Виступ методиста рмк з початкової освітиСкачати 184.17 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір184.17 Kb.
#33332

Відділ освіти

Петрівської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет


Виступ

методиста РМК

з початкової освіти

ОШЕГИ З.С.

25 березня 2008 року

смт. Петрове

Особливості використання комп’ютера у початковій школі

Нестримне зменшення віку, в якому дитина вперше стикається з персональним комп'ютером, змушує переглянути мету комп'ютерних уроків (тут ми навмисне уникаємо називати їх уроками інформатики). Основним завданням інформатики в старших класах є формування теоретичної бази знань із основ інформатики та вміння використовувати комп'ютерно-інформаційні технології для розв'язання різноманітних завдань — навчально-пізнавальних і повсякденно-практичних. Утім вік, коли діти починають відвідувати комп'ютерний клас, сягнув 6-го — 5-го класів, — і тому зрозуміло: потрібна принципово інша концепція комп'ютерних уроків. Тим більше, коли мова йде про початкову школу.

Для учня початкових класів комп'ютер передусім є інструментом розвитку його здібностей, а оволодіння навичками практичної роботи з прикладними програмами має відбуватись мимохіть -легко, без напруження учня. Саме тому ми відхиляємо назву «інформатика» для уроків, на яких дитина 7-ти — 9-ти років працює з комп'ютером, оскільки ази науки про інформацію та комп'ютерно-інформаційні технології не є домінантою навчання для цього віку. Знання і навички, які має отримувати учень на таких уроках, не зводяться також і до комп'ютерної грамотності. Це мають бути інтегровані уроки, на яких комп'ютер розглядається як засіб розвитку, а не як об'єкт вивчення.

Саме таку концепцію втілили у комплекс «Сходинки до інформатики».

В його основу закладено чотири змістові лінії


 • Формування уявлення про можливості та сфери застосування комп'ютера; ознайомлення з технікою безпеки під час роботи з комп'ютерною технікою; формування елементарних навичок роботи з комп'ютером (основні прийоми роботи з мишею та клавіатурою, елементарні принципи реалізації інтерфейсу програм — на інтуїтивному рівні).

 • Розвиток загальних здібностей дитини: логічне мислення, кмітливість, увага, уява, просторова уява, зорова і слухова пам'ять, креативність.

 • Підтримка навчальних предметів: математика, українська мова, іноземна мова, природознавство (краєзнавство), країнознавство, логіка (факультативний курс), правила дорожнього руху, музика.

 • Алгоритміка: розвиток алгоритмічного мислення; уявлення про алгоритми.

Потребує окремого пояснення, як ви розумієте поняття «розвиток алгоритмічного мислення». Метою його є створення у дитини специфічних навичок алгоритмічного мислення, яке вбирає в себе такі основні елементи:

а) аналітичне мислення: вміння розділити поставле­ну задачу на частини;

б) конструювання: вміння зібрати ціле з частин, скласти алгоритм розв'язання задачі в цілому з допоміжних алгоритмів розв'язання окремих її частин;

в) логічне мислення: вміння міркувати за схемою «якщо ... то ...», вміння аналізувати ситуацію, передбачати можливі наслідки певної дії чи події;

г) чіткість мислення: вміння висловлюватися в рамках певної системи термінів (указівок, команд тощо);

г) уява: здатність уявити результат пев­ної послідовності дій та змоделювати та­кий перебіг подій, що приведе до необ­хідного результату;

д) акуратність та увага: вміння концентруватись на постав­леній задачі і акуратно-точно реалізува­ти задану послідовність дій.

На жаль, не всі педагоги розуміють важливість розвитку алгоритмічного мислення з молодшого шкільного віку. Адже ці навички допоможуть дитині в інших шкільних предметах, а також в усіх сферах її майбутньої життєдіяльності. Деякі вважають, що алгоритмічне мислення потрібне тільки майбутнім програмістам... Але чи не є кожен з нас програмістом власного життя?На сьогоднішній день комплекс «Сходинки до інформатики» містить 33 навчально-розвивальні програми різного обсягу та рівня складності. їх перелік подано нижче.(у школах наявні уже нові програми «Сходинок»

КАТАЛОГ ПРОГРАМ

Назва програми

Тема

Як поводитися з комп'ютером

Інформатика: правила безпеки під час роботи з ПК

Де використовують комп'ютер

Інформатика: сфери застосування ПК

Стрільці по яблуках

Інформатика: ознайомлення з мишею

Лісова галявина

Інформатика: навички роботи з мишею

Мильні бульбашки

Інформатика: закріплення навичок роботи з «мишею»

Розібрані малюнки

Робота з мишею, увага, уява

Математичний космодром

Математика: приклади на додавання та віднімання

Кіт-риболов

Інформатика: ознайомлення з клавіатурою

Слово в лабіринті

Логічне мислення , мова

Кубики зі складами

Мова: склади, логічне мислення

Незвичайний поїзд

Мова: голосні та приголосні, тверді і м 'які звуки

Незнайко на містку

Мова: правопис

Дорога до школи

Правила дорожнього руху, мислення, увага

Розгорни серветку

Просторова уява, логічне мислення

Куди податись вояку

Мова: синоніми та антоніми

Туристичні маршрути

Мова: наголос

Курчата

Математика: комбіновані приклади на чотири арифметичні дії

Телевізор

Математика: таблиця множення

Мешканці лісу

Природа: тест

Поштовий голуб: Україна

Міста України

Поштовий голуб: Європа

Країни Європи та їхні столиці

Ведмедик-поліглот

Іноземна мова

Ханойська вежа

Логічне мислення

Тетравекс

Логічне мислення

Явища природи

Природа: кросворд

Магазин

Зорова пам'ять

Розкидайка

Зорова пам'ять , увага

Цифертон

Слухова та зорова пам'ять , увага

Виконавці:

Інформатика : алгоритміка

«Садівник»

Алгоритміка

«Навантажувач»

Алгоритміка , математика

Кенгуру»

Алгоритміка

«Восьминіжка»

Алгоритміка

Музичний редактор«Мелодія»

Музика

Попервах програмний комплекс «Сходинки до інформатики» створювався на підтримку однойменних підручників серії «Київський підручник» (автори Ф. М. Ривкінд, Г. В. Ломаковська, С. Я. Колесніков, Й. Я. Ривкінд). Але досвід їх впровадження показав, що з неменшим успіхом його можна використовувати і автономно. Кожна програма комплексу є цілком незалежною, і місце, яке вона посяде в навчальному процесі на певному етапі та в певному предметі, визначається лише творчою фантазією вчителя.

Педагоги можуть застосовувати окремі програми «Сходинок» на уроках математики, української та іноземної мови, природознавства тощо. Причому, деякі програми корисні в основній школі і навіть у старших класах. (Останнє зокрема стосується розділу «Виконавці»).Ще одне вкрай важливе питання: хто має проводити комп'ютерні уроки

для молодших школярів - учитель початкової школи чи вчитель інформатики. Виходячи з наведеної вище концепції використання комп'ютера в початковій школі, можна впевнено стверджувати, що вчитель-класовод має переваги перед учителем інформатики. Педагогові, який звик працювати зі старшокласниками, маючи за головну мету навчання основ науки про інформацію та опанування прикладного програмного забезпечення, досить складно переорієнтуватися на дітей молодшого віку та радикально іншу ідеологію, гасло якої «комп'ютер — засіб розвитку дитини» Погана обізнаність загалу вчителів початкових класів із комп'ютерними технологіями, насправді невелика перешкода. Справді, більшість учителів-класоводів навчаються разом з дітьми. Але хіба в цьому не має своїх переваг? Учитель спрямовує дітей, допомагає їм, шукає розв'язання разом з ними.

У сфері інформаційних технологій, яка швидко розвивається і розширюєть­ся, неможливо уникнути ситуацій, коли дехто з учнів більш обізнаний з тієї чи іншої галузі предмета, ніж його викладач. Таку ситуацію треба сприймати як цілком нормальну. На уроках інформатики вчитель ніколи не зможе залишитись у межах традиційної позиції «вчитель — той, хто навчає», він стає старшим товаришем, порадником, помічником у розв'язуванні задач. Уроки роботи зі «Сходинками» — чудова можливість втілити саме такий підхід до ролі вчителя.

Отже, переваги має саме вчитель молодших класів, який добре відчуває всі особливості розвитку вихованців.

Зупинимось тепер на загальних рисах програм комплексу «Сходинки».

Кожна програма зроблена як невеличка гра. «Сходинки до інформатики» зайняли певне місце в початковій школі, отримавши популярність. Одночасно великий попит на «Сходинки» свідчить не стільки про їхні переваги, скільки про нагальну потребу в подібному продукті, відсутність аналогів в Україні.

Звичайно, «Сходинки» ще не стали стандартом комп'ютерної освіти в по­чатковій школі. Основне, що зроблено перший крок, закладено фундамент нової споруди — розроблено концепцію використання комп'ютера в початкових класах.

Робота над проектом «Сходинки» триває. Він залишається в статусі експериментального. До нового навчального року готується кілька нових програм на підтримку підручника «Сходинки до інформатики» для учнів 5 класу. Деякі програми , що можна використати на уроках у початкових класахКороткий опис кількох ігрових програм навчально-розвивального програмного комплексу для молодших школярів «Сходинки до інформатики»

«Магазин»

Програма для розвитку зорової пам'яті, уваги. Учню пропонується серія завдань, які поступово ускладнюються. Кожне завдання має такий сценарій. На стелажі в магазині розкладено різні предмети. В магазині вимикається світ­ло. З'являється промінь ліхтарика, який вихоплює з темряви кілька предметів по черзі. Потім світло вмикається. Учень має відтворити послідовність показаних йому предметів.

Уся серія складається з завдань різно­го рівня складності. Вчитель може само­стійно конструювати серію завдань, зада­ючи для кожного рівня кількість предметів, які виставлені на полицях, початкову та кінцеву довжину послідовності, час за­тримки променя на предметі, кількість вправ, які необхідно виконати, щоб пе­рейти до наступного рівня.

Музичний редактор «Мелодія»

Одна з найпотужніших програм ком­плексу. Призначена для розвитку му­зичних здібностей дитини, активізації її творчості, ознайомлення з елемента­ми нотної грамоти. Має широкий спектр використання.

Програма перетворює персональний комп'ютер учня на нескладний електро - синтезатор, який дає можливість гра­ти тембрами різних музичних інстру­ментів, використовуючи звичайну кла­віатуру або «натискаючи» мишею клавіші на екранному зображенні клавіатури піа­ніно. Крім того, програма надає учневі можливість прослуховувати мелодії, приготовлені вчителем, змінюючи при цьому музичний інструмент (тембр) та темп, а також додаючи до мелодії рит­мічний супровід. Окремим учням мож­на запропонувати створити мелодію са­мим, записуючи її за допомогою нотних знаків, або увімкнувши режим запису і граючи її на клавіатурі.

Для роботи з програмою до комп'ю­тера мають бути приєднані аудіо колонки або навушники.«Слово в лабіринті»

Програма-ребус. Призначена для роз­витку кмітливості, просторового мислен­ня, логіки, охайності, уваги; сприяє фор­муванню алгоритмічного мислення. Також може використовуватись для закріплення знань з правопису, отриманих на уроках української (або іноземної) мови, допо­магаючи дитині запам'ятати написання складних слів.

Учневі пропонується відгадати сло­во, зашифроване в лабіринті. Для цього потрібно провести мишеня до шмат­ка сиру. Кожному напряму руху відпо­відає певна літера. Введення літер можна проводити за допомогою клавіатури або ж клацаючи мишею по кнопках з літе­рами на екрані.

У тренувальному режимі після вве­дення кожної літери, мишеня пересу­вається у відповідному напрямі. В ре­жимі програмування необхідно ввести слово повністю, а потім дати мишеняті вказівку перевірити. Тоді мишеня спро­бує пройти по лабіринту, керуючись відповідними напрямами руху.«Курчата»

Мета цієї програми — покращення навичок усної лічби учнів, а також роз­виток уваги, координації рухів, просто­рового мислення, логіки.

В ігровій формі учню пропонуються 12 арифметичних прикладів на дві дії. За допомогою клавіші управління кур­сором (клавіші зі стрілками) він керує квочкою. Навколо квочки розташовано яйця, на кожному з яких написано число. Коли квочка натикається на яйце, вона розколює його, і з нього вилуп­люється курча. Завдання учня — знай­ти яйце, яке містить відповідь на запро­понований приклад. Якщо приклад розв'язаний правильно, курча, що вилу­пилось, приєднається до квочки і буде рухатись за нею. Якщо ж учень розбив яйце з неправильною відповіддю, то кур­ча буде хаотично рухатись по галявині. Приклади, що пропонуються учневі, генеруються програмою за правилами заданими вчителем. У вікні «Парамет­ри» вчитель може відзначити потрібні типи прикладів із набору прикладів на множення/ділення та додаван­ня/віднімання з дужками або без них, вказати діапазон для операції додавання/віднімання та операції для множення/ ділення.

«Куди податись вояку?»

Програма призначена для підтримки вивчення українсь­кої мови, закріплення знань з теми «Синоніми та антоніми». Вправляння на визначення схо­жих та протилежних за смис­лом слів здійснюється в цікавій ігровій формі.

Спершу на майдан виходить вояк, який тримає прапор з на­писаним на ньому словом. Далі перед учнем по черзі з'являються інші вояки-слова, з яких треба об­рати тих, кого можна віднести до табору синонімів або антонімів першого. Приймаючи рішення щодо кож­ного вояка, учень за допомогою миші вка­зує потрібний напрям.
При вивченні курсу передбачено кілька напрямів навчальної та розвивальної діяльності учнів.

Перший напрям пізнавальний.

Учні мають засвоїти відомості про призначення комп'ютера, про можливості його використання, про його складові части­ни, основні принципи його роботи. Ба­гато уваги приділяється обговоренню питань застосування сучасних комп'ю­терів. Важливою частиною цього напряму є ознайомлення учнів із властивостями інформації, з інформаційними процеса­ми в оточуючому світі та в комп'ютері.Другий напрям - прикладний.

Учні повинні здобути навички роботи з кла­віатурою, пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, складан­ня простих мелодій у середовищі му­зичного редактора, створення малюнків у графічному редакторі та інші.Третій напрям алгоритмічний.

У 3—4 класах учні повинні засвоїти по­няття алгоритму, розрізняти їх основні види, вміти складати і записувати прості алгоритми для виконавців, відшукувати та застосовувати алгоритми у практичній та навчальній діяльності. Усе це спрямовано на розвиток логічного мислення учня, вмінь аналізувати, розкладати задачу на підзадачі тощо.Четвертий напрям розвивальний.

На цих уроках учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення шляхом виконання різноманітних твор­чих завдань, як у процесі роботи з при­кладними розвивальними програмами (конструктори, кросворди, логічні ігри та інші), так під час теоретичної части­ни уроку.П'ятий напрям підтримка, корекція і пропедевтика знань, умінь і навичок з основних предметів.

Це досягається шляхом роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та пропедевтичними програмами з української, російської, англійської мови, ма­тематики, довкілля, античної літератури.

Крокуючи сходинками, сторінками підручника, учні ознайомлюються з основними поняттями інформатики, оволодівають уміннями роботи за комп'ютером, одержують комп'ютерну підтримку засвоєння таких предметів як українська та англійська мови, приро­дознавство та ознайомлення з довкіл­лям, математика тощо.

Використання комп'ютера в на­вчальній діяльності учнів сприяє роз­витку розумових здібностей, пам'яті, просторової уяви, творчого нестандарт­ного мислення, підвищує інтерес до навчання. Життя маленького учня стає цікавішим. А нові яскраві сучасні підручники не тільки допомагають у навчанні, а й створюють гарний, підне­сений настрій. Адже веселіше на душі, коли з тобою сторінками підручника крокують дівчинка Ганнуся, гномик Мудрунчик зі школи детективів та хлопчик Олесь з другом - роботом.

Працювати з підручником легко і цікаво. Кожний урок поданий на двох сторінках, тобто на розвороті підручника. Якщо учень пропустив урок, він може вдома самостійно опрацювати матеріал за підручником.
Структура уроку відрізняється від традиційних уроків у молодшій школі.

Перша частина — теоретична.

Вона проводиться у формі бесіди, гри, обго­ворення ситуацій. Обговорюються пи­тання, пов'язані з інформацією, комп'­ютером, алгоритмами, виконавцями. Також є уроки, теоретична частина яких призначена для підтримки вивчення навчальних предметів, повторення і зак­ріплення матеріалу, контролю знань.Друга частина це ознайомлення з новою комп'ютерною програмою, де­монстрація її роботи та практична ро­бота учнів за комп'ютером.

Третя частина це цікавинки, завдання з логічним навантаженням, для розвитку пам'яті, кмітливості, ерудиції для «Розумників та Розумниць».

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ

1.Ваше ставлення до того, що в початкових класах ввели предмет «Сходинки до інформатики».


Вважаю це доцільним

Незадоволений цим

Інше


2.Чи подобаються експериментальні підручники , якими користуються діти ?

Так

Ні

Інше

3Чи допомагають уроки цього курсу розвивати дитину творчі здібності, (пам ять, логічне мислення , творчі здібності , кругозір), пізнавати нове і цікаве?

Так

Ні

Інше

4.Чи допомагають уроки цього курсу у вивченні та закріпленні знань і навичок з інших предметів шкільного курсу (математика, українська мова, ознайомлення з навколишнім світом, природознавство)?

Так

Ні

Інше

5.Чи втомлюється ваша дитина після занять, коли в цей день за розкладом був урок з курсу «Сходинки до інформатики»?

Так

Ні

Інше

6.Скільки часу проводить ваша дитина за комп'ютером, якщо він є, вдома? Довідка. За компютером на уроці діти працюють 10 15 хв


До 30 хв -

До І год -

Більше год

7. Яке враження залишається у вашої дитини після відвідування уроків цього курсу?

Подобається

Не подобається

Інше

8. Ваші побажання.

Так

Ні

 1. Створювати групи з меншою кількістю дітей. Не більше 8.

 2. Проводити більше уроків. Хоча б 2 рази на тиждень.

 3. Задавати більше завдань додому.

 4. Роздати дітям диски для домашнього користування.

 5. Уроки малювання, праці (конструювання), музики, англійської мови проводити в
  комп'ютерному класі.

 6. Роздавати дітям малюнки, які вони створили на уроках за комп'ютером.Творчої наснаги, успіхів тим ентузіастам, учителям, керівникам, що створили таке диво для дітей

АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ 1-4 класів

1.Чи подобається тобі предмет «Сходинки до інформатики»?

Так

Ні

Інше


2.Підручник яким користуєшся цікавий?

Так

Ні

Інше


3.Чи важко тобі з ним працювати?

Так

Ні

Інше


4.Які завдання тобі найбільше подобаються?

Так

Ні

Інше


5. Чи втомлюєшся ти після такого уроку?

Так

Ні

Інше


6. Чи відчуваєш головний біль, сонливість, «туман» в очах?

Так

Ні

Інше

7. Хочеться тобі, шоб цей урок не закінчувався або скоріше розпочався наступний урок з цього предмета?

Так

Ні

Інше

8.Цікаво працювати з комп’ютерними програмами?

Так

Ні

Інше


9. Чи допомагають тобі ці уроки краше вчитися?

Так

Ні

Інше


Творчої наснаги, успіхів тим ентузіастам, учителям, керівникам, що створили таке диво для дітейСкачати 184.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал