Виконання плану роботи Головного управління Міндоходів у Донецькій області


Розділ 20. Організація роботи щодо добору, розстановки, професійної підготовки, перепідготовки кадрів для органів ДПС у Донецькій областіСторінка5/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.72 Mb.
#10801
1   2   3   4   5

Розділ 20. Організація роботи щодо добору, розстановки, професійної підготовки, перепідготовки кадрів для органів ДПС у Донецькій області
Протягом 2013 року на належному рівні організовано роботу щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів в ГУ Міндоходів та ДПІ області.

Підготовлено 183 накази ГУ Міндоходів про призначення, переміщення і звільнення працівників ГУ Міндоходів та 510 працівникам ГУ Міндоходів присвоєні спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів. Підготовлено 12 наказів ГУ Міндоходів про виплату надбавки за вислугу років працівникам ГУ Міндоходів на підставі 12 протоколів засідань комісії з питань обчислення стажу державної служби.

Забезпечено контроль за поданням працівниками ДПС у Донецькій області декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, 5643 працівників органів державної податкової служби Донецької області подали відповідні декларації за 2012 рік.

Забезпечено формування кадрового резерву на посади керівних працівників.

Організовано проведення професійно-економічних навчань на робочих місцях у структурних підрозділах ГУ Міндоходів, управлінням персоналу щоквартально здійснювався контроль за веденням журналів обліку проведення професійно-економічних навчань.

У 2013 році у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України (м. Київ), а також на базі Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь) пройшли навчання (в т.ч. з використанням технологій дистанційного навчання та за різними формами навчання – очною, очно-заочною, очно-дистанційною, заочно-дистанційною, дистанційною) та отримали відповідні сертифікати 177 працівників органів Міндоходів області, 2400 працівників ГУ Міндоходів та підпорядкованих ДПІ прийняли участь у тематичних семінарах

Забезпечено відбір і направлення працівників на навчання

- до Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – 1 працівник;

- до магістратури Донецького національного технічного університету за напрямом «Державне управління» – 8 працівників;

- до магістратури Донецького державного університету управління за напрямом «Державне управління» – 4 працівника (кандидати не поступили);

- до аспірантури Національного університету державної податкової служби України – 4 працівника (кандидати не поступили).

Забезпечено проведення комплексу робіт щодо розподілу молодих фахівців для подальшої роботи в органах Міндоходів, 4 випускника 2013 року Національного університету державної податкової служби України працевлаштовані в підпорядкованих ДПІ.

177 працівників територіальних органів Міндоходів у Донецькій області підвищили кваліфікацію згідно з планами–графіками, в т.ч.:

- у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України (м. Київ) – 32 працівника;

- у відділенні Центру (смт. Козин) – 21 працівник;

- на базі Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь) – 125 працівників.

З метою підвищення рівня професійної компетенції працівників ГУ Міндоходів та ДПІ області, а також оперативного інформування про зміни в законодавчі та нормативній базі, обговорення актуальних питань стану організації роботи за відповідними напрямками тощо за участі керівництва ГУ Міндоходів та його структурних підрозділів проводились семінари-наради з працівниками підпорядкованих ДПІ.

Так, наприклад, за участі працівників ГУ та ДПІ області були проведені:

- семінар-нараду 30.01.2013 щодо кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2012 році;

- семінар-нараду 05.02.2013 з питань декларування податку на прибуток та адміністрування ПДВ;

- семінар-нараду 18.03.2013 з питань декларування доходів громадян,

- семінар-нараду 24.05.2013 з питань адміністрування податків і зборів;

- семінар 11.06.2013 з питань використання РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, подання звітності, обслуговування РРО;

- нараду 29.07.2013 з питання стану організації роботи підрозділів оподаткування та контролю об’єктів і операцій, підрозділів контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів з погашення податкового боргу

- семінар 13.08.2013 з актуальних питань обліку платників ЄСВ;

- семінар-нарада 12.08.2013 з актуальних питань організації роботи підрозділів адміністрування ЄСВ

- семінар-нараду 09.09.2013 з питань взаємодії структурних підрозділів, медіа-планування, зокрема щодо актуальності запланованих подій, які потребують висвітлення у ЗМІ, вимог до підготовки інформаційних повідомлень;

- 2 семінари – 13.09.2013 та 01.11.2013 – з питань застосування та організації роботи з електронними цифровими підписами;

- навчальний семінар 11.12.2013 з працівниками ГУ та ДПІ з питань виконання Стратегічного плану розвитку Міндоходів на 2013 – 2018 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 №869-р, а також порядку стратегічного планування Міндоходів.

З метою підвищення якості підбору кандидатів на заміщення вакантних посад в органах доходів і зборів Донецької області проведено 2400 перевірок кандидатів.

З метою профілактики, виявлення та попередження правопорушень в організації роботи органів Міндоходів, а також з метою ліквідації причин та наслідків корупційних проявів, співробітниками управлінням внутрішньої безпеки проведено 96 службових розслідувань та перевірок за фактами можливих неправомірних дій співробітників територіальних органів Міндоходів Донецької області. За їх результатами керівникам органів доходів і зборів області винесені подання для вжиття заходів реагування по усуненню порушень. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 11 співробітників, 8 співробітників звільнено з органів Міндоходів у Донецькій області, у 32 випадках матеріали направлено до правоохоронних органів для прийняття рішення. На протязі 2013 року за матеріалами управління внутрішньої безпеки відкрито 12 кримінальних проваджень у відношенні працівників територіальних органів Міндоходів у Донецькій області.

Серед особового складу податкових і митних органів співробітниками управління вживаються активні заходи щодо підвищення рівня протидії корупції: проводиться попереджувально-профілактична робота, направлена на запобігання корупційним проявам у сфері службової діяльності, з початку 2013 року проведено 830 профілактичних заходів, у тому числі 680 лекцій, виступів, бесід в колективах, 54 виступи по радіо та телебаченню, 94 публікації у пресіРозділ 21. Організація фінансової діяльності органів ДПС у Донецькій області та їх матеріально-технічний розвиток
З метою належної організації діяльності ГУ Міндоходів та ДПІ області до підвідомчих ДПІ доведено кошториси, плани асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету, плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів відповідно до обсягів, передбачених розписом Державного бюджету України.

Затверджено кошториси та плани асигнувань за бюджетними програмами, закріпленими за ГУ Міндоходів, згідно з обсягами, визначеними у розписі Державного бюджету України на 2013 рік.

Здійснено у повному обсязі фінансування підвідомчих органів доходів і зборів відповідно до затверджених кошторисів.

Підготовлені та надані до Міндоходів бюджетні пропозиції на 2014 рік.

Розроблені проекти штатного розпису ГУ Міндоходів після затвердження їх керівництвом Міндоходів відповідними наказами ГУ Міндоходів своєчасно вводилися в дію.

Складено та надано до Міндоходів консолідовану фінансову звітність за І квартал 2013 року, за І квартал 2013 року, за ІІІ квартал 2013 року.

З метою створення умов для належного матеріально-технічного забезпечення діяльності ГУ Міндоходів та ДПІ області:

1) розроблено та затверджено в установленому порядку Річний план державних закупівель ДПС у Донецькій області на 2013 рік, затверджений план закупівель розміщено на субсайті ГУ Міндоходів;

2) проведено заходи з питань передачі нерухомого майна до сфери управління Міндоходів;

3) протягом 2013 року забезпечувалось виконання затвердженого Переліку об’єктів, будівництва, реконструкції та капремонту органів ГУ Міндоходів у Донецькій області, які фінансуються за рахунок державного бюджету, у межах доведених граничних обсягів капітальних видатків згідно з фінансуванням.Розділ 22. Забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту інформації в органах ДПС у Донецькій області

ГУ Міндоходів вжито заходів по забезпеченню виконання вимог нормативних актів з питань організації технічного та криптографічного захисту інформаційних ресурсів органів Міндоходів.

З метою проведення державних експертиз комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах, до Міністерства доходів та зборів України надіслано заяву на включення до переліку експертів представників відділу охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації ГУ Міндоходів. Здійснюється узгодження з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації порядку отримання експертного висновку на автоматизовані системи, які призначені для обробки інформації з обмеженим доступом в ГУ Міндоходів.

Затверджено персональний склад осіб, відповідальних за антивірусний захист у підрозділах ГУ Міндоходів. Здійснено інвентаризацію робочих місць у автоматизованих системах ГУ Міндоходів та підпорядкованих ДПІ, які потребують ліцензійного антивірусного програмного забезпечення. Для забезпечення антивірусного захисту діючих автоматизованих систем класу “1”, що призначені для обробки інформації з обмеженим доступом, та які мають атестат відповідності отримано, розподілено та встановлено програмне забезпечення антивірусного захисту “Dr.Web 6.0”, у ДПІ області отримано доступ до центру антивірусного захисту інформації.

Проведена робота з впровадження Положення про антивірусний захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ГУ Міндоходів та підпорядкованих ДПІ. Протягом року постійно здійснювався контроль за захистом телекомунікаційних мереж від вірусних атак. Проведена робота з індивідуальних налаштувань програмного забезпечення відповідно до існуючих вимог. Забезпечується швидке реагування на ознаки можливого «зараження» комп’ютерів. Проводиться роз’яснювальна робота з користувачами, надаються консультацій адміністраторам антивірусного захисту ДПІ.

Відділом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації ГУ Міндоходів проведена загальна перевірка наявності «цілком таємних» та «таємних» документів. У 2013 році були проведені квартальні перевірки наявності «цілком таємних» та «таємних» документів.

В ГУ Міндоходів створена та функціонує служба криптографічного захисту інформації.

До ДПС України направлено доповідь про стан охорони державної таємниці та технічного захисту інформації за 2012 рік. Відповідні звіти про стан охорони державної таємниці та технічного захисту інформації листами облДПС надані до ДПС України та УСБ України в Донецькій області.Начальник Головного управління Міндоходів у Донецькій областіВ.В. Бондаренко

Каталог: data -> material -> 000
000 -> Порядок обліку, зберігання, оцінки та розпорядження вилученим, конфіскованим, безхазяйним та іншим майном, що на законних підставах переходить у власність держави або територіальної громади
000 -> Тетяни Миколаївни Коваль) Поняття страховий стаж та порядок його підтвердження. Відповідно до статті 24 закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
000 -> Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів у апараті Міністерства доходів І зборів України
000 -> Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
000 -> Законодавчо визначена норма щодо віднесення пива до алкогольних напоїв починає діяти з 1 липня 2015 року згідно з абзацами четвертим шостим підпункту 10 пункту 2 розділу II закону України
000 -> Серія та № ліцензії Ідентифікаційний номер суб'єкта
000 -> Програма вступного інструктажу з охорони праці та вступного протипожежного інструктажу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка