Висновок щодо результатів атестаційної експертизи Терпіннівської зш І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області та рекомендації щодо підвищення якості надання освітніх послуг навчальним закладомСторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.6 Mb.
#16077
  1   2   3   4
Висновок

щодо результатів атестаційної експертизи

Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області

та рекомендації щодо підвищення якості надання освітніх послуг

навчальним закладом

Відповідно до річного плану роботи відділу освіти МРДА ЗО на 2015 рік, згідно з наказом начальника відділу освіти МРДА ЗО 11.03.2015 № 116 «Про проведення атестаційної експертизи Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області» та відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (наказ МОН України 30.01.2015 № 67), з метою визначення відповідності навчального закладу державним стандартам загальної середньої освіти та надання організаційно-методичної допомоги закладу освіти, експертною комісією відділу освіти в період з 15.04.2015 по 27.04.2015 здійснено атестаційну експертизу діяльності вищезазначеного навчального закладу.

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямків діяльності загальноосвітнього навчального закладу згідно з робочою програмою, затвердженою начальником відділу освіти МРДА ЗО від 12.03.2015.
Юридична адреса навчального закладу: 72333, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Терпіння, вул. Сізова, 41-А, тел. (0619) 44-33-43, е-mаіl: tzsh-terpin@mail.ru, адреса сайту: terpin-os.ucoz.ru
Адміністрація школи:
Директор: Чекалова Ольга Олександрівна, учитель російської мови та літератури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Старший вчитель», педагогічний стаж – 31 рік; стаж керівної роботи: директор – 18 років.

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Устинова Ольга Вікторівна , вчитель початкових класів , образотворчого мистецтва, курсу «Основи здоров я», кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» , педагогічне звання "старший учитель" педагогічний стаж - 24 роки, стаж керівної роботи : 14 років - заступник директора з навчально- виховної роботи.

Заступник директора з виховної роботи : Свириденко Наталя Олександрівна, вчитель географії, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», педагогічний стаж - 21 рік, стаж керівної роботи -14 років - заступник директора з виховної роботи.
За результатами атестаційної експертизи встановлено:


  1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства.

Терпіннівська ЗШ І-ІІІ ступенів знаходиться у комунальній власності Мелітопольської районної ради та підпорядковується відділу освіти Мелітопольської районної державної адміністрації.

Установчі документи навчального закладу відповідають чинному законодавству

про освіту: Терпіннівська ЗШ І-ІІІ ступенів має статут затверджений Мелітопольською районною радою рішенням сесії № 16 від 26.08.2004; свідоцтво про державну реєстрацію Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області, як юридичної особи А00 № 288912; довідку управління статистики про включення Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АБ № 454015.

На основі аналізу роботи школи за попередній навчальний рік складається річний план роботи школи на наступний навчальний рік, який обговорюється  і затверджується

педагогічною радою. На основі річного плану роботи складаються  плани роботи педагогічної ради та методичного об’єднання класних керівників, учнівського самоврядування та дитячих організацій, творчих і динамічних  та інших  тимчасових груп, які вирішують конкретні проблеми або  проблеми, які тільки-но виникли  в навчально-виховному процесі школи, різноманітні заходи щодо виконання завдань, які стоять перед школою. Відповідно до річного плану здійснюють планування своєї роботи ограни громадського самоврядування: Рада школи, Піклувальна рада школи, Батьківська рада.  Таким чином забезпечується реальність планування, його дієвість та результативність. Така система планування, що відпрацьована в школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує  координацію їх діяльності,  єдність вимог,  контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності  та вдосконаленню навчально - виховного процесу і забезпечує  планомірний розвиток школи. Річний план роботи школи на 2014/2015 навчальний рік обговорено на засіданні педагогічної ради школи (протокол № 1 від 29.08.2015), затверджено директором школи. Питання щодо виконання річного плану розглядаються на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі.

Особові справи учнів оформлено відповідно до вимог.

Збереження трудових книжок працівників школи відповідає Інструкції «Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах і організаціях». В трудових книжках деяких працівників допущено помилки в записах в розділах «Відомості про роботу». На всіх працівників школи заведені особові справи. Книга обліку особових справ ведеться згідно інструкції. В школі ведеться книга обліку та руху трудових книжок. Книга прошита, нумерована, скріплена підписом директора та печаткою закладу освіти.

Ведеться книга наказів з кадрових питань. Книга прошита, нумерована, скріплена підписом директора та печаткою закладу освіти.

Всього в Терпіннівській ЗШ І-ІІІ ступенів працює 23 педагога (з них сумісників – 2, за суміщенням – 3), 1 бібліотекар, 10 працівників обслуговуючого персоналу та 1 сестра медична. Всі педагоги працюють за фахом. Навчається в МДПУ – 1.

З 23 педагогічних працівників мають освіту: повну вищу – 21 (91,3%); базову вищу – 1 (4,35%); середню спеціальну педагогічну – 1 (4,35%).

Педагоги навчального закладу мають наступні кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» – 9 (39,13%); «спеціаліст першої категорії» – 3 (13,05%); «спеціаліст другої категорії» – 4 (17,39%); «спеціаліст» – 7 (30,43%). З них педагогічне звання «старший учитель» - 6 (26%).

Під час вивчення стану діяльності адміністрації Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів щодо замовлення та видачі документів про освіту державного зразка аналізу підлягали: механізм замовлення документів про освіту для випускників; обов’язкова документація щодо обліку та видачі документів про освіту (книги обліку бланків і видачі документів про освіту, книги наказів, книги протоколів педагогічної ради). Робота адміністрації навчального закладу щодо замовлення документів про освіту випускникам закладу здійснюється згідно вимог Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка (наказ Міністерства освіти і науки України 10.12.2003 № 811, зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13.08.2007 № 737, Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України 14.04.2008 № 319), Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України 18.02.2008 № 94 зі змінами в редакції наказу Міністерства освіти і науки України 21.12.2009 № 1151), листа Міністерства освіти і науки України 08.02.2010 №1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту». Замовлення документів про освіту адміністрацією школи здійснюється в строки, відповідно до вимог. Випускники навчального закладу вчасно отримують документи про освіту.

Питання нагородження учнів, переведення та випуску учнів розглядаються на педагогічних радах, щорічно видаються накази щодо випуску учнів 9,11 класів, щодо нагородження окремих учнів похвальними листами та грамотами. За період 2010-2014 років нагороджені за успіхи у навчанні: золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» – 6 учнів; срібною медаллю «За досягнення у навчанні» – 1 учень, похвальними листами нагороджено 88 учнів, похвальними грамотами – 8 учнів, свідоцтво з відзнакою не отримав жоден учень.

З метою забезпечення контролю за оформленням додатків до документів про освіту здійснено перевірку достовірності заповнення додатків до документів про освіту та відповідність записів у книзі видачі документів про освіту записам у класних журналах і протоколах державних атестацій у перевіреному закладі освіти. Розбіжностей між протоколами педагогічних рад, класними журналами та наказами по закладу освіти немає. Заклад освіти веде книги обліку та видачі документів про освіту і додатків (книги реєстрації прошиті, їх сторінки нумеруються та скріплюються печаткою навчального закладу). В особових справах випускників Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів в наявності анкети випускників навчальних закладів на основі яких здійснюється замовлення документів про освіту та згоди на збір та обробку персональних даних випускників закладів освіти. Протягом 2010-2014 років перевіреним закладом повернуто на знищення та передрук 5 додатків до атестату та 2 додатка до свідоцтв, що свідчить про недостатній контроль адміністрації Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів за станом замовлення та оформлення документів про освіту для випускників.

Отже, стан діяльності адміністрації Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів щодо оформлення та видачі документів про освіту, відповідає вимогам.

Облік руху учнів та ведення алфавітної книги в Терпіннівській ЗШ І-ІІІ ступенів проводиться відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319.

Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється без проведення конкурсу і відповідно до території обслуговування. Зарахування проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, особової справи (крім дітей, які вступають до 1 класу), медичної довідки встановленого зразка. Директором видаються накази про зарахування дитини до навчального закладу. До першого класу зараховуються діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах на кожного учня-першокласника оформлено особову справа.

До алфавітної книги записуються всі учні школи. Прізвища учнів до списку записують в алфавітному порядку, незалежно від класів, у яких вони навчаються. Для кожної літери алфавіту відводяться окремі сторінки, і по кожній літері ведеться власна порядкова нумерація. Порядковий номер запису учня (учениці) в книзі одночасно є номером його (її) особової справи. Проте, алфавітна книга не прошита і не завірена підписом директора та печаткою.

Відрахування учнів здійснюється наказом директора за заявою батьків або в разі отримання учнями базової або загальної середньої освіти.

На момент проведення експертизи у закладі навчається 195 учнів, у т.ч.: в школі І ступеня – 83 учня, в школі ІІ ступеня – 92 учня, в школі ІІІ ступеня – 20 учнів. Загальна кількість класів - 11, середня наповнюваність класів складає 18 учнів. Проте, мережа класів не затверджується наказом керівника навчального закладу.

Розпорядження голови Мелітопольської РДА ЗО 25.04.2014 № 164 «Про облік дітей шкільного віку в 2014 році» закріплено територію обслуговування за Терпіннівською ЗШ І-ІІІ ступенів та призначено уповноважену особу для складання та перевірки списків обліку дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону. Зазначені списки відповідають вимогам. Загальна кількість дітей та підлітків по мікрорайону складає 217, навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти 205 (94 %), не здобувають повну загальну середню освіту 12 дітей (навчаються у спеціальних закладах для дітей, які мають вади у розумовому розвитку).

Терпіннівська ЗШ І – ІІІ ступенів здійснює свою діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»,   забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Навчальні плани 10 – 11 класів Терпіннівської ЗШ І – ІІІ ступенів реалізують зміст освіти на профільному рівні. Відповідно до «Концепції профільного навчання у старшій школі» в 10 класі – інформаційно-технологічний, з поглибленим вивченням інформатики, в 11 класі – філологічний, на поглибленому рівні вивчається українська мова і література. Освітні інтереси учнів задовольняються предметами варіативної складової. Сумарна кількість годин варіативної та інваріантної складової робочого навчального плану Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів складає 341 година, що становить 100% від сумарної кількості годин усіх складових відповідних Типових навчальних планів. Робочий навчальний план Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів погоджено Радою школи (протокол від 22.05.2014 № 4), затверджено наказом начальника відділу освіти МРДА ЗО 20.06.2014 № 300.

Під час здійснення управлінських заходів щодо проведення ДПА адміністрація школи керується відповідними регламентуючими документами: Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України 18.02.2008 № 94) зі змінами, що затверджені наказом МОН України 23.11.2010 № 1116, Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ МОН України 14.04.2008 № 319), наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України 01.02.2013 № 72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я. Питання щодо організації та проведення ДПА розглядаються на засіданнях педагогічної ради. Адміністраціє школи видано накази по школі. В 2013/2014 навчальному році в школі проводилася державна підсумкова атестація за освітній рівень початкової загальної освіти з української мови, українського читання, математики, російської мови, російського читання; за освітній рівень базової загальної середньої освіти з географії, української мови, математики, біології, художньої культури (предмет за вибором); за освітній рівень повної загальної середньої освіти з української мови, біології та екології (профільні предмети). Державна підсумкова атестація проводилася у письмовій формі. Учнівські роботи, протоколи оформлено відповідно до вимог. Всі матеріали зберігаються в кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи.

Зміст, форми та порядок проведення державної підсумкової атестації відповідають вимогам. Державна підсумкова атестація проводилася за збірниками завдань, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Централізованою бухгалтерією відділу освіти Мелітопольської РДА була проведена перевірка фінансової документації Терпіннівської ЗШ I-IIIступенів згідно програми.

Внаслідок перевірки встановлено наступне:

За перевірений період, з 01.09.2014 по 31.03.15 було перевірено правильність відображення у табелях відпрацьованого часу, а також уроків які проведені на заміщення відсутніх вчителів. У зв'язку з виходом у чергову відпустку вчителя Кірчевої А.О. та з метою виконання програмового матеріалу доручили заміну за березень вчителям Прошиній Г.М. в кількості 4 годин, Вільчінській Т.С. - 26 годин, Рудовій О.В. - 29 годин, Святун А.В. - 17 годин, Чумак Г.А. - 17 годин, Чернишову М.В. - 2 години, Пузановій Л.П. - 5 годин. Записи у журналі заміщень відповідають фактично відпрацьованим годинам, поданим до оплати у табелях робочого часу.

За період з 01.09.15 по 31.03.15 було вибірково перевірено трудовий стаж для оплати лікарняних листів. Так Прошина Г.М. хворіла з 03.11.2014 по 12.11.2015. лікарняний лист оплачено у розмірі 100%. Під час перевірки загального трудового стажу встановлено 35 років 2 міс. Також хворіла прибиральниця школи Куртова Т.Ж. з 24.02.2015 по 02.03.2015, лікарняний лист оплачено 100%. Загальний трудовий стаж на час хвороби становить 19 років 2 міс. Таранова С.С. хворіла з 13.10.2014 по 22.10.2014, у протоколі вказано 100% для оплати листа тимчасової непрацездатності , що відповідає дійсності. Трудовий стаж становить 11 років та 5 місяців. У школі зберігаються протоколи засідань комісії з соціального страхування.

В Терпіннівській ЗШ І-ІІІ ступенів станом на 01.09.2015 вчителів, які навчаються на заочному відділенні немає.

За перевірений період санаторно-курортні путівки працівникам школи не надавались.

У Терпіннівській ЗШ І-ІІІ ступенів працює з 01.09.2014 вчитель-сумісник Хасанов С.Х. та з 24.02.2015 Еміросанова А.Н. (основне місце роботи - Терпіннівська школа-інтернат).

У школі ведеться журнал обліку робочого часу технічного персоналу та журнал замін відсутніх вчителів. Табеля відпрацьованого часу заповнюються згідно перелічених у журналів.

В Терпіннівській ЗШ І-ІІІ ступенів є матеріально відповідальні особи. Начальник відділу освіти МРДА ЗО Безбородих Т.М. укладає договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з директором школи Чекаловою О.О. Директор школи укладає договора про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з вчителями школи. Договора складаються у трьох примірниках , один з яких зберігається у школі, другий у бухгалтерії відділу освіти МРДА ЗО, третій у матеріально – відповідальної особи. У школі було проведено зняття залишків матеріальних цінностей у завгоспа школи Долгополової Г.А. згідно інвентаризаційної відомості, надлишків та нестач немає. У завгоспа школи є спеціальне приміщення для зберігання матеріальних цінностей, яке знаходиться у робочому стані. Також є книга обліку матеріальних цінностей типової форми М-1, в яку вписані всі матеріальні цінності по школі. В ній відображається оприбуткування, списання та рух матеріальних цінностей. Щоквартально вона надається на контроль у матеріальний відділ централізованої бухгалтерії. Матеріальні цінності зберігаються у матеріально відповідальних осіб, які відповідають за їх збереженням, та списуються згідно встановлених норм, та інструкцій (затверджено КМУ №1253 від 13.08.2003 року, державним Казначейством України № 07-13-3/480 від 18.03.2005, Міністерством освіти та науки №1/9-369 від 24.05.2013 року). Вибіркова перевірка наявності інвентарних номерів на матеріальних цінностях, показала наступне: інвентарні номери присутні на всіх перевіренних матеріальних цінностях. Під час навчального процесу всі технічні засоби використовуються за призначенням.

З метою проведення заходів щодо економії енергоносіїв у закладах освіти, по відділу освіти був виданий наказ 31.01.2013 р.№ 66 «Про затвердженя лімітів споживання енергоносіїв установами та закладами освіти на 2013 рік у фізичних обсягах», наказ 04.02.2014 р. № 66, наказ від 17.03.2015 р. № 133, якими доведено граничний обсяг споживаня енергоносіїв, у подальшому проводилось коригування лімітів по енергоносіям з метою дотримання санітарно-гігієничних норм. Таким чином, споживання енергоносіїв по Терпінівській ЗШ склало за 2013 рік електроенергія – 33642 кВт/год, водопостачання -245 м3, газопостачання - 13,256 т.м3; 2014 р. – електроенергія 29546 кВт/год, водопостачання - 69 м3, газопостачання - 10,028 т.м3; за період січень-березень 2015 р. – електроенергія - 6329 кВт/год, водопостачання - 9 м3, газопостачання -3,046 т.м3.

У 2014/2015 навчальному році забезпечено щоденний моніторинг стану споживання енергоносіїв у закладі освіти. За період 2014 р. по березень 2015 р. економія по електроенергії склала 8968 кВт/год, при цьому дотримувались санітарно-гігієничні норми. Економія по водопостачанню за період 2014 р. по березень 2015 р. склала 27 м3, по газоспоживанню- 7,123 т.м3.

Виходячи з вищевикладеного, ведення документації навчального закладу відповідає вимогам законодавства.


  1. Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів.

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, з метою створення умов для навчання дітей з особливими потребами, в 2014/2015 навчальному році у закладі освіти організовано індивідуальне навчання для дитини-інваліда учениці 3 класу Стихіної Ганни та дитини - інваліда учня 8 класу Бурлі Микити, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад. Відповідно до рішення педагогічної ради (протокол № 1 від 29.08.2014), видано наказу по школі 01.09.2014 № 176 «Про організацію індивідуального навчання учениці 3 класу Стихіної Ганни та учня 8 класу Бурлі Микити».

Організацію індивідуального навчання узгоджено з відділом освіти (наказ відділу освіти МРДА ЗО 10.09.2014 № 380 «Про організацію індивідуального навчання в 2014/2015 навчальному році в загальноосвітніх закладах Мелітопольського району»). До заяви батьків додаються довідка ЛКК (відповідно № 446 та № 883, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу. Є розклад проведення навчальних занять, узгоджений з батьками. Здійснюється навчання за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу. Індивідуальний навчальний план Стихіної Ганни складено за Типовим навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України 10.06.2011 № 572 (додаток 3). Індивідуальний навчальний план Бурлі Микити складено за Типовим навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України 23.05.2012 № 616 (додаток 2). Виконання індивідуального навчального плану та програм фіксуються в окремому журналі встановленого зразка. Журнал ведеться відповідно до вимог.

Отже, в Терпіннівській ЗШ І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області забезпечується виконання вимог щодо створення умов для навчання дітей з особливими потребами, в тому числі дітей-інвалідів.  1. Забезпечення якості загальної середньої освіти.

В закладі освіти відповідальним за моніторингові дослідження призначено Устинову О.В., заступника директора з навчально-виховоної роботи Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів.

Протягом навчального року шляхом моніторингу відслідковуються результати рівня навченості учнів, готуються та подаються до відділу освіти Мелітопольської РДА ЗО відповідні звіти. В школі зберігаються матеріали проведення моніторингових досліджень, аналітичні довідки, накази (від 02.09.2013 № 206 «Про проведення моніторингового дослідження стану позакласної роботи в ЗНЗ», від 21.06.2013 № 167 «Про результати підсумкових адміністративних контрольних робіт у 5, 10 класах», від 30.04.2014 № 94 «Про проведення моніторингових досліджень якості навчальної літератури для ЗНЗ», від 17.06.2014 № 137 «Про результати навчальних досягнень учнів за 2013/2014 н.р.», від 15.09.2014 № 199 «Про проведення моніторингових досліджень з визначення рівня навченості учнів», від 22.10.2014 № 223 «Про підсумки проведення в 2014/2015 н.р. моніторингових досліджень з визначення рівня навченості учнів»).

У ході перевірки було встановлено, що педагоги дотримуються критеріїв оцінювання результатів навчальних досягнень учнів, вмотивовано виставляють тематичні, семестрові та річні оцінки. Прослідковується відповідність оцінок виставлених в контрольних роботах оцінкам в класних журналах, що підтверджує об’єктивність оцінювання досягнень учнів. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів здійснюється відповідно до наказу МОН України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану».

Під час перевірки було проведено контрольні зрізи знань учнів 4, 9, 11 класів з таких предметів: українська мова, математика, читання (4 клас); математика, історія, інформатика (9 клас); історія, українська мова, фізика (11 клас).Аналізуючи результати навчальних досягнень учнів 4 класу з предметів (українська мова, математика, українське читання), слід зазначити, що % високого та достатнього рівня навченості учнів з української мови знизився на 3%, з математики на 13%. Даний факт свідчить про відсутність об’єктивності оцінювання учнів 4 класу. Адміністрації школи необхідно вивчити систему роботи вчителя та спланувати заходи на усунення виявлених недоліків щодо об’єктивного оцінювання учнів.

Аналіз контрольних робіт з історії та інформатики показав, що учні 9 класу засвоїли навчальний матеріал з предметів на достатньому та середньому рівнях. Учні виконали завдання початкового, середнього рівнів та частково приступили до виконання завдань високого рівня, що свідчить про наявність у них певних навичок роботи. Знання учнів оцінюються вчителями об’єктивно. Результати виконаної роботи порівнювалися з останньою контрольною роботою. Значних розбіжностей не виявлено (% високого та достатнього рівня навченості з історії збільшився на 9 %; у зв’язку з відсутністю на контрольній роботі одного учня, % високого та достатнього рівня навченості з математики зменшився на 4%). Отже, об’єктивність оцінювання знань учнів з історії, інформатики, математики забезпечується.

Аналіз письмових робіт показав, що 58% школярів 11 класу засвоїли навчальний матеріал з фізики, 50% з історії та української мови на високому та достатньому рівнях. Більшість учнів орієнтується у визначенні основних понять, але не всі приступили до виконання завдань високого рівня. Простежується невміння чітко сформулювати та письмово викласти власну думку, надати розгорнуту відповідь. Оцінки школярів, які виконували роботи, порівнювалися з останньою контрольною роботою. В результаті виявлені розбіжності (українська мова) в оцінюванні знань окремих школярів. Отже, вчителем не в повному обсязі забезпечується об’єктивність оцінювання знань окремих учнів з української мови.

Таким чином, навчальні програми з предметів виконуються; оцінювання учнів здійснюється об’єктивно (окрім математики (4 клас) та української мови (11 клас)), відповідно критеріїв оцінювання, а результати контрольних зрізів показали середній рівень навченості.

Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України 23.08.2012 № 943 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році» випускники Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів щорічно беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з десяти навчальних дисциплін.

Адміністрацією школи проводиться роз’яснювальна робота серед випускників та батьків щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання (грудень 2012 року (протокол № 5), грудень 2013 року (протокол № 5), грудень-січень 2014 року (протокол № 14). Систематично проводяться класні години, загальношкільні збори, збори для випускників 11 класу: (протокол №2 від 14.11.2014 «ЗНО - 2015», протокол №3 від 18.03.2015 «Підготовка до ДПА та ЗНО»). Аналіз результатів ЗНО – 2014 свідчать, що бали високого рівня відсутні. Низькі бали (від 100 до 123,5) отримано з української мови, математики, хімії, біології. Аналізуючи ефективність знань за результатами ЗНО 2013 та 2014 років, треба зазначити, що знання випускників Терпіннівської ЗШ І-ІІІ ступенів можна вважати більш високими з історії України та біології.

Виходячи з вищевикладеного, якість загальної середньої освіти в Терпіннівській ЗШ І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької забезпечується на достатньому рівні.

  1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал