Використання методів соціального маніпулювання в фільмі \"Шахрайство\"Скачати 86.47 Kb.
Дата конвертації06.04.2016
Розмір86.47 Kb.
РЕФЕРАТ
на тему: «Використання методів соціального маніпулювання в фільмі
“Шахрайство”»

студент 4 курсу кафедри МРФ

радіофізичного факультету

Горбаченко Василь

Київ 2013

Фільм «Шахрайство» або ж «Хвіст виляє собакою» або ж «Виляючи собакою» (англ. Wag the Dog) це сатирична комедія Баррі Левінсона 1997 року, яка була знята за мотивами книги Ларрі Бейнхарта «Американський герой».Сюжет фільму

Чому собака виляє хвостом?  Тому що вона розумніша хвоста.  Якби хвіст був розумніший, то він виляв би собакою.

Президентські вибори в США на носі, а президент звинувачується в сексуальних домаганнях. Опитування громадської думки показують, що популярність президента стрімко падає. Команді глави держави треба терміново діяти, щоб відвернути увагу громадськості від адюльтеру в Білому домі. Потрібно виграти всього кілька днів, і радник президента Конрад Брін (Роберт Де Ніро) вирішує вдатися до допомоги професіонала - кінопродюсера Стенлі Мотсса ( Дастін Хоффман) .

Швидко придумується загроза якоїсь албанської терористичної групи (не існуючої насправді) і, таким чином, обґрунтовується необхідність залучення США у війну. Мотссу пояснюють загальні риси того, яке повинно виникнути уявлення про події у звичайного американського громадянина, і далі той розігрує все як по нотах: знімаються постановочні патріотичні військові ролики, псевдоінтервью і навіть пісні про солдатів вигаданої війни; для протистояння терористичній загрозі албанського уряду американський президент стягує авіаносну угруповання; імітується закид американських диверсантів в Албанію, одного з яких нібито захоплюють у полон.

ЦРУ намагається прояснити ситуацію, тому як ні про яких терористів не має уявлення. Конрад Брін заявляє агенту ЦРУ наступне:

«Ви готові піти на війну? З ким ви зібралися воювати? Зі Швецією або з Того? Час таких сутичок пройшло. Війна майбутнього - це ядерний тероризм. Проти маленької групи дисидентів, про які не здогадується навіть уряд їх власної країни. До такої війні треба підготуватися. [...] Називайте це «репетицією» або «національною безпекою». Як завгодно. Але якщо ви вважаєте, що війни немає, то тоді навіщо ви потрібні? Ідіть додому і грайте в гольф. Так що вам доведеться прийняти нашу війну, тому що крім нашої немає ніякої іншої.»

Зрештою у організаторів афери все виходить, війна закінчена, герой війни похований з почестями. Однак Стенлі Мотсс не хоче залишатися в тіні: йому не потрібні гроші, він хоче слави; у Бріна не залишається іншого вибору, окрім як віддати наказ про усунення останнього. Повідомляється про смерть Мотсса від обширного інфаркту. Визнання, до якого прагнув усе життя, він отримує посмертно. Після слід спецвипуск новин, де заявляється про вельми ймовірне продовження операції в Албанії.

Теоретична сторона подій фільму

При соціальній взаємодії відбувається своєрідний процес і результат зміни одним індивідом поведінки, установок, намірів, уявлень іншого індивіда. Вплив може бути спрямованим (ставиться мета досягнення певного результату) і опосередкованим (відповідно).

Психологічний вплив — застосування у міжособистісній взаємодії винятково психологічних засобів з метою впливу на стан, думки, почуття, дії, іншої людини.

До видів психологічного впливу передусім належать переконання, зараження, навіювання, наслідування, мода, чутки.Переконання. Як спосіб психологічного впливу, переконання спрямоване на зняття своєрідних фільтрів на шляху інформації до свідомості і почуттів людини. Його використовують для перетворення інформації, котра повідомляється, на систему установок і принципів індивіда.

Переконання — метод свідомого та організованого впливу на психіку індивіда через звернення до його критичного судження.

Здійснюючись у процесі комунікативної взаємодії, переконання забезпечує сприйняття і включення нових відомостей у систему поглядів людини. Засноване воно на свідомому ставленні індивіда до інформації, на її аналізі й оцінці. Сприятливими умовами для переконання є дискусія, групова полеміка, суперечка, оскільки сформована під час їх перебігу думка набагато глибша, ніж та, що виникла за пасивного сприймання інформації.

Зараження. Наймасовіший спосіб інтеграції групової діяльності виникає за значного скупчення людей — на стадіонах, у концертних залах, на карнавалах, мітингах тощо. Однією з його ознак є стихійність.

Зараження — психологічний вплив на особистість у процесі спілкування і взаємодії, який передає певні настрої, спонуки не через свідомість та інтелект, а через емоційну сферу.

Психічне зараження здійснюється через передачу емоційного стану від однієї особи до іншої на несвідомому рівні. Свідомість за таких умов різко звужується, майже зникає критичність до подій, інформації, що надходить з різних джерел. Психологія тлумачить зараження як неусвідомлювану, мимовільну схильність людини до певних психічних станів. Відбувається зараження через передавання психічного настрою, наділеного великим емоційним зарядом. Воно є одночасно продуктом впливу на інших енергетики психічного стану індивіда чи групи, а також здатністю людини до сприймання, співпереживання цього стану, співучасті.

Навіювання. В сучасних умовах застосовується досить часто, одночасно може бути одним із небезпечних інструментів маніпуляції поведінкою людини, оскільки діє на її свідомість і підсвідомість.

Навіювання, або сугестія, — метод впливу на психіку людини, пов’язаний з істотним зниженням її критичності до інформації, що надходить, відсутністю прагнення перевірити її достовірність, необмеженою довірою до її джерел.

Ефективним навіювання буде лише тоді, коли виникатиме ефект довіри. Джерел навіювання досить багато. Ними можуть бути знайомі і незнайомі люди, засоби масової інформації, реклама та ін. Навіювання спрямоване не до логіки індивіда, його здатності мислити, аналізувати, оцінювати, а до його готовності сприйняти розпорядження, наказ, пораду і відповідно до них діяти. При цьому велике значення мають індивідуальні особливості людини, на котру спрямований вплив: здатність критично мислити, самостійно приймати рішення, твердість переконань, стать, вік, емоційний стан тощо. Важливим чинником, що зумовлює ефективність навіювання, є авторитет, уміння і навички, статус, вольові якості сугестора (джерела впливу), його впевнені манери, категоричний тон, виразна інтонація.

Свідомо застосовують його в медицині (гіпноз, психотерапія). Водночас навіювання може мати і негативний вплив, ставши інструментом безвідповідальної маніпуляції свідомістю індивіда, групи.

Формами навіювання можуть бути: гетеро сугестія (вплив з боку) і ауто сугестія (самонавіювання). Самонавіювання належить до свідомого саморегулювання, навіювання собі певних уявлень, почуттів, емоцій.

Наслідування - найпоширеніша форма поведінки людини у міжособистісній взаємодії. Це процес орієнтації на певний приклад, взірець, повторення і відтворення однією людиною дій, вчинків, жестів, манер, інтонацій іншої людини, копіювання рис ЇЇ характеру та стилю життя. Саме через наслідування здійснюється процес соціалізації особистості, реалізуючись через навчання і виховання. Особливе значення воно має в розвитку дитини. Тому більшість науково-прикладних досліджень з цієї проблематики здійснюється в дитячій, віковій і педагогічній психології. У дорослої людини наслідування є побічним способом засвоєння навколишнього світу, її психологічні механізми наслідування значно складніші, ніж у дитини та підлітка, оскільки спрацьовує критичність особистості. Наслідування в дорослому віці є елементом навчання певним видам професійної діяльності (спорт, мистецтво). Проте його не можна розглядати як односпрямований рух інформації, зразків поведінки від індуктора (ко-мунікатора) до реципієнта. Завжди існує (іноді мінімальний) зворотний процес — від реципієнта до індуктора.

Мода — це форма стандартизованої масової поведінки людей, що виникає стихійно під впливом настроїв, смаків, захоплень, які домінують у суспільстві.

Мода поєднує багато суперечливих тенденцій та механізмів соціально-психологічного спілкування: ідентифікацію та негативізм, уніфікацію та персоналізацію, наслідування та протиставлення. До її особливостей належить те, що вона виявляється в усіх сферах суспільного життя, економіці, політиці, мистецтві, побуті, спорті тощо.

Мода дуже тісно пов'язана зі смаками та звичаями людей. З першими ЇЇ зближують змінність та рухливість з другими — повторюваність та усталеність.

Для моди характерна динамічність, постійне прагнення до швидкоплинності, новизни і водночас вона консервативна. Щось заперечуючи, відкидаючи старе, мода разом з тим претендує на роль зразка, еталона. Інакше кажучи, мода — це часткова, зовнішня зміна культурних форм поведінки і уподобань людини.Чутки. Коли люди стикаються з чимось незрозумілим, але, на їх думку, важливим, вони завжди намагаються знайти відповідну інформацію, в якій було б необхідне роз’яснення. Чутка— це повідомлення, що надходить від однієї або більше осіб, про нічим не підтверджені події. Як правило, вони стосуються важливих для певної соціальної групи чи людини явищ, затор кують актуальні для них потреби та інтереси. Очікування одержати задоволення в інформації є головним мотивом сприймання і відтворення почутого (чутки).

Практична сторона подій фільму

Психологічний вплив за допомогою переконання зображений в багатьох сценах, наприклад: переконання «дівчини-жертви» з албанії, яка знімалась з пачкою чіпсів, переконання Конрадом Бріном Стенлі Мотса в тому, що він повинен допомогти президентові, переконання Стенлі Мотсом оточення президента в тому що потрібно рішуче діяти(в самому початку фільму), транслювання СМІ похорон «Старого Башмака» і т.п.

Психологічний вплив за допомогою зараження зображений в таких сценах, наприклад: транслювання ЗМІ різної дезінформації, зараження Конрадом Бріном в білому домі за допомогою «слізлівої мови» 30 секретарів (такеж повторив президент для нації) і т.п..

Психологічний вплив за допомогою навіювання зображений в таких сценах, як: навіювання агенту ЦРУ Конрадом Бріном інформації, стосовно того, що ЦРУ з її сучасними технологіями потрібно йти на пенсію, так як вони не бачать албанське угрупування, яке може нанести ядерний удар за допомогою ядерного кейса. В результаті було навіяно те, що так що ЦРУ «доведеться прийняти нашу війну, тому що крім нашої немає ніякої іншої» і т.п.

Психологічний вплив за допомогою наслідування зображений в таких сценах, як: транслювання ЗМІ інформації, що школярі на шкільному баскетбольному чемпіонаті покидали на баскетбольний майданчик сотні старих кросівок в підтримку «Старого Башмака».

Психологічний вплив за допомогою моди зображений в таких сценах, як: транслювання ЗМІ кадрів того, що старі башмаки, які між собою зав’язані шнурком закидували на дерева, дроти та стовби, які символізували підтримку президента народом в діях, щодо визволення полоненого солдата, транслювання ЗМІ кадрів того, що люди носять одяг, на якому зображені башмаки і т.п.

Психологічний вплив за допомогою чуток зображений в таких сценах, як: запитання від журналістів до прес-секретаря білого дому, який транслювався через СМІ, пускання чуток впливовим журналістам Винифрейдою Еймс і т.п.
Висновки
Сам фільм мені дуже сподобався. Сюжет написаний дуже правдоподібно як для 1997 року, а самі актори професіонально зіграли свої ролі. У звичайної людини може скластися враження про те, що фільм складний, можливо не зрозумілий або ж нудний. Таке враження може виникнути тільки в тому випадку, якщо людина не може розуміти або створювати «каверзи в каверзах в каверзах».

Головні герої фільму – професіональні та досвідчені психологи-маніпулятори-аферисти. Вони готові за гроші створювати фальш та втілювати його в реальність. Ситуація в фільмі змушує їх не бездіяти, так як кожна секунда дорога і вони в русі продумують і «розкручують на ходу» свої дії, опираючись на власний досвід та розрахунки. Якщо, щось на певному етапі іде не так, то йде красиве 100% корегування траєкторії руху в напрямку цілі. Якщо ж такого професіонала застукають, як то кажуть «на гарячому» то він ніколи не здасться. Навіть коли герої попали майже в пекло – то вони вийшли з нього без проблем. Таке в фільмі було не раз.В складних випадках для досягання цілі використовується метод подібний до «словесної воронки». Для того, щоб «словесно затянути» співрозмовника і насадити йому свої думки, але перед цим останнього словесно дестабілізують і після такої розмови людина стає морально виснаженою і їй не залишається нічого, окрім того, щоб погодитись з нав’язаною думкою.

В кінці фільму герої досягли поставленої цілі, навіть перевиконали заплановане. В результаті на переправі коня не поміняли(президент залишився на новий строк) і цього вони досягли так швидко, що ніхто так і не зрозумів, що їхню увагу перемкнули на інше, більш значуще для нації, аніж звинувачення президента в сексуальних домаганнях.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка