Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра психіатрії та наркології Загальна характеристика органічних включаючи симптоматичні психічних розладів Психічні порушення у хворих при соматичних ендокринних та судиннихСкачати 233.01 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір233.01 Kb.
Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова

Кафедра психіатрії та наркології


Загальна характеристика органічних включаючи симптоматичні психічних розладів Психічні порушення у хворих при соматичних ендокринних та судинних розладах.

Тези лекції з психіатрії

Лектор: к.м.н., доцент Л.Ф.Слободянюк

2012-2013р.р.

Критеріями діагностики симптоматичних психозів є:

а) наявність симптомів основного захворювання;

б) наявність зв'язку в часі виникнення психічних

розладів і симптомів основного захворювання;

в) наявність переважної психопатологічної симптоматики для даного основного захворювання як в статиці, так і в динаміці захворювання.

Симптоматичні психози вивчали ще в початку століття німецькі психіатри. Наприклад, Крепелін і Грезінгер вважали, що кожному інфекційному захворюванню відповідає строго певний психоз з відповідною симптоматикою.

Погляди Крепеліна і Грезінгера були піддані критиці психіатром Бонгоффером, який вважав, що мозок реагує на дію як привнесених шкідливостей, так і ендогенних чинників (гіпоксія, інтоксикація, продукти обміну і так далі) певним набором синдромів і назвав їх екзогенними формами психічного реагування. Тобто мозок має готові типи реакції на ту або іншу шкідливість.

Загальним для цих синдромів є стан зміненої свідомості. Бонгоффер виділив 5 типів екзогенних реакцій:

делірій, оглушення, аменція, епілептиформне збудження і гострий вербальний галюциноз, при якому спостерігається сплутана свідомості.

Але дані форми психічного реагування виникають, як правило, при короткочасній дії на ЦНС вираженої, достатньо сильної шкідливості.

При тривалій дії слабких по силі шкідливостей розвиваються так звані ендоформні психози, депресивні, іпохондричні сенестопатічні, галюцинаторно-параноїдні, конфабуляторні синдроми.

При дії масивних шкідливостей на ЦНС, екзогенний тип психічного реагування наступає не відразу, а через так звані «перехідні синдроми Віка».

Вік вивчав розвиток психічних розладів при дії барбітуратів на добровольцях. При масивних інтоксикаціях, інфекціях і інших шкідливостях ці синдроми спресовані в часі (години, хвилини), услід за якими наступає екзогенний тип реагування.

По ступеню тяжкості Вік розташував синдроми таким чином:

1)астенічні, астеноневротичні і псевдопсихопатоподібні синдроми;

2)афективні синдроми (депресивні, депрессивно-сенестопатичні, маніакальні, ейфорії, дисфорії);

3) галюцинаторно-маячні психози;

4) амнестичні, конфабуляторні з психомоторним збудженням - найважчі .

Перехідні симптоми виникають при переході від нормальної свідомості до порушеної (екзогенний тип реакцій), і навпаки, при виході із стану зміненої свідомості в стан ясної свідомості.

Симптоматичні психози діляться на три групи .

Гострі симптоматичні психози . Тривалість - від декількох годин до 10-15 днів. Спостерігаються при отруєннях, сильних інфекціях, декомпенсації ендокринних розладів.

У продромі - спресовані в часі синдроми Віка. Потім - синдроми зміненої свідомості ( 1 екзогенний тип реакції ).

Вихід з гострого психозу:

а) через синдром Віка до одужання ;

б) вихід в психоорганічний синдром або в деменцію ;

в) перехід в підгостру течію, де домінують синдроми Віка, а потім одужання або перехід в психоорганічний синдром ;

г) летальний результат.

При гострих симптоматичних психозах, окрім екзогенного типу реагування, описаного Бонгофером, проявляється деліріозно-онейроїдний синдром. Онейроїд характеризується мінливістю, калейдоскопічностю галюцинацій.

II. Підгострі і протраговані симптоматичні психози. Тривалість - від 1 до 2-3 місяців.

А) у початковий період - псевдоневротичні і псевдопсихопатоподібні синдроми;

б) у другий період - пролонговані ендоформні синдроми;

в) потім перехід в психоорганічний синдром або недоумство або вихід в одужання через астенію.

III. Хронічні або рецидивуючі симптоматичні психози ведуть до формування синдромів органічного ряду або, інакше, дефектно-органічного ряду:

а) органічний психосиндром;

б)Корсаковський синдром (продуктивний або непродуктивний);

в) судомний синдром;

г) дементний синдром.

Oрганічні психічні розлади (ОПР) - психічні розлади викликані пошкодженням тканини головного мозку.

Термін „органічний”, який використовується в змісті цього розділу, не означає, що полягання в інших розділах цієї класифікації є „неорганічними” в тому сенсі, що не мають церебрального субстрата. У справжньому контексті, термін „органічний” означає, що синдроми, які так кваліфіковані, можуть бути пояснені церебральним або системним захворюванням, що самостійно діагностується, або розладом.

У зв'язку з потенціалом регенерації нервової тканини, вони діляться на оборотні і необоротні.

Термін «органічний психічний розлад» означає загальноструктурний дефект, створений через абстракцію багатьох клінічних картин, іноді дуже несхожих.

Розрізняють три типи органічних психічних розладів:

•олігофренічний тип - огрганічні психічні розлади в яких порушення виникли в ранній період життя, а етіологічний чинник такого типу розладу діяв ще внутрішньоутробно, або в колородовому періоді.

•дементний тип, або (амнестичний синдром), при якому є погіршення пам'яті.

•характеропатичний тип - з наявністю, як правило нормального настрою, а розлади при цьому стосуються емоційної сфери - характеру.

Швейцарський учений Блейлер, класифікував органічні психічні розлади за об'ємом пошкодження ЦНС, у такий спосіб виділив:

•генералізованний психоорганічний синдром ( коли діагностовано розлите пошкодження нервової тканини );

•місцевий ( осередковий ) психоорганічний синдром.
ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОПР, ВКЛЮЧАЮЧИ СИМТОМАТИЧНІ ПО МКХ-10
№ № по МБК-10 НАЙМЕНУВАННЯ ГРУПИ

I F00 Деменція при хворобі Альцгеймера

II F01 Судинна деменція

III F02 Деменція при інших хворобах

класифікованих в інших розділах

IV F03 Невизначена деменція

V F04 Органічний амнестичний синдром, не

викликаний алкоголем або іншими психоактивними

речовинами

VI F05 Делірій, не викликаний алкоголем або іншими

психоактивними речовинами

VII F06 Інші психічні розлади, обумовлені

пошкодженням і дисфункцією головного мозку

VIII F07 Розлади особистості і поведінки викликані

хворобою, пошкодженням або дисфункцією

головного мозку.

IX F09 Інші органічні або симптоматичні психічні розлади.

Невизначені органічні або симптоматичні психічні розлади

Відомо, що захворюванню внутрішніх органів відповідає особлива психологія хворих.

Симптоматичні психічні розлади - соматогенії, що виникають при різних соматичних, інфекційних хворобах і інтоксикаціях і є симптомом основного захворювання.

Не всі психози, що розвиваються при соматичних, інфекційних захворюваннях і інтоксикаціях, є симптоматичними. Нерідкі випадки, коли соматична хвороба провокує ендогенне психічне захворювання (шизофренія, маніакально-депресивний психоз і ін.).

Залежно від тривалості і інтенсивності шкідливості, що діє на організм, психози можуть протікати з екзогенними розладами, ендогенними картинами, а також залишати після себе ті або інші органічні симптоми.

В даний час прийнята наступна класифікація симптоматичних психозів.

1. Гострі симптоматичні психози, що в більшості випадків протікають із потьмаренням свідомості.

2. Протраговані (проміжні) психози без розладу свідомості.

3. Органічний психосиндром, як наслідок тривалої і інтенсивної дії тієї або іншої шкідливості на мозок.

Як правило, гострі симптоматичні психози не залишають яких-небудь наслідків.

Після протрагованих психозів можуть спостерігатися в тому або іншому ступені виражені органічні зміни. Нерідко одне і те ж соматичне захворювання може приводити до виникнення психозів гострих або протрагованих і вести до тих або інших органічних змін особі. На характер перебігу психозу робить вплив як інтенсивність і якість шкідливості, що діє, так і реактивність організму.

Гострі симптоматичні психози протікають з клінічними картинами оглушення, делірію, деменції, епілептиформного збудження, гострого галюцинозу і онейроїда.

Епілептиформне збудження - раптово виникаючий розлад свідомості з різким збудженням і страхом. Хворий кидається, біжить від уявних переслідувачів, твердить одні і ті ж слова, кричить, на обличчі вираз жаху. Психоз закінчується раптово.

Його змінює глибокий, нерідко сопорозний сон. Тривалість описаного психотичного стану від півгодини до 2 годин. Нерідко епілептиформне збудження може передувати розгорненій картині соматичного захворювання, виникаючи протягом ініціального періоду (у ініциальном періоді може розвиватися і делірій).

Гострий галюциноз характеризується напливом вербальних галюцинацій коментуючого або імперативного характеру, зазвичай у вигляді діалогу. Поява галюцинацій супроводжується страхом, розгубленістю, тривогою. У нічний час галюциноз посилюється. Тривалість гострого вербального галюцинозу від декількох днів до декількох місяців.

Онейроїд має ряд особливостей. До них відноситься мимовільне фантазування, що затуляє реальний мир. Онейроїд при симптоматичних психозах називають безсонним сновидінням.

Після гострих симптоматичних психозів спостерігається стан емоційно-гіперестетичної слабкості (Бонгеффер) з важкою астенією, крайньою лабільністю афекту, непереносимістю гучних звуків, яскравого світла і т. д..

Існує думка, що стан емоційно-гіперестетичної слабкості передує гострим симптоматичним психозам

Протраговані симптоматичні психози. Депресивно-параноїдні стани нагадують картину інволюційної меланхолії з ажітацією, тривогою, вербальними іллюзіями, маячінням засудження, розвитком маячіння Котара.

Збудження хворих виснажувальне.

Вечірньої пори можуть виникати делірій, епілептиформне збудження. Депресивно-параноїдний стан може змінитися галюцинаторно-параноїдним або картиною апатичного ступору.

Галюцинаторно-параноїдні стани по клінічній картині близькі до гострого параноїду з маячінням переслідування, вербальними галюцинаціями і ілюзіями, помилковими пізнаваннями.

Особливістю цих галюцинаторно-маячних станів є зникнення їх при зміні місця. У важких випадках галюцинаторно-параноїдні стани змінялися картиною апатичного ступору.

Маніакальні стани зазвичай непродуктивні, веселі манії з бездіяльністю, нерідко з розвитком на висоті їх псевдопаралітичних станів з ейфорією.

Депресивні стани бувають різними: протікають з тривогою і ажітацією, іпохондричні депресії з великою кількістю сенестопатій і слізні депресії з астенією.

Конфабульоз - особливий вид психозів, що не супроводжується розладами пам'яті, затьмаренням свідомості і що виражається в розповідях хворого про події, що не відбувалися насправді. Хворі розповідають про подвиги, героїчні і самовіддані вчинки, яких не було.

Настрій підвищений, проте розповідь про свої подвиги вони ведуть спокійно, тоном «хронікера».

Транзиторний Корсаковський синдром. Особливістю його є скороминущий характер розладів пам'яті з повним відновленням її.

Всі перераховані психотичні стани залишають після себе тривалий період астенії. У ряді випадків після протрагованих симптоматичних психозів спостерігаються органічні зміни особистості, виражені в тому або іншому ступені (психопатоподібні зміни, іноді органічний психосиндром).

Класифікація симптоматичних психозів:

1) гострі симптоматичні психози із маячінням,порушення та виключенням свідомості (оглушення, делірій, аменція, епілептиформні і оніричні стани, гострий вербальний галюциноз);

2) протраговані або проміжні симптоматичні психози - перехідні синдроми по Віку (депресії, депресії з маячінням, галюцинаторно-параноїдні стани, апатичний ступор, манії, псевдопаралітичні стани, транзиторний корсаковський психоз і конфабульоз); 3) органічний психосиндром - наслідок тривалої дії тієї або іншої шкідливості на мозок.

В більшості випадків гострі симптоматичні психози проходять безслідно. Після соматичних захворювань з картиною протрагованих психозів можливі органічні зміни психіки.

Патогенез. Одна і та ж шкідливість може викликати і гострі, і протраговані симптоматичні психози, а у ряді випадків привести до органічних змін мозку.

Вважається, що гострі психози із потьмренням свідомості виникають при дії інтенсивної, але нетривалої шкідливості, а протрагованні психози, що наближаються по структурі до ендогенних, виникають при тривалій дії слабкішої шкідливості.

Клінічні форми. Описані найбільш істотні синдроми, що спостерігаються при гострих і протрагованих психозах, клінічні прояви симптоматичних психозів при окремих захворюваннях.

Гострі симптоматичні психози. У продромальному періоді хвороби і після виходу хворого з симптоматичного психозу спостерігається емоційно-гіперестетична слабкість з підвищеною виснажуваністю, крайньою лабільністю афекту, непереносимістю навіть незначної емоційної напруги, а також гучних звуків, яскравого світла і т. д.. Такий стан в продромальному періоді свідчить про тяжкість соматичного захворювання. Гострі симптоматичні психози, як правило, супроводжуються потьмаренням свідомості.

Епілептиформне збудження - раптово виникаючий розлад свідомості з різким збудженням і страхом. Хворий кидається, намагається бігти, тікає від уявних переслідувачів, твердить одні і ті ж слова, кричить. На обличчі вираз жаху.

Психоз закінчується так само раптово, як і виникає. Його змінює глибокий, нерідко сопорозний, сон. Тривалість розладу від півгодини до 2-3 ч. Іноді епілептиформне збудження виникає в ініціальному періоді соматичного захворювання (аналогічним чином в цей період може розвинутися делірій).

Гострий вербальний галюциноз. На тлі тривожного очікування, невизначеного страху, раптово з'являються коментуючі вербальні галюцинації, зазвичай у вигляді діалогу. Вони супроводжуються розгубленістю, страхом, тривогою.

Надалі галюциноз набуває імперативного змісту. Хворі під впливом фабули галюцинозу можуть здійснювати агресивні дії відносно оточуючих, наносити собі пошкодження.

Вербальний галюциноз схильний посилюватися вночі. Тривалість такого стану від декількох днів до місяця і більш.

Онейроїд. Онейроїдні стани при симптоматичних психозах мають ряд особливостей. До них відносяться крайня мінливість змісту - вони то пригодницькі, то казкові, то буденні, причому хворі то активно беруть участь в подіях, то спостерігають за ними. У картині онейроїда разом з ілюзіями присутні численні зорові галюцинації, барвисті, рухомі, масові. Руховий неспокій хворих має різну вираженість. В більшості випадків це розгублено-метушливе збудження, кататонічна симптоматика відсутня.

Афект украй мінливий, але переважають страх, тривога. Вихід з онейроїдного стану поступовий, з окремими слуховими і зоровими галюцинаціями, резідуальним маячінням, астенією.

Маревоподібні онейроїдні епізоди нерідко поєднуються з ознаками делірію, гострого вербального галюцинозу і гострого параноїду.

Протраговані симптоматичні психози триваліші, ніж гострі, і протікають у вигляді депресій, депресій з маячінням, галюцинаторно-маячних станів, маніакальних синдромів, а також псевдопаралітичних картин, конфабульоза і транзиторного корсаковського синдрому. Всі перераховані нижче синдроми залишають після себе тривалі астенічні стани. У ряді випадків хвороби, супроводжувані протрагованими симптоматичними психозами, залишають після себе органічні зміни особистості (психопатоподібні зміни, іноді органічний психосиндром).

Депресії в одних випадках супроводжуються ідеаторною і моторною загальмованістю (схожість з фазою МДП), але відрізняються від фази МДП відсутністю добових коливань настрою, слізною астенією . У інших випадках депресія схожа з картиною інволюційної меланхолії: хворі збуджені, тривожні, часто спостерігається вербігерація. Виснажуваність, збудження, астенія, відрізняють слізну депресію при симптоматичних психозах від інволюційної меланхолії. Увечері і вночі при симптоматичних психозах нерідкі епізоди делірію.

Депресія може змінитися депресією з маячінням, що вказує на прогредієнтность соматичного захворювання.

Депресії з маячінням. Для цих станів характерні вербальні галюцинації, маячіння засудження, нігілістичне маячіння, слізні астенічні розлади, деліриозні епізоди. Зміна депресії з маячінням галюцинаторно-параноїдним станом - показник погіршення соматичного стану хворих.

Галюцинаторно-маячні стани близькі до гострого параноїду з маячінням переслідування, вербальними галюцинаціями, ілюзіями, помилковими впізнаваннями. Ці галюцинаторно-маячні стани зникають при зміні місцеперебування хворого. У важких випадках галюцинаторно-параноїдні стани мінялися картиною апатичного субступора, на висоті якого можливий розвиток окремих кататонічних розладів.

Маніакальними станами є непродуктивні веселі манії без інтелектуального збудження і прагнення до діяльності. Вони супроводжуються вираженими астенічними розладами, особливо увечері. На висоті їх нерідко розвиваються так звані псевдопаралітичні стани з ейфорією, але без маячіння величі і маячіння багатства. Деяка переоцінка своєї особистості і своїх матеріальних можливостей, не виходить за межі вірогідних життєвих ситуацій.

Конфабульоз - особливий вид розладу без порушення пам'яті, затьмарення свідомості, що виражається в розповідях хворих про події, що насправді не відбувалися (подвиги, героїчні і самовіддані вчинки). Настрій підвищений, але оповідання про подвиги ведеться спокійно, «тоном хронікера». Стан має чітку обкресленість: раптово виникає і так же раптово закінчується. Після зникнення конфабуляторних розладів хворі відносяться до них з повною критикою.

Транзиторний (скороминучий) Корсаковський синдром. По його завершенні пам'ять достатньо повно відновлюється.

Виникнення конфабуляцій і поява конфабуляторной сплутаної свідчать про погіршення стану хворого.

Органічний психосиндром (психоорганічний, енцефалопа-тичний синдром) - стан, що характеризується необоротними змінами особистості, з появою психічної безпорадності, зниженням пам'яті, кмітливості, ослабленням волі, афективною лабільністю, зниженням працездатності і здібності до адаптації.

У легких випадках можливі психопатоподібні зміни органічного характеру: нерізко виражені астенічні розлади, дратівливість, афективна лабільність, зниження ініціативи.

У розвитку власне органічного психосиндрому (К. Шнейдер) виділяють астенічний, експлозивний, ейфоричний, апатичний варіанти (стадії).

Астенічний варіант органічного психосиндрому визначається переважанням виражених астенічних розладів, необоротних або оборотних частково, з підвищеною фізичною і психічною виснажуваністю, явищами дратівливої слабкості, гіперестезією, афективною лабільністю.

Посилення перерахованих розладів можливе після інтеркурентних захворювань, інтоксикацій, порушень режиму.

Є певна залежність між вираженістю астенічних розладів і зміною барометричного тиску: при зміні погоди у хворих посилюються прояви астенії, а іноді з'являються і нові її симптоми (симптом Пирогова).

Експлозивний варіант органічного психосиндрому виявляється в першу чергу крайньою дратівливістю, брутальностью, афектною лабільністю, зниженням адаптації, нерізкими дисмнестичними розладами. Хворим властиві формування надцінних ідей, схильність до кверулянтства. Вони наполегливо відстоюють свої права, пишуть численні листи в різні інстанції, вкрай вимогливі до оточуючих і поблажливі до себе.

Нерідко хворі вживають алкоголь, спочатку для релаксації і зменшення експлозивності. У подальшому дози алкоголю зростають, можливий розвиток алкоголізму з вираженим і рано виникаючим синдромом похмілля. Він у свою чергу поглиблює основні прояви органічного психосиндрому, сприяє його динаміці.

Як при астенічному, так і при експлозивному варіантах органічного психосиндрому спостерігається виражена динаміка стану залежно від інтеркурентних захворювань, інтоксикацій, метеорологічних умов і психічних травм.

Під дією психогеній можуть розвиватися різноманітні істеричні розлади у вигляді нападів, сутінкових станів, явищ псевдодеменції. Розвиток таких розладів пов'язаний не тільки з психогеніями, але і з органічною недостатністю у цих хворих.

Ейфоричний варіант органічного психосиндрому виражається підвищеним фоном настрою з відтінком ейфорії і добросердя, нетямущістю, різким зниженням критики до свого стану, дисмнестичними розладами, підвищенням потягів. Виникають гнівливість, злість, агресивність, що змінялися підвищеною стомлюваністю, безпорадністю, слізливістю, нетриманням афекту.

Виявляються значне падіння працездатності і відсутність оцінки своїх реальних можливостей.

Апатичний варіант органічного психосиндрому супроводжується вираженою аспонтанностью, звуженням кола інтересів, байдужістю до оточуючого, включаючи власну долю і долю своїх близьких, значними дисмнестичними розладами.

Як ейфоричний, так і апатичний варіанти органічного психосиндрому достатньо стабільні; різноманітні зовнішні чинники не роблять істотного впливу на динаміку органічного психосиндрому в цих випадках. Перераховані варіанти органічного психосиндрому можуть бути стадіями прогредієнтного органічного процесу.

Періодичні органічні психози. У віддаленому періоді травматичних, інфекційних і інтоксикаційних захворювань, що викликали органічний психосиндром, можуть розвиватися періодичні органічні психози. Вони протікають із сутінковим потьмаренням свідомості у осіб з органічним психосиндромом. Психози виникають через рівні проміжки часу (іноді мають чітку сезонність), тривалість психотичних станів однакова (від тижня до місяця і більш).

Сутінкове потьмарення свідомості супроводжується або стереотипним збудженням, або епілептиформним збудженням.

В окремих випадках виявляється неповна амнезія психотичного стану, хворі згадують окремі епізоди психозу.

Психоз супроводжується різноманітними діенцефальними розладами: підвищенням температури, коливаннями арте-ріального тиску, підвищеним апетитом і надмірною спрагою, дісменорєєю, аменореєю, полиурією, глюкозурією і т. д..

Між нападами органічний психосиндром поглиблюється.

Діагностика періодичних органічних психозів поза сумнівом розширюється за рахунок рекурентної або приступоподібної-прогредієнтної шизофренії, особливо тоді, коли хвороба розвивається у хворого з резидуально-органічними порушеннями.

У дитячій психіатрії виділяютья галюцинаторно-параноїдні, депресивно-параноїдні, афективні періодичні органічні психози. Проте при описі цих варіантів періодичних органічних психозів не обговорюється стан свідомості хворих. Разом з тим синдроми потьмарення свідомості іншої нозології досить часто супроводжуються галюцинаторно-маячними і афективними розладами.

Симптоматичні психози при деяких соматичних неінфекційних захворюваннях.

Серцева недостатність. При гостро розвинутій серцевій декомпенсації спостерігаються картина оглушення, а також аментівні стани. Хворі з хронічною серцевою недостатністю виявляють млявість, апатію, безініціативність, дизмнестичні розлади. Ці явища то зменшуються, то посилюються, то зникають, залежно від соматичного стану хворого.

Інфаркт міокарду. У гострій стадії - страх, тривога, неспокій, нерідкі аментівні або деліріозні стани. У підгострій стадії - легке оглушення, велика кількість сенестопатій; часто спостерігається подвійне орієнтування (хворий стверджує, що він знаходиться і удома, і в лікарні). Нерідкі ейфоричні стани, коли свідомість хвороби відсутня. При поліпшенні виявляється підвищений настрій з прагненням рухатися і працювати або депресія з недовірливістю, іпохондрічністью, фіксацією на своїх хворобливих відчуттях, надмірною турботою про своє здоров'я.

Психічні порушення після операцій на серці. Безпосередньо після операції - адинамія, крайня виснажуваність, явища обнубіляції. Надалі розвивається дратівлива слабкість разом з іпохондрічностью, рідше - підвищений настрій з безпечністю. У хворих довго (5-7 міс.) спостерігається підвищена стомлюваність, дратівливість, лабільність афекту.

Психози розвиваються, як правило, між 2-м і 3-м днем після операції і супроводжуються деліріозними і аментивними розладами свідомості тривалістю від декількох годин до декількох днів, а також депресивно-маячними і субступорозними станами трохи більшої тривалості. Через декілька років після операції піддаються зворотному розвитку (повному або частковому) астенічні і неврозоподібні розлади, нерідко спостережувані у хворих з вадами серця. У хворих з інтелектуальною недостатністю або олігофренією психічний стан поліпшується в результаті підвищення активності, згладжування порушень моторики і мови. Чим молодше оперований, тим більше виражена позитивна динаміка у віддалених термінах після оперативного втручання.

Ревматизм. Для активної фази ревматизму характерні астенічні стани різної глибини і вираженості: від нерізкої фізичної стомлюваності і фізичної виснажуваності до станів з крайньою і швидкою психічною виснажуваністю, гіперестезією, явищами дратівливої слабкості, вегетативними порушеннями; в окремих випадках ці стани супроводжуються фобіями і іпохондричністью.

Рідше розвиваються істероформні розлади у вигляді вегетомоторних нападів з адинамією, утрудненням видиху або астазії-абазії, субмутизму. Можливе виникнення деліриозних станів, оглушення, психосенсорних розладів.

При серцевій декомпенсації можуть розвинутися депресії з маячінням, стани з тривогою, великою мінливістю психопатологічної картини.

Підгострий септичний ендокардит. Астенічні розлади виникають зазвичай на тлі зниженого настрою і адинамії. Рідше зустрічаються ейфоричні стани з метушливістю, значним зниженням критики. Як астенічні, так і ейфоричні стани свідчать про загострення захворювання. Психози при підгострому септичному ендокардиті можуть супроводжуватися розладами свідомості у вигляді делірію, аменції, епілептиформного збудження, а також депрессивно-ажитованих станів, що нагадують інволюційну меланхолію і галюцинаторно-маячні картини.

Злоякісні пухлини. Гострі симптоматичні психози виявляються, як правило, картиною делірію з нерізким збудженням, нечисленними галюцинаціями, ілюзіями, розвитком на висоті делірію оніричних станів. У важких, нерідко претермінальних станах розвиваються картини муситуючого делірію або аменції.

Рідше виникають протраговані симптоматичні психози у вигляді депресій або маячних станів. Депресії супроводжуються тривогою, іноді тугою. Глибина і вираженість депресії мінливі. Можливі епізоди делірію. Маячні стани виявляються підозрілістю, малою доступністю, окремими маячними ідеями конкретного змісту, тривогою, астенічними розладами. Розвиток апатичного ступору свідчить про вкрай важкийє соматичний стан.

Системний червоний вовчак. Психічні порушення виникають часто, їх діапазон широкий; від астенічних і сенестопатически-ипохондрических розладів до афективних, афективно-маячних і онейроїдно-кататонічних станів. Психічні розлади у вигляді афективних, афективно-маячних, онейроидно-кататонических станів спостерігаються при полісиндромной вовчаку. При розвитку гарячкового синдрому виникає делірій. У претермінальній стадії у хворих виникає оглушення, перехідне в сопор і кому. Між загостреннями вовчаку спостерігаються астенічні і сенестопатичні-іпохондричні стани.

Перніціозна анемія. Можлива астенія з дратівливою слабкістю і іпохондрією, у важчих випадках - депресія з тривогою і ажітацією; надалі на тлі депресії виникають маячіння і галюцинації. Нерідко розвиток психозу співпадає із загостренням перніціозної анемії.

Пелагра. При неважкій пелагрі виявляється знижений фон настрою, підвищена стомлюваність, гіперестезія, дратівлива слабкість. Перед розвитком кахексії виникають делірій, аменція, сутінковий стан, при кахексії - депресія з маячінням, стан з тривогою, ажітацією, маячінням Котара, галюцинаторно-параноїдні стани і апатичний ступор.

Ниркова недостатність. Психічні порушення різноманітні, але вдається встановити кореляції між особливостями соматичного стану і психічними порушеннями. Астенічні розлади спостерігаються при компенсації і субкомпенсації хронічній нирковій недостатності. Адінамічні варіанти астенічного синдрому властиві декомпенсації соматичного стану.

Гострі симптоматичні психози у вигляді оглушення, делірію, аменції указують на різке погіршення соматичного стану хворих.

Психічні порушення при ендокринній патології:

Психоендокринний синдром - зниження психічної і фізичної активності із змінами потягів, інстинктів і настрою.

Зниження психічної активності полягає в діапазоні від підвищеної виснажуваності і пасивності до повної аспонтанності із значним звуженням круга інтересів і примітивізацією контактів з оточуючими.

Зміни потягів і інстинктів виражаються в пониженні або посиленні апетиту, спраги, статевого потягу; з'являється прагнення до бродяження або, навпаки, підкреслена прихильність хворого до одного і того ж місця; змінюється потреба уві сні, теплі і т. д..

Ендокринним захворюванням властивіше кількісна, ніж якісна, зміна потягів. Можлива дисоціація потягів з підвищенням одних і пониженням інших.

Афективні розлади можливі в бік як підвищення, так і пониження, їх вираженість різна. Переважають змішані стани: депресія з дисфорією, манія з ейфорією, маніакальні і депресивні стани із злісністю, депресивно-апатичні стани, астенічні депресії; можливі стани тривоги і страху.

Афективні розлади при психопатоподібному синдромі ендокринного генезу можуть бути тривалими (являючи собою одну із сторін зміни особистості) або виникають або посилюються епізодично, як при епілепсії або атипових періодичних психозах.

Амнестично-органічний синдром - глобальне порушення психічних функцій, що стосується всіх сторін особистості і що значно нівелює її індивідуальні особливості. Для цього синдрому характерні розлади пам'яті (амнезії, дисмнезії, порушення типу корсаковського синдрому і ін.), інтелектуальне зниження з вираженим порушенням осмислення і критичного відношення до свого стану; випадають придбані знання, мислення сповільнюється і стає поверхневим; у афективній сфері починають переважати риси емоційної млявості і тупості. У найбільш важких випадках розвивається синдром органічного недоумства.

Амнестично-органічний синдром спостерігається при тривалих і особливо важких ендокринних захворюваннях.

Гострі психози розвиваються на тлі описаних вище психопатоподібного і амнестично-органічного синдромів.

Вони можуть виникати в будь-якій стадії захворювання, часто у зв'язку з погіршенням течії основного захворювання і наростанням обмінних, судинних і інших порушень (при аддісоновому кризі, гіпертонічному кризі у осіб з хворобою Іценко-Кушинга і т. п.). Психози протікають за типом гострої екзогенної реакції з характерними для неї синдромами (делірій, аменція, смеркове затьмаячіння свідомості і ін.); можливі також епілептиформне збудження або епілептиформні напади.

Особливості психічних розладів при окремих ендокринних захворюваннях.

При синдромах гіпофізарній недостатності (гипофізарна кахексія Сіммондса, хвороба Шихена) переважає зниження психічної активності - астено-адинамічний синдром з глибоким пригніченям потягів і вітальних функцій. Адинамія і млявість можуть створювати враження інтелектуального зниження, якого на початку хвороби не буває. Тільки при відносно тривалому захворюванні можуть порушуватися пам'ять і інші функції інтелекту (амнестично-органічний синдром).

Схожі зміни властиві аддісоновій хворобі, при якій психічна і фізична (м'язова) слабкість поєднується з підвищеною збудливістю і виснажуваністю психічних функцій, а також монотонністю афективних реакцій (тривожно-депресивні, астено-апатичні стани).

Своєрідність ендокринного психосиндрому при акромегалії визначається поєднанням апатії, аспонтанності з благодушно-ейфоричним фоном настрою і відчуттям пасивної самозадовленості, а іноді безпричинними коливаннями настрою (аж до депресій з ажітацією і дисфоріями); навіть при тривалому, захворюванні значного інтелектуального зниження у цих хворих не буває і проявляється лише сповільненість психічних процесів і деяке збіднення інтересів.

Для хвороби Іценко-Кушинга характерні астено-адинамічні і астено-апатичні стани, що поєднуються з монотонністю настрою в одних випадках і афективними коливаннями (аж до спалахів дратівливості), - в інших.

Вже на ранніх стадіях хвороби прояви психопатоподібного синдрому іноді поєднуються з ознаками амнестично-органічних розладів; у депресивні переживання вплітаються реактивні моменти (реакція на зміну зовнішності). Іпохондрично-сенестопатичні синдроми можуть бути яскравими.

Дифузний токсичний зоб (гіпертиріоз) супроводжується перш за все підвищеною афективною збудливістю, лабільністю настрою, яскравістю емоційних проявів, розладами сну (поверхневий, укорочений з тривожними сновидіннями). Порушення мислення виражаються в прискоренні перебігу розумових процесів, утрудненні концентрації уваги і в обумовленій цими особливостями пониженої продуктивності психічної діяльності.

При гіпотиріозі (мікседема, кретинізм) тісно переплітаються прояви психопатоподібного і амнестично-органічного синдромів. При легких формах гіпотиріозу переважають психопатоподібні зміни, при кретинізмі і мікседемі - природжене недоумство.

Проявляються торпідність реакцій (монотонна добродушність, апатичність і індиферентність, буркотливо-пригнічений настрій і т. п.), одноманітна поведінка.

Психічні розлади при адреногенітальному синдромі великою мірою залежать від віку хворого: для дітей і підлітків характерна інфантильність з відсутністю безпосередності і жвавості емоцій при нормальному інтелектуальному розвитку.

Передчасний статевий розвиток у хлопчиків в більшості випадків не супроводжується поведінковими порушеннями, хоча можливо підвищений сексуальний потяг (зазвичай при деякій затримці інтелектуального розвитку). У дівчат і дорослих жінок в картині адреногенітального синдрому на перший план виступають емоційні розлади у вигляді депресій, неврозоподобниє стану. Важливою особливістю психічних порушень при адреногенітальному синдромі є психогенні реакції (реакції на зміну зовнішності у зв'язку з гірсутизмом, вірилізмом). Це виражається депресією, аутичністю, афективною напруженістю, суїциїдальними думками і т. п..

Лікування симптоматичних психозів.

1) Гострі симптоматичні психози .Проводиться лікування основного захворювання.

Потім: а) десенсибілізація (великі дози преднізолону, дімедрол);

б) дезінтоксикація: форсований діурез, гемодез, гемосорбція . Необхідно добитися сну, якщо хворий не спить, розвивається органічній психосиндром (необхідні: транквілізатори, оксибутірат натрію, снодійні засоби, нейролептики).

2) Протраговані психози. .Необхідно стимулювати реактивність організму. Аутогемотерапія, сульфозін в малих дозах. Адаптогени - сапарал, елеутерокок. При ендоформних психозах антидепресанти, антипсихотики.3) Хронічні симптоматичні психози. Розсмоктуюча терапія. Препарати, поліпшуючі мікроциркуляцію, ноотропи.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка