Використання ікт у початковій школі


Повна відповідність шкільному курсу -Сторінка8/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.05 Mb.
#556
1   2   3   4   5   6   7   8
Повна відповідність шкільному курсу - мультимедійні підручники ТМ «Нова школа» перевірені Міністерством освіти і науки України і офіційно рекомендовані для використання в навчальному процесі.

Якість матеріалу - уроки містять велику кількість добротної анімації, зображень і відеофрагментів.

Якість подачі - уроки розроблені досвідченими педагогами і режисерами, тексти озвучені професійними акторами.

Простота використання – всі тексти написані крупним шрифтом, фони не шкодять зору, зображення великі та чіткі, користування зрозуміле навіть для молодших школярів.

Універсальність – мультимедійний підручник можна використовувати як для індивідуального навчання вдома, так і на шкільних уроках.

Контроль знань – в уроках існують блоки контрольних запитань і практичні завдання.

Ігрова форма подачі інформації і використання педагогічних агентів створюють комфортне середовище для навчання.

. Використання ІТ в початковій школі не лише дозволяє підвищити ефективність викладання, а й раціонально і економно використовувати час і сили вчителя. Як же це відбувається? Де ж ІТ можуть допомогти сучасному вчителеві в його роботі? Відповісти на це питання хотілося б, виходячи з власного досвіду і досвіду вчителів нашої області.

1. Підбір ілюстративного матеріалу до уроку і для оформлення стендів, класу

2. Підбір додаткового пізнавального матеріалу до уроку навколишнього світу (Інтернет), знайомство з традиційними святами під час проведення позакласних заходів.

3.Знайомство з періодикою, напрацюваннями інших педагогів України і зарубіжжя.

4. Оформлення класної документації, звітів. Комп'ютер дозволить не писати звіти і аналізи кожного разу, а досить набрати один раз схему і надалі лише вносити необхідні зміни.

5. Створення презентацій в програмі Рower Рoint для підвищення ефективності уроку.

6.Створення карток з індивідуальними завданнями і додатковими пізнавальними текстами,

7.Створення електронної бази моніторингу,

8.Систематизація і збереження особистих методичних напрацювань, 1. Підготовка звітної документації,

 2. Створення блогів та соціальних серверів для організації роботи методичних спільнот вчителів початкових класів.

Все це дозволяє при нижчих витратах ресурсу вчителя отримати вищий результат у навчанні дітей.

Для прикладу подаємо рекомендації щодо використання ІТ на різних предметах початкової школи.

Рекомендації по використанню комп’ютера на уроках навчання грамоти

Використання електронних навчальних матеріалів при навчанні грамоти сприяє не тільки розвитку інформаційної компетентності вчителя і учнів, але дозволяє вирішувати цілий ряд психолого-педагогічних проблем. Практика показує, що при умові дидактично продуманого застосування нових інформаційних технологій відбуваються суттєві зміни навчального процесу , необхідні для успішного навчання ; забезпечується ефективна організація пізнавальної діяльності учнів.

Комп’ютер доцільно використати :

- при навчанні звуко-буквеному аналізу слів, складовій структурі слова;

- знайомстві в ігровій формі з новою буквою;

- навчанні читати склади, які швидко рухаються;

- впізнавати зоровий образ букв серед різних ілюстрацій;

- при пошуку вивченої букви у словах, пропущених букв у різних словах;

- складанні слова в результаті вибору потрібного складу з виучуваною буквою;

- складанні звукових схем слів;

- визначенні наголошеного складу у словах;

- підборі слова із групи слів до вказаної складової схеми;

- виборі складової схеми із групи схем до даного слова;

На уроках математики за допомогою ІТ можна: • вдало продемонструвати суть задач різних типів, особливо на рух;

 • самостійно створювати задачі з різними сюжетами за допомогою анімаційних картинок з інтернету;

 • формувати обчислювальні навички, використовуючи приклади з пастками, пропусками цифр, що потім з’являються на екрані;

 • робота над прикладами на порядок дій, у яких числа переміщуються по екрану, займаючи місце, зручне для лічби;

 • розв’язувати задачі геометричного змісту;

 • використовувати комп’ютер як наочний посібник, що дозволяє суттєво підвищити інтерес до виучуваного матеріалу;

 • організовувати математичні розминки і самоперевірку;

 • на основі конструктора з математичними об’єктами та моделями створювати учнями власні приклади, задачі;

 • використовувати математичні ігри та головоломки;

 • порівнювати та аналізувати математичні величини;

 • приводити власні знання у систему шляхом складання комп’ютерних довідників;

 • здійснювати самоконтроль засвоєння способів обчислення та розв’язування задач через порівняння зі зразком;

На уроках природознавства та ознайомлення з навколишнім світом використня комп’ютера доцільно у таких випадках:

 • при поетапному показі процесів, що протікають у природі;

 • «оживленні» за допомогою стрілок та знаків географічних карт;

 • при використанні презентацій з інформативним наочним захоплюючим матеріалом;

 • створенні проблемного діалогу, дебатів за допомогою використання ілюстрацій природних об’єктів;

Комп’ютеризація учнів відбувається за допомогою впровадження в практику роботи вчителів області проекту Іntel та МОН України «1 учень: 1 комп’ютер»

Проект реалізується в рамках угоди про проведення експерименту з використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інноваційного освітнього середовища «1 учень – 1 комп’ютер», яка була підписана Міністерством освіти і науки (МОН) України та корпорацією Intel в липні 2008 року.

На виконання положень угоди, 2 лютого 2009 року Міністерство освіти і науки України підписало наказ «Про проведення дослідницько-експериментальної роботи на тему: «Науково-методичні основи використання ІКТ в науково-виховному процесі в середовищі «1 учень – 1 комп'ютер» на базі шкільних нетбуків».

У світі спостерігається тенденція до скорочення пропорції кількості учнів на один комп'ютер. В Україні ця пропорція складає 37 учнів на 1 ПК, в Європі – від 12:1 до 5:1, але недалеко той день, коли у кожного школяра буде дійсно рівний доступ до знань та технологій. Інформація буде доступною в будь-якому місці, в будь-який час.

Програма «1 учень – 1 комп'ютер» реалізується в багатьох країнах світу в рамках глобальної ініціативи Intel® World Ahead, і є частиною проекту «Мобільні технології – школам». В 2008 році корпорація Intel розпочала реалізацію цієї програми в Україні. В рамках цього проекту в школи України вже поставлено 1000 шкільних нетбуків, протягом 2009 року планується безкоштовно встановити ще 500 персональних комп'ютерів школярів. Відповідно до домовленостей між Intel та МОН України, з 2008 до 2010 включно передбачається безкоштовна передача 2 000 Intel Classmate PC в загальноосвітні школи, залучені до реалізації експериментальної програми.

Перехід до інформаційних технологій реалізується в три етапи:


 • доступ учнів, студентів та педагогів до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

 • доступ користувачів до мережі Інтернет

 • вдосконалення знань, вмінь та навичок використання ІКТ та формування життєвих компетенцій.

Classmate PC («Персональний мобільний комп'ютер учня») на основі технологій Intel приначений для використання школярами в віці від 6 до 12 років та покликаний допомогти учням та вчителям в організації навчального процесу в школі і в позакласній діяльності. Його використання в сучасній освіті передбачає різні варіанти. Навчальне середовище школи, в якому кожен учень та вчитель може використовувати персональний мобільний комп'ютер, наповнюється новими інноваційними моделями застосування інформаційних і комунікаційних технологій. Учні молодших та середніх класів можуть виконувати завдання та працювати самостійно, беручи участь в навчальних дослідницьких проектах.

На виконання даної програми кабінетом початкової освіти проведено семінар для керівників шкіл, з 2010-2011 навчального року буде запроваджено спецкурс з навчання вчителів початкових класів працювати на нетбуках та навчати цьому дітей.

Як показує світовий досвід, інформатизація все більш активно впливає на формування психічних процесів. Заняття на комп'ютерах безумовно мають позитивний ефект: підвищують когнітивні здібності, кмітливість і уяву. У дітей, захоплених комп'ютерами, більш високі показники мотивації досягнень і саморозвитку. У таких дітей у той же час, як правило, більш низькі показники інтересів у гуманітарній області (музика, мистецтво, література), діти також менше читають і майструють.

Сьогодні існують гігієнічні норми з експлуатації комп'ютерів, причому для дітей, молодших 12 років, цими нормами передбачено не більше 10 хвилин безперервної роботи на комп'ютері. На жаль, далеко не завжди ці норми строго дотримуються в навчальному процесі. Сучасні комп'ютерні системи навіть у більшій мірі, ніж кіно й телебачення, можуть бути джерелом розваги, реклами, включаючи і небажані для педагогів і батьків напрямки.

При використанні комп’ютера найкращим за санітарно-гігієнічними вимогами і зручним для організації уроку визнано розміщення його на невеличкому комп’ютерному столику поряд з вчительським столом . Монітор встановлюється таким чином, щоб на екран не потрапляв відблиск сонячного світла. У випадку необхідності монітор можна повернути в різні сторони класу. Якщо кількість учнів в класі невелика,то стає можливим колективна робота з ілюстративним матеріалом або спільне виконання тренувальних завдань.

Наявність телевізора з великою діагоналлю, розміщеного зліва від дошки і підключено до комп’ютера , дозволяє використовувати матеріали електронних програмних педагогічних продуктів для фронтальної роботи в класах з великою наповнюваністю.

Якість шкільної освіти багато в чому визначається компетентністю та рівнем професійної діяльності вчителя початкових класів. В умовах ІКТ-насиченого середовища особливу роль відіграє компетентність учителя початкових класів в даній області. Тому рекомендуємо методичним службам районів (міст) просилити роботу у даному напрямку та розробити систему семінарів, тренінгів для опануванням вчителями початкових класів інформаційних технологій навчання.

Исходя из перечисленных целей преподавания школьного предмета «Информатика и ВТ» выделим основные направления совершенствования системы образования на основе интенсификации преподавания информатики:

• формирование мировоззрения, адекватного современному состоянию информационного общества;

• формирование информационной культуры, а на ее основе и общечеловеческой культуры; создание шкалы общечеловеческих и культурных ценностей;

• воспитание через информационную культуру черт современной личности - полноценного члена современного общества;

• развитие мышления;

• расширение межпредметных связей;

• проведение интегрированных уроков по различным дисциплинам.

Решение существующих проблем в области преподавания школьной информатики возможно только в том случае, если подходить к ним с системных позиций, решать их в неотъемлемой взаимосвязи. А это, в свою очередь, возможно только тогда, когда в работу включаться все заинтересованные лица — от учителей информатики и учителей-предметников до директоров школ и руководителей районных и городских органов школьного образования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Дугарова Сэсэг Анатольевна

МОУ « Гусиноозёрская гимназия», г. Гусиноозёрскзадать вопрос автору

В статье говорится о необходимости применения в практике работы учителя начальных классов информационно-коммуникационных технологий, освещён опыт использования ИКТ в начальной школе.

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств наглядности, часто возникают проблемы. Где найти нужный материал и как лучше его продемонстрировать? На помощь приходит компьютер. Сегодня в традиционную схему «учитель—ученик—учебник» вводится новое звено — компьютер, а в школьное сознание — компьютерное обучение. Следовательно, учителю необходимо владеть современными образовательными технологиями.

Для начальной школы одним из результатов обучения и воспитания должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную информацию для самообразования. Использование ИКТ в начальной школе позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира и обмениваться информацией с помощью современных технических средств; овладевать практическими способами работы с информацией. Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. Мультимедийное сопровождение на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному. Ученик становится активным субъектом учебной деятельности, а учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, симулирующего активность, инициативу и самостоятельность. Уроки с применением ИКТ становятся более эмоционально насыщенными и наиболее наглядными, а также учащиеся учатся навыкам контроля и самоконтроля.

Активно начала осваивать и внедрять в образовательный процесс начала с 2007 года. В своей деятельности выделяю такие направления использования современных ИКТ: оформление рабочей документации в электронном формате, мониторинг контроля качества обучения, включение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность, в качестве электронного наглядного пособия, саморазвитие и самообразование учителя.

Использование ИКТ даёт возможность оперативно вносить изменения, дополнения, облегчает хранение и доступ к данной информации. Для улучшения качества образования и результативности обучения провожу мониторинг контроля и оценивания уровня достижений учащихся. Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ дает учителю за короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать. Данная работа позволяет увидеть наглядно итоги усвоения программного материала по каждому предмету, по каждому ученику в отдельности и по классу в целом, что позволяет проводить анализ качества обучения. Такое представление информации позволяет сделать обучение открытым и доступным для всех участников образовательного процесса.

Следующее направление в качестве наглядного пособия облегчает процесс запоминания изучаемого материала учащимися, помогает «погрузить» ученика в предмет изучения, создать на уроке иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объектом, содействовать становлению объёмных и ярких представлений. Уроки с использованием ИКТ не только позволяют разрядить высокую эмоциональную напряженность, но и оживить учебный процесс. Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. Я использую ИКТ при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при проведении внеклассных занятий и родительских собраний и др. Большое внимание уделяю на здоровье обучающихся, включаю физические и динамические паузы, зарядку для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий.

Включение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность с использованием ИКТ способствует закреплению ключевых понятий курса, воспитывает культуру речи, обеспечивает условия для проявления творческого начала. Работы учащихся представлены на школьной и районной научно-практической конференции. Данная работа позволяет учащимся принимать участие в конкурсах, проектах школьного, районного, всероссийского уровней.

Самым главным направлением использования ИКТ в своей педагогической деятельности считаю, это самообразование и саморазвитие педагога. Так как это важная составляющая профессиональной деятельности каждого современного педагога. ИКТ только для ищущих, любящих осваивать новое учителей, кому небезразличен уровень своей профессиональной компетентности.

Использование ИКТ в учебной и внеучебной деятельности не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. Дает возможность проявить себя любому из учащихся, при этом формы работы выбирает для сам ученик. Ребёнок становится жаждущим знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и трудолюбивым.

Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе позволяет:


 • развивать у учащихся навыки исследовательской деятельности, творческие способности;

 • усилить мотивацию учения;

 • сформировать у школьников умение работать с информацией, развить коммуникативную компетентность;

 • активно вовлекать учащихся в учебный процесс;

 • качественно изменить контроль за деятельностью учащихся;

 • приобщение учащегося к достижениям информационного общества;

 • создать благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном процессе.

Ведь учитель, использующий в своей деятельности ИКТ, становится партнёром ребёнка в процессе обучения. Таким образом, грамотное использование ИКТ в учебном процессе начальной школы будет способствовать развитию у учащихся теоретического мышления, содействовать подлинной интеграции процесса образования в нашей стране.

Литература 1. Апатова Н. В Информационные технологии в школьном образовании. — М.: Изд- во РАО, 1994.

 2. Емельянова Т. В Информационные образовательные технологии в школе. — URL: http// festival.1september.ru.

 3. Информатизация общего среднего образования: Научно- методическое пособие / под ред. Д. Ш. Матроса. — М.: Педагогическое общество России, 2004.

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Людмила Зазуліна
iblock -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Організація методичної роботи на основі моніторингових досліджень
iblock -> «фгос в системе дошкольного образования Алтайского края»
iblock -> Програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями
iblock -> Організація навчально-виховної роботи в інтернатних закладах Остапчук І. C., головний спеціаліст уон рода
iblock -> Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет
iblock -> Рівненський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти Рівненський обласний центр практичної психології і соціальної роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка