Витяг із наказу №1243 від 30. 10. 2011 Міністерства освіти і науки,молоді та спорту УкраїниСкачати 102.07 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір102.07 Kb.
Література,рекомендована для проведення виховної роботи у школі :

Витяг із наказу №1243 від 30.10.2011 Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України ».
1. Л.Ф. Анн Психологический тренинг с подростками. — СПб.: Питер, 2001, - 271 с.

2. Іван Дмитрович Бех. Виховання особистості: У 2 кн. — Кн. І: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук, видання. — К.: Либідь, 2003. І 280 с.

3. Іван Дмитрович Бех. Виховання особистості: У 2 кн. — Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук, видання. — К.: Либідь, 2003. — 344 с,

4. Іван Дмитрович Бех. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наукове видання - К.: Либідь, 2006. - 272 с.

5. Д. Білоус. Диво калинове: Вірші: Для мол. та сер. шк. віку / Худ. О.І.Коелц- К.: Веселка, 1988. - 158 с.

6. Григорій Ващенко. Виховання волі і характеру: Підручник для педагогів. — К Школяр, 1999. - 385 с.

7. Григорій Ващенко. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. — К Українська Видавнича Спілка, 1997. — 441 с.

8. Григорій Ващенко. Твори. — Том 4: Праці з педагогіки та психології. — К.: Школяр Фада ЛТД, 2000. -416 с.

9. Весняні свята / Упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. — К.: Шкільний світ, 2007. -128 с.

10. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. посіб. К.І.Чорна та ін.; За ред. К.І.Чорної. — К.: Богдана, 2005. — 288 с.

11. Виховні бесіди: 9-11 класи / Упоряд. Л.Шелестова, Ю.Царенко. — К.: Ред загальнопед. газет, 2004. — 112 с.

12. Виховні бесіди: 5-8 класи / Упоряд. Л.Шелестова, Ю.Царенко. — К.: Ре; загальнопед. газет, 2004. — 128 с.

13. Виховні технології /Упоряд. В.Варава, В.Зоц. — К.: Ред. загальнопед. газети 2004. - 120 с.

14. Вишиванка на свято: Збірка сценаріїв для організації позакласної виховної роботи з учнями школи І ступеня /Єщенко О.Л., Колумбет Н.Є., Коляда С.В., Кравченко Т.Д., Мартиненко Н.М., Невідомська Н.Ф., Петровська Т.В.; Уклад, Т.В.Петровська/. — К.: Альтерпрес, 2006. — 100 с.

15. Вишневская С.Ю., Либерман А.А., Патракеева В.А., Репина О.К. Создание развивающего пространства для подростков (методическое пособие). — М. Сентябрь, 2005. - 128 с.

16. Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси.-Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г.Ващенка, 1996. — 238 с.

17. В1Л/СН1Д: Відчуй себе захищеним // Шкільний світ 2004. - №25-28. - 190 с.

18. Владимирська Г., Владимирський П. Мистецтво ігрового виховання. -Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 158 с.

19. Вміємо учитися — любим веселитися: сценарії виховних справ// Початкова освіта (Шк. світ). - Серпень 2006. — №30-31. — 63 с.

20. В.В. Воронов. Технология воспитания: Пособие для преподавателей вузов, студентов и учителей. — М.: Школьная Пресса, 2000. — 96 с.

21. Ніна Ганнусенко. Етнохудожнє виховання школярів у позаурочний час Метод, рекоменд. - К.: ТОВ "ХІК", 2004. - 93 с.

22. Години спілкування в 9-11 класах / Упоряд. Л.Шедестова, Н.Чиренко. – К.: Вид. дім "Шкіл, світ": Вид. Л.Галіцина, 2006. — 128 с.

23. Години спілкування в початковій школі / Упоряд. О.Кондратюк, В і В.Кравчина. — К.: Вид. дім "Шкіл, світ": Вид. Л.Галіцина, 2006. — 120 с.

25. Дем'янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. — Суми: Видавництво "Антей", 2006. — 384 с.

26. Дитячий фольклор / Упорядник. Г.В.Довженок. — К.: Дніпро, 1986. КІІ с.

27. Екологічне виховання в початковій школі / Упоряд.: І.Васильченко, І Кондратюк. — К.: Ред. загальнопед. газет, 2005. — 128 с.28. І.Г. Єрмаков. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем. — К: "Основи", 2006. — 224 с.

 1. Катерина Журба. Виховання духовної культури у підлітків: Методичні рекомендації. — К.: ТОВ "Інфодрук", 2004. — 114 с.

 2. К.О. Журба. Основи виховання моральності. Виховання гуманістичних цінностей у молодших підлітків // Класний керівник. – 2007. - №8 (жовтень). – 4.0.

 3. К.О. Журба. Основи виховання моральності. Виховання гуманістичних цінностей у молодших підлітків // Класний керівник. – 2007. - №9 (листопад). – 4.0.

 4. К.О. Журба. Основи виховання моральності. Виховання гуманістичних цінностей у молодших підлітків // Класний керівник. – 2007. - №10 (листопад ). – 2.0.

 5. К.О. Журба. Основи виховання моральності. Виховання гуманістичних цінностей у молодших підлітків // Класний керівник. – 2007. - №11 (грудень). – 1.0.

 6. К.О. Журба. Основи виховання моральності. Виховання гуманістичних цінностей у молодших підлітків // Класний керівник. – 2007. - №12 (грудень). – 1.0.

 7. К.О. Журба. Основи виховання моральності. 6 клас / К.О.Журба // Класний керівник. – 2008. – № 4 (16) - 9 (21). – 256с. – 10,7.

 8. Є.В. Івашина, Ткачук Л.Ф. Абетка етикету спілкування: Для учнів 2-3в. - К.: Магістр-5, 1998. - 96 с.

 9. В.Ф. Калошин, Н.В. Вельбовець., М.П Владко Неприборкані думки про виховання: Посібник для батьків. — Біла Церква: КОІПОПК, 2006— ПО с.

 10. Каникулы: игра, воспитание: О педагогическом руководстве игрой школьников: Кн. для учителя / Под ред. О.С.Газмана. — М.: ІІросвещение, 1988. — 160 с.

 11. С.Г.Карпенчук. Самовиховання особистості: Науково-метод. посібник. I ІЗМН, 1998. - 216 с.

 12. С.Г. Карпенчук. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. — 2-е вид., — К.: Вища школа, 2005. — 343 с.

 13. Р. Кемпбелл Як по-справжньому любити свою дитину: Пер. з англ. — Черкаси: Смірна, 2005. — 150 с.

 14. Р. Кемпбелл. Как справляться с гневом ребенка: Пер. с англ. — 5-е изд. — : Мирт, 2002. - 192 с.

 15. В.Киричок. Виховання гуманістичних цінностей учнів 1-2-х класів: для проведення виховних занять у позаурочній діяльності / В. Киричок // Класний керівник. – 2009. − № 3 (39). − С. 2-41. – 4,3.

 16. В. Киричок. Виховання гуманістичних цінностей учнів 3-х класів: для проведення виховних занять у позаурочній діяльності / В. Киричок // Класний керівник. – 2009. − № 4 (40). − С. 2-41. – 3,4.

 17. В. Киричок. Виховання гуманістичних цінностей учнів 4-х класів: для проведення виховних занять у позаурочній діяльності / В. Киричок // Класний керівник. – 2009. − № 6 (42). − С. 2-43. – 4,0.

 18. С. Коваленко. Колективні творчі справи в початковій школі: "Сонячна Подорож". — К.: Вид. дім. "Шк. світ": Вид. Л.Галіцина, 2006. — 128 с.

 19. Концепція превентивного виховання дітей і молоді: Затв. Президією АПН України 25.02.98 р. Протокол № 1-7 /3-21 / В. Оржеховська, О. Пилипенко // Життєтворчий потенціал реабілітаційної педагогіки: Роздуми над пробл. : Збірн / медико-оздоров. соц.-реабілітац. центр для неповноліт. – К. : 2002. – С. 273-278.

 20. Н.Г. Красоткіна. Свято в школі "Мово рідна моя, не мовчи!". — Випуск II - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2001. — 316 с.

 21. І.М. Кухар. Основи гуманістичної моралі. 7 клас: Методичний посібник / Ірина Миколаївна Кухар // Класний керівник. – 2008. – №13-14. – 63с. – 7,8.

 22. Г.П. Лянна, Т.В. Говорун, Н.О Шкарпітько, Н.В. Яременко. Формування гендерної культури школярів: Навчально-методичні матеріали з гендерного виховання. — Ірпінь, 2004. — 84 с.

 23. Е.М. Минскин. От игры к знаниям: Пособие для учителя. — 2-е дораб. — М.: Просвещение, 1987. — 192 с.

 24. Мир детства: Подросток / Под ред. А.Г.Хрипковой; отв. ред. Г.Н.Филонов, - 2-е изд., доп. — М.: Педагогика, 1989. — 288 с.

 25. Мовчун А.І. Абетка моральності: Що в характері твоїм? / А.І.Мовчун, Л.В.Мовчун. — К.: Навчальна книга, 2004. — 271 с.

 26. Народ скаже — як зав'яже: Українські народні прислів'я, приказки, загадки, скоромовки. — К.: Веселка, 1985. — 114 с.

 27. На свято з радістю йдемо: Збірник сценаріїв // Шкільний світ. — Липень 2004. - №27-28. - 112 с.

 28. Оржеховська В.М., Габора Л.І. Збереження репродуктивного здоров'я неповнолітніх: Навч.-метод, посіб. /Оржеховська В.М./— К.: Тов. "ХІК", 2004. — 124 с.

 29. Оржеховська В.М., Тарасова Т.В. Духовність — це здоров'я молодого покоління: Навч.-метод, посібник. /Оржеховська В.М./ — Вид. 2-е, доп. — Тернопіль, 2005. — 216 с.

 30. Оржеховская В. М. Использование интерактивных технологий в превентивном воспитании детей и молодёжи: [учеб.-метод. пос.] / В. М. Оржеховская, Т. Е. Федорченко. – К. : ООО “Интерпринт”, 2005. – 130 с.

 31. Оржеховская В. М. Твой выбор – ответственное поведение: [учеб.-метод. пос.] / [В. М. Оржеховская, Т. Е. Федорченко, Л. И. Габора, Е. Н. Гасникова. ] – К. : ООО “Интерпринт”, 2005. – 148 с.

 32. Оржеховська В. М. Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, пошуки: [навч.-метод. пос.] / В. М. Оржеховська, В. Є. Виноградова-Бондаренко – К. : Вид-во ТОВ Інфодрук, 2004. – 178 с.

 33. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є.І.Коваленко. — К.: ІЗМН, 1996.- 136 с.

 34. Е.А. Піньковська. Духовне материнство. — Фастів: Поліфаст, 2006. І 124 с.

 35. Покажчик матеріалів на допомогу вчителю, класному керівнику для підготовки сценаріїв шкільних свят // Сільська школа України. — Липень 2005,- №19-20. - Спецвипуск. — С.71-72.

 36. Покличемо у гості свято: Сценарії позакласних заходів // Початкова освіта (Шк. світ). - Серпень 2005. - №31. - 40 с.

 37. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України - 2000. - №22. - С.3-7.

 38. Е.А. Помыткин. 12 путей духовности: Учебное пособие. — К.: Освита Украины, 2007. - 8О с.

 39. Права дитини: Збірник документів / Упоряд. В.В.Усенко. — Львів: Оксарт, 1995. - 109 с.

 40. Правда про алкоголь та куріння. — К.: Київський міський центр здоров'я, 2007. - 24 с.

 41. Практическое руководство по использованию игр в воспитательной работе / И.В.Макаренко (авт.-сост.). — Ставрополь, 1993. — 60 с.

 42. Практична педагогіка виховання: Посібник з теорії та методики виховання / Упоряд. Г.І.Іванюк; За ред. М.Ю.Красовицького. — К.-Івано-Франк.: Плай, 2000. -217 с.

 43. Предотвращение торговли людьми: Учебно-метод. пособие. — X.: Изд.-во Нац. ун.-та внутр. дел, 2001. — 174 с.

 44. Продовжуємо діалог: Навчальний посібник для підлітків 11-13 років / [Кириленко С.В., Косарєва Н.І., Сомова І.Г., Ткачук 1.1., Шаповалова В.А. ] — К: Вістка, 2006. - 80 с.

 45. Програма „Виховання гуманістичних цінностей в учнів 1-9 класів” / [К.О.Журба, В.А.Киричок, І.М.Кухар, К.І.Чорна] // Класний керівник. – 2008. – № 17-18. – 58 с. – 5,0.

 46. Професійне самовизначення старшокласників: Метод, посіб. / Упоряд, Л.Шелестова. — К.: Вид. дім. "Шк. світ": Вид. Л.Галіцина, 2006. — 128 с.

 47. Профілактика злочинності і проявів насилля серед неповнолітніх у законодавстві та практиці зарубіжних країн: Збірка довідкових матеріалів / Упоряд. В.С.Москаленко; За ред. Б.М.Жебровського. — К.: Вид.-во Європейського університету, 2007. — 106 с.

 48. А.О.Рудакова. Профілактика йододефіцитних захворювань: Методичний посібник для вчителів. — К.: Центр сучасних інформаційних технологій, Дитячий Фонд ООН (ІЖІСЕР), "Акві-К", 2003. — 50 с.

 49. Свята у школі: Сценарії // Шкільний світ. — Серпень 2004. — №29-32.

 50. Свята у школі: Сценарії // Шкільний світ. — Липень 2006. — №25-28.

 51. Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах. — Ч.І / Укладачі: і М. Бачинська, Ю.М.Половинчак, Н.В.Яременко. — Біла Церква, 2003. — \ 35 с.

 52. Свято у школі: Збірник сценаріїв у двох частинах. — Ч.ІІ / Укладачі: М. Б. Бачинська, Ю.М.Половинчак, Н.В.Яременко. — Біла Церква, 2003.— \20 с.

 53. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А.Сластенина. — изд., испр. — М.: Изд. Центр "Академия", 2002. — 336с.

 54. Система громадянського виховання в школі / Упоряд. Ж.Сташко. — К: цім "Шкіл, світ": Вид. Л.Галіцина, 2006. — 128 с.

 55. Сценарії народних свят / Упоряд. Л.Курінчук. — К.: Редакція педагогічних газет, 2003. — 112 с.

 56. Тарасенко Т.Ф. Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи: Посібник для вчителя./Т.Ф. Тарасенко/ — Тернопіль: Мінімальна книга — Богдан, 2003. — 144 с.

 57. Трухін І.О. Основи шкільного виховання: Навч. посібн. / І. Трухін, О. Шпак. — К: вид-во навчальної літератури, 2004. — 368 с.

 58. Українська минувщина: Ілюстрований етнографічний довідник. — 2-е вид. / А.П.Пономарьов, Л.Ф.Артюр, Т.В.Космічна та ін. — К.: Либідь, 1994. — 256 с.

 59. Учнівське самоврядування: проблеми функціонування та перспективи розвитку [практико зорієнтований посібник] ∕∕ [Г.О.Терпиловська. У.Т.Борушевська, Г.Г.Ковганич та інші] – К.: ТОВ «Енергія плюс», 2008. 176 с.

 60. Кроки до здоров'я: Навч.-метод, посіб. /Федорченко Т.Є., Тарасова Т.В./ —І Вид. друге, доп. — Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф", 2005. — 144 с.

 61. Федорченко Т. Є. Дитяча агресивність : проблеми, профілактика: [навч.-метод. посібник] за заг. ред. В.М.Оржеховської – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – 269 с.

 62. Федорченко Т. Є. Соціально-педагогічні засади профілактики девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища: [монографія] Тетяна Євгенівна Федорченко. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. – 2009. – 358 с.

 63. Федорченко Т. Є. Профілактика правопорушень підлітків в діяльності шкіл і правоохоронних органів: [навч.-метод. посібник] / Ковальчук М. Я. / за заг. ред. В.М. Оржеховської. – Івано-Франківськ, 2007. – 210 с.

 64. Федорченко Т. Є. Рання профілактика девіантної поведінки молодших школярів: [навч.-метод. посібник] / Федорченко Т. Є., Потапова О. В. / за заг. ред. В.М. Оржеховської. – Запоріжжя : “АА Тандем”. 2008. – 236 с.

 65. Хочу і можу бути здоровим. / Робочі зошити для учнів 1-4 класів. [Федорченко Т. Є., Габора Л. І., Козоріз С. О., Крикун Л. А.] – Черкаси : Вид. Чабаненко, 2007. – 125 с.

 66. Хочу і можу бути здоровим. / Методичні рекомендації для вчителів I-IV класів. [Федорченко Т. Є., Козоріз С. О., Крикун Л. А., Габора Л. І. ] – Черкаси : Вид. Чабаненко, 2007. – 176 с.

 67. Федорченко Т. Є. Робота школи з профілактики вживання учнями психоактивних речовин: стратегії, технології: [навч.-метод. посібник] / Федорченко Т. Є., Топчій І. В. / за заг. ред.. В.М. Оржеховської. – Черкаси : Вид. Чабаненко, 2009. – 248 с.

 68. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків . Навч.-метод, посіб. / [О.В.Вінда, О.П.Коструб, І.Г.Сомова, М.М.Галябарник, С.В.Кириленко. ] — 3-тє вид., переробл. і доп. К.: Вістка, 2006. - 304 с.

 69. Цікаве дозвілля дітям /Упоряд. Л.В.Магда. — К.: Будівельник, 1993. -95 с.

 70. Чемпен Г., Кэмпбелл Р. Пять путей к сердцу ребенка: Пер. с англ. /Г. Чемпен, Р. Кэмпбелл/ -СПб.: Христианское общ.-во "Библия для всех", 2005. — 272 с.

 71. Чемпен Г. Пять путей к сердцу подростка: Пер. с англ. /Г.Чемпен/ — СПб.: Христианское общ.-во "Библия для всех", 2005. — 322 с.

 72. Чорна К.І. Основи гуманістичної моралі (факультативний курс для 9 кл.): [методичний посібник] / Катерина Іванівна Чорна // Класний керівник. – 2009. – № 9-10 (45-46). – С. 2-63. – 4,0.

 73. Чорна К.І. Основи гуманістичної моралі (факультативний курс для 9 кл.): [методичний посібник] / Катерина Іванівна Чорна // Класний керівник. – 2009. – № 11-12 (47-48). – С. 2-47. – 2,0.

 74. 600 задач на сообразительность: Энциклопедия. — Донецк: Сталкер, 1998. - 512 с.

 75. Шкільна І.М. Основи гуманістичної моралі. 8 клас / І.М.Шкільна // Класний керівник. – 2009. – № 15-16 (51-52). – С. 2-47. – 4,5.

 76. Шкільна І.М. Основи гуманістичної моралі. 8 клас / І.М.Шкільна // Класний керівник. – 2009. – № 17-18 (53-54). – С. 2-47. – 4,5.

 77. Шкільні свята // Сільська школа України. — Липень 2005. — №19-20. Спецвипуск. — С.71-72.

 78. Школа проти СНІДу: Інформаційно-методичні матеріали для класного керівника / Упоряд. І.Голендер. — Тернопіль: Мандрівець, 2006.— 128 с.

 79. Щербань П.М. Пам'ятай ім'я своє: Заповіді сімейної педагогіки: Навч посіб. /П.М. Щербань/ — К.: Вища школа, 2006. — 191 с.

 80. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел: Методический материал для работь с детьми. /Н.Е. Щуркова/ — 2-е изд., перераб. — М.: Новая школа, 1994.

 81. Організація діяльності клубів інтелектуальних ігор у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Н.В.Яременко. — Біла Церква: КОІПОПК, 2004. - 176 с.

 82. Яременко Н.В. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник. /Н.В. Яременко/ — Фастів: Поліфаст 2007. - 460 с.

 83. Яременко Н.В. Клуб інтелектуальних ігор. — К.: Вид. дім "Шкіл. Світ" Вид. Л.Галіцина, 2005. - 128 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка