Витяг з виступу Президента України В. Ф. Януковича під час засідання Ради регіонів, щоСкачати 162.27 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір162.27 Kb.
ВИТЯГ

з виступу Президента України В.Ф.Януковича під час засідання Ради регіонів, що відбулось 21.03.2013 року

Янукович В.Ф.:

- Доброго дня, шановні колеги. Порядок денний сьогоднішнього засідання вам розданий. Ми підійшли з вами до розгляду найважливішого питання для життя країни – питання реформи місцевого самоврядування.

Та розмова, яка сьогодні повинна відбутися в цьому залі, визначить шляхи цієї реформи, концепцію. Виконавці, які сьогодні присутні в цьому залі і які розпочнуть цю роботу, зобов'язані усвідомлювати значення цієї реформи для кожної людини, для кожного громадянина. Я кажу без перебільшення, що це буде одним з найважливіших питань, які будуть впливати на покращення життя людей. Від організації і виконання цієї роботи буде залежати успіх модернізаційних змін, спрямованих на створення сучасної ефективної і конкурентоздатної України.

В 2010 році був широкий діалог з місцевими органами влади, експертами щодо конституційних змін, необхідних для підвищення ролі місцевого самоврядування. Разом з тим довгоочікувана реформа в цій сфері не вичерпується лише змінами до оновленого закону. Реформа мусить визначити напрями і механізми, терміни формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка спроможна максимально забезпечити надання якісних та доступних публічних послуг, укріплення інститутів демократії, захисту інтересів громадян у всіх сферах життя.

Водночас вона має бути гармонійним інструментом, що вибудовує якісно нові відносини між державою та територіальними громадами, узгоджує їх інтереси.

Очевидно, що нинішня система самоврядування на місцях неефективна і суттєво стримує розвиток нашої країни. Ситуація ускладнюється ще й тим, що правове регулювання та сама практика місцевого самоврядування не задовольняють сучасних потреб України.

Зауважу, що при цьому вони також не відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування. Невиконання положень хартії є істотною перепоною на шляху реалізації курсу та перешкоджає інтеграції до Європейського співтовариства.

Ми маємо нераціональну систему підпорядкування та компетенції, непрозору схему делегованих та власних повноважень органів місцевого самоврядування.

Зокрема ще з радянських часів існує біля 90 складних утворень, коли на території міст діють декілька інших адміністративно-територіальних одиниць, що не мають своєї територіальної громади. Ми з вами про це дуже часто говорили.

Я вже не кажу про застарілі проблеми місцевих бюджетів, проблеми ротаційності територіальних громад і регіонів. Містобудування також ґрунтується на морально і технологічно застарілій моделі. Нереформована система місцевого самоврядування консервує та накопичує проблеми житлово-комунального господарства. Звідси низька якість комунальних послуг та поширення корупції на місцях.

Я неодноразово наголошував на неприпустимості надмірного зосередження повноважень в центрі. На жаль, знову виявляється тенденція до концентрації влади у міністерствах та відомствах і це створює нові перешкоди для ефективного управління.

На сьогодні в результаті проведені ґрунтовної роботи та ретельного аналізу усіх змін місцевого самоврядування, спроби яких робились з 1996 року, маємо висновок – вони зазнавали поразок через відсутність системних підходів до вирішення проблем регіонального розвитку. Адже справжня реформа починається із систематизації управління процесами, визначення пріоритетів та підготовки плану першочергових та інших заходів, врахування інтересів всіх зацікавлених сторін.

Ми обіцяли громадянам реформу місцевого самоврядування. Я не знаю жодної політичної сили, яка б про це не говорили, незалежно від кольору, яка кажуть. Тому вона повинна бути продумана, вирахована в часі, зважена, послідовна, узгоджена з іншими розпочатими структурними реформами в державі.

Сьогодні настав час практичних дій для створення належних умов такої реформи. За моїм дорученням було організовано роботу з підготовки концепції реформи самоврядування. До роботи були залучені кращі фахівці, науковці, незалежні експерти, а також громадські організації, що представляють інтереси самоврядування усіх рівнів. На сьогодні ми маємо перший проект цього документа, в якому знайшли відображення ті ідеї та ініціативи, які ми з вами неодноразово обговорювали на Раді регіонів, у парламенті, на численних зустрічах з нашими громадянами та громадським активом.

Вважаю за необхідне розпочати на всіх рівнях широку дискусію навколо напрацьованого проекту концепції реформи місцевого самоврядування, забезпечити врахування всіх пропозицій, що будуть висловлені нашими співгромадянами.

Реформування місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації владних повноважень, консолідації ресурсного забезпечення та стратегічного планування розвитку територіальних громад. Це все вимагає зважених кроків щодо законодавчого вирішення проблем місцевого та регіонального розвитку в контексті виробленої державної регіональної політики, бюджетної, податкової і муніципальної реформ із дотриманням положень Європейської хартії місцевого самоврядування.

Йдеться про забезпечення повсюдності місцевого самоврядування, формування і забезпечення діяльності територіальних громад та їх органів. Їх головним завданням має бути покращення умов життя людей, оперативне та якісне надання їм публічних послуг, поліпшення умов сталого розвитку територій, ефективне використання бюджетних коштів та інших ресурсів. Ми маємо припинити дублювання повноважень, функцій та завдань органів місцевого самоврядування різних рівнів.

Необхідно сформувати правові умови для розвитку ефективних територіальних громад, в яких буде створено дієздатні органи місцевого самоврядування, спроможні виконувати законодавчо визначені власні, а також делеговані державою повноваження.

Шановні колеги! Глибоко переконаний, що лише та реформа має майбутнє та досягне результату, яка буде підтримуватися суспільством і яку розуміють люди.

Реформа самоврядування, нав'язана людям зверху, не матиме успіху. Дуже важливо, щоб такі зміни мали розуміння і реалізовувалися в регіонах. Я не люблю слова "знизу", я кажу: реально там, де живуть люди. Тоді ми будемо з вами мати підтримку, будемо мати успіх. Обов'язковою умовою початку цих перетворень має бути забезпечення різних верств населення цією реформою. Тому що ця реформа торкнеться кожної людини, кожної сім'ї, кожного підприємства і кожного регіону.

Це питання доручаю насамперед представникам місцевого самоврядування, керівникам відповідних асоціацій, міським головам, депутатам обласних, міських, сільських і селищних рад. Звертаюся до вас як до людей, які безпосередньо щодня займаються питаннями місцевого самоврядування, з проханням організувати широке обговорення та роз'яснення основних позицій реформ.

Крім того, має бути здійснене активне вивчення та детальний аналіз громадської думки, враховано соціально-психологічні ризики, проведена потужна інформаційна та роз'яснювальна робота.

Наступна важлива передумова – формування сучасного менеджменту місцевого самоврядування. Будемо відверті, небагато у нас прикладів ініціативної, добре організованої роботи місцевих рад. Не вистачає освічених та підготовлених кадрів. Їх треба буде нам з вами готувати, шановні колеги. Ми знаємо, як часто змінюються депутати в місцевих радах. Інколи ці зміни не йдуть на користь. Люди про це кажуть. Тому нам все це треба врахувати. У нас є досвід організації своєрідних шкіл самоврядування, де організовується навчання, аналіз досвіду країн-сусідів, проводяться тренінги для активу самоврядування.

Позитивний приклад Вінниччини – одного з регіонів-лідерів у втіленні та поширенні ідей сучасного самоврядування. Вважаю цей напрямок надзвичайно важливим у національному масштабі. Я не називаю інших регіонів. Безумовно, тут можна назвати і Дніпропетровщину, і Харківщину. Я не хочу нікого ображати, шановні колеги. Але ми знаємо, що там, де є просування вперед, це видно неозброєним оком. Перебуваючи в регіонах країни, ми бачимо, що увагу цим питанням приділяють не всі керівники.

Тому Уряд, Фонд розвитку самоврядування при Президентові України мають у найкоротші терміни розробити новий план дій щодо системної освіти активу самоврядування. Треба вивчати досвід своїх земляків, користуватися допомогою країн-партнерів Центральної Європи, які успішно реалізували таку реформу.

Шановні колеги! Реформа місцевого самоврядування спрацює тоді, коли вона буде чітко зорієнтована на зростання добробуту людини, зміцнення економічного потенціалу територіальної громади.

Серед базових пріоритетів стимулювання економічної активності на місцях, створення стабільних джерел наповнення місцевих бюджетів -задіяння місцевих ресурсів та нових важелів мобілізації наявних на регіональному рівні позабюджетних коштів. Проблема фінансування розвитку територіальних громад, сіл, селищ і міст сьогодні виходить на перший план.

Зазначу, що обсяги дотацій, що надаються місцевим бюджетам з державного бюджету зростають щороку, а рівень добробуту людей, показники розвитку регіонів і громад покращуються надто повільно. Нестача ресурсів для вирішення проблем місцевого розвитку відчувається постійно. Краще ніж ви цього не відчуває ніхто. Традиційно найбільшими за обсягами сьогодні є такі доходи місцевих бюджетів, як податок на доходи фізичних осіб та плата за землю. Надходження від цих податків, що є загальнодержавними, щороку зростають.

Відчутну частку доходів місцевих бюджетів складає єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності. Держава запровадила диверсифікацію ставок єдиного податку та зарахування його до бюджету розвитку у складі місцевих бюджетів. Це позитивно позначилося на їх наповненні.

Водночас досі в Україні вкрай неефективно використовуються наявні та потенційні джерела доходів держави, природні ресурси, земля, туристична і рекреаційна сфера. Органи місцевого самоврядування недооцінюють потенціал об'єктів комунальної власності, доходи від яких можуть стати додаткових стабільним джерелом наповнення місцевих бюджетів. У регіонах слабо налагоджена робота щодо пошуку інвесторів для розбудови об'єктів соціально-культурного та господарського призначення. Майже не рекламуються інвестиційні та туристичні можливості території, привабливі об'єкти для інвестування.

Про це можна багато говорити. Я вам скажу, що є регіони, які займаються іміджевою політикою, а є регіони, які взагалі цього слова не знають. Чому це так? Я хочу сказати, що багато залежить від підходів керівників, від їх менталітету, від їх любові до цієї землі, на якій вони живуть. Але це не торкається людей. Люди не повинні страждати від того, з яким настоєм працюють керівники чи політики тих чи інших регіонів. Ті підходи, які сьогодні є, вони не задовольняють, не створюють умови для притягнення інвестицій. Вони не виконують ті вимоги сьогодення, які є.

Тому я хотів би, шановні колеги, звернутися в черговий раз до вас і окреслити стратегічне завдання. Необхідно комплексно задіяти всі наявні на місцевому рівні можливості щодо наповнення місцевих бюджетів та максимально використовуючи існуючі в регіонах ресурси – матеріальні, фінансові, інвестиційні, людські для відродження економічної активності розвитку підприємництва, створення нових робочих місць.

Напрям реформ, які поступово запроваджуємо, навчити самостійно заробляти кошти на місцях, оскільки лише той результат вартий уваги, що здобутий саме в регіонах. Чим більше свободи для місцевого самоврядування в господарській сфері, тим більшим буде власний фінансовий ресурс розвитку.

Вважаю, що незадіяним залишається ресурс комунального господарювання. Місцеві підприємства можуть ефективно працювати на місцевій сировині, використовуючи місцеві ресурси, корисні копалини. У кожній громаді необхідно створити інвестиційні карти найпривабливіших об'єктів для інвестування. Треба по-іншому підійти до вирішення застарілої проблеми безробіття в малих містах, в селах і селищах. В Україні більш ніж 350 населених пунктів мають статус малих міст, в яких проживає понад 6 млн громадян. Десятки тисяч мешканців цих міст шукають кращої долі або в великих містах або за кордоном. Така ж ситуація і в переважній більшості сіл та селищ України.

Керівники місцевого самоврядування мають навчитися організовувати економіку власної території та створювати умови для роботи на місцях. На порядку денному оптимізація робочих регіональних ринків праці. Великі сподівання я покладаю на створення в Україні мережі професіоналів-регіоналістів, фахівців та експертів з питань регіонального розвитку.

Ми з вами достатньо подорожуємо різними країнами. Дуже часто ми бачимо і вивчаємо досвід в цих країнах організації цієї роботи. Нам треба переходити до початку втілення цього досвіду в Україні. Нам треба застосовувати нові підходи до вирішення нагальних питань у сфері регіонального розвитку. Зауважу, що створення такої мережі має підтримку з боку наших партнерів країн-сусідів як сходу, так і заходу.

Окремою темою для уваги з боку держави та місцевої влади є вирішення проблем розвитку сільських громад, реалізація перспектив формування економіки сільських територій.

Я буквально сьогодні зустрічався з головою Міжнародного фонду розвитку. Ми говорили про те, який величезний потенціал має Україна в розвитку аграрного сектору економіки. Всі дослідження робив Світовий банк, він сказав, що такі країни, як Бразилія, Аргентина і Україна мають найбільший потенціал розвитку аграрного сектору економіки. Це питання дуже актуальне сьогодні в світі. Це питання є одним з перших з точки зору продовольчої безпеки.

В Україні понад 28 тисяч сільських населених пунктів. Це інфраструктура, яка потребує сьогодні великої уваги, тому що у цих селах і селищах проживає третина населення нашої держави. У сільськогосподарському виробництві зайнято майже 5 млн осіб, що становить 34% від загальної кількості населення, яке проживає в сільській місцевості.

Водночас проблеми сільських територій не обмежуються лише розвитком агропромислового комплексу. Село в першу чергу – це в першу чергу середовище і спосіб життя людей, а вже потім сфера виробництва. Сучасне українське село переживає складні часи. Зменшується чисельність сільського населення. Майже третина цього населення пенсіонери. Працездатне населення та сільська молодь йдуть у великі міста або за межі країни.

Тому сьогодні я звертаю в черговий раз увагу Уряду на це. Рівень середньомісячної заробітної плати в сільському господарстві майже на 35% нижчий рівня заробітної плати в цілому по Україні. Серед хронічних проблем українського села – низькі показники якості життя, невеликі доходи, застаріле інфраструктурне забезпечення, ускладненість доступу сільських мешканців до медичних та освітніх послуг. Створення сучасних умов життя на селі в соціальному, культурному і духовному розумінні – найперше завдання для місцевої влади. Саме тому земельна, медична, освітня реформи, реформа соціального забезпечення мають працювати на підвищення якості життя селян.

Комплексний та збалансований розвиток сільських територій – це усталений стандарт для Європейського Союзу і орієнтир для державної регіональної політики в Україні.

Серед базових пріоритетів державної політики я наголошую на зростанні доходів та якості життя на селі. Цьому має слугувати збільшення орендної плати за використання землі великими підприємствами-орендарями.

Одне з найважливіших завдань Уряду, органів влади всіх рівнів – забезпечити створення нових робочих місць в сільській місцевості, залучити молодих спеціалістів до розбудови села, підтримувати розвиток сільськогосподарських підприємств, фермерства, в тому числі сімейного.

Уряду в межах діючих бюджетних програм необхідно забезпечити повноцінне фінансування заходів, спрямованих на підтримку фермерів-початківців, сприяти створенню та розвитку сімейних ферм на селі.

Реалізація цих завдань створить умови для досягнення стратегічних цілей, якими я вважаю підвищення товарності сільськогосподарського виробництва та забезпечення внутрішнього ринку продовольством високої якості.

Тільки через об'єднання зусиль держави і виробників сільськогосподарської продукції, через розвиток кооперації споживчої, збутової, обслуговуючої, кредитної, через відродження підприємницької активності можна підвищити економічну результативність сільськогосподарського виробництва, досягти високих соціальних стандартів життя на селі.

Сьогодні лише один відсоток селянських господарств України охоплені кооперацією. А в сусідній Польщі – понад 50%. Тому розвиток кооперації на селі потребує дієвої підтримки. Влада має гарантувати державну допомогу розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на етапах їх створення. За рахунок розвитку сільськогосподарської кооперації можна підвищити стандарти безпеки продуктів харчування, досягти міжнародного рівня якості та дотримання санітарних норм.

Державна влада має гарантувати підтримку на етапі просування сільськогосподарської продукції на ринок, створити сприятливі умови для наближення товаровиробника сільськогосподарської продукції безпосередньо до споживача, сформувати сучасні ринкові механізми.
Шановні учасники Ради регіонів! Я розраховую на те, що в цій залі зібралися фахівці, державні менеджери, які добре розуміють цю проблему і цей сигнал, який я зараз роблю.

Заключне слово

Янукович В.Ф.:

Шановні колеги, будемо завершувати розгляд цього питання. І я дуже коротко хотів би підсумувати обговорення питання, яке стосується вдосконалення державної політики щодо місцевого самоврядування і соціально-економічного розвитку території.

Реформа місцевого самоврядування потребує дуже злагодженої роботи. Безумовно, треба буде для себе визначитись в термінах. Тому я буду просити, Миколо Яновичу, так як Ви останнім часом працюємо разом з Адміністрацією Президента, опрацювати конкретний план обговорення заходів для того, щоб людям було цікаво приймати участь, Я переконаний в тому, що ми повинні задіяти наші громадські організації, з якими ми вже звикли працювати, в яких є зв'язок з суспільством і вони донесуть основні напрямки реформи місцевого самоврядування до людей. Цю роботу нам треба буде проводити і ми зацікавленні в тому, щоб широке коло людей було задіяне в цій роботі.

Безумовно, ми визначимо потім порядок реалізації цієї реформи. Зараз ми кажемо про концепцію. Концепція повинна бути покладена в основі цієї реформи і це найголовніше, щоб ми свідомо робили те, що дійсно ми вважаємо за необхідне і те, що буде сприйматися людьми. Тому, завершуючи розгляд цього питання, я хотів би, шановні колеги, щоб ви всі, хто не виступав, дали пропозиції, щоб їх можна було включити в рішення сьогоднішньої Ради регіонів. Це перше.

Якщо є зауваження по цьому рішенню, також я просив би, щоб ви їх висловили.

Друге питання порядку денного Ради регіонів – це план роботи на 2013 рік. З урахуванням того досвіду, який у нас є, ми на 2013 рік запланували 4 засідання. Це перше засідання. В другому кварталі буде друге, а в третьому кварталі буде третє і четверте. Якщо будуть пропозиції до плану роботи Ради регіонів, я також просив би ці пропозиції надати. Ларін Сергій Миколайович доопрацює цей план і ми його з вами в робочому плані узгодимо. Домовились? Немає заперечень?

Я хотів би декілька слів сказати про політичну ситуацію, яка зараз складається в нашій державі, дуже коротко. Ви бачите, що сьогодні існує проблема і розірваний зв'язок виконавчої влади із законодавчою. На жаль, 4 місяці Верховна Рада майже не працює. Є різні причини, я не хочу тут сьогодні бути суддею, тому що я ніколи цього не робив і сьогодні цього робити не буду. Є факт, що держава, безумовно, буде розвиватись і ми будемо мати механізми впливу на покращення рівня економіки та життя людей в тому разі, якщо цей ланцюг буде працювати. На жаль, цей ланцюг розірваний.

Ми сьогодні також запрошували представників різних політичних сил на це засідання Ради регіонів і я вам відверто скажу, що ми розраховували на те, що в цьому дуже важливому питанні для життя наших людей, яке стосується кожного регіону, там, де живуть наші виборці, наші народні обранці прийдуть і будуть разом з нами працювати. На жаль, представників опозиції немає на цьому засіданні. Це також один з поганих факторів, який каже про те, що байдужість до тих проблем, які є в країні, присутня і наші заклики до конструктивної роботи поки що не почуті.

Ми не збираємося перекладати недоліки, які є сьогодні в нашій роботі, на будь-кого. Ми знаємо, що ці недоліки не будуть мати імені ніколи і це буде дуже погано, тому що слово "відповідальність" завжди повинно комусь належати. На сьогоднішній день всі забули про слово "безвідповідальність". Тому, шановні колеги, в таких умовах, як ми сьогодні знаходимось, держава знаходилась майже 20 років. Тут багато хто з вас в різні часи працював і ми добре знаємо, що за рахунок популізму, байдужості, безвідповідальності ми мали багато-багато проблем. І сьогодні, коли ми 3 роки з 2010 року попрацювали і підійшли, я сказав би так, системно до реформ та багатьох проблем, які є в нашій державі. І Микола Янович зараз привів яскраві приклади. Можливо зайти на гору висотою 4 тисячі метрів за 2 години? Неможливо. Так неможливо і подолати стільки проблем, скільки накопичилось в нашій країні за короткий термін. Неможливо.

Тому я хотів би, щоб ці мої слова почули люди. Тут багато представників обласних рад, голів міст, щоб ви замислились над цим питанням. І щоб це питання стало актуальним у нашій країні. Ми не можемо бути байдужими до подальшої долі країни, якщо одна частина, як кажуть, буде відповідати за все, а друга забула, що це таке.

Сьогодні я бачу знову повернення до колишніх часів, коли дехто радіє, коли щось не вдається вирішити, коли є світова криза, коли є проблеми у нашій країні, коли сьогодні всі, хто несе відповідальність, як кажуть "тягнуть цю лямку". Це і трудові колективи, і підприємства, і так далі. А великі політичні вожді піднялись над цією проблемою і пальцем показують, які ми робимо помилки, чого ми не досягаємо, які проблеми виникають і так далі.

Скажіть, будь ласка, хто вони такі? Хай на це питання дадуть відповідь люди. Хай вони почують мої слова, які я кажу. Ми не збираємось в цих кабінетах обговорювати, як зробити гірше для нашої держави, для людей. Ми збираємося, як кажуть, кожного дня і цілодобово. Думаємо, як покращити економіку, як покращити життя людей, як знайти інструменти, які необхідні для того, щоб досягти цієї мети. А той чи інший вождь, який стоїть і пальцем показує, хлопці, ви слабо бігаєте, мало берете і не донесете цю вагу. Хто вони такі?

Я багато разів казав, ми всіх знаємо в обличчя. Готові очі в очі ставати напроти і говорити з ними, чому вони 5 минулих років руйнували країну? Ми їм не заважали. Ми їм підказували. Ми не приходили на Кабінет Міністрів заважати Уряду проводити Кабінет Міністрів. Це не їх рівень відповідальності. Прийдуть вони до влади, зайдуть в ці кабінети, якщо народ їм довірить. І вони покажуть, але ми вже це бачили неодноразово.

Сьогодні не боротьба за владу головне. Сьогодні головне – боротьба за підвищення економіки. Сьогодні боротьба за те, як рятувати країну від світової кризи. Ви подивіться що робиться в світі заради цього, об'єднуються всі політики всіх рівнів і разом вирішують всі питання.

Тому я вірю в те, що колись в Україні буде і конструктивна опозиція, і ефективна влада. Ми над цим повинні цивілізовано працювати. І не наступати на горло, як кажуть, один одному, а разом сідати і думати, як краще це робити, як краще будувати нашу країну. Разом бачити завтрашній день, який прийде, і як будуть жити наші діти в цьому дні. І не їздити за кордони отримувати там завдання, що тут робити в Україні, а тут на українській землі разом всім сідати і працювати. От що сьогодні потрібно країні. Тому поїдьте в регіони і розкажіть це людям. Я знаю, що в регіонах зовсім по-іншому працюють ради.

І те, що сьогодні Пеклушенко виступав, як кажуть, втратила трошки Верховна Рада від того, що він не попав туди, там був і гумор, і була правда. Він правду сказав врешті-решт. Тут голови сидять обласних рад і голови адміністрацій, ви добре знаєте, що в сільських радах немає такого, так чи ні? В міських радах такого немає. В деяких обласних радах є. Їх на пальцях однієї руки можна порахувати, в яких це є. І навіщо там це робиться, ми це добре також розуміємо.

Тому, шановні колеги, ми з вами несли, несемо і будемо нести відповідальність перед українським народом. Ми повинні протистояти безладу і безвідповідальності. Ми повинні показати згуртовану роботу. Повинні поставити, як кажуть, наше знання, наші можливості разом з людьми, які живуть в регіонах, вирішувати ті проблеми, які є. Тому що за нас їх ніхто не вирішить. Не прийде той дядько із-за кордону, який набагато розумніший, як вони думають, за нас і нічого тут не зробить. Ми знаємо, як це зробити краще і ми це зробимо.

Я хотів би нам з вами побажати, щоб в цей складний час ми додали всіх зусиль для того, щоб будь-які наші рішення, які ми приймаємо, ми мали можливість виконувати своєчасно, професійно і якісно. Оцього я хочу і про це я мрію.До зустрічі.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка