Відкритий міжнародний університет розвитку людини “україна”Сторінка5/8
Дата конвертації10.04.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

8.1.2. Психолого-педагогічні особливості студентів з вадами зору

Крім загальних особливостей студентів з інвалідністю, наведених у п. 8, у студентів з вадами зору зустрічаються особливості, притаманні людям саме цієї нозології: • занижена самооцінка;

 • Підвищена вразливість, тривожність;

 • широкий запас абстрактно-словесних знань, не наповнених адекватним конкретно-предметним змістом;

 • деяке відставання в розумінні слів з конкретним значенням;

 • переважання словесно-логічної форми пізнання над чуттєвою.

Залежно від того, який ступінь втрати зору мають студенти, у них можуть виникати певні труднощі у навчанні. Фактори, як-то ступінь втрати зору та час, що потрібен на пристосування до вади, будуть значною мірою впливати на їх можливості. Деякі студенти, які мають низький зір, але користуються оптичними засобами корекції, можуть навчатися в аудиторії поруч зі звичайними студентами. Деяким студентам може бути важко читати звичайні друковані матеріали, вони можуть не бачити записів або малюнків на дошці. Обом категоріям студентів (із частковою чи повною втратою зору) може бути важко пересуватися університетом та його територією, важко знаходити необхідну інформацію чи користуватися обладнанням. Таким студентам будуть потрібні певні тренування та супроводжуючі (провідники), аби ознайомитися та освоїтися у приміщенні і на території університету. Такі тренування повинні відбутися до початку занять, оскільки пізніше це буде складати певну проблему через брак часу та велику кількість людей на території. Одночасно необхідно з’ясувати, підтримку ще якого роду потребує той чи інший студент з проблемами зору.

Специфіка навчання незрячих студентів і тих, хто має значний відсоток втрати зору, який не дозволяє їм самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, потребує, щоб вся інформація (тексти лекцій, підручники, малюнки, графіки, таблиці тощо) повинна подаватися їм в альтернативному форматі в електронному вигляді або за Брайлем.8.1.3. Як працювати в інтегрованій групі, де є студенти з вадами зору
Зважайте на те, що основним каналом для сприйняття інформації у студентів з вадами зору є слух, а для незрячих ще й дотик, а тому:


 • Розпочніть заняття як звичайно, але під час його знайдіть можливість випробувати сліпого студента на активність, компетентність, комунікабельність тощо.

 • Пам'ятайте, що поблажливість у вимогах до сліпого студента не потрібна ні йому, ні Вам: він людина не з пониженими здібностями, а з певними особливостями.

 • На заняттях давайте можливість студентам робити аудіозапис на диктофон.

 • Надавайте можливість таким студентам займати місця в аудиторії за першими партами.

 • Під час пояснень поверніться обличчям до аудиторії, говоріть чітко, розбірливо, стежте, щоб були усунені всі непотрібні звуки та шуми, які можуть заважати студентам сприймати матеріал на слух.

 • При поданні нового матеріалу не пошкодуйте трохи часу, проявіть майстерність і тактовність, щоб непомітно для інших і без шкоди для навчального процесу більше уваги приділити вербальному описові того, що демонструється чи зображується на дошці.

 • Якомога частіше дозволяйте незрячому під Вашим керівництвом чи за допомогою товаришів практично користуватися для дотикового сприйняття наочними посібниками та приладами.

 • Демонструючи малюнок, схему, таблицю, макет тощо, конкретизуйте Ваші посилання та пояснення (при цьому ілюстративний матеріал має бути наданий студенту в адаптованому вигляді). Ви можете сказати: ”Відрізок довжиною три сантиметри”, замість: “Цей відрізок”. Уникайте загальних виразів, наприклад: "Подивіться сюди!", "Перемалюйте це з дошки" та інших.

 • Повторюйте вголос те, що Ви пишете на дошці.

 • Повідомляйте в усній формі кожного студента з вадами зору про зміни розкладу занять, консультацій та інші події, що відбуваються в університеті.

 • При спілкуванні з незрячими студентами немає потреби говорити голосніше.Для кращого засвоєння навчального матеріалу використовуйте широкий спектр дидактичного та технічного забезпечення.


 • Дидактичне забезпечення: конспекти лекцій, методичні матеріали, інструкції до виконання завдань, ілюстративний матеріал треба підготувати в альтернативній формі, наприклад, у збільшеному форматі, електронному чи рельєфному вигляді.

 • Підписи, позначки, ярлики на навчальному обладнанні та макетах повинні мати збільшений формат або сприйматися на дотик.

 • Призначте в групі тьюторів для студентів з вадами зору, які допоможуть писати конспекти (записувачі), розтлумачать складний матеріал, допоможуть на практичних заняттях, іспитах, заліках, зачитають текстові фрагменти (консультанти), при потребі супроводять незрячого студента (супроводжувачі).


При роботі зі слабозорими студентами:

  • Зверніть увагу на належне освітлення аудиторії.

  • Дозволяйте Вашим студентам користуватися на заняттях збільшуючими оптичними пристроями.

  • Текстові матеріали мають бути надруковані збільшеним шрифтом (як мінімум кегль 16).

  • До початку занять надайте студентам ілюстративний або роздатковий матеріал та ключові поняття лекції для завчасного ознайомлення.

  • Використовуйте графопроектор, мультимедійний проектор, активну дошку та інші сучасні технічні засоби для ілюстрування лекцій та демонстрації презентацій.


При роботі з незрячими студентами:

  • Забезпечуйте студентів конспектами лекцій, записаними на аудіокасетах, в електронному варіанті або шрифтом Брайля.

  • Забезпечуйте студентів рельєфними ілюстративними матеріалами, які можна сприймати на дотик (тактильно).

  • Дозволяйте студентам використовувати під час занять індивідуальні технічні засоби, зокрема пристрої для письма за Брайлем чи для рельєфного креслення.

  • Для переведення навчального матеріалу в альтернативну форму потрібен певний час та спеціальне обладнання. Завчасно зверніться за допомогою до фахівців Центру самостійної роботи зі студентами з особливими потребами.

  • Роздаткові матеріали, знаки у лабораторіях, підписи на лабораторному обладнанні мають бути надруковані шрифтом Брайля.1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка