Вкажіть правильно носіїв судової влади в Україні, які у відповідності до законодавства України здійснюють правосуддяСторінка1/9
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
tema5.1

#

Вкажіть правильно носіїв судової влади в Україні, які у відповідності до законодавства України здійснюють правосуддя: 1. третейські судді;

 2. арбітри;

 3. професійні судді;

 4. судді товариських судів;

 5. мирові судді.

#3

Посадові особами судової влади, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі в Конституційному Суді України та судах загальної юрисдикції це - 1. судді

 2. прокурори

 3. народні засідателі

 4. присяжні

 5. народні судді

#1

Вставте пропущене словосполучення в наступному законодавчому положенні: „Судді є __________, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов’язки на професійній основі ...”: 1. уповноваженими особами;

 2. представниками судової влади;

 3. представниками державної влади;

 4. посадовими особами судової влади;

 5. представниками народу.

#4

Назвіть неправильно вказані положення, що розкривають зміст заборони сумісної діяльності судді із діяльністю щодо здійснення правосуддя: 1. належати до політичних партій;

 2. мати представницький мандат;

 3. обіймати будь-які інші оплачувані посади;

 4. займатися викладацькою діяльністю;

 5. виконувати будь-яку оплачувану роботу, крім суддівської.

#4

Який із перелічених обов’язків, що покладено на професійних суддів, названо неправильно: 1. забезпечити повний, об’єктивний і всебічний розгляд кримінальних справ;

 2. видавати дозвіл на право здійснення певного виду діяльності;

 3. не розголошувати відомості, що складають таємницю нарадчої кімнати;

 4. дотримуватись службової дисципліни і розпорядку роботи суду;

 5. не допускати вчинків, що порочать звання судді.

#2

Яка вимога, що висувається до кандидата на зайняття суддівської посади у місцевому суді загальної юрисдикції, названа правильно: 1. має постійне джерело доходів;

 2. володіє державною мовою;

 3. не має постійного місця проживання на території іноземної держави;

 4. наявність незакінченої юридичної освіти;

 5. наявність загального стажу роботи понад три роки;

#2

Яка вимога, що висувається до кандидата на зайняття суддівської посади у місцевому суді загальної юрисдикції, названа правильно: 1. володіє знанням державної та іноземних мов;

 2. пройшов суддівську підготовку у спеціальних навчальних закладах;

 3. має не менш як три роки стажу роботи у галузі права;

 4. має навики у сфері судової психології;

 5. постійно проживає в Україні не менш як п’ять років.

#3

Вкажіть вік особи, з досягненням якого вона може бути призначена на посаду судді Верховного Суду України. 1. 25 років

 2. 30 років

 3. 35 років

 4. 40 років

 5. 45 років

#3

Вкажіть стаж роботи в галузі права, який необхідно мати для зайняття судді Верховного Суду України: 1. 5 років;

 2. 7 років;

 3. 9 років;

 4. 10 років;

 5. 15 років.

#4

Вставте пропущене словосполучення в наступному законодавчому положенні: „Необхідною умовою для зайняття посади судді будь-якого суду, вказаного у частині 1 цієї статті, є складання ________”: 1. повноважень;

 2. кваліфікаційного заліку;

 3. кваліфікаційного класу;

 4. кваліфікаційної заборгованості;

 5. кваліфікаційного екзамену.

#5

Вкажіть, яку освіту повинен мати кандидат на зайняття суддівської посади у спеціалізованих господарських судах: 1. вищу юридичну освіту;

 2. вищу освіту;

 3. вищу освіту у сфері педагогіки та психології;

 4. вищу юридичну освіту у галузі знань, що стосується спеціалізації суду;

 5. юридичну середню спеціальну освіту.

#4

За рішенням якого органу, суддя може бути затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку суду: 1. органу дізнання;

 2. органу досудового слідства;

 3. Генерального прокурора;

 4. Президента;

 5. Верховної Ради України.

#5

Який орган вправі припинити повноваження судді: 1. орган досудового слідства;

 2. орган, який призначив суддю на посаду;

 3. Вища Рада Юстиції;

 4. Верховний Суд України;

 5. Вища кваліфікаційна комісія України.

#2

Який орган надає рекомендацію кандидату на призначення на суддівську посаду вперше: 1. Верховний Суд України;

 2. Вища Рада Юстиції;

 3. кваліфікаційна комісія;

 4. Рада національної безпеки і оборони України;

 5. департамент з питань суддівської діяльності Адміністрації Президента України.

#3

В чому полягають особливості правового статусу суддів військових судів: 1. присвоюються військові звання;

 2. присвоюються кваліфікаційні класи;

 3. присвоюються почесні звання;

 4. присвоюються державні ранги;

 5. присвоюються державні відзнаки.

#1

Вставте пропущене словосполучення в наступному законодавчому положенні: „Кваліфікаційні комісії суддів є _________ в системі судоустрою України, повноваження яких визначаються Конституцією України та цим Законом”: 1. органами суддівського самоврядування;

 2. дорадчими органами;

 3. постійно діючими органами;

 4. органами організаційного забезпечення суддівської діяльності;

 5. представницькими органами.

#3

Вкажіть правильно вид кваліфікаційних комісій суддів: 1. кваліфікаційна комісія апеляційних судів;

 2. кваліфікаційна комісія військових судів;

 3. кваліфікаційна комісія вищих спеціалізованих судів;

 4. кваліфікаційна комісія касаційного суду;

 5. кваліфікаційна комісія Конституційного Суду України.

#2

Вкажіть правильно територію діяльності кваліфікаційних комісій суддів загальних судів:  1. апеляційні округи;

  2. області;

  3. регіони;

  4. райони у містах з районним поділом;

  5. міста Київ та Севастополь.

#1

Вкажіть правильнопідставу притягнення судді до дисциплінарної відповідальності: 1. вчинення злочину;

 2. порушення вимог щодо несумісності інших видів діяльності;

 3. порушення вимог щодо участі в діяльності органів суддівського самоврядування;

 4. пошкодження майна суду;

 5. вчинення адміністративного проступку.

#2

Вкажіть правильно форму кваліфікаційної атестації суддів: 1. кваліфікаційний залік;

 2. кваліфікаційна співбесіда;

 3. кваліфікаційне опитування;

 4. кваліфікаційне тестування;

 5. кваліфікаційний експеримент.

#2

Вкажіть правильно, хто здає кваліфікаційний іспит у кваліфікаційних комісіях суддів: 1. суддя, що має стає роботи понад десять років;

 2. суддя, що йде на переобрання безстроково;

 3. суддя, що не пройшов кваліфікаційної співбесіди;

 4. особа, що виявила бажання бути призначеною на посаду судді вперше;

 5. особа, що призначається до складу кваліфікаційної комісії.

#4

Вкажіть кількість суддів-членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. 1. 13

 2. 7

 3. 11

 4. 6

 5. 2

#2

Вкажіть мінімальний термін проживання на території України особи-кандидата на зайняття суддівської посади. 1. 3 роки

 2. 5 років

 3. 7 років

 4. 10 років

 5. 20 років

#4

Вкажіть мінімальний стаж роботи на суддівських посадах кандидата на посаду судді Верховного Суду України. 1. 3 роки

 2. 5 років

 3. 7 років

 4. 10 років

 5. 15 років

#2

Вкажіть мінімальний вік особи, яка претендує на зайняття суддівської посади у вищому спеціалізованому суді. 1. 30 років

 2. 25 років

 3. 21 рік

 4. 35 років

 5. 40 років

#1

Вкажіть строк перебування у другому і третьому кваліфікаційному класах суддів. 1. 3 роки

 2. 5 років

 3. 7 років

 4. 1 рік

 5. 2 роки

#2

Вкажіть строк перебування особи на посаді судді, у разі призначення на цю посаду вперше.  1. рік

  2. роки

  3. 5 років

  4. 10 років

  5. безстроково

#3

Вкажіть вік, з досягненням якого припиняються повноваження судді. 1. 70 років

 2. 65 років

 3. 60 років

 4. 55 років

 5. 75 років

#2

Вкажіть кількість суддів-членів кваліфікаційної комісії суддів. 1. 13

 2. 7

 3. 11

 4. 6

 5. 2

#4

Вкажіть кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. 1. 13

 2. 12

 3. 11

 4. 10

 5. 7

#1

Вкажіть загальну кількість членів кваліфікаційної комісії суддів загальних судів. 1. 13

 2. 12

 3. 11

 4. 10

 5. 6

#3

Вкажіть загальну кількість кваліфікаційних класів суддів. 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 10

#4

Вкажіть мінімальний стаж судді на суддівській посаді, який дає йому право на відставку. 1. 15 років

 2. 20 років

 3. 25 років

 4. 30 років

 5. 35 років

#2

Вкажіть термін, на який утворюються кваліфікаційні комісії суддів. 1. 3 роки

 2. 4 роки

 3. 5 років

 4. 6 років

 5. 7 років

#1

Вкажіть мінімальний вік для особи-народного засідателя. 1. 21 рік

 2. 25 років

 3. 30 років

 4. 35 років

 5. 40 років

#2

Вкажіть мінімальний вік для особи-присяжного. 1. 21 рік

 2. 25 років

 3. 30 років

 4. 35 років

 5. 40 років

#3

Вкажіть максимальний вік, до досягнення якого особа може перебувати на посаді судді. 1. 55 років

 2. 60 років

 3. 65 років

 4. 70 років

 5. не обмежений

#3

Вкажіть правильно види дисциплінарних стягнень, що можуть бути застосовані до судді: 1. громадська догана;

 2. штраф;

 3. пониження у кваліфікаційному класі;

 4. позбавлення почесного звання;

 5. зобов’язання вибачитись за свої вчинки;

#3

Вкажіть правильно види дисциплінарних стягнень, що можуть бути застосовані до судді: 1. громадська догана;

 2. позбавлення почесного звання;

 3. догана;

 4. зобов’язання вибачитись за свої вчинки;

 5. тимчасове відсторонення від посади

#3

tema5.2


#

Вкажіть правильно носіїв судової влади в Україні, які у відповідності до законодавства України здійснюють правосуддя: 1. мирові судді;

 2. професійні судді;

 3. третейські судді;

 4. судді товариських судів;

 5. народні делегати;

 6. народні засідателі;

 7. присяжні.

#267

Вкажіть правильно положення, що стосуються заборони поєднання суддівської та іншої діяльності: 1. належати до професійних спілок;

 2. здійснювати наукову діяльність;

 3. здійснювати творчу діяльність;

 4. здійснювати оплачувану консультаційну роботу з громадянами;

 5. входити до складу органів суддівського самоврядування;

 6. здійснювати викладацьку діяльність;

 7. брати участь у політичній діяльності.

#147

Вкажіть правильно вимоги, яким повинен відповідати кандидат на зайняття суддівської посади у вищому спеціалізованому суді: 1. володіти навиками роботи із неповнолітніми;

 2. перебувати на суддівській посаді не менш як п’ять років;

 3. мати стаж роботи у галузі права не менш як сім років;

 4. досягнути сорокап’ятирічного віку;

 5. володіти державною мовою та однією з мов національних меншин;

 6. здійснювати свою діяльність на професійній основі;

 7. мати вищу юридичну освіту.

#237

Вкажіть правильно визначені у законодавстві гарантії, що забезпечують незалежність суддів: 1. недоторканність судді;

 2. передбачена законом необхідність звітування перед органами державної влади про проведену роботу;

 3. робота суду організовується на засаді самофінансування;

 4. обов’язковість для судді вказівок вищих органів влади в Україні;

 5. передбачена законом процедура здійснення правосуддя;

 6. встановлений законом порядок звільнення судді із займаної посади;

 7. можливість притягнення судді до відповідальності у загальному порядку.

#156

Вкажіть правильно положення, що розкривають зміст суддівської недоторканності: 1. прослуховування телефонних розмов судді дозволяється лише зі згоди прокурора;

 2. суддя, затриманий за підозрою у вчиненні злочину, повинен бути негайно звільнений після з’ясування його особи;

 3. недоторканність не поширюється на службове приміщення судді та його транспорт;

 4. обшук чи огляд житла судді проводиться за вмотивованим рішенням суду;

 5. суддя може бути заарештований за рішенням слідчого, що розслідує кримінальну справу;

 6. дозволяється особистий обшук судді, якщо на думку працівників міліції при ньому є документи, що стосуються вчиненого злочину;

 7. справу про злочин, вчинений суддею, розглядається в першій інстанції апеляційним судом.

#247

Вкажіть правильно підстави для припинення повноважень судді:  1. припинення громадянства судді;

  2. неможливість виконання повноважень за станом здоров’я;

  3. скасування рішення судді вищестоящим судом;

  4. тимчасове захворювання судді;

  5. виїзд на тимчасове проживання за кордон;

  6. закінчення строку, на який його обрано чи призначено;

  7. застосування до судді дисциплінарного стягнення.

#126

Назвіть неправильно вказані види кваліфікаційних комісій суддів: 1. кваліфікаційна комісія суддів загальних судів;

 2. кваліфікаційна комісія суддів відповідних спеціалізованих судів;

 3. кваліфікаційна комісія суддів військових судів;

 4. кваліфікаційна комісія суддів Верховного Суду України;

 5. кваліфікаційна комісія суддів третейських судів;

 6. Вища кваліфікаційна комісія;

 7. Державна кваліфікаційна комісія суддів України.

#457

Вкажіть правильно завдання кваліфікаційних комісій суддів: 1. забезпечення належних умов функціонування судів;

 2. створення безпечних праці умов для суддів;

 3. формування корпусу професійних суддів;

 4. надання необхідної методичної допомоги суддям;

 5. визначення рівня фахової підготовленості професійних суддів;

 6. вирішення питань соціального захисту суддів;

 7. розгляд питань про дисциплінарну відповідальність суддів.

#357

Вкажіть правильно, хто входить до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів? 1. п’ять суддів, обраних органами суддівського самоврядування;

 2. сім суддів, обраних органами суддівського самоврядування;

 3. десять суддів, обраних органами суддівського самоврядування;

 4. двоє представників Київської обласної ради депутатів;

 5. двоє представників від Ради національної безпеки і оборони України;

 6. двоє представників від Президента України;

 7. один представник від Міністерства юстиції України.

#267

Які з обов’язків, що покладено згідно із законодавством на професійних суддів вказано неправильно: 1. забезпечувати повний, всебічний і об’єктивний розгляд справ;

 2. дотримуватись вказівок голови суду при розгляді справи;

 3. здійснювати нагляд за органами дізнання та досудового слідства;

 4. не розголошувати відомості, що становлять державну таємницю;

 5. дотримуватись розпоряджень Президента та інших органів державної влади;

 6. не вчиняти вчинків, що порочать звання судді;

 7. дотримуватись Конституції та законів України під час здійснювання правосуддя.

# 235

У яких відповідях неправильно вказано підстави для припинення повноважень судді: 1. порушення суддею вимог щодо несумісності;

 2. визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим;

 3. досягнення суддею шістдесятирічного віку;

 4. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді;

 5. застосування до судді дисциплінарного стягнення - догани;

 6. подання суддею заяви про відставку;

 7. порушення норм процесуального законодавства під час здійснення правосуддя.

#375

Вкажіть правильно вимоги, що пред’являються до кандидата на посаду судді? 1. громадянин України

 2. проживання в Україні протягом 5 років

 3. стаж роботи в галузі права не менше 2 років

 4. проходження стажування в судових органах не менше 6 місяців

 5. вища освіта

 6. досягнення 25-річного віку

 7. володіння державною мовою

#167

Які з вимог, котрим повинні відповідати особи, які займають посади суддів апеляційного суду Автономної Республіки Крим вказані неправильно? 1. вища юридична освіта

 2. перебування на дійсній військовій службі

 3. стажування в судових органах протягом одного року

 4. стаж роботи в галузі права не менше 5 років

 5. стаж роботи в галузі права не менше 10 років

 6. стаж роботи на посаді судді не менше 3 років

 7. громадянин України

#235

Вкажіть правильно вимоги, яким повинні відповідати особи, які займають посади суддів апеляційного суду м. Києва ? 1. вища освіта

 2. перебування на дійсній військовій службі

 3. стажування в судових органах протягом одного року

 4. стаж роботи на посаді судді не менше 5 років

 5. стаж роботи в галузі права не менше 10 років

 6. стаж роботи на посаді судді не менше 3 років

 7. володіння державною мовою

#467

Вкажіть правильно вимоги, яким повинні відповідати особи, які займають посади суддів Верховного Суду України? 1. стаж роботи в галузі права не менше 20 років

 2. володіння мовою, на якій проводиться судочинство в даній місцевості

 3. стаж роботи на посаді судді не менше 5 років

 4. досягнення 35-річного віку

 5. стажування в судових органах протягом одного року

 6. проживання на території України протягом останніх 20 років

 7. вища юридична освіта

#347

Вкажіть правильно вимоги, яким повинні відповідати особи, які претендують на зайняття посади судді міськрайонного суду? 1. проживання в Україні протягом не менш як 10 років

 2. стаж педагогічної роботи за фахом не менше 10 років

 3. проживання в Україні протягом останніх 20 років

 4. стажування в судових органах протягом 6 місяців

 5. досягнення 25-річного віку

 6. стаж роботи в галузі права не менше 3 років

 7. перебування в резерві на посади суддів

#156

Вкажіть правильно вимоги, яким має відповідати претендент на посаду судді військового суду гарнізону ? 1. перебування у запасі;

 2. досягнення 35-річного віку;

 3. володіння державною мовою;

 4. військове звання офіцера;

 5. стаж роботи в галузі права не менше трьох років;

 6. стажування не менше шести місяців у судових органах;

 7. проживання в Україні не менше 20 років.

#345

Вкажіть правильно вимоги, яким повинні відповідати особи, які претендують на зайняття посади судді районного суду? 1. перебування в резерві на посади суддів

 2. вища юридична освіта

 3. проживання в Україні протягом останніх 20 років

 4. стаж педагогічної роботи за фахом не менше 10 років

 5. досягнення 25-річного віку

 6. стаж роботи в галузі права не менше 3 років

 7. стажування в судових органах протягом 6 місяців

#256

Вкажіть правильно вимоги, яким повинні відповідати особи, які претендують на зайняття посади судді міського суду? 1. досягнення 25-річного віку

 1. стаж педагогічної роботи за фахом не менше 10 років

 2. стаж роботи в галузі права не менше 3 років

 3. проживання в Україні протягом останніх 20 років

 4. перебування в резерві на посади суддів

 5. стажування в судових органах протягом 6 місяців

 6. вища юридична освіта

#137

Вкажіть правильно вимоги, яким повинні відповідати особи, які займають посади суддів апеляційного військового суду регіону? 1. володіння мовою, на якій проводиться судочинство в даній місцевості

 2. перебування на дійсній військовій службі

 3. стажування в судових органах протягом одного року

 4. стаж роботи в галузі права не менше 10 років

 5. стаж роботи в галузі права не менше 5 років

 6. стаж роботи на посаді судді не менше 3 років

 7. наявність будь-якого військового звання

#256

Вкажіть правильно вимоги, яким повинні відповідати особи, які займають посади суддів апеляційного військового суду Військово-морських Сил України?

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка