Виконання плану роботи Головного управління Міндоходів у Донецькій областіСторінка1/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.72 Mb.
#10801
  1   2   3   4   5
ЗВІТ

про виконання плану роботи

Головного управління Міндоходів у Донецькій області

на 2013 рік

Головне управління Міндоходів у Донецькій області (далі – ГУ Міндоходів) відповідно до наказу Міністерства доходів і зборів України від 16.04.2013 №41 «Про організацію утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів» з 01.06.2013 виконує покладені на нього Положенням про Головне управління Міндоходів у Донецькій області, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 17.04.2013 №47 із змінами, функції і повноваження Державної податкової служби у Донецькій області (далі – ДПС у Донецькій області, облДПС) та Регіонального управління Департаменту CAT ДПС України у Донецькій області (далі – РУ САТ), діяльність яких припинено. Виходячи із наведеного, інформацію у цьому звіті викладено за підсумками роботи ГУ Міндоходів, облДПС та РУ САТ у 2013 році узагальнено та назви розділів звіту відповідають назвам розділів Плану основних питань економічної і контрольної роботи ДПС у Донецькій області на 2013 рік, затвердженого Головою ДПС України Клименком О.В.Розділ 1. Організація роботи органів ДПС у Донецькій області щодо забезпечення виконання завдань із надходження платежів до бюджету, забезпечення стабільного і ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів
На виконання вимог наказів ДПС України та Міністерства доходів і зборів України про розрахункову базу у 2013 році та індикативні показники надходжень відповідно щомісячно проводились розрахунки показників бази оподаткування в розрізі платежів, рівнів бюджетів та секторів економіки на відповідний звітний період. До державних податкових інспекцій (далі – ДПІ) області завдання із забезпечення збору платежів до бюджетів доведено наказами ДПС у Донецькій області від 16.01.2013 «Про організацію роботи у січні 2013 року» №18, від 13.02.2013 №56 «Про організацію роботи у лютому 2013 року», від 13.03.2013 №84 «Про організацію роботи у березні 2013 року», від 12.04.2013 №131 «Про індикативні показники доходів на квітень 2013 року» та ГУ Міндоходів від 21.05.2013 №4 «Про індикативні показники доходів на травень 2013 року», від 17.06.2013 №38 «Про індикативні показники доходів на червень 2013 року», від 15.07.2013 №91 «Про індикативні показники доходів на липень 2013 року», від 13.08.2013 №135 «Про індикативні показники доходів на серпень 2013 року», від 17.09.2013 №187 «Про індикативні показники доходів на вересень 2013 року», від 21.10.2013 №218 «Про індикативні показники доходів на жовтень 2013 року», від 19.11.2013 №253 «Про індикативні показники доходів на листопад 2013 року», від 23.12.2013 №281«Про індикативні показники доходів на грудень 2013 року». Виконання індикативних показників зі збору платежів до Державного бюджету по Донецькій області за 2013 рік наведено в додатку 1.

Відповідно до вимог наказу ДПС України від 06.11.2012 № 998 «Про поліпшення прогнозно-аналітичної роботи в органах ДПС України» та наказу Міністерства доходів і зборів України від 08.07.2013 №257 «Про організацію діяльності Міністерства доходів і зборів України із прогнозування та забезпечення надходжень до бюджету» протягом року проводився аналіз прогнозних показників збору до бюджетів усіх рівнів. Результати зазначеного аналізу щомісячно доводились до ДПІ відповідними листами облДПС та ГУ Міндоходів «Про стан прогнозно-аналітичної роботи».

Інформація щодо очікуваного виконання розрахункової бази надходжень. Щоденно готувалась керівництву ГУ Міндоходів (облДПС ) та у встановлені терміни надавалась до Міндоходів (ДПС України).

З метою забезпечення злагодженої та дієвої взаємодії структурних підрозділів ГУ Міндоходів, щомісячно проводився аналіз ефективності прогнозно-аналітичної роботи ДПІ області, визначались інспекції з найменшими та найбільшими похибками між очікуваними обсягами сплати та фактично сплаченими сумами до загального фонду Державного бюджету України, готувались та спрямовувалися оглядові листи до ДПІ області.

Керівництвом ГУ Міндоходів надавалися до Міндоходів пропозиції щодо притягнення до відповідальності керівників підпорядкованих ДПІ відповідно до розподілу обов’язків, які не приділяли належної уваги формуванню достовірних даних при прогнозуванні податкових надходжень, результати яких були відображені у відповідних наказах Міндоходів.

Стан прогнозно-аналітичної роботи розглядався на засіданнях колегії ГУ Міндоходів, зокрема на засіданні, що відбулося 12 листопада 2013 року.

Щомісяця проводився аналіз обсягів реалізованої промислової продукції та збору до Державного бюджету України за видами економічної діяльності підприємств Донецької області. Протягом 2013 року в Донецькій області спостерігався спад промислового виробництва продукції, рівень якого за 2013 рік у порівнянні з 2012 роком дорівнює 6,5 відс. (індекс промисловості 93,5 відс.), у грудні 2013 року порівняно з груднем 2012 року спад промисловості дорівнював 3,3 відс. (індекс промисловості 96,7відс.), проте, в порівнянні з листопадом 2013 року, обсяги виробництва збільшились на 0,2 відс. (індекс промисловості 100,2відс.).

За 2013 рік до Державного бюджету України надійшло 6971,1 млн. грн., з яких 2309,3 млн. грн. або 33,1 відс. забезпечено підприємствами промисловості.

Основну питому вагу у наповненні Державного бюджету України складають підприємства торгівлі, яка дорівнює 35,0 відс. або 2439,1 млн. грн. від загального збору до Державного бюджету України за 2013 рік.

Крім торгової галузі основний сегмент економіки Донецької області складають 4 галузі, у т.ч. підприємства електроенергетики, постачання пари та води, які забезпечили 585,6 млн. грн. або 8,4 відс., добувна промисловість – 536,9 млн. грн. або 7,7 відс., будівництво – 530,8 млн. грн. або 7,6 відс. та транспортна галузь – 300,4 млн. грн. або 4,3 відс. від загального збору до державного бюджету. Питома вага збору до Державного бюджету у розрізі основних галузей економіки за 2013 рік та структура збору платежів до Державного бюджету по основним сегментам промисловості за 2013 рік наведені у додатку 2 та додатку 3 відповідно.

Також щомісяця проводиться аналіз прогнозного та фактичного збору платежів по великих платниках податків (далі – ВПП), визначальних платниках та бюджетоформуючих підприємствах. Результати аналізу збору від платежів по бюджетоформуючим підприємствам показали, що збір ПДВ щомісячно збільшувався, наприклад 109,8 млн. грн. у грудні 2013 року проти 98,2 млн. грн. у серпні 2013 року, а похибки прогнозу від фактичного збору зменшувалися, наприклад відхилення фактичних надходжень грудня 2013 року до прогнозних надходжень на початок місяця 32,7 млн. грн. проти 52,3 млн. грн. у вересні).

Щомісяця, кожної п’ятниці, на наступний робочий день після граничного терміну подання декларації з ПДВ, та щоденно протягом п’яти останніх днів місяця проводився аналіз очікуваних збору, сум нарахувань та відшкодування ПДВ у порівнянні з минулим роком та з нарахуваннями попереднього місяця з наведенням причин такого зменшення по ВПП. Відповідна інформація надавалася до Міністерства доходів і зборів України. Збір ПДВ по ВПП за 2013 рік склав 660,6 млн. грн., що на 343,9 млн. грн. менше збору ПДВ у 2012 році (1004,5 млн. грн.).

У звітному періоді постійно проводився моніторинг фактичних та очікуваних надходжень податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду Державного та місцевого бюджетів. Проводилася робота по виконанню індикативних показників та відпрацюванню резервів, доведених листами та наказами Міністерства доходів і зборів України та ГУ Міндоходів, відповідні завдання направлялись підпорядкованим ДПІ. Результати відпрацювання доведених резервів та індикативних показників щомісячно надавалися до Міністерства доходів і зборів України.

При індикативному показнику надходжень з податку на прибуток на січень-грудень 2013 року до загального фонду Державного бюджету у сумі 1571,8 млн. грн. фактичне виконання склало 1722,4 млн. грн. або 109,6 відс, що на 63,5 млн. грн. або на 3,6 відс. менше надходжень 2012 року (1785,9 млн. грн.). Зазначене пояснюється, зокрема, змінами до пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) (внесені Законом України від 05.07.2012 №5083-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні»), якими з 2013 року змінено порядок справляння податку на прибуток, а саме введено авансову сплату податку та його річне декларування.

При індикативному показнику надходжень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до бюджету, на січень-грудень 2013 року до загального фонду Державного бюджету у сумі 16467,1 тис. грн. фактичне виконання склало 12401,1 тис. грн. або 75,3 відсотка.

Протягом року ГУ Міндоходів надавалися завдання та необхідні методичні матеріали підпорядкованим ДПІ щодо нарахування особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами. За результатами проведеної роботи до бюджету надійшло 9,8 млн. грн. (у 2013 році індикативний показник надходжень по особливому податку на операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами Міністерством доходів і зборів України не доводився).За 2013 рік по ресурсних платежах до Державного бюджету надійшло 675,9 млн. грн. або 103,3 відс. від доведених індикативних показників (654,2 млн. грн.), до місцевого бюджету надійшло 569,0 млн. грн. або 105,3 відс. від доведених індикативних показників (540,2 млн. грн.). Таким чином, індикативні показники 2013 року виконані ГУ Міндоходів по всіх ресурсних платежах у повному обсязі, а саме:

по збору за спеціальне використання лісових ресурсів у 2013 році до зведеного бюджету надійшло 0,8 млн. грн. або 113,4 відс. доведених індикативних показників, що на 0,1 млн. грн. більше порівняно з 2012 роком (0,7 млн. грн.);

по збору за спеціальне використання води у 2013 році до зведеного бюджету надійшло 121,9 млн. грн. або 108,2 відс. доведених індикативних показників, що на 14,1 млн. грн. більше порівняно з 2012 роком (107,8 млн. грн.);

по платі за користування надрами у 2013 році до зведеного бюджету надійшло 426,8 млн. грн. або 101,5 відс. доведених індикативних показників, що на 24,0 млн. грн. більше порівняно з 2012 роком (402,8 млн. грн.);

по екологічному податку у 2013 році до зведеного бюджету надійшло 670,6 млн. грн. або 106,6 відс. доведених індикативних показників, що на 158,4 млн. грн. більше порівняно з 2012 роком (512,2 млн. грн.).

За 2013 рік по місцевих податках і зборах, платі за землю та фіксованому сільськогосподарському податку надійшло 1358,9 млн. грн. або 105,5 відс. від доведених індикативних показників, в тому числі по платі за землю з юридичних та фізичних осіб 1172,1 млн. грн. (104,2 відс.), по місцевих податках та зборах 1,76 млн. грн. (176 відс.), по єдиному податку з юридичних осіб – 34,96 млн. грн. (124,8 відс.), фіксованому сільськогосподарському податку 6,9 млн. грн. (116,3 відс.).


ГУ Міндоходів встановлено щотижневий контроль за станом декларування та сплаті ПДВ в розрізі ДПІ та бюджетоформуючих підприємств. До ДПІ області постійно спрямовувалися оглядові листи з питань адміністрування ПДВ, збільшення нарахувань та надходжень податку.

За січень-грудень 2013 року збір ПДВ до Державного бюджету склав 4080,7 млн. грн. або:

- 101,4 відс. доведеного орієнтиру на 01.01.2014 (4 024,7 млн. грн.);

- 90,6 відс. (- 425,8 млн. грн.) індикативного показника збору (4506,5 млн. грн.).

Зниження збору ПДВ порівняно з минулим роком склало 18,8 відс. (-944,9 млн. грн.).

У 2013 році сплачено ПДВ до спеціального фонду Державного бюджету переробними підприємствами в сумі 9989,2 тис. грн., виконання індикативного показника складає 108,2 відс. при значенні індикативного показника 9 232,1 тис. грн.).

Причиною невиконання індикативу з нарахувань ПДВ в січні-грудні 2013 року (виконання дорівнює 80,6відс., недобір – 1068,0 млн. грн.) є зменшення нарахувань ПДВ.

Для компенсації втрат бюджету у 2013 році ГУ Міндоходів вжито заходи по залученню наявних резервів, в результаті яких додаткові надходження ПДВ склали 12,9 млн. грн., у тому числі за рахунок:

- відпрацювання випадків формування податкового кредиту за рахунок накладних, не зареєстрованих продавцем в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) – 1,3 млн. грн.;

- відпрацювання випадків формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок накладних, з моменту виписки яких сплинуло понад 365 днів – 0,1 млн. грн.;

- відпрацювання формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок накладних, виписаних СГД, які не є платниками ПДВ – 0,03 млн. грн.;

- відпрацювання розбіжностей між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом з ПДВ в розрізі контрагентів – 11,3 млн. грн.;

- відпрацювання сумнівного податкового кредиту, сформованого по взаємовідносинах з контрагентами інших областей України – 0,1 млн. гривень.

Щокварталу здійснювався аналіз звітів про втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування. До Міністерства доходів і зборів України надані результати аналізу пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб, що перебувають на обліку в органах доходів і зборів Донецької області, за 9 місяців 2013 року. Платниками податків всього використано 5919 пільг по чотирьох видах податків і платежів на загальну суму у розмірі 2220,6 млн. грн. Фактичні надходження до бюджету складають 11144,7 млн. гривень. Таким чином, співвідношення пільг до сум фактичних надходжень до бюджету за 9 місяців 2013 року склало 19,9 відсотка. Надходження по платниках податків, що користуються пільгами, склали 3238,8 млн. гривень. У Донецькій області за 9 місяців 2013 року пільгами користувались 4326 платників податків, питома вага яких у загальній кількості зареєстрованих платників податків області складає 8,1 відсотка.

За підсумками роботи за 2013 рік досягнуто виконання індикативних показників по всіх податках, які контролюються підрозділами доходів і зборів з фізичних осіб, зокрема:

- по податку на доходи фізичних осіб виконання складає 104,1 відс., при значенні індикативного показника 7244,9 млн. грн. фактично надійшло 7539,0 млн. грн.;

- по єдиному податку, що сплачується фізичними особами, виконання складає 110,9 відс., при значенні індикативного показника 319,7 млн. грн. фактично надійшло 354,6 млн. грн.;

- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, виконання складає 145,1 відс., при значенні індикативного показника 0,69 млн. грн. фактично надійшло 1,0 млн. грн.;

- по ПДВ, що сплачується фізичними особами, виконання складає 103,8 відс. при значенні індикативного показника 56,9 млн. грн. фактично надійшло 59,1 млн. гривень.

Із набранням чинності Законами України від 04.07.2013 №404-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» та від 04.07.2013 року №406-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» до повноважень органів доходів і зборів було віднесено здійснення контролю за дотриманням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, правильністю його нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати. За період (жовтень – грудень 2013 року) адміністрування органами доходів і зборів єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) надходження ЄСВ склали 4 млрд. 254 млн. гривень. Також за цей період було скорочено заборгованість по ЄСВ на суму 26 млн. грн., яка станом на 01.01.2014 склала 679 млн. гривень.

Протягом 2013 року вживались заходи щодо забезпечення дієвого контролю за повнотою сплати фізичними особами податку на доходи фізичних осіб. Так, за результатами проведення кампанії декларування доходів, отриманих не за основним місцем роботи у 2012 році, протягом 2013 року додатково до бюджету надійшло 434,5 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 302,0 млн. грн. більш ніж у 2012 році (132,5 млн. грн.).

ГУ Міндоходів також вживались заходи щодо погашення податкового боргу платників податків. За результатами проведеної роботи протягом 2013 року за рахунок погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів надійшло 215,2 млн. гривень. Забезпечено надходження до бюджету за рахунок реалізації безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави – у 2013 році надходження коштів до зведеного бюджету від реалізації безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави, а також знахідок склали 2186,4 тис. грн. або 160,5 відс. від доведеного індикативного показника 1361,9 тис. гривень.

З метою оперативного вирішення актуальних питань організації роботи в 2013 році проведено 4 заслуховування керівництва підпорядкованих ДПІ області.

Також здійснювалось вивчення стану організації роботи підпорядкованих ДПІ щодо якості та повноти виконання покладених на них функцій та встановлених завдань, дотримання вимог відомчих нормативних документів.

Протягом 2013 року вживались заходи із забезпечення достовірності та повноти інформації, що містяться в базах даних. Зокрема здійснювались автоматизовані перевірки повноти та достовірності формування та ведення Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб та Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. За результатами проведених автоматизованих перевірок до ДПІ області направлено 44 листа з питань повноти та достовірності даних про платників податків.

Протягом 2013 року здійснювався контроль за залученням платників податків до подання звітності засобами e-mail (усіх термінів подання), в тому числі звітності з ЄСВ. Направлено 25 оглядових листів щодо залучення платників до подання звітності засобами e-mail . Станом на 01.01.2014 99 відс. платників ПДВ області та 88 відс. страхувальників області надають звітність засобами e-mail.Розділ 2. Організація роботи органів ДПС у Донецькій області з адміністрування податків, зборів та інших платежів, що сплачуються юридичними особами, зокрема з:
податку на прибуток
Протягом 2013 року проводився щоденний моніторинг результатів адміністрування податку на прибуток, результати якого надавались керівництву ГУ Міндоходів для розгляду на апаратних нарадах та прийняття управлінських рішень.

Протягом 2013 року забезпечено контроль за повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток. До ДПІ області направлено низку листів щодо забезпечення надходжень, декларування податку на прибуток та заходів стосовно забезпечення належного рівня декларування, недопущення скорочення нарахувань авансових внесків з цього податку

Протягом 2013 року проводився моніторинг фактичних та очікуваних надходжень податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду Державного та місцевого бюджетів. Проводилася робота по відпрацюванню резервів та індикативних показників, доведених листами та наказами Міністерства доходів і зборів України та ГУ Міндоходів. Щомісячно проводилася робота по скороченню надміру сплачених сум по податку на прибуток. Станом на 01.01.2014 індикативний показник нормативу залишку надміру сплачених сум по податку на прибуток у розмірі 88,4 млн. грн. виконано на 101,7 відс. та складає 87 млн. гривень.

З початку 2013 року платниками податку надано 309 уточнюючих декларацій з податку на прибуток, якими збільшено щомісячний авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік) на суму 6,3 млн. грн. та 122 уточнюючих декларації, якими зменшено щомісячний авансовий внесок у вигляді 1/12 на суму 0,6 млн. гривень.

З початку року на зменшення нарахування податку на прибуток (26 рядок декларації з податку на прибуток) надано 224 уточнюючих декларацій на суму 23,6 млн. грн., у тому числі за 2012 рік – 61 платником на суму 3,5 млн. гривень.

ДПІ області щоквартально аналізуються причини збитковості діяльності підприємств та надається відповідна інформація ГУ Міндоходів. У період декларування ГУ Міндоходів щоденно проводився моніторинг звітності, наданої збитковими підприємствами, з метою встановлення об’єктивності причин збитковості та недопущення неправомірного зменшення нарахувань авансових внесків з податку на прибуток.

Проведено інвентаризацію платників податків, що декларують збитки від операцій з цінними паперами та організовано роботу ДПІ області у цьому напрямку.

За результатами декларування за 9 місяців 2013 року збитки задекларували 21 СГД на суму 455,6 млн. грн., 1 СГД задекларував безприбутковий результат (доходи дорівнюють витратам). З зазначеної кількості СГД 10 є планово-дотаційними підприємствам державної та комунальної власності з сумою збитків за 9 місяців 2013 року 128,6 млн. гривень. У порівнянні з даними декларування за І півріччя 2013 року стали прибутковими 66 СГД, а саме скорочено кількість збиткових на 45 СГД та безприбуткових на 21 СГД.

За 9 місяців 2013 року порівняно з І півріччям 2013 року (598,9 млн. грн.) суму збитків скорочено на 143,0 млн. грн., у порівнянні з І кварталом 2013 р. (262,7 млн. грн.) збільшено на 192,9 млн. гривень. Збільшення суми задекларованих збитків за І півріччя 2013 року пов’язане зі збільшенням збитків по окремим підприємствам.

Забезпечено контроль за повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати акціонерними, господарськими товариствами та державними підприємствами дивідендів з чистого прибутку та/або нерозподіленого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності. Виконання доведеного завдання по частині прибутку (доходу) за 2013 рік на склало 75,3 відс., при плановому завданні 16,5 млн. грн. надійшло 12,4 млн. грн., що пояснюється об’єктивними причинами. До ДПІ області направлені відповідні листи щодо напрямків роботи зі збору частини чистого прибутку до загального фонду Державного бюджету, а також нарахування та сплати авансових внесків при виплаті дивідендів.податку на додану вартість

Встановлено щотижневий контроль за станом декларування та сплати ПДВ в розрізі ДПІ та бюджетоформуючих платників, результати роботи у цьому напрямку надані до Міністерства доходів і зборів України у встановлені строки.

За січень-грудень 2013 року нарахування ПДВ зменшились на 1056,2 млн. грн. або 19,2 відс. в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року (5492,1 млн. грн.), у т.ч. нарахування ПДВ по платниках реального сектору економіки зменшилися на 83,4 млн. грн. або 2,5 відс. та склали 3269,1 млн. грн. (в аналогічному періоді 2012 року – 3353,3,0 млн. гривень).

З метою організації роботи щодо оперативного відпрацювання суб’єктів господарювання, які не сплачують податкові зобов’язання в повному обсязі, ГУ Міндоходів здійснюється щомісячний моніторинг сум податкового кредиту підприємств, якими безпідставно сформовані суми податкового кредиту за рахунок включення податкових накладних, з моменту виписки яких сплинуло понад 365 днів.

Переліки підприємств, якими сформовано податковий кредит податковими накладними, з моменту виписки яких сплинуло понад 365 днів, постійно доводились ДПІ для вжиття відповідних заходів. За результатами відпрацювання у 2013 році таких суб’єктів господарювання зменшено безпідставно сформований податковий кредит на суму 4,5 млн. грн., додатково надійшло до бюджету ПДВ в сумі 0,1 млн. гривень.


Каталог: data -> material -> 000
000 -> Порядок обліку, зберігання, оцінки та розпорядження вилученим, конфіскованим, безхазяйним та іншим майном, що на законних підставах переходить у власність держави або територіальної громади
000 -> Тетяни Миколаївни Коваль) Поняття страховий стаж та порядок його підтвердження. Відповідно до статті 24 закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
000 -> Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів у апараті Міністерства доходів І зборів України
000 -> Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
000 -> Законодавчо визначена норма щодо віднесення пива до алкогольних напоїв починає діяти з 1 липня 2015 року згідно з абзацами четвертим шостим підпункту 10 пункту 2 розділу II закону України
000 -> Серія та № ліцензії Ідентифікаційний номер суб'єкта
000 -> Програма вступного інструктажу з охорони праці та вступного протипожежного інструктажу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка