Використання опорно – логічних блок – схем на уроках біологіїСкачати 63.58 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір63.58 Kb.
#10128
Войнівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Використання опорно – логічних блок – схем на уроках біології.

d:\осика\фото\dsc03374.jpg
З досвіду роботи

вчителя біології

над проблемним

питанням


Михайленко А.Г.

Войнівка 2014

Провідною ідеєю сучасної концепції шкільної освіти є ідея гуманізації, у центрі якої – учень з його інтересами, здібностями та можливостями. Увага до особистості школяра, його індивідуальності, розкриття людського в людині – ось питання, які покладена реалізувати школа нового типу.

Зміст біологічної освіти у кожний історичний період визначається уявленням суспільства про біологічну та культуру, біологічну грамотність. Звідси випливає, що визначення власної філософії освіти, пошук інтегративних взаємозв’язків біологічної дисципліни з іншими навчальними предметами стають головним завданням кожного творчого працюючого вчителя.

У процесі викладання біологічних дисциплін, на мою думку, потрібно, перш за все, визначити, що учні повинні розуміти і роботи, а також чого слід очікувати від них, різних зі віком та здібностями. Лише після цього вчитель може вибрати, сконструювати модель уроку, за допомогою якої він досягне високої ефективності та результативності засвоєння навчального матеріалу.

Навчання значною мірою залежить від раціональної організації та проведення уроків. Останнє, у свою чергу, залежить від дидактичної структури, яка має враховувати зміст матеріалу, дидактичні цілі та передбачати відповідні методи навчання.

У кінці ХХ століття у навчально-методичних посібниках використовую схемно-знакові моделі уроків: це «Опорна схема», « Схема умовних позначок», «Опорні положення», «Опорна-схема конспект», «Структурні графи».

Безумовно, засновником даного напрямку в методиці став В.Шаталов та його «Опорні сигнали». Моделюючи технологію засвоєння програмового матеріалу шляхом інтенсифікації навчально-виховного процесу на основі схемно-знакових моделей , послідовники В. Шаталова вдосконалювали її для того, щоб показати учням причинно-наслідкові зв’язки, етапність, складові частини понять при збереженні цілісної схеми.

Починаючи з 1992 року я використовую у своїй роботи структурно-логічну схему як елемент організації та проведення уроку.

Біологічні дисципліни вимагають вивчення та застосування великої кількості термінів та понять, це змушує вчителя використовувати та запозичувати різноманітні форми і методи викладання програмового матеріалу, які сприяли б кращому його засвоєнню.

Аналізувати теоретичний матеріал – одне з основних умінь учнів у процесі вивчення біологічних та природничих дисциплін. Поряд з іншими уміннями і навичками учнів потрібно вчити аналізувати не тільки біологічні задачі, біологічні терміни, а й практичні завдання та теоретичний матеріал.

Структурно-логічна схема – один із можливих варіантів вирішення проблеми. ЇЇ застосування сприятиме кращому засвоєнню різного роду термінів і понять, а також чіткому уявленню системи певного поняття, галузі, періоду тощо.

Структурно-логічна схема являє собою графічно зображений упорядкований підбір питань, термінів, фактів, об’єднаних у логічний мікроблок, взаємозв’язаних компонентів, які в свою чергу можуть складатися з інших елементів. Вона є структурною цілісністю, яка відповідає причинно-наслідковим зв’язкам навчального матеріалу. Таким чином, кожний пункт нового матеріалу ділиться на менші частини, і кожне поняття у вигляді складових блоків, пов’язаних між собою. Цей зв'язок зображується стрілками. Чіткість схем дає можливість учням виділити основні поняття пункту та зрозуміти їх структуру. Значення її в тому, що вона наочно дає можливість виділити основні компоненти і показати їх взаємозв’язок.

Схему розпочинаю, як правило, із запису проблеми уроку, а далі даю наочне вирішення поставлених проблем. Намагаючись скласти її так, щоб школярі могли зрозуміти без додаткових пояснень. Перевага полягає в тому, що така схема спонукає учнів працювати протягом усього року, не даючи можливості відволікатися. Таким чином, учень не лише слідкує за думкою вчителя, а й будує сам схему у зошиті. До того ж, у роботі над структурно-логічними схемами, активно працює не тільки слухова а й зорова пам'ять.

Залежно від розумових здібностей учнів, рівня підготовленості класу, структурно-логічні схеми можна спрощувати і ускладнювати. У різнорівневих класах до роботи над схемою можна підходити диференційовано. За їх допомогою краще засвоюються терміни та поняття.

Метою структурно-логічної схеми є розвиток здібностей учнів. Перш за все йдеться про розвиток мислення, уяви, творчих здібностей. Так, при підготовці домашнього завдання школярі опрацьовують схему, доповнюючи, розширюючи та поглиблюючи її, усуваючи розриви логічного зв’язку, що значною мірою сприяє запам’ятовуванню матеріалу, вмінню робити аналіз, синтез та логічні висновки з даної теми. Структурно-логічна схема дає можливість ґрунтовно сформувати відповідь учня на наступному уроці. Відтворюючи схему, школярі усвідомлюють пройдений матеріал, краще його засвоюють. Структурно-логічну схему можна використовувати не лише під час вивчення нового матеріалу, ай під час перевірки знань учнів як форму контролю знань.

Зацікавленість – один з інструментів, який спонукає учнів до більш глибокого пізнання предмета, що розвиває їх здібності. Такими елементами, на мою думку виступають ігрові елементи на уроках біології: кросворди, ділові та рольові ігри. Важливу роль використання ігрових елементів на уроках, відводив великий педагог Василь Олександрович Сухомлинський. Який вважав, що гра, фантазія – животворне джерело дитячого мислення, благородних почуттів і прагнень.

Застосування таких методичних прийомів активізує роботу учнів на уроці, покращує якість знань, умінь і навичок. Саме вони дають можливість у прискореному темпі повторити вивчене на уроці, систематизувати та узагальнити матеріал.

Структурно-логічні схеми не є єдиним методом вивчення основ наук, але використання їх у комплексі з іншими методами дає змогу навчити дітей глибоко аналізувати і систематизувати матеріал, що вивчається. Використання структурно-логічних схем - це лише один із методів і прийомів викладання основ наук. Безумовно, іх застосування сприяє систематизації знань учнів, підвищує інтерес до предмета, виробляє вміння вивчати причинно-наслідкові зв’язки.

Підсумовуючи вищесказане, відзначу, що меж самовдосконалення немає. Структурно-логічні схему можна радіювати у різних методиках під час проведення всіх типів уроків, у тому числі і при інтерактивних технологій: робота в парах. В групах, робота над учнівськими проектами тощо.Урок зології 8 клас з теми: «Павукоподібні»

d:\осика\фото\dsc03410.jpg

d:\осика\фото\dsc03400.jpg

Клас Павукоподібні

Ряд Павуки Ряд СкорпіониРяд Кліщі Ряд Косарики

http://16.rospotrebnadzor.ru/image/image_gallery?uuid=6cd977a3-e7e1-4f5f-8aad-80eb01756f16&groupid=152224&t=1365771063936 косарик

Урок біології 11 клас з теми: «Особливості ембріонального розвитку людини. Ембріотехнології. Клонування.»

Запліднення в пробірці
1.Гормональна стимуляція яєчників.
2.Пунція фолікул і взаття яйцеклітини.
3.Запліднення яйцеклітини
4. Культивування ембріона
5.Перенесення ембріона у порожнину матки
Методи ембріотехнологій

Штучне Кріоконцервація

запліднення
Клонування Екстрокорпоральне

запліднення

Схема розвитку хордових

Запліднення Зигота Дробіння

Бластомери Бластула Гаструляція

Гаструла Нейруляція Нейрула

Органогенез

9 клас «Запліднення»

Функції плаценти

Плацента

Обмін речовин Залоза внутрішньої секреції

Газообмін

Живлення

Виділення Бар’єр
d:\осика\фото\dsc03747.jpg
11 клас «Життєві цикли розвитку тварин»

Непрямий розвиток (метаморфоз)
Розвиток з неповним Розвиток з повним перетворенням

перетворенням

Яйце Яйце

Личинка Личинка

Доросла особина (імаго) Лялечка

Доросла особина (імаго)

Скачати 63.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка