Випускна роботаСторінка2/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем


Кількість педагогічних робітників

2007 – 2008

2008 – 2009

2009 – 2010

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

До 3 років

4

1

1


3-10 років
4

4

4

4

4

10-20 років

5

9

9

10

3

3

Понад 20 років

20

16

16

11

16

13

Відомості про педагогів за категоріями станом на 31.06.2013

спеціаліст

І

категоріяІІ

категоріяВища

категорія“Старший учитель”

“Учитель - методист”

1

7

4

11

5
Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років.

Деяке зменшення загальної кількості педагогічних працівників зумовлене загальним зменшенням навантаження з зв'язку з передбачуваними тенденціями зменшення кількості учнів у загальноосвітніх школах України в цей період.

При цьому слід відзначити, що в наступні роки планується зростання кількості учнів (народжуваність зростає), що призведе до стабілізації шкільної мережі.

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особи № 204430 серія А00 про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи

Керування школою здійснює Чумак Тарас Олександрович – директор школи. Педагогічний стаж – 15,5 років, на посаді директора з 2003 року.

До складу адміністрації входять: • Балтер Галина Борисівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, стаж роботи 26 років, на посаді –13-й рік.

 • Сажнєв Віталій Сергійович – заступник директора з виховної роботи, стаж роботи 10 років, на посаді –1-й рік.


3.2 Аналіз роботи школи за 2012-2013 н р.

Педагогічний колектив в 2012 - 2013 навчальному році працював над проблемною темою: Формування компетентністної особистості, готової до самореалізації в сучасних умовах з огляду на її фізичний, моральний та інтелектуальний розвиток.Мета діяльності школи: забезпечення формування освітньої системи на виконання Державного стандарту через методичний супровід управління якості освіти в умовах компетентнісно - орієнтованого навчання.

На 2012 - 2013 навчальний рік були поставлені такі завдання:

 • Продовжити вивчення та застосування елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

 • Продовжити роботу з реалізації програм «Моніторинг», «Вчитель», «Обдарована дитина».

 • Продовжити створення належних умов для адаптації до навчання учнями 1, 5, 10 класів.

 • Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП .

 • Виховувати дітей у дусі любові до України, Запорізького краю, школи.

 • Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації НВП, розвитку громадської активності, організації здорового способу життя.

 • Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах на районному рівні.

 • Здійснювати підтримку і педагогічний супровід дітей з особливими здібностями.

 • Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень.

 • Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання.

Для задоволення освітніх потреб населення в школі створено мережа класів молодшої, середньої, старшої школи, два класи (10,11) профільного технологічного напрямку на базі навчально – виробничого комбінату.

На сьогодні в школі навчається 228 учнів 1- 11 класів.

Навчально- виховний процес здійснюється українською мовою.

Школою щорічно ведеться облік дітей шкільного віку,що забезпечує можливість планувати мережу класів, прогнозувати роботу з дітьми та кадрами.

Методичний кабінет школи являється організатором підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів у між курсовий період.

Згідно з перспективним планом фахової перепідготовки щорічно педагоги школи підвищують свій професійний рівень на курсах ЗОАППО.

Так в 2012 - 2013 н.р. пройшли таку перепідготовку 5 педпрацівників, що становить 25% від загальної кількості . В цілому , слід визначити якісну організацію проходження курсів вчителів школи.

Атестація здійснювалася відповідно до перспективного плану.

Аналізуючи стан організації її проведення й підвищення кваліфікації педагогічних працівників щколи, можна відзначити, що адміністрацією були створені сприятливі умови для її проведення: проведено інструктивно-методичні наради з метою вивчення нормативних документів, засідання методичних об’єднань, оформлено стенд «Атестація педкадрів», розроблено перспективні заходи щодо підготовки й проведення атестації та план роботи атестаційної комісії, уточнено списки вчителів, які атестуватимуться в поточному навчальному році, видано відповідні накази про проходження атестації, організована методична декада вчителів, які атестуються.

Адміністрацією школи, вивчено систему роботи й узагальнено досвід роботи вчителів, які проходили атестацію, шляхом відвідування уроків та позаурочних заходів, співбесід з батьками й учнями, перегляду методичних розробок та інших матеріалів.

Вивчення системи і досвіду роботи педагогічного працівника здійснювалось за такими напрямками – рівень професійної діяльності педагога за оцінкою адміністрації школи, рівень професійної діяльності педагога, визначений колегами по роботі, рівень професійної діяльності педагога на рівні шкільного методичного об`єднання.

Під час атестації вчителі проводили відкриті уроки та позакласні заходи в межах школи та району.

Для вирішення педагогічних проблем та якісного супроводу навчально – виховного процесу в школі працюють соціальний педагог Тарусова Н.В. та практичний психолог Пащенко Ю.С.

Методична робота з педагогічними працівниками навчального закладу здійснювалась через систему різноманітних заходів.

Очолювала роботу методична Рада, орієнтована на ознайомлення педагогів з ефективними технологіями навчання, інноваційними методами роботи, що забезпечують результативність. Є протоколи засідань методичної ради школи, всі матеріали засідань є в наявності.

Окрім засідань методичної Ради підвищенню професійної компетентності вчителів здійснювалась через наради, семінари, круглі столи, практичні заняття. Тематика яких охоплювала різноманітні аспекти організації і вдосконалення навчально – виховного процессу.

В 2012 – 2013 н р в школі працювало 4 ШМО. Робота шкільних методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Керівниками ШМО були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, підготовка до державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. На засіданні останньої методичної ради школи керівники ШМО звітували про роботу протягом року.

В цілому роботу ШМО протягом 2012 – 2013 н.р. можна оцінювати задовільно.

Підвищенню професійного рівня вчителів школи сприяли проведенні предметні і методичні декади, участь у конкурсах, творчих групах, індивідуальні консультації, творчі звіти, проведення відкритих уроків і позакласних заходів.

Протягом року були проведені такі методичні декади:

- вчителів природничо-математичних наук;

- вчителів іноземних мов та художньо-естетичних наук..

- вчителів початкових класів та фізкультури.

- вчителів української філології та суспільно-правових наук.

Інноваційна освітня діяльність школи характеризується пошуком нових і вдосконаленням існуючих концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання. Тому невід’ємною складовою науково-дослідної роботи є контроль ефективності впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Значна увага в роботі методичної служби приділялась питанням системного використання моніторингових досліджень як діагностики освітнього процесу.

Робота з обдарованими і здібними дітьми завжди була пріоритетним напрямком діяльності школи. Питання про якість реалізації програми « Обдарованість» традиційно розглядувалась на засіданні методичної Ради, нараді при директорі.

Результати роботи школи з обдарованими та здібними учнями відображено у наказі по школі.

Протягом 2012 – 2013 н р учні школи прийняли участь у шкільних, районних та обласних конкурсах:


 1. Міжнародний конкурс з української мови ім.. П.Яцика ( шкільний, районний, обласний етапи)

 2. Міжнародний мовно – літературний конкурс ім.. Т.Шевченка ( шкільний, районний, обласний етапи)

 3. Всеукраїнські учнівські олімпіади ( шкільний, районний, обласний етапи)

 4. Щорічний конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» для учнів 4 – 5 класів

 5. Міський конкурс на кращий літературний твір, присвячений Дню вчителя ( шкільний, районний етапи)

 6. Конкурс на найкращий твір «Євро – 2012»

 7. Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»

 8. Міжнародний конкурс з математики «Кенгуру»

 9. Всеукраїнський учнівський конкурс «Левеня»

 10. Протягом року працювали шкільні гуртки та спортивні секції:  Назва гуртка

  П.І.Б. керівника

  1

  Вокальна група

  Сажнєв Віталій Сергійович

  2

  Баскетбол

  Василяженко Юлія Олександрівна

  3

  Фехтування

  Сквіра Сергій Григорович

  4

  Танці

  Пожидаєва Світлана Іванівна

  5

  Юний пожежник

  Орловська Катерина Анатоліївна

  6

  Юний інспектор дорожнього руху

  Кравченко Анатолій Миколайович

 11. Учні школи приймали активну участь у проведенні виховних заходів ( шкільних, районних, обласних).

Результати участі наступні:

1. В шкільному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад прийняли участь учнів 5 – 11 класів:№№

Предмет

Всього
учасників


З них

Всього
призерів


З них

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.
І місце

П місце

Ш місцеУкраїнська мова і література

21
3

5

3

3

3

4

9

1
8Математика

21

6

4

6

3

2-

-

-

-Біологія, екологія

174

4

3

4

2

4
2

2Історія

21


4

7

4

6

66Фізика

11


5
3

3

-

-

-

-ПравознавствоІнформатика

10
1

2

3
2

21

9Географія

14
4

4

4

210
6

4Основи економікиХімія

17


5

6

3

3

5
1

4Англійська мова


4
1

1

1Історія рідного краю

17


4

5

4

4

55Російська мова і література

15


4

4

4

3

7

2

2

3

14.

Фізкультура

11

4

5

2

7

3

2

2
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка