Вісті з Каланчацької зош і-іііст №1 ім Н. К. Крупської Школа становлення особистостіСкачати 245.41 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір245.41 Kb.
Вісті з Каланчацької ЗОШ І-ІІІст №1 ім Н.К.Крупської
Школа становлення особистості
У Програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» зазначено: « Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ». Мова йде про необхідність створення у школі сприятливих умов для творчого самовдосконалення учнів, підготовки їх до подальшого життя, вироблення вміння практичного і творчого застосування здобутих знань для розв’язання головного завдання - становлення високосвідомої особистості.

В умовах інноваційних освітніх змін важливе значення набуває соціалізація школяра, компетентнісний підхід у розвитку , навчанні і вихованні особистості. Життєва компетентність особистості – це здатність до якісного життя; розуміння своєї місії як людини, громадянина, що несе відповідальність як за своє життя, так і за майбутнє родини, держави;це уміння змінювати себе відповідно до обставин, постійно рухатись вперед, тобто еволюціонувати духовно і фізично через власне самовдосконалення. У процесі спільної діяльності і спілкування батьків, учителів, громадськості формується соціальність учня – культура мислення і культура почуттів, культура духовного життя і культура поведінки.

Саме тому й виникла необхідність розробки та створення Програми розвитку Каланчацької ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на 2013-2018рр під назвою «Школа становлення особистості», основні задачі, мета, очікувані результати якої презентовано на районному семінарі директорів шкіл 15 листопада 2013 року. У якості підпрограм прийняті також до реалізації й ряд проектів, розроблених адміністрацією школи. Підсумки І етапу Програми розвитку школи навчальний заклад підводить уже сьогодні. Здобутками та ходом реалізації проекту державно – громадського управління « Школа – територія співробітництва»; методичного «Плекаємо обдарованість» , загальношкільного проекту «Імідж школи»;органів учнівського самоврядування « Лідерство – запорука успіху. Імідж лідера»;соціальних проектів «Підростаючому поколінню – здоровий спосіб життя», «Освіта і виховання як головний фактор соціалізації школярів», «Шлях до себе», « Пам'ять землі. Пам'ять моєї родини» готові поділитися керівники названих проектів.
Реалізація І етапу державно – громадського проекту

«Школа – територія співробітництва»
Школа - це простір життя дитини, тут вона повноцінно живе, і тому вся робота навчального закладу повинна вибудовуватися так, щоб сприяти становленню соціально зрілої особистості, гуманізації відносин між учнями та педагогами, школою та родиною. За таких обставин актуальним стає процес соціалізації дитини, бо саме учнівська молодь має брати на себе активну й відповідальну роль у соціальному житті й через цю роль здобувати статус у суспільстві, тобто діяти, а не бути пасивними споглядачами. Модернізація виховного процесу створює передумови для втілення саме таких заходів, які б сприяли піднесенню ролі соціальної компетентності учнів.Реалізовуючи І етап проекту, ми проаналізували ресурси, які впливають на стан соціалізації школяра. Насамперед виділяємо:

1.Інформаційні ресурси(мережа Інтернет, ЗМІ, навчальні заняття, факультативи, спецкурси, власний сайт школи)

2. Родинно –шкільне виховання

3. Психолого – педагогічна діагностика учнівського колективу з метою реалізації індивідуальних ресурсів

4. Громадська суспільно –корисна діяльність

5. Учнівське самоврядування та організація учнівського дозвілля

6.Соціальне партнерство

У процесі соціалізації у школяра через налагодження діяльності учнівського самоврядування, організації роботи Ради школи, комісії з попередження правопорушень, батьківського комітету школи, громадської організації «Нащадки Перемоги», залучення даних органів державно – громадського управління школою до вирішення сімейних проблем формуються соціальні якості, знання, вміння, навички і дорослих ,і дітей, що дає змогу нашим дітям стати дієздатними учасниками соціальних відносин.

На засіданнях загальношкільного батьківського комітету,педагогічної освіти батьків ознайомлено з сучасними соціально – педагогічними формами і методами сприяння соціалізації особистості у контексті позаурочної виховної діяльності. Найрозповсюдженішими формами діяльності у позаурочний час для школярів є заняття в гуртках, секціях як у школі, так і у позашкільних установах, де поряд з повсякденними заняттями відбуваються творчі зустрічі, екскурсії, змагальні заходи, традиційні предметні тижні та декади.

На жовтневому (2013р) засіданні голів батьківських комітетів класів проведено вхідну діагностику «Готовність батьків до створення умов соціалізації особистості підлітка», узагальнено її результати на засіданні батьківського комітету школи у грудні 2013 року.

Діагностикою охоплено 32 представника батьківських комітетів усіх класів. 18 респондентів (56%) в результаті набрали від 21 до 30 балів. Ці батьки прагнуть не тільки зрозуміти дитину, але й пізнати її, ставляться до неї з повагою, дотримуються гуманістичних принципів виховання, мають постійну толерантну позицію по відношенню до дитини. Діють правильно та можуть сподіватись на те, що сімейний виховний простір сприяє становленню особистості дитини. 14 батьків ( 44%) мають здібності вихователя, але не завжди діють послідовно та цілеспрямовано. Іноді вони ставляться до дитини надто суворо, іноді – занадто поступливо. Ці батьки схильні до таких компромісів, які послабляють ефективність виховання.

Дана діагностика підтверджує, що справи з вихованням у сім*ях у нас непогані, але батькам слід замислитись над своїм підходом до виховання, виробити чітку позицію по відношенню до дитини.
Керівник проекту

О.Б. Пономарьова


ІНФОРМАЦІЯ

про реалізацію І етапу методичного проекту

«Плекаємо обдарованість»
Методичною радою школи створено і відпрацьовано модель роботи з обдарованими та здібними учнями , затверджено склад шкільної методичної ради, яка здійснює загальне керівництво процесом реалізації проекту. До її складу ввійшли: Пушкіна Н.М. – голова МР, члени МР – Карман Г.С., Возна Н.М., Бучевська Л.М., Шаповалова Л.М., Жук Н.М., Шевченко С.М., Кравченко Р.О., Барановська В.В., Жук Г.І., Кравченко Л.В., Канівець Н.М.

Методичною радою вироблено модель роботи школи з обдарованими та здібними учнями, яка складається з 3-х блоків :

- організаційного, в якому передбачено форми організації роботи з учнями (індивідуальне навчання, групові форми роботи, факультативні заняття, курси за вибором, очно-заочні школи (економічна школа, вебінари, самоосвіта);

- форми учнівської взаємодії: олімпіади, турніри, конкурси, інтелектуальні змагання, конференції;

- моніторинг: якість основних умов освітнього процесу, якість реалізації освітнього процесу; якість результатів освітнього процесу.

Спільно з практичним психологом школи Бучевською Л.М. розроблено схему пошуку обдарованих дітей, яку доведено до відома вчителів, вироблено поради щодо успішної роботи з обдарованими учнями. Також розроблено схему роботи вчителя з розвитку творчої особистості учня як в навчальній, так і в позакласній діяльності.

На кінець грудня 2013 року практичним психологом школи переглянуто банк даних обдарованих учнів, внесено зміни згідно подання класних керівників, відстежень психолога.

Серед методик, використаних Бучевською Л.М. для виявлення обдарованих учнів, слід назвати:

- опитування учнів початкових класів за допомогою спеціального опитувальника;

- методика «Здібності учня»;

- Анкета на виявлення інтересів;

- Тест «Діагностика рівня інтелектуального розвитку» Д. Векслера.

Проведено шкільні предметні олімпіади (залучено 234 учнів 6-11-х класів з 15 предметів), конкурси з української мови ім. П. Яцика (залучені 27 учнів 3-11-х класів), ім.. Т. Шевченка (32 учні 5-11-х класів стали учасниками шкільного етапу), учні залучаються до участі в інтерактивних Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, конкурсах, присвячених історичним датам та особам., три учня є членами Малої академії наук. (Сидоренко А., Сидорчук М.. Заяц М. були учасниками обласного етапу конкурсу-захисту), 8 учнів є членами шкільного наукового товариства «Еверест».

Здійснено моніторинг результативності участі учнів у районному етапі предметних олімпіад, у якому команда школи посіла І місце. 32 учні завоювали 43 призових місця, з них І -12, ІІ – 15, ІІІ-16. Серед учнів Авраменко В. виборов призові місця з 4-х предметів, Островська А. – з 3-х, Литвин І., Сидоренко А., Безуса В., Бобрик О., Фурса О., Перехода В. – з 2-х предметів.

Учениця 11-Б класу Коваленко В. посіла ІІІ місце в ІІІ етапі олімпіади з фізичної культури, Сидоренко А., учениця 10-А класу – ІІІ місце з української мови та літератури.

З учнями-членами шкільного наукового товариства «Еверест» проводяться індивідуальні консультації (заступник директора з навчальної роботи Пушкіна Н.М., учителі-консультанти Обух В.І., Супрун О.І., Гречковська Г.В., Кравченко Л.В., Васютинська С.І.).

Керівник проекту

Н.М. Пушкіна


Реалізація короткострокового проекту органів учнівського самоврядування «Лідерство – запорука успіху. Імідж лідера»
Серед безлічі дитячих занять у навчальному закладі важливе місце відводиться учнівському самоврядуванню.

Учні 1-11 класів нашої школи об’єднуються у шкільні об’єднання, вищим органом яких є учнівська рада. Молодші школярі називаються тавричатами.У жовтні 2013 р. ми урочисто посвятили учнів 2-х класів у тавричата, вручили кожній групі посвідчення, пам’ятку,програму діяльності та тавричанські емблеми.

Учні 5-9 класів об’єднуються в шкільну громадську організацію «Нащадки Перемоги».Посвята 5-ти класників відбулася 26 листопада 2013 року.Під час проведення загальношкільної конференції та посвяти, учнів привітала шановна гостя,голова районної ради Ветеранів України Куюн Надія Дмитрівна. Пошуково-волонтерським загонам було вручено завдання. Презентувати результати своїх досліджень учні зможуть на загальношкільній конференції яка відбудеться у травні 2014року.

Діяльність учнівського самоврядування здійснюється за планом :засідання учнівської ради та кожного центру.Учні,які входять до складу учнівської ради,набули вже деякого досвіду в плануванні та реалізації задуманого. В жовтні 2013р в школі проведено день учнівського самоврядування, де учні вправно показали своє вміння планувати та організовувати роботу шкільного колективу ,хоча досвід планування ще не великий ,але дуже важливо ,що школярі набули якостей лідерів :відповідальності,самостійності,ініціативності,вміння аналізувати та приймати рішення.

Голова учнівської ради Перехода Владислав 26 листопада взяв участь у форумі лідерів учнівського самоврядування «Твоя ініціатива – твоє майбутнє» ,де була підписана угода про співпрацю з відділом освіти Каланчацької районної державної адміністрації.

На засіданні учнівської ради школи ми плануємо розглянути такі питання:

-результати проведення рейдів –перевірок,огляду куточків ,та озеленення кімнат ;

-результативність розроблених алгоритмів ,де чітко були вказані задачі ,обов’язки лідера,кожного центра ;

-про дотримання дисципліни і порядку у школі;

-про роботу центру «Дозвілля».

-анкетування щодо виявлення лідерів в органах учнівського самоврядування.

-створення моделі «Лідера».

Чимало цікавих і корисних справ проходить у школі. Проведення святкових та робочих лінійок,випуск шкільної газети «Гіпакіріс» ,рейди -перевірки . Хочу відзначити, що всі класи старанно працюють на закріплених за ними шкільних ділянках,підтримують їх в належному вигляді.

Забезпечити повноцінний фізичний розвиток дітей та укріпити здоров’я допомагає центр “Здоров’я”: діти з задоволенням беруть участь у конкурсах,спортивних змаганнях.Молодші учні були учасниками спортивно-розважального конкурсу «Козацькі забави» .

Організація різних форм дозвілля дітей є потребою дитячого організму, тому разом з учнями було проведено багато тематичних заходів, які мають змістовне наповнення: лінійка та урок «Дружби» ,лінійка, присвячена пам’яті жертв голодомору, памяті воїнів – афганців,захід «Обережно СНіД», дай-джести «200 років Т.Г.Шевченко», «Соборність України», «Права та обов’язки»,святкові концерти, присвячені Дням працівників освіти, Захисника Вітчизни, Збройних сил України, 8 Березня тощо. Поряд з цим були організовані виставки дитячої творчості.

Слід відзначити роботу танцювального гуртка “Бешкетники ” на чолі з молодим керівником Годунко Є.В.,які активно та старанно беруть участь у проведенні та організації дозвілля учнів.

Організовані рейди-перевірки по догляду за шкільними кімнатами,перевірка пожежної безпеки.

У цьому ж навчальному році з метою виявлення лідерських якостей учнів проведено анкетування серед школярів 5-11 класів «Лідер у тобі». Участь в анкетуванні взяли 103 респонденти. Результати анкетування показали, що у 10% відсотків учнів розвиток комунікативних та організаторських здібностей знаходиться на рівні нижче середнього. Вони не прагнуть до спілкування,почувають себе скуто в новій компанії, у вільний час полюбляють бути на самоті, обмежують свої знайомства, переживають труднощі при встановленні контактів з людьми, виступаючи перед класом, не відстоюють свою думку, важко переживають образу. Не проявляють ініціативи в громадській діяльності,уникають прийняття самостійних рішень.

Для 42% учнів характерний середній рівень комунікативних та організаторських здібностей. Вони прагнуть до контакту з людьми, не обмежують коло своїх знайомств, відстоюють свою думку, планують роботу. Однак «потенціал» цих схильностей не відрізняється високою стійкістю.

48% учнів можна віднести до групи людей з високим рівнем комунікативних та організаторських здібностей. Вони не губляться в новій ситуації, швидко знаходять друзів, постійно намагаються розширити коло знайомих, займаються громадською діяльністю,беруть участь у позашкільному житті школи, допомагають близьким,друзям, виявляють ініціативу в спілкуванні,здатні приймати самостійні рішення.

На основі результатів анкетування виникла необхідність створення програми навчання лідерів з проблеми учнівського самоврядування «Імідж лідера».Дана програма розроблена, визначені її основні задачі, цілі та очікувані результати. Реалізуючи дану програму, сподіваємось до кінця навчального року створити у класних колективах ефективно діючу модель учнівського самоврядування

Керівник проекту Ю.Ю. ТишкевичРеалізація І етапу соціального проекту «Освіта і виховання як головний фактор соціалізації школярів»
З метою реалізації соціального проекту «Освіта і виховання як головний фактор соціалізації школярів» (2013-2018 р.р.) та сприяння успішній соціалізації школярів; формування у шкільної молоді стійкої мотивації до праці, сприяння професійному самовизначенню учнів; забезпечення рівня правової культури учнівської молоді; виховання в учнів рис громадянина української держави за вісім місяців поточного року (проект діє за напрямами: правовий, профорієнтаційний, родинні традиції), згідно І етапу (організаційно-підготовчого), який розрахований на 2013-2014 навчальний рік, створено бібліографію з питань соціалізації особистості школяра, проведено анкетування учнівських колективів 8-11 класів «Рівень комунікативної активності учня». Участь взяли 175 учнів, результати анкетування показали інтенсивність спілкування підлітка з однолітками та близьким оточенням: високий – 58%, помірний – 31%, низький – 11%. Створено бібліографію з питань соціалізації особистості школяра. На засіданні методичного об*єднання класних керівників визначено форми і методи реалізації обраного проекту.

Правовий напрям.

Згідно заходів по правовому вихованню, спільного плану роботи школи, районних служб у справах дітей,сім’ї, молоді та правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, безпритульності, бездоглядності, наркоманії, випадків можливого насилля, серед неповнолітніх (2013/2014 навчальний рік) 04.11-08.11.2013 року пройшов Тиждень Дружби, в рамках якого проведено уроки «Дружби», години спілкування «Ми різні – ми рівні», «Друг – це другий Я!», «Твори добро на радість людям», «Азбука спілкування». Другокласники створювали «Квітку Дружби»; третьокласники дарували один одному сердечка-побажання; семикласники створили «Хрестоматію моральних цінностей людства»; восьмикласники розглядали життєві ситуації; старшокласники взяли участь у тренінгу «Чи справжній ти товариш?».Для учнів 6 -11 класів проведено загальношкільну лінійку «Добро й милосердя єднають серця», 08 листопада 2013р. в школі відзначили День друзів, матеріали висвітлено в районній газеті «Слава праці» та на шкільному сайті;

- 18 листопада 2013 року шестикласники провели зустріч зі спеціалістом районної служби у справах дітей Касацькою А.М. «Насильство серед неповнолітніх. Види насильства»;

- 27 листопада проведено позачергове засідання комісії з попередження правопорушень серед учнів (насилля серед учнів школи, яке привело до бійки між старшокласницями);

- в рамках по підготовці педагогічної ради школи (12.12.13 р) відбулося засідання ради школи (05 грудня), засідання клубу «Старшокласник» із запрошенням заступника начальника-начальника кримінальної міліції Каланчацького РВ УМВС майора міліції Лося О.В. (09 грудня), круглого столу спільно з районною дитячою бібліотекою «Інтелектуальний правовий щит» ( 06 грудня, 8Б клас, кл.кер. Гречковська Г.В.), клубу цікавих зустрічей зі старшим оперуповноваженим КМСД Каланчацького РВ УМВС майором міліції Лопатюк І.В. (28 листопада);

- 06 грудня проведено тематичні лінійки «Будьмо толерантними» (6-8, 9-11 класи), виставка стіннівок «Ми маємо право на…» (7-11 класи), 01-05 грудня вибіркове анкетування школярів «Правова культура школярів» (8-11 класи);

- за навчальним планом в школі викладається «Практичне право» (9А,Б), «Правознавство» (10А,Б,В), в 11А класі – клас правового профілю «Права людини в Україні», курс за вибором «Основи демократії», «Основи культури гендерної рівності»;

- 09 грудня відбулися Всеукраїнський урок «Права людини» (5-11 класи, вчитель Жук Л.Б.) та інформаційний дайджест до Міжнародного дня прав людини» (11А клас, кл.кер.Жук Л.Б.); оформлено виставку літератури «Права людини – права дитини» (шкільна бібілотека);

- 12 грудня 2013 року проведено педагогічну раду «Правова освіта і виховання як фактор соціалізації школярів».
Профорієнтаційний напрям

У школі протягом навчального року проведені зустрічі з представниками Вищих навчальних закладів, навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації (9, 10 класи), начальником сектору кадрового забезпечення Каланчацького відділу УМВС підполковником міліції Яковлєвим Є.В., також проводились зустрічі з профорієнтаційної роботи з випускниками школи, нині студентами Національного фармацевтичного університету (м.Харків), Херсонського політехнічного коледжу, Генічеського медичного училища. У рамках співпраці з районною дитячою бібліотекою – зустрічі з редактором місцевої газети «Слава праці» Єрмишко Г.Й. «Професія журналіст», ПП Сивоконенко Л.П. «Руки, що пахнуть хлібом», бібліотекарем РДБ Гончаровою В.В. «Бібліотекаря справа почесна». Учні 9-х класів другий рік поспіль учасники обласного профорієнтаційного проекту шкільної молоді «ПрофіСтарт: юні обирають майбутнє». В рамках проекту учні вивчають ТОП 5 професій нашого району, проводять зустрічі з працівниками та спеціалістами підприємства «Українські рисові системи», Каланчацького РВ УМВС, приватного підприємства «Таврія», перукарні, лікарями та медичним персоналом центральної районної лікарні. У жовтні проведено круглий стіл із залученням спеціаліста РЦЗН, спеціалістів районного суду, юстиції (11 класи); у листопаді – круглий стіл із залученням спеціаліста РЦЗН, спеціалістів у галузі екології, медицини, математики для учнів 10-х класів «Я обираю свій шлях». Класні керівники планують зустрічі з працівниками та спеціалістами районну з метою формування у шкільної молоді стійкої мотивації до праці, спряння професійному самовизначенню учнів: «Професії моїх батьків» 6Б клас, «Разом з мамою» - виставка творчих робіт 4Б клас, «Моя спеціальність в майбутньому» 10А клас, до годин спілкування класні керівники залучають батьків-консультатнів: 7А – Кушніренка С.В. (юрист), 7А – Алєєв О.В. (лікар), 8Б – Гарасюта А.М.(бухгалтер), 9А – Сивоконенко Л.П. (пекар). У грудні учні 9-11 класів взяли участь у презентації престижних професій, виготовили стіннівки та колажі.


Родинні традиції

Традиційні форми роботи з батьками проводились протягом навчального року: батьківські збори, загальношкільна конференція, засідання загальношкільного батьківського комітету, педагогічної освіти батьків. Активну участь взяли батьки в акції «Милосердя». В ході акції дітям школи були надані одяг, взуття, шкільне приладдя. Слід відмітити Таран А.Б., Фурсу О.І., Карман Г.С., ЖелдаковауТ.В., Шкуро Т.Є., Вареня А.І., Радіонову Л.П.

До цікавих зустрічей та просвітницької роботи залучались батьки-консультанти Дворний В.В., Орліченко О.О., Кушніренко С.В.

Проводились святкові спортивно-родинні заходи (2В, кл.кер.Стринжа Л.І., 2Б, кл.кер. Лясота О.В., 6А, кл.кер. Васютинська С.І., серед 1-х класів), спортивні змагання з футболу, волейболу між збірними командами учнів і батьків.

Класними керівниками спільно з соціально-психологічною службою проведено: моніторинг рівня тривожності підлітків, які складають групу «ризику» й перебувають на внутрішкільному контролі; відстеження причин проявів девіантної поведінки учнями, схильними до правопорушень; ведеться консультативна робота з учнями, вчителями, батьками. Розроблені рекомендації, поради, пам’ятки щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх.Традиційним стало згідно рішення батьківського комітету класу організовувати автобусні екскурсії по історичних місцях. Проведені автобусні екскурсії до м. Херсон, Миколаївського зоопарку, Херсонського художнього музею, у Голопристанський район «Зелені хутори Таврії» (7А, 7Б, 7В, 4А, 5В, 4Б, 9В, 11А, 10Б), також класні керівники разом з батьківським комітетом організовували клуби вихідного дня: похід в природу.

У творчій виставці «Творча родина – творча дитина» представили свої творчі роботи родини Корягіної Є. (9Б), Берези А. (2В), Гюрджян К. (7Б), Вишневської А. (1Б), Удод В. (2Б), Єщенко М. (2В), Саакян Г. (2В).

Голова загальношкільного батьківського комітету Желдакова Т.В., голова ради школи Косенко Т.Л. брали участь у заходах в рамках проведення районного семінару для директорів шкіл, спільно з шкільною соціально-психологічною службою відвідали родини, діти яких опинилися в складних життєвих обставинах.

Керівник проекту

Н.М. Возна
Соціальний проект «Шлях до себе»

(діти «групи ризику» та схильні до правопорушень)
З метою профілактики протиправних дій, запобіганню скоєнню правопорушень неповнолітніми, сприянню розповсюдженню правових знань серед школярів, виховання в учнів почуття власної відповідальності за протиправні дії та вчинки соціальним педагогом було розроблено проект «Шлях до себе», направлений на роботу з дітьми «групи ризику», схильними до правопорушень та учнями, що мають прояви девіантної поведінки.

Протягом першого етапу проекту у вересні 2013 н.р. створено банк даних дітей «групи ризику» та дітей, що потребують підвищеної педагогічної уваги (відповідно 3 та 7 учнів станом на 02.09.2013р та на 05.01.2014 н.р.), сформовано соціальний паспорт класів, школи.

Соціальним педагогом, практичним психологом та класними керівниками розроблено індивідуальні профілактичні, корекційні плани роботи з дітьми «групи ризику».

Відбуваються планові та позапланові засідання комісії з попередження правопорушень серед учнів школи, на яких розглядаються питання превентивного виховання учнівської молоді , особові справи учнів (станом на 26.02.2014 р. проведено 4 засідання комісії).

Організована профілактична корекційна робота з учнями, що перебувають на внутрішкільному обліку та тих, що потребують підвищеної педагогічної уваги (індивідуальні та групові консультації, бесіди). Щотижня проходять заняття гуртка «Веселка» для дітей «групи ризику».

Соціальним педагогом розроблено рекомендації класним керівникам, вчителям та батькам щодо роботи з учням з проявами девіантної поведінки.

Також відбувається щоденний моніторинг відвідування школи учнями різних соціальних категорій.

Учні даних категорій відвідуються вдома з метою відстеження педагогічних умов виховання в сім’ї. Соціально-психологічною службою відвідано 55 учнів (акти відвідування наявні).

В порівнянні з минулим навчальним роком зменшилася кількість учнів, що перебувають на внутрішкільному контролі на тих, що потребують підвищеної педагогічної уваги. Але, на жаль, зараз не можна говорити про стовідсоткові позитивні результати проведеної роботи. Тому, що є ряд причин, яків впливають на це. До них можна віднести несприятливе мікросередовище підлітків, вплив ЗМІ, складні життєві обставини багатьох сімей, зменшення участі батьків у вихованні дітей та складна соціальна і економічна ситуація в країні в цілому, несистемна профілактична робота класних керівників тощо. Саме тому вважаю доцільним продовжувати роботу в напрямку превентивного виховання учнів і надалі.
Керівник проекту

Ю.С.ЗінченкоХід реалізації І етапу соціального проекту

«Підростаючому поколінню – здоровий спосіб життя»
Згідно І етапу роботи в межах соціального проекту «Підростаючому поколінню – здоровий спосіб життя», впровадження якого розпочалося у 2013/2014 н.р. створено ініціативну групу, до складу якої ввійшли учні 9-Б класу та класний керівник Канівець Н.М.;

- Інформація про старт проекту доведена до відома учнів школи (основна аудиторія – учні 5-11-х класів), учительського колективу;

- створено та презентовано шкільний кабінет здоров’я;

- організовано факультативні заняття та курси за вибором: «Рівний – рівному» (9-В), «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (9-Б, 11-В), «Мікробіологія з основами вірусології» (9-Б);

- Здійснено порівняльний моніторинг рівня захворюваності учнів школи медичною сестрою школи Швець О.В. , який був обговорений на засіданні педагогічної ради школи 20.02.2014 р. «Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес», одним з рішень якої є проведення Тижня здоров’я (з 07.04 по 11.04.2014р.) Порівняльний аналіз захворювань за 2012/13 -2013/14 н.р. серед учнів початкових класів свідчить про незначне скорочення відсотка тільки хвороб нервової системи та хвороб ока, хоча у 1-4-х класах проблеми з захворюваннями очей посідають перше місце (10% від загальної кількості учнів). Збільшилася кількість дітей, які мають порушення ендокринної, сечостатевої систем, системи кровообігу, органів дихання і особливо виріс відсоток учнів початкової школи з вадами мовлення. У поточному навчальному році не зафіксовано алергічних захворювань.

Серед учнів основної школи спостерігається спад усіх захворювань, але кількість школярів з порушеннями кістково-м’язової системи залишається найвищим. Побільшало дітей з розладами психіки та хворобами ока, алергічними захворюваннями. Майже стабільними залишаються показники хвороб органів травлення.

В учнів старшої школи порівняно з попереднім навчальним роком знизився відсоток кістково-м’язовових хвороб, хвороб ока та нервової системи, зате зросли випадки захворювань кровоносної та дихальної систем. Стабільним залишається відсоток алергічних захворювань, хвороб органів травлення та сечостатевої системи.

Тривожить той факт, що в основній школі стрімко збільшується кількість кістково-мязових хвороб, а в старшій – нервової системи.

В цілому показники здоров’я учнів Каланчацької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 за останні два навчальні роки мають як позитивну так і негативну динаміку. Як і раніше, серед учнів школи багато дітей, які мають проблеми зі здоров’ям. З 672 школярів лише 462 (68,7%)становлять основну групу без паталогій. Тож розробка та реалізація даного проекту є важливою складовою для успішної соціалізації школярів, бо що є ціннішим за здоров’я?

Тому ще й заплановано проведення соціологічного опитування серед учнів школи по визначенню рівня шкідливих звичок серед учнів, аналіз та узагальнення результатів опитування якого заплановано на квітень 2014 року для планування ефективної роботи з профілактики шкідливих звичок


Керівник проекту

Г.С. КарманІ етап загальношкільного довгострокового проекту «Імідж школи»

2013-2018 роки
На організаційному етапі впровадження проекту «Імідж школи» було створено координаційну раду, до складу якої увійшли:

Пономарьова О.Б. – голова ради, директор школи

Члени ради:

- Желдакова Т.В. – голова загальношкільного батьківського комітету;

- Перехода В. – учень 11-В класу, голова учнівської ради;

- Пушкіна Н.М. – заступник директора з навчальної роботи;

- Карман Г.С. – заступник директора з навчальної роботи;

- Возна Н.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

- Бучевська Л.М. – практичний психолог;

- Зінченко Ю.С. – соціальний педагог.

Завдання координаційної ради: скоординувати роботу на всіх етапах виконання загальношкільного проекту, розробити перспективний план розвитку школи.

Для реалізації окремих напрямів проекту організовано роботу творчих груп «Досвід» (узагальнення перспективного педагогічного досвіду з питання впровадження інноваційних технологій) і «Наступність» (організація й набуття позитивного педагогічного досвіду з проблеми наступності між усіма ступенями навчання). До складу творчих груп увійшли досвідчені педагоги, які працювали над спільними проблемними питаннями й отримали певні результати. Члени творчої групи «Досвід» вивчили, узагальнили та випустили методичні рекомендації з питань:

Наумова Г.Г. «Вивчення алфавіту на уроках англійської мови у 1-му класі», «Завдання підвищеної складності на уроках для роботи в початкових класах»;

Кравченко (Супрун)О.І. «Методика і технологія вивчення літературної теми», «Методика вивчення мови художнього твору»;

Барановська В.В. «Формування креативної особистості засобами мистецьких дисциплін»

Марценюк Н.А. «Інноваційні методи формування позитивної мотивації до практичної діяльності на уроках фізики»

Возна Н. М. «Формування ключових компетентностей учнів на уроках музичного мистецтва як основа розвитку індивідуальності творчої особистості»;

Пушкіна Н.М. «Прийоми технології розвитку критичного мислення на уроках світової літератури».

Члени творчої групи «Наступність» розробляли методичні рекомендації щодо впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти ,зокрема вивчали методичну проблему наступності між початковою та середньою ланками навчання. На базі шкільних МО МІФ (природничі дисципліни) членами групи Шаповаловою Л.М., Канівець Н.М. презентовані матеріали з досвіду роботи «Впровадження компетентісного підходу до викладання математики в 5-6-х класах за новими Державними стандартами» (брошура), «Крокуємо разом: проблеми перехідного періоду. З досвіду роботи вчителів природничих дисциплін» (буклет), «Крок за кроком. Формування предметної природничої, екологічної компетентності у сфері відносин «людина-природа» на основі принципу наступності» (брошура). Учитель української мови і літератури Кравченко Л.В. презентувала матеріали «Дорога в 5-й клас. Особливості, труднощі, проблеми при вивченні української мови і літератури». Учителі фізичної культури випустили буклет з проблем наступності на уроках «Крок за кроком. Особливості викладання предмета в 5-х класах». Учитель музики Возна Н.М. розробила тестові завдання до різних тем програми 5-6-х класів. До уроків світової літератури за новим Державним стандартом методичні рекомендації з досвіду викладання презентувала вчитель світової літератури Пушкіна Н.М. Група «Наступність» працює також над проблемою розвитку профільного та поглибленого вивчення предметів, до профільної підготовки учнів (анкетування, діагностика, індивідуальні консультації, загальношкільні збори).

Під час вивчення реалізації в школі здоров’язберігаючих технологій була створена фокус-група, яка узагальнила матеріали з досвіду роботи:

«Твоє здоров’я в твоїх руках. Здоров’язберігаючі технології на уроках української мови і літератури», «Здоров’язберігаючі технології на уроках англійської мови», «Тематичні тести до уроків української мови в 6-11-х класах». Гречковська Г.В. презентувала матеріали з проблеми «Формування здоров’язберігаючих компетентностей учнів при вивченні біології рослин у 7 класі на основі теорії розвитку фітотерапії».

Протягом організаційного періоду реалізації проекту відпрацьовано механізми створення «Банку ідей» як одного з основних інструментів якісних перетворень в освіті за напрямами: • Банк навчальних комп’ютерних програм (40 найменувань з різних галузей знань);

 • Банк інтернет-ресурсів з питання формування ключових та предметних компетентностей учнів;

 • Банк перспективного педагогічного досвіду, узагальненого на рівні школи (28 адрес ППД);

 • Банк інтерактивних засобів навчання (338 об’єктів у списках учителів – комп’ютерні презентації до різних тем навчальних програм, інтерактивні тести, відео фрагменти, які використовують учителі на своїх уроках).

Із січня 2014 року розпочато роботу над реалізацією практичного етапу проекту, розрахованого до травня 2018 року. В основу Програми розвитку школи «Школа становлення особистості» закладено модель сучасного управління навчально-виховним процесом, розроблено Концепцію розвитку школи. У ході реалізації Програми відпрацьовується модель позитивного іміджу вчителя та учня з урахуванням проблеми соціалізації дітей та підлітків у сучасному освітньому просторі.

На етапі створення зовнішнього іміджу школи оформлено куточок шкільної символіки (герб, гімн), відкрито сайт школи (електронна адреса kalan-school1.ucoz.com). Батьківські комітети класів працюють над оновленням класних кімнат.Обладнано клас англійської мови ( 6-А), встановлено проектор, підключено до мережі Інтернет комп’ютер, до кабінету за рахунок грантової допомоги корпусу Миру США придбано копіювальну техніку і ноутбук. Учителі мають змогу використовувати в роботі інтердошку, мультимедійні проектори , працювати в шкільному інформаційному центрі, підключеному до всесвітньої мережі.

Робота над реалізацією проекту триває.

Керівник проекту

Н.М. Пушкіна

Соціальний проект

«Пам’ять землі, пам’ять моєї родини»

З метою реалізації соціального проекту «Пам’ять землі, пам’ять моєї родини» учнівської громадської організації Каланчацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 на І етапі (організаційно-підготовчому) проведено організаційно-просвітницькі , позакласні та загальношкільні заходи: • розроблено пошукові завдання та доведено до пошуково-волонтерських загонів учнівських колективів 5-9-их класів;

 • створено пошуково- волонтерські загони в учнівських колективах 5-их класів та відбулося посвячення п’ятикласників до громадської організації «Нащадки Перемоги» на загальношкільній конференції (19.11.2013);

 • тренінг учнівської ефективності для лідерів пошуково-волонтерських загонів 5-9-их класів за участю волонтера Корпусу Миру США Кайли Макмілан.

На даний час діяльність пошуково-волонтерських загонів зосереджена на реалізації загальношкільної акції «У пам’яті нашій сьогодні і вічно…», присвяченій 70-річчю визволення Херсонщини від фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни.

У ході акції проведено загальношкільний тиждень Пам’яті «Згадаймо всіх поіменно…» до 70-ї річниці визволення селища Каланчак, Каланчацького району від фашистських загарбників (з 02 по 08 листопада 2013 року за тематичним планом).

У рамках тижня відбулися:


 • участь учнів 5-их класів у мітинзі громадськості селища Каланчак до 100-річчя від дня народження Героя Радянського Союзу

Т.Я. Левицького;

 • зустрічі з учасником бойових дій Великої Вітчизняної війни Кириченком М.Є., ветеранами війни Радіоновою Л.Л., Соценко Н.С., головою районної ради ветеранів Куюн Н.Д.;

 • тематичні екскурсії «Каланчак у роки Великої Вітчизняної війни» в шкільному музеї історії селища Каланчак та районному краєзнавчому музеї для учнів 5-9 класів;

 • загальношкільна суспільно-корисна акція «Квіти до підніжжя пам’ятників і пам’ятних знаків героїв Великої Вітчизняної війни» (упорядкування пам’ятників і пам’ятних знаків на території селища Каланчак)(пошуково-волонтерські загони 6-9 класів);

 • загальношкільні заходи до Дня Партизанської слави:

 • урочиста лінійка «Реквієм» (для учнів 6-8 класів);

 • тематичні години «Партизанської слави» (для учнів 9-10 класів);

 • урок мужності «Рибалки-провідники рибгоспу «Приморський» пристані Чурюм Каланчацького району» (для учнів 11-их класів).

Проведено загальношкільні заходи до 25-ої річниці виведення радянських військ із Афганістану:

 • День Пам’яті по вшануванню воїнів-інтернаціоналістів локальних війн;

 • зустрічі-спогади з воїнами-афганцями, випускниками школи, Заїкою С.В., Кравченком І.А., Кравчуком В.Б. (для учнів 9-10-их класів);

 • тематичні екскурсії «Афганістан й понині болить у їх душі» в шкільному музеї історії селища Каланчак (для учнів 5-их класів).

Участь пошуково-волонтерських загонів 7,9-их класів, ради музейного комплексу в обласних конкурсах «Священна пам’ять війни», присвяченого 70-річчю визволення Херсонщини від фашистських загарбників та «Велич рідного краю» до 70-ої річниці утворення Херсонської області .

У рамках конкурсів створено пошуково-краєзнавчі проекти: • «Велич рідного краю»;

 • туристично-краєзнавчий маршрут «Священна пам’ять землі й вдячна пам’ять нащадків»;

 • «Священна пам’ять війни: Це потрібно не мертвим, це потрібно живим».

Керівник проекту

Л.М. Бучевська


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка