Вінницької міської ради» «Використання сучасних методів навчання на заняттях гуртка англійської мови у початковій школі»Скачати 364.86 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір364.86 Kb.
#9047


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ЗАКЛАД «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №14

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

«Використання сучасних методів навчання на заняттях гуртка англійської мови у початковій школі»

номінація «Електронно – освітній ресурс»Автори-упорядники:

Григоренко Тетяна Володимирівна

вчитель англійської мови

«спеціаліст другої категорії»

тел. (067) 2514041

Хільченко Оксана Валентинівна

вчитель англійської мови

«спеціаліст вищої категорії»

тел. (097)2394371

м. Вінниця

2015

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ І. Сучасні методи навчання на заняттях гуртка англійської

мови у школі І ступеня…………..………………………………………………5  1. Метод гри в розвитку усного мовлення на заннятях гуртка англійської мови…………………………………………………………………………5

  2. Методика використання віршів і рим для засвоєння мовного

матеріалу…………………………………………………………………………8

1.3. Розучування пісень - метод розвитку усного мовлення школярів……..9

1.4. Використання казкового фольклору на заняттях гуртка англійської мови……………………………………………………………………………..10

Розділ ІІ. Використання мультимедійних технологій на заннятях гуртка

англійської мови……………………………………………………………..…..13

2.1. Метод використання комп'ютерних технологій у навчанні учнів………………………………………………………………………………13

2.2. Глобальна мережа Інтернет - один із нових напрямків методики

навчання іноземних мов…………………………………………………………19

2.3. Використання арт-технологій у навчанні англійської мови

в початковій школі………………………………………..……………………21

Висновки…………………………………………………………………………24

Використана література……………………………………………………….26Вступ

Темою дослідницької роботи є: «Використання сучасних методів навчання на заняттях гуртка англійської мови у початковій школі».

Актуальність роботи полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку шкільної освіти однією з найбільш актуальних проблем, що вимагає нових шляхів вирішення, є необхідність якісного поліпшення знань англійської мови.

Основні функції іноземної мови як навчального предмету полягають у розвитку загальної мовної здібності вихованця, у формуванні та розвитку здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як спосіб залучення до іншої національної культури. Всі ці функції навчального предмета реалізуються з перших кроків навчаня.

Молодший шкільний вік є найбільш сприятливим для засвоєння іноземної мови. Природна допитливість, відсутність «застиглої» системи цінностей, імітаційні здібності, відсутність психологічного бар'єру страху у використанні іноземної мови як засобу спілкування сприяють ефективному вирішенню завдань, що стоять перед керівником гуртка іноземної мови. Пріоритетними є творчі завдання, які виконуються в ігровій формі, що сприяє становленню їх здібностей і створює сприятливий психологічний клімат, полегшуючи вивчення мови. Граючи, співаючи, вивчаючи вірші та використовуючи мультимедійні технології, діти легко засвоюють складні поняття, стають розкутими у спілкуванні, і вивчення іноземної мови перетворюється на захоплююче заняття.

Це сприяє міцному і вільному практичному оволодінню мовою, несе в собі великий інтелектуальний та моральний потенціал.

Сучасні методи навчання розвивають довгострокову, зорову, слухову пам'ять, увагу, вимову, лінгвістичну спостережливість та самоконтроль учнів.

Успішне оволодіння іноземною мовою сьогодні - це необхідна передумова для отримання цікавої роботи в країні і за кордоном, зміцнення дружби з представниками різних країн, для продовження навчання в міжнародних вищих навчальних закладах та професійного росту в обраній області спеціалізації. Однак, на жаль, більшість шкільних програм, за винятком для спеціалізованих лінгвістичних шкіл, передбачають 1-2 уроки англійської мови на тиждень. Цього далеко не достатньо для забезпечення належного рівня знання мови при використанні традиційних методів і форм роботи на уроці. Саме тому на додаткових заняттях гуртка «Спілкуємось англійською», можна більше уваги приділити втіленню нових підходів та технологій, націлених на підвищення мотивації навчальної діяльності школярів, а відповідно і рівня володіння мовою.Мета дослідження: виявити сучасні методи і прийоми, які використовуються на заняттях гуртка англійської мови, для поліпшення мотивації та зацікавленості у вивченні мови.

Об'єктом дослідження є основні цілі і зміст сучасних методів активного навчання.

Завдання дослідження: - охарактеризувати різні види вправ як провідні засоби навчання; - розглянути такі методи активного навчання, як гра, методи комп'ютерних програм та інтернету, рими і розучування пісень, а також зміст цих методів, їх відповідність цілям навчання англійської мови.


Розділ І. Сучасні методи навчання на заняттях гуртка англійської мови у школі І ступеня

1.1. Метод гри в розвитку усного мовлення на заняттях гуртка англійської мови

Про навчальні можливості використання грального методу відомо давно. Багато вчених, що займаються методикою навчання іноземних мов, справедливо звертали увагу на ефективність використання ігрового методу. Це пояснюється тим, що в грі проявляються особливо повно, а часом і несподівано здібності будь-якої людини, а дитини особливо. Саме гра може виконувати виняткову роль посилення пізнавального інтересу, полегшення складного процесу навчання, створення умов для формування творчої особистості учнів, а також вивести професійну майстерність вчителя на рівень сучасних технологій.

Звернемося до історії виникнення ігрової діяльності. Ігрове навчання має глибокі історичні корені. Відомо наскільки гра багатогранна: вона навчає, розвиває, виховує, соціалізує, розважає і дає відпочинок. Але історично одним із перших її завдань є навчання. Не викликає сумніву, що гра практично з перших моментів свого виникнення виступає як форма навчання, як первинна школа відтворення реальних практичних ситуацій з метою їх освоєння. Ще в древніх Афінах (VI-IV століття до н.е) пафос практики організованого виховання і навчання проймав принцип змагання (агоністики). Діти, підлітки, юнаки постійно змагалися в гімнастиці, танцях, музиці, словесних суперечках, самостверджуючись і відточуючи свої найкращі якості. Тоді ж зародилися військові ігри - маневри, штабні навчання, розігрування "боїв". У Х столітті в школах серед методів навчання також популярні були змагання школярів, зокрема, в риториці. Рутинне навчання виглядало так: вчитель читав, давав зразки тлумачення, відповідав на запитання, організовував дискусії. Учні вчилися цитувати напам'ять, робити переказ, коментар, описи (ексфрази), імпровізації (схеди). Таким чином, можна стверджувати, що школяр - це "маленький дорослий", у якого починають формуватися найважливіші процеси. І дуже важливо, на наш погляд, щоб діти не відчували велике навантаження шкільної програми, а гра - здатна допомогти цьому. У формі ігрової діяльності можна завжди легко і швидко пояснити якийсь новий матеріал, відпрацювати складні моменти, прикрасити нудну рутинну щоденного навчання, і що найголовніше, зацікавити дітей у вивченні англійської мови з дитинства.

У даній роботі хотілося б представити фрагмент заняття "The ABC", з використанням гри, при закінченні вивчення англійського алфавіту. Мета даного заняття - перевірити знання, вміння, навички з теми "Англійський алфавіт". Завдання, поставлені вчителем - перевірити:вміння називати букви; вміння називати звуки; знання порядку букв в алфавіті; знання лексики на деякі букви алфавіту; навички складання раніше вивчених слів з певної кількості букв; вміння вставляти пропущені букви, при наявності сусідніх, так, щоб виходили значущі частини мови; навички написання букв англійського алфавіту; розпізнавання малих літер і заголовних букв; розпізнавати голосні і приголосні.

Як супутні завдання можна відзначити: розвиток вміння усного спілкування; розвиток умінь навчального співробітництва при виконанні колективних завдань; стимулювання інтересу учнів до вивчення англійської мови.

Гра побудована на розбитті класу на дві команди, які в подальшому виконують ряд завдань змагального характеру. Дана гра також навчає груповим видам роботи, вмінню працювати в команді. В основу гри покладено завдання на перевірку знань учнів алфавіту, написання, вимови букв і звуків, відміну голосних і приголосних, розпізнаванні слів у ряді букв, тобто практичне використання букв при написанні слів і їх вимові. Дані завдання відповідають віку, знанням та інтересам учнів. Учні проявляють більшу активність і зацікавленість у ході проведення гри, енергійні і задоволені, отримують позитивний настрій, так само як і вчитель. Крім того, можна відзначити, що інтерес до іноземної мови стає ще більшим.

Дидактичним завданням даного етапу заняття є засвоєння даного матеріалу, а також готовність учнів до подальшого вивчення англійської мови. Ще один приклад методу: на одному з занять під час мовної зарядки був використаний наступний ігровий елемент: вчитель бере невеликий гумовий м'ячик і зі словами "Let` s play with a ball and answer my questions!" Кидає його учневі і задає питання, учень, у свою чергу відповідаючи на запитання кидає м'яч назад вчителю.

Фрагменти занять з використанням ігрової діяльності являють собою систему в основному високого рівня цілісності, так як всі етапи логічні й пов'язані між собою. Ігрову діяльність можна застосовувати не тільки на основному етапі уроку. Можна вводити ігрові елементи і при перевірці домашнього завдання, і на початкових етапах заняття - це допоможе залучити всіх учнів в роботу, а також урізноманітнити хід уроку. Ще однією важливою вимогою при проведенні різного роду ігор є використання всілякої наочності. Крім того, вчитель повинен завжди пам'ятати про такі елементарні вимоги, як відповідність гри віку дітей, не можна допускати такого моменту, коли в грі задіяні не всі учні. Також потрібно впевнитися, що інструкція зрозуміла і засвоєна всіма і учні готові до здійснення ігрової діяльності.

Також не варто забувати і про те, що, обговорюючи проведену гру, оцінюючи участь у ній школярів, вчителю варто виявити такт, особливо при оцінці результатів гри. Негативна оцінка діяльності її учасників неминуче приведе до зниження активності. Бажано почати обговорення результатів гри з вдалих моментів і лише потім перейти до недоліків.

Таким чином, вивчивши роль гри у процесі навчання та розглянувши необхідність застосування дидактичних ігор на заняттях гуртка англійської мови можна зробити висновок, що навчання в ігровій формі значно полегшує процес навчання і добре розвиває усне мовлення в учнів початкових класів. Гра - чудовий спосіб змусити учнів активно працювати на уроці.1.2. Методика використання віршів і рим для засвоєння мовного матеріалу

Як показує досвід, вчителі часто нехтують віршами і римуванням на уроках англійської мови. А в разі їх застосування звертаються лише до традиційних творів, що викликає зневажливе ставлення учнів. Або ж для багатьох викладачів вся робота зводиться до "прослуховування" і "заучування", тому учні часто навіть не розуміють сенсу завчених ними віршів. Проблема використання віршів і римівок заслуговує належної уваги на всіх ступенях навчання, починаючи з початкового, закінчуючи старшим, оскільки підвищується ефект навчання мовного матеріалу. У дітей зазвичай нестійка увага. Тому обов'язково в плані заняття необхідно передбачати види робіт, які знімають напругу, перемикають увагу дітей, викликають позитивний емоційний настрій. Розучування віршів відповідає віковим і психологічним особливостям дітей. Вони легко завчають, володіють такими ознаками, як ритмічність, звукова повторюваність. Розучування віршів доставляє дітям задоволення. А те, що пережито емоційно позитивно, надовго залишається в пам'яті, залишаючи слід у свідомості дитини. Завдяки римі легко активізуються в усному мовленні лексико-граматичні структури.Методика використання віршів і рим

Керівник гуртка має приділяти велику увагу підбору віршів, в основу яких покладені принципи: тематичний, пізнавальний та дидактичний. Викладач знайомить дітей з біографією і творчістю поета. На дошці вже заздалегідь написані незнайомі слова з транскрипцією. Потім вчитель приступає до фонетичної зарядки. Повідомляє учням назву вірша. Читають 1 раз.

Далі вчитель просить дітей здогадатися про що йде мова. Проводить відпрацювання найбільш важких слів, словосполучень, структур. Потім організовує індивідуальне повторення слів і структур. Далі викладач просить кожного прочитати вірш. Під час його прочитання учитель підходить до кожного учня і прислухається, чи правильно він промовляє матеріал. Потім вчитель допомагає перкласти вірш на українську мову.

Потім викладач пропонує учням спробувати свої сили в перекладі даного вірша. Повідомляє, що кращі роботи помістять на стенд, і будуть виявлені переможці. Таким чином, у дітей з'являється принцип суперництва і бажання перемогти. Даний вид роботи розкриває творчі здібності дітей, прищеплює інтерес до іноземної мови. Цей вид роботи позитивно впливає на учнів. Діти із задоволенням працюють з поезією, що розвиває граматичні, лексичні навички та пам'ять. Отже, роль віршів і римівок в даний час дуже велика. Римування на заняттях англійської мови - це засіб активізації і настрою учнів на роботу, так як, виконані у вигляді віршиків або пісень, вони допомагають зняти напруженість і скутість. Поезія грає величезну роль як засіб розвитку дитячої мови і таких її компонентів, як дихання, дикція, слух, темп, вміння регулювання силу голосу. Вірші і римування також сприяють поліпшенню пам'яті.1.3. Розучування пісень - метод розвитку усного мовлення школярів

Пісенний і музичний матеріал може успішно використовуватися не лише при навчанні аспектам мови, але і при формуванні мовної діяльності, особливо усного мовлення. На початковому етапі навчання англійської мови монологічне і діалогічне мовлення школярів дуже просте, оскільки його розвиток значною мірою залежить від розвитку їх мовленнєвої діяльності рідною мовою. Мовні кліше вводяться і заучуються дітьми цілком, без граматичного або структурного аналізу фраз або словосполучень. Принциповим моментом тут є використання автентичного мовного зразка, і тут пісні і вірші мають багато переваг перед прозовим матеріалом. Вони легко вводяться, легко запам'ятовуються, співати можна хором, що знімає психологічний прес з невпевнених у собі учнів. У дійсному пісенному матеріалі часто зустрічаються цілі фрази і окремі лексичні одиниці, характерні саме для розмовної мови. Наприклад, добре відома англійська дитяча пісенька «Hello», у приспіві якої неодноразово повторюється привітальна фраза «How do you do?» , яка вводиться в контексті пісенного сюжету зустрічі різних людей, швидко запам'ятовується і сама фраза, і ситуація, коли потрібно її використовувати. Пісня «Who is afraid of big black spiders?» вчить питально-відповідальному діалогічному спілкуванню, вмінню давати короткі відповіді, широко використовувати в побутовій розмовній мові. Широко відома пісня «Good morning!» по суті, є цілим готовим діалогом, за допомогою якого діти вчаться вітатися, питати як йдуть справи і прощатися. Дуже ефективним способом запам'ятати як запитати про час і правильно відповісти на це питання є розучування пісень «What do you do at this time?» і «What does the clock say?» . Крім того, сам процес заучування пісень напам'ять і відтворення їх на уроках спочатку хором, а пізніше і індивідуально або парами служить розвитку навички говоріння іноземною мовою. Діти охоче і легко вчать вірші та пісні, як рідною, так і іноземною мовою. Римована мова є для них звичною і більш природною, ніж проста, саме тому, що їм легше запам'ятати інформацію в римованому вигляді. Ця психологічна особливість пам'яті учнів активно використовується при навчанні їх англійської мови.1.4 Використання казкового фольклору на заняттях гуртка

англійської мови

Використання казкового фольклору на заняттях спрямоване на підвищення ефективності діяльності учнів. Широке застосування казок сприяє формуванню лінгвістичної компетенції учнів. Зміст текстів казок сприяє розширенню активного запасу слів, які вивчаються. Драматизація казок сприяє створенню психологічного комфорту на уроці. Вони допомагають розвантажити свідомість учнів, зняти негативні емоції, створити сприятливу дружню атмосферу спілкування на уроці, яка так необхідна на уроці і вчителю, і учням. Казковий фольклор також є одним з важливих засобів морального виховання особистості. Вивчення казок захоплює дітей. Казка, в свою чергу, впливає на їх емоційний стан: знижує тривогу і негативні прояви, даючи поживу для сприйняття, співпереживання і спілкування з улюбленими героями, для їх власної творчості. Використовуючи казки на заняттях, учні знайомляться з героями, традиціями, знаходять спільне з українськими казками. У цьому процесі важливо використовувати автентичний матеріал. За допомогою казки вчитель може розвивати практично всі навички та вміння, навчити передбачати, розповідати про її зміст. Поряд з цим важливо дати учням наочне уявлення про життя, традиції, мовні реалії англомовних країн. Ефективність використання казки при навчанні мовлення залежить не тільки від точного визначення її місця в системі навчання, а й від того, наскільки раціонально організована структура заняття, як погоджені навчальні можливості казки із завданнями навчання. У структурі заняття для навчання усного мовлення можна виділити чотири етапи: • підготовчий - етап попереднього зняття мовних і лінгвістичних труднощів;

 • сприйняття казки при первинному прочитанні - розвиток умінь сприйняття інформації;

 • контроль розуміння основного змісту;

 • розвиток мовних навичок і умінь усного мовлення.

Підготовча робота:

Учням повідомляється назва казки і пропонується здогадатися, про що буде вона. Потім вводиться нова лексика, яка необхідна для розуміння казки і призначена для активного оволодіння. Нова лексика вводиться перед прочитанням кожного акту. Особлива увага приділяється фразеологізмам, проводиться країнознавчий коментар. Перед читанням кожної частини (акта) учні отримують установку: • Хто головний герой;

 • Як ми до нього ставимося;

 • Що він зробив;

Перевірка розуміння основного змісту:

Спочатку учні відповідають на питання, поставлені перед учителем перед прочитанням. Потім можна використовувати вправи типу: Обери правильну відповідь , Розташуй пропозиції в логічній послідовності та інші. Комунікативне говоріння можна стимулювати за допомогою різних завдань. • опиши головного героя;

 • розіграйте діалоги між героями;

 • прокоментуйте поведінку героя;

 • які ідіоми ми будемо використовувати, описуючи героя;

Елементи казок також широко використовуються для навчання фонетики на початковому рівні навчання.

Широко використовуються на сучасних заняттях гуртка англійської мови так звані «fractured fairy tales» або «фрагментовані казки». Такі казки створюються на основі традиційних казок. Вони видозмінені найнесподіванішим способом, так щоб представити стару казку в новому смішному і гумористичному вигляді. Наприклад, можна змінити героїв, хід подій, додати більш сучасну лексику. У підсумку виходить кумедна пародія, що користується інтересом у учнів. Зазвичай учнем пропонується список добре відомих казок таких, як «The Three Bears» і т.д. Використовуючи знайомих героїв з казок, добре відомі сюжети, діти створюють «фрагментовані» версії казок . Так можна змінити місце і час дії, сюжет, послідовність подій, ввести в казку героїв інших оповідань, мультфільмів. Такий вид діяльності рекомендується використовувати на 3 або 4 ступені навчання мови і в школах з поглибленим вивченням англійської мови у початковій школі.Розділ ІІ. Використання мультимедійних технологій на заняттях гуртка англійської мови

2.1. Метод використання комп'ютерних технологій у навчанні учнів

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій дозволяють значно підвищити ефективність процесу навчання іноземної мови. Використання мультимедійних програм при навчанні лексики особливо актуально на заняттях гуртка англійської мови в сучасній школі.Мультимедіа дозволяє одночасно проводити операції з нерухомими зображеннями, динамічними зображеннями (відеофільмами, анімованими графічними образами), текстом і звуковим супроводом. Синхронний вплив на слух і зір дитини підвищує обсяг, і ступінь засвоєння переданої в одиницю часу інформаціі.

Об'ектом даного методу є - процес навчання іншомовної лексики учнів початкової школи за допомогою комп'ютерних технологій.

Предмет дослідження - навчання іншомовної лексики учнів початкової школи за допомогою комп'ютерних технологій. А метою дослідження є – теоретичне обгрунтування методики застосування комп'ютерних технологій у процесі навчання іноземних мов та розробка практичних вправ для навчання лексики за допомогою комп'ютерної програми. Використання комп'ютера представляє певні зручності і для вчителя, оскільки він не має можливості принести до школи всі потрібні йому предмети, а їх наочне зображення вимагає великої витрати часу. Специфіка предмета «Іноземна мова» полягає у формуванні комунікативних компетенцій, тобто навчанні різним видам мовної діяльності: говорінню, читанню, аудіюванню. Таким чином, враховуючи специфіку навчального предмета «Англійська мова», виділяємо основні аспекти роботи з ІКТ:

 • семантизация лексичних та граматичних матеріалів;

 • здійснення наочної і опорної підтримки;

 • проведення проміжного та підсумкового контролю;

 • використання презентацій Power Point у творчій діяльності учнів;

 • використання відеоматеріалів;

Залучення ІКТ в практику навчання англійської мови є не тільки засобом підтримки мотивації, а й допомагає у вирішенні дидактичних завдань:

 • формуванні вміння читання;

 • поповненні словникового запасу учнів;

 • підвищенні пізнавальної активності учнів;

 • вдосконаленні їх знань з предмета;

Сучасні технології залучають учнів і є одним з головних їхніх інтересів. Презентація допомагає проілюструвати будь-який виступ, як вчителя, так і учня. Тому при роботі над проектом учні активно використовують комп'ютер та Інтернет-ресурси. Зрозуміло, що кожен учень має свій багаж знань, умінь і навичок, і проекти відрізняються за змістовностю і якістю, але вони виконані у співпраці з однокласниками або вчителем. При цьому учні бачать реальний практичний результат. Вони будують нові відносини. Свої роботи вони швидше пред'являють своїм товаришам, аніж вчителю. Тут важливо показати свої здібності, приховані таланти, знайти свою модель демонстрації, захистити свою позицію, думку. Проект допомагає нам перевірити рівень сформованості вміння читання і навичок усного мовлення, так само розвиває в учнів уміння знаходити відповідну інформацію, відстоювати свою точку зору, творчо мислити. Тим самим вирішуються такі соціальні та виховні завдання, як:

 • розвиток творчого потенціалу;

 • формування комунікабельності;

 • підвищення ефективності самостійної роботи учнів;

 • підтримання освітньої ініціативи школярів.

Головним критерієм при оцінці проекту є використання мовних засобів, але і комп'ютерне оформлення теж враховується. Ми аналізуємо висловлювання учнів, стежимо за тим, як засвоєна лексика, чи правильно вони вживають граматичні структури. Наявні помилки обов'язково розбираються, виправляються, а прогалини відпрацьовуються на наступних уроках. Освітній потенціал ІКТ як засобу навчання широко використовується на заняттях для здійснення наочної і опорної підтримки навчання мови. Тут ми використовуємо тексти та фотоматеріали. Застосовуємо деякі слайди в якості роздаткового матеріалу. Наприклад: схеми, таблиці, опорні роздруківки текстів. При вивченні лексики ефективно сприймаються і запам'ятовуються учнями слайди-картинки, які знаходяться в Інтернеті. Він пропонує всілякі флеш-картинки з різної тематики. Такі завдання як Complete Word net (закінчити словникову павутину), Complete the sentence (продовжити речення), Fill in the necessary word (вставити пропущене слово) дають можливість управляти увагою учнів, зачіпають емоційну сферу дітей, дозволяють закріпити лексику з певної теми. Вважаємо головною метою нашої роботи - формування компетенцій.

Слід пам'ятати, що комунікативна компетенція тісно пов'язана з культурознавчою, а також країнознавчою компетенцією на заняттях гуртка англійської мови. Учням дається можливість знайомства з культурою країни. Тут ІКТ як засіб наочності дає великі можливості, урок стає більш яскравим і незабутнім. Велика увага формуванню країнознавчої компетенції приділяється на заняттях гуртка груп середнього рівня. Пропонуються такі теми як «Географічне положення Британії», «Традиції та свята», та ін. Використовуючи можливості комп'ютера, складаються уроки-презентації. Маючи серії занять по конкретній темі, їх можна поступово складати в систему. На таких заняттях показується велика кількість матеріалу за короткий відрізок часу. Картинки, малюнки, коментарі до них, міняють один одного, залучаючи кожного учня в процес навчання. Наприкінці презентації обов'язково проводиться перевірка розуміння. Це можуть бути питання з утримання побаченого, кросворд, тест на вибір правильного варіанту. При здійсненні контролю цікаво і прийнятно інтерактивне тестування за допомогою модуля тестування і голосування ACTIVOTE, який дозволяє спростити процес контролю і опитування. Учні відповідають на поставлені питання, а інформація від них відразу автоматично обробляється, дозволяючи вчителю оцінити їх знання. Таким чином, проводиться контроль читання і розуміння тексту (Reading Comprehension), контроль граматичних навичок певного явища, контроль аудіювання (Listening Comprehension). Учні швидко адаптуються до нових засобів навчання і з бажанням включаються в роботу. При такому виді контролю кожен учень сам обмірковує і виконує завдання за встановлений йому час. І питання про суб'єктивність оцінювання знімається.Метод і прийоми комп'ютерних програм, які передбачають

навчанню лексики на заняттях гуртка англійської мови

Давайте розглянемо можливості використання комп'ютера на всіх етапах навчання лексиці. Ознайомлення зі словами включає розкриття їх форми, значення й вживання. Використання комп'ютера дозволяє формувати графічний образ слова одночасно з його звуковим і моторним чином. На етапі показу, на екрані з'являються слова і відповідні їм картинки. Одночасно з графічним зображенням слів молодші школярі мають можливість прослухати слово (при цьому відбувається формування звукового образу слів). Письмова фіксація лексики сприяє зміцненню зв'язків слів (слухових, зорових) і сприяє тим самим, їх кращому запам'ятовуванню. Зорове і слухове сприйняття допомагає дитині активно, свідомо засвоїти лексичний матеріал. Етапи роботи з комп'ютерними програмами наступні: демонстрація, закріплення, контроль.

На прикладі комп'ютерної програми "English on holidays" розглянемо ці етапи.

На I-му етапі - введення лексики, наприклад, по темі "Weather". Використовуючи демонстраційний комп'ютер, учитель вибирає автоматичний режим: на екрані з'являються картинки, що зображують природні явища: сніг-snow, злива-shower, гроза-thunderstorm, похмуро-humidity, паморозь-drizzle, ясно-clear, сонячно-sunny, холодно-cold, хмарно-cloudy, град-hail та інші. Потім йдуть фрази: a beautiful day! - Який прекрасний день! Awful weather! - Яка жахлива погода! It usually as hot as this? - Тут завжди так жарко? 'S the forecast for tomorrow? - Який прогноз погоди на завтра? 'S windy! - Дме сильний вітер! 'S raining - йде дощ. Учні дивляться і слухають. Час роботи - приблизно 1 хвилина.

На II-му етапі йде робота з відпрацювання вимови і закріплення лексики. Учитель або учень перемикає програму з автоматичного режиму в звичайний, клацає мишкою навівши стрілку на потрібне слово або фразу. Учні повторюють за диктором хором. При наявності в класі декількох комп'ютерів, учні працюють індивідуально або парами, використовуючи навушники і мікрофон. Час роботи - приблизно 5 - 10 хвилин, воно залежить від кількості слів досліджуваної теми.

На III-му етапі проводиться контроль вивченої лексики. Учні вибирають завдання, що містять різну кількість питань по темі: 10, 20, 30. По закінченні складання іспиту на екрані з'являється таблиця результатів у відсотках. Звичайно, кожен учень прагне домогтися кращих результатів. Якщо в класі тільки один комп'ютер, він використовується як демонстраційний при введенні і фронтальному закріпленні лексики. Контроль тематичної лексики можна здійснювати, індивідуально використовуючи роздатковий матеріал - картки. Завдання на картках можуть бути аналогічні завданням комп'ютерної програми, наприклад:

Вкажіть правильний варіант перекладу:

сніг - tennis, shower, snow, umbrella, thunderstorm, boxing, basketball

Яке з написаних слів є зайвим за змістом:

February, cool, december, November, January

Комп'ютер допомагає організувати і контроль лексики на всіх етапах її вивчення. При навчанні з використанням комп'ютера учні виконують вправи одночасно, при цьому кожному учневі відразу ж повідомляється результат. Без застосування ЕОМ вчителю дуже складно перевірити виконання всіх вправ усіма учнями одночасно через нестачу часу на уроці. У зв'язку з цим вчитель передбачає, що якщо школяр вміє виконувати якусь операцію з лексичним матеріалом при виконанні одного конкретного завдання, то він, напевно, вміє виконувати цю ж операцію (або аналогічну) в інших вправах, які у цього учня не перевірялися. Вчителю доводиться робити висновки про рівень сформованості лексичних навичок на основі окремих відповідей не тільки в окремих дітей, але і у всього класу. Контроль з боку вчителя полягає в безпосередньому спостереженні за виконанням тренувальних вправ, при цьому вчитель викликає окремих учнів, щоб перевірити, правильно чи неправильно воно виконано, або використовує відстрочену перевірку в усній і письмовій формі. А зволікання в повідомленні результатів учню (при відстроченому контролі) назад пропорційно ефективності тренування. При навчанні з використанням комп'ютера контроль здійснюється на всіх етапах навчання лексики за рахунок того, що з його допомогою вирішується проблема зворотного зв'язку.

Перевага використання електронних підручників.

Використання електронних підручників дає можливість зменшити навантаження на викладача і зацікавити велику кількість учнів. Мультимедійні програми забезпечують зворотний зв'язок і економлять час, який потрібно витратити на пошук матеріалу. Сучасне заняття англійської мови може доповнитись демонстрацією анімаційних ефектів, а також їх озвучуванням. Завдяки комп'ютерним програмам, учень сам може вибрати мету і завдання навчання. Одні призначені для закріплення отриманої інформації, а інші дозволяють засвоїти щось нове. Структура сучасного заняття англійської мови передбачає використання ігрових програм, які дозволяють сформувати навчання зі стимулюванням ініціативи, творчого мислення, а також розвитку вміння спільної дії. Електронний пристрій дозволяє розширити рамки традиційного навчання англійською мовою, який забезпечує зворотний зв'язок і інтерактивність навчання. Робота з таким підручником - це нові можливості для учня. Він не тільки засвоює англійську мову через візуальну та аудіо передачу інформації, але і проявляє підвищений інтерес до навчання, що дозволяє значно поліпшити якість навчання іноземним мовам. Таким чином, комп'ютер створює умови для індивідуалізації та інтенсифікації процесу навчання лексики, забезпечуючи виконання рівних за складністю вправ усіма школярами одночасно.2.2. Глобальна мережа Інтернет - один з нових напрямків методики навчання іноземних мов

Одним з найбільш революційних досягнень за останні десятиліття, яке значно вплинуло на освітній процес в усьому світі, стало створення всесвітньої комп'ютерної мережі, що отримала назву Інтернет, що буквально означає "міжнародна мережа" (англ, international net ). Використання кібернетичного простору (syberspace) у навчальних цілях є абсолютно новим напрямком загальної дидактики і приватної методики, так як відбуваються зміни, які зачіпають всі сторони навчального процесу, починаючи від вибору прийомів і стилю роботи, кінчаючи зміною вимог до академічного рівня навчаються.

Інтернет - це міжнародне багатонаціональне, культурне товариство, чия життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей у всьому світі, які говорять одночасно - сама гігантська за розмірами та кількістю учасників розмова, яка коли-небудь відбувалася. Включаючись у нього на уроці іноземної мови ми створюємо модель реального спілкування.

Першорядне значення надається розумінню, передачі змісту і вираженню сенсу, що мотивує вивчення структури і словника іноземної мови, які служать цій меті. Таким чином, увага учнів концентрується на використанні форм, ніж на них самих, і навчанні граматиці здійснюється непрямим чином, в безпосередньому спілкуванні, виключаючи чисте вивчення граматичних правил. Оволодіння комунікативною і міжкультурною компетенцією неможливо без практики спілкування, і використання ресурсів Інтернет на уроці іноземної мови в цьому сенсі просто незамінне: віртуальне середовище Інтернет дозволяє вийти за тимчасові і просторові рамки, надаючи її користувачам можливість автентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох сторін теми . Однак не можна забувати про те, що Інтернет - лише допоміжний технічний засіб навчання, і для досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання в процес уроку.Заняття гуртка англійської мови з використанням технології «Інтернет»

В даний час пріоритет віддається комунікативності, інтерактивності, автентичності спілкування, вивчення мови в культурному контексті, автономності та гуманізації навчання. Дані принципи роблять можливим розвиток міжкультурної компетенції як компонента комунікативної здібності. У даній роботі зроблена спроба виявити шляхи і способи оптимізації навчального процесу за допомогою ще одного методу - технологій Інтернет. Використання Інтернету в комунікативному підході як не можна краще мотивовано: його мета полягає в тому, щоб зацікавити учнів у вивченні іноземної мови за допомогою накопичення і розширення їх знань і досвіду. Учні, повинні бути готові використовувати мову для реальної комунікації поза заняттями, наприклад, під час відвідування країни досліджуваної мови, під час прийому іноземних гостей, при переписці, при обміні аудіо-та відеокасетами, результатами завдань і т.п. зі школами або друзями в країні мови, що вивчається. При цьому термін комунікативність не повинен розумітися вузько, чисто прагматично. Не можна не погодитися з І.Л. Бім, що комунікативність не зводиться тільки до встановлення за допомогою мови соціальних контактів, до оволодіння туристською мовою. Це залучення особистості до духовних цінностей інших культур - через особисте спілкування і через читання. Цей підхід, реалізований в Інтернеті, приваблює учнів шляхом зосередження на темах і надання їм можливості вибору текстів і завдань для досягнення цілей програми.Навчаючи справжнього мови, Інтернет допомагає у формуванні вмінь і навичок розмовної мови, а також у навчанні лексики і граматики, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність. Більш того, Інтернет розвиває навички, важливі не тільки для іноземної мови. Це, насамперед, пов'язано з розумовими операціями: аналізу і синтезу, абстрагування, ідентифікації, порівняння, зіставлення, вербального і смислового прогнозування і попередження і т.д. Таким чином, навички та вміння, що формуються за допомогою Інтернет-технологій, виходять за межі іншомовної компетенції навіть у рамках "мовного" аспекту. Інтернет розвиває соціальні та психологічні якості навчаються: їх впевненість в собі і їх здатність працювати в колективі; створює сприятливу для навчання атмосферу, виступаючи як засіб інтерактивного підходу.

Висновок: Розглянувши даний розділ можна сказати, що раціональне використання сучасних технічних засобів навчання іноземних мов дозволяє:

 • Заповнити відсутність іншомовного середовища на всіх етапах навчання іноземної мови.

 • Підвищувати мотивацію учнів до навчання іноземної мови.

 • Повніше реалізувати важливий дидактичний принцип наочності.

 • Створити кращі умови для програмування і контролю.

 • Здійснювати навчання з урахуванням індивідуальних типологічних можливостей кожного учня.

 • Забезпечувати прискорене формування та розвиток навичок слухового самоконтролю.

 • Виконувати багато активні види вправ з усіма учнями одночасно, включаючи говоріння.

 • Максимально використовувати аналітичні та імітаційні здібності учнів, повніше мобілізувати їх внутрішні ресурси.

2.3. Використання арт-технологій у навчанні англійської мови у початковій школі

Шкільні педагоги та психологи вже багато років вводять в навчання різні педагогічні технології, що дозволяють зробити педагогічний процес більш насиченим і цікавим. Однією з таких ефективних технологій може стати включення у викладання різних арт-технологій. В основі арт-технологій, застосовуваних у педагогіці і психології, лежить використання технік і прийомів арт-терапії. Вперше термін «арт-терапія» був ужитий А.Хіллом в 1938 році. В даний час крім цього терміна можуть використовуватися близькі за значенням назви: «терапія творчістю», «арт-терапевтичні технології», «арт-психологія», «креативна терапія», «терапія творчим самовираженням».

На думку М.Ю. Алексєєвої, під арт-терапією в школі розуміється один з напрямків у роботі педагогів і психологів, спрямований на ефективний розвиток творчого початку школярів. Близьке за змістом визначення дає М.І. Кисельова, відзначаючи, що арт-терапія є методом, пов'язаним з розкриттям творчого потенціалу індивіда, вивільненням його прихованих енергетичних резервів і, в результаті, знаходженням їм оптимальних способів вирішення своїх проблем. До арт-технологій відноситься використання: засобів ілюстративної наочності (фотографій, картин, карикатур, діаграм, колажу, слайдів); казок; пісень; віршів; ігор; кінематографа; комп'ютерного творчості; театральних постановок; танцю; малювання.

Спонтанність, креативність та творчість є найважливішими складовими частинами арт-технології. На нашому практичному досвіді, включення арт-технологій може бути дуже корисним у процесі навчання англійської мови учнів початкової школи. Даний підхід дозволяє вчителю підвищити мотивацію учнів, і внаслідок цього покращити їх успішність. Практика показує, що дитина успішніше засвоює матеріал на уроці в тому випадку, коли він зацікавлений. Застосування елементів арт-технологій в навчанні іноземної мови включає фантазію, уяву, інтуїцію, творче мислення, що благотворно позначається на емоційному стані учнів. Багато вчителів відзначають великі потенційні можливості творчої гри в якості засобу навчання англійській мові. Завдяки іграм активізуються всі пізнавальні процеси учнів: увагу, пам'ять, мислення, творчі здібності. Гра може стати ефективним засобом, що допомагає вчителю іноземної мови перетворити досить складний процес навчання в захоплюючу і улюблене учнями заняття. Ігри можуть використовуватися на будь-якому етапі навчання англійській мові і з будь-якої вікової групою. Одним із головних завдань на середньому етапі навчання англійської мови в школі є постановка правильної вимови. Тому особливу увагу необхідно приділити такого етапу уроку, як фонетична зарядка, що проводиться в ігровій формі. Діти краще сприймають і засвоюють матеріал, якщо він якось обігрується, інсценується, в цьому хорошу допомогу надають вірша, пісні і казки. Використання на уроці англійської мови пісень, рифмовок, віршів дозволяє учням оволодіти лексикою і граматичними структурами без особливих зусиль. Включення пісень сприяє формуванню лінгвістичної компетенції учнів, розвиває навички вимови. Зміст текстів пісень і віршів сприяє розширенню активного запасу слів учнів.
Висновки:

Вправи залишаються провідним засобом у досягненні головної мети навчання іноземної мови - формуванні комунікативної особистості, здатної задавати питання, висловлювати свою думку, розповісти про події в минулому, сьогоденні або майбутньому, інакше кажучи, особистості, здатної до спілкування. В даний час стало питання про підвищення рівня освіти, що призвело до використання нових активних методів навчання.

У цій роботі були розглянуті такі методи, як гра, метод розучування пісень, римівок і віршів, а також використання комп'ютерних технологій та мережі Інтернет. Суть цих методів полягає в тому, щоб зробити учнів активними учасниками освітнього процесу, підвищити їх мотивацію, зацікавити їх досліджуваним предметом. Як показує практика, все це призводить до підвищення рівня оволодіння іноземною мовою, що в даний час особливо важливо, у зв'язку із збільшеними вимогами до випускників. Від уміння керівника гуртка правильно організувати заняття і грамотно вибрати ту чи іншу форму його проведення залежить багато в чому ефективність навчального процесу. Сучасному педагогу важко не загубитися у прийомах і засобах навчання і найбільш важливим завданням для нього є виділення найбільш ефективних, творчо-спрямованих. Яскравість, образність, фантазія у віршах для дітей пробуджують у них інтерес до іноземної мови.

Розучування віршів - активний прийом поповнення словникового запасу дітей. Ритмічний і мелодійний малюнок віршів, чітка рима і повторюваність мовних одиниць значно полегшують і прискорюють засвоєння і закріплення лексики. В ході написання роботи ми докладно вивчили проблему використання ігрової діяльності на заняттях гуртка англійської мови в молодшому шкільному віці, виявили її позитивний вплив на засвоєння, відпрацювання і повторення навчального матеріалу. Розглянули різні вимоги до ігор, виявили необхідність врахування віку дітей, їх інтересів, а також правильність підходу по залученню кожної дитини в гру. Крім того, ми розглянули різні види класифікацій, і переконалися на практиці, що існує величезна кількість різноманітних ігор та ігрових методик, яких часом важко класифікувати по одному-якою ознакою. З точки зору організації словесного матеріалу гра не що інше, як мовленнєва вправа - століття високих технологій. У керівників гуртків з'явилася можливість використовувати на заняттях різні технічні засоби, такі як комп'ютер, відео та аудіо апаратуру, супутникове телебачення, Інтернет і багато іншого. А це дозволяє зробити уроки іноземної мови більш цікавими і продуктивними, підвищити в учнів мотивацію до вивчення іноземної мови. Адже використовуючи новітні технічні засоби, учні не просто вивчають іноземну мову, але й можуть повноцінно його використовувати, наприклад, спілкуючись із закордонними однолітками, як по електронній пошті (що дозволяє учням тренуватися в листі), так і, використовуючи веб-камеру (що дозволяє учням тренуватися в говорінні). Нетрадиційні форми проведення уроків дають можливість не тільки підняти інтерес учнів до досліджуваного предмета, а й розвивати їх творчу самостійність, навчати роботі з різними джерелами знань. Такі форми проведення занять "знімають" традиційність уроку, оживляють думку. Однак необхідно відзначити, що занадто часте звертання до подібних форм організації навчального процесу недоцільно, так як нетрадиційне може швидко стати традиційним, що, в кінцевому рахунку, призведе до падіння в учнів інтересу до предмета.Використана література:

1. Азімов Є.Г Словник методичних термінів (теорія і практика викладання мов)/Е.Г. Азімов, О.М. Щукін. - СПб: Златоуст, 1999.

2. Алексєєва М.Ю. Розвиток творчого мислення молодших школярів засобами арт-терапії (на матеріалі навчання іноземної мови). Дис. канд. пед. наук. - Курськ, 2007. - 244 с.

3. Аникеева Н.П. Психологічний клімат у колективі: наукове видання/Н.П. Аникеева. - М.: Просвещение, 1989. - 223 с.

4. Бочарова Л.П. Ігри на уроках англійської мови на початковій і середній ступені навчання// Іноземні мови в школі. № 3 - 1996 - 27 с.

5. Виготський Л.М. Уява і творчість у дошкільному віці/Л.М. Виготський - СПб.: Союз, 1997. - 400 с.

6. Гальскова Н.Д. Сучасна методика навчання іноземних мов: Посібник для вчителя. М.: АРКТИ, 2003, 192 с.

7. Дьяченко Н.П. Вірші, римування та пісні як засіб підвищення ефективності уроку англійської мови: Н.П. Дяченко// Педагогічний вісник. - 2004, № 3. - С. 30-33.

8. Жуковська Р.І. Гра і її педагогічне значення. М., Педагогіка. - 1975.

9. Ілбін М.С. Основні теорії вправ з іноземної мови. Під ред. проф.В.С. Цетлін. - М., "Педагогіка", 1975.

10. Ільїн М.С. Про класифікацію вправ в мовній діяльності. Іноземні мови в школі. - 1961. - № 5. с. 29-34.

11. Карпіченкова Є.П. Роль віршів і пісень у вивченні англійської мови// Іноземні мови в школі. - 1997. № 5. - С. 45-46.

12. Козлов С.Н. Говоріть по-англійськи віршами. - М.: Нова школа, 1994р - 32 с.

13. Колкин Я.М., Устинова Є.С. Еналіева Т.М. Практична методика навчання іноземної мови: Учеб. Посібник для студ. філол. фак. вищ. пед. навч. закладів// 2-е вид., стер. - М.: Академія, 2004. - 264 с.

14. Лізенін С.М., Денісова Л.Г. Граматика в курсі інтенсивного навчання англійської мови в старших класах середньої школи// Іноземні мови в школе.-1992. № 5. С. 16-17.

15. Любченко О.С. Нестандартні уроки англійської мови в школі. - Ростов Н/Д.: Фенікс, 2007. - 301 с.

16. Рогова Г.В., Верещагіна І.М. Методика навчання англійської мови на початковому етапі в загальноосвітніх установах. - М.: Просвещение, 1998.

17. Рогова Г.В., Верещагіна І.М. Методика навчання англійської мови на початковому етапі в загальноосвітніх установах. - М.: Просвещение, 1988, стор 224-267.18. Скалкін В.Л. Комунікативні вправи англійською мовою. - М., 1983. - С.17-19.

19. Соловова Є.М. Методика навчання іноземних мов: базовий курс лекцій: посібник для студентів пед. вузів і вчителів. - 3-е вид. - М.: Просвещение, 2005. - 239 с.

20. Телицин, Т.М. Використання комп'ютерних програм на уроках англійської мови/Т.Н Телицин, А.Ф. Сидоренко// Іноземні мови в школе.-2002. С.41-43.

21. Цвєткова Л.О. Використання комп'ютера при навчанні лексиці в початковій школі/Л.А. Цвєткова// Іноземні мови в школе.-2002. - № 2. - С.43-

Каталог: uploads
uploads -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
uploads -> Методика превентивного
uploads -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Рівненський державний гуманітарний університет

Скачати 364.86 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка