«Використання проектних технологій на уроках англійської мови»Скачати 83.22 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір83.22 Kb.
Запорізький навально-виховний комплекс № 67

Запорізької міської ради Запорізької області« Використання проектних технологій

на уроках англійської мови »

Підготувала

на засідання ШМО

вчитель англ. Мови

спеціаліст

Моря А.І.

м. Запоріжжя, 2014

Учитель – це той же вчений, але в своїй особливій лабораторії,

де він, всебічно вивчаючи учнів, невпинно творить,

щоденно веде пошуки найдосконаліших методів

проектування доль і душ людських.

Б. Патон


Мета мого виступу – теоретично обґрунтувати та на практичному рівні показати доцільність використання проектних технологій на уроках іноземної мови.

1.Теоретична частина

Науково – методична тема нашого комплексу : створення умов для беперевного підвищення професіональної компетентності пед. працівників та формування конкурентно - спроможного учня, шляхом модернізації навчально- виховного процесу.

Педагогічна діяльність є процесом нескінченої низки педагогічних задач, підпорядкованих загальній кінцевій меті – формування особистості людини, її світогляду, переконань, свідомості, поведінки. Виходячи з цього та з теми нашої школи, моя тема самоосвіти - реалізація вимог державного стандарту та використання проектних технологій на уроках англійської мови, з метою формування конкурентно- спроможної особистості учня.

На мою думку, «вчитель-професіонал», це той хто володіє сучасними технологіями, та використовує їх на свої уроках. Серед таких технологій можна виділити наступні:


 • Технологія інтерактивного навчання (Зимовець О. А.)

 • Технологія колективного творчого виховання ( за Іваном І. П.)

 • Теорія і технологія розвиваючого навчання ( Занков Л.В, Давидов В.В., Ельконін Д.Б)

 • Теорія і практика проблемного навчання ( Махмутов М.І., Лернер І.Я., Матюшкін Т.В.)

 • Теорія і технологія формування пізнавального інтересу ( Щукін І.І.)

 • Теорія оптимізації навчання (Бабанський Ю. К.)

 • Теорія активізації навчальної діяльності школярів (Шамова)

 • Особистісно – зорієнтовані технології ( Ільїн Є. І., Якиманська І. С., Амоношвілі Ш. А.)

 • Компетентісно– орієнтований підхід до освітнього процесу ( Родигіна І.В.)

 • Проектні технології ( Джон Дьюї, шацький С.Т., Шульгін В. Н., Лернер І. Я.)

 • Інформаційно- комунікативні технології (ІКТ) ( Смелянська В. В.)

Проект – це спеціально організований учителем та самостійно виконуємий учнями комплекс дій, який завершується створенням творчого продуку

Метод проектів – сукупність навчально–пізнавальних прийомів, які дозволяють вирішити ту чи іншу проблему, в результаті самостійних дій учнів з обов’язковою презентацією цих результатів.

Метод проектів завжди пропонує вирішення якоїсь проблеми, передбачаючи, з одного боку, використання різноманітних методів, з іншої – інтегрування знань, навичок із різних галузей науки, техніки, технології, творчих галузей.

На мій погляд, саме проектна робота – найвдаліший метод розвитку конкурентно – спроможної особистості учня, а саме:

- креативності учнів;

- найбагатша форма залучення дітлахів до дослідницької, пошукової роботи;

- чудова можливість спонукати дітей до експерименту, знаходження нових шляхів розв’язання тих чи інших проблем;

- справжній відпочинок від рутини.

Це надає можливості кожній дитині на уроках проявити себе якнайкраще:

- продемонструвати свої творчі здібності, використовуючи при цьому набуті знання й навички з лексики, граматики тощо;

- поділитися життєвим досвідом;

- розкрити в собі нові таланти;

- позбутися багатьох комплексів;

- мати власну думку;

- навчитися слухати думки інших і поважати їх;

- заохотити дітей до творчих експериментів, креативного мислення.

Працюючи над проектом, учні проводять невелику дослідницьку роботу. Діти займають активну позицію під час проектної роботи. Проектна робота є практичним шляхом реалізації освітніх цілей на уроці, розвитку в учнів ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни, співпраці з іншими учнями і корисних дослідницьких навичок. І, врешті-решт, проектна робота якнайкраще інтегрує освіту і виховання.

Якісна та продуктивна реалізація проекту значною мірою залежить від попередньої підготовки та наявності в дітей необхідних знань та вмінь. Проекти розвивають логічне мислення, навички стилістичного оформлення думки, правильний підбор слів, і звісно, навички монологічного мовлення. Виконання такого завдання, як написання проектів, вимагає від учня обдумання і формування основних ідей з проекту.

Джерелами інформації для учнів є бібліотека, газети, журнали, вчителі школи, батьки і звісно Інтернет. Використання останнього, має і свої недоліки. Адже в деяких випадках, учень просто копіює інформацію, не витрачаючи час на підбір доречного матеріалу, обдумання і осмислення. Звісно, основне навантаження з виконання проекту лягає на учня, але щоб запобігти вищесказаному , вчитель повинен виконувати роль не тільки консультанта, а й здійснювати контроль на всіх етапах проектування ( проблема – планування – пошук інформації – продукт презентації). Методи контролю можуть бути такими: • складання свого особистого словника з даної теми;

 • переклад словосполучення, речення, фрагмента виступу;

 • постановка питань учневі вчителем, іншими учнями.

Наприкінці хочу додати, що метод проектів забезпечує розвиток особистості дитини, дозволяє вести учнів сходинками розвитку – від проекту до проекту, стимулює потреби дитини в самореалізації, самовираженні, тим самим формує конкурентно – спроможну особистість.

2. Практична частина

На першому етапі проектної роботи вчитель пояснює цілі проекту, мотивує , учні з вчителем виявляють проблему, обговорюють завдання і уточнюють інформацію. Учні готують творчі роботи з малюнками, аплікаціями, фотоколлажі, буклети.

Так, на уроці в 6-му класі з теми « Моє шкільне життя », учні виготовили пам’ятку «School rules», склали свій власний «Timetable of my dream» та розробили план школи з назвами всіх кабінетів. Більш сильним учням було запропоновано ще й написати невеличке повідомлення «School of my dream», де учні мали змогу проявити свою фантазію та творчі здібності (диференційований підхід).

На наступному етапі діти формують завдання, уточнюють інформацію, вчитель разом з учнями обирають і обґрунтовують критерії успіху. Вчитель всіляко допомогає та контролює процес. Так, на уроці у 7-му класі діти готували індивідуальні проекти за своєю ж власною ідеєю з теми « Я, моя сім’я, друзі». Замість запропонованого опису друга, учні обрали і створили свого власного казкового персонажа, описали його зовнішність та риси характеру.

Учні цього ж класу, у наступному, вже 8-му класі, створили творчий проект, центром якого є творчій продукт результат самореалізації учасників проектної групи. Вивчаючи тему «ЗМІ», учні приміряли на себе роль працівників газети. Кожен з учнів займав свою посаду: головний редактор, фотокореспондент, журналіст. Учні мали змогу особисто обрати тему, яка цікава саме йому (спорт, погода, новини та ін.) В результаті такої групової роботи наприкінці етапу учні презентували свій сумісний продукт – журнал «School tabloid», а кожен з учнів мав змогу оцінити свою роботу в журналі і роботу свого «колеги», шляхом голосування за найкращу статтю номеру.

Черговий етап – дослідження, виконання та оформлення. Учні працюють з матеріалом, вчитель консультує і контролює. Так, на уроці у 8- му класі з теми «Відпочинок і дозвілля», а саме «улюблена книжка», учнями і вчителем було прийняте рішення про створення рекламного буклету своєї власної книги. Кожен з учнів мав змогу уявити себе автором та прорекламувати свою книгу. Під час презентації «потенційні покупці» (учні) книги мали змогу задати автору питання стосовно книги. Таким чином, на уроці ми не тільки закріпили знання з теми, навички монологічного мовлення, а й діалогічного мовлення. Урок перетворився на «прес-конференцію».

Ну і черговий етап – презентація самого проекту. Рекламується з метою підвищення мотивації в його реалізації, усвідомлення його значимості. На презентації я завжди намагаюсь створити доброзичливу атмосферу. Наприклад, проект « Туристичний гід до Великої Британії» тема «Англомовні країни», який презентували учні 6 –го класу, вийшов дуже цікавим. Завдання учнів було зробити такий яскравий гід з видатними місцями, щоб набрати якомога більше туристів до Великої Британії. Діти також мали змогу задати свої питання гідові. У кінці презентації отримав перемогу той гід, який набрав найбільшу кількість туристів.

З тими ж учнями, але вже у 9- му класі, ми виконали подібний проект, але з теми «Україна». Учням було запропоновано роль гіда, але тепер по Україні. Ціль – зробити рекламний буклет по найбільшим містам України і звичайно здобути якомога більше іноземних туристів.

Ну і не можна не згадати про «Portfolio», яке демонструє не тільки творчі здібності учня, але і результат його роботи на протязі декількох років, дає змогу бачити і учню, і вчителю прогрес учня, порівняти свої набуті знання і навички, оцінки з минулими роками, провести самооцінку своєї роботи та заохотити учнів до кращих результатів.

І на останньому етапі я разом з учнями підбиваю підсумки. Говорю про те, що дітям вдалося найкраще, яких помилок можна було б уникнути та виставляю оцінки.Оцінка захисту.

 

Оформлення

Презентація

Відповіді на питання вчителя

Відповіді на питання учнів.

Учні

 

 

 

 

Вчитель

 

 

 

 

Таким чином, під час виконання проектів,здобувається важливий навчальний і життєвий досвід. Після виконання таких проектів у дітей з*являється велика впевненість і своїх здібностей, інтерес до вивчення культури й англійської мови взагалі, і найголовніше, відбувається формування конкурентно-спроможної особистості учня.

Додатки


1етап. Початок, постановка цілей, підготовка.

Діяльність учнів.

Виявляють проблеми.

Обговорюють завдання.

Уточнюють інформацію.


Діяльність вчителя.

Пояснює цілі проекту,

Мотивує учнів,

.


II етап. Планування.

Діяльність учнів

Формують завдання.

Уточнюють інформацію.

Обирають і обгрунтовують свої критерії успіху.


Діяльність вчителя

Допомогає,

КонтролюєIII етап. Прийняття рішення (Дослідження, вибір методів перевірки прийнятих речень.)

Діяльність учнів.

Працюють з інформацією.

Виконують дослідження.Діяльність вчителя

Консультує

Котролює


IV етап. Виконання.

Діяльність учнів.

Оформлюють проект

Виконують дослідження

Працюють над проектом.


Діяльність вчителя

Направляє процес .

КонтролюєV етап. Захист проекту.

Діяльність учнів.

Захист проектів


Діяльність вчителя

Направляє процес.

Контролює.V1 етап. Оцінка результатів.

Діяльність учнів.

Беруть участь в колективному самоаналізі і самооцінці.

Діяльність вчителя.

Оцінює. Бере участь у колективній оцінці результатів проекту

Важливе правило: кожен етап проекту повинен мати свій конкретний продукт


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка