Викладач Глазунова Елеонора Гртгоріївна Нижче наведені теми та основні питання, які потрібно вивчити та законспектувати у зошиті. Питання для самоперевірки допоможуть Вам скласти більш повний і якісний конспектСкачати 262.58 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір262.58 Kb.
#2831
ТипКонспект
Дисципліна

«Основи підприємницької та управлінської діяльності»

вивчається студентами 4 курсу гр.1БК-11, 2БК-11 тагр.1ЗТ-11 (у другому семестрі)

Викладач Глазунова Елеонора Гртгоріївна


Нижче наведені теми та основні питання, які потрібно вивчити та законспектувати у зошиті. Питання для самоперевірки допоможуть Вам скласти більш повний і якісний конспект. Зошит потім необхідно надати викладачеві на перевірку. Основна література вказана після кожної теми, але конспектувати можна з будь-яких джерел, які на Ваш розсуд відповідають цій темі. Конспект можна вести російською або українською мовами.

Нижче тем вказані теми рефератів. Напис рефератів обов’язковий для всіх студентів. Реферати оформлюються на листах формату А-4 і складаються з титульного листа, основної частини, списку літератури та питань, які допоможуть закріпити цю тему. Питання студент складає самостійно по своєму реферату.УВАГА! Захист тем буде очний! Наявність зошита з усіма темами та рефератами - ОБОВ’ЯЗКОВА! При захисті, по кожній темі Ви отримаєте відповідну оцінку. Відсутність зошита - буде еквівалентна пропуску занять!

Якщо студенту потрібна консультація викладача, свої запитання відсилайте на поштову скриньку glazynova.ua@mail.ru.Тема: Введення. Загальна характеристика предмету. Мета та

завдання його вивчення. Управління - наука та мистецтво.
План

1 Умови розвитку менеджменту в сучасному суспільстві.

2 Визначення «менеджменту». Категорії «управління » і «менеджмент».

3 Коли зародилася наука і мистецтво управління. Сфери її прояву.

4 Пам'ятники науки і мистецтва управління.

5 Професія - менеджер.


Питання для самоперевірки

1 Дайте визначення «менеджменту».

2 Чи можливо використання понять «управління» та«менеджмент»,

як слів синонімів?

3 Назвіть американську трактовку «управління».

4 Коли зародилася наука та мистецтво управління, в яких сферах вона

проявлялась?

5 Хто такий менеджер? Якими якостями він повинен володіти?

6 Що називають пам'ятником науки і мистецтва управління? Чому?

7 Які основні функції управління вам відомі?


Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.3 – 7.

2 Осовська Г.В. Основи менеджменту. – К.: Кондор, 2003, с.13.

Тема: Поняття організації. Загальні характеристики організації.

Формальні та неформальні організації. Їх характеристики.

План

1 Поняття організації, вимоги до неї.

2 Загальні характеристики організації.

3 Формальна та неформальна організації. Їх характеристики.

4 Причини, які спонукають людей вступати до неформальних відносин.

5 Характеристики неформальної організацій.

6 Роль неформальних груп в організації.
Питання для самоперевірки

1 Дайте визначення організації.

2 Назвіть загальні характеристики організації.

3 Назвіть фактори зовнішнього середовища.

4 Що належить до факторів внутрішнього середовища організації?

5 Вкажіть різницю між формальними та неформальними організаціями.

6 Чому люди вступають до неформальних відносин?

7 Назвіть характеристики неформальних організацій.

8 Яку роль відіграє неформальний лідер в організації та за її межами?

9 Що роблять в західних фірмах для збільшення неформальних контактів

між людьми?

10 Чи є неформали у вашій групі?


Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.21 – 34.


Тема: Горизонтальне та вертикальне розділення праці.

Сутність управлінської діяльності.

План

1 Горизонтальне розділення праці та її ознаки.

2 Вертикальне розділення праці та ЇЇ ознаки.

3 Сутність управлінської діяльності.

4 Особливості управлінської праці.
Питання для самоперевірки

1 Що передбачає горизонтальне розділення праці?

2 Як розділяється праця по горизонталі?

3 З яких функцій складається вертикальне розділення праці?

4 Назвіть напрямки вертикального розділення праці.

5 У чому полягає сутність управлінської діяльності?

6 Назвіть п'ять особливостей управлінської праці.

7 Як класифікують управлінський персонал?
Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.34 – 39.

Тема: Рівні управління. Об'єкт та суб'єкт управління.

План


 1. Схематичне зображення рівнів управління.

 2. Вищий рівень управління, його представники.

 3. Середній рівень управління, його представники.

 4. Нижчій рівень управління , його представники.

 5. Визначення та характеристика об'єкта та суб'єкта управління.


Питання для самоперевірки

 1. Який вид розподілу управлінської праці складає рівні управління?

 2. Яким чином зображуються рівні управління? Що це означає?

 3. Яку політику проводять керівники вищого рівня? Назвіть їх функції.

 4. Ким представлений середній рівень управління?

 5. Які обов'язки мають спеціалісти середньої ланки?

6 Керівники якого рівня знаходяться безпосередньо над робітниками?

Хто вони? З чим пов'язана їхня робота?

7 Скільки відсотків виконавчих функцій виконується керівниками на

кожному рівні управління?

8 Хто може виступати суб'єктом управління?

9 Чи може одна й таж сама структура виступати об'єктом і суб'єктом

управління? Наведіть приклад.

Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.39 – 45.
Виконайте реферат на одну з наданих тем

(не забудьте скласти самостійно питання для закріплення )


 1. Умови та передумови виникнення менеджменту.

 2. Класична та наукова школи управління.

 3. Адміністративна школа управління.

 4. Школа людяних відносин.

 5. Кількісна (управлінська) школа.

 6. Розвиток менеджменту в Росії в XVII - XX ст.

Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.7 – 19.
Тема: Основні види підприємств.

План

 1. Визначення підприємств.

 2. Зрівняльна характеристика підприємства і закладу.

 3. Атрибути підприємства.

 4. Види підприємств.


Питання для самоперевірки

 1. Що належить до підприємства?

 2. Чим відрізняється підприємство від закладів?

 3. Які правові атрибути мають підприємства?

 4. Наведіть приклади індивідуальних підприємств. Що є власністю

індивідуальних підприємств?

 1. На чому основані сімейні підприємства? Що може бути їх власністю?

 2. Дайте характеристику приватному підприємству.

 3. Як держ.підпиємство може розпоряджатися своїм майном?

 4. Наведіть приклади спільних підприємств. Яку частку іноземних

інвестицій допускається вкладати в спільні підприємства?

 1. Назвіть основні принципи кооперативу. З чого складається власність кооперативу?

 2. Дайте характеристику малим підприємствам.


Література

1 Шемшученко Ю.С. Юридический справочник предпринимателя, Киев, «Перлит продакшн, ЛТД», 1992, с.20 – 32.Тема: Структура організацій. Типи оргструктур.

Їх переваги та недоліки.

План

 1. Визначення організаційної структури.

 2. Елементи орг.структури.

 3. Типова пірамідальна структура управління організацією.

4 Типи орг.структур. Їх переваги та недоліки. Зображення на схемах.

Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення орг.структурі.

 2. З яких елементів складається орг.структура?

 3. Що собою уявляє типова пірамідальна структура управління

організацією?

 1. Назвіть типи орг.структур.

 2. Дайте характеристику лінійній орг.структурі.

 3. Який принцип діє в цій орг.структурі? Укажіть її переваги та недоліки.

 4. Дайте характеристику функціональній орг.структурі. Назвіть її

переваги та недоліки.

 1. Наведіть приклад лінійно - функціональній орг.структурі.

Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.45 – 56.

Тема: Характеристика основних функцій управління: планування, організації, мотивації та контролю.
План

 1. Сутність та взаємозв'язок функцій управління.

 2. Характеристика функції планування.

 3. Характеристика функції організації.

 4. Характеристика функції мотивації. Теорія мотивації за А.Маслоу.

 5. Характеристика функції контролю.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть чотири функції управління.

 2. Як відбувається процес планування?

 3. Дайте характеристику функції планування по рівням управління.

 4. Дайте визначення функції організації. Яку роль вона відіграє в процесі управління?

 5. Дайте визначення функції мотивації.

 6. Опишіть ієрархію потреб за А. Маслоу.

 7. На які види поділяється функція контролю?

Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.65 – 87.

Тема: Влада та особистий вплив. Форми та засоби впливу на підлеглих.

План

 1. Влада. Баланс влади.

 2. Делегування. Переваги делегування.

 3. Форми влади.

 4. Засоби впливу на підлеглих.


Питання для самоперевірки

 1. Що значить володіти владою?

 2. Як ви розумієте баланс влади?

 3. Чи можуть підлеглі показати свою владу керівникові?

 4. Для чого керівник прибігає до делегування?

 5. Що таке делегування?

 6. Назвіть форми влади. Дайте їм характеристику.

 7. Що таке вплив?

 8. Які засоби впливу на підлеглих ви знаєте?

 9. Дайте характеристику емоційним засобам впливу.

 10. Назвіть розумові засоби впливу на підлеглих.

11 Яка слабка сторона переконання?

12 Як спрацьовує загроза? Чи ефективний цей засіб?

13 Дайте характеристику підкупу та наказу.

14 В яких випадках використовується навіювання?Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.223 –

230

Виконайте реферат на одну з наданих тем

1 Прийоми позитивного впливу на підлеглих. 1. Портрет сучасного керівника.

3 Чотири основних типи керівників.

Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.230 – 232; с. 215 – 233.

2 Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. - К.: Украйна,1994, с.71 – 76.Тема: Авторитет керівника.

План

 1. Авторитет керівника.

 2. Статуси авторитета.

 3. Псевдо авторитети за А.С. Макаренком.

Питання для самоперевірки

 1. Як ви розумієте авторитет менеджера?

 2. Назвіть два статуси формування авторитета.

 3. Чи повинен керівник прагнути набути псевдо авторитет?

 4. Назвіть різновиди псевдо авторитетів за О.С.Макаренком.

 5. Дайте характеристику псевдо авторитетів.


Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.236 – 239.
Виконайте реферат на одну з наданих тем

 1. Суть лідерства.

 2. Історія розвитку лідерства.

 3. Теорії лідерства.

Література

1 Осовська Г.В. Основи менеджменту._ К.: Кондор, 2003, стор. 367 - 376.

Тема: Поняття стилів керівництва. Характеристика стилів: авторитарного, демократичного, ліберального.

План

 1. Визначення стиля керівництва.

 2. Характеристика авторитарного стилю керівництва.

 3. Характеристика демократичного стилю керівництва.

 4. Характеристика ліберального стилю керівництва.

Питання для самоперевірки

 1. Як переводиться слово «стиль»? Що означає стиль керівництва?

 2. Дайте характеристику авторитарному стилю керівництва.

 3. Які методи роботи використовує автократ?

 4. Які засоби впливу на підлеглих використовує автократичний керівник?

 5. Як автократ розміщує людей при нарадах? Чому?

 6. Дайте характеристику демократичному стилю керівництва.

 7. Зрівняйте засоби впливу на підлеглих автократа та демократа.

 8. Опишіть ліберальний стиль керівництва.

 9. Чому ліберальний стиль не завжди ефективний?

10 Які засоби впливу на підлеглих використовує ліберальний керівник?
11 Зробіть зрівняльну характеристику авторитарного та
демократичного

стилів керівництва за:

- принципом керування;

- авторитетом;

- видом прийняття рішень;

- видом надання розпоряджень;

- делегуванням повноважень;

- видом контролю.

Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.241 – 243.

Виконайте реферат на тему

1 Поняття про людину, індивідуальність, особистість.

Література

1 Трофімов Ю.Л. Психологія, Київ, Либідь,2001, стор.241 – 246.

2 Крутецкий В.А. Психология, М, «Просвещение», 1986, стр.46

Тема: Поняття про людину, індивідуальність,особистість.

Структура особистості.

План

 1. Визначення понять людина, індивід.

 2. Процес розвитку особистості.

 3. Прояви індивідуальності людини.

 4. Індивідуальний склад особистості.


Питання для самоперевірки

 1. Чим людина відрізняється від тварин?

 2. Для чого використовується поняття «індивід»?

 3. До чого може привести ізоляція дитини від зовнішнього світу?

 4. Як відбувається розвиток особистості?

 5. Чи є у особистості обмеження у віці, професії?

 6. У чому проявляється індивідуальність людини?

 7. А хто ви - людина, особистість чи індивідуальність?

Література

1 Трофімов Ю. Л. Психологія. Київ, Либідь, 2001, с. 241 – 246.

Тема: Основні типи темпераменту: особливості їх поведінки.

План

 1. Гіпократова класифікація темпераментів.

 2. Характеристика типів темпераменту:

 • сангвініка;

 • холерика;

 • флегматика;

 • меланхоліка.


Питання для самоперевірки

 1. Хто класифікував типи темпераменту і за якими ознаками?

 2. Дайте визначення темпераменту.

 3. Як ефективно можна спілкуватися з сангвініком?

 4. За якими ознаками можна виявити холерика?

 5. З якою роботою успішно справляється флегматик?

 6. Дайте характеристику меланхоліку.


Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.231 – 233.

Тема: Природа конфліктів. Чи існувати з конфліктами?

План

 1. Визначення конфлікту.

 2. Конфлікти в організації. Чи потрібні вони?

 3. Між особові конфлікти. Їх вплив на організацію.

 4. Природа конфлікту.

 5. Функціональні і дисфункціональні конфлікти.

Питання для самоперевірки

 1. Як з латинської переводиться слово «конфлікт»?

 2. Що належить до організаційних конфліктів?

 3. Що несе в собі конфронтація?

 4. Чи потрібні конфлікти в організації?

 5. Що можна виявити за допомогою конфліктів?

 6. Що несуть між особові конфлікти в організацію?

 7. Що лежить в основі любого конфлікту?

 8. Дайте визначення функціональному і дисфункціональному конфліктам.

 9. Що необхідно, щоб конфлікт почав розвиватися?


Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.275 – 278.

Тема: Типи конфліктів: внутрішньо - особовий, між особовий,

між особистістю і групою, між груповий.

План

1 Внутрішньо - особовий конфлікт.

2 Між особовий конфлікт.

3 Конфлікт між особистістю і групою.

4 Між групові конфлікти.

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть типи конфліктів.

 2. У яких двох випадках може виникнути внутрішньо - особовий конфлікт?

 3. Із - за чого виникає між особовий конфлікт?

 4. Наведіть приклад конфлікту між особистістю і групою.

 5. Між ким може виникнути між груповий конфлікт?

 6. Які бувають конфлікти по ступені їх прояву?

Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003,с.278 – 280.

Тема: Методи розв’язання конфліктів.

План

 1. Аналіз конфлікту менеджером.

 2. Три точки зору на конфлікт.

 3. Способи управління конфліктами.

 4. Методи розв’язання конфліктів.

 5. Графічне відображення процесу розвитку конфлікту.


Питання для самоперевірки

 1. Проаналізуйте дії менеджера при виникненні конфлікту.

 2. Для чого в процесі конфлікту залучаються експерти?

 3. Назвіть три точки зору на конфлікт.

 4. Назвіть способи управління конфліктами.

 5. Назвіть методи розв’язання конфліктів.

 6. Які слабкі сторони ухилення та примушування.

 7. Що передбачає компроміс?

 8. Який з методів несе більш позитивний характер?

 9. Покажіть графічно процес розвитку конфлікту.


Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003, с.283 – 289.
Тема: Стрес. Природа та причини стресу. Фактори, що

викликають стрес.

План

 1. Стрес та керівник.

 2. Причини стресу.

 3. Симптоми стресу.

 4. Фактори, що викликають стрес

 5. Методи боротьби зі стресом.


Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення стресу.

 2. Які бувають стреси по ступені прояву?

 3. Чи шкідливі для людини незначні стреси?

 4. Чи існують нульові стреси?

 5. Назвіть прояви стресу у керівників.

 6. Що являється причиною стресу?

 7. Хто такі «бігуни» і «бійці»?

 8. Назвіть симптоми стресу.

 9. Які ви знаєте фактори, що викликають стрес?Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003, с.289 – 293.

Виконайте реферат на тему

Керівник та стрес. Як компанії борються зі стресом

Література

1 Липсиц И.В. Секреты умелого руководителя. – М.: 1991,с. 275 – 283

Тема: Основні напрямки раціональної організації праці.

План

1. Характер, зміст та особливості управлінської праці.

2. Основні напрямки раціональної організації праці:

 • комплексність;

 • системність;

 • спеціалізація;

 • регламентація;

 • стабільність;

 • цілеспрямована творчість.

Питання для самоперевірки

 1. Чому управлінська праця виділяється в окремий вид суспільної праці?

 2. Назвіть п’ять особливостей управлінської праці.

 3. Назвіть основні принципи раціональної організації праці.

 4. Який принцип передбачає науковий підхід до організації управлінської

праці?

 1. Дайте характеристику принципу системності.

 2. Що передбачає регламентація?

 3. В чому полягає принцип спеціалізації?

 4. Чому необхідно працювати в умовах стабільності складу, функцій і задач?

 5. Яку мету висуває принцип цілеспрямованої творчості?

Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003, с. 164 – 167

Тема: Оплата та стимулювання праці. Вимоги до оплати та

стимулювання праці.

План

 1. Механізм розподілу матеріальної винагороди.

 2. Вимоги до організації оплати та стимулювання праці:

 • оплата за результатами праці;

 • впевненість та захищеність робітників;

 • стимулювання та мотивація праці;

 • додаткові форми оплати праці.

3 Тарифна система оплати праці.

Питання для самоперевірки

 1. В чому полягає механізм розподілу матеріальної винагороди?

 2. Яким має бути рівень оплати праці в організації?

 3. Які вимоги висуваються до оплати та стимулювання праці?

 4. Яка частина зарплати гарантує впевненість та захищеність робітників?

 5. Як можна стимулювати оплату праці?

 6. Назвіть додаткові форми оплати за особистий внесок.

 7. У чому полягає тарифна система оплати праці?

 8. За яким признаком відбувається диференціація тарифних ставок?

Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003, с. 168 – 170
Тема: Технічне забезпечення та механізація управлінської праці,

План

1 Необхідність використання засобів оргтехніки.

2 Визначення оргтехніки.

3 Засоби оргтехніки.Питання для самоперевірки

 1. Для чого використовується оргтехніка?

 2. З чим пов’язано використання оргтехніки?

 3. Які види робіт в першу чергу підлягають механізації?

 4. Дайте визначення оргтехніці.

 5. Назвіть основні групи оргтехніки.

 6. Яку роль відіграє диктофонна техніка?

 7. Що відноситься до засобів обробки документів?

 8. Які засоби дозволяють економити площу архівних приміщень?

 9. Назвіть засоби передачі інформації.


Література

 1. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003, с. 176 – 179

Виконайте реферат на одну з наданих тем

 1. Типи пам’яті. Установка на запам’ятовування.

 2. Прийоми мнемотехніки.

3 Способи тренування пам’яті.

Липсиц И.В. Секреты умелого руководителя. – М.: 1991 стор.180 – 193.

4 Способи запам’ятовування. Основні закони пам’яті.

Меженко Ю.С. Быстрое и эфективное развитие памяти, внимания и

Умственных спосібностей, с. 71 – 77.Тема: Культура управлінської праці. Основні її елементи.

План

 1. Визначення управлінської культури.

 2. Специфіка культури управлінської праці.

 3. Основні елементи культури управлінської праці.

Питання для самоперевірки

 1. Як перекладається слово «культура»?

 2. Що називається культурою управлінської праці?

 3. У чому полягає специфіка культури управлінської праці?

 4. Назвіть основні елементи управлінської культури.

 5. У чому полягає особиста культура менеджера?

 6. За якими напрямками менеджеру необхідно розподіляти свій робочий час?

 7. Як необхідно утримувати своє робоче місце?

 8. У чому полягає культура проведення масових заходів?

 9. Яких правил необхідно дотримуватися менеджеру при прийманні відвідувачів?

10 Яку роль відіграє культура мови в професії менеджера?

11 З чого складається організаційна культура керівника?Література

1 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, Новое знание, 2003, с. 186 - 191.
Скачати 262.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка