Використання когнітивно-креативних методів евристичного навчання в процесі вивчення шкільного курсу біологіїДата конвертації26.04.2016
Розмір53.7 Kb.

Використання

когнітивно-креативних методів

евристичного навчання в процесі

вивчення шкільного курсу біології
З досвіду роботи вчителя біології

Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ст. №1

Кіровоградської області,

спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії,

вчителя- методиста Чепіжак Віри Андріївни


« Учень не чаша, яку необхідно заповнити,

а факел який потрібно запалити».

Давньогрецька мудрість
Серед позитивного досвіду використання інноваційних технологій в процесі вивчення біології, слід відзначити методику, яку впроваджує вчитель Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ-го ступенів №1 Новомиргородської райдержадміністрації Чепіжак Віра Андріївна. Напрацювання вчителки відзначаються креативністю і мають науково-психологічне підґрунтя. Досвід з питання «Використання креативно-когнітивних методик евристичного навчання в процесі вивчення шкільного курсу біології» розкриває проблеми удосконалення евристичного навчання, творчого осмислення основної дидактичної концепції даної освітньої технології та використання різноманітних методик креативного і когнітивного навчання. Мається на меті перехід від інформаційно - екстенсивного типу навчання до інтенсивно-розвиваючого. Вчитель переконана, що використання інноваційних технологій навчання для креативного розвитку учнів - це вимога часу. Випускник сучасної школи, повинен володіти компетенцією самостійності в здобутті знань, тому пріоритетного значення набуває посилення інтерактивних форм навчання.

В цьому плані проблемно - пошукове навчання містить величезні можливості. Досвід учительки опирається на принципи, що дають можливість активізувати творчу діяльність учнів, їх ініціативність, спонукають до мислення, формують практичні вміння й навички та, що головне, сприяють переходу знань в ранг особистих цінностей учнів.

Когнітивно-креативні методи навчання розвивають у дітей такі навички, як здатність передбачати можливі наслідки рішень, що приймаються, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, стимулюють інтуїтивне розв'язання проблем, вчать умінням учитись. Усе це дозволяє учневі вибудувати власну траєкторію пізнання.

Когнітивна методика навчання в застосуванні вчительки, передбачає проблемний виклад знань, за якого учні разом з учителем виявляють суперечності, висувають гіпотези, а для їх підтвердження проводять дослідження чи пошук нової інформації, і на основі цього аналізують явища, процеси - а далі конструюють поняття правила, теорії. Причому учитель в цьому процесі виступає фасилітатором (тим, хто допомагає) в навчанні. Активну пізнавальну роль відіграють учні.

Креативне навчання сприяє розвитку в учнів творчої мисленєвої діяльності. Вчитель надає перевагу методу фокальних об'єктів (МФО), синектики, методу нейролінгвістичного програмування (НЛП). В роботі використовує психологічний супровід, прийоми сугестопедії, зокрема принцип афективного (емоційно-ціннісного) підходу для розвитку емоційного сприйняття матеріалу та принцип технології співробітництва, на основі емпатичної взаємодії учителя і учня, що дозволяють вирішити проблему оптимального засвоєння учнями навчального матеріалу.

Вчителька переконана, що для того, щоб навчальний процес був високоефективним сучасний педагог повинен використовувати в своїй практиці психологічний підхід, з опорою на сучасні розробки в галузі психології дидактики та навчати дітей засобом сучасних мнемотехнік.

Одним із методів, який вона апробує і пропонує для використання є метод НЛП (нейролінгвістичного програмування) в навчанні. Оскільки процес навчання визначається процесом комунікації і є рухом інформації через нервову систему, то учитель повинен враховувати, що кожна дитина має свій набір особливостей нервової системи, провідний канал сприйняття інформації, та свою домінантну півкулю головного мозку, тому учитель повинен викладати матеріал багатосенсорно, по кількох каналах сприйняття. Це дасть можливість створити ситуацію успіху на уроці для всіх учнів, для реалізації їх потенційних можливостей.

Для гармонійного розвитку учня потрібно навчити його по різному осмислювати навчальний матеріал – логічно, образно і інтуїтивно. А щоб навчання було успішним, учитель повинен свої вимоги зуміти перетворити на прагнення учня. Саме такі можливості дає використання прийомів нейролінгвістичного програмування на уроках біології.

Віра Андріївна охоче застосовує не лише евристичні бесіди, лекції і семінари, а й активні методи: пізнавальні ігри, дискусії, диспути, метод конкретних ситуацій, інциденту, метод продукування нових ідей — «мозкову атаку». Застосовує також ейдологічний метод засвоєння інформації. Великого значення в цьому плані надає опорному конспекту, методу логічних діаграм та встановленню учнями в процесі уроку опорних точок, проблемних та прикладних областей, як засобам збереження інтриги навчання, закріплення здобутих знань і перенесення їх в площину особистої значущості і можливості застосування їх в практиці повсякденного життя.
Модель такого уроку передбачає наступні етапи:

І. Створення психологічного настрою та налаштування на співпрацю.

II. Оголошення теми і завдань уроку та виявлення і формування суті проблеми над якою доведеться працювати.

ІІІ. Встановлення шляхів вирішення завдань, введення та конструювання основних понять.

ІV. Формування робочої гіпотези та її перевірка на основі дії або пошуку інформації..

V. Аналіз одержаних результатів чи інформації, створення пробних висновків, осмислення об'єктивних зв'язків.

VІ. Перевірка результатів роботи, складання опорного конспекту та виведення опорних точок.

VІІ. Контроль і корекція знань, виведення узагальнень і висновків, встановлення проблемних областей та прикладних аспектів до теми, яка вивчалась.Результуючими системи роботи, її головними орієнтирами є:
1. Розвиток в учнів інтелекту, життєвих компетенцій, наукового світогляду.

2. Розвиток креативності і когнітивності учнів, створення на уроці оригінального освітнього простору.

3. Прищеплення дітям любові до природи, виховання в них ойкуменічного світогляду, екологічної культури та свідомої мотивації до здорового способу життя.

4. Активна участь в природоохоронних акціях, в популяризації екологічних знань серед широкого загалу населення.

5. Вивчення і популяризація передового педагогічного досвіду, інноваційна діяльність, обмін педагогічною майстерністю з колегами на семінарах та з сторінок фахових видань.

6. Вивчення психології дидактики. Використання психологічних методів та мнемотехнік для активізації навчального процесу.Основні публікації В.Чепіжак:

Видавництво «Шкільний світ». «Бібліотечка шкільного світу».  1. Методичка: «Розробка уроку з теми «Онтогенез». № 60, К. 2001.

Газета «Хімія. Біологія»

  1. Методична розробка уроку з теми: «Різноманітність кільчастих червів»

№ 66, К. 2002.

3. Методична розробка уроку з теми: «Вид Людина Розумна - Ноmо sаріеns».№12, 2005.

4. Методична розробка уроку з теми: «Способи видоутворення», №7, 2007 р.

5. Методична розробка уроку з теми: «Генетична та клітинна інженерія», №28, 2007 рік.

6. Цикл кольорових уроків на тему: «Сенсорні системи». 9 клас, №22-24, 2007 рік.

7. Методична стаття: «Використання когнітивно-креативних методів евристичного навчання в процесі вивчення біології», №22-24. 2007 рік.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка