Використання ікт у початковій школіСторінка2/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Результати дослідження дають підставу для таких висновків:

 1. На основі вивчення та аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито багатоманіття підходів до визначення поняття «вміння»; обґрунтовано вибір у межах цього дослідження тлумачення вміння як засвоєного способу діяльності, який забезпечується сукупністю набутих знань і досвіду; показано, що в системі загальнонавчальних умінь особлива роль належить інтелектуальним умінням, які виступають регулятором навчальної діяльності та визначальним чинником її ефективності; висвітлено сутність основних інтелектуальних умінь учня початкової школи, до яких віднесено вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, планувати.

 2. Поглиблено теоретичні аспекти формування інтелектуальних умінь учнів молодших класів: з’ясовано що учень набуває зазначених умінь у результаті досвіду власної діяльності – навчальної або спеціально організованої; складність формування інтелектуальних умінь зумовлює необхідність виокремлення етапів цього процесу і дотримання комплексу умов, який містить загальнодидактичні умови; умови, пов’язані із предметним навчанням; умови, що стосуються організації спеціальної діяльності, спрямованої на формування розглядуваних умінь.

 3. Виокремлено фактори, які зумовлюють доцільність використання комп’ютера для формування інтелектуальних умінь учнів початкової школи, а саме: органічне поєднання навчально-тренувальної діяльності з ігровою; створення позитивного емоційного фону для діяльності учня; реалізація атмосфери успіху; адаптація навчального середовища до індивідуальних особливостей і потреб учня.

 4. Теоретично обґрунтовано способи застосування комп’ютера для формування інтелектуальних умінь молодших школярів у процесі роботи з комп’ютером:

використання дидактичних комп’ютерних ігор і предметних середовищ для засвоєння і закріплення навчального матеріалу з дисциплін початкової школи;

залучення учнів до виконання спеціально розроблених комп’ютерних завдань, що потребують прояву інтелектуальних умінь. 1. Розроблено здоров’я-зберігаючу технологію застосування запропонованих способів (кожного окремо і в комплексі) формування інтелектуальних умінь молодших школярів, а також методичні матеріали для запровадження зазначених способів у навчальний процес початкової школи, а саме: поурочне планування занять з указівкою використовуваних програмних засобів, методичні рекомендації для вчителів щодо проведення занять.

 2. У результаті експериментального впровадження розроблених способів виявлено три групи додаткових дидактичних умов, що стосуються використання комп’ютера для формування інтелектуальних умінь: умови, пов’язані з використовуваними програмними засобами; із забезпеченням готовності учнів до виконання завдань на комп’ютері; з організацією діяльності учнів з комп’ютером.

 3. Експериментально доведено, що систематичне використання комп’ютера в навчанні молодших школярів за розробленими способами сприяє формуванню інтелектуальних умінь учнів, зокрема вмінь планувати та аналізувати, підвищує мотивацію навчальної діяльності. Використання дидактичних комп’ютерних ігор і предметних середовищ у процесі навчання більше впливає на формування вміння аналізувати; залучення учнів до виконання на комп’ютері спеціально розроблених завдань сприяє ефективному формуванню вміння планувати; впровадження комп’ютера у процес навчання дисциплін початкової школи позитивно відбивається на підвищенні мотивації навчальної діяльності молодших школярів.
Публікації автора:


І. Статті в наукових фахових виданнях

 1. Грицай Н.І. До питання про інтелектуальній розвиток молодших школярів на уроках інформатики. // Педагогіка та психологія. Зб. наук. пр. – Харків: Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 1998.— Вип. 7. – С.47-49.

 2. Білоусова Л.І., Грицай Н.І. Навчання інформатиці молодших школярів як засіб розвитку їх мислення. // Інформаційні технології, наука, технологія, освіта, здоров’я: Зб. наук. пр. – Харків: Харківський державний політехнічний університет, 1999. – Вип.7.– С. 318 – 321

 3. Грицай Н.І. Цілі та задачі навчального курсу інформатики для молодших школярів. // Педагогіка та психологія. Зб. наук. пр. – Харків: Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 1999. – Вип. 11. – С.27-32.

 4. Грицай Н.І. Навчання інформатики як засіб формування мисленевих дій та операцій у школярів. // Педагогіка та психологія. Зб. наук. пр. – Харків: Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 1999. – Вип. 12. – С.31-36.

 5. Грицай Н.І. Характеристика розумових дій молодших школярів при виконанні завдань з інформатики. // Науковий вісник Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологічні науки Зб. наук. пр. – Харків: Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 1999. – Вип.2. – С.73-77.

 6. Грицай Н.І. Розвиток творчого мислення на уроках інформатики. // Педагогіка та психологія. Зб. наук. пр. – Харків: Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2000. – Вип.13. – С. 31-34.

 7. Грицай Н.І. Використання комп’ютерів у навчанні молодших школярів. // Педагогічні науки. Зб. наук. пр. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2000. – С. 367-362.

 8. Грицай Н.І. Інтелектуальні вміння та навички у навчальній діяльності школярів. // Педагогічні науки. Зб. наук. пр. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2001. – С. 311-316.

 9. Грицай Н.І. Особливості використання комп’ютерів у навчанні молодших школярів. // Вісник Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2003. – Вип. 11. – С.57-60.

 10. Білоусова Л.І., Грицай Н.І. Формування інтелектуальних вмінь молодших школярів у процесі роботи з комп’ютером // Вісник Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2004. – Вип.13. – Частина І. – С. 31-35.

 11. Білоусова Л.І., Грицай Н.І. Способи використання комп’ютера для інтелектуального розвитку молодших школярів // Вісник Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2006. – Вип.20. – С. 12-20.

ІІ. Матеріали конференцій

 1. Грицай Н.І. Інформаційні технології як засіб формування інтелектуальних умінь учнів початкової школи // Проблеми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних технологій: Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології в будівництві». – Київ-Севастополь: Кривий Ріг, 2007. – С.26-27.

 2. Грицай Н.І. Формування інтелектуальних умінь учнів початкової школи з використанням комп’ютера // Тези доповідей першій міжнародній науково-технічній конференції «Інтелектуальні системи в промисловості й освіті – 2007». – Суми: СумДУ, 2007. – С. 78-79.

 3. Толяренко Н.І. Проблеми інтелектуального розвитку молодших школярів у процесі роботи з комп’ютером // Матеріали ІV науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних досліджень». – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2007. – С. 69.


Педагогічні науки, №4

Андрієвська В.М. http://www.rusnauka.com/19_NNM_2007/Pedagogica/23253.doc.htm
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка