Відкритий міжнародний університет розвитку людини “україна”Сторінка2/8
Дата конвертації10.04.2016
Розмір0.94 Mb.
#326
1   2   3   4   5   6   7   8

9.


Поради щодо ефективного спілкування зі студентами з інвалідністю

42

9.1.

Особливості спілкування зі студентами з вадами зору в інтегрованому колективі

42

9.2.

Особливості спілкування зі студентами з вадами слуху в інтегрованому колективі

44

9.3.

Особливості спілкування зі студентами в інвалідних візках

45

10.


Індивідуальна підтримка студентів з інвалідністю

46

11.


Відповіді проф. Шарон Равер-Лампман (США) на запитання викладачів під час семінарів

47

Додатки

52
Додаток 1. Реєстраційний лист

52
Додаток 2. Форма дозволу на поширення інформації

54
Додаток 3. Форма потреб студента у супроводі навчання

55
Додаток 4. Рекомендаційний лист

56
Додаток 6.Додаток 5.

Вступ
Університет “Україна” – це вищий навчальний заклад інтегрованого типу, метою якого є забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім членам суспільства, зокрема людям з інвалідністю.

У кожного студента з інвалідністю є певні особливості та функціональні обмеження, що ускладнюють процеси навчання в інтегрованому середовищі та їх соціалізації. Для забезпечення рівного доступу таких людей до освіти необхідно впроваджувати в навчально-виховний процес спеціальні методи, педагогічні технології та адаптивні технічні засоби.

Потрібна також розробка університетських соціальних програм, спрямованих на особистісний і професійний розвиток людей з особливими потребами та на їх інтеграцію у суспільство. Не можна забувати про розвиток фізичної культури та зміцнення стану їх здоров’я шляхом упровадження фізкультурно-спортивних та медико-реабілітаційних програм.

Супровід навчання студентів з інвалідністюце система заходів, що мають забезпечити рівний доступ до навчання, тобто знищити або принаймні мінімізувати проблеми студентів з інвалідністю у навчанні. Університет пропонує таким студентам ряд послуг, якими вони можуть користуватися самостійно або з чиєюсь допомогою, щоб бути успішним у навчанні. Немає єдиного та завершеного списку заходів та послуг, який би задовольняв потреби усіх студентів незалежно від виду інвалідності, тому надані рекомендації потрібно сприймати і застосовувати індивідуально та творчо.

Треба підкреслити, що в Україні проблема супроводу навчання людей з інвалідністю в інтегрованому університетському середовищі тільки-но починає досліджуватись і потребує планомірної, клопіткої та тривалої спільної роботи науковців, педагогів та медиків за участю самих студентів з інвалідністю та громадських організацій інвалідів.

Цілісна система супроводу навчання студентів з особливими потребами вперше стала предметом наукового дослідження в Університеті “Україна”. У зборі матеріалів щодо потреб студентів різних нозологій та виробленні рекомендацій для викладачів щодо особливостей сприйняття навчального матеріалу такими студентами взяли активну участь члени Всеукраїнської громадської організації студентів-інвалідів “Гаудеамус”, пріоритетним напрямом діяльності якої є забезпечення рівних можливостей для молоді з інвалідністю.
Цей методичний посібник підготовлено для викладачів та кураторів, які працюють в інтегрованих групах, а також для інших фахівців вищих навчальних закладів інтегрованого типу.

У даному посібнику узагальнено досвід роботи зі студентами з інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі викладачів і фахівців Університету „Україна”, викладено рекомендації щодо впровадження в навчальний процес елементів системи супроводу навчання таких студентів.1. Супровід навчання студентів з особливими потребами у ВНЗ
Основою набуття вищої освіти є державні освітні стандарти, обов'язкові для всіх студентів незалежно від стану їх здоров’я. Тільки при такому підході до навчання людей з інвалідністю вони як професіонали надалі можуть бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Інтегрована форма навчання у ВНЗ передбачає спільне навчання студентів, які мають функціональні обмеження, з іншими студентами. Така форма навчання визнає за людьми з інвалідністю рівні права на отримання освіти і потребує здійснення політики рівних можливостей. Навчання та виховання студентів з інвалідністю здійснюються в інтегрованих групах, які можуть розглядатися як мікромодель соціального середовища.


Особливістю навчання студентів з інвалідністю в інтегрованому колективі є те, що, сприймаючи їх як рівних, до них висувають такі ж вимоги з боку ВНЗ, як і до інших студентів. В інтегрованій групі не можна уповільнювати темп лекції, зменшувати кількість пар та їх тривалість, спрощувати чи скорочувати обсяг навчального матеріалу та ін., тому що це знижує якість фахової підготовки. Отже компенсувати функціональні обмеження, що впливають на якість навчання студентів з інвалідністю, і надати необхідну підтримку можна тільки шляхом організації супроводу їх навчання.

При впровадженні системи супроводу навчання студентів з особливими потребами треба враховувати психофізичні особливості та проблеми навчання людей різних нозологій, їх потреби у компенсації сенсорних вад, що заважають сприймати навчальний матеріал, соціально-психологічні фактори, що ускладнюють інтеграцію студентів у ВНЗ, потреби у фізичній реабілітації та багато інших.Супровід навчання і виховання студентів з особливими потребами базується на таких засадах:

 • забезпечення архітектурної безбар’єрності освітнього середовища;

 • забезпечення доступності усіх форм навчання та освітніх послуг;

 • запровадження спеціальних технологій та адаптивних технічних засобів навчання;

 • індивідуалізація та адаптація навчальних програм з урахуванням потреб і можливостей студентів з інвалідністю;

 • поєднання традиційних та інноваційних підходів до розвитку людини з особливими потребами;

 • створення умов для медико-фізичної реабілітації студентів;

 • створення сприятливих умов для соціалізації, самовизначення та самореалізації студентів;

 • професійна адаптація студентів з особливими потребами.

Супровід навчання студентів з особливими потребами здійснюється за такими напрямами: технічний, педагогічний, психологічний, медико-реабілітаційний, спортивний, соціальний, професійна адаптація та реабілітація. Супровід розпочинається з моменту звернення людини з особливими потребами до університету і охоплює процеси підготовки до вступу, вступу та навчання у ВНЗ і передбачає підтримку зв’язків з випускниками. Усі перелічені складові системи супроводу вступають в дію поступово і можуть діяти одночасно, доповнюючи одна одну.Найпершою запорукою успішного навчання студентів з інвалідністю є спеціалізований технічний супровід навчання, метою якого є забезпечення таких студентів адаптивними технічними засобами та спеціальними технологіями навчання. Технічний супровід має компенсувати функціональні обмеження студентів і забезпечити принцип доступності до якісної вищої освіти всім студентам незалежно від виду нозології та ступеня важкості захворювання. На всіх етапах технічного супроводу передбачається індивідуальний (тьюторський) супровід студентів з особливими потребами з метою допомоги людині з інвалідністю у розв’язанні індивідуальних проблем опанування навчальних дисциплін. Технічний та тьюторський супровід здійснюється відділом спеціальних технологій навчання, фахівцями технічної служби та студентами.

Педагогічний супровід навчання передбачає оптимізацію викладання навчального матеріалу студентам з інвалідністю у максимально сприйнятній для них формі, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, забезпечення навчально-методичними матеріалами. Такий вид супроводу здійснює кафедра за підтримки відділу спеціальних технологій навчання та фахівців з методичної роботи. Цей блок повністю залежить від підготовленості викладачів до роботи в інтегрованій групі та від їхньої педагогічної майстерності.

Психологічний супровід спрямований на з’ясування психологічних особливостей кожного студента, зміцнення та збереження його психологічного здоров’я, надання йому необхідної допомоги з адаптації в інтегроване освітнє середовище, сприяння особистісному розвитку. Супровід здійснюється управлінням соціальної адаптації та реабілітації, службою психологічної допомоги та залученими фахівцями.

Медико-реабілітаційний супровід – це комплекс заходів, спрямованих на підтримку, збереження та відновлення фізичного здоров’я студентів. Його складовими є невідкладна медична допомога, консультативно-профілактична та реабілітаційно-відновлювальна підтримка. Здійснюється супровід персоналом медичних кабінетів, фахівцями з фізичної реабілітації.

Соціальний супровід навчання включає заходи, спрямовані на забезпечення соціалізації студентів з особливими потребами, зокрема їх соціально-побутової, соціально-культурної та соціально-трудової адаптації. Основною функцією цього блоку є подолання соціальної ізоляції інвалідів, сприяння збереженню і підвищенню їх соціального статусу, залучення до всіх сфер суспільного життя. Соціальний супровід здійснюється управліннями виховної роботи, соціальної адаптації та реабілітації, волонтерами соціальної служби та залученими фахівцями.

Фізкультурно-спортивний супровід заохочує студентів до активних занять фізичною культурою та окремим видами спорту, участі у змаганнях різного рівня та параолімпійському русі, зміцнює мотивацію до здорового способу життя, передбачає поліпшення психофізичного стану студентів і підвищення їх інтелектуальної працездатності. Супровід здійснюється викладачами кафедри фізичного виховання та фахівцями спортивного клубу.

Професійна адаптація та реабілітація студентів з особливими потребами може здійснюватися шляхом надання їм робітничої спеціальності в межах фахової підготовки, залучення до роботи у студентських навчально-науково-виробничих підрозділах, студентському науковому товаристві, наукових гуртках, проходження виробничої практики, навчання студентів у центрі розвитку кар’єри та підприємництва, надання таким студентам допомоги у працевлаштуванні. Цей супровід здійснює кафедра, Центр планування та розвитку кар’єри, відділ практики та працевлаштування, відділ виховної роботи.
2. Загальні поради викладачам та фахівцям, які працюють

у вищому навчальному закладі інтегрованого типу

Найважливішим аспектом при першій зустрічі з тим, хто “відрізняється” від інших, є осмислення і виправлення стереотипів, які сформувалися у Вашому ставленні до людей з інвалідністю.

Пам’ятайте, що людина з інвалідністю – перш за все людина.
Людина з інвалідністю – це людина, яка має особливі фізичні або медичні потреби, що значно обмежують одну або більше важливих функцій життєдіяльності. До важливих функцій життєдіяльності відносяться, але не вичерпують дане поняття: здатність бачити, чути, розмовляти, рухатись, виконувати фізичну роботу, вчитись, працювати. Ці обмеження можуть бути очевидними або непомітними.

Забезпечення супроводу навчання студентів з інвалідністю дозволяє їм діяти на рівних з іншими студентами і не є перевагою по відношенню до інших студентів. Викладачеві потрібно не спрощувати завдання та стандарти оцінювання, а лише запровадити елементи супроводу, необхідні студентам з інвалідністю для кращого засвоєння навчального матеріалу.

Вирішальна роль в університеті інтегрованого типу відводиться особистості викладача. Успіхи студентів з інвалідністю залежать від розуміння їхніх потреб, надання кваліфікованої допомоги, доброзичливості, людяності та чуйності викладачів. Дуже часто ставлення студента до того чи іншого предмета визначається його ставленням до викладача.

Студенти з інвалідністю – це перше і найкраще джерело інформації щодо створення необхідних умов для супроводу їх навчання. В університеті самі студенти є відповідальними за ініціювання створення необхідних елементів супроводу їх навчання. Але викладач також може створити комфортні умови для навчання студента, якщо запитає про його особисті навчальні потреби.Пам’ятайте, що перехід до інтегрованого освітнього середовища для багатьох студентів з інвалідністю є дуже нелегким, тому в процесі навчання в університеті вони тільки починають вчитися відповідати за свої власні дії та захищати себе.

Для створення в групі атмосфери толерантності і доброзичливості допоможіть іншим студентам зрозуміти потреби людини з інвалідністю, які виникають в процесі навчання чи спілкування.

Цінуйте те, що така людина здатна робити. Пам'ятайте, що її труднощі часто викликані соціальним ставленням та фізичними бар'єрами, а не самою інвалідністю.

Не ставтеся до таких людей зверхньо чи з жалістю. Зрозумійте, що життя людини з інвалідністю також може бути цікавим та наповненим.

При виникненні труднощів чи непорозумінь у процесі роботи зі студентами з вадами зору вчасно зверніться за консультацією до фахівців управління адаптації та реабілітації, Центру самостійної роботи студентів з особливими потребами чи до колег, які мають досвід роботи з такими студентами, поки ці труднощі не стали проблемами.

3. Знайомтесь: Управління соціальної адаптації та реабілітації
Діяльність управління соціальної адаптації та реабілітації (САР) направлена на сприяння профорієнтації та профвідбору абітурієнтів, у тому числі з особливими потребами, створення умов для адаптації студентів до інтегрованого навчання, контроль стану їх здоров’я, розробку та впровадження нових форм реабілітації.

В управлінні працюють фахівці різного профілю: лікар, медичні сестри, психологи, фахівець з фізичної реабілітації, фахівець із соціальної реабілітації, сурдопедагог та інші.Що пропонує управління САР вступникам з особливими потребами

 • Консультування абітурієнта щодо стану здоров’я на основі результатів обстеження та висновків медико-соціальної експертизи.

 • Тестування психологічного стану абітурієнта.

 • Консультування абітурієнта щодо особливостей майбутньої професії.

 • Ознайомлення абітурієнта з можливостями супроводу його навчання.

 • Оформлення висновку щодо вибору спеціальності та необхідності проходження медичної реабілітації й медичного супроводу.

 • Обстеження абітурієнта, що має інвалідність, з приводу оцінки його фізичного стану.

 • Надання рекомендації щодо занять у певних спортивних групах.

 • Оформлення медичної картки на кожного студента.

Організація роботи зі студентами з особливими потребами

 • Створення бази даних студентів з інвалідністю та ведення медичної документації на них.

 • Медичне консультування студентів з інвалідністю.

 • Забезпечення медичного супроводу на факультетах університету.

 • Психологічне тестування студента щодо його психологічного стану в процесі навчання.

 • Психологічне консультування студентів.

 • Оцінка фізичного стану студентів з інвалідністю під час навчання у спортивних спеціалізованих групах.

 • Організація танцювальної, музичної та фізіотерапії.

 • Соціальна реабілітація студентів (соціально-психологічні тренінги, корекційно-розвиваючі ігри, ритмічно-рухові та музично-звукові ігрові вправи тощо).

 • Корекція реабілітаційного процесу та супроводу навчання студентів з інвалідністю відповідно до результатів тестування та висновків реабілітаційної комісії.

Додаткову інформацію щодо діяльності управління соціальної адаптації та реабілітації можна отримати

за адресою: вул. Боженка, 86

тел. 451-61-51 (чи 451-66-33), додатковий 59-20

e-mail: sarehab@ukr.net

4. Знайомтесь: Відділ спеціальних технологій навчання
Метою відділу спеціальних технологій навчання (СТН) є забезпечення технічного супроводу студентів з інвалідністю у виконанні їх навчальних завдань. Відділ СТН намагається створювати та підтримувати умови, що надають студентам з інвалідністю можливість бути незалежними, сприяють розвитку їх впевненості у собі, створюють атмосферу розуміння і рівності.

Важливе місце в організації навчального процесу для студентів з особливими потребами має самостійна робота, спрямована на засвоєння студентами навчального матеріалу у позааудиторний час. Самостійна робота студентів включає забезпечення технічними засобами, навчальною, довідковою та методичною літературою, консультації викладачів.

В Університеті «Україна» при відділі спеціальних технологій навчання створений Центр самостійної роботи студентів з особливими потребами (Центр). Завдяки грантам від Міжнародного Жіночого Клубу м. Києва, Корпусу Миру (США) та спонсорській допомозі приватних осіб створені відповідні умови для роботи студентів з інвалідністю. Центр обладнано трьома комп'ютерами, принтером, сканером, ксероксом, телевізором, музичним центром, Брайлівською друкарською машинкою, диктофонами.

У Центрі обладнано робочі місця для студентів з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату, створено постійно поповнювану спеціалізовану навчальну бібліотеку, організовано доступ до Інтернету. Медіатека (альтернативна бібліотека) – зібрання навчальної та художньої літератури, підручників, посібників, конспектів лекцій, довідників, методичного та ілюстративного матеріалу, які представлені у формі, адаптованій до потреб студентів з особливими потребами. Адаптована література може бути надана студентам у плоско друкованому вигляді, на CD-дисках чи дискетах, на аудіоносіях.

Студентам надається технічна, інформаційна та консультаційна підтримка, зокрема:


 • навчання роботі на комп’ютері та офісній техніці;

 • надання студентам з вадами зору можливості роботи на комп’ютеризованих робочих місцях, обладнаних синтезаторами мови;

 • надання доступу до офісного та адаптивного технічного обладнання для сканування навчальної літератури та її переводу в електронний вигляд, прослуховування аудіозаписів лекцій, виконання самостійних практичних завдань тощо;

 • надання доступу до медіатеки (альтернативної бібліотеки аудіо-, тифло- та електронних навчальних матеріалів);

 • надання допомоги у подоланні труднощів, що виникають під час навчання;

 • надання інформації щодо сучасних технологій та технічних засобів навчання студентів з інвалідністю.

У Центрі працюють курси комп’ютерної грамотності для незрячих студентів за методикою комп’ютерної школи «Вікно в світ» (м. Київ). Навчання студентів з вадами зору користуванню адаптивними технічними засобами та офісною технікою включає теоретичні та практичні заняття, на яких студенти знайомляться з принципами роботи з відповідними пристроями, правилами їх використання, набувають практичних навичок самостійної роботи.План навчання передбачає:

 • 10 обов’язкових занять з вивчення основних операцій при роботі з комп’ютером;

 • додаткові заняття з оволодіння «сліпим» набором десятипальцевим способом (самостійна робота на клавіатурному тренажері);

 • оволодіння специфікою роботи на спеціалізованих комп’ютерних місцях;

 • отримання навичок роботи в Інтернеті;

 • користування фондами електронної бібліотеки.

Для студентів, які опанували технічні засоби та офісну техніку і можуть працювати самостійно, створені комп’ютеризовані робочі місця оператора ПК, юриста та перекладача.


У Центрі самостійної роботи проводиться науково-дослідна робота з розробки системи технічного, психологічного та індивідуального супроводу навчання студентів з особливими потребами, впровадження в навчальний процес спеціальних технологій навчання, здійснюється аналіз потреб таких студентів, труднощів їх навчання та соціалізації, організуються семінари-практикуми для викладачів інтегрованих груп.
Додаткову інформацію щодо діяльності відділу СТН і Центру самостійної роботи студентів з інвалідністю можна отримати

за адресою: вул. Озерна, 2, школа № 168, кімн. 10-1,

тел. 428-74-12, 412-15-41

e-mail: kolchenko@vmurol.com.ua, stn101@mail.ru

5. Вступ абітурієнта з інвалідністю до університету

та його реєстрація для організації супроводу навчання
У процесі вступу до університету абітурієнт потрапляє до управління САР, в якому отримує консультацію щодо відповідності його нозології обраній спеціальності, проходить психологічне тестування, ознайомлюється з поточними можливостями університету щодо організації супроводу його навчання та вимогами навчального закладу. Після цього абітурієнт проходить предметне тестування.

Для проходження профвідбору та профорієнтації абітурієнт повинен мати при собі такі документи: 1. Довідку МСЕК, в якій повинна бути вказана група інвалідності, рекомендації щодо раціонального працевлаштування, запис про потребу інваліда у догляді.

 2. Індивідуальну програму реабілітації інваліда, яка є обов’язковим документом для проведення профвідбору та профорієнтації.

У разі позитивних результатів предметного тестування абітурієнт зараховується до університету. У разі отримання незадовільної оцінки абітурієнт може пройти повторне навчання у групах вирівнювання на підготовчому відділенні та спробувати пройти предметне тестування ще раз.

Абітурієнти, які зараховані до університету, відвідують одноденний семінар для ознайомлення з можливостями організації супроводу їх навчання та забезпечення технічними засобами.
Таким чином, абітурієнти повинні:


 1. Каталог: upload -> Navchalno motodichna robota -> Navchalno motodichna materiali
  Navchalno motodichna materiali -> Навчально-методичний посібник для студентів, викладачів та фахівців вищих навчальних закладів інтегрованого типу
  Navchalno motodichna materiali -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  Navchalno motodichna materiali -> Завданнями курсу визначено
  Navchalno motodichna materiali -> Навчальна програма
  Navchalno motodichna materiali -> В. Т. Основи теорії кваліметрії: Навчальний посібник
  Navchalno motodichna materiali -> Програма курсу " Основи соціальних знань "
  Navchalno motodichna materiali -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  Navchalno motodichna materiali -> Курсова робота з предмету: „Редагування газетно-журнальних вид
  Navchalno motodichna materiali -> Типова навчальна програма нормативної дисципліни


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал