ВикористанняСкачати 196.27 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір196.27 Kb.
#4743

ШИРОКІВСЬКА загальноосвітня школа І – ІІ СТУПЕНІВ

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

ДОПОВІДЬ на тему
Використання

інформаційно-комунікаційних технологій в

навчально-виховному процесі

Директор Широківської ЗОШ І-ІІст.

Марія Юріївна Роман

Найбільше значення має не те,

що учень використовує новітні технології,

а те, як це використання сприяє

підвищенню рівня його освіченості.

С.Ерманн
Учитель для школи — це те ж саме, що сонце для всесвіту.

Він джерело тієї сили, яка надає руху всій машині.

Остання заіржавіє у мертвому заціпенінні, якщо він не зуміє вдихнути в неї життя і рух... (А. Дістєрвег)


Педагогічна професія - одна з найдавніших. Виникла вона на початку розвитку людства. З покоління в покоління потрібно було передавати знання і навички володіння знаряддями праці, зброєю тощо.

В сучасному світі вчитель займає далеко не останнє місце в житті та здоров'ю учня, адже основну частину свого дня вони проводять в школі.

Ще В.О.Сухомлинський запитував:

"Що означає хороший учитель? Це насамперед людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними …

Хороший вчитель – це, по-друге, людина, що добре знає науку, на основі якої побудований предмет… Хороший учитель знає набагато більше, ніж передбачає програма… Для вчителя важлива не тільки всебічна освіта, а й особливий інтерес до якоїсь певної науки, галузі знань.

Хороший учитель – це, по-третє, людина, яка знає психологію і педагогіку, розуміє і відчуває, що без знання науки про виховання працювати з дітьми неможливо.

Хороший учитель – це, по-четверте, людина, яка досконало володіє вміннями в тій чи іншій трудовій діяльності, майстер своєї справи".

Обов`язковим компонентом підготовки сучасного педагога є оволодіння ним сучасними технологіями отримання і передачі учням нової інформації. Двадцять – тридцять років тому і учень, і вчитель жили в досить повільному світі зі стабільними програмами, підручниками, державною системою забезпечення навчальними посібниками від розробок на весь курс планів уроків до таблиць, навчальних діафільмів, кінофільмів, навчального телебачення тощо. З однієї сторони це забезпечувало необхідний і, в середньому, досить високий рівень організації навчального процесу, а з іншого – не стимулювало творчості вчителя і самостійності в навчанні учня, пригнічувало їх ініціативу.

За ці роки ми зрозуміли, що, крім звіданих шляхів, у освіті є ще багато стежок, які теж приводять до успіху і при цьому стимулюють ініціативу та творчість вчителя і що головне - учня. Змінилися вимоги до освіти. Сучасне і майбутні покоління потребують динамічної системи освіти, яка була б тісніше пов`язана з їхнім життям, з тими проблемами, які це життя у всезростаючому темпі ставить перед людиною.

Звичайно, використання інформаційних технологій не вирішить всіх питань як у освіті, так і в повсякденному житті. Але вони можуть допомогти вчителю найбільш ефективно використати навчальний час занять та час підготовки до уроку.

Комп`ютери стали невід`ємною частиною реальності. Їх використовують як на роботі, так і вдома в години дозвілля. Майбутня професійна діяльність більшості учнів буде пов`язана з використанням комп`ютерної техніки. Розв'язуючи певні завдання у трудовій діяльності та в особистому житті, всі вони неминуче зіткнуться з дедалі зростаючою різноманітністю складних пристроїв, що функціонують на основі ЕОМ. Учневі слід звикнути до того, що комп’ютер це звичайний пристрій, використання якого допомагає йому отримувати нові знання. А з точки зору освіти і вчителя, який не навчає інформатиці, – універсальний технічний засіб навчання і універсальний засіб для підготовки методичного забезпечення уроку.

За висловом А.С.Макаренка, ми не можемо говорити про ефективність застосування будь-якого, найбільш науково обґрунтованого методу навчання або виховання без врахування тих умов, у яких він застосовується. Тому використання обчислювальної техніки в навчальному процесі повинно бути логічно і методично обґрунтовано. А оскільки головною дієвою особою на уроці залишається (і мабуть ще довго буде залишатися) вчитель то йому і вирішувати, яку роль повинна відігравати ЕОМ у справі допомоги учням у оволодінні знаннями на конкретному уроці.Впровадження в практику роботи з учнями ІКТ, дає змогу зацікавити учнів самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення, вміння аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки. Адже у сучасному інформаційному просторі дана технологія є актуальною. Ця ідея допомагає підняти на новий рівень освоєння навчального матеріалу.

Вчитель має готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі багатоманітних зв'язків - від контактів із найближчим оточенням до глобальних зв'язків. Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому відбувається формування якостей і вмінь необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей.

Формування критичного мислення (уміння критично аналізувати й продуктивно користуватися відомостями, здобутими засобами ІКТ), виховання відповідальності за прийняті рішення сприяють адаптації школярів до життя у світі глобальних проблем.


"Інформаційні технології" – це технології, що тією чи іншою мірою реалізують інформаційні процеси: збирання, накопичення, зберігання, передавання, опрацювання та представлення (відображення) інформації. За словником, «інформаційна технологія – сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації».

За допомогою інформаційних технологій вчитель може подати інформації про об’єкти або закономірності явищ більш наочною, візуально легшою до сприйняття. Значно вирішується проблема методичного забезпечення педагога, адже крім відкритого доступу до передового досвіду колег в Інтернеті, можна легко накопичувати та систематизувати власні досягнення, постійно їх корегуючи та доповнюючи.Діти, які залишені дорослими один на один з комп’ютером, часто обирають лише одну сторону спілкування з ним – розважальну – ігри, фільми, музика. Всім відомо, яким «виховним» змістом заповнена переважна більшість такої продукції. Заборона тут не дасть позитивного результату, тому завдання вихователя полягає в спрямуванні діяльності учня на отримання корисної інформації з метою формування всебічно розвиненої особистості. Тут доцільним буде підбір матеріалів до класних годин, диспутів, написання повідомлень на визначені теми, створення комп’ютерних презентацій, фотогалерей тощо. Адже причиною надмірного захоплення дітьми комп’ютерними іграми не завжди є їх розбещеність, а часто дитина просто не знає альтернативи такому захопленню.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні молоді є не менш важливим (а то й більше), ніж в інших сферах діяльності людини. Проте впровадження таких можливостей в школах, особливо сільських, проходить не завжди легко. Причин тут кілька: і недостатня забезпеченість потреби в комп’ютерному обладнанні та програмних засобах, і обмежений доступ учнів та вчителів до мережі Інтернет, а про використання сучасних мультимедійних комплексів, до складу яких входять інтерактивна дошка, мультимедійний проектор та комп'ютер, багатьом педагогічним колективам доводиться тільки мріяти.Важливу роль у зазначених процесах відіграє професійна майстерність вчителя, його особиста фахова підготовка, вміння користуватися комп’ютером.

Вчителі-предметники надають перевагу впровадженню таких технологій: мультимедіа (проекти, презентації); ППЗ (електронні підручники); окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації).

При використанні аудіовізуальних засобів навчання слід дотримуватися певних правил: підготувати аудиторію до сприйняття нового матеріалу; слід передбачити форму перегляду і обговорення відео-матеріалів (індивідуальну, групову чи колективну); визначити характер допомоги відстаючим; використовувати під час заняття інші засоби навчання; вчитель має уміти поєднувати аудіовізуальні засоби з підручником, картою та іншими засобами навчання.


Проектні технології мають ряд переваг: учні діють не шаблонно, а знаходять власний шлях розв’язання поставленої задачі, вчаться користуватись різними джерелами інформації, переробляти її та відбирати найголовніше.

Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.

Power Point – програма, яка дозволяє створювати та демонструвати яскраві презентації на будь-яку тему, що цікавить вас, тут і зараз. Презентація являє собою послідовність слайдів, які змінюють один одного - тобто електронних сторінок. Показ слайдів вчителем може бути здійснений на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціального пристрою – мультимедійного проектора.

За способом подання слайдів можна розрізняти презентації: для супроводу лекції; слайд-шоу – без супроводу викладача, або із записаним голосом останнього; комбінована – з усним супроводом, із записаним голосом, частиною якої може бути слайд-шоу.

Застосування презентації на уроці: готуючись до уроку, потренуйтесь у керуванні презентацією; демонстрацію презентації можна повторити на наступному уроці на етапі мовної розминки або активізації опорних знань, а також на підсумковому уроці – тоді вже можна доручити учням коментувати слайди презентації; не соромтесь звертатись за допомогою до учнів – адже вчитися ніколи нікому не пізно. А тим більше – вчителю у власних учнів.

Використання мультимедійних технологій підвищує ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікує процес навчання, стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання, дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал; викликати в учнів нові образи; поглибилює здобуті знання.

Презентація допомагає організувати пояснення нового матеріалу, доповнюючи розповідь, евристичну бесіду, діалог, вирішення проблемної ситуації.

Електронні підручники мають ряд переваг перед традиційними: дають можливість продемонструвати процеси, явища, події; на будь якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод; більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники; яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються; використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу.

Можливості використання мережі Інтернет на уроках полягають в наступному: вільний пошук Інтернет-ресурсів по заданій темі; вивчення конкретного Інтернет-ресурсу по методичним вказівкам вчителя; використання Інтернет-ресурсу в якості дидактичного засобу на уроці; пошук інформації в Інтернеті може супроводжувати такі види навчальної роботи, як: написання рефератів, збір матеріалу по темі, ілюстрування своїх текстів матеріалами з Інтернету.

Творчий підхід дозволяє педагогу максимально ефективно використовувати у своїй роботі багатий інструментарій, що представляється сучасними комп'ютерними технологіями. Уроки з використанням ІКТ підвищують навчальну мотивацію, а, отже, і інтерес до предметуЩо, на Вашу думку, заважає активному застосуванню педагогами школи ІКТ у навчально-виховному процесі?

- застаріла техніка,

- відсутність стаціонарного обладнання в кабінетах,

- відсутність спеціально обладнаного кабінету (мультимедійного класу),

- недостатнє володіння педагогами новими програмами, небажання застосовувати ІКТ-технології,

- нестача фінансів на придбання техніки,

- недостатня забезпеченість школи ІК технічними засобами,

- недостатня забезпеченість електронними посібниками,

- відсутність у більшості учнів вдома комп’ютерів

Усі перелічені перешкоди на шляху застосування ІКТ, звичайно, мають місце, але вже доведено часом, якщо людина сама не прагне долати перешкоди, то вони самі собою зненацька не зникають. Тому не варто сподіватися, що життя буде створювати усі умови для так званої «безпроблемної» роботи, коли усі проблемні питання кимось будуть вирішуватися. І не треба забувати, що одним із головних критеріїв оцінювання навчального закладу батьками, перевіряючими є компетентний педагог, що не тільки володіє питаннями педагогіки та психології, а втілює в свою практичну діяльність прогресивні технології, в тому числі й ІКТ-технології

Результати спостерігання адміністрації школи за організацією навчально-виховного процесу, на превеликий жаль, показують, що ІКТ-технології половиною педагогів нашої школи застосовуються епізодично або майже не застосовуються, чи застосовуються лише під час відкритих виховних заходів або під час заходів та уроків, на яких присутня адміністрація школи.

Володіння учителем комп’ютерною грамотністю – веління часу. Адже відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями (наказ МОН №1473 від 20.12.2011року) присвоєння всіх кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» передбачає використання учителями інформаційно - комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально – виховному процесі. Переорієнтація мислення сучасного педагога на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність вчителя використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс набуває особливого значення.

ВИСНОВКИ


Отже, нині комп’ютерні технології набули широкого використання у педагогічній діяльності. Застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі зумовлено з одного боку, необхідністю підготувати учня до його майбутнього робочого місця, а з іншого – необхідністю більш ефективної передачі знань, що має на меті підвищення рівня якості інформаційної компетентності та компетенції майбутнього працівника.

Актуальність використання ІКТ у навчально-виховному процесі обумовлено тим, що в комп'ютерних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новому рівні. Вони надають широкі можливості для розвитку особи учнів і реалізації їх здібностей. Використання анімації і звукового супроводу в повчальних програмах впливають на декілька каналів сприйняття навчаного (аудіальний, кинестетічеській, візуальний), що дозволяє при навчанні враховувати особливості кожного учня.

Комп'ютерні технології істотно підсилюють мотивацію до навчання, підвищують рівень індивідуалізації навчання, інтенсифікують процес навчання і т.д.

Сьогодні затребувані ті вчителі-предметники, які володіють педагогічною технологією та крокують в ногу з сучасністю. Як говорив А.Дістєрвег : «…Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній».

Отже, сучасний учитель - це творча особистість. Він повинен бути активним, комунікабельним, динамічним, працездатним, вольовим, впевненим у собі, толерантним, висококомпетентним.

Тож, шановні вчителі, крокуймо в ногу з часом, будьмо професійно компетентними, бо саме від нас залежить майбутнє наших дітей, майбутнє держави.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Гергель Ольга Василівна «Досвід використання ІКТ та можливостей мережі Інтернет у вихованні дітей та учнівської молоді».

2. Котко Ольга Миколаївна «Досвід використання ІКТ та можливостей мережі Інтернет у вихованні дітей та учнівської молоді».

3. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п`яти томах. –К.: Радянська школа, –1977. –Т.4. –С.49-50

4. Цьопкало Каріна «Сучасний вчитель. Який він?» http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/«Сучасний_учитель._Який_він»

5. Яким має бути вчитель XXI ст.? http://www.osvitata.com/osvita-ta-kultura/yakim-miy-buti-vchitel-xxi-st.html
Рішення педради:


  1. Поширювати досвід роботи педагогічного колективу з застосування ІКТ-технологій шляхом публікацій в фахових виданнях та на освітніх порталах, організації та участі у проведенні майстер-класів, семінарів-практикумів, методичних тижнів, науково-практичних конференцій тощо.

1.Створити матеріально-технічну та методичну базу для реалізації проекту системи формування успішної особистості школяра
- Пр.року
- вчителі-предметники
2. Створити систему уроків з використанням ІКТ
- Пр.року
- вчителі-предметники
3. Створити умови для інформатизації навчання
- Пр.року
- вчителі-предметники

Додаток 1

Анкета


1. ПІБ вчителя___________________________________________________

2. Чи маєте вдома ПК?___________

3. З якими програмами вмієте працювати? ________________________________________________________________________________________________________________________________

4. З якими програмами хотіли б навчитися працювати? ________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Чи застосовували ПК у навчально – виховному процесі школи у 2012-2013 навчальному році?___________________

6. Якщо застосовували, то де і коли?___________________________________

7. Якими електронними посібниками з вашого предмету забезпечена школа? ____________________________________________________________

8. Які електронні посібники використовували у НВП ______________________________________________________________

9. Що, плануєте зробити для покращення умінь використовувати комп’ютер у навчально –виховному процесі школи? ________________________________________________________________

10. Яка ваша електронна адреса?______________________________________

11. Які сайти та портали ви знаєте, де можете виставляти свої роботи?

11 Чи маєте власні доробки на сайтах та порталах? Якщо маєте, то де і які?

12. Що б ви хотіли дізнатися про використання ІКТ в навчально – виховному процесі?
Додаток 2

Основні вимоги до змісту та оформлення презентації

Сучасний мультимедіа урок часто супроводжується презентацією в якості наочного посібника чи зорового ряду. Презентація до уроку допомагає зробити матеріал наочніше, доступніше, допомагає полегшити розуміння і запам'ятовування матеріалу. Готуючи презентацію до уроку, вчитель продумує структуру уроку, мету і завдання, методи і прийоми.

1. Вимоги до змісту мультимедійної презентації;

2. Вимоги до візуального і звукового ряду;

3. Вимоги до тексту;

4. Вимоги до дизайну;

5. Вимоги до якості навігації;

6. Вимоги до ефективності використання презентації і т.д.Подробиці:

  1. Вимоги до змісту мультимедійної презентації:

відповідність змісту презентації поставленим дидактичним цілям і завданням;

дотримання прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту (відсутність точки в заголовках і т.д.);

відсутність фактичних помилок, достовірність представленої інформації;

лаконічність тексту на слайді;

завершеність (зміст кожної частини текстової інформації логічно завершено);

• об’єднання семантично пов’язаних інформаційних елементів у групи, які цілісно;

• стислість і лаконічність викладу, максимальна інформативність тексту;

• розташування інформації на слайді (переважно горизонтальне розташування інформації, зверху вниз по головній діагоналі; найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрану; якщо на слайді картинка, напис повинен розташовуватися під нею; бажано форматувати текст по ширині; не допускати «рваних» країв тексту);

• наявність не більше одного логічного наголосу: почервоніння, яскравість, обведення, миготіння, рух;

• інформація подана привабливо, оригінально, звертає увагу учнів.  1. Вимоги до візуального і звукового ряду:

• використання тільки оптимізованих зображень (наприклад, зменшення з допомогою Microsoft Office Picture Manager, стиснення за допомогою панелі налаштування зображення Microsoft Office);

відповідність зображень змісту;

відповідність зображень віковим особливостям учнів;

якість зображення (контраст зображення по відношенню до фону; відсутність «зайвих» деталей на фотографії або картинці, яскравість і контрастність зображення, однаковий формат файлів);

• якість музичного ряду (не нав’язливість музики, відсутність сторонніх шумів);

• обґрунтованість і раціональність використання графічних об’єктів.3. Вимоги до тексту:

читання тексту на тлі слайда презентації (текст виразно видно на тлі слайда, використання контрастних кольорів для фону і тексту);

• кегль шрифту відповідає віковим особливостям учнів і повинен бути не менше 24 пунктів;

• відношення товщини основних штрихів шрифту до їх висоти орієнтовно становить 1:5; найбільш зрозуміле відношення розміру шрифту до проміжків між літерами: від 1:0,375 до 1:0,75;

• використання шрифтів без зарубок (їх легше читати) і не більше 1-2-х варіантів шрифту;

довжина рядка не більше 36 знаків;

• відстань між рядками усередині абзацу 1,5, а між абзаців – 2 інтервали;

• підкреслення використовується лише в гіперпосиланнях.4. Вимоги до дизайну:

• використання єдиного стилю оформлення;

• відповідність стилю оформлення презентації (графічного, звукового, анімаційного) змісту презентації;

• використання для фону слайда психологічно комфортних тонів;

• фон повинен бути елементом заднього (другого) плану: виділяти, відтіняти, підкреслювати інформацію, розміщену на слайді, але не затуляти її;

використання не більше трьох кольорів на одному слайді (один для фону, другий для заголовків, третій для тексту);

• відповідність шаблону до представленої теми (в деяких випадках може бути нейтральним) ;

• доцільність використання анімаційних ефектів.5. Вимоги до якості навігації:

• працездатність елементів навігації;

• якість інтерфейсу;

• доцільність та раціональність використання навігації.6. Вимоги до ефективності використання презентації:

• забезпечення всіх рівнів комп’ютерної підтримки: індивідуальної, групової, фронтальної роботи учнів;

педагогічна доцільність використання презентації;

• врахування санітарних вимог до використання технічних засобів (тривалість безперервної роботи за комп’ютером для учнів 1-х класів не більше 10 хв, 2-4-х класів – 15 хв; тривалість безперервного перегляду презентації – не більше 20 хв);творчий, оригінальний підхід до створення презентації.

7. Презентація не повинна бути монотонною і громіздкою (оптимально це 10-20 слайдів).

8. Якість методичного супроводу: вказівка даних автора, докладні методичні рекомендації для вчителів, або детально описаний сценарій уроку. 9. На титульному слайді вказуються дані автора (ПІБ і назву навчального закладу), назва матеріалу, дата розробки. Можливий варіант використання колонтитулів. Інше розміщення даних автора припустимо у випадку, якщо воно заважає сприйняттю матеріалу на титулі.

10. На останньому слайді вказується перелік використаних джерел, активні і точні посилання на всі графічні об’єкти. На завершальному слайді можна ще раз вказати інформацію про автора презентації.

Додаток 3

Порівняльна характеристика

традиційного навчання та навчання з використанням ІКТ

Параметри порівняння

Традиційний урок

Урок з використанням ІКТ

Навчальний текст

Текст може містити ілюстрації, а може бути без ілюстрацій, без інших додаткових джерел.

Мультимедійний текст (відео, аудіо можливості, зв'язок з великою кількістю різноманітних джерел)

Підручники та книги

Не завжди є підручники. Часто немає можливості прочитати твір в повному обсязі..

Використовуються електронні підручники, електронні бібліотеки, щоб прочитати твори в повному обсязі.

Мотивація до навчання

Можлива відсутність мотивації і зацікавленості у навчанні.

Висока мотивація і зацікавленість у навчанні.

Інформація

Обмежена кількість інформації, обмежений вибір, часто застарілі дані.

Необмежена кількість свіжої інформації, широкий вибір.

Контроль

Переважає контроль за діяльністю учня з боку вчителя.

Самоконтроль учня і координація навчального процесу вчителем. Учень має можливість самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв’язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю.

Спілкування

Спілкування з учителем та однокласниками

Можливості спілкування з іншими носіями інформації, з носіями мови, знайомство з культурою їхніх країн.

Наочність

Мало нової наочності. Не завжди вона відповідає запитам школяра. Не завжди вона має естетичний вигляд

Переваги ІКТ полягають у взаємозв’язку декількох компонентів: тексту, малюнка, анімації, звукового супроводу та ін. Можна побачити якесь явище чи подію, будову приладу в динаміці. Можна здійснити віртуальні екскурсії. Виграшне оформлення уроку

Експериментальна та практична робота

Не завжди є необхідні реактиви, пристрої тощо.

Широкі можливості віртуальної лабораторії. Учень має можливість здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо).

Індивідуалізація та диференціація

Не завжди вдається, вимагає великої додаткової підготовки від учителя

Індивідуалізація процесу навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, можливості самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що враховують індивідуальні особливості пам'яті, сприйняття, мислення. Можливість для учня самостійно здобувати знання та інформацію, самостійно вибирати режим навчальної діяльності.

Методи навчання

Покликані засвоїти матеріал, розвивати творчу активність школярів, здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність

Інтенсифікація самостійної роботи учнів, розмаїття цікавих форм і методів роботи.

Технології навчання

Різноманітні.

Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Час уроку
заощадження часу уроку


Додаток 4

Запитання для експрес - опитування

1.Слово мультимедіаіншомовного походження. Що означає muti і media?

Відповідь: muti – багато, media – способи, можливості2. Що обов’язково треба вказати на останньому слайді презенції?

Відповідь: Джерела інформації.3.Скільки найбільше знаків може бути в одному рядку презентації?

Відповідь: 364.Скільки варіантів шрифтів можна використовувати на слайді?

Відповідь: Не більше 25.Яка оптимальна кількість слайдів у презентації?

Відповідь: 10-206.Де на слайді повинна знаходитися найбільш важлива інформація?

Відповідь: Найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрану7.Скільки кольорів можна використовувати на одному слайді?

Відповідь: Можна використання не більше трьох кольорів на одному слайді (один для фону, другий для заголовків, третій для тексту).8.Як називається Державна цільва програма впровадження ІКТ у навчально –виховний процес? Відповідь: Сто відсотків.

9. Що вказується на першому слайді презентації?

Відповідь: На титульному слайді вказуються дані автора (ПІБ і назву навчального закладу), назва матеріалу, дата розробки.10.Як розшифровується абрівіатура ППЗ?

Відповідь: Програмні педагогічні засоби.11.Яка комп’ютерна програма використовується для створення презентацій?

Відповідь: «Microsoft Power Point».12. Чи будете ви широко використовувати ІКТ у Навчально-виховному процесі?Скачати 196.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка