Використання ікт у початковій школіСторінка4/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Використання мультимедійних засобів навчання на уроках в початкових класах


Одним з напрямів модернізації сучасної освіти є широке використання компетентнісного підходу, що пов’язано з розширенням освітнього простору за межі формальної освіти в паралельні структури системи безперервної освіти і формуванням навичок діяльності у школярів в конкретних ситуаціях.

Однією з основних проблем компетентнісного підходу є створення загальноприйнятої методики формування ключових компетентностей, визначення адекватних засобів їх реалізації. Даний підхід вимагає змін у методиці навчання, оскільки формування компетентностей вимагає створення певних навчальних ситуацій, що дозволяють учителю моделювати і здійснювати ефективний контроль за діяльністю учня.

Сьогоденні умови розвитку засобів навчання сучасної шкільної освіти зумовлюються зростаючими інтеграційними процесами, домінантними складовими яких є нові інформаційні технології (НІТ).

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства мультимедійні технології є просто необхідними.

Поява інноваційних інформаційних технологій в педагогіці не є випадковістю. Педагогіка вже давно шукає шляхи досягнення якщо не абсолютного, то високого і стабільного результату в роботі з класом у школі. У декого є заперечення філософського або практичного характеру. Однак усі згодні з тим, що певна адаптація школи до комп’ютерного століття необхідна. Єдиної ж думки про те, якою вона повинна бути, на сьогоднішній день не існує.

Метою засідання базової школи « Використання мультимедійних засобів навчання на уроках початкових класів» , тобто, нашого семінару, є висвітлення мультимедійних технологій та обґрунтування доцільності використання мультимедіа у початковій ланці освіти, ознайомлення слухачів з системою використання мультимедійних засобів навчання вчителями початкових класів.

Теоретичний модуль

Ознайомлення з поняттям «мультимедіа»

Підґрунтям впровадження мультимедійних технологій до освітнього простору є властивість мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття школярами навчального матеріалу стає можливим залучити школярів до процесу пізнання як суб’єктів навчальної діяльності. Разом з тим, впровадження мультимедійних технологій в практику початкового навчання й досі залишається на дискутивно-експериментальному рівні.

Поняття „мультимедіа” є багатогранним і посідає важливе місце в процесі інформатизації освіти. „Мультимедіа” (від англ.. multi – багато і від лат. мedia – носій, засіб, середовище, посередник) часто вживається як аналог терміну „засоби масової комунікації” (друк, фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи, включаючи Інтернет) . В загальноприйнятому визначенні „мультимедіа” – це спеціальна інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й відео .

У електронних тлумачниках «мультимедіа» визначається у різний спосіб: як взаємодія візуальних і аудіо ефектів під керуванням інтерактивного програмного забезпечення ; дані, які включають в себе різні форми природної для людини інформації (звук і відео) ; одночасне використання різних форм представлення інформації та її обробка в єдиному об’єкті–контейнері .

Водночас, термін „мультимедіа” часто використовують для позначення носіїв інформації, які дозволяють зберігати значні об’єми даних і забезпечують достатньо швидкий доступ до них, наприклад CD – Compact Disk, DVD – Digital VersatilelVideo Disk. Іншими словами, під терміном „мультимедіа” можна розуміти й мультимедійну програму-оболонку, й продукт, який створено на основі мультимедійної технології, й комп’ютерне забезпечення. Разом з тим, мультимедіа – це окремий вид комп’ютерної технології, який об’єднує в собі традиційну статичну візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну – мовлення, музика, відео фрагменти, анімація .

Визначення можливостей використання мультимедіа на уроках в початкових класах

Працюючи над підвищенням якості освіти в початковій школі, ми спробуємо знайти відповідь на питання: « Чи дозволяє використання мультимедіа забезпечити виконання всіх вимог до сучасного уроку?»

Кожна з двох груп отримує конверт з надрукованими вимогами до проведення якісного уроку. Працюючи групою, треба визначити які вимоги до проведення якісного уроку можна виконати завдяки використанню мультимедіа на уроці, а які ні. Відібрані твердження група прикріплює на планшеті в дві колонки.

Дозволяє   Не дозволяє

На роботу відводиться 5 хвилин. По закінченню роботи, доповідач від кожної групи виходить з готовою роботою до стенду. Доповідач першої групи озвучує кожне вибране групою твердження, два інші доповідача підтверджують, або спростовують цю відповідь.

Висновок. Кожна група розв’язала це питання по – своєму. Це вказує на необхідність ґрунтовного вивчення даного питання.Ознайомлення з основними, спеціальними та програмними засобами мультимедіа, засобами створення мультимедійних додатків

Докладніше розібратися нам допоможе випускник Ленінградського інституту точної механіки і оптики Булигін Л.О.

(Виступ):

Історія появи комп’ютерів….

Мультимедіа є ефективною освітньою технологією завдяки властивим їй якостям інтерактивності, гнучкості й інтеграції різних типів навчальної інформації. Так, відмінною рисою мультимедіа є навігаційна структура, що забезпечує інтерактивність – можливість безпосередньої взаємодії з програмним ресурсом. Інтерактивність технологій мультимедіа передбачає „живий” зв’язок між користувачем і програмою, зокрема, за бажанням, можна задати індивідуальний темп роботи в межах програми, установити швидкість подачі матеріалу, кількість повторень тощо.

Ураховуючи роль мультимедіа у навчанні, вважаємо за необхідне виокремити такі його основні види : апаратні й програмні засоби.

Так, серед апаратних засобів розрізняють основні й спеціальні. До основних засобів мультимедіа відносимо: комп’ютер, мультимедіа-монітор, маніпулятори (миша, клавіатура трекбол, графічний планшет, світлове перо, тачпад, сенсорний екран, pointing stick, ігрові маніпулятори – джойстик, геймпад). Зокрема, останнім часом особливої уваги заслуговує використання в практиці навчання графічних планшетів (дигитайзер) – пристрій для введення графічних зображень безпосередньо до комп’ютеру за допомогою плоского ручного планшету й спеціального пера.

До спеціальних засобів відносяться приводи CD-ROM, TV-тюнери, графічні акселератори, звукові плати, акустичні системи.

Програмні засоби мультимедіа включають в себе мультимедійні додатки й засоби створення мультимедійних додатків. Так, до мультимедійних додатків навчального призначення можна віднести: мультимедіа-презентацію; слайд-шоу; електронний звіт;мультимедіа-доповідь; електронний журнал; віртуальний тур; мультимедіа-видання; flash-, shockwave- ігри (навчальні ігри, розміщені, як в Інтернеті (on-line), так і на різних носіях (off-line); мультимедіа-тренажери,; навчальні мультимедіа-системи; лінгвістичні мультимедіа-системи; мультимедійні Internet-ресурси.

Серед засобів створення мультимедійних додатків розрізняють: редактори відео зображень, графічні редактори, засоби обробки звукової інформації, програми для маніпуляції із сегментами зображень, програми для реалізації гіпертекстів. Наприклад, на даний час існує знана кількість редакторів відео зображень, якими вчитель може скористатись для створення мультимедіа-додатка. Зокрема, Aurora Media workshop 3.4.42 – програма, яка містить універсальний набір інструментів для виконання основних операцій з відео й аудіо файлами; Free Video Dub – програма для простого і швидкого редагування відео; Avidemux – програма для редагування й обробки відео, конвертування файлів з одного формату в інший; UVScreenCamera – програма для створення відео підручників, демо-роликів і презентацій у форматі SWF, AVI, UVF, EXE, FLV, GIF- анімація із звуком. Крім того, UVScreenCamera дозволяє записувати маніпуляції, які відбуваються на екрані (рух курсору миші, натискання на клавіатурі тощо); Video Charge – програма для різання, склеювання і конвертування відео і звукових файлів.

Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі початкової школи вимагає врахування низки факторів:

· особливості психофізіологічного розвитку учнів молодшого шкільного віку;

· особливості навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів;

· дидактичний потенціал мультимедійних технологій, орієнтованих на початкову школу;

· особливості використання мультимедіа у навчанні;

· вимоги до впровадження мультимедіа у навчальному процесі початкової школи (вимоги до влаштування й обладнання комп’ютерних класів; до організації роботи молодших школярів з мультимедіа продуктами; ергономічні вимоги до мультимедіа продуктів; вимоги до змісту навчального матеріалу в електронному ресурсі).

З огляду на зазначене, вважаємо доцільним застосування в практиці початкового навчання окремих видів мультимедіа додатків: мультимедіа-презентації, мультимедіа-видання.

Характерними є імітаційно-моделювальні програми, наприклад комп’ютерні програми з імітації експерименту

Практичний модульМультимедіа – презентації

Мультимедіа–презентація є одним з найбільш поширених засобів унаочнення навчального матеріалу. Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку. Мультимедійні презентації надають можливості здійснювати віртуальну взаємодію користувача з об’єктами або процесами пізнання, які знаходять своє відображення на екрані. Іншими словами, використання мультимедіа-презентацій дозволяє створювати інформаційний і візуальний образ об’єкту, який досліджується, імітувати реальність за допомогою участі в процесах, що відбуваються на екрані .

Використання мультимедіа-презентацій дозволяє вчителеві зручно й ефективно візуалізувати статичну й динамічну інформацію, самостійно готувати завдання, підбирати навчальний матеріал. Що відповідає змісту конкретної теми будь-якої базової дисципліни. Наприклад, учитель може легко підготувати для молодших школярів навчальну презентацію з курсу «Я і Україна. Природознавство» за темою «Земля – планета Сонячної системи».

Пропонуємо ознайомитись з уривком презентації. Презентація використовувалась на уроці « Я і Україна. Природознавство » в четвертому класі. Вчитель Лапіна Г. О.

( Презентація )

У традиційному навчанні підготовка зазначеного уроку викликає низку труднощів, які пов’язані з необхідністю продемонструвати учням динамічні елементи (обертання Землі навколо вісі відносно інших планет рідкісні явища (зорепад) або процеси, які недоступні для звичайного сприймання (сонячні випромінювання, астероїдне кільце планети Сатурн тощо). У такому разі, засобом унаочнення виступають навчальні відео фрагменти, які зручно розмістити і відтворити в межах навчальної мультимедіа-презентації.

( Фільм « Земля – планета Сонячної системи » )

Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння інформації на основі сполучення навчального матеріалу з його зоровим сприйняттям .

Відомо (дослідження інституту Євро лінгвіст, Голландія), що більшість людей запам’ятовують 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо- і відеоінформації підвищує запам’ятовування до 40-50%.

Для підготовки мультимедіа-презентації вчитель може скористатися як добре відомим програмним засобом – Microsoft PowerPoint, так і спеціалізованими редакторами: Macromedia Flash, Picasa, Photodex ProShow та ін. Зокрема, програма Picasa (Google, Inc.), дозволяє легко виокремлювати статичні й динамічні зображення з Інтернету; зручно, швидко проектувати як слайд-шоу, так і навчальні фільми; додавати до проекту текстові й звукові коментарі; створювати колажі із статичних зображень; з легкістю завантажувати зображення у Веб-альбоми тощо. Створені Веб-альбоми можна розміщувати на шкільному сервері та організовувати роботу молодших школярів з інформацією відповідно їх навчальним можливостям.

Водночас, для підготовки мультимедіа-презентації вчитель може скористатися готовими програмними засобами, зокрема „Геометрія для самих маленьких”, „Природознавство для самих маленьких”, „Астрономія для самих маленьких”, „Географія для самих маленьких”, „Цікава хімія”, „Фізика для самих маленьких” від „Берг Саунд” (Rip Galka); „Дитяча колекція – Видатні митці світу”, „Земля та Всесвіт”, „Історія України”, „Рослини нашої планети” (Наш Формат); „Маленький астроном”, „Природа й людина”, „Питання про тварин”, „Світ природи. Цікаві матеріали про навколишнє середовище” (Новий Диск) тощо.

Представлений у вигляді електронних презентацій матеріал істотно розширює можливості звичайних підручників за рахунок використання звукового й відео супроводу й ефектів анімації. У ході роботи з комп’ютером в учнів задіються слухові і візуальні канали сприйняття, що дозволяє збільшити не тільки обсяг сприйманої інформації, але й міцність її засвоєння. Зміст матеріалу опирається на принцип обліку індивідуальних особливостей учнів з різним рівнем готовності до навчання, що передбачає можливість розвитку кожного учня, а також дозволяє вибудовувати його індивідуальну освітню траєкторію.

Під час використання мультимедіа-презентації у процесі пояснення нової теми варто дотримуватися лінійної послідовності кадрів для показу цікавих унаочнень моменти теми. На екрані можуть також з’являтися визначення, схеми, які діти записують у зошит (за наявності технічних можливостей короткий конспект змісту презентації може бути роздрукований для кожного учня), тоді як вчитель, не витрачаючи час на повторення, встигає розповісти більше.

У навчанні особливе значення надається сьогодні власній діяльності дитини, її пошуку, усвідомленню і застосуванню нею нових знань.

Учитель у такому разі є організатором процесу навчання, керівником самостійної діяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу і підтримку.

Вважаємо, що створення та використання уроків-презентацій дає максимальний ефект у початковій школі. Життєвий досвід дітей ще досить незначний і тому малюнки, портрети, експозиції, які можна демонструвати за допомогою комп’ютерної техніки, створюють на уроках особливу атмосферу та настрій. Можна виділити наступні особливості даної технології:

· якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані;

· зручне пояснення виду роботи з різним приладдям;

· легке усунення недоліків і помилок у слайдах;

· детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми залежно від підготовленості учнів; коригування темпу й об’єму навчального матеріалу;

· достатньо добре освітлення під час демонстрації презентації робочого місця учнів;

· значне підвищення рівня використання наочності на уроці;

· зростання продуктивності уроку;

· встановлення між предметних зв’язків;

· можливість організації проектної діяльності під керуванням викладачів інформатики і вчителів початкових класів;

· зміна ставлення до ПК: діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій області людської діяльності, а не лише як засіб для гри.

Долучити дітей до світового банку знань – одне з найважливіших завдань сучасної освіти. Тому використання комп’ютерної системи стає невід’ємною складовою вивчення будь-якого предмета. Особливо цікавою є ця робота під час опанування учнями курсу про рідний край, свою малу батьківщину.

Етапи роботи над проектом:

- об`єднання учнів у групи за інтересами;

- розподіл обов’язків у групі;

- пошук потрібного сайта, скачування знайденої інформації на електронні носії, роздрук матеріалів для подальшої роботи кожної групи;

- пошук однолітків, які живуть в інших місцях для листування за допомогою електронної пошти, обміну інформацією;

- пошук відповідей на тематичні питання, узагальнення результатів досліджень і створення звітів у вигляді презентації, ілюстрування малюнками, фото;

- підготовка «екскурсоводів» віртуального музею;

- презентація робіт.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка