Виступ Т. С. Богачик на засіданні №4 Вченої ради іппочоСкачати 167.03 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір167.03 Kb.
#1053
Виступ Т.С.Богачик

на засіданні №4

Вченої ради ІППОЧО
Про наукову та методичну роботу підрозділів Інституту

з проблеми «Удосконалення фахової та педагогічної майстерності вчителя шляхом поширення інноваційних форм і методів в організації та проведенні методичної роботи в ЗНЗ області»
Сучасний стан розвитку освіти в Україні характеризується пошуком шляхів випереджувального реагування на зміни в освітянському просторі держави. Післядипломна педагогічна освіта є одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти в державі, оскільки вона безпосередньо пов’язана з процесами розвитку та соціальної стабільності суспільства.

Важливим фактором створення умов для забезпечення якісної освіти педагогічних працівників є інноваційна діяльність обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, яка включає: • реалізацію концепції розвитку інституту;

 • вирішення науково-методичної проблеми інституту;

 • науково-дослідну, науково-методичну, навчально-організаційну роботу структурних підрозділів інституту;

 • організацію, координацію науково-педагогічних досліджень установ освіти і навчальних закладів.

Інноваційна діяльність інституту у курсовий і міжкурсовий період є важливою умовою забезпечення ефективного управління професійним розвитком педагога.

Так в області створена і успішно працює модель професійного розвитку педагога , що включає:  • курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

  • міжкурсове підвищення кваліфікації шляхом участі у роботі обласних методичних формувань;

  • самоосвітню діяльність.

Будь-які із зазначених заходів потребують надання систематичної, своєчасної практичної допомоги методичних служб області вчителеві, школі.

Тому, діяльність наукових кафедр та НМЦ інституту відповідає інноваційному спрямуванню розвитку системи освіти області, забезпечує розв’язання стратегічних завдань щодо професійного розвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період і підвищення їх кваліфікації.

У цьому напрямку Інститутом здійснюється:


 • науково-методичний супровід інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та розвиток педагогічних систем;

 • координація роботи міських/районних методичних кабінетів (центрів) і міських/районних методичних об’єднань педагогічних працівників усіх категорій;

 • розвиток мережі професійної взаємодії педагогічних працівників усіх ланок освіти з метою забезпечення високого професіоналізму й на цій основі – якості загальної середньої освіти та післядипломної педагогічної освіти.

Інтегрований характер особливостей розвитку системи освіти області в цілому, й інституту зокрема, зумовив оновлення традиційних підходів та упровадженням інноваційних форм курсової перепідготовки педагогічних працівників області. За останній рік відбулися зміни у формах навчання при Інституті.

Відповідно до рішень колегії Головного управління освіти і науки від 21.03. 2012 р. було оптимізовано форми навчання за продовжуваністю навчання та за наповнюваністю груп. А саме, - організовано 4 нових варіанти проведення курсової перепідготовки вчителів:  • двопрофільні курси для педагогічних працівників, які викладають два предмети тривалістю три тижні (108 год) інтегровані курси які об’єднують навчальні програми з декількох предметів тривалістю три тижні (108 год);

  • курси за індивідуальною формою навчання для вчителів, які викладають декілька предметів;

  • дистанційної форми підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які мають категорії «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії» та для вчителів усіх категорій, яким присвоєні звання «старший вчитель» та «вчитель-методист»;

  • очно-дистанційної форми для педагогічних працівників, які мають категорію «спеціаліст вищої категорії» та для вчителів усіх категорій, яким присвоєні звання «старший вчитель» та «вчитель-методист».

Створено єдину систему курсів підвищення кваліфікації, семінарів, інших форм професійного розвитку, які підпорядковані загальній меті, об’єднуються за змістом і структурою.

Оновлено тематику курсів підвищення кваліфікації. Вона складається з урахуванням змін, які відбуваються в освіті та суспільстві. Викладачами та методистами ІППОЧО розроблена нова тематика лекцій:

 • «Формування здоров’язберігаючих компетентностей особистості»;

 • «Основні ідеї технології розвивального навчання»;

 • «Використання он-лайн технологій в навчально-виховному процесі»;

 • «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу»;

 • «Стратегічний менеджмент»;

 • «Менеджмент інновацій»;

 • «Технологія формування критичного мислення»;

 • «Використання проектних технологій на уроках і в позаурочний час» та ін.

Окрім того, під час проведення курсової підготовки проводяться майстер-класи, тренінги, ділові ігри, захисти проектів, пристендові уроки та інші форми роботи.

Науково-методична робота – складова єдиної системи безперевної освіти педагогічних працівників.

Одним із важливих напрямків науково-методичного супроводу Інституту є - здійснення наукового керівництва закладами освіти, які проводять науково-дослідницьку та експериментальну роботу. В рамках науково-дослідної роботи кафедри ІППО забезпечили проведення І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті». Під час конференції кожен працівник освіти Чернівецької області мав змогу презентувати теоретичні та практичні результати своєї інноваційної діяльності.

Велику роль в оновленні змісту освіти відіграє залучення вчителів до інноваційної діяльності через дослідно-експериментальну діяльність. Станом на сьогодні по Чернівецькій по області функціонує 16 дослідно-експериментальних майданчики, 1 з яких – всеукраїнського рівня – «Забезпечення профільної освіти в освітніх округах шляхом використання мережених ресурсів» (Наук.керівник – Стрижак О.Є., зав. відділу інформаційних та інноваційних технологій в освіті Ін-ту телекомунікацій та інформаційного простору НАНУ), решта – регіонального.

Варто зауважити, що дослідно-експериментальною роботою охоплено усі райони Чернівецької, оскільки 1 дослідно-експериментальний майданчик «Формування у старшокласників умінь виконувати наближені обчислення в процесі вивчення математики» (наук.керівник – І.В.Жук, викладач кафедри методики викладання базових дисциплін ІППОЧО) створено на базі навчальних закладів Чернівецької області та м. Чернівці, решта майданчиків створено на базі 9 районів області (Хотинський, Путильський, Глибоцький, Вижницький, Сокирянський, Кіцманський, Герцаївський, Новоселицький, Кельменецький) та м. Чернівці. Окрім того

Базами для дослідно-експериментальних майданчиків стали:3 – ЗНЗ області та міста

3 – ДНЗ

7 – школи нового типу (Хотинська гімназія, Мигівський НВК, Хотинський НВК, Годинівський НВК, Романковецька гімназія, Багатопрофільний ліцей, Ліцей №2 м. Чернівців)

1 – школи-інтернати (Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4)

2 – позашкілля (Глибоцький будинок творчості дітей та юнацтва і Кельменецький районний дитячо-юнацький центр).

Під керівництвом Інституту в області створені і функціонують інноваційні моделі навчально-виховних закладів:  • Школи сприяння здоров’ю;

  • Громадсько-активні школи;

  • Школа «Лідерства»;

  • Школи життєвих цінностей;

  • Родинні школи мистецтв; 

  • Школи розвитку соціальної компетентності учнів;

  • Школи формування національної свідомості школярів;

  • Школи життєтворчості та ін.

Матеріали інноваційної діяльності Інституту та районів були узагальнені НМЦ координації діяльності РМК(ММК) та менеджменту в науково-методичних збірниках «Управлінський інноваційний досвід», «Сучасні моделі громадсько-державного управління загальноосвітніми навчальними закладами Чернівецької області», «Проектні технології як засіб формування життєвих компетентностей лідерів учнівського самоврядування».

Упродовж 2012/2013 навчального року Інститутом проведено обласне соціологічне дослідження «Виявлення схильності дітей до проявів девіантної поведінки школярів». Опитуванням охоплено 6135 учнів 5 – 11 класів.

За результатами дослідження 19% дітей мають схильність до девіантних проявів.

Упродовж лютого – квітня 2013 року у всіх містах і районах області організовано і проведено цикл виїзних круглих столів за результатами обласного дослідження «Виявлення схильностей до проявів девіантної поведінки школярів» для директорів загальноосвітніх закладів та їх заступників з виховної роботи. У засіданнях круглих столів взяли участь представники міських/районних органів управління освітою та кримінальної міліції у справах дітей. Під час засідання круглих столів були визначені загальноосвітні навчальні заклади, на базах яких будуть створені експериментальні майданчики, метою діяльності яких має стати попередження негативних проявів у поведінці школярів та подолання найбільш актуальної проблеми виховного простору міста/району області.

Дане дослідження було нобхідне, і його проведення пов’язане, перш за все, з тим, що сучасний навчально-виховний процес не може здійснюватися без урахування актуальних проблем у поведінковій та ціннісно-смисловій сфері учнів.

На даний час Інститутом готується до друку ІІ частина книги «Соціологічне дослідження з проблеми «Виявлення схильностей до проявів девіантної поведінки серед школярів».

На виконання «Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 р.р.» та наказу МОНУ та Департаменту освіти і науки в області створена мережа базових загальноосвітніх навчальних закладів для впровадження стандартів якості превентивної освіти. У цей перелік увійшли навчальні заклади всіх міст і районів області, багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей та 2 професійно-технічних навчальні заклади, всього 16 закладів.

252 педагога-тренера пройшли навчання за програмою факультативного курсу з формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу «Захисти себе від ВІЛ» і отримали навчально-методичні комплекти для курсу у навчально-виховний процес.Новим вектором діяльності інституту є науково-методичний супровід упровадження інклюзивної освіти. Для навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області включено навчальний курс "Основи інклюзивної освіти" у навчальні програми для слухачів курсів підвищення кваліфікації, розроблено програму освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації вчителів інклюзивного навчання та методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році.

Протягом 2012-2013 років здійснено підготовку 30 педагогічних працівників з інклюзивного навчання (2012 - 13, 2013 - 17 педагогів).

Науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи ІППОЧО розроблено психолого-педагогічний супровід навчання дітей з особливими потребами, здійснюється системна консультативна робота з батьками та педагогами.

З метою підготовки педагогічних працівників до реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти та інтеграцію їх у суспільство Інститутом на базі ЗНЗ №24 м. Чернівці проводиться наукове дослідження «Формування гармонійно функціонуючих психологічних меж особистості як засіб профілактики гандикапізму в умовах інклюзивної освіти» (Науковий керівник – А. В. Драпака, викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою). Рівень експерименту – регіональний (2012-2016 рр.).

Проведено ряд заходів для педагогів, які працюють в інклюзивних класах, завідувачів районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій:

- обласний науково-практичний семінар для педагогів інклюзивних шкіл міста та області з проблеми: «Інклюзивне навчання: пріоритети та перспективи впровадження в Чернівецькій області» на базі Чернівецького навчально-реабілітаційного центру №1(31.10.2012);

- нараду із завідувачами районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій на базі Чернівецької обласної психолого-медико-педагогічної консультації. (22.08.2012);

- нараду для завідувачів районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій «Соціально-педагогічний та психологічний супровід інклюзивної освіти в умовах ПМПК». (19.03.2013);

- надано методичну допомогу педагогічним працівникам закладів області з питань інклюзивного навчання ( з 12 листопада по 7 грудня 2012 року).

Методистом науково-методично центру безперервної педагогічної освіти ІППОЧО С.З. Волошин розроблено електронний варіант інформаційно-методичного посібника «Освіта Буковини. Життя на рівних». (з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області).

Одним із головних завдань, яке поставив перед собою обласний інститут післядипломної освіти та методичні служби області у 2011-2013 рр. є здійснення випереджувального навчання педагогів до впровадження Державного стандарту загальної освіти. Здійснюється системне опрацювання Державного стандарту, інноваційних педагогічних технологій та визначення їх основних змістових ліній в практичному застосуванні.

Задля реалізації концептуальних засад Державного стандарту загальної початкової освіти упродовж року Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації, Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області здійснено ряд заходів: • З метою наступностості між дошкільною та початковою освітою забезпечено виконання державних програм по підготовці майбутніх першокласників до навчання у школі: Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

 • Видано організаційний наказ від 10.01.2012 «Про запровадження заходів щодо Державного стандарту початкової школи»;

 • Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області розроблені заходи щодо стану готовності навчальних закладів до впровадження нових стандартів початкової освіти (лист ІППОЧО від 18.06.2012 № 2/4-516);

В рамках курсів науково-педагогічними працівниками проводились практичні заняття, семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи з актуальних проблем початкової освіти:

- «Методика викладання математики за новими державними стандартами», автор О.П.Корчевська.

- «Організаційно-методичний аспект навчання грамоти за новими посібниками», автори: М.Д. Захарійчук, В.О. Науменко.

- «Формування ІКТ- компетентності учнів як одне із приорітетних завдань початкової освіти», автор програми «Сходинки до інформатики» ПроценкоІ.А.

- «Організаційно-методичний аспект навчання грамоти за новим букварем та методичними посібниками, які входять до нового навчального комплекту», автор Захарійчук М.Д.

- «Особливості роботи за підручником українська мова 2 клас», автор Захарійчук М.Д.

- «Інтерактивні технології навчання у початковій школі» за участю автора посібника І.В.Андрусенко.

- «Концептуальні засади нових програм навчання грамоти та української мови в 1-4 класах», автор М.Д.Захарійчук.

- розпочато впровадження у зміст навчання науково-педагогічний проект «Інтелект України» в п’яти районах області: Вижницький, Кельменецький, Сокирянський, Хотинський та м. Чернівці. В цьому проекті працюють 134 учні першого класу, а з 1 вересня 2013 року планується долучити до нього ще 5 класів.

- Видано методичний посібник на допомогу керівникам, вчителям початкових класів «Впровадження нового Державного стандарту у початковій школі».

Організовано проведення семінару для вчителів, які викладають у школах з румунською мовою навчання, в якому взяла участь Хорошківська О.Н. – головний спеціаліст МОНМСУ, автор науково-методичного комплексу.

У 524 2-их класах області з 1 вересня викладається курс «Сходинки до інформатики.

З метою якісного упровадження нового стандарту проаналізовано кадровий склад педагогів, які будуть викладати курс «Сходинки до інформатики» та іноземні мови в початковій школі, частина з них пройшла курсову перепідготовку.

Так, упродовж 2013 року на курсах підвищення кваліфікації вчителів 2 класів 195 вчителів прослухали короткий курс методики викладання «Сходинок до інформатики», 109 учителів – з методики навчання учнів початкових класів іноземній мові.

Під час проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів читаються лекції на теми:

Держаний стандарт початкової загальної освіти – державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів початкових класів. 1. Освітня галузь “Мови і літератури”. Основні питання методики викладання рідної мови. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів. ДПА з рідної мови у 4 класі.

 2. Освітня галузь “Математика”. Сучасна методика викладання предмету. Формування обчислювальних навиків школярів. Методика розв’язування задач.

 3. Освітня галузь “Людина і світ” (Я і Україна). Методика сучасного уроку. Урок-екскурсія. Екологічне виховання молодших школярів.

 4. Методика проведення уроку “Громадянська освіта” освітньої галузі «Людина і світ».

 5. Зміст і завдання освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”. Методика проведення уроку «Основи здоров’я».

 6. Методика проведення сучасного уроку з фізичної культури. Тестування учнів.

 7. Зміст і завдання освітньої галузі “Технологія”. Методика організації індивідуальної, групової та колективної роботи на уроці.З

 8. Зміст і завдання освітньої галузі “Мистецтво”. Шляхи реалізації навчального курсу “Музичне мистецтво” і “Образотворче мистецтво”.

Введення другої іноземної мови в решті ЗНЗ не становитиме проблеми, так як навчально-методичне забезпечення, курсова перепідготовка вчителів, розробка методичних посібників є націлена на вирішення цієї проблеми. В Інституті на курсах підвищення кваліфікації вчителів англійської мови викладається навчальний модуль рекомендований МОНУ, який саме акцентує увагу на питаннях вивчення другої іноземної мови. Також проходять апробацію три підручники для вивчення другої іноземної мови: німецької та французької мов, відповідно до наказу МОНУ №473 від 29 квітня 2013 року.

Працівниками Інституту післядипломної педагогічної освіти систематично надається допомога методичним кабінетам та педагогічним працівникам області щодо впровадження інновацій в управлінську та методичну роботу, в організацію навчально-виховного процесу; практичного використання педагогічних інновацій при викладанні навчальних предметів.

Так, з цих питань, за останні три роки, було надано методичну допомогу навчальним закладам 10 районів. У 138 відвіданих закладах проведено аналізи 208 уроків, 45 виховних заходів; для вчителів проведено 15 фрагментів відкритих уроків. Організовано проведення 122 майстер-класів з проблем організації підготовки випускників до ЗНО; проектної роботи в ЗНЗ та розвитку навичок застосування інформаційних технологій; методики проведення сучасного уроку літератури; варіативності форм організації методичної роботи з молодими педагогами; використання інноваційних педагогічних технологій при викладанні навчальних дисциплін.


Гриф МОНУ отримали 28 навчально-методичних видань, підготовлених працівниками ІППОЧО: 5 підручників, 18 навчально-методичних посібників, 7 програм спецкурсів. Випущено збірники завдань для підготовки до І-ІІІ турів Всеукраїнських олімпіад з 21 предмета.

Упродовж останніх трьох років співробітниками Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області проведено 64 обласних та 3 Всеукраїнських семінари, 11 науково-практичних конференцій (3 всеукраїнського і 9 регіонального рівнів).

Інститут – активний учасник національних та міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти». В номінації «Управління і науково-методичний супровід інноваційного розвитку закладів освіти» у 2013 році Інститут нагородженний срібною медаллю.

Системною є робота з підготовки вчителів до Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Так, упродовж 2010-2013 рр. двоє вчителів Чернівецької області стали переможцями заключного етапу «Вчитель року»: Майданик О.Г. номінація «Історія»; Косован О.К. номінація «Початкові класи».

Працівники Інституту беруть участь в 11 міжнародних проектах, в рамках реалізації яких укладено 6 угод. Здійснюється координація участі в Національних проектах: «Відкритий світ»; «Інтелект України» та ін.

З метою покращення роботи із обдарованою молоддю організовано очні он-лайн тестування та консультування з підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. З 2011 року запроваджено проведення Інтернет-олімпіад серед учнів ЗНЗ та ПТНЗ з базових дисциплін. Зазначені заходи забезпечили високу результативність участі команд області на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, де учні області посіли в 2012 році загальнокомандне 5-те місце (2011 рік - 20 місце). У 2013 році перші місця вибороли обласні команди з англійської та німецької мов, педагогіки та психології.

Інститут – координатор функціонування Першої обласної літньої інтелектуальної школи для обдарованих й талановитих дітей та молоді, яка працює з 14 по 28 серпня 2013 року. Учасниками Школи є 750 дітей з усіх адміністративно-територіальних одиниць Буковини.

У 2012 році запроваджено інформаційну систему управління освітою, яка забезпечила успішну участь Чернівецької області у Всеукраїнському експерименті із здачі звітності в електронному вигляді.

2012/2013 н.р. методистами організовано роботу двох Всеукраїнських науково-практичних семінарів для методистів (завідувачів кабінетів/відділів) з математики Інститутів післядипломної педагогічної освіти з проблеми: «Науково-методичний супровід виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти» та методистів з мов і літератур національних меншин обласних (міських) інститутів післядипломної педагогічної освіти «Особливості вивчення рідних мов і літератур (окрім російської) учнями 5-х класів ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин за новими навчальними програмами у 2013/2014 н.р.» , 24 обласних семінарів, проведено 43 культурно-масових заходи, чотири науково-практичні конференції, видано 32 виробничі накази. Здійснено 10 організаційних заходів щодо вивчення стану комп'ютеризації навчальних закладів та їх інформаційного забезпечення, комп’ютерної навченості педагогічних працівників, готовності навчальних закладів районів та міст до впровадження нових стандартів початкової освіти та інш.

Забезпечується організаційний та науково-методичний супровід проведення Школи управлінської майстерності для новопризначених директорів загальноосвітніх навчальних закладів з проблеми «Управлінська діяльність керівника навчального закладу». Організовано Авторську творчу майстерню новаторства керівних і педагогічних працівників «Педагогічна майстерність: теорія і практика» (розроблено та затверджено відповідне Положення, склад координаційної ради та склад Авторської творчої майстерні).

Інститут забезпечив участь 49 шкіл області у програмі інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів «Школи-новатори» на період до 2015 р. Програма інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів «Школи-новатори» – міжнародна програма, що базується на принципах наукового дослідження інноваційного викладання і навчання (Innovative Teachingand Learning, ITL), метою якого є надання окремим школам такої системи моніторингу, яка визначає інноваційні методи викладання та оцінює їх.

З метою покращення стану викладання загальноосвітніх дисциплін у ПТНЗ у 2012/2013 н.р. Інститутом післядипломної освіти запроваджено консультативні години для керівників циклових комісій, методичних об’єднань, викладачів ПТНЗ.

Розроблено Положення про проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад, відповідно до якого здійснюється психолого-педагогічний супровід організації роботи з обдарованими дітьми. Видано методичні рекомендації, укомплектовано банк психодіагностичних методик по виявленню нахилів та здібностей учнів відповідно до вікових категорій, розроблено дорожні карти по підготовці учнів до Всеукраїнських олімпіад та ЗНО, видано 42 збірники по підготовці учнів до Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (два випуски).

Організовано очні он-лайн тестування та консультування по підготовці учнівської молоді до Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін; удосконалено механізм проведення Інтернет-олімпіад серед учнів ЗНЗ та ПТНЗ з базових дисциплін. Зазначені заходи забезпечили високу результатів на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, де учні області посіли в 2012 році загальнокомандне 5-те місце (2011 рік - 20 місце). У 2013 році перші місця посіли обласні команди з англійської та німецької мов, педагогіки та психології.

Позитивним стала результативність команди юних математиків області на XV Всеукраїнському турнірі юних математиків імені професора М.Й.Ядренка, що проводився на базі багатопрофільного ліцею. Зазначений новостворений ліцей-інтернат для дітей із сільської місцевості, де навчається 64 учні 9-х класів з різних куточків області є експериментально-дослідницьким майданчиком ІППОЧО; методичний супровід викладання навчальних дисциплін тут здійснюють методисти Інституту.Отже, в умовах розбудови національної системи освіти важливого значення набуває інноваційна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів і головне завдання Інститутів післядипломної педагогічної освіти - забезпечувати ефективний науково-методичний супровід впровадження цих інновацій в навчально-виховний процес освітніх закладів області, розвиток стратегічних і тактичних функцій за напрямом постійного вдосконалення професійної компетентності керівників і педагогічних працівників освіти.

Скачати 167.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка