Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 12. 00. 07 «Адміністративне право І процес, фінансове право, інформаційне право»Скачати 161.89 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір161.89 Kb.
ВІДОМОСТІ

про членів спеціалізованої вченої ради

для захисту дисертацій на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» в галузі юридичних наук

(шифри, назви спеціальностей та галузей наук)
в _Державному вищому навчальному закладі _“Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерства освіти і науки України, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, _456-50-55

(повне найменування наукової установи чи вищого навчального


закладу III або IV рівня акредитації, підпорядкування,
адреса для надсилання кореспонденції, телефон)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік

народженняМісце основної роботи, підпорядкування, посада

Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація із зазначенням спеціальності, в яку вона трансформована, рік присудження

Учене звання, (за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння

Шифр спеціальності в раді

Основні праці (назви з монографій, статей, опублікованих за спеціальністю, за якою фахівця пропонується включити до ради)

Членство в інших спецрадах (шифр ради, установа, у якій створена рада)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Солдатенко Оксана Володимирівна

1972

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, декан юридичного факультету

д. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2011


професор кафедри конституційного та адміністративного права, 2014

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1) Актуальні питання вдосконалення бюджетного законодавства України // Юридична Україна. - № 11. – 2013. – С. 37‒42.

2) Правовий механізм регулювання суспільних відносин у сфері бюджетного фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Україні // Фінансове право. ‒ № 4. – 2013. – С. 29‒32.

3) Общеобязательное медицинское страхование в Украине: законодательные инициативы // Социально е пенсионное право. ‒ № 2. ‒ 2014. ‒ С. 39‒44.


Д 27.855.02, Національний університет Державної податкової служби України

2.

Бурило Юрій Павлович

1980

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права

д. ю.н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2014


доцент кафедри конституційного та адміністративного права, 2012

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Види інформаційних прав у національному законодавстві України // Правове регулювання економіки : зб. наук. праць. – 2012. – № 11-12. – С. 44-53.

2. Особливості розмежування інформаційних та інформаційно-інфраструктурних робіт і послуг // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2013. – Випуск 22. – Ч. 1. – Т. 2. – С. 11-14.

3. Правовий режим веб-сайту як засобу масової інформації // Юридична Україна. – 2011. − №12. – С. 26-30.


-

3.

Літошенко Олена Святославівна

1974

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри правового регулювання економіки

к.ю.н. 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2005


доцент кафедри правового регулювання економіки, 2007

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Земельне право й адміністративне право: співвідношення та взаємозв'язок // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 4. - С. 14-17;

2. Спеціальний вид юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 5. - С. 67-71.

3. Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення // Правове регулювання економіки. – 2014.


-

4.

Губерська Наталія Леонідівна

1975

Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка; доцент кафедри фінансового права

к. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2001 р.


Доцент кафедри адміністративного та фінансового права;

2010 р.


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Зміст та значення адміністративних процедуру сфері вищої освіти // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – № 5. –2014. –C.94-99.

2. Система державного управління вищою освітою в Україні // Право і суспільство. – № 6–2, 2014. – С. 49–56.

3. Державне регулювання вищої освіти в умовах демократизації публічних відносин в Україні // Право і суспільство. – 2015. − № 1.


-

5.

Кожура Людмила Олександрівна

1981

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри теорії та історії держави і права

к. ю.н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2013


-

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Адміністративна відповідальність як засіб адміністративно-правового захисту бездомних осіб і безпритульних дітей // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 5. – С. 67 – 69.

2. Атестація юридичних та фізичних

осіб як засіб адміністративно-правового захистубездомних осіб і безпритульних дітей // Международныйнаучно-практический

правовой журнал,,Закон и жизнь”. – 2013. – № 6. – С. 45–48.

3. Правове регулювання адміністративно-правового захисту бездомних осіб // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Юридичні науки.   Запоріжжя: Запорізький національний університет – 2012. – № 4 – Ч. I. – С. 166 – 170.


-

6.

Крупчан Олександр Дмитрович

1947

Науково-дослідний інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, директор

д. ю.н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2014


Професор, 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право,

2014


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Методологія досліджень діяльності органів виконавчої влади в науці адміністративного права // Теорія і практика інтелектуальної власності, № 4, 2013.

2. Політичні діячі та державні службовці: підстави розмежування та їх вплив на компетенцію центральних органів виконавчої влади // Бюлетень Міністерства юстиції України, Випуск № 8 (142). 2013. Київ.

3. Органи виконавчої влади: питання компетенції // Монографія / Крупчан О.Д. – К.: КНЕУ, 2012. – 255 с.


-

7.

Мачуська Ірина Борисівна

1966

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, старший викладач кафедри цивільного та трудового права

к. ю.н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2014


-

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Управління земельними ресурсами: поняття «землі», правовий статус земель, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи / І.Б. Мачуська // Правове регулювання економіки : зб. наук. праць. / [відп. ред. В. Ф. Опришко]. - 2010. - № 10. – С. 119-209.

2. Проблеми правового регулювання управління земельними ресурсами в Україні / І.Б. Мачуська // Правове регулювання економіки : зб. наук. праць. / [відп. ред. В. Ф. Опришко]. - 2012. - № 11-12. – 504 с. – с. 218-226.

3. Поняття та ознаки адміністративно-правового режиму земельних ресурсів / І.Б. Мачуська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право» / Ред.кол.: Д. О. Мельничук (голова) та ін. – К., 2012. – Вип. 173. - ч.3. – С. 218-225.


-

8.

Мацелик Тетяна Олександрівна

1980

Національний університет Державної податкової служби України, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри господарського права та процесу

д. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2015


Доцент кафедри управління та адміністративної діяльності,

2008р.


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  1. Суб’єктиадміністративного права: поняття та система: [монографія] / ТетянаОлександрівна Мацелик. – Ірпінь : Національнийуніверситет ДПС України, 2013. – 342 с.

  2. Юридичні особи публічного права: особливостіфункціонування в адміністративно-правовійсфері / Т. О. Мацелик //ВісникЗапорізькогонаціональногоуніверситету (Юридичні науки). – 2013. – № 1 (частина 2). – С. 167–172.

3. Мацелик Т.О. Коллективные субъекты административного права / Т. О. Мацелик // „Legea si Viata”. – 2013. – №11/3. – С.100–104.

Д 27.855.02, Національний університет Державної податкової служби України

9.

Омельченко Андрій Володимирович

1971

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри цивільного та трудового права

д. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2012


Професор кафедри цивільного та трудового права,

2013


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Методологічні аспекти наукового дослідження адміністративно-правових засад зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Юридична Україна. – 2011. – № 7. – С. 4–8.

2. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні : монографія / А. В. Омельченко. - К. : КНЕУ, 2011. - 309 с.

3. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового регулювання // Право України. – 2011. – № 5. – С. 218–223.


-

10.

Охотнікова Олена Миколаївна

1960

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри конституційного та адміністративного права

к. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2004


доцент кафедри конституційного та адміністративного права, 2015

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Основні напрями щодо трансформації державного управління у забезпеченні сталого розвитку України // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - № 4.-С.107-110.

2. Деякі питання щодо державного управління у сфері земельних відносин в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 7.- С.56-59.

3. Ефективність державного контролю за використанням та охороною земельних ресурсів як запорука підвищення рівня інвестиційної привабливості в Україні // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. - 2014. - № 6. – С. 156-164.


-

11.

Печуляк Віталій Петрович

1979

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри міжнародного та європейського права

д. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2013


Доцент кафедри міжнародного та європейського права,

2006


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Правосудний захист суб’єктивних юридичних прав як фундаментальний загально-правовий принцип адміністративного права (порівняльно-правовіаспекти) / В. П. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 44–49.

2.Адміністративнавідповідальність: новий погляд на поняття / В. П. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4. – С. 61–66.

3. Спеціально-уповноважені центральні органи виконавчої влади у системі суб’єктів державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: проблеми правового статусу / В. П. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 110–114.


-

12.

Попович Володимир Михайлович

1951

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри теорії та історії держави і права

д. ю. н., 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право,

2002


Професор кафедри оперативно-розшукової діяльності, 2003

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Фіктивне підприємництво: адміністративна чи кримінальна відповідальність юридичних осіб // Проблеми та перспективи протидії діяльності СПД з ознаками фіктивного підприємництва; монографія НДІ ФП, К. –Алерта, 2012,. – С. 209-220.

2. Теорії і практиці детінізації податкових відносиндержавницький підхід та наукову підтримку // Актуальні проблеми теорії і практики оподаткування // Монографія НДЦ ПО, Видавництво Національного університету ДПС України Ірпінь – 2013р. – С. 425-450.

3. Методологічні та праксеологічні засади розвитку «Теорії держави і права» // Правове регулювання економіки. – 2014.


Д 26.732.01, Державний науково-дослідний інститут МВС України

13.

Семчик Ольга Олександрівна

1984

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, старший науковий співробітник відділу конституційного права і місцевого самоврядування

к. ю.н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,2009


Старший науковий співробітник, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2015


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Особливості фінансово-правових понять : до постановки питання // Право України. – 2013. – №1-2. – С.50-56.

2. Перспективи розвитку фінансового законодавства в Україні в умовах фінансової кризи // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». Наукове видання. – Випуск №3/2014. – С. 119-129.

3. Принципи публічної фінансової діяльності як системоутворюючі поняття фінансового права // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. − 2012. – С. 400−404.


-

14.

Чеховська Ірина Василівна

1973

Національний університет Державної податкової служби України, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри цивільного права та процесу

д. ю. н., 12.00.07 –адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2014


Старший науковий співробітник, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право,

2009


12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Державна сімейна політика в Україні: теорія та практика реалізації: [монографія] / Ірина Василівна Чеховська. – Кам’янець- Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута», 2013, – 736 с.

2..Механізм уніфікації баз нарахування єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб: переваги та проблемні аспекти реалізації/ І. В. Чеховська // Науковий вісник Національного авіаційного університету. – 2014. – № 3. – С. 45–52.

3. . Чеховська І. В. Міжнародний досвід правового регулювання сімейного оподаткування / І. В. Чеховська // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2012. – № 1 (56). – С. 148–157.


Д 27.855.02, Національний університет Державної податкової служби України

15.

Шульженко Федір Пилипович

1949

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри теорії та історії держави і права

д. політ. Н. 23.00.02. – політичні інститути та процеси,

2009


Професор кафедри теорії та історії держави і права,

2007


12.00.07– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1. Перспективи адміністративної реформи в контексті проблеми легітимізації виконавчої влади // Віче: теорет. громад. політ. журн. − Верхов. Рада України. − 2011, С. 35-39.

2. Конституційні та адміністративно-правові питання переформатування громадянського суспільства в Україні // Історико-політичні студії − ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. − № 3/2015, С. 19-27.3. Удосконалення правового забезпечення діяльності правоохоронних органів як умова реформування правовоі системи Украіни. // Актуальні питання реформування правовоі системи Украіни : Збірник наук. стртей. – Луцьк. 2010.

-

Ректор А. Ф. Павленко


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка