Використання методу проектів на заняттях з німецької мови для формування і розвитку комунікативної компетенції студентівСкачати 119.51 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір119.51 Kb.
#17802
Використання методу проектів на заняттях з німецької мови для формування і розвитку комунікативної компетенції студентів
Осадча С.І. викладач німецької мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної

категорії, ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області
Тема цієї статті була обрана в зв’язку з широким впровадженням інноваційних технологій в учбовий процес. Вона є актуальною, тому що сучасний період розвитку суспільства потребує оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя і, як наслідок, якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам.

Сьогодні, коли в світі відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей, в центрі його знаходиться той, хто вчиться, згідно з особистісно-діяльним підходом до організації навчального процесу. Формування особистості і її становлення відбувається в процесі навчання, за умови дотримання певних вимог, а саме створення позитивного настрою, відчуття рівного серед рівних, забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей, усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених завдань та висновків, можливість висловити свою думку і вислухати думку товаришів, тому широкого розповсюдження в педагогічній практиці набули інтерактивні технології навчання, сутність яких в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників. Однією з інноваційних технологій навчання є проектна робота, яка сприяє розвитку пізнавальних та творчих навичок і передбачає участь в роботі двох студентів чи групи виконавців.

В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок студентів, вміння самостійно конструювати свої знання, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення. Метод проектів завжди направлений на самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну чи групову, яку учні виконують за певний відрізок часу. Метод проектів завжди має на увазі вирішення якоїсь проблеми, що передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь з різноманітних областей науки, техніки, технології, творчих областей. Результати виконаних проектів мають бути, що називається, «відчутними», тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична – конкретний результат, готовий до впровадження, якщо творче завдання – звіт, стаття, стінгазета, відео тощо.

Цей метод сприяє досягненню головної мети навчання іноземної мови - формуванню у студентів комунікативної компетенції. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві і саме метод проектів може показати студентам, де та як вони зможуть на практиці використати свої знання, уміння та практичні навички. Робота над проектом дозволяє задіяти в процесі навчання не тільки інтелект, досвід, свідомість людини, а також її почуття, емоції, вольові якості, сприяє «зануренню» в навчальний матеріал, визначає емоційно-ціннісне ставлення до нього, підвищенню ефективності засвоєння, дає відчуття успіху, віри у власні сили. Проектна робота передбачає включення механізмів запам’ятовування й відтворення інформації; передачу інформації іншим; застосування знань у варіативних ситуаціях; розуміння причинно-наслідкових зв’язків, співвідношення частини і цілого; наведення аргументів і доказів, перегрупування окремих частин і створення нового цілого тощо.

Проектна діяльність сприяє розвитку ініціативи, самостійності, організаторських здібностей, стимулює процес саморозвитку, умінню працювати в команді. Метод проектів сприяє не лише розкриттю можливостей і здібностей студента, а й усвідомленню, оцінці особистісних ресурсів, визначенню особистісно значущих і соціально ціннісних перспектив. Проектні технології дають можливість враховувати індивідуальні особливості, висловити власні погляди та переживання, власну громадянську життєву позицію, тобто робити процес навчання особистісно-орієнтованим. Під час роботи над проектом студентам надається можливість думати і говорити про себе, своє життя, інтереси, захоплення і так далі.
Розробка проекту на тему «MeineHeimatstadt»

Чому вибрана ця тема проекту?Тема проекту дуже актуальна для нашого міста, існує багато інформації на цю тему, але за планом на неї виділено не багато часу. Наше місто є туристичним центром, яке часто відвідують туристи в тому числі і з Німеччини, тому перед студентами було поставлено завдання знайти інформацію про рідне місто і написати невелику розповідь про нього та оформити буклети.

Цілі проекту: у процесі складання розповіді про місто для німецькомовних туристів студенти повинні усвідомити, що вони можуть застосовувати набуті ними знання мови у реальному житті. Крім того вони отримають додаткові знання з країнознавства, зможуть перевірити та поглибити свою загальну ерудицію.

Коло учасників: у таких проектах необхідна інтенсивна консультативна робота викладача німецької мови зі студентами, які беруть участь у проекті. Тому кількість студентів не може бути великою. На практиці такий проект обмежується учбовою групою або командою однодумців. Учасникам цього проекту будуть необхідні такі технічні засоби, як: комп’ютер, фотоапарат.

Підготовча робота: учасники проекту повинні заздалегідь продумати, які місця в місті треба сфотографувати, які технічні засоби треба використовувати для роботи, правила роботи над буклетами. В роботі будуть задіяні адміністратори, редактори, видавці, секретарі, перекладачі та ін.

Порядок роботи над проектом:

  • розгляд теми «Моє рідне місто» на занятті;

  • розподіл на групи та визначення «ролей»(адміністратор, видавець, перекладач…)

  • обговорення цілей, плану та термінів роботи;

  • визначення підтем для роботи в двох групах;

  • розподіл завдань і компетентності;

  • збір інформації про можливості отримання даних про сучасне та старе місто;

  • складання приблизного плану та ключових пунктів розповіді;

  • розподіл обов’язків;

  • збір та аналіз інформації, переклад, перевірка;

  • підбиття підсумків;

  • презентація: створення буклетів, екскурсій

  • оцінювання проектів.

Це заняття можна провести як інтегроване заняття з німецької мови та інформатики, тому що студенти будуть використовувати не тільки знання іноземної мови але й вміння створювати мультимедійні проекти та буклети.

Заняття з німецької мови з використанням методу проектів

Тема: Моє рідне місто

Мета:

Активізувати та осмислити вивчений матеріал із теми «MeineHeimatstadt», залучаючи знання з німецької мови та інформатики;

розвивати дослідницький дух студентів,вміння самостійно здобувати знання, аналізувати та синтезувати накопичений матеріал;

виховувати любов до рідного міста.Обладнання:мультимедійна дошка, карта міста, фотокартки, комп’ютери, матеріал для презентації проектів, картки

Хід заняття

І.Вступна частина

1. Організаційний момент.

2. Фонетична хвилинка

Nach links

Nach rechts

Geradeaus

So gehen wir beide nach Haus.

Wohin gehen wir?

In welcher Stra?e sind wir hier?

Na klar!- Geradeaus.

Und jetzt sind wir beide zu Haus.

ІІ. Основна частина
1. Повідомлення теми і мети заняття.

Unsere heutige Stunde ist ungew?hnlich. Wir versuchen von unserer Stadt in einer besonderen Form zu erz?hlen.


2. Мотивація та презентація проектів.

Ihr habt f?r die Stunde Projektarbeiten vorbereitet. Ihr habt einen Monat gearbeitet und etwas Interessantes von unserer Stadt gefunden Ihr wurdet in zwei Gruppen gegliedert. Jede Gruppe bekam ihre Aufgabe und hat ihren Leiter.

Die erste Gruppe arbeitete am Thema“Sehensw?rdigkeiten unserer Stadt” und musste?ber die ber?hmten Orte der Stadt erz?hlen, die zweite Gruppe bekam das Thema “Meine Heimatstadt” und musste die Symbolik der Stadt vorstellen.

Erz?hlt uns bitte?ber eure Ziele und stellt eure Gruppe vor.

Jede Gruppe hat ihren Dolmetscher f?r unsere G?ste.
Кожна група презентує свій проект, використовуючи мультимедіа ефекти, а також презентує свій буклет.

Перша група:  «Визначні місця нашого міста»Wir begr??en Sie herzlich in unserer Stadtund beginnen unsere Stadtfahrt.

Stadt Belgorod-Dnestrowskij ist eine der?ltesten St?dte der Ukraine und der Welt. Sie wurde 2500 Jahre vor von den alten Griechen aus Milet von Geburt gegr?ndet. Damals wurde sie Tira genannt, weil sie am Ufer des Flusses Tira (so hie? damals Dnjestr) gegr?ndet war. Die Stadt hatte eine g?nstige Lage: am Ufer des Limans nicht weit vom Schwarzen Meer. Sie entwickelte sich schnell und bald war hier eine richtige griechische Stadt mit geraden Stra?en, wohlgeordneten H?usern, sch?nen Tempeln und mit dem Stadion.

Im III. Jahrhundert unserer Zeitrechnung wurde die Stadt von den zuerst barbarischen und dann von den gotischen St?mmen vernichtet.

Im XIV. Jahrhundert wurde die Festung aus gelbem Muschelstein gebaut. Die Stadt wurde vielmals erobert und hatte darum viele Namen: Akkerman, Chitate Alba, Offiussa, Mon Castro, Akliba, Alba Julija und viele andere. Jeder Name aber hatte Bedeutung „Wei?e Stadt“, denn die Festung wurde aus gelbem Muschelstein gebaut, der von weitem wei? aussah.

Die war damals eine unbezwingbare Festung mit hohen Mauern bis 5 Meter breit, mit riesigen T?rmen, tiefem Grab und tapferen Bewohner.

Die Festung ist jetzt ein Baudenkmal und steht unter dem Staatsschutz. Ihre unbezwingbaren Mauern reizen heute viele Touristen und Arch?ologen der ganzen Welt an. Von der Festung aus er?ffnet sich die herrliche Aussicht auf den Liman. Die Festung ist die wichtigste Sehensw?rdigkeit der Stadt.In der Stadt gibt es andere Sehensw?rdigkeiten: viele Denkm?ler: das?lteste Denkmal in der Stadt - Rjabovdenkmal, Siegess?ule, Baudenkm?ler, Kirchen des 13 und 14 Jahrhundert, eine Kaianlage. Im Zentrum der Stadt befinden sich viele Restaurants, Caf?s, Kinos. Besonders sch?n ist ein Spaziergang im Sp?tfr?hling oder im Fr?hsommer.

Jedes Jahr besuchen die Stadt viele Urlauber, um sich im S?den zu erholen.

In der Stadt sind viele Traditionen: der Stadttag, viele Feste, Sportfeste, Ritterschlachten, Autorennen Wollen Sie mittelalterliche Festung, Ritterschlachten besichtigen, dann besuchen Sie unsere Stadt!

Unsere Stadt ist die Perle im S?den der Ukraine.

Друга група представляє презентацію: «Символіка мого міста», як результат плідної роботи групи з’явився буклет з описом прапору і гербу.


2. Оцінювання проектів.

Оцінювання проекту «Meine Heimatstadt» проводиться за наступною таблицею, яка проектується на дошку. В оцінювані проектів беруть участь студенти, які не брали участь в проектах та викладач.Бал

Мультимедіа

Співпраця

Зміст

5

Студенти ефективно та творчо застосовують потужність саме тих мультимедіа ефектів, які прийнятні для проекту. Використані всі елементи. Є декілька технічних не дуже серйозних проблем.

Студенти ефективно співпрацюють як група, в якій розподілені обов’язки. Кожен вміє зробити кожен елемент презентації. Результат їх роботи відображає вклад кожного і є набагато кращий ніж вони б влаштовували поодинці

Відображає глибокий спосіб при дослідженні та застосування навичок мислення високого рівня; показує явне поглиблення та розуміння теми; притягує увагу аудиторії

4

В презентації використані 3 і більше мультимедійних ефектів в збалансованому, привабливому та доступному вигляді. Елементи показують оригінальність роботи. За невеликим виключенням, більшість ефектів сприяють доброму розкриттю теми

Студенти працюють разом як група на всіх етапах проекту. Успіх досягається завдяки різним вмінням/талантам. Кожен відповідає за окрему ділянку роботи.

Проект має чіткі цілі, відповідні темі. Включена інформація добута з різноманітних джерел. Проект корисний не тільки для студентів, які його створили.

3

В презентації використано 2 чи більше медіа ефектів. Є деякі технічні проблеми, з деякими ускладненнями але перегляд все ж можливий.

Студенти працювали разом, розподіливши завдання між собою. Всі студенти справилися зі своїми завданнями. Непорозуміння вирішувались продуктивно


Проект представляє інформацію структуровано, зрозуміло для аудиторії. Зроблений акцент на важливих питаннях

2

В презентації використано 2 чи більше медіа ефектів, але технічні проблеми не дозволяють ефективно її демонструвати, чути чи розуміти зміст.

Презентація є результатом спільної роботи, але її робили тільки декілька членів групи. Наявне неефективне спілкування, невирішений конфлікт, що не дозволив завершити важливі моменти спільної роботи.

Проект сфокусований на темі але не висвітлює її. Наявна певна організаційна структура, але вона не явна з показу. Є фактичні помилки чи незрозумілості, але вони незначні.
Бали за мультимедіа:

Бали за співпрацю:

Бали за зміст:

3.Актуалізація знань

Jetztsehenwir, wiegutihrunsereStadtkennt.

Findetdiepassenden Namen f?r folgende Fotos.
A B


C D

E F


G H1)Unsere Stadt ist eine gr?ne Stadt

2)UnserStolzistdieFestung

3)Besonders sch?n ist es am Liman beim Sonnenuntergang

4)Zu den Baudenkm?ler geh?rt auch Griechische Kirche

5)In der alten Stadt Tiras werden oft im Sommer die arch?ologischen Ausgrabungen gemacht

6)In unserer Stadt gibt es einen Hafen.

7)In diesem Geb?ude studieren wir seit 2 Jahren.

8)Eine der?ltesten Kirchen ist die armenische Kirche.

Відповіді: 1-B, 2-G, 3-H, 4-D, 5-A, 6-C, 7-F, 8-E
4.Активізація лексичного запасу

Was passt zusammen:

sich verlaufen nach links

sich zurecht finden nach rechts

kommen an der Ampel

finden an der Kreuzung

biegen in den Bus

einsteigen an der Haltestelle

aussteigen in der Stadt

umsteigen an dem Markt

vorbeifahren den Platz

?berqueren aus dem Auto5. Розвиток навичок писемного мовлення

Bildet die S?tze mit diesen Wortverbindungen und schreibt sie in eure Hefte.6. Розвиток навичок діалогічного мовлення

Складання діалогів

Nehmen wir an, ein deutscher Tourist fragt euch nach dem Weg. Erkl?rt ihm bitte, wie kann er

a)zur Festung kommen

b) zum Stadtmuseum kommen;

c) zum Stadion kommen
ІІІ. Заключна частина


 1. Підведення підсумків заняття


2. Домашнє завдання
Приклади створення проектів

Проект «AmWochenende» «Вихідні дні»

Почати цю роботу доцільно зі студентами, які раніше вивчали тему «Вільний час». Поштовхом до роботи може стати стаття в підручнику «Schritte» «JedesWochenendedasgleicheProblem».

У рамках роботи над проектом можна організувати створення стінгазет, як звіт про проведні вихідні дні, так і створення стінгазет або колажів про плани на майбутні вихідні, як проводять вихідні наші друзі в Німеччині, або як правильно чи неправильно проводити вихідні. Як зробити так, щоб вихідні не стали для нас стресовими днями.

Цілі проекту: крім отримання знань з німецької мови, учні матимуть можливість творчо і самостійно опрацювати тему«AmWochenende» поза заняттям з іноземної мови. Крім того вони матимуть змогу розширити свій словниковий запас, використати досвід, який вони здобули на інших заняттях.

Учасники проекту: студенти однієї групи або паралелі.

Технічні засоби: фотоапарат, комп’ютер

Підготовча робота: для виготовлення стінгазети треба зазвичай більше часу, ніж передбачається. Тому деякі види робіт студенти виконують вдома.

Верстці стінгазети передуватиме підготовка і збір актуальних матеріалів, робота з пресою та мережею Інтернет.

Зібрані матеріали, фотографії, їх використання

та оформлення газети спільно обговорюються всіма учасниками проекту.

Можливий порядок роботи:  • розгляд теми «Вихідні дні» на занятті з німецької мови - наприклад – за допомогою читання та обговорення статті в підручнику «Schritte» «JedesWochenendedasgleicheProblem».

  • Обговорення цілей, плану та термінів роботи.

  • Розподіл завдань та компетентності.

  • Консультування учасників проекту його керівником.

  • Збір інформації, матеріалів, фотографій.

  • Створення стінної газети

  • Презентація результатів на занятті

  • Презентація стінгазет

  • Оцінювання результатів

Проект «Святкування Різдва»

Метою розширення знань учнів про національні традиції звичаї і свята країни, мова якої вивчається, можна реалізувати проект «Народні свята». До народних свят кожної країни можна віднести такі свята, як: Новий рік, Великдень, День святого Миколая, Різдво.

В рамках роботи над проектом студенти не тільки ознайомляться зі звичаями та традиціями святкування того чи іншого свята, але й зможуть порівняти їх з традиціями українців, глибше вивчити та усвідомити їх.

Звичайно, тут можна використати рецепти випічки і приготування різних страв національної кухні, вивчити різдвяні вірші та пісні. А ще в переддень свята необхідно не забути привітати друзів, знайомих або партнерів, які живуть в країні, мова якої вивчається.

Мета проекту: завдяки вивченню країнознавства й самої мови студенти можуть отримати уявлення про традиції відзначення свят у країні, мова якої вивчається.

Учасники: студенти однієї групи або паралелі.

Необхідні матеріали: потрібно придбати речі, які створюють різдвяну атмосферу в цій країні: передріздвяний календар, різдвяний віночок, свічки, різдвяні прикраси, різдвяну ялинку, різдвяні листівки, зразки спеціального пакувального різдвяного паперу. Можливо студенти самі виявлять бажання змайструвати маленькі різдвяні подарунки. Якщо є можливість, можна приготувати різдвяне печиво та пиріг за рецептурою німецької національної кухні.

Основні етапи проведення проекту:  • Обговорення теми «Різдво» на занятті за допомогою читання тексту підручника або чарівної різдвяної історії.

  • Порівняння традицій святкування Різдва в Німеччині і в Україні

  • Загальні міркування з приводу святкування Різдва.

  • Запрошення гостей

Виконання підготовчих робіт: виготовлення

декорацій і костюмів, підготовка спектаклю, розучування різдвяних пісень, приготування різдвяних страв, виготовлення різдвяних листівок і їх підписання, виготовлення різдвяних прикрас.Приклади тем проектів:

  • Дозвольте познайомитись

  • Дружба - яка вона є.

  • Мої захоплення.

  • Мій робочий день.

  • Моя майбутня професія

  • Школа: пекло чи рай?

  • Школа майбутнього.

  • Школа в Україні та Німеччині

  • Відвідування виставки

  • Репортаж з виставки

  • Як ти провів свої канікули?

  • Щоденник цікавих подорожей

  • Путівник по школі

  • Історія мого міста/села

  • Дорога додому

  • Ми – про нас

  • Огляд визначних місць

  • Комп’ютер – за чи проти?

  • Комп’ютерна залежність: реальність чи міф?

Каталог: doc -> files -> news -> 486
news -> З початкової школи в основну: проблеми наступності
news -> ─найважливіша умова успішного навчання молодших школярів. Ковальова Вікторія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, загальноосвітня санаторна школа ─ інтернат №2
news -> Повідомлення про оприлюднення проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012
news -> Додаток базовий компонент дошкільної освіти
news -> Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема "Пісня над піснями". Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей
news -> Конспект уроку з української літератури в 10 класі підготувала викладач української мови І літератури Технікуму промислової автоматики Одеської державної академії холоду
486 -> Фізика – сенс мого життя успіх приходить до того
486 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про освіту»
486 -> Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на вивчений матеріал

Скачати 119.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал