Візитка опорної школи з психолого педагогічного досвідуСкачати 247.1 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір247.1 Kb.
#1899
Візиткаготовый герб малий

опорної школи з психолого - педагогічного досвіду

 

Організація профорієнтаційної роботи в ЗНЗАдреса:
Україна, 52400, Дніпропетровська обл.

Солонянський район, смт. Солоне

вул. Шевченка, 33

тел. (056-69) 2-17-58, 2-14-94

Електронна пошта: s.sh01@yandex.ua

Сайт: http://kzosolone1.at.ua/Директор закладу: Шерстюк Наталія Олександрівна

Керівник опорної школи: директор Шерстюк Наталія Олександрівна
Мета створення опорної школи – створення методичного центру для загальноосвітніх закладів району з проблеми «Організація профорієнтаційної роботи в ЗНЗ», як школа, що має напрацювання з питань психолого – педагогічної підтримки забезпечення допрофільної і профільної освіти та співпраці з вищими навчальними закладами.

Основні завдання:

Через зростання вимог сучасності до рівня професійної підготовленості кадрів актуалізуються проблеми професійної орієнтації молоді, оскільки професійні наміри значної частини учнів часто не відповідають потребам народного господарства в кадрах певної професії.


Сутність профорієнтації, як суспільної проблеми, проявляється в необхідності подолання протиріччя між об'єктивно існуючими потребами суспільства в збалансованій структурі кадрів і неадекватними цьому суб'єктивними професійними спрямуваннями молоді. Підготовка до вибору професії важлива ще й тому, що вона є невід'ємною частиною всебічного та гармонійного розвитку особистості, і її слід розглядати в єдності та взаємодії з моральним, трудовим, інтелектуальним, політичним, естетичним та фізичним вдосконаленням особистості, тобто з усією системою навчально - виховного процесу. Таким чином, можна зробити висновок про те, що профорієнтація є важливим моментом як у розвитку кожної людини, так і у функціонуванні суспільства в цілому.

Перехід на допрофільне та профільне навчання актуалізував необхідність проведення спеціальної роботи, спрямованої на надання учням і батькам допомоги у визначенні подальшого освітнього маршруту з урахуванням індивідуальних здібностей і можливостей.

Соціальна роль школи, як провідного навчально-виховного закладу щодо формування всебічно розвиненого, готового до трудової діяльності підростаючого покоління, обумовлює провідну позицію педагогічних колективів у єдиному багатогранному процесі професійної орієнтації, здійснюваної школою, сім'єю, всією громадськістю.

Учитель допомагає школярам усвідомити схильності і здібності, спрямовує розвиток їхніх професійних інтересів, допомагає батькам розібратися в труднощах правильного вибору професії дитиною. Саме школа покликана реалізувати широке коло завдань підготовки молоді до вибору професії.

Незважаючи на те, що в школах ведеться різноманітна робота з профорієнтації учнів, вона залишається малоефективною, і однією з можливих причин може бути відсутність єдиної програми профорієнтації, яка б включала в себе різноманітні за змістом форми і методи профорієнтації. Розроблена і запропонована програма з профорієнтації для старшокласників спрямована на вивчення особистісних особливостей школярів і формування реалістичного самосприйняття, ознайомлення зі світом професій, з вимогами ринку праці та освітніх послуг, з правилами вибору професії, самопрезентації та планування кар'єри, тому її основними завданнями є:


 • формування вміння жити і трудитися в суспільстві, що трансформується;

 • забезпечення відповідності змісту шкільної освіти соціальному запиту сучасного українського суспільства в умовах ринкової економіки;

 • забезпечення нового, адекватного сучасним умовам рівня профорієнтації, який формує соціальні норми і економічну поведінку, визначає ціннісні орієнтації, формує бізнес якості у майбутніх підприємців, вчить їх виконувати певні професійні функції в соціально-економічної дійсності;

 • забезпечення адекватного впливу на процес соціальної інтеграції своїх випускників у процес ринкових перетворень, на своє професійне майбутнє.

Складовими компонентами профорієнтаційної роботи є:

- Професійне просвітництво;

- Вивчення школярів з метою профорієнтації;

- Професійна консультація;

- Професійний відбір;

- Соціально-професійна адаптація молоді.Обґрунтування створення опорної школи.
Школа має укладені угоди та тісно співпрацює у напрямку професійної орієнтації молоді з рядом вищих та професійних навчальних закладів, в тому числі з Дніпропетровським державним аграрним університетом, Дніпропетровським гірничим університетом, Українським державним хіміко-технологічним університетом, філіалом Київського національного інституту культури і мистецтва, Дніпропетровським національним університетом імені О. Гончара, Національною металургійною академією, Державною академією будівництва та архітектури, юридичною академією та ін. Систематично в школі проводяться зустрічі, презентації цих навчальних закладів, організовуються поїздки на «День відкритих дверей» тощо.

Рівень вступу випускників до ВНЗ близько 75 %.

Заклад має достатньо розвинену навчально-матеріальну базу, відповідне технічне, інформаційно-програмове та мультимедійне забезпечення для організації навчально-виховного процесу, висококваліфікований колектив педагогів, психологічну службу, досвід роботи в освітньо-культурних проектах, власні напрацювання з методики впровадження ефективних форм та методів навчання, сучасних управлінських технологій.
ПЕРЕЛІК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИХ ПОСЛУГ

З ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
1. Зразок планування роботи опорної школи з питань профорієнтації.

2. Зразок робочого навчального плану закладу.

3. Зразок річного та перспективного планування роботи школи.

4. Нормативне забезпечення процесу в навчальному закладі.

5. Методика виявлення змісту професійної орієнтації старшокласників. Ознайомлення з теоретичними аспектами професійної орієнтації старшокласників.

6. Ознайомлення зі змістом, формами і методами профорієнтаційної роботи.


7. Консультативна допомога по роботі над складовими компонентами профорієнтації:

- Професійне просвітництво;

- Вивчення школярів з метою профорієнтації;

- Професійна консультація;

- Професійний відбір;

- Соціально-професійна адаптація молоді.

8. Організація психолого – педагогічної підтримки роботи із професійної орієнтації.

8. Проведення різноманітних за формою заходів із професійної орієнтації:

- «круглий стіл», індивідуальні та групові бесіди, семінари, опис професій, диспути, складання і рішення профорієнтаційних кросвордів, рольові ігри, творчі етюди, методи конкретних ситуацій, ярмарки вакансій тощо.

9. Презентація методів професійної орієнтації.- Інформаційно-довідкові, просвітницькі методи:

професіограми - короткі описи професій;

довідкова література;

інформаційно-пошукові системи;

професійна реклама та агітація;

екскурсії школярів на підприємства і в навчальні заклади;

зустрічі школярів з фахівцями;

пізнавальні та просвітницькі лекції, профорієнтаційні уроки, навчальні фільми та відеофільми;

використання засобів масової інформації;

різні ярмарки професій та їх модифікації тощо.- Методи професійної психодіагностики:

бесіди-інтерв'ю закритого типу;

опитувальники професійної мотивації;

опитувальники професійних здібностей, особистісні опитувальники;

спостереження, збір непрямої інформації,

психофізіологічні обстеження,

професійні проби,

використання різних ігрових та тренінгових ситуацій, і т.д.- Методи морально-емоційної підтримки:

групи спілкування, тренінги,

публічні виступи, профорієнтаційні ігри;

«свята праці», і т.п.


Об’єкт дослідження

Методична рада опорної школи
Шерстюк Наталія Олександрівна керівник опорної школи, директор школи
Пушко Інна Володимирівна – координатор опорної школи, заступник директора школи з виховної роботи
Давидова Наталія Володимирівна – керівник методичного об’єднання класних керівників
Пирлик Світлана Георгіївна – практичний психолог
Копиленко Альона Олександрівна – соціальний педагог
Творча група опорної школи
Бакуменко Вадентина Василівна учитель початкових класів
Найда Микола Михайлович учитель трудового навчання
Сангул Олена Євгенівна учитель трудового навчання
Купрій Оксана Миколаївна педагог – організаторПлан роботи опорної школи

«Організація профорієнтаційної роботи в ЗНЗ»
Мета профорієнтаційної роботи:

1. Створення умов для формування усвідомленого вибору професії у відповідності зі своїми здібностями, психофізіологічними даними та потребами суспільства.

2. Формування в учнів знань про основні професії, про їх вимоги до особистості, про шляхи професійної підготовки.

3. Формування в учнів позитивної мотивації до трудової діяльності.

Основні напрямки роботи:

1. Організаційно-методична робота. Інформаційно-аналітична діяльність.

2. Навчально-методична робота з педкадрами.

3. Робота з учнями.

4. Спільна робота школи, навчальних закладів, установ, підприємств та районної служби зайнятості населення.

5. Організація роботи з батьками учнів.

6. Моніторинг якості профорієнтаційної роботи.


№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

ВступВизначення мети і завдань по створенню, збагаченню досвіду і впровадженню його в практику роботи шкіл, що входять до зони впливу опорної школи

Листопад

2014 рокуМетодична рада опорної школиВизначення основних функцій опорної школи

Листопад

2014 рокуМетодична рада опорної школиВизначення структурної та функціональної моделей опорної школи

Листопад

2014 рокуМетодична рада опорної школиОбговорення результатів профорієнтації за минулий рік. Обговорення плану профорієнтації на новий навчальний рік.


Вересень-Листопад

2014 рокуМетодична рада опорної школиПланування роботи опорної школи з питання «Організація профорієнтаційної роботи в ЗНЗ»

Листопад

2014 рокуШерстюк Н.О.Створення сторінки опорної школи з профорієнтаційної роботи на шкільному сайті

Листопад

2014 рокуШерстюк Н.О.Заключення угод про співпрацю з навчальними закладами та установами з питань профорієнтації

Протягом року

Шерстюк Н.О.

Впровадження в практику роботи опорної школи досягнень педагогічної науки, інноваційних технологій, передового досвіду

1.

Презентація опорної школи по наданню послуг школам району

Грудень

2014 рокуШерстюк Н.О.

2.

Створення творчої групи, планування і організація її роботи

Листопад

2014 рокуМетодична рада опорної школи

3.

Поглиблене вивчення членами творчої групи теорії проблеми опорної школи

Грудень

2014 рокуТворча група

4.

Впровадження створеного творчою групою досвіду в практику роботи

Протягом 2014-2015 н. р.

Шерстюк Н.О.

5.

Оновлення куточку профорієнтації, укомплектованість його необхідними інформаційними матеріалами

Протягом 2014-2015 н. р.

Пушко І.В., Пирлик С.Г., Веренкевич Т.Г.

6.

Діяльність лекторію для батьків

Протягом

2014-2015 н. р.Пушко І.В., Пирлик С.Г., Веренкевич Т.Г., класні керівники

7.

Семінар-практикум «Організація профорієнтаційної роботи на уроках та в позаурочний час»

Квітень 2015 року

Пушко І.В., Пирлик С.Г., Веренкевич Т.Г., класні керівники

Співпраця та обмін досвідом з педагогічними працівниками району

1.

Педагогічний міст (дистанційна форма консультацій)


Протягом

2014-2015 н. р.Шерстюк Н.О., Пушко І.В., Пирлик С.Г.

2.

Організація консультацій практичного характеру щодо профорієнтації

Протягом 2014-2015 н. р.

Творча група

3.

Поповнення сторінки опорної школи на шкільному сайті, ознайомлення з її змістом молодих колег з метою надання різнопланової допомоги

Протягом 2014-2015 н. р.

Шерстюк Н.О.

4.

Програма соціальної адаптації учнів.

Психолого-інформаційний супровід профорієнтаційної роботиПротягом 2014-2015 н. р.

Пирлик С.Г., практичний психолог

5.

Організація «Днів відкритих дверей»

Щомісяця, перший вівторок

Шерстюк Н.О.

6.

Проведення відкритих уроків у 1 – 11 – класах з елементами профорієнтації.

Січень-березень 2015 року

Вчителі - предметники

7.

Проведення виховних заходів профорієнтаційного спрямування у 1 – 11 – кл.

Протягом

2014-2015 н. р.Класні керівники, Купрій О.М.

8.

Семінар-тренінг «Шлях до себе. Як обирати професію»

Лютий

2015 рокуПирлик С.Г., практичний психолог

9.

Організація профорієнтаційної виставки


Червень

2015 рокуТворча група

10.

Проведення «круглого столу» по обміну досвідом, підведення підсумків роботи школи «Організація профорієнтаційної роботи в ЗНЗ»

Червень

2015 рокуТворча група

Організація роботи з учнями

1.

Зв’язки з навчальними закладами та установами: екскурсії, зустрічі учнів з представниками ПТУ, ВУЗів, Центру зайнятості та інші.

протягом року

Шерстюк Н.О., Пушко І.В.

2.

Організація і проведення фестивалю професій.

березень

Пушко І.В., Купрій О.М.

3.

Провести місячник «Світ в райдузі професій».

Свято ремесел «До джерел народних».березень

Пушко І.В., Купрій О.М., класні керівники

4.

Провести предметні тижні

жовтень -

квітень


Вчителі - предметники

5.

Проведення бесід з учнями:

 • «Професій тисяча – твоя одна»;

 • «Моя професія – моє майбутнє»;

 • «Мінливий світ мир професій»;

 • «Здоров’я і вибір професії».


Класні години:

 • «На порозі дорослого життя»;

 • «Калейдоскоп професій»;

 • «Професійна відповідність»;

 • «На шляху до успіху».


Консультації:

 • «Інтереси, здібності, покликання і вибір професії»;

 • умови прийому в навчальні заклади;

 • потреби ринку праці.


Години спілкування:

 • «Розмаїття талантів»;

 • «Де проживає профпридатність?»


Соціологічне опитування:

 • «Чи вибрав ти професію? Яку?»;

 • «Щоб отримати професію, спеціальність, що важливіше: гарні знання чи гарні гроші?»


Відеоконференція

«Твоя кар’єра починається сьогодні»


Круглий стіл «Що значить знайти себе?»
Літературно-музичний вечір

«Назустріч власній долі»

Вечір - зустріч "Чарівний світ професій"

вересень


грудень

лютий


квітень

жовтень


листопад

січень


березень

вересень
листопад

січень

грудень


березень

листопад


квітень

лютий
березень


березень

Творча група, методична рада, класні керівники

6.

Ігри:

 • «Знавці професій»;

 • «Всі професії потрібні, всі професії важливі»


Ділова гра

 • «Біржа»

 • Експрес-гра «Подорож у світ бізнесу. Як стати бізнесменом»Вікторини:

 • «Що, де, коли» про професії;

 • «Час – гроші».Конкурси малюнків:

 • «Моя майбутня професія»;

 • «Всі професії чудові – всі роботи до вподоби».


Конкурс плакатів:

 • «Профорієнтаційні забави. Ребуси, загадки, кросворди»;

 • «Ми працю любимо, що в творчість перейшла…»


Конкурси творів:

 • «Щастя людини в праці»;

 • «Сто професій, сто доріг».

Шкільний конкурс творів «Моє покликання».
Захист проектів, презентацій з теми:

 • «Мій вибір професійної діяльності та реалізація професійного плану»;

 • «Мої життєві плани, перспективи й можливості»


Семінар-практикум «Професійне та особистісне самовизначення учнів».
Практикум

Складання професійного резюме


Тренінги:

 • «Твій професійний маршрут»;

 • «Стратегії правильного вибору професії»;

 • «Помилки при виборі професії»грудень


квітень

березень


листопад

березень


грудень

березень

березень
жовтень

березень


листопад
березень

березень

січень

грудень-лютийТворча група, методична рада, класні керівники

7.

Організація тестування та анкетування учнів шкіл району з метою виявлення професійної направленості.

протягом року

Пирлик С.Г., практичний психолог

8.

Психологічні консультації учнів за результатами анкетування і тестування

протягом року

Пирлик С.Г., практичний психолог

9.

Проведення опитування по виявленню проблем учнів з профорієнтації

протягом року

Пирлик С.Г., практичний психолог

10.

Проведення діагностики щодо виявлення інтересів учнів:

 • «Зроби правильний вибір»;

 • «Матриця вибору професії»;

 • «Карта інтересів»;

 • «Професійні нахили учнів».

протягом року

Пирлик С.Г., практичний психолог

11.

Дні професій (зустрічі з представниками різних професій)

протягом року

Пушко І.В., класні керівники

12.

Організація зустрічей учнів з представниками професійних учбових закладів (профорієнтаційна співпраця)

протягом року

Пушко І.В., класні керівники
Керівник опорної школи Н.О. ШерстюкСторінка психолога
Перелік

психодіагностичних методик,

які використовуються практичним психологом при проведенні профорієнтаційної роботи з учнями школи:

1. «Анкета інтересів»
2. «Карта інтересів» – модифікована методика А.Є.Голомштока (174 питання).
3. Диференційовано – діагностичний опитувальник (ДДО) за Клімовим Е.А.
4. Питальник професійної готовності (ППГ) за Л.Кабардовою).
5. Методика «КОС-1».
6. Методика «КОС-2».
7. Методика Д. Голланда.
8. «Структура мотивації трудової діяльності» К. Замфир.
9. Вивчення рівня задоволення своєю професією та різними сторонами професійної діяльності» (Н.Н.Журін, Є.П.Ільїн). 1997
10. Теппінг-тест («олівцева проба»).
11. Вивчення інтересів та схильностей дітей.
12. Вивчення актуальних потреб та нахилів дитини.
13. Орієнтаційна анкета Б. Басса.
14. «Професійні переваги». Федоров В.Д.

15. Вивчення професійних намірів старшокласників (Л.М. Фрідман, Т.А. Пушкіна, І.А. Каплунович, 1988)


16. Методика «Мотиви вибору професії» Б.Ф. Федоришина.
17. Виявлення професійних переваг (Л. П. Кабардов)
18. Активуюча профорієнтаційна методика (Н. Пряжников)
20. Анкети для батьків.
Класифікація професій за типами


Людина – людина
·    Вид діяльності – виховання, навчання, керування, медицина, обслуговування.
·    Предмет праці – людина, група людей, колектив (шкільний клас, бригада робітників, військовий підрозділ, екіпаж судна чи літака).
·    Вимоги професії – уміння встановлювати контакт із людьми.
·    Приклади професії – педагог, вихователь, медсестра, лікар, юрист, офіціант, продавець, адміністратор, працівник міліції, лектор, бібліотекар, працівник клубу, суддя, слідчий, військовий.

Людина – техніка


·    Вид діяльності – створення, монтаж, експлуатація, ремонт.
·    Предмет праці – машини, механізми, агрегати, технічні системи, транспорт.
·    Вимоги професії – високий інтелект, технічне мислення, добра координація рухів.
·    Приклади професії – електромонтажник, інженер-електрик, слюсар, радіоінженер, токар, шахтар, водій, будівельник, робітник технічних галузей, праці (гірнича справа, металургія, машино будівництво, легка промисловість, будівництво і транспорт, електротехнічна промисловість, енергетика).

Людина – природа


·    Вид діяльності – вивчення, дослідження, профілактика захворювань.
·    Предмет праці – об’єкти живої й неживої природи, земля, атмосфера, корисні копалини, рослини й тварини.
·    Вимоги професії – знання природної системи, вміння передбачити й оцінити природні фактори.
·    Приклади професії – геолог, агроном, садівник, рибалка, зоотехнік, ветеринар, лісник, фермер, океанолог, фізіолог, біохімік, топограф, ґрунтознавець, землеупорядник, гідрограф, метеоролог, садівник, городник, виноградар, пастух, чабан, тваринник, пасічник, агрохімік.

Людина – знакова система


·    Вид діяльності – розрахунки, виконання креслень і схем, переклади текстів.
·    Предмет праці – тести, цифри, формули, коди, умовні знаки.
·    Вимоги професії – уміння аналізувати й узагальнювати інформацію, логічне мислення, витримка, організованість.
·    Приклади професії – радист, бухгалтер, економіст, кресляр, перекладач, касир, плановик, набірник, коректор, машиніст – стенографіст, програміст.

Людина – художній образ


·    Вид діяльності – проектування, моделювання, виготовлення художніх речей.
·    Предмет праці – музика, скульптура, літературні твори, предмети образотворчого та прикладного мистецтва.
·    Вимоги професії – художній смак, творча уява, емоційність.
·    Приклади професії – художник, архітектор, скульптор, актор, журналіст, ювелір, письменник, кондитер, перукар, хореограф, режисер, композитор, музикант-виконавець, гравер, фотограф, закрійник, модельєр, маляр-альфрейник.
Існує багато спеціальних тестів для виявлення професійних нахилів і здібностей:

1.    Мотиви вибору професії:

·    вивчають внутрішні соціально значущі мотиви;

·    внутрішні індивідуально значущі мотиви;

·    зовнішні позитивні мотиви;

·    зовнішні негативні мотиви.

2.  За тестом професійної спрямованості особистості Дж. Голланда виявляються такі типи:
·    реалістичний;

·    інтелектуальний;

·    соціальний;

·    конвенціональний;

·    підприємницький;

·    артистичний.

3.  ДДО – диференційно-діагностичний опитувальник Клімова, де виявляються типи професій.
4.    Квадрат інтересів – типи професій.

5.    Опитувальник професійних переваг:

·    уміння;

·    ставлення;

·    бажання (графік, кругова діаграма).

6. Карта інтересів – види діяльності.

7. Типи мислення:

·    предметно-дійове;

·    абстрактно-символічне;

·    словесно-логічне;

·    наглядно-образне;

·    креативне. 1. Опитувальник професійних схильностей:

·    роботи з людьми;

·    інтелектуальна робота;

·    практична діяльність;

·    естетичні види діяльності;

·    екстремальні види діяльності;

·    планово-економічні види діяльності. 1. Анкета за типами інтелекту:

·    лінгвістичний;

·    математико-логічний;

·    внутрішньо-особистісний;

·    візуально-просторовий;

·    музичний;

·    кінестетичний;

·    міжособистісний.

10. Визначення стилю навчання й мислення (лівопівкулеве, правопівкулеве, змішане) тощо.


Методичні рекомендації класному керівнику

Загальна концепція системи профорієнтації має ступінчасту реалізацію мети:


1. У школярів молодших класів (1-4 класи) за допомогою активних засобів профорієнтаційної роботи необхідно формувати: відповідальне ставлення до праці, розуміння її ролі в житті людини й суспільства, мотивацію при виборі професії, розвиток інтересів до трудової діяльності й розмаїття світу професій.

2.    Підліткам (5-7 класи) важливо розуміти свої інтереси, схильності й загальні цінності, пов’язані з вибором професії та свого місця в суспільстві. При цьому майбутня професійна діяльність стає для підлітка способом налагодження власного способу життя, шляхом до реалізації власних можливостей і досягнення мети. Перевага віддається груповим формам роботи.


3. Старшим підліткам (8-9 класи) необхідно розширювати уявлення про професії народного господарства, перспективи професійного зростання та майстерності, правила вибору професії, а також уміння адекватно оцінювати свої можливості відповідно до вимог обраної професії.


4.   Старшокласникам (10-11 класи) слід формувати готовність до обґрунтованого вибору професії та планування перспектив отримання подальшої освіти. А також розвивати здібності до аналізу сучасного ринку праці через засвоєння понять, що належать до планування професійної діяльності (ринок праці, професійна кар’єра, професійно важливі риси, професійна компетентність, професійна мобільність тощо).

Заходи

із профорієнтаційної роботи

1-й клас
·    Як сорочка в полі виросла (бесіда).
·    Від зернятка до булки (бесіда).
·    Хто для тебе працює (розповідь учителя).
·    Хто працює в нашій школі (екскурсія по школі, до буфету, в бібліотеку).
·    Виставка дитячих виробів.
·    Конкурс на кращий малюнок про працю.
·    Як правильно організувати своє робоче місце (практична хвилинка).
·    Виховання трудових навичок у родині (батьківські збори).
·    Я вмію робити сам (конкурс-змагання).

2-й клас
·    Любиш кататися – люби й саночки возити (бесіда).


·    Твої трудові обов’язки вдома й у школі (бесіда).
·    Роботі – година, розвагам – хвилина (урок-практикум).
·    Усі речі створено працею (розповідь учителя).
·    Ким і де працюють мої батьки (класна година).
·    Конкурс на кращий малюнок про працю.
·    Ким хочеш стати та яку користь людям приноситиме твоя робота (класна година).

3-й і 4-й клас


·    Навчання і труд поряд живуть (бесіда).
·    Усі роботи добрі – обирай на смак (розповіді дітей про професії своїх батьків).
·    На кого я хочу бути схожим (класні години).
·    Пісні про різні професії (конкурс).
·    Розвиток інтересів і нахилів дітей молодшого віку (класні батьківські збори).
·    Підприємства нашого селища (екскурсії).
·    Що мені сподобалося на екскурсії.
·    Хто більше знає про професії (конкурс).

5-й клас
·    «Історія» речей, які тебе оточують (бесіда).


·    Сімейні трудові традиції й виховання школяра (класні батьківські збори).
·    Замальовки картин праці за власними спостереженнями (конкурс).
·    Хто більше знає про професії (конкурс).
·    Землю прикрашає сонце, а людину – праця (класна година).
·    Усяка робота почесна (бесіда).
·    Моє улюблене заняття у вільний час (розповіді учнів).
·    Екскурсія на підприємства селища.
·    Що мені сподобалося на екскурсії (твір).

6-й клас
·    Моя улюблена професія (гра).


·    Подорож у світ професій (гра).
·    Усі професії важливі – обирай на смак (бесіда).
·    Ким я хочу стати і чому (бесіда).
·    Роль знань, умінь та навичок у набутті людиною професії (бесіда).
·    Розвиток інтересів і нахилів підлітків (класні батьківські збори).
·    Моє улюблене заняття у вільний час (твір).

7-й клас
·    Щастя – в праці (бесіда).


·    Усякий труд треба поважати (бесіда).
·    Професійні наміри і здоров’я школярів (класні батьківські збори).
·    Чудові люди моєї майбутньої професії (класна година).
·    Справа майстра боїться (гра).

8-й клас
·    Що треба знати про вибір професії (бесіда).


·    Біжать роки, буде і 17, де працювати мені тоді, чим займатися (класна година).
·    Організм людини і професія (бесіда лікаря).
·    Що я знаю про обрану професію (розповіді учнів).
·    Хто більше знає про професії (конкурс).
·    Що таке ПТУ (зустріч із представниками ПТУ).

9-й клас
·    «Хочу, можу і треба» - коли обираєш професію (бесіда).


·    Про значення праці в житті людини і правильного вибору професії (бесіда).
·    Праці ми хвалебну пісню співаємо (конкурс пісень про професії).
·    Як здобути робітничу професію (бесіда з представниками ПТУ).
·    Бесіди лікаря про гідний вибір професії.
·    Бесіди з учнями про їхні професійні наміри і значення правильного вибору професії «Куди піти навчатися після 11-го класу», «Ким стати» тощо.
·    Екскурсії на підприємства, до профтехучилищ та установ.
·    Написання творів на різні теми: «Ким стати?», «Про яку професію ти мрієш?», «Чому я обрав таку професію?», «Моя майбутня професія» тощо.
·    Створення альбомів «У світі професії», «Ми обираємо професію», використовуючи матеріали газет і журналів.
·    Заохочення школярів до участі в предметних і технічних гуртках, факультативах, гуртках художньої самодіяльності тощо.
·    Участь в облаштуванні шкільного кабінету і стенду з профорієнтації.
·    Диспути, вечори на тему: «Як я уявляю свою майбутню професію», «Вибір професії – важлива життєва проблема», «Ким я буду через 10 років», «Моє місце в житті», «Інтереси та їх роль у виборі професії» тощо.

10-й клас


·    Усе про професії (оформлення стенду з профорієнтації).
·    Які труднощі я відчуваю, коли обираю професію (позакласний твір).
·    У світі професії (оформлення стенду).
·    Про твої шляхи (диспут).
·    Твій життєвий шлях: із чого він починається (бесіда).
·    Роль батьків у підготовці учнів до вибору професії (класні батьківські збори).

11-й клас


·    Моя професія – моє покликання (позакласний твір).
·    Що я роблю для досягнення мети (класна година).
·    Вибір професії – відповідальна справа випускника (класна година).
·    Що я знаю про професію, яка мене цікавить (класна година).
·    Покликання і професія (класна година).
·    Можливість працевлаштування випускників шкіл у селі (зустріч із представниками районного центру зайнятості).
·    Умови праці підлітка 16-18 років (бесіда).

Рекомендації

для класних керівників із професійної орієнтації учнів

Основні завдання для класних керівників із професійної орієнтації й консультації учнів:


1.   Глибоко й всебічно виявляти, вивчати і формувати професійні інтереси та здібності кожного учня класу, узагальнювати дані з цих питань, надані вчителями-предметниками, і робити власні висновки та пропозиції.

2. Організовувати і проводити консультації учнів із питань вибору професії.


3.   Завести необхідну документацію й систематично накопичувати матеріали, пов’язані з формуванням особистості учнів і вибором професії.

4.   У планування виховної роботи класу внести такі заходи:

·    вивчення інтересів, схильностей і здібностей учнів шляхом спостереження,

експериментування, анкетування й інших методик;·    індивідуальна співбесіда з батьками учнів (де працюють батьки, як вони відгукуються про свою професію, чи знають про улюблені заняття своїх дітей, їхні інтереси та схильності, як діти ставляться до виконання обов’язків по дому тощо).
Каталог: tbkp
tbkp -> План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2014 2015 навчальний рік Керівник
tbkp -> Шляхи подолання бідності в україні
tbkp -> План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2012 2013 навчальний рік Керівник: Бащук
tbkp -> Аналітична довідка про результати атестаційної експертизи Соснівської загальноосвітньої школи
tbkp -> Урок №35 Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. 7 Урок №36
tbkp -> Для використання у роботі практичними психологами та соціальними педагогами
tbkp -> Мурованокуриловецький дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 «Сонечко» Організація ігрової діяльності в дошкільних навчальних закладах
tbkp -> Діагностика професійної компетентності. Положення про атестацію вчителів
tbkp -> Навчально-методичний посібник смт Муровані Курилівці Л.І. Штефанюк рефлексивна дільність учителя навчально-методичний посібник
tbkp -> Наказ № Про затвердження "Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України "

Скачати 247.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка