Відкритий міжнародний університет розвитку людини “україна”Сторінка3/8
Дата конвертації10.04.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Зареєструватися в управлінні соціальної адаптації та реабілітації (консультації лікаря, психолога, соціального працівника).

 • Пройти вступні тестування.

 • Прочитати методичний посібник для студентів для ознайомлення з процесом супроводу навчання.


 • Відвідати одноденний семінар для ознайомлення з можливостями організації супроводу навчання та забезпечення технічними засобами

  6. Як допомогти студенту з інвалідністю інтегруватись у ВНЗ
  Процес адаптації молоді з інвалідністю до інтегрованого середовища розпочинається в доуніверситетський період у рамках підготовчих курсів і продовжується на студентській лаві, в умовах реального вузівського навчання. Інтеграція стає для цих молодих людей головним завданням перших студентських років. Їм потрібно інтегруватися у навчальний процес з його режимом, формами навчання, системою контролю знань, ознайомитися зі структурою університету, його традиціями, "вписатися" у життя факультету, у колектив студентської групи; пристосувати до ритму університетського життя і навчання свій організм, підтримуючи його працездатність, розкрити свої здібності і таланти.

  Численні аспекти адаптації та інтеграції студентів з функціональними обмеженнями до університетського середовища можуть бути успішно реалізовані завдяки не тільки їх власним зусиллям, а й увазі, розумінню і допомозі з боку товаришів по навчанню, викладачів та інших співробітників ВНЗ.


  Студентам з інвалідністю потрібна не опіка, а дружня підтримка,

  яка надасть їм відчуття рівності, потрібності та незалежності,тому:

  • Допоможіть студенту в його прагненні вільно орієнтуватися в університетському містечку.

  • Не занадто опікуйтеся ним, щоб він зміг відчути себе до певної міри самостійним в обслуговуванні.

  • Доручайте йому виконувати посильну і цікаву роботу, забезпечте необхідними предметами та пристроями, підтримуйте точність і порядок на робочому місці.

  • Сприяйте студенту в досягненні поставленої ним мети, у його захопленні, давайте йому відчути Вашу готовність завжди прийти на допомогу.

  • Сприяйте в отриманні потрібної йому інформації та нових знань.

  • Сприяйте його працевлаштуванню – одному зі шляхів до матеріальної незалежності.

  • Намагайтеся зменшити емоційну напругу, особливо тоді, коли причиною є інвалідність студента.

  • Не дозволяйте студентові зловживати своїм становищем, але дайте йому можливість зберегти свою людську гідність.

  • Допоможіть йому змістовно проводити свій вільний час з іншими студентами, набути хороше товариство.

  • Аби студент з інвалідністю був оптимістом, вірте в його можливості і показуйте, що він потрібний Вам та іншим людям.
   1. Реєстрація студента для організації супроводу його навчання

  Студенти, які бажають отримати підтримку у супроводі навчання, повинні дотримуватися встановлених процедур.  Якщо студент потребує психологічного, медико-реабілітаційного, фізкультурно-спортивного чи соціального супроводу навчання, він має звернутися до управління соціальної адаптації та реабілітації.

  За результатами обстеження в управлінні САР студенти-першокурсники розподіляються за спортивними групами залежно від групи інвалідності та нозології, отримують поради щодо необхідності проходження медичної реабілітації й медичного супроводу. На кожного студента оформляється медична картка, його дані заносяться до бази даних управління САР (додаток 1). У разі необхідності студенти направляються на консультацію до психолога управління чи до Центру психологічної допомоги при факультеті соціальних технологій. Разом з відділом виховної роботи студенту надається потрібна соціальна допомога.

  Якщо студент потребує технічного чи педагогічного супроводу навчання, він має звернутись до відділу спеціальних технологій навчання, надавши документальне підтвердження своєї нозології. Студент має обговорити з фахівцями відділу і документально визначити межі конфіденційності інформації щодо стану свого здоров’я, яку необхідно надати викладачам для отримання від них необхідної підтримки (додаток 2). Студент обговорює з фахівцями відділу особливості своєї нозології та її вплив на процес навчання в інтегрованій групі і заповнює форму потреб у супроводі навчання (додаток 3). Бажано, щоб студенти обговорили форму потреб у супроводі зі своїми родичами, які допомагали їм навчатися до вступу у ВНЗ.

  Рекомендації викладачам щодо створення умов для супроводу навчання студента визначаються управлінням адаптації та реабілітації і відділом спеціальних технологій навчання з урахуванням побажань та досвіду навчання студента, а також реальних можливостей університету на поточний момент. Ці рекомендації зазначаються у рекомендаційному листі до викладачів (додаток 4), в якому перелічені індивідуальні потреби студента з інвалідністю у супроводі навчання, що сприятимуть кращому засвоєнню навчального матеріалу. Студент має залишити кожному викладачеві копію рекомендаційного листа і обговорити, яким чином йому легше сприймати та засвоювати навчальний матеріал під час лекцій та навчальних занять, а також повернути підписані ним та викладачами копії листів для зберігання у відділі спеціальних технологій навчання.  Студенти мають відвідати семінар з користування технічними засобами та технологіями навчання, якими вони можуть скористатися під час занять та самостійної роботи.

  Студенти несуть повну відповідальність за своє навчання (відвідування занять, виконання усіх завдань і тієї ж роботи, що й інші студенти у групі) за умови забезпечення їм відповідного супроводу.
  Кроки студента щодо отримання супроводу навчання:

  1. Зареєструватися в управлінні соціальної адаптації та реабілітації.

  2. Заповнити реєстраційну форму (додаток 1).

  3. Зареєструватись у відділі спеціальних технологій навчання.

  4. Підписати дозвіл на розповсюдження інформації (додаток 2).

  5. Обговорити доступні на поточний момент елементи супроводу з фахівцями відділу спеціальних технологій навчання.

  6. Заповнити форму потреб у супроводі (обрати необхідні елементи супроводу зі списку), обговорити і підписати форму у своїх родичів (додаток 3).

  7. Отримати рекомендаційний лист (додаток 4).

  8. Надати, обговорити і підписати у кожного викладача копію рекомендаційного листа, залишити у кожного з них копію листа.

  9. Обговорити з кожним викладачем особливості запровадження елементів супроводу навчання.

  10. Повернути підписані викладачами копії листів для зберігання у відділі спеціальних технологій навчання.

  11. Відвідати семінар з користування спеціальними засобами навчання у Центрі самостійної роботи студентів з особливими потребами.

  12. Відвідувати усі навчальні заняття і виконувати усі завдання викладачів.

  13. Регулярно обговорювати з викладачами шляхи вдосконалення процесу супроводу навчання, вчасно попереджати їх про виникнення проблем у навчанні.
   1. Кроки викладача щодо створення умов для навчання

  студентів з інвалідністю
  Якщо студент надав Вам рекомендаційного листа, в якому визначені основні умови супроводу його навчання, Вам необхідно:

  1. Прочитати і підписати Лист, зберігати його копію впродовж навчального курсу;

  2. Обговорити зі студентом зазначені у Листі елементи супроводу з метою отримання інформації про те, як краще запровадити зазначені елементи у навчальний процес;

  3. Забезпечити раціональне і своєчасне створення перерахованих умов супроводу;

  4. У разі невиконання чи несвоєчасного виконання завдань заздалегідь попередити студента про його відповідальність за навчання на початковій стадії виникнення проблем (до закінчення семестру), запропонувати обговорити його проблеми та можливості їх усунення.

  5. У разі неможливості вирішити проблеми зі студентом звернутися до відділу спеціальних технологій навчання за необхідними роз’ясненнями та підтримкою.

  6. Викладач не зобов’язаний створювати відповідні умови, поки студент не надасть інформацію про свої потреби у супроводі навчання.


  Крім того, викладач повинен:

  1. Ставитися до студента з інвалідністю з розумінням та повагою.

  2. Обговорювати з колегами їхній досвід та інші можливі шляхи навчання студентів з інвалідністю.

  3. Раз на рік відвідати семінар щодо роботи в інтегрованих групах та семінар з користування спеціалізованими технічними засобами навчання.


  Викладачеві слід пам’ятати, що треба своєчасно повідомити фахівців управління адаптації та реабілітації чи відділу спеціальних технологій навчання про виникнення непорозумінь зі студентом та отримати консультацію, поки непорозуміння не стали проблемами.
  У контракті викладача, який працює в інтегрованій групі, мають бути визначені його зобовязання щодо супроводу навчання студентів з інвалідністю. При невиконанні чи неналежному виконанні цих обовязків викладач може бути звільнений з посади.   1. Кроки колективу кафедри щодо створення умов для навчання студентів з інвалідністю
  1. На початку навчального року кафедра вивчає контингент студентів –першокурсників з особливими потребами:

  • знайомиться з документацією на кожного студента, що надійшла з управління соціальної адаптації та реабілітації;

  • при необхідності одержує додаткову інформацію про студента від його батьків чи осіб, які їх замінюють, в разі відсутності батьків;

  • проводить зустріч з фахівцями управління соціальної адаптації та реабілітації з питань уточнення індивідуальних особливостей студентів з інвалідністю, наявності у них таких труднощів, як уповільнена техніка письма. повільне читання, погане запам’ятовування дат, термінів, невміння вибрати головне, з’ясування необхідних напрямків та форм психологічної адаптації і соціальної інтеграції в студентський колектив;

  • разом з фахівцями управління соціальної адаптації та реабілітації складає індивідуальну програму розвитку особистості студента з особливими потребами. Програма має містити психолого-педаглгічну, професійну, творчу, фізично-реабіліьаційну та соціальну складові.
  1. З урахуванням індивідуальних характеристик студентів з особливими потребами колектив кафедри планує комплекс соціально-педагогічних заходів, в тому числі:

  • проведення загальних зборів студентів з особливими потребами, на яких пояснюються умови навчання, вимоги, правила і традиції Університету, надається інформація про послуги та технічні засоби Центру самостійної роботи студентів з особливими потребами та медіатеки навчальної та довідникової літератури, про послуги управління соціальної адаптації та реабілітації;

  • організацію семінару для викладачів інтегрованих груп за участю фахівців управління соціальної адаптації та реабілітації та відділу спеціальних технологій навчання.

  • ознайомлення викладачів з методичним посібником щодо роботи в інтегрованих групах та рекомендаційним листом щодо потреб студента з інвалідністю у супроводі навчання, який визначає взаємну відповідальність викладача та студента.

  • планування індивідуальної роботи викладачів з окремими студентами, залучення студентів-волонтерів до складання конспектів лекцій, спільного рішення контрольних завдань, підготовки до заліків та екзаменів;

  • визначення потреб в дооснащенні аудиторій технічними засобами навчання та спеціалізованими дидактичними матеріалами

  • співпрацю з психологом та соціальним педагогом з вирішення питань корекції психологічного стану та соціальної інтеграції студентів, які мають у цьому потребу.  1. З метою запобігання виникненню проблем у роботі зі студентами з інвалідністю доцільно проводити зустрічі батьків з викладачами і фахівцями університету, треба підтримувати між ними постійні контакти.

  2. Хід виконання індивідуальних програм розвитку особистості розглядається на засіданні кафедри після закінчення кожного семестру.

  3. При виникненні тривожної чи конфліктної ситуації слід розглянути її терміново, при необхідності - у присутності фахівців управління соціальної адаптації та реабілітації.

  4. У разі неможливості вирішення проблем, непорозумінь чи конфліктів доцільно звернутись за допомогою до Координаційної ради з питань навчання студентів з інвалідністю.

  5. Після закінчення навчального року кафедра надає звіт про результати виконання індивідуальних програм розвитку особистості управлінню соціальної адаптації та реабілітації. Звіт має містити аналіз і пропозиції учасників навчально-виховного процесу щодо корекції роботи зі студентами з особливими потребами.

  Узагальнені звіти та пропозиції кафедр заслуховуються на Координаційній раді університету.

  1. Відповідальність за забезпечення якісної організації навчально-виховного процесу в інтегрованих групах несе завідувач кафедри.

  7. Загальні поради викладачам щодо роботи зі студентами

  з особливими потребами

  Інтеграція студента з інвалідністю в інтегроване освітнє середовище вимагає досить тривалого періоду адаптації. Це викликано рядом факторів, що сформувалися у попередні періоди життя і навчання молодих людей з проблемами фізичного здоров'я і суттєво впливають на їх пізнавальну активність та інтеграцію в освітнє середовище, визначають психолого-педагогічні особливості студентів з інвалідністю.

  Серед таких особливостей можна назвати:


  • недостатній рівень якості середньої освіти людей з інвалідністю, прогалини в знаннях і, як наслідок, проблеми вступу до ВНЗ;

  • труднощі у подоланні бар’єрності зовнішнього світу;

  • проблеми спілкування, дефіцит комунікабельності;

  • труднощі у сприйнятті навчального матеріалу у загальноприйнятому вигляді;

  • недостатність інформаційних і навчальних технологій;

  • труднощі з відвідуванням бібліотеки;

  • проблеми забезпечення навчальною і методичною літературою;

  • проблеми зі здоров'ям, що виникають під час навчання, і, як наслідок, пропуски занять;

  • знижена працездатність, підвищена втомлюваність та виснажливість, порушення концентрації уваги;

  • низький рівень фізичної підготовки;

  • проблеми поєднання навчання і медичної реабілітації;

  • завищені уявлення про свої можливості;

  • звичка до невимогливого, поблажливого ставлення;

  • погана орієнтація в соціумі, низька соціальна активність;

  • низький рівень мотивації досягнення мети, відчуття втрати майбутнього;

  • низька самооцінка, нерозвиненість самоконтролю;

  • підвищена тривожність, вразливість, емоційна нестійкість, депресивні стани;

  • недоліки суспільної свідомості і культури у ставленні до інвалідів, у тому числі до їхньої освіти, тощо.

  Багатьом студентам з функціональними обмеженнями в університеті не вистачає достатньої уваги та підтримки з боку викладачів. Багато студентів з інвалідністю не завжди вважають за потрібне повідомляти когось про свою ваду, якщо це не буде впливати на їхні успіхи у навчанні та виконання їхніх обов’язків. Можливо, деякі ображаються на слово інвалідність і не хочуть, щоб через їхню ваду навішували ярлики. Також такі студенти можуть вважати, що справляться самостійно, в іншому випадку вони просто не знають про послуги, які пропонує для них університет. Деякі студенти з інвалідністю, можливо, покладаються на методи, що їм допомагали до цього часу. Але оскільки темп навчання в університеті швидший, більша кількість та вища складність завдань, додаткова допомога таким студентам, безумовно, знадобиться. Основна роль у цьому припадає на професорсько-викладацький склад університету.  7.1. Поради щодо роботи в аудиторії


  • Заохочуйте студента до відвертого спілкування щодо його проблем. Запитайте, що Ви можете зробити як викладач для кращого засвоєння ним матеріалу.

  • Якщо людина з інвалідністю відчуває, що може виконати завдання іншим чином, але Ви не розумієте, як саме це зробити, попросіть її пояснити (наприклад, при виконанні письмової контрольної роботи людиною з ДЦП в альтернативному форматі).

  • Забезпечте студентів детальним планом Вашого навчального курсу. Якщо можливо, зробіть це до початку занять.

  • Заздалегідь підготуйте і роздайте опорні конспекти та інші навчальні матеріали в адаптованій до потреб студента формі.

  • Починайте кожну лекцію з огляду матеріалу, який збираєтесь давати, і закінчуйте коротким підведенням підсумків. План заняття можна написати на дошці, роздати студентам, зачитати вголос тощо. План дозволить студенту краще сприймати матеріал, менше писати та допоможе сконцентруватися. Наприкінці заняття надайте можливість студентам обговорити важливі моменти лекції у маленьких групах (5 – 10 хвилин).

  • Плануйте наступну лекцію заздалегідь – напишіть її план на дошці та обговоріть його.

  • Надавайте студентам з вадами можливість вибирати зручні місця в аудиторії.

  • Оголошуйте завдання усно та записуйте на дошці (для більшої доступності та зрозумілості).

  • Заздалегідь оголошуйте письмові завдання та список додаткових джерел інформації.

  • Записуйте ключові фрази на дошці чи демонструйте на екрані.

  • Стійте обличчям до групи, коли розмовляєте.

  • Повторюйте нові терміни під час лекції для кращого розуміння.

  • Ставте запитання та заохочуйте студентів до обговорення – це допоможе їм пов'язати нову інформацію з тим, що вони вже знають.

  • Повторюйте питання для обговорення.

  • Повторюйте запитання, поставлені одногрупниками, перед наданням відповіді.

  • Частіше зупиняйтеся та давайте можливість студентам обговорити вивчений матеріал.

  • Заохочуйте студентів користуватися послугами відділів, які опікуються студентами з інвалідністю.

  • Не забувайте похвалити студента за виконане завдання, але не перехвалюйте, будьте об'єктивні.


  7.2. Поради щодо роботи в лабораторії


  • Заздалегідь обговоріть з кожним студентом з інвалідністю правила безпеки. Обов’язково адаптуйте обладнання, залежно від вади студента, засобами безпеки: підписами, в тому числі шрифтом Брайля або збільшеного розміру.

  • Встановіть сигнальну та візуальну системи попередження небезпеки.

  • Розробіть групові лабораторні роботи, в яких можуть брати участь усі студенти відповідно до своїх можливостей.

  • Забезпечте доступність використання лабораторного устаткування.

  • Завжди надавайте як усні, так і письмові інструкції щодо виконання робіт.

  • Забезпечте студентів з вадами зору тактильними схемами малюнків та інших графічних матеріалів.


  7.3. Поради щодо написання контрольних, екзаменаційних робіт

  та стажування (практики)


  • Заздалегідь повідомляйте питання до іспиту, з яких було б зрозуміло, який матеріал винесено на іспит і в якій формі він буде проходити. Поясніть, які у Вас вимоги до відповіді на «відмінно».

  • Звертайте увагу на знання і рівень усвідомлення матеріалу, а не на форму їх подання при здійсненні контролю знань студента.

  • Дозвольте під час іспиту користуватися простими засобами: калькуляторами, чернетками, словниками для перекладу та перевірки правопису.

  • Збільшуйте, за потребою, час написання контрольної чи екзаменаційної роботи. Якщо Ви надаєте студенту подвійний час на написання двогодинної контрольної роботи, ви можете, наприклад, розділити завдання на два дні чи дозволити виконати його у Центрі самостійної роботи студентів з інвалідністю.

  • Запитайте у студента, в якій формі йому буде зручніше виконувати специфічні аспекти стажування (практики). Спробуйте залучити студента до виконання посильних завдань під час стажування, замість автоматичної заміни стажування на виконання альтернативних завдань.

  • За потреби, дозволяйте студентові записати свої відповіді на аудіокасету.


  7.4. Написання контрольних та екзаменаційних робіт

  у Центрі самостійної роботи студентів з інвалідністю

  (дискусійна пропозиція з досвіду роботи європейських ВНЗ –

  учасників Болонського процесу)
  Ця інформація повинна допомогти викладачам інтегрованих груп при потребі створення особливих умов для студентів з інвалідністю під час написання ними контрольних робіт.

  1. Загальна умова для написання контрольних та екзаменаційних робіт – надання подвійного часу для їх написання (наприклад, 2 години для одногодинного екзамену), а також написання роботи у вільному від зовнішніх подразників приміщенні. Такі умови може забезпечити Центр самостійної роботи студентів з інвалідністю.

  2. Студенти, які потребують особливих умов для написання екзаменаційних/контрольних робіт, повинні надати викладачеві рекомендаційний лист з відділу спеціальних технологій навчання, в якому визначені їхні потреби.

  3. Якщо студент отримав дозвіл на виконання екзаменаційної/контрольної роботи у Центрі самостійної роботи студентів з інвалідністю, завдання цієї роботи повинні бути надані у Центр не менше як за 3 дні до її написання для переведення в альтернативний формат.

  4. Якщо у викладача виникають запитання або сумніви щодо процесу написання студентами контрольних та екзаменаційних робіт, вони можуть обговорити їх з фахівцями відділу спеціальних технологій навчання.

  8. Особливості педагогічної роботи зі студентами різних нозологій
  Важливо, щоб викладачі, працівники структурних підрозділів та інші особи, які працюють зі студентами з інвалідністю, знали особливості роботи з такими людьми. Адже залежно від виду нозології студенти з інвалідністю потребують різного індивідуального підходу у навчанні.

 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка