Види педагогічних технологій. Серед недоліківСкачати 448.57 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір448.57 Kb.
1   2   3
Методи ТРВЗ: фокальних об'єктів, мозковий штурм, синектика, моделювання маленькими чоловічками тощо.

У роботі з дітьми дошкільного віку використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені запитання. Педагог орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини — предмета, матеріалу, виду діяльності. Ігрові, казкові завдання стимулюють розвиток пізнавального інтересу, уяви, фантазії дітей.

Прогнозовані результати: розвиток творчих здібностей дітей, допитливості, образного й критичного мислення.

Технологія визначення ефективності сучасного уроку

Автор-розробник — З.Горішний.

Суть. Вона дає можливість визначити ефективність навчально-виховної роботи на уроці в системі внутрішньошкільного контролю.

Мета — здійснювати об'єктивне оцінювання праці педагога і впливати на ефективність проведення уроків, допомагати вчителю удосконалити професійно-педагогічну діяльність.

Завдання:

1) реалізація основних завдань становлення національної школи;

2) організація системного контролю за ефективністю навчально-виховної роботи на уроках;

3) удосконалення методики проведення занять;

4) орієнтація на розвиток інтелектуальних умінь і навичок школярів.

Технологія передбачає вирішення педагогами основних завдань уроку: особистісно орієнтоване навчання, беручи до уваги інтереси, потреби, нахили учнів; проведення уроку з використанням сучасних технологій; оптимальне поєднання різних форм роботи; встановлення міжпредметних зв'язків; активізація розвитку всіх сфер особистості учня: мотиваційної, пізнавальної, емоційно-вольової, фізичної, моральної тощо; логічність, умотивованість, емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності; формування системи наукових понять, навчальних умінь і навичок, розумових операцій, мислення, цінностей українського виховання; ефективне застосування сучасних дидактичних засобів, інформаційних технологій; тісний зв'язок навчання із життям, особистісним досвідом учнів, практичними справами, суспільним життям; формування мотивації навчально-пізнавальних дій, професійного становлення, потреби постійної самоосвіти; діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

Структурно-логічна схема визначає реалізацію основних завдань уроку:

І. формулювання теми, мети, мотивації навчальної діяльності;

ІІ. структурну та організаційну чіткість уроку;

ІІІ. відповідність форм і методів роботи на уроці змісту навчального матеріалу;

ІV. реалізацію освітніх завдань;

V. здійснення розвивального навчання;

VІ. розв'язання виховних завдань уроку.

Розроблені критерії дають змогу визначити ефективність уроку.

Прогнозовані результати: оптимізація роботи вчителя; напрацювання системи комплексного оцінювання діяльності педагогів, їх фахового зростання; спрямованість на розвиток школярів; економія часу.

Технологія здійснення аналізу підсумків навчального року

Автор-розробник — В.Звєрєва.

Суть. Основною умовою цілеспрямованого розвитку закладу освіти є педагогічний аналіз підсумків роботи за попередній навчальний рік (ПАПРПНР). Він передбачає п'ять складових:

1) підготовчий період;

2 ) етап декомпозування;

3) аналіз показників роботи ніколи;

4) встановлення причиново-наслідкових зв'язків;

5) узагальнення (за В.Григораш, О.Касьяновою, О.Мармазою).

Підготовчий період. Здійснити аналіз підсумків навчального року неможливо без наявності банку даних, формувати який необхідно з перших днів навчального року. У школі створюється система інформаційного забезпечення, яка постачає дані з напрямів, що є важливими і необхідними для спостереження, контролю й управлінського впливу.

Основні джерела ПАПРПНР:

система внутрішньошкільного контролю;

матеріали оперативного й тематичного аналізу;

аналізу роботи школи за певні звітні періоди;

протоколи засідань і виконання рішень педагогічних рад;

накази по школі (їх виконання);

матеріали методичних об'єднань учителів-предметників;

матеріали роботи творчих груп;

річний план роботи школи;

матеріали з батьківських зборів;

матеріали щодо учнівського самоврядування;

бесіди, анкети, тести, спостереження;

щоденники та робочі книги керівників;

шкільна документація.Аналіз показників роботи школи. Він дає можливість проникнути у сутність того, що відбувалося в закладі освіти впродовж року. Встановлення причиново-наслідкових зв'язків.

Завдання етапу:

аналіз способів зв'язку між окремими об'єктами аналізу;

вияв ступеня позитивного чи негативного впливу об'єктів один на одного; складання уявлення про домінуючий вплив та певні субординаційні залежності;

встановлення найбільш позитивних та негативних чинників.Узагальнення. Заповнюється таблиця, що уможливлює впорядкування матеріалів й укладання їх у певну систему.

Підсумки навчального року оформлюються у вигляді:

доповіді директора на підсумковій педагогічній раді;вступу до плану роботи школи на наступний навчальний рік.

Алгоритм доповіді:

вступ (актуалізація педагогічної проблеми школи, цілей та завдань закладу, мета ПАПРПНР);

аналіз виконання плану роботи школи за рік;

аналіз роботи адміністрації школи;

аналіз методичної роботи;

якість викладання і навчання;

результати виховної роботи;

висновки (об'єктивне оцінювання стану справ, аналіз причин, формулювання проблеми та завдань школи на новий навчальний рік).

Зазначимо, що вступ до плану роботи ЗНЗ на новий рік, на відміну від доповіді, містить більше висновків, узагальнень, ніж фактів. Він повинен виконувати своє призначення: відкрити основні проблеми га проаналізувати шляхи їх розв'язання. У вступі на основі аналізу роботи закладу за попередній рік формулюються цілі та завдання на наступний.

Прогнозовані результати: цілеспрямований розвиток закладу освіти.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка