Вивчення творчості О. Кобилянської на уроках української літератури вСкачати 337.29 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір337.29 Kb.
Вивчення творчості О.Кобилянської на уроках української літератури в

10 класі

Матеріали уроків підготували вчителі української мови та літератури

навчально – виховного комплексу № 2

м. Хмельницького

Дудар О.А. Зелінська Л.Г.

Тема. О. Кобилянська. Життя і творчість, формування світогляду письменниці
Мета: ознайомити з життям і творчістю письменниці, причинами формування її світогляду, зацікавити учнів особистістю О.Кобилянської й спонукати до читання її творів; розвивати навички сприйняття інформації на слух, виділення головного, вміння будувати своє власне висловлювання; виховувати повагу до митців, любов до художньої літератури, прагнення до самовдосконалення.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: портрет О.Ю. Кобилянської, презентація до уроку, виставка творів письменниці.
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.

«Її натурі властиві ліризм і музичні настрої. Найреальніші картини вона постійно супроводжує ліричними відступами, які нагадують симфонії, де враження пейзажів і порухи душі зливаються в одну неподільну гармонію», так про Ольгу Кобилянську писала Леся Українка.

Карпатський край… На сьогоднішньому кроці ми попрямуємо в бік Буковини, де народилося багато талантів, горде жіноцтво, серед якого і була жінка – борець Ольга Кобилянська. З особистістю письменниці, з її творами й світоглядом, літературними уподобаннями та стилем написання творів ми познайомимось.ІІ. Оголошення теми,мети та завдань уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Повідомлення вчителя географії та історії про Буковину.

2. Лекція вчителя з елементами бесіди

Ольга Юліанівна Кобилянська (1863 – 1942)

Ольга Кобилянська – краса і гордість буковинського народу --- своїми глибоко поетичними творами внесла великий вклад у розвиток культури українського народу.

Народилася українська поетеса 27 вересня 1863 року в місті Гура Гомора на Буковині. Навчалася в німецькій школі, була розвинена не тільки фізична, а й духовно, стала високоосвіченою для свого часу жінкою. Давала приватні уроки української мови, навіть викладала інші предмети. захоплювалась поетеса і малюванням, музикою, кінним спортом та понад усе любила природу.

Батько письменниці був людиною «пильною, охочою до кожної науки», працьовитою та вимогливою, з тонким розумінням краси й добра. Ці риси успадкувала й дочка.

Мати письменниці походила із польсько – німецької родини, проте своїх дітей виховала в пошані до української мови, культури, звичаїв, цілком підтримувала інтереси та прагнення свого чоловіка. А любов до музики передалась її доньці.

Письменниця у своїй автобіографії писала: «Коли б не любов батька до рідного слова, до свого народу, своєї пісні, знання рідної мови, що все – таки панувало в хаті, крім польської, а далі й німецької, було би з часом, може, й зайняло останнє місце»


 • На вашу думку, яка роль батьків у розвитку здібностей, талантів, досягнення дітьми значного успіху?

 • Чи мала рацію мати Ольги, коли підкорялась уподобанням батька?

Родина переїжджає з місця на місце, в зв’язку з тим, що батько був службовцем, культурне життя маленьких містечок було відсутнє. Потяг до творчості прокинувся рано, в молоді роки. Він пов'язаний з потягом до освіти та знань. Освіту та самоосвіту письменниця здобула при допомозі старших братів, які навчалися в гімназіях, а згодом і в університетах. З 12 років писала свої перші вірші, які присвятила матері. Спочатку це були німецькомовні твори, бо іншої літератури дівчина ще не знала. Подруга Ольга Устиянович пише: «Вона за той час виросла, як тополя. Чорне, добре плекане, блискуче волосся окружало її біле личко, рожеві уста всміхались… радісно, а великі чорні очі чогось тужно та сумно гляділи. Грала вона на фортепіано… і співала…милозвучним сопрано».

 • Про що може свідчити такий портрет майбутньої письменниці?.

Значний вплив на формування Кобилянської як людини і митця мала Софія Окуневська - широко освічена, як на свій час, жінка, яка першою в Австро-Угорщині здобула в Цюріху вищу медичну освіту. Саме через Окуневську та Франка йшло наближення письменниці до української літератури. Формування основ світогляду письменниці припадає на

70-80 рр. Воно проходило в складних умовах тогочасної дійсності, коли домінуючими в суспільному житті Буковини (як і Галичини та Закарпаття) були ідеї вірнопідданного служіння цісарському тронові Австро-Угорської монархії. Ольга Кобилянська опановувала кращими творами української, російської та зарубіжної літератур. На цьому шляху визначальну роль відіграла творчість Шевченка, що розвинула в ній національну свідомість, загострила зір на соціальне становище народу, а також твори Марка Вовчка, яка розкрила перед нею кріпацьку дійсність на Наддніпрянщині, підневільне становище жінки, та І.Франка - провісника грядущої бурі, співця вічного революціонера, що "тіло рве до бою", каменярів людського поступу. Душа була сповнена любові і страждання життя, юна дівчина шукала щастя- долі, прагнула реалізувати свої багаті духовні сили як жінка так і письменниця. Більшою чи меншою мірою її ранні твори ("Гортенза",1879; "Доля чи воля", 1883; "Картина з життя Буковини", 1885; "Видиво", 1885; "Людина з народу", 1886; "Вона вийшла заміж", 1886; в 1888-1895 Кобилянська пише розповідь "Царівна" та ін.), написані німецькою мовою, є сповіддю авторки, криком і болем її душі. Ця внутрішня передісторія раннього творчого самовиявлення О. Кобилянської завершилася написанням повісті "Вона вийшла заміж", що після переробок, мовно-стилістичних виправлень українського тексту народилася вдруге під назвою "Людина"(1886-1891). З появою цього твору почалося літочислення О.Кобилянської як української письменниці. Українськомовна творчість у художній практиці О.Кобилянської займає дедалі більше місця, вводить авторку "Людини" в контекст літератури Т. Шевченка і І. Франка.

Розширення ідейно-тематичного діапазону прози О. Кобилянської пов'язане з дальшим розвитком таланту, поглибленням реалістичного начала в творчості письменниці. В другій половині 90-х років вона, з одного боку , шукає нового підходу до зображення теми інтелігенції, з іншого - дедалі глибше проникає в соціальні, морально-етичні проблеми села, досягаючи в цій суспільній сфері найвищого художнього апогею в повісті "Земля"(1901) - найвищому досягненні О.Кобилянської на цьому шляху. Письменницю ваблять образи мужніх, високих духом жінок, романтичні, артистичні натури.

Так у творчості О. Кобилянської дедалі виразніше починають звучати соціальні мотиви, поглиблюючи той реалістичний напрям в українській літературі на зламі двох століть, що його репрезентували І.Франко, Леся Українка, М.Коцюбинський, В.Стефаник, Л.Мартович, Марко Черемшина.

В 1891 Кобилянська переїздить в Чернівці і живе тут постійно. Тут знайомиться з письменником О. Маковеєм, під впливом якого вона пише. Він читає її розповіді в газеті "Буковина", що вона друкує і публікує з

І. Франко, М. Равликом, М. Грушевським і підтримує дружні відносини.

О. Кобилянська складає свої чудові розповіді. У тих тяжких умовах, в яких опинилась О.Кобилянська в 20-30-х рр., велику підтримку подала їй громадськість Радянської України, до якої вона з надією звертала свій погляд. Протягом 1925-1932рр.у видавництвах Харкова і Києва вийшло чимало видань творів письменниці, з яких одне - дев'ятитомне. Яскравим виявом піклування про О. Кобилянську було призначення їй Радянським урядом у 1927р персональної пенсії.

Померла О. Кобилянська 21 березня 1942 р. в Чернівцях в тяжкий час поневолення Північної Буковини румунсько-фашистськими загарбниками, які переслідували письменницю, готували над нею судову розправу. • Чим саме особливим вам здалась біографія письменниці?

 • Чи є щось схоже в автобіографії О.Кобилянської з біографіями інших митців?


ІV. Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжіть речення:

«Мені здається, що жінка в літературі…»
V. Домашнє завдання
Скласти хронологічну таблицю, знати автобіографію О.Кобилянської. Прочитати повість «Земля»

Тема. Історія написання повісті О.Кобилянської «Земля». Прототипи. Сюжет і композиція. Особливості соціально – психологічної повісті
Мета: допомогти учням зрозуміти твір; розкрити складний і суперечливий образ українського села з одвічними проблемами, своїми принципами, прищепити любов до праці на землі; розвивати вміння давати обґрунтовані відповіді; виховувати старшокласників у дусі народної моралі.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: тексти повісті «Земля», учнівські проекти щодо твору «Земля».
Хід уроку
І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

1). Розповісти про життєвий та творчий шлях О.Кобилянської

2). Які стосунки були між О.Кобилянською та Лесею Українкою?

2. Тестові завдання

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Де і коли народилася Ольга Кобилянська?

а. 25 листопада 1871р. в м. Новограді - Волинському

б. 25 листопада 1863р. в м. Гура – Гумора

В. 17 вересня 1864р. в м Вінниця

г. 27 серпня 1856 р. в с. Нагуєвичі.

2. У скільки років О.Кобилянська почала писати вірші?

а. у 10 років б. у 12 років в. у 14 років г. у 16 років

3. Яку освіту здобула О. Кобилянська?

А закінчила Чернівецький університет; Б закінчила духовну семінарію;

В закінчила коледж; Г закінчила чотирикласну народну школу,

4. Якою мовою О. Кобилянська пише перші свої твори?

А Німецькою; Б англійською; В російською; Г українською.

5. Чия дружба сприяла поглибленню любові О. Кобилянської до бідних і покривджених?

А Софії Окуневської; Б Наталії Кобринської;

В Лесі Українки; Г Івана Франка.

6. В основу якого твору О. Кобилянська поклала реальні події, що сталися восени 1894 року в с. Димка?

А «Банк рустикальний»; Б «Людина»; В «Царівна»; Г «Земля».

7. Хто з письменників писав про повість «Земля»: «Давно не читав щось таке гарне, таке захоплююче, як «Земля». Я просто зачарований Вашою повістю»?

А Іван Франко; Б М. Коцюбинський; В. Стефаник; Г Ю. Федькович.

8. У якому творі О. Кобилянська проблему фемінізації?

А «Царівна»; Б «Некультурна»; В «Людина»; Г «Жебрачка».

9. Який перший твір О. Кобилянської написаний українською мовою?

А «Земля»; Б «Царівна»; В «Апостол черні»; Г «Людина».

9. На основі якої народної пісні О. Кобилянська пише твір «У неділю рано зілля копала»?

А «Віють вітри, віють буйні»; Б «Ой не ходи, Грицю, та й на вечерниці»

В «В неділеньку рано»; Г «Ой у лузі при березі».

10. Хто був для О. Кобилянської вірним другом і порадником у літературі, у її творах «гірську верховину, горизонт»?

А В. Стефаник; Б І. Франко; В Леся Українка; Г М. Черемшина.  1. Коли і де О. Кобилянська познайомилась з М. Старицьким, М. Коцюбинським, М. Лисенком?

А У Києві 1899 р.; Б у Львові 1896 р.;

В у Полтаві 1898; Г у Харкові 1897 р.

12. У якому творі О. Кобилянська пор освіченої людини, що не може миритися з бездуховністю міщанського серед:

А «Царівна»; Б «Людина»; В «Некультурна»; Г «Земля».


3. Слово вчителя

Прочитано багато книг і кожна з них залишає свій слід у душі кожного із нас. Вона вчить нас добру, поваги, разом із тим вона застерігає нас від багатьох бід, неправильних вчинків. Я думаю, що повість Ольги Кобилянської теж залишить свій слід: застереже нас від необдуманих помилок.ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

ІV. Опрацювання навчального матеріалу

1. Слово вчителя

«Факти, що спонукали мене написати «Землю», правдиві. Особи майже всі що до одної також із життя взяті. Я просто фізично терпіла під з’явиськом тих фактів, і коли писала – ох, як крилами ридала! Саме в той час мій батько лежав хворий, і я сама не почувала себе особисто щасливою. Написання цієї повісті дало мені рівновагу, вдоволення і гнало до дальшого творення», -- так писала О.Кобилянська в своїй автобіографії.

2. Повідомлення учнів щодо теми ролі землі в житті людини в українській та світовій літературі.

3. Життєва основа повісті, історія написання

В основу твору лягла трагічна подія, яка сталася восени 1894 року в селі Димки на Буковині, в сім’ї селянина, у якій брат убив брата. Ольга Кобилянська мала родичів у селі і особисто знала старого Костянтина Жижіяна та його синів Михайла і Саву. Була знайома письменниця й з коханкою молодшого брата Маріукою Магас (у творі Рахіра), а образ Анни був взятий з наймички, яка довгий час працювала у Кобилянських.

Повість, над якою письменниця працювала протягом 1898 – 1901 року,була надрукована в «Літературно – науковому віснику» за 1902 р., присвячена батькові письменниці.

Сюжет і композиція твору.

За жанром цей твір -- соціально – психологічна повість, а це означає, що всі вчинки та дії героїв ґрунтуються на психологічних факторах.

Композиційно твір складається з тридцяти двох розділів. Відкривається вона картиною чарівної природи, що оточує убоге село Димки, де відбуваються події. В цьому першому розділі, що є експозицією, письменниця знайомить нас з життям і побутом родини Івоніки Федорчука, з характерами провідних персонажів. Розділ сповнений тривожного передчуття, що ніби віщує неминучість якогось лиха для цієї родини.

Убогий селянин Івоніка Федорчук із своєю дружиною Марійкою, тяжко працюючи на залізниці, живучи впроголодь, збирали гроші, щоб придбати трохи землі.

Ставши господарями, вони сподівались, що їм і їхнім дітям усміхнеться краща доля. Але жорстока дійсність руйнує надії Федорчуків. Земля не приносить їм щастя.

Менший син, ледачий Сава, наперекір батькам задумав одружитися із злодійкуватою Рахірою, яка до того ж доводилася йому двоюрідною сестрою. Тому батьки обіцяли кращу землю віддати доброму й працьовитому старшому синові Михайлу, а Саві, якщо піде проти їхньої волі, не дати й грудки землі.

Під впливом Рахіри Сава зажадав стати спадкоємцем всієї землі і застрелив Михайла.

Події в основному розгортаються навколо двох братів і землі, що виступає у повісті, як самостійний образ, як вершитель людської долі. Найбільшого напруження дія досягає в картині братовбивства.

Кобилянська реалістично відобразила важке становище українського народу, уярмленого цісарською Австро – Угорщиною, показала дрібновласницьку психологію, що спотворювала душі людей.

Втрата віри Івоніки в силу землі, повернення Сави з тюрми і одруження з Рахірою є розв’язкою твору.

Незважаючи на трагічну долю героїв, повість закінчується оптимістичними рядками: письменниця висловлює віру в краще майбутнє молодого покоління – сина наймички, який стане господарем землі, а не її рабом.

Тематика повісті «Земля»:


 • братовбивство;

 • влада землі над людиною;

 • селянська праця;

 • життя, мораль села.

Провідна ідея повісті підкреслена О. Кобилянською в епіграфі німецькою мовою: «Кругом нас знаходиться якась безодня, що її вирила доля, але тут, у наших серцях, вона найглибша».

Повість має три головні лінії: • лінію життя старих Федорчуків,

 • лінію Сави і Рахіри,

 • лінію Михайла і Анни.

У кожній з сюжетних ліній основною причиною конфлікту є земля. Письменниця не ідеалізує героїв, а виводить їх у екстремальних ситуаціях, дає змогу проявити себе, показати свій характер.

4. Літературне дослідження. Робота над змістом повісті

1. Яке враження справила на вас повість?

2. У чому таємниця популярності повісті «Земля»?

3. Яким постає українське село кінця ХІХ – початку ХХ століття? Що його хвилює, які думки, які суперечності розвиваються?

4. Чи можна засуджувати, чи звинувачувати селян у такому фанатичному ставленні до землі?

5. Як ставляться односельці до Івоніки Федорчука і чому?

6. Яким було ставлення батьків до синів?

7. Чи можна назвати любов Сави до Рахіри і Михайла до Анни однаковою?

ІV. Закріплення знань, умінь і навичок


 • Чи мала Докія рацію, віддавши свою доньку Парасинку заміж рано і за нелюбого їй чоловіка?

 • Які стосунки були у Анни з матір’ю?

 • Відношення Івоніки та Марійки Федорчуків до синів: Михайла та Сави?


V. Підсумок уроку

«Мікрофон • Повість «Земля» мене вразила тим…

 • Найбільше мені до вподоби…VІ. Домашнє завдання
1. Виписати 2-3 цитати до характеристики образів повісті.

2. Підготувати переказ біблійної легенди про Каїна та Авеля.

Дати відповідь на запитання: Чи актуальна проблема злочину і кари сьогодні, у ХХІ ст..?
Тема. О.Кобилянська. Повість «Земля» Трагічна історія родини Федорчуків. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст твору, його проблематику, новаторський характер; розвивати навички самостійного прочитання твору великого за обсягом, вміння виділяти головне, коментувати деталі твору, з’ясовувати проблеми; виховувати шанобливе ставлення до природи, людини праці, любов до художнього слова.
Хід уроку
І. Актуалізація і корекція опорних знань

1. а. Які проблеми піднімає О.Кобилянська в повісті «Земля»? Розкрити проблему авторитету й поваги в селі через відношення до землі.

б. Назвати прототипів Федорчуків та Рахіри Чункач. Розповісти про них.

2. Пояснити особливості сюжету і композиції даної повісті. Чи подібні були Івоніка Федорчук та Михайло? Чим відрізнявся від них Сава?

3. Розповісти біблійну легенду про Каїна та Авеля.

4. Чому повторив гріх Каїна Сава Федорчук? Як наважився порушити заповідь «Не убий»?


ІІ. Оголошення теми, мети та завдань уроку
ІІІ. Виклад нового матеріалу
1. Слово вчителя.

Чи справді заздалегідь невідворотним був злочин і чи не можна було його відвернути? Саме такі думки тривожить кожного із нас після прочитання повісті «Земля». можна було б дати відповідь «Убив, бо хотів бути єдиним сином, одним єдиним спадкоємцем». Але чи справедливим буде таке однозначне твердження?

Давайте поміркуємо разом.

1. Михайло і Сава були неподібними ще з дитинства. У кого вдався старший син, а в кого молодший

2. За характером Сава стояв ближче до Maрійки. Чому ж не був ближчим її серцю? (Бо любити легше хорошу дитину, ніж неврівноважену).

3. Чи не було у характері Сави патології"?

4. Коли вперше він вчинив тяжкий гріх? (Коли вкинув джмеля своєму кривдникові за пазуху, а хлопчик від укусу помер).Як зреагувала Марійка на цей вчинок? Чому не покарала Саву? Порівняйте цей епізод з епізодом з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, ясла повні?", коли Чіпка виколупав намальованому на іконі Богові очі. Що в цих епізодах спільного?

5. Михайло був ідеалом для батьків. Його любили, ставили за взірець. Невже в нього не було негативних рис? Як він ставився до Рахіри?. Чи мав право так ненавидіти й обмовляти свою двоюрідну сестру?

6. Неправильне виховання породило в Caви комплекс неповноцінності. Він шукав на стороні людини, яка його могла би зрозуміти, оскільки сім'я стала йому давно чужою. Чи правильний був вибір Сави? Чи любила його Рахіра?

7. Як ставилися брати один до одного? Як ви це розумієте?

8. Михайло покірно пішов до війська, хоч ненавидів муштру. Який вихід знайшов Сава, щоб не йти служити, хоч армія не була для нього такою страшною, як для Михайла? Заради кого чи заради чого збирався покалічитися молодший син Федорчуків?

9. Під час відсутності Михайла Сава полюбив працю на землі, щиро трудився. Чи хвалили його батьки? Чи були ним задоволені? Як ви думаєте, таке ставлення було щирим?

10. Закоханий Сава називав Рахіру "своєю княгинькою», заради неї готовий був піти на смерть. Чи так само палко і любив свою кохану Михайло?

11. Михайло говорив Анні, що може жити з нею в місті. але ж землю любив сильніше від нареченої. Чому старший Федорчуків син зволікав зі шлюбом: боявся осуду, що звів дівчину? переживав, що батьки можуть його покарати за гріх тим, що не дадуть землі? був істотою слабохарактерною, вихованою в тепличних умовах?

12. Михайло поклявся Анні піти з батьком до міста, а по дорозі признатися старому, що хоче одружуватися з Анною. Як ви розцінюєте те, що в останню мить парубок змінив свої плани?

13. Сава вбив Михайла. Чи страждав від цього? Як саме?

14. Батько простив Саві злочин, мати не змогла. Сава не зумів простити батькам, що скотився до гріха через кривди, заподіяні ним, через те, що раніше любили тільки Михайла. Чиє становище трагічніше?

15. Марійка вигнала Михайлову покритку з байстрям. Івоніка пізніше дорікав за це жінці. А він сам щось зробив, щоб полегшити становище Анни відразу після смерті Михайла? А міг зробити? Усвідомлював, що треба щось зробити негайно?

16. Чому нема щастя в сім'ї Сави і Рахіри? Чому воно є у Петра і Анни, хоч Анна любить тільки Михайла, любить навіть після його смерті?

17. Що було причиною вбивства брата братом: земля? неврівноважений характер Сави? поведінка Михайла? неправильне виховання братів? підбурювання Сави Рахірою? батьки братів?

18. Чи був закономірним злочин у клубку тих конфліктів і протиріч, що склалися?
ІІІ. Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжіть речення… «Я думаю, що…»


ІV. Домашнє завдання

Виписати цитати до образів Івоніки, Марійки, Михайла та Сави.

скласти сюжетний ланцюжок 16 – 32 розділів.

Тема. Марійка та Івоніка Федорчуки – цінності народної моралі

Мета: допомогти учням усвідомити майстерність письменниці у розкритті різних психологічних типів людей, у підняття «вічних проблем» і спробі їх вирішити; усвідомлювати вміння на основі аналізу твору характеризувати героїв; виховувати високі моральні якості учнів, формувати світлі ідеали.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: тексти повісті «Земля».

Епіграф до уроку …Бо ти на землі – людина. В.Симоненко
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчання учнів
1. Бесіда з елементами роздуму


 • Як ставилися до землі брати (кожен окремо)

 • Яким було відношення Федорчуків до синів?

 • У чому гріхопадіння Сави?

 • Чи можна якось випрадати Саву?

 • Порівняйте кохання Сави й Рахіри і Михайла й Анни.

 • Довести тезу «Любов виникає з любові: коли я хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю» (Г.Сковорода)


ІІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку

1. Літературний диктант 1. Про який час ідеться у творі О.Кобилянської «Земля» (ХІХ століття)

 2. У якому краї відбуваються події твору; до якої держави належав цей край? (Буковина,Австро – Угорська імперія)

 3. Чому Докія й Івоніка журилися на весілля в Парасинки? (Михайло мав іти до війська, а вони хотіли поєднати своїх дітей і землю).

 4. Чому батьки були проти зв’язку Сави з Рахірою? (Двоюрідна сестра та погана репутація)

 5. Як ставилися до Сави в сім’ї Рахіри? (Він відчував підтримку, нічого йому не забороняли)

 6. Яким було ставлення матері та братів до Анни?(Забирали гроші, били, ображали)

 7. Чому дівчати мало товаришували з Анною? (Для хлопців – бідна, а за дівчат була шляхетнішою)

 8. Який недобрий знак бачила Анна щодо її з Михайлом кохання? (Марево у лісі)

 9. Найгірша образа для Михайла в казармі. (Вилизувати сміття)

 10. Чому Сава став на шлях розправи з братом і чому? (Рахіра, їй потрібна була земля, а не Сава)

 11. Чому батько був впевнений втому, що саме Сава вбив Михайла? (Куля з їхньої рушниці)

 12. Який символічний образ проходить через увесь твір? (Земля)

2. Слово вчителя

О. Кобилянська реалістично відобразила важке становище українського народу, уярмленого цісарською Австоро – Угорщиною, показала дрібновласницьку психологію, що спотворювала душі людей. Не дивлячись ні на що Івоніка Федорчук пам’ятав, що найвища цінність у житті кожного – все ж таки людина..

В образі цього селянина втілено типові риси буковинського селянина з його мріями про власний шматок землі. Земля для нього – найбільша святиня. Всі свої мрії, добробут і надії на майбутнє він пов’язує з землею, яку любить понад усе, відчуває її рабом: «Він знав її в кожній порі року і в різних її настроях, мов себе самого. Вона пригадувала чоловіка і жадала жертви». Все життя Івоніки — щоденна важка праця, яка надриває його сили. «А зрештою... пощо чоловік живе? Не на те, аби робив, Докійко, день і ніч тяжко робив?.. Я й моя Марійка — ми обоє доробилися її, оцими нашими руками доробилися її... Вона підпливала нашою кров'ю і нашим потом... як часто голодом і холодом ми годувалися, аби зароблене не йшло на кусник хліба, але на неї, на грудочки її!» Він хотів, щоб і його сини так же любили землю і всі сили віддавали їй.

Івоніка — добрий господар, порядна людина, ніжний і люблячий батько. Особливо любив він Михайла, що весь віддавався невсипущій праці на землі, був гордістю родини і прикладом для односельчан.

Тяжко горює батько, коли Михайла забирають до ненависної цісарської армії. Щоб врятувати сина від солдатчини, він позбувся найкращих волів. Але і це не допомогло.

З великою художньою силою письменниця відтворює ніжну батьківську любов, тугу, щоденне уболівання за сином, що мучився в касарні. Страждання Михайла, знущання з нього викликають у батька протест, готовність помститися нелюдам. Івоніка, що завжди корився своїй долі, схилявся перед панами, тепер виявляє обурення проти тих, що прирекли його дитину на муки: «Хто мав таке право?.. Його сильні, залізні руки, чорні та тверді, заворушилися незамітно...»

Старий Івоніка починає прозрівати й усвідомлювати безправне становище народу у тих умовах суспільного життя. Простого трудівника, що своєю працею годує цісарську вояччину, за людину не мають, собакою обзивають. «Крізь наші руки,— говорить він,— йде й білий хлібець, а як не соромно тим, що називають нас псами, той хлібець із наших рук побирати та їсти... вони делікатні та топчуть нас пусто та дурно, як землю, що годує їх». Одначе він безсилий полегшити муки сина. Найжорстокішим випробуванням для Івоніки була трагічна смерть Михайла, що сталася від руки меншого брата. Батько наче передчуває невблаганне горе, що насувалося на нього тієї страшної ночі: «Перед його душею станув чомусь Сава»

Протягом усього твору письменниця психологічно готує читача до розгадки, хто ж убивця: «...Усе зойкало, зітхало, дехто ломив мовчки руки, а кожний вгадував і допитувався про вбивцю».

Заглиблюючись у психологію героя, О. Кобилянська відображає трагедію батька біля вбитого сина. Батьківське серце відчуло, хто вбивця: брат на брата руку підняв. Івоніка розгадує навіть причину братовбивства: «За землю підняв Сава руку на свого брата: лише за землю!»

З великим драматичним напруженням відтворює письменниця внутрішню боротьбу свого героя, який «відчув безвиразний страх і безвиразну любов. Страх і любов до живого, і любов і жаль за вмерлим». І він воліє зберегти родинну честь, якою дорожив понад усе, прагне врятувати єдиного сина Саву.

Смерть Михайла підірвала віру Івоніки в силу землі. Над труною свого сина він сказав: «Не для тебе, синку, була вона, а ти для неї. Ти ходив по ній, плекав її, а як виріс і став годний, вона отворила пащу й забрала тебе! Дурень був ти на ній, дурень...»

Болючі роздуми над причинами, що призвели до краху родину, переслідують його. Івоніка ніяк не може збагнути, що все лихо в приватній власності на землю, власності, яка призводила до родинних чвар, до братовбивства, руйнувала селянські родини в умовах капіталістичної дійсності. Письменниця теж не вказує шляхів визволення селянства з-під влади землі і поліпшення його становища. Та правдиве змалювання життя наштовхувало читача на думку, що причиною народного лиха є несправедливий лад.

Івоніка весь час постає перед читачем як людина сильної, залізної волі, він ніколи не втрачає рівноваги, завжди добрий, щирий, стриманий і чесний. Батько не дорікнув Саві за його злочин, проте кращої землі йому не дав, а записав її на сина Анни, коханої Михайла. Івоніка схвалює намір Анни й Петра віддати сина до школи. Той хлопець не буде вже прив'язуватись до землі, не підпаде під її владу. Вона йому лише допоможе здобути освіту і знайти місце у суспільному житті.

Письменниця показує, що прості люди розуміють трагедію Івоніки. Односельчани догадувалися, хто вбив Михайла. Але із співчуття до батьківського горя ніхто .Не зважився виказати Саву: «Ніхто не хоче на свою душу брати каменя! Се ж прецінь, адіть, таке: брат забив брата; а тато — обом тато».

Різко протилежний сільській масі, яка поділяє горе з родиною Івоніки, піп.

У повісті зображено його моральну звироднілість, дикий побут, родинні чвари, велику жадобу до наживи. Пастер турбується, що «люди не вмирають» і він не має бажаного заробітку. Піп доходить до того, що передчасно витягає коштовний килим з-під труни і відсилає додому.

Образ Марійки. Дружина Івоніки Марійка - живе втілення гіркої селянської долі, повсякденної виснажливої праці і жадоби мати землю. Подружжя Федорчуків чимало має спільних рис. Обоє вони релігійні, вірять у сили природи, в чаклування, пристрасно люблять своїх синів.

Важка праця передчасно зістарила Марійку: «Була се слабосильна, ще доволі молода жінка з ніжними рисами обличчя, на якім за першим поглядом було пізнати, що тяжка, ненастанна праця й жура, що гнітила її, надала їй п'ятно старості». Марійка заощадлива, навіть скупувата, в усьому корилася своєму чоловікові. Особливо яскраво виражені в неї почуття материнської любові. Постійно побивається Марійка за Михайлом, якого відірвали від родини і господарської роботи і прирекли на поневіряння в солдатах. Її устами український народ проклинає війни, ненависну йому цісарську армію: «Ті, що його відібрали, бодай би ніколи не зазнали радості з своїх дітей! Ті, що придумали військо та се, щоби сини покидали родичів у найкращому віці, бодай би і в гробі не найшли супокою, а тих, що видумали війну, нехай бог скарає, нехай їх тяжко скарає! Землі нехай наїдяться і най подавляться, кров'ю най уп'ються, коли їм уже чого іншого замало на оцім світі».

Рахіра, що мітила в дружини Сави і підбивала його на злочини, була найтяжчим ворогом для Марійки. Вона на все готова, щоб не допустити Рахіри топтати їх землю, мозолями зароблену. Всі свої надії Марійка покладала на повернення Михайла з армії. Смерть старшого сина зруйнувала ці сподівання, нанесла невигойну рану її материнському серцю. Та коли Анна прилюдно назвала Саву вбивцею Михайла, мати будь-що хоче врятувати меншого сина. «Вона не сміла його втратити. Ні за що в світі. Лучче сповнила би оцими своїми руками десять убивств, чим його втратити». І Марійка починає ненавидіти Анну.

Письменниця майстерно відтворила дрібновласницьку психологію своєї героїні, яка не може примиритися з тим, щоб Михайло, хазяйський син, міг кохатися з бідною наймичкою Анною. Вона жорстоко ображає дівчину, що посміла себе назвати нареченою покійного.

Сильно вражає нас картина останньої зустрічі Анни з Михайловою матір'ю, яка відмовилась прийняти внучка до себе на виховання. Лише після того, як збожеволіла Анна, Марійка усвідомлює свою провину перед сином і її починає мучити сумління, що з дитиною втратила вона й пам'ять по Михайлові. Почуття власності, прагнення до багатства засліпило Марійку і привело до непоправної помилки.

Зрештою, переконавшись, що Сава — братовбивця, Марійка відчула замість любові гарячу ненависть до нього.


3.Проблемні запитання та завдання.


 • Доведіть, що Марійка та Івоніка – уособлення цінностей народної моралі. (І група учнів)

 • Які в цих людей недоліки, слабкості? (ІІ група учнів)


ІV. Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон».

 • «Зрозуміти психологію людини…»

 • «З найбільшою виразністю, на мій погляд, виписаний у повісті образ…»

 • «Найбільш цікавим є у творі образ…»


V. Домашнє завдання
І група - Характеристика образів Марійки та Івоніки Федорчуків з використанням цитат

ІІ група – Виписати цитати до характеристики образів Михайла та Сави.

Пригадати біблійну легенду про Кайна та Авеля.

Тема. Михайло і Сава - протилежні психологічні типи ( за повістю О.Кобилянської «Земля»)
Мета: розкрити причини трагедії в родині Федорчуків; розвивати вміння характеризувати героїв твору в їх порівнянні; донести до свідомості учнів істину, що злочин – хибний шлях до щастя, що призводить до духовної деградації особистості; виховувати шанобливе ставлення до землі і повагу до праці селянина.
Тип уроку: комбінований.
Епіграф Покоління відходить, покоління приходить, а земля вічно стоїть!

Старий Заповіт


Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Оголошення теми, мети та завдань уроку
III. Вивчення нового матеріалу
1. Вступне слово вчителя

Розпочати урок я б хотіла з біблійної легенди про Каїна та Авеля. Каїн і Авель


Після вигнання з раю у Адама та Єви народилося двоє синів: Каїн і Авель. Старший, Каїн був хліборобом, Авель пас худобу.
Бог не приходив до людей і не розмовляв з ними так часто, як робив це, коли Адам і Єва були ще в раю. Та Бог дозволяв людям звертатись до Себе в молитві. Бог хотів, щоб люди пам’ятали, що божий Син Ісус Христос обіцяв померти заради них. Бог дав можливість людям згадувати про це в такий спосіб: зробити жертовник та спалювати на ньому забите ягня або козеня. Це означало приносити Богові жертву. Бог хотів, щоб, приносячи жертву, люди пам’ятали про те, що прийде час, коли Божий Син принесе в жертву заради людей Себе.

Якось обидва брати приносили жертву Богові: Каїн – плоди земні, Авель – найкраще ягня зі своєї отари.

Авель був добрим і слухняним, він приносив жертву від усієї душі, з любов’ю та вірою в Бога. Авель пам’ятав, що колись жертвою заради врятування людей стане Божий Син,і нагадував про це своїм жертвоприношенням. Жертву Авеля Бог прийняв – дим від її спалення вознісся до неба.

Каїн мав люту та жорстоку вдачу,він приносив жертву для годиться, без любові до Бога. Господь не прийняв його жертви. Як гадають, це стало зрозумілим з того, що дим від спалення розіслався по землі.

Після цього Каїн почав заздрити братові та зненавидів його. Викликавши Авеля в поле, він убив брата. Кров Авеля зачервонила землю. Він був першою померлою

людиною на землі.

Бог звернувся до Каїна і, бажаючи, щоб той покаявся, запитав:”Де брат твій Авель?” – “Не знаю! Хіба я сторож братові своєму?” – зухвало відповів Каїн. Тоді Бог промовив:”Що ти вчинив? Я бачив пролиту тобою кров твого брата, і віднині ти проклятий. Блукатимеш землею, і кожен, хто захоче вбити тебе, буде покараний семикратно!”

І втік Каїн від своїх батьків до далекого краю (Біблійне оповідання)

Саме завдяки цій легенді впродовж багатьох віків ім’я Каїна символізує братовбивство. Що стало причиною цього страшного гріха? А причиною стало те, що було порушено Божу заповідь «Не убий!».

Каїнова печать лежить на Саві, який підняв руку на свого брата. Трагедія, що відбувається в родині Федорчуків, виривається за межі родини. Зойкнуло все село, адже жорстоко позбавили життя молоду людину, що була надією та опорою для своїх батьків, носієм споконвічної моралі та спадкоємцем традицій. Чому ця трагедія сталася в порядній, працьовитій родині? Де її витоки? Чи має прощення гріх братовбивства? На це питання відповідає Ольга Кобилянська у своїй повісті. Але цю відповідь вона дає не прямо, а змушує замислитися над нею читачів. Братів Федорчуків письменниця змальовує за принципом контрасту: Михайло уособлює добро, світло, а Сава – щось незбагненне і страшне.

Тож сьогодні на уроці ми спробуємо дати характеристику цим головним героями повісті О.Кобилянської «Земля».
2. Бесіда з елементами дискусії. Робота з текстом


 • Кажуть, що двох однакових людей і характерів не буває навіть в одній родині. Яким був і до кого вдався Михайло, а в кого Сава?

 • Чому Марійка любила більше Михайла, ніж Саву, хоча Сава був схожий на неї?

 • Доведіть на основі 9 – 13 розділів, що в Сави бореться два начала – Сава хороший і Сава поганий. Чим є оте «щось» у Савиній душі? Це патологія?

 • Пригадайте, який перший тяжкий гріх вчинив Сава. Як зреагувала на це мати? Чому не покарала?

 • Савою керують гординя і заздрість, як у Каїна. Коли ж він перестає боятися гріха?

 • Сава, відмовившись від землі на користь Рахіри, став на стежку зла. Який епізод можна вважати символічною смертю чистої половинки душі Сави?

 • Чи були в Михайла негативні риси в характері? Як він ставився до Рахіри?

 • Які стосунки були між братами?

 • Чим була сім’я для кожного з братів?

 • Чи правильним був вибір Сави? Чому саме Рапіра стала йому дорожчою від родини?

 • Як ставився до землі Михайло, а як Сава?

 • Чи можна дорікнути Михайлові, що він надто багато нарікає, перебуваючи на службі? Чому, звиклий до важкої роботи на землі, Михайло так тяжко переносить муштру?

 • Під відсутності Михайла Сава полюбив працю на землі, трудився добре. Як до цього ставилися батьки? Чи були задоволені? Чи хвалили сина?

 • Порівняйте кохання Михайла та Анни, Сави та Рахіри.

 • Якої помилки припустився Михайло в стосунках з Анною, що призвело до трагедії?

 • Чи можна назвати його нерішучим, слабохарактерним?

 • Чи усвідомив Сава, наскільки великим є його гріх? Чи мучать його докори сумління?

 • Яким став Сава після вбивства?

 • Чи легко Саві носити на собі тавро вбивці?

 • На перший погляд запанувала велика несправедливість. Убито Михайла, померли його діти, зламалася славна гілка чесного і працьовитого роду. Натомість прижився на дереві покруч – продовжать його Савині та Рахірині діти, діти вбивці та злодійки. Проте Сава покараний не лише посланим Богом страхом та самотністю серед людей, він покараний і землею. Доведіть це.

 • Чи можна Саву якось виправдати?


3. Робота над характеристикою образів

Робота в групах

Група 1

А) Порівняльна характеристика Михайла і Сави за планом:

1) зовнішність героїв;

2) ставлення Михайла та Сави до землі та праці;

3) моральне обличчя персонажів; їхнє ставлення до рідних;

4) кохання в житті героїв твору;

5) характеристика Михайла і Сави односельчанами.


Б) Робота з таблицею

Група 2
Використовуючи цитатний матеріал і власні думки, заповніть таблицю

Герой твору

Зовнішня характеристика (портрет)

Внутрішня характеристика, вчинки

Ставлення Марій

ки \ ставлення Іво

ніки


Михайло


Сава4. Творче завдання

Напишіть кілька моральних правил, які ви засвоїли, прочитавши повість О.Кобилянської «Земля».


IV. Закріплення вивченого матеріалу

Мікрофон

Диспут на тему « Чи й справді Сава вбив свого брата?»


V. Підсумок уроку

1. Робота над епіграфом до уроку.

2. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.
VI. Домашнє завдання

Підготувати характеристику образів Анни та Рахіри.

На вибір: написати твір – роздум « Значення землі в житті Михайла та Сави»

Тема. Трагедія шляхетної, чутливої душі Анни в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя та протиставлення їй жорстокої, самовпевненої Рахіри
Мета: охарактеризувати образ Рахіри, що втілює духовну деградацію в повісті О. Кобилянської «Земля» та образ Анни – шляхетної душі в жорстоких обставинах сільського життя кінця XIX століття; удосконалювати вміння на основі аналізу твору характеризувати героїв, визначати, яку роль відіграє кожен персонаж у розкритті ідеї; виховувати високі моральні якості учнів, формувати світлі ідеали.
Тип уроку: комбінований.

Епіграф Змальовуючи психологію селянина, авторка буквально

пересипає твір образами – символами, передчуттями,

замовляннями, містичними елементами, відтворюючи

свідомість людини.

І. Баранова
Хід уроку


 1. Організаційний момент
 1. Актуалізація опорних знань


1.Рефлексія
Моє розуміння слова «земля» .
2. Літературний диктант
1. Перші свої твори О. Кобилянська писала мовою (німецькою).

2. Повість «Земля» є зразком літературної течії (символізму).

3. Словами « Вона погана волошка… Чоло волоссям заросло, а очі, як у чортиці або як у голодної собаки!» описана в повісті …. (Рахіра).

4. « Їй вічно все щось не в смак. Ходить, як та хмара, але на те не дивиться ніхто, ніхто її балакань не слухає. На те вона жінка, аби язик у неї не стояв за зубами та аби день і ніч стогнала» - це характеристика …. (Докії).

5. Звичку стріляти в птахів у повісті «Земля» мав … (Сава).

6. Тодорика Федорчук мріяв одружити Михайла з …. (Парасинкою).

7. Для відтворення буковинського колориту О. Кобилянська в повісті «Земля» широко використала слова, які називають …. (діалектизмами).

8. Повість «Земля» О. Кобилянська присвятила …. (батькові).

9. За жанровим визначенням повість «Земля» (соціально – психологічна).

10. Християнський мотив братовбивства в Біблії втілено в образах

(Каїна й Авеля).


 1. Оголошення теми та мети уроку, зачитування епіграфа
 1. Опрацювання навчального матеріалу
 1. Слово вчителя

Кожна талановита книга залишає в душі й серці читача глибокий слід. Вона – як мудрий співбесідник, якого, буває, зустрічаємо в житті і ніби відразу він стає тобі близьким. Коли приходить час розлучатися, душу огортає жаль. Та книга залишає в душі уважного читача зерна життєвої науки: так добре робити, а так – не можна, гріх.

Можна з впевненістю говорити, що до таких літературних творів належить повість

О. Кобилянської «Земля».

У народі кажуть: земля дає все і забирає все; земля – наша годувальниця – мати; на чужій землі не доробиш хліба.

Так селянин – хлібороб відобразив своє ставлення до землі, показав, яке значення вона має в його житті.

На попередніх уроках ми з вами уже характеризували образи Михайла та Сави, Івоніки та Марійки. Сьогодні ми будемо говорити про Анну та Рахіру.
 1. Бесіда з елементами дискусії. Робота з текстом

 • Кажуть, що двох однакових людей і характерів не буває навіть в одній родині. Якими були Рахіра та Анна?

 • Ольга Кобилянська в своєму творі поєднала Анну з Михайлом, а Саву з Рахірою? З чим це пов’язано?

 • Порівняйте кохання Михайла й Анни, Сави та Рахіри.

 • Рахіра – втілення духовної деградації. Чи так це?

 • Образ Анни – це трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах сільського життя. Хто в цьому, на вашу думку, винен?
 1. Робота над характеристикою образів за поданим планом

 1. Ставлення героїнь до землі, до праці на ній.

 2. Як ставлять односельці до Анни та Рахіри? Як оцінюють дії та вчинки?

 3. Що для кожного персонажа було найвищою цінністю?

 4. Які моральні принципи вони сповідували? У чому вбачали щастя?
 1. Самостійна робота


Робота з таблицею ( письмово )

Героїня

твору

Портрет

Соціальне

походження

Любов до

Михайла/

до Сави

Ставлення

Марійки\

Івоніки

Анна

Рахіра
 1. Слово вчителя

Рахіра – «лінива до розпуки, пленталася цілими днями бездільно по селу, оглядаючи все, що впадало їй в очі, або ставала там, де ґаздині білили свої полотна, щоб опісля, при відповідній нагоді, з одного або другого затягнути незамітно під пахву». Злодійкувата, охоча до тютюну й горілки, «пуста» дівчина, вона однак прагне бути багачкою і господинею. Якби ж то Рахіра йшла до цього чесним шляхом. Але ні. Вона, засліплена жадобою і злобою, одержима бажанням забагатіти, штовхає Саву на братовбивство, яке, на її думку, і дасть змогу заволодіти всіма батьківськими ґрунтами.
Анна - красива зовні і прекрасна душею бідна наймичка. Але в очах односельчан вона не має ціни: « Вона була убога, тому й не мала для них ніякої вартості. Не мала ні землі, ні грошей», незважаючи на те, що уміла добре виконувати різну роботу та мала інтелігентну душу.

На відміну від Рахіри, кохання Анни до Михайла було щирим і ніжним, без сподівань на особисті матеріальні вигоди. Та не судилося щастя молодим. Не з’єдналися їх руки в танці на початку твору, не зійшлися молодята в шлюбі, не поєднали їх під вінцем. Трагедію шляхетної, чутливої душі спричинили жорстокі обставини тогочасного сільського життя.

У шлюбі зі старим Петром Анна щаслива, хоч і любить Михайла навіть після його смерті. Вона має ціль у житті – виховати єдиного сина у високих школах, бо «нема йому що до землі прив’язуватись… вона не кожного щастям наділяє». Утім, саме плоди землі, яку дбайливо обробляють Анна й Петро, стають джерелом тих заощаджень, на які сім’я колись учитиме свою дитину.


 1. Закріплення вивченого матеріалу


Мікрофон

Наділіть однією позитивною і однією негативною рисою характеру кожну з героїнь.
 1. Підсумок уроку
 1. Робота над епіграфом до уроку.

 2. Оцінювання навчальних досягнень учнів.
 1. Домашнє завдання


Прочитати повість Ольги Кобилянської «Людина». Підібрати цитати до характеристики образу героїв.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка