«Візерунки рідного краю»Сторінка1/2
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.51 Mb.
  1   2
Програма виховної роботи

«Візерунки рідного краю»
Автор: Кудрицька Л.А.

класний керівник Сорокотязького НВО


Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс

Моя найкраща в світі сторона,

Чарівна, неповторна, Україно!

Для мене в цілім світі ти — одна

І рідна, й мила, дорога, єдина.

Надія Красоткіна

Пояснювальна записка

Під вихованням ми розуміємо цілеспрямований процес формування духовності, культури та фізичних сил особистості.

Актуальність створення системи національного виховання в умовах України визначається потребами суспільства у всебічній активізації інтелектуального і

духовно-творчого потенціалу національних та загальнолюдських цінностей,

суперечливими процесами включення особистості в соціальне життя, необхідністю

забезпечення єдності, наступності та послідовності, постійного коректування виховного процесу.

Національне виховання - формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої людини, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, підприємливістю й ініціативою.

Національне виховання – це виховання дітей на культурно-історичному досвіді

рідного народу, його традиціях, звичках і обрядах, багатовікових виховних

традиціях, духовності.

Національна система виховання – це історично обумовлена і створена самим

народом система ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв та інших

форм соціальної практики, що спрямована на організацію життєвої діяльності

підростаючих поколінь, виховання їх у дусі природно-історичного розвитку

матеріальної і духовної культури нації.

Сутність виховання полягає в тому, що в процесі його формуються світогляд, мораль, високі естетичні смаки та ставлення учня як особистості до навколишнього світу.

Головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача

молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його

національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування

особистих рис громадян України, які включають у себе національну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток

індивідуальних здібностей і таланту. Досягти бажаного результату можна шляхом реалізації програми виховної роботи "Візерунки рідного краю".

Мета програми: виховання духовно багатої, розвиненої особистості, громадянина-патріота України.

Завдання програми:


 • формування національної свідомості та людської гідністі, любові до рідної землі, родини, свого народу;

 • вивчення національно-історичних традицій українського народу;

 • виховання правової культури – поваги до Конституції, законодавства Украни, державної символіки;

 • забезпечення духовної єдності поколінь;

 • формування мовної культури;

 • виховання духовної культури особистості;

 • утвердження принципів загальнолюдської моралі;

 • забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона та зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я;

 • забезпечення високої художньо-естетичної культури;

 • вироблення екологічної культури, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою;

 • формування поваги до особистості згідно з Конвенцією ООН про права

дитини, культуру поведінки особистості, що ґрунтується на нормах моралі, законів, традицій, вчинків людини, активну громадську позицію;

 • культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, толерантності, поваги.

У процесі впровадження програми передбачено дотримання таких принципів:

 • народності – єдність загальнолюдського і національного;

 • національної спрямованості виховання;

 • цілісності та системності;

 • зв'язку виховання з життям;

 • педагогічної доцільності та цілеспрямованості;

 • природовідповідності;

 • культуровідповідності;

 • етнізації виховного процесу;

 • єдності зусиль школи, сім'ї, громадськості в процесі виховання.

Очікувані результати:

 • формування ціннісного ставлення особистості до держави, суспільства, себе, людей, природи, праці та мистецтва, історичних, культурних і духовних надбань населення рідного краю;

 • забезпечення гармонійного розвитку особистості,

 • формування громадянської і соціальної активності особистості;

 • реалізація творчих здібностей вихованців,

 • високий рівень духовного та інтелектуального розвитку учнів;

Шляхами та засобами реалізації національної системи виховання є рідна мова, рідна історія, природа рідного краю, фольклор, національне мистецтво, народний календар, національна символіка, родинна-побутова культура, національні традиції, звичаї й обряди.

У процесі реалізації програми доцільним застосування таких методів виховної роботи: • спостереження, опитування, гра, змагання, бесіда, розповідь, лекція, заохочення, переконання, приклад, роз'яснення, диспут, привчання, вимога.

Змістом програми передбачено використання таких форм роботи:

 • бесіди, години спілкування, усні журнали, колективне ігрове спілкування, колажі, свята, диспути, ігри, колективні творчі справи, виставки, вікторини,

аукціони знань, конкурси, обговорення, «круглі столи», екскурсії, акції милосердя, огляди журналів, презентації, тест, анкета, опитування, пошукова робота, зустрічі.

Програма розрахована для роботи з учнями 7-9 класу загальноосвітнього навчального закладу.Зміст програми

Веселкою сплелися кольори

На рушничку твоєму, наче доля.

На нім — тобою прожиті роки,

Усі достоту, з радощами й болем.

Усе на нім: вечірняя зоря,

І росами умите раннє сонце,

На нім і сльози, й посмішка твоя,

Хатинка рідна і твоє віконце.

На цьому рушничку —твої безсонні ночі.

Цей вишитий рушник для мене — наче жаль.

Дивлюсь на нього я -і бачу твої очі.

Місяць

Колір нитки

Символ нитки

Тематичний розділ

Вересень

Червона

Любов, життя

Рідна моя Україно

Жовтень

Золота

Святість

Стежинами минулого

Листопад

Фіолетова

Дружба, довіра

Від родини йде життя дитини

Грудень

Зелена

Природа

Барви рідного краю

Січень

Синя

Морська далечінь,

небесна глибинаНарод скаже, як зав’яже

Лютий

Оранжева

Слава, гідність

Не кидай слів на вітер

Березень

Жовта

Тепло

Без охоти нема роботи

Квітень

Біла

Сила, енергія

Козацькому роду нема переводу

Травень

Блакитна

Молодість, здоров’я

Весела думка - половина здоров'я


Рідна моя Україно

Ти ненька наша, рідна Україно,

Нема на світі ріднішої країни,

Ніж ти одна: безмежна і квітуча,

Людьми багата, горда і співуча.

Завдання тематичного розділу – виховувати любов до рідного краю, розвивати у дітей прагнення бути свідомими громадянами України, її патріотами.

Форми реалізації:

7 клас

 • Години спілкування «Україна – мій рідний дім», «Бабусина скриня»

Орієнтовний зміст: любов до рідного краю, патріотизм, український національний одяг.

 • Конкурс «Що я знаю про Україну»

Орієнтовний зміст: конкурс знавців українських звичаїв та традицій, державних символів.

 • Презентація -мандрівка до історичних місць України

Орієнтовний зміст: ознайомлення з історичними містами та особами України, гетьмани України.

 • Інтелектуальна гра «Чи знаєш ти свій край?»

Орієнтовний зміст: цікаві завдання про Київщину та Білоцерківщину.

Морально-етична бесіда «Дякуй старшим за те, що вони навчають тебе»Орієнтовний зміст: повага до старшого покоління, правила етикету спілкування та поведінки із старшими.

 • Конкурс творчих робіт «Край, де ми живемо, Україною зовемо»

Орієнтовний зміст: зображення рідної України в різних техніках декоративно-прикладного мистецтва.

 1. клас

 • Години спілкування «Роде наш красний», «Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Україну!»

Орієнтовний зміст: любов до рідного краю, патріотизм, любов та повага до батьків.

 • Конкурс читців «Моя мова калинова» Орієнтовний зміст: усвідомлення значущості української мови і ставлення до неї як до духовної цінності.

 • Усний журнал «Славетні постаті України»

Орієнтовний зміст: ознайомлення з видатними особами України.

 • Брейн-ринг «Історія та сучасність рідного краю»

Орієнтовний зміст: цікаві завдання про Київщину та Білоцерківщину.

 • Тренінг «Нас багато, а Батьківщина одна»

Орієнтовний зміст: готовність до захисту інтересів Батьківщини.

 • Фотовиставка «Україна і Всесвіт»

Орієнтовний зміст: сформованість активної громадянської позиції відповідальності за долю України.

 1. клас

 • Година спілкування «Я – українець!»

Орієнтовний зміст: усвідомлення особистістю своїх прав, свобод, обов’язків.

 • Турнір знавців історії «Політичні постаті України»

Орієнтовний зміст: усвідомлення спільної власної долі з долею Батьківщини.

 • Свято «Мій рідний край ні з чим не порівняти!»

Орієнтовний зміст: сформованість активної громадянської позиції відповідальності за долю України.

 • Брейн-ринг «Конституційні основи держави»

Орієнтовний зміст: знання та усвідомлення необхідності дотримуватись конституційно-правових норм.

 • Тренінг «Національні та етнокультурні традиції»

Орієнтовний зміст: повага і толерантне ставлення до представників інших етносів, віросповідань і культур.

 • Диспут «Що означає бути патріотом?»

Орієнтовний зміст: прагнення до збереження та примноження духовного та матеріального багатства українського народу.

Очікувані результати: усвідомлювати себе громадянином незалежної держави, формування національної свідомості та людської гідністі, любові до рідної землі, родини, свого народу.

Стежинами минулого

Земля моя, мій милий рідний краю,

Тебе я тільки-тільки пізнаю.

Твою красу всім серденьком вбираю

І хочу знать історію твою.

Завдання тематичного розділу – вивчення національно-історичних традицій українського народу.

Форми реалізації:

7 клас

 • Виховна година «Покрова»

Орієнтовний зміст: вивчення народних обрядів та традицій осіннього циклу, весільні пісні та обряди.

 • Вивчення колядок, щедрівок, посівалок

Орієнтовний зміст: ознайомлення з піснями, звичаями та традиціями зимового циклу.

 • Година спілкування "Пісні наших предків", «Хустина терновая»

Орієнтовний зміст: ознайомлення з пісенним багатством українського народу, презентація про хустку як оберіг, значення української хустки в народних обрядах.

 • Презентація «Українська світлиця»

Орієнтовний зміст: ознайомлення з будовою української хати, оздоблення та начиння хати, обереги.

 • Знайомство учнів з книгами "Звичаї та традиції українського народу"

Орієнтовний зміст: українські народні дитячі ігри.

 • Збір гербарію «Рослини мого краю»

Орієнтовний зміст: лікарські рослини рідного краю, легенди про рослини.

 • Гра «Народ скаже, як зав’яже»

Орієнтовний зміст: тлумачення прислів’їв та приказок українського народу, усна розповідь на основі приказок.

 • Колаж «Моя країна моїми очима»

Орієнтовний зміст: здобутки нашої країни сьогодні, майбутнє України.

8 клас

 • Виховна година «Різдвяні свята»

Орієнтовний зміст: вивчення народних обрядів та традицій зимового циклу, пісні та обряди.

 • Виставка «Рушник – оберіг дому»

Орієнтовний зміст: ознайомлення із звичаями та традиціями народу.

 • Година спілкування «Образу хліба вклонімося»

Орієнтовний зміст: ознайомлення з пісенним багатством українського народу, значення хліба в народних обрядах.

 • Презентація «Червона калина»

Орієнтовний зміст: ознайомлення з калиною як оберегом.

 • Усний журнал «Легенди мого краю»

Орієнтовний зміст: українські народні легенди.

 • Свято « А я просто українка, україночка»

Орієнтовний зміст: знання звичаїв та обрядів українського народу.

Очікувані результати: Виховання поваги до звичаїв та традицій українського народу.

Від родини йде життя дитини

Моя сім'я - жаданий скарб,

Той найцінніший діамант

І найпрекрасніший смарагд,

Який від злого збережу,

І до добра я піднесу.

Завдання тематичного розділу – знайомство з родинними традиціями, звичаями, реліквіями, виховання шанобливого ставлення до батьків, родичів, ціннісного ставлення до сім'ї.

Форми реалізації:

7 клас

 • Знайомство з сімейними традиціями, реліквіями, звичаями.

Орієнтовний зміст: поняття «родинна реліквія», пошукова робота по збору родинних реліквій.

 • Години спілкування «Мати – берегиня роду людського", «Від родини йде життя дитини»

Орієнтовний зміст: вплив матері на виховання дітей; значення материнської любові; збереження родинних стосунків, батьківські обереги, любов і повага до рідних.

 • Гра «Скриня народної мудрості»

Орієнтовний зміст: читання переказів, легенд, що передаються із покоління у покоління.

 • Написання творчих робіт про рідних

Орієнтовний зміст: значення сім’ї у розвитку особистості, любов та повага до рідних.

 • Бесіда „Я і мій родовід”

Орієнтовний зміст: створення родинного дерева, традиції поколінь.

8 клас

 • Години спілкування «Шануй Батька й Матір» , «Умій брати від дідуся й бабусі мудрість життя»

Орієнтовний зміст: вплив матері на виховання дітей; значення материнської любові; збереження родинних стосунків, батьківські обереги, любов і повага до рідних.

 • Колективне ігрове спілкування «Цінності моєї родини»

Орієнтовний зміст: знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей.

 • Вечір «Батько і мати – два сонця гарячих»

Орієнтовний зміст: значення сім’ї у розвитку особистості.

 • Ігрова програма «Захоплення моїх батьків»

Орієнтовний зміст: любов та повага до рідних.

 • Свято «Цілую бабусині втомлені руки»

Орієнтовний зміст: усвідомлення ідеалів сім’ї, родини.

 1. клас

 • Години спілкування «Все починається з родини» , «Родина – від батька до сина»

Орієнтовний зміст: значення сім’ї у розвитку особистості, любов та повага

до рідних. • Свято «Благословіть, батько й мати, косу заплітати»

Орієнтовний зміст: ознайомлення із звичаями та традиціями весільного періоду.

 • Бесіда «Мамина колискова»

Орієнтовний зміст: ознайомлення з народними колисковими піснями, їх роль у вихованні дитини.

 • Подарунок для батьків (вірш про маму та батька)

Орієнтовний зміст: виховання любові до рідних.

 • Круглий стіл «Давайте поговоримо про наболіле»

Орієнтовний зміст: зустріч учнів та їх батьків.

Очікувані результати: виховання шанобливого ставлення до родини.

Барви рідного краю

Земна весна, буяє черемшина,

Веселка радо сяє в небесах,

Калина, символ України,

Розквітне попід лісом і в садах.

Завдання тематичного розділу: виховання бережливого ставлення до природи, ознайомлення з рослинами-оберегами.

Форми реалізації:

7 клас

 • Година спілкування «Пишається в долині червона калина»

Орієнтовний зміст: ознайомлення з національними символами-оберегами.

 • Усний журнал «Рослини-символи»

Орієнтовний зміст: легенди про рослини-символи, цілющі властивості рослин.

 • Конкурс малюнків «Природа і я»

Орієнтовний зміст: багатство природи України, природа – світ прекрасного.

 • Знайомство з Червоною книгою України

Орієнтовний зміст: місце та роль молодого покоління у збереженні навколишнього середовища.

 • Презентація «Сторінками природи»

Орієнтовний зміст: захоплення людини красою природи рідного краю, історичний зв’язок з природою. 21

 • Акція «Допоможи пташці»

Орієнтовний зміст: бережливе ставлення до природи.

 • Бесіда «Аптечка лікарських рослин»

Орієнтовний зміст: лікувальні властивості рослин, здоровий спосіб життя.

8 клас

 • Години спілкування «Жити в злагоді з природою»

Орієнтовний зміст: усвідомлення себе як невідємної частини природи.

 • Випуск газети «Екологічна абетка»

Орієнтовний зміст: усвідомлення ролі природи у житті людини.

 • Фотовиставка «Мальовнича Україна»

Орієнтовний зміст: багатство природи України, природа – світ прекрасного.

 • Створення «Книги скарг Природи»

Орієнтовний зміст: місце та роль молодого покоління у збереженні навколишнього середовища.

 • Конференція «Ми – на варті природи»

Орієнтовний зміст: усвідомлення особистої причетності до збереження природних багатств.

 • Вікторина «Природа, оспівана моя!»

Орієнтовний зміст: ознайомлення з народними піснями про природне багатство українського народу.

 • Ділова гра „Чиста вода – джерело життя”

Орієнтовний зміст: почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них.

9 клас

 • Літературно-музична композиція «На Чорнобиль журавлі летять...»

Орієнтовний зміст: знання основ безпечної життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

 • Фотовиставка «Що ми залишимо нащадкам?»

Орієнтовний зміст: усвідомлення феномена людської природи і духовності, впливу природного довкілля на менталітет людини.

 • Конференція «Земля – наш дім»

Орієнтовний зміст: бережливе ставлення до природи.

 • Вікторина «Екологічний бумеранг»

Орієнтовний зміст: відповідальне ставлення: до природи, правових норм, до природи як середовища існування людини.

 • Акція «Посади своє дерево»

Орієнтовний зміст: участь у природоохоронній діяльності.

 • Усний журнал «Маків цвіт України»

Орієнтовний зміст: активна життєва позиція щодо збереження природи.

Очікувані результати: дбайливе ставлення до природних багатств України.

Народ скаже, як зав’яже

Мудра людина не лізе у вчені,

Навіть якщо зостається в кишені

Тисяча різних, корисних порад –

Краще змовчить і відступить назад.

Завдання тематичного розділу – виховувати повагу до культури та історії рідного народу, ознайомити учнів з елементами народної мудрості.

Форми реалізації:

7 клас

 • Години спілкування «Скарбниця народної мудрості»

Орієнтовний зміст: культура українського народу, поняття «народна творчість».

 • Розучування колядок, щедрівок, засівалок

Орієнтовний зміст: духовний світ народу, усна народна творчість.

 • Зимові розваги (ігри на свіжому повітрі)

Орієнтовний зміст: план проведення народних українських ігор.

 • Веселі посиденьки. Українська народна кухня

Орієнтовний зміст: значення раціонального харчування в системі здорового

способу життя, українські народні страви та їх приготування. • Бесіда «Різдво»

Орієнтовний зміст: вивчення традицій свого народу, традиційні страви Різдва, презентація святкувань зимових свят.

8 клас

 • Веселі посиденьки. Народні гумористичні твори

Орієнтовний зміст: значення гумору в житті українського народу.

 • Колективно-ігрове спілкування «На Андрія»

Орієнтовний зміст: вивчення народних традицій святкування Андрія, обряд ворожіння.

 • Гра -анкета «Подивимось у дзеркало»

Орієнтовний зміст: вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість.

 • Година спілкування «Пташка красна своїм пір’ям, а людина – своїм знанням», «Заговори, щоб я тебе пізнав»

Орієнтовний зміст: вміння адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них.

 • Школа етикету «Як правильно привітати»

Орієнтовний зміст: єдність слова і діла.

9 клас

 • Години спілкування «Умій сказати, умій змовчати», «Не говори, що знаєш, але знай, що говориш»

Орієнтовний зміст: вміння уникати конфліктних ситуацій

 • Школа етикету «Слово – не горобець, вилетить – не впіймаєш»

Орієнтовний зміст: вміння адаптуватися в різних життєвих ситуаціях.

 • Тренінг «Умій мислити, умій думати»

Орієнтовний зміст: уміння оцінювати власні вчинки, висловлювати оцінні судження.

 • Свято «Що Наум нам приніс на ум»

Орієнтовний зміст: знання культури свого народу і прагнення дотримання традицій.

Очікувані результати: вивчення та сприйняття нового, розвиток здібностей кожної дитини.

Не кидай слів на вітер

Якщо плекати свою бездарність

І не учитись -

То ризик є прожити марно...

Завдання тематичного розділу – створювати сприятливе середовище в шкільному колективі для самопізнання, самоствердження, самореалізації особистості. Формувати в учнів самоповагу, впевненість у собі, почуття власної гідності, 24

інтелектуальну культуру, ерудованість. Виховувати почуття обов’язку та відповідальності доброзичливе ставлення до інших людей.Форми реалізації:

7 клас

 • Колекивне спілкування «Добрим бути непросто»

Орієнтовний зміст: поняття «доброта», проблемні питання, життєві ситуації.

 • Година спілкування «Що таке милосердя?»

Орієнтовний зміст: поняття «милосердя», відвертість у відносинах між людьми.

 • Тест «Мій друг»

Орієнтовний зміст: поняття «колектив»; місце кожної людини в колективі; поведінка людей в колективі, дружба і товаришування, вміння дружити, хто є справжній друг.

 • Усний журнал «Урок чемності»

Орієнтовний зміст: поведінка, культура спілкування, вихованість.

 • Пам’ятка “Азбука ввічливості»

Орієнтовний зміст: мовний етикет, слова ввічливості, культура спілкування.

 • Бесіда «Гостре словечко коле сердечко»

Орієнтовний зміст: етичні норми спілкування, проблемні ситуації.

8 клас

 • Бесіда «Не завдавай іншим зла, болю, тривоги, неспокою!»

Орієнтовний зміст: вміння розв’язувати конфлікти на основі толерантності, терпеливості, терпіння.

 • Диспут «У чому сенс життя?»

Орієнтовний зміст: визначення життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів.

 • Тренінг «Характер людини – яким він буває?»

Орієнтовний зміст: вміння коректувати та регулювати власну поведінку.

 • Колаж «Індустрія дозвілля»

Орієнтовний зміст: вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі.

 • Школа гарних манер

Орієнтовний зміст: усвідомлення моральних якостей.

 • Презентація «Мрії»

Орієнтовний зміст: вміння долати перешкоди, щоб дійти до мети.

9 клас

 • Година спілкування «Моральна чистота стосунків між юнаком та дівчиною», «Зраджувати у дружбі, материнстві, батьківстві – «мерзенне» негідництво»

Орієнтовний зміст: вміння орієнтуватися та адаптуватися у життєвих ситуаціях.

 • Диспут «Чи кожна людина може бути щасливою?»

Орієнтовний зміст: готовність до виконання різних соціальних ролей.

 • Психологічний тренінг з культури спілкування „Я, ти, ми...”

Орієнтовний зміст: готовність до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей.

 • Акція «Милосердя»

Орієнтовний зміст: навички соціальної взаємодії, потреба допомагати іншим.

 • Колаж «Мої цінності»

Орієнтовний зміст: активна моральна життєва позиція.

Очікувані результати: засвоєння учнями морально-етичних норм поведінки: честі, гідності, почуття обов’язку, відповідальності, розуміння іншої людини і поваги до неї, людяності.

Без охоти нема роботи

Якщо ти хочеш більше мати,

Тоді працюй, працюй, мій брате,

І не жалій ні сил, ні рук,

Доколи в грудях серця стук. Завдання тематичного розділу: формувати працелюбну особистість, умілого господаря з відповідними навичками і вміннями, формування знань про користь і необхідність фізичної праці для кожної людини.

Форми реалізації:

7 клас

 • Операція «Наш клас – найкращий»

Орієнтовний зміст: розподіл місця для прибирання і наведення порядку, догляд за кімнатними рослинами

 • Година спілкування «На дерево дивись, як родить, а на чоловіка- як робить»

Орієнтовний зміст: роль праці в житті кожної людини, педагогічна мудрість про працю, усна народна творчість.

 • Кросворд «Світ професій»

Орієнтовний зміст: різноманітні професії, народна мудрість про працю і лінощі, цікаві запитання про професії.

 • Акція «Ваші руки потрібні школі»

Орієнтовний зміст: інструктаж про правила поведінки під час прибирання,

 • Диспут «Учись працювати з дитинства»

Орієнтовний зміст: правила проведення диспуту, обов’язки дитини в сім’ї, улюблені справи дітей, допомога старшим.

8 клас

 • Трудовий десант «Краса навколо тебе»

Орієнтовний зміст: усвідомлення дітьми значущості праці.

 • Музична вітальня «Професії в піснях»

Орієнтовний зміст: розвиток творчої діяльності учнів.

 • КВК «За руки, що з пташками рано встають!»

Орієнтовний зміст: роль праці в житті кожної людини.

 • Фестиваль ремесел «Відродимо писанкарство»

Орієнтовний зміст: ознайомлення з технікою виготовлення писанки.

 • Конкурс творчих робіт «Дивотворні руки»

Орієнтовний зміст: розвиток творчої особистості, залучення до колективних справ.

9 клас

 • Ігрова програма «Ярмарок професій»

Орієнтовний зміст: вміння професійного самовизначення.

 • Диспути «Чи буває професійний вибір неправильним?»

Орієнтовний зміст: потреба в усвідомленому виборі професії.

 • Тренінг “Твій вибір – життєвий успіх”.

Орієнтовний зміст: усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини.

 • Колаж «Трудова біографія моєї родини»

Орієнтовний зміст: повага до людей праці, які створюють духовні та матеріальні блага та цінності.

 • Конкурс «Господарочка»

Орієнтовний зміст: навички ведення домашнього господарства.

Очікувані результати: поєднувати особисті інтереси з потребами колективу в різних видах трудової діяльності, сумлінно виконувати доручення, допомагати

рідним.


Козацькому роду нема переводу

Хай навчає їх батько, і зміцнить їхній дух,

Щоб вогонь у душі українця не вщух.

Щоб горіли серця до Вкраїни любов"ю.

А як ворог зганьбить, наливалися кров"ю!

Завдання тематичного розділу – ознайомити із звичаями та традиціями життя козаків, виховувати повагу до історії України.

Форми реалізації:

7 клас

 • Ознайомлення учнів з даними про відомих гетьманів України

Орієнтовний зміст: презентація «Гетьмани України», звичаї та традиції козаків.

 • Година спілкування «Степ та воля — козацька доля»

Орієнтовний зміст: пісенні традиції козацького життя, основні закони життя на Запорізькій Січі.

 • Читання уривків з творів українських письменників про козаччину

Орієнтовний зміст: відвідування бібліотеки, ознайомлення з розділом «Минувшина», конкурс на краще виконання козацької пісні.

 • Гра «Стежками історії»

Орієнтовний зміст: цікаві кросворди, ребуси, головоломки про добу Козаччини.

 • Козацькі розваги (ігри на свіжому повітрі)

 • Орієнтовний зміст: сила та витривалість, спритність та кмітливість, мужність та сміливість українських козаків.

 • Усний журнал «Козацький казан»

Орієнтовний зміст: історія українських козацьких страв.

8 клас

 • Шоу-програма «Нумо, козаче»

Орієнтовний зміст: розвиток сили та витривалості, спритності та кмітливості, мужності та сміливості.

 • Свято «Козацькому роду нема переводу»

Орієнтовний зміст: розширити знання про славне минуле українського народу.

 • Презентація «Подорож козацькими стежками»

Орієнтовний зміст: виховувати в учнів почуття патріотизму, національної гордості, любові до України.

 • Гра «Відгадай мелодію»

Орієнтовний зміст: збагатити знання учнів про чудодійні обереги козаків.

9 клас

 • Виховна година «Феномен українського козацтва»

Орієнтовний зміст: традиції та основні закони козацького життя.

 • Козацький словничок

Орієнтовний зміст: ознайомлення з козацькими словами-назвами, визначеннями.

 • Творчі роботи «Козацька слава у нас в серцях»

Орієнтовний зміст: виховання поваги та слави до минулого Батьківщини.

 • Усний журнал «Історія козацтва»

Орієнтовний зміст: залучення учнів до дослідницької праці.

 • Брейн –ринг знавців історії та географії за часів козацтва.

Орієнтовний зміст: перевірка знань про часи козаччини.

Очікувані результати: осмислення багатої духовної спадщини України, виховання патріотизму, гордості за свій народ.

Весела думка-половина здоров’я

Здоров’я — розкіш для людини,

Найбільша цінність у житті.

Як є здоров’я день при днині,

Можливість є йти до мети.

Завдання тематичного розділу: розвивати комунікативні здібності, навички зміцнення та збереження здоров’я, виховувати відповідальне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих , формувати культуру здорового способу життя.

Форми реалізації:

 1. Клас

 • Години спілкування «Доброго вам здоров ‘я», «Загартування та фізичні

вправи – необхідні умови здорового способу життя»

Орієнтовний зміст: поняття «здоровий спосіб життя», народні засоби лікування, особиста гігієна дитини, харчування.

 • Усний журнал «Твоє здоров’я у твоїх руках»

Орієнтовний зміст: поняття «режим дня», важливість режиму для здорового розвитку; як дотримуватися режиму дня.

 • Бесіда «СНІД – життя без майбутнього», «Мандруємо стежиною здоров'я»

Орієнтовний зміст: інформаційні повідомлення про загрозу здоров’ю через шкідливі звички, збереження власного здоров’я.

 • Диспут «Здоров’я-це спадщина чи власне надбання?»

Орієнтовний зміст: питання про фізичне, психічне, духовне здоров’я, природні та соціальні умови здоров’я.

 • Інформаційна хвилинка «Скарбничка овочів»

Орієнтовний зміст:

 • Анкета «Спорт і я»

Орієнтовний зміст: навички здорового способу життя, правильна постава, вправи для відпочинку тіла, на координацію рухів.

 • Тест «Як я загартовуюсь»

Орієнтовний зміст: поради щодо зміцнення здоров’я, профілактика хвороб.

8 клас

 • Години спілкування «Здоров’я – мудрих гонорар»

Орієнтовний зміст: виховання ціннісного ставлення до здорового способу життя.

 • Тест «Моє здоров’я»

Орієнтовний зміст: знання та вміння оцінювати свій фізичний та психічний стан.

 • Гра-експрес «У здоровому тілі – здоровий дух»

Орієнтовний зміст: навички здорового способу життя.

 • Диспут «Тютюн: користь чи шкода?»

Орієнтовний зміст: уміння дотримуватись правил здорового способу життя.

 • Пам’ятка «Як не захворіти»

Орієнтовний зміст: безпека власної життєдіяльності.

9 клас

 • Морально-етична бесіда «Статевий інстинкт – це лише одна пелюстка 30

у квітці кохання»

Орієнтовний зміст: рівень сформованості здорового способу життя.

 • Година спілкування «Сходинки фізичного розвитку»

Орієнтовний зміст: прагнення бути фізично здоровою людиною.

 • Диспут «Здоров’я – це спадщина чи власне надбання?»

Орієнтовний зміст: розпізнавати та протидіяти факторам шкідливого впливу на здоров’я людини.

 • Тренінг «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас»

Орієнтовний зміст: знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини.

Очікувані результати: формування навичок здорового способу життя.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка