«Визначення»Скачати 95.75 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір95.75 Kb.«Визначення»

Мета: продемонструвати учням переваги засвоєння матеріалу за наявності мнемонічної установки. Продемонструвати «ефект краю». Вправа дасть можливість визначити, що визначення, подані на початку і наприкінці уроку, відтворюються краще, і, що середину потрібно повторювати ретельніше.

Хід вправи: доберіть З визначення, які учні мають засвоїти впродовж уроку. Перше дайте на початку уроку, друге — в середині, останнє — наприкінці (без мнемонічної установки). Перевірте засвоєння. Обговоріть результати. Наступного уроку повторіть завдання з мнемонічною установкою. Перевірте засвоєння. Обговоріть результати. Наступного уроку повторіть завдання з мнемонічною установкою і з підкріпленням (наприклад, оцінками). Перевірте засвоєння. Обговоріть результати. stwatch

«План»

Мета: продемонструвати дітям існування, функції і різницю пізнавальної і мнемонічної установок. Навчити складати мнемонічний план. Вчителю ця вправа допомагає виявити деякі індивідуальні мнемонічні особливості учнів.

Хід вправи: частині учнів класу запропонуйте скласти план тексту для кращого його розуміння, а другій частині — скласти план, який допоможе краще запам'ятати цей текст. Після завершення роботи обговоріть результати (другий план виявився більш деталізованим) . Запропонуйте дітям використовувати різні варіанти планів для різних цілей.

«Око»

Мета: розвивати візуальну пам'ять.

Хід вправи: включені у роботу на уроці терміни запропонуйте дітям закріпити так: «Заплющте очі, побачте термін (назвіть його), назвіть літери, з яких він складається, у зворотному порядку».

«Ланцюжок»

Мета: розвиток слухової пам'яті.

Хід вправи: учасники гри сідають за стіл і готуються. Той, хто сидить праворуч по команді називає будь-який предмет, наприклад «стіл». Наступний учасник повторює названий предмет і додає до нього новий — «стіл», «диван». Потім, всі по черзі, один за одним повторюють і додають назви предметів. Той, хто не зміг перерахувати ланцюжок предметів, виходить. Таким чином, в кінці гри залишається переможець, який має найкращу пам'ять.

«Снігова куля»

Мета: розвиток зорової пам'яті.

Хід вправи: кожна команда вибирає одного учасника, інші члени (кожної) команди викладають на стіл по одному предмету. Той, кого обрали, дивиться і запам'ятовує, хто який предмет поклав. Потім він, дивлячись на предмети своєї команди, повинен встановити, в якому порядку ці предмети викладались на стіл.

«Арифмометр»

Мета: розвиток смислової пам'яті.

Хід вправи: учасники гри імітують роботу арифмометра. Усі сідають в коло, і (кожний перший) називає будь-яке ціле число від 1 до 9, наступний по колу учасник називає будь-який арифметичний знак («-І- »,« — »,« = »), а наступний учасник знову називає число і т.д. Умова: щоб за цифрою йшов знак ( + ,—), а за знаком (=) — результат обчислювання. Бажано, щоб знак « = » ви виставляли не після кожної арифметичної дії, а через З—4 знаки, наприклад, 1 + 4—2 Н-1 = 4. З гри вибувають ті, хто помиляється при розрахунках, і коли результат зі знаком « — ».calclt
Довготривала пам'ять

«Згодом»

Мета: розвивати довготривалу пам'ять учнів.

Хід вправи: розділіть матеріал шкільної лекції на 2—З змістовні частини. Оголосіть, що ви пропонуєте учням не конспектувати матеріал під час лекції. Записувати буде потрібно після завершення певної частини лекції. На це буде виділено відповідний час. Після завершення лекції-вправи роздайте перелік головних пунктів, які потрібно було законспектувати. Засобом самоперевірки, чи взаємоперевірки, учні перевіряють і коригують конспект.

«Знову я?»

Мета: розвивати довготривалу пам'ять учнів.

Хід вправи: визначити трьох — чотирьох учнів з дефіцитарними параметрами довготривалої пам'яті. Поданий на уроці матеріал наприкінці уроку відтворюється саме цими учнями (по частинах), але після того, як кожен перед відповіддю порахує до 20 у зворотному порядку. На наступному уроці знову ці учні (завдання варіювати) відтворюють той самий матеріал. І останній раз — через тиждень.
Короткочасна пам'ять

«Пара»desklamp

Мета: розвивати короткочасну (вербально - зорову) пам'ять.

Хід вправи: складіть 10 пар слів (2—З серії). Одне з пари є відомим словом, а інше — невідомий дітям термін. Дайте завдання завчити пари. Далі називайте перший елемент, а відтворити потрібно — другий.

«Ряд — 1»

Мета: розвивати вербальну короткочасну (вербально-слухову) пам'ять.

Хід вправи: випишіть терміни, які ви будете вивчати в курсі вашого предмету впродовж наступної теми (місяця, семестру). Складіть три ряди по 10 слів у кожному. Зачитайте перший ряд класу зі швидкістю 1 слово через 1 с. Дайте завдання письмово відтворити їх за 20 с. Проведіть другий і третій сеанси з двохвилинною перервою між ними.

«Ряд — 2»

Мета: розвивати короткочасну пам'ять.

Хід вправи: випишіть терміни, які ви будете вивчати в курсі вашого предмету впродовж наступної теми (місяця, семестру). Складіть з них два ряди (з різним розміщенням одних і тих же слів) по 10 слів у кожному. Зачитайте перший ряд класу зі швидкістю 1 слово через 1 с. Через декілька секунд зачитайте другий ряд і попросіть відтворити в первісному порядку.

«Хто більше?»

Мета: розвивати короткочасну пам'ять.

Хід вправи: попросіть учнів відкрити підручник на сторінці, де знаходиться словник. Запропонуйте один раз прочитати певне визначення і закрити підручник. Влаштуйте конкурс на найдовший дослівно відтворений уривок визначення, який запам'ятав учень.


Образна пам'ять

«Новосілля»

Мета: розвивати образну пам'ять, урізноманітнювати мнемонічні способи, якими користуються учні.

Хід вправи: дайте дітям завдання уявно розмістити поняття, що необхідно запам'ятати, в певних місцях (на полицях у шафі, на стінах у кімнаті, яку вони добре знають тощо). Чим дивніше місце — тим краще запам'ятовується. Запитайте, чи вдалося їм це зробити, при необхідності повторіть спробу. Перевірте відтворення понять.

Вправа може проводитися і за допомогою слів-вішаків: розвішуємо те, що треба запам'ятати, на словах-вішаках, список яких заздалегідь складено і завчено. Можна користуватись і тимчасовими вішаками: чим дивніше слово-вішак, тим інформація краще запам'ятовується. Наприклад, термін тоталітаризм діти розмістили на «вішаку» — «Колгейт».Вправа може проводитися і за допомогою методу ключових слів (схожий на метод слів-вішаків): кожен вчитель знайомий із засобом, який допомагає запам'ятати кольоровий спектр веселки: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан...». Ознайомте з цим методом учнів і навчіть їх вигадувати подібні ланцюжки.

«Імена»

Мета: розвивати образну пам'ять і урізноманітнювати способи запам'ятовування, якими користуються учні.

Хід вправи: працюючи з іменем і прізвищем діяча (письменника, математика тощо), які потрібно запам'ятати, дайте дітям завдання звернути увагу на те:

 • як вони вимовляються;

 • вимовите фразу або слово-асоціацію;

 • створіть образ;

 • пошукайте певні особливі прикмети в обличчі, спробуйте пов'язати її (прикмету) з прізвищем, чи іменем особи;

 • чи подобається воно вам;

 • уявіть собі характер цієї людини;

 • якщо ви знаєте людину з таким ім'ям — уявіть їх разом («Костомаров — Микола, як і мій сусід по парті!»).

У прізвищі діяча знайдіть щось особливе, подумайте, з чим воно пов'язане: утворене від назви професії, предмета, тварини, географічної назви тощо.

«Око»

Мета: розвивати в учнів образну пам'ять і точність запам'ятовування.

Хід вправи: протягом уроку опрацьовуйте схему (таблицю тощо). Наприкінці уроку дайте учням завдання: «Заплющте очі, відтворіть образ написаної на дошці (або у книзі) схеми (таблиці...). Відкрийте очі, перевірте себе, відкоригуйте образ, який склався впродовж уроку».
Оперативна пам'ять

«Впізнай»

Мета: розвивати оперативну слухову пам'ять.

Хід вправи: перед вивченням нової теми складіть два списки (по 20—З0 слів). У перший включіть вже засвоєні учнями терміни і ті, що будуть вивчатися в наступній темі. У другий включіть незнайомі терміни і ті, що будуть вивчатися в наступній темі. Прочитайте перший список вголос лише один раз. Потім зачитайте список, який містить незнайомі терміни і ті, які учні щойно почули один раз (терміни наступної теми). Дитина має піднести руку тоді, коли вона почує знайоме з попереднього списку слово.
Довільна пам'ять

«Ряд З»

Мета: тренувати довільну пам'ять.

Хід вправи: випишіть на однакових картках 5—9 визначень (формул, законів...), розкладіть в певному порядку (починайте з п'яти, пізніше збільшуючи кількість елементів). Запропонуйте учням впродовж 20 с запам'ятати порядок розташування карток. Змішайте їх. Попросіть учня відтворити порядок.

«Агент 007»

Мета: розвивати довільну пам'ять.

Хід вправи: запропонуйте учню підвестися, подивитися на дві (три) перших парти впродовж 20 с і запам'ятати розташування предметів на них. Після виходу учня з класу власники парт, на які дивився учень, змінюють розташування 2—З речей. Після повернення учень повинен відтворити початковий порядок.
Способи запам'ятовування

«Миколай»

Мета: навчити учнів запам'ятовувати дати способом «віднесення до себе».

Хід вправи: якщо потрібно запам'ятати дату, запитайте учнів: «До якої події у вашому житті чи житті ваших близьких і знайомих ми її «прикріпимо»?». Наприклад: 10 клас, тема «Українська революція», потрібно запам'ятати дату Брест-Литовського договору (9 грудня — початок переговорів, за 10 днів до Миколая, визначної події у житті кожної дитини!).

«Порівняння»

Мета: продемонструвати дітям, що краще опрацьована інформація, краще запам'ятовується.

Хід вправи: на одній частині уроку просто подайте нову інформацію, а на другій — нову інформацію обробіть (складіть план, тези, вигадайте запитання тощо). Опитайте учнів, демонструючи мнемонічні переваги останнього способу опрацювання інформації. Проаналізуйте результати разом з дітьми.

«Асоціація

Мета: навчити учнів для мнемонічних дій користуватися асоціаціями.

Хід вправи: поясніть учням зміст асоціацій, починаючи з простих прикладів — хрестик на руці, вузлик тощо. Дайте список слів, що стосуються теми, яку ви вивчаєте.

Завдання: вигадати асоціації. Наприклад: 10 клас, тема «Післявоєнне облаштування світу», потрібно запам'ятати назву мирного договору з Австрією (Сен-Жерменський). Попросіть дітей знайти із чим в їхній пам'яті пов'язується ця назва. Відповідь хлопців миттєва — футбольний клуб (Парі Сен Жермен).

«Асоціація

Мета: ця розумова аеробіка допоможе покращити роботу з асоціаціями. Варіанти вправи:

 1. Швидко вимовте абетку, вигадуючи на кожну букву слово, що починається з неї.

 2. Вимовте абетку, пригадуючи на кожну букву термін з курсу цієї науки, що починається з неї.

 3. Вимовте 10 жіночих/чоловічих імен, що зустрічалися вам в курсі української (зарубіжної) літератури, нумеруючи кожне з них.

 4. Виберіть одну літеру абетки і назвіть 20 слів, що починаються з неї, нумеруючи кожне з них.

 5. Візьміть будь-який термін навчального предмета і за 5 хв. напишіть максимальну кількість виразів з цим словом.

Вигадати слова, у яких зустрічається тільки певна голосна (або приголосна) літера (з її певною кількістю). Наприклад — «о» (город...).

«Ретро-план»

Мета: формувати навички згадування.

Хід вправи: наприкінці уроку дайте завдання записати план уроку, який щойно відбувся. Після закінчення роботи 2—З учні називають пункти плану, клас фронтально їх коригує і коректує свої плани. Дайте установку запам'ятати план і перше слово кожного пункту (або перші літери кожного першого слова плану). На наступному уроці продемонструйте на скільки добре учні запам'ятали матеріал завдяки використанню цього прийому. Цю вправу можна проводити і на наступному уроці за матеріалами попереднього.

Підкажіть, що для підготовки відповідей на іспит складання плану відповіді — один з ефективніших способів.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка