«Визначення ефективності психокорекції»Скачати 117.1 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір117.1 Kb.
#4206
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ
по темі: «Визначення ефективності психокорекції».

для студентів 4 курсу медичного факультету №2 (спеціальність – медична психологія).


І. Актуальність теми:

Оцінка ефективності корекційних впливів спрямована на аналіз змін пізнавальних процесів, психічних станів, особистісних реакцій клієнта в результаті психокорекційних впливів. Критерії оцінки ефективності психологічної корекції вимагають обліку структури дефекту, механізмів його проявів, аналізу цілей корекції і використовуваних методів психологічного впливу. Результати корекційної роботи можуть проявлятися у пацієнта в процесі роботи з ним, до моменту завершення психокорекційного процесу і протягом тривалого часу після закінчення занять. Ефективність психологічної корекції залежить як від об'єктивних, так і суб'єктивних факторів.

При оцінці ефективності психокорекцій них впливів необхідно використовувати різноманітні методи, в залежності від поставлених психокорекцій них задач. При оцінці поведінкових та емоційних реакцій краще поєднувати метод спостереження з проективними методами дослідження особистості (кольорово-асоціативні тести, методика незакінчених речень, малюнкові тести) При оцінці ефективності корекції пізнавальних процесів у дітей можна використовувати функціональні проби, спрямовані на аналіз гностичних процесів, результати педагогічних спостережень. Оцінку ефективності корекції може провести і незалежна експертна комісія, яка включає в себе не тільки психологів, а також лікарів, педагогів, соціальних працівників.
ІІ. Навчальні цілі заняття.
Мати уявлення (α – І): про диференціацію психокорекції від інших видів психологічної допомоги.
Ознайомитись (α – І): з історією виникнення поняття психокорекція.
Знати (α – ІІ): Фактори, що визначають ефективність психокорекції. Підходи до оцінки ефективності психокорекційних заходів. Загальні правила протоколювання консультативного процесу та ведення документації. Види протоколів.

Оволодіти (α – ІІІ): навичками оцінювання ефективності психокорекції.
Вміти (α – ІІІ): Вести протокол та іншу документацію консультативного процесу.
ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі): розвиток власної комунікативної компетентності майбутнього лікаря-психолога.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліна

Знати

Вміти

 1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни:

Нормальна анатомія
Нормальна фізіологія

Загальна психологія


Експериментальна психологія, психодіагностика

Будова головного та спинного мозку, їх структурна та функціональна організація

Фізіологія вищої нервової діяльності;

механізми нейро-ендокринної регуляції функцій внутрішніх органів і систем організму

Механізм дії біологічно активних речовин на психічну діяльність

Застосовувати знання основних психічних процесів та їх властивостей у людини.

Володіти методами психологічного дослідження окремих психічних процесів та особливостей особистості

 1. Наступні дисципліни ті, що забезпечуються:

Медична психологія

Патопсихологія

 1. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни):

Особливості складання психокорекційних програмV. Зміст теми заняття:

Оцінка ефективності психокорекційних заходів

Достовірність такої оцінки важко визначити, вона має багато дискусійних зауважень.

Ефективність корекційного впливу може бути оцінена з точки зору:

а) розв'язання реальних труднощів клієнта;

б) досягнення цілей і завдань корекційної програми;

в) поліпшення психологічного функціонування, що визначається психодіагностичних методів.

Необхідно пам'ятати, що ефекти корекційної роботи виявляються впродовж досить тривалого часового інтервалу: у процесі роботи, до моменту завершення.

Фактори, що визначають ефективність психокорекції

1. Очікування клієнта.

2. Значення для клієнта звільнення від наявних проблем.

3. Характер проблем клієнта.

4. Готовність клієнта до співпраці.

5. Очікування психолога, що здійснює корекційні заходи.

6. Професійний і особистісний досвід психолога.

7. Специфічне вплив конкретних методів психокорекції.Протоколювання психокорекційного процесу

Схема протоколу поточного заняття: 1. Початкові сподівання

 2. Атмосфера години, зміни клімату:

 • Внесок пацієнта

 • Внесок терапевта

 1. Головні теми

 2. Терапевтичні втручання

 3. Зважені, однак не здійснені терапевтичні втручання

 4. Цілі, які ставив перед собою терапевт на занятті

 5. Результат заняття

 6. Додаткові зауваження після заняття

VІ. План та організаційна структура заняття.


п/п


Основні етапи заняття,

їх функції та змістНавчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Контролю, наочності, інструктивні, обладнання, тощоРозподіл

часу1

2

3

4

5

6

1

2


3

4

56
7
Підготовчий етап

Організація заняття

Постановка навчальної мети та мотивація

Контроль вихідного рівня знань: 1. Фактори, що визначають ефективність психокорекції

 2. Підходи до оцінки ефективності психокорекційних заходів

 3. Загальні правила протоколювання консультативного процесу та ведення документації


Основний етап заняття

Формування професійних вмінь та навичок:

1.оволодіти навичками складання психокорекційних програм

2. виконати тренінгові вправи


Підсумковий етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття
Домашнє завданняІІ

ІІ


ІІ

ІІ
ІІ


ІІІ

ІІІ
індивідуальна теоретична співбесіда (опитування) • тестовий контроль ІІ рівня

 • рішення типових задач ІІ рівняформування навичок:

практичний тренінгМетод формування вмінь:

професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних, ситуаційних задачМетод контролю навичок: індивідуальний контроль навичок та їх результатів

Метод контролю вмінь:

Аналіз та оцінка результатів психодіагностики • Тестовий контроль ІІІ рівня


Питання ІІ рівня Таблиці

Тести ІІ рівня Малюнки

Задачі ІІ рівня Структурно- логічні схеми, аудіо- та відео матеріали

Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь.

Таблиці, слайди, психодіагностичні опитувальники, учбові альбоми

Текстові ситуаційні нетипові задачі.
Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Рекомендована література1-3 хв

10хв

10хв50-60хв

10-15хв

VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття  1. По змісту розрізняють корекцію:

а) пізнавальної сфери +

б) афективно-вольової сфери +

в) конфліктів

г) неусвідомлених почуттів

д) поведінкових аспектів +

  1. Психокорекційна ситуація включає 5 основних елементів:

а)


б)

в)


г)

д)
а) Людина, яка потребує психокорекційної допомоги (клієнт);

б) Людина, яка допомагає (психолог);

в) Теорія, яка використовується для пояснення проблем клієнта.

г) Набір процедур (технік, методів), що використовуються для вирішення проблем клієнта

д) Спеціальні соціальні відносини між клієнтом і психологом.
  1. Назвіть основні відмінні риси психокорекції:

а)


б)

в)


г)

д)
а) Психокорекція орієнтована на клінічно здорову особистість

б) Орієнтується на здорові сторони особистості незалежно від ступеня порушень.

в) В психокорекції орієнтуються на теперішнє і майбутнє клієнтів.

г) Психокорекція орієнтується на коротко та середньо термінову допомогу

д) Психокорекційні впливи спрямовані на зміну певних аспектів поведінки, вирішення конкретних актуальних психологічних проблемVІІІ. Література:


 1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия: методы, теории и техники. Практическое руководство. — М., 1999. 487 с.

 2. Алешина Ю.Е. Семейное и индивидуальное психологическое консультирование. - М, 1993.

 3. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. - М., 1999.

 4. Лідинська О.А. Практикум з індивідуально-психологічного консультування для початківців. - К., 1997.

 5. О.Ф. Бондаренко. - К., 1992.

 6. Основи консультативної психології: Аналіз сучасних концепцій/ Укл.

 7. Первинне інтерв’ю: Збірник статей. Серія «Вступ до психотерапії» - К.: Школа розвитку психотерапії: видавництво, 2009. – 120 с.

 8. Тодд Дж., Богарт А.К. Основы клинической и консультативной психологии. - М., 2001.

 9. Шостром Э.Л., Браммер Л.М. - Терапевтическая психология. М. «Эксмо». 2002.

Підготувала: асистент Кирилюк Н.П.Затверджено на засіданні кафедри, прот.№_ від «_______»______________ 20______ р.
Каталог: downloads -> medpsychology
medpsychology -> Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі
medpsychology -> Тема класифікація порушень психофізичного розвитку по типу дизонтогенезу. І. Актуальність теми
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> „Первісне уявлення про душу. Анімізм. Тотемізм. Фетишизм.”
medpsychology -> Патопсихологічна семіотика при шизофренії та афективно-ендогенних психозах 4 год
medpsychology -> Індивідуальна психологія Адлера
medpsychology -> Предмет, методи дослідження історії психології, завдання
medpsychology -> Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків
medpsychology -> Календарний план практичних та самостійних занять під керівництвом викладача з «Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці» для студентів VІ курсу медичного факультету за спеціальністю «Медична психологія»
medpsychology -> Тема Кількість годин

Скачати 117.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка