Вища шк., 1978.

 9. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. – К.: Літера ЛТД – 2003.

 10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. – К;: Літера, 2000

Змістовий модуль 2.

Основні вимоги, що висуваються до оформлення документів
Лабораторне заняття № 3

Тема. Оформлення змінних реквізитів організаційно-розпорядчих документів

Мета: навчитись правильно оформляти змінні реквізити організаційно-розпорядчих документів.
1 варіант

Завдання 1

Запишіть усі можливі способи зовнішнього адресування та погодження документів. Наведіть зразки реквізитів 28, 29, 30, 31, укажіть на особливості їх розміщення у службових документах.


Завдання 2

Оформіть правильно реквізити використовуючи подані завдання.Адресат

Адресування документа підприємству, організації – ТОВ «Сатурн-корпорейшн»; вул. акад. Янгеля, 64, Київ, 02112.

Адресування структурному підрозділові – Холдингова компанія «Вестар»; Відділ збуту та постачання.
Затвердження

Затверджую, Директор незбутоих функцій маркетингу ТОВ «Альянс-транс-Інтернешнл»; Закусило О.С; 00.00.0000.

Затверджено. Протокол засідання ради директорів Холдингової компанії «Ів Сен Лоран»; 00.00.0000, № ____.
Резолюція

Буряк П.А. До наказу. Директор збутових функцій маркетингу «Телеком ЛТД»; 00.00.0000.


Підпис

Головний менеджер транспортного відділу; Карпов О.К.; начальник відділу статистики концерну «Валес»; Доброхотов К.М.

Директор відділу збутових функцій маркетингу; Кольберг О.Д.; головний бухгалтер збутових функцій маркетингу Гравіс В.Д.

За директора транспортного відділу; Заст. Директора Купріянов О.П. Головний менеджер відділу контролю збуту Суханов Д.С.


Зовнішнє погодження документів

ПОГОДЖЕНО; головний санітарний лікар м. Києва4 Ужченко В.Ж.; 00.00.0000.

ПОГОДЖЕНО ; головний інспектор Державного пожежного нагляду м. Києва; Кривушин О.С.; 00.00.0000.
Віза

Головний бухгалтер; Скупий О.А.; 00.00.0000.


Змістовий модуль 2.

Основні вимоги, що висуваються до оформлення документів
Лабораторне заняття № 3

Тема. Оформлення змінних реквізитів організаційно-розпорядчих документів

Мета: навчитись правильно оформляти змінні реквізити організаційно-розпорядчих документів.
2 варіант

Завдання 1

Розгляньте всі можливі способи підписання та затвердження службових документів. Проаналізуйте особливості проставлення резолюцій та віз у документах. Наведіть зразки.


Завдання 2

Оформіть правильно реквізити використовуючи подані завдання.Адресат

Адресування посадовій особі – Холдингова компанія «Київміськбуд»; Відділ маркетингу; Головний менеджер; вул. Грушевського, 2, Київ; 01001.

Адресування кільком адресатам – Директор АТ «Атек». Директор ЗАТ «Тонус». Директор ВАТ «Крамал». Директор АТ «Верес».


Затвердження

Затверджую, директор виробничого відділу Командитного товариства «Хойер і Ко»; 00.00.0000, підпис.

Директор ВВПК ім. А.Ю. Кримського, Затверджую, підпис.
Резолюція

Відділ фінансування та бухгалтерія. Сплатити рахунок. Директор ЗАТ «Куперс»; 00.00.0000.Підпис

Директор заводу; Довгопалов В. Г.; Головний бухгалтер; Савченко Г.К.

Голова комісії; Гарбо О.І; члени комісії: Канюк А.С.; Дмитренко П.Н.; Маленко Н. А.; Ольшанський М.С.

Заступник міністра інвестицій і будівництва; Єрмаков В.Ж.; 06 квітня 200_ р.; заступник міністра промисловості України4 Чуйков В.Г.; 08 квітня 200_ р.


Зовнішнє погодження документів

ПОГОДЖЕНО; Директор Національної пробірної палати України; Верходубець С.К.; 00.00.0000.

ПОГОДЖЕНО; протокол засідання Ради директорів; 00.00.0000; № 12.

Віза

Директор центральної аналітичної лабораторії; Симоненко Л.С.; 00.00.0000.


Змістовий модуль 3.

Вдосконалення документацій них процесів в умовах нових інформаційних технологій
Лабораторне заняття № 4

Тема. Укладання службових заяв

Мета: навчитись правильно укладати службові заяви.

Завдання

1. Укласти заяву директорові заводу « Неон» п. Литвиненку А. В. з проханням працевлаштування, на посаду інспектора відділу кадрів. Зазначте документи, які додаються до заяви.


2. Укласти заяву ректорові Житомирського педагогічного університету ім.. Т. Г. Шевченка Демидову А. І.. В заяві зазначте прохання допуску до екзаменів для вступу на денну форму навчання філологічного факультету за спеціальністю «Українська мова та література».

Зазначте документи, які додаються до заяви.


3. Укласти заяву генеральному директорові ВО «Квазар» п. Муляр С. В. від технічного секретаря(П. І.), з проханням перевести на посаду начальника відділу кадрів. До заяви додайте копію диплома.
4. Укласти заяву директорові Київського педагогічного коледжу Пугач С. М. від викладача педагогіки (П. І.), з проханням надати чергову відпустку за період з 29.08.1999 по 29.07.2000 з 01.09.2000. Причиною відпустки зазначте від’їзд на лікування в санаторій у період з 04. по 28.09.2000.
5. Укласти заяву директорові ПТУ № 67 Кудряшову М. В. від технічного секретаря (П. І.), з проханням надати чергову відпустку без збереження заробітної плати на період з 24 березня по 10 квітня 2000 р. Причиною зазначте сімейні обставини.
6. Укласти заяву генеральному директорові фірми «Промінь» п. Пахарєву В. М. від комірника ( П. І.), з проханням звільнити з роботи за власним бажанням з 25.07.2000.
7. Укласти заяву генеральному директорові фірми «Сяйво» п. Водоймову Т. Ф. від офіс – менеджера (П. І. ), з проханням надати навчальну відпустку на період з 14.06 по 03.07.2000 для складання літньої екзаменаційної сесії в Київському педагогічному університеті. До заяви потрібно додати довідку – виклик.
Змістовий модуль 4.

Класифікація організаційно-розпорядчої документації

Лабораторне заняття № 5

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка