Відділення мовознавства секція «Російська мова» Хорунжа Ганна Олексіївна учениця 11 класу кзо «Гімназія №3»



Скачати 475.95 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір475.95 Kb.
#10516
1   2   3

Лемперт Гаррі Володимирович

учень 10 класу КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов
І ступеня - колегіум №16 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІНТЕРНЕТ-МЕТАФОРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Науковий керівник: Кисельова Таміла Ігорівна, вчитель КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - колегіум №16 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради
Науково-дослідницька робота з англійської мови за темою: «Концептуальні Інтернет - метафори англійської мови» дуже актуальна для сьогоднішнього суспільства ери глобалізації та інформатизації.

У відповідності з метою дослідження ми ставимо такі завдання: пояснити особливості Інтернет-метафор, виявити найбільш поширені метафоричні концепти, прослідити зв'язок між Інтернет-мовою та стандартною мовою. Для вирішення цих завдань ми використовуємо комплексну методику дослідження.

В Інтернет-дискурсі метафора реалізує дві функції: по-перше, вона полегшує розуміння Інтернету, надає нове через знайоме старе; по-друге, вона допомагає виразити експресивне відношення до поняття.

Концептуальний аналіз показав, що метафоризація Інтернету будується на буденних концептах життя. Метафоричний перенос становиться одним з самих продуктивних засобів утворення лексем в мові Інтернету. Проаналізувавши метафори Інтернету за допомогою прикладів, ми виявили, що Інтернет-метафори можна перекладати українською мовою трьома засобами: 1) українською метафорою; 2) неметафорично; 3) поєднанням метафоричних і неметафоричних засобів.



e:\малая академия наук\img_8845.jpg

Сітковська Валерія Ігорівна

учениця 11 класу КЗО «Українсько-Американський ліцей»

Дніпропетровської міської ради
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Науковий керівник: Нестеренко Наталія Юріївна, вчитель світової літератури КЗО «Українсько-Американський ліцей» Дніпропетровської міської ради
Будь-яка мова постійно поповнюється новими словами - неологізмами. Ці слова виникають у мові через необхідність позначення нових предметів, або вираження нових понять, зокрема через вплив комп’ютеризації, що вже охопила майже всі сфери людської діяльності.

Мета дослідження: розглянути неологізми англійської та української мов та проаналізувати особливості перекладу неологізмів англійської мови українською на основі неологізмів комп’ютерної та Інтернет-сфери.

В рамках цього дослідження для досягнення вищезгаданої мети нами поставлено ряд наступних завдань:


 1. Дати визначення поняттю «неологізм»;

 2. Розглянути класифікацію неологізмів;

 3. Визначити функції неологізмів;

 4. Виділити найбільш продуктивні способи творення англійських неологізмів;

 5. Визначити основні групи комп’ютерних неологізмів;

 6. Виділити особливості перекладу неологізмів англійської мови українською;

 7. На основі теоретичної частини проаналізувати неологізми та їх переклад українською мовою.

У нашому дослідженні було розглянуто 8 тематичних груп неологізмів комп’ютерної сфери, а саме: типи комп'ютерів і їх структура; типи мов ЕОМ; програмні продукти, комп’ютерні ігри; назви фірм, що випускають апаратне та програмне забезпечення для комп’ютерів; поняття, пов’язані з роботою з комп’ютером, невдачами в роботі з комп’ютером; користувач комп’ютера чи програміст; повідомлення, які видаються користувачеві комп’ютером; абстрактні поняття, пов’язані зі світом Інтернету

Процес перекладу англійських неологізмів українською мовою можна розкласти на два етапи. Перший етап полягає у з’ясуванні значення неологізму. Для цього потрібно опрацювати структуру слова, визначити контекст та звернутися до тлумачного словника. Другий етап включає до себе власне переклад. Існує п’ять основних способів перекладу неологізмів: транскрипція, транслітерація, калькування, описовий переклад, пряме включення.

Проаналізувавши 20 англійських неологізмів ми дійшли до висновку, що майже всі слова можуть бути перекладені за допомогою описового методу, тобто він є універсальним та найбільш розповсюдженим, наприклад:

account – акаунт/обліковий запис.

Найменш поширеним є метод прямого включення. Використання цього способу може бути виправдано в тих випадках, коли неологізм неможливо передати жодним з розглянутих способів переведення у зв'язку зі специфічністю його звучання або написання.

e:\1.jpg

Арах Олена Олегівна

учениця 10 класу КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпропетровської міської ради



ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА У СЛОВНИКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Науковий керівник: Боговик Олена Аурелівна, аспірант кафедри загального мовознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.К. Винниченка, заступник директора КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпропетровської міської ради.

Наша робота сфокусована на дослідженні того, як дієслово та його граматичні форми представлені у словниках англійської мови.

Тема роботи є актуальною тому, що на сьогоднішній день ще не було здійснено комплексне дослідження цього аспекту у сучасній лексикографії.

Мета нашого дослідження – дослідити та описати типи структурної та графічної організації даних у словниках англійської мови; встановити, як граматичні форми дієслова представлені у складі даних словників.

Завдання наукового дослідження:


 • проаналізувати літературу, присвячену темі складання словників;

 • встановити, які типи словників існують;

 • визначити місце лінгвістичного словника у лексикографічній системі;

 • дослідити принципи організації лінгвістичного словника;

 • описати можливі типи структурної організації даних у словнику;

 • описати структуру організації словникових даних та типи включеної до неї інформації.

Під час проведення дослідження ми дійшли таких висновків: лексикографія є не гілкою лексикології, а окремою гілкою лінгвістики; американська лексикографія основана на британських принципах складання словників, хоча, зважаючи на час, вона розвинула власні унікальні риси; загальними рисами у композиції лінгвістичних словників є: Вступ, Довідник для користування словником; призначення словника; додатковий матеріал; дієслівні статті можуть мати різну структуру та різну графічну організацію.



Харитонова Діана Віталіївна

учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71

Криворізької міської ради Дніпропетровської області

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІЖМОВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ

Наукові керівники: Дергачова Тетяна Андріївна, вчитель вищої категорії з англійської мови Криворізької спеціалізованої школи № 71 та Янцева Надія В’ячеславівна, керівник гуртка КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської міської ради» школа юного науковця (англійська мова).

Мета роботи: висвітлити особливості використання міжмовних трансформацій у юридичному тексті під час перекладу Європейської Хартії місцевого самоврядування

Актуальність: даної теми зумовлена зацікавленістю у порівняльному аналізі мов правової сфери, методології і техніки перекладу юридичних текстів, а також значними змінами, що відбулися у сфері політичних і економічних міжнародних відносин в останні десятиліття.

Завдання:



 1. проаналізувати міжмовні класифікації, що існують у сучасній теорії перекладу;

 2. висвітлити особливості та коректність використання міжмовних трансформацій в українському перекладі Хартії;

 3. проаналізувати причини, якими зумовлені використання міжмовних трансформацій в українському перекладі Хартії;

 4. висвітлити основні відмінності використання трансформацій між російським та українським перекладами.

Предмет: міжмовні трансформації у перекладі Хартії українською мовою.

Об’єкт: Європейська Хартія місцевого самоврядування

Основні результати:

1. Вивчення граматичного аспекту англійської мови є важливим під час підготовки майбутніх спеціалістів в галузі права;

2. Деякі перекладацькі трансформації були використанні некоректно, тому адекватність перекладу Хартії має бути переглянута.

y:\захорольська в.м\деточка\b5jpfs1wqvo.jpg

Дєточка Марія Юріївна

учениця 10 класу Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71
Криворізької міської ради Дніпропетровської області

РОЛЬ ІДІОМАТИКИ В МОВНІЙ ХАРАКТЕРИСТИЦІ ЛІТЕРАТУРНИХ ПЕРСОНАЖІВ РОМАНІВ С. МОЕМА ТА ДЖ. ГОЛСУОРСІ
Наукові керівники: Дергачова Тетяна Андріївна, вчитель вищої категорії з англійської мови Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради Дніпропетровської області та Янцева Надія В’ячеславівна, керівник гуртка КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської міської ради» школа юного науковця (англійська мова).

Наукова робота присвячена дослідженню ідіоматичної фразеології через мовні характеристики персонажів романів С. Моема та Дж. Голсуорсі з метою визначення ролі ідіоматики в створенні мовного портрета літературного персонажа як представника певної вікової та соціальної групи даного мовного колективу.

Загальна мета роботи визначила необхідність розв’язання таких конкретних завдань:

1) розкрити поняття «ідіома» та виявити роль і місце ідіом в системі фразеологічних одиниць мови;

2) визначити ступінь схильності ідіом до перетворень в мові та дослідити динаміку процесів, що відбуваються в складі ідіоматичних одиниць;

3) розкрити причинні зв'язки між мовою, зокрема частотою вживання ідіом, і фактами суспільного життя, а саме, виявити, чи існує залежність між такими екстралінгвістичними факторами, як вік, рівень освіти, соціальне походження, професія або рід діяльності мовців і тим, як і наскільки часто вони використовують ідіоми під час розмови;

4) простежити за розвитком мови, зокрема ідіоматичних одиниць, в межах декількох співіснуючих поколінь.

Вивчення особливостей мовленнєвої поведінки фразеологізмів-ідіом через мовний портрет літературного персонажа визначає актуальність даної роботи, оскільки дозволяє підійти до проблеми з позиції користувача – мовця, що здійснює вибір способу номінації та його вживання в мові з метою досягнення певного впливу, а також особи, що сприймає мову і оцінює доречність використання відповідної мовної одиниці і отриманий в результаті цього мововпливаючий ефект.

Наукова робота складається з двох частин – теоретичної та практичної. У теоретичній частині розкривається поняття «ідіома» та виявляється роль і місце ідіом в системі фразеологічних одиниць мови, зокрема, визначається ступінь схильності ідіом до перетворень в мові та досліджується динаміка процесів, що відбуваються в складі ідіоматичних одиниць під впливом низки мовних та екстралінгвістичних факторів. У практичній частині роботи досліджуються особливості мовленнєвої поведінки ідіом через мовні портрети літературних персонажів романів С. Моема та Дж. Голсуорсі.

На основі методики, розробленої Є. Луконіною, а саме, вивчення ідіоматичної фразеології у складі літературних творів через мовні характеристики персонажів, ми прийшли до висновку, що особливості функціонування ідіом в мові літературних персонажів і частота їх відтворення залежать від ряду екстралінгвістичних соціально-історичних факторів, таких як вік, соціальне походження, рівень освіченості, а також параметру ситуації, тобто тих обставин, за яких персонаж звертається до тієї чи іншої фрази.


Секція «Іспанська мова»



Цегельська Руслана Михайлівна

учениця 10 класу Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71
Криворізької міської ради Дніпропетровської області


ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ В ІСПАНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ

ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Науковий керівник: Анєчкіна Ольга Іванівна, вчитель вищої категорії Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Фразеологічні одиниці є унікальним явищем для кожної мови. В даному науковому досліджені було зроблено спробу дослідити фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом біблійного походження в іспанській, англійській та українській мовах.

Предметом дослідження є семантичні особливості ФО з ономастичним компонентом біблійного походження в іспанській, англійській та українській мовах

Об'єктом дослідження є фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом біблійного походження в іспанській, англійській та українській мовах.

Мета роботи полягає в комплексному дослідженні і зіставленні фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом біблійного походження в іспанській, англійській та українській мовах.



В процесі дослідження було виконано такі завдання:

 • проведено аналіз літератури за проблемами дослідження;

 • проведено порівняння фразеологічних одиниць (ФО) трьох мов,

 • виявлено існуючі еквіваленти, спільні та відмінні національно-культурні особливості.

Основними методами дослідження є: метод порівняльного аналізу, компонентний аналіз фразеологізмів, якісне і кількісне порівняння, описово-аналітичний метод.

Матеріалом дослідження послужили дані фразеологічних словників іспанської, англійської та української мов, роботи вітчизняних лінгвістів.



Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У першому розділі була розкрита актуальність обраної теми, простежено теоретичні основи дослідження, різні визначення фразеологічної одиниці, роль онімів у фразеологічних одиницях та роль ономастичного компонента біблійного походження у фразеологізмах.

У другому розділі визначено семантичні особливості фразеологізмів з ономастичним компонентом біблійного походження в іспанській, англійській та українській мовах, фразеологічні аналоги та безеквівалентні одиниці.

Проведене нами дослідження довело, що фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом в іспанській, англійській та українській мовах налічує велику кількість еквівалентів (фразеологічних аналогів), адже образи, на яких будуються фразеологізми, є спільними для трьох мов. Аналіз семантики власних назв як компонента ФО засвідчує, що онім у складі фразеологізму зберігає семантичні зв’язки з етимоном – власним ім’ям із джерела походження - Біблії.
Секція «Німецька мова»

e:\фото учасника.jpg
Клімкіна Марія Вікторівна

учениця 10 класу Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи
I-III ступеня № 20 з поглибленим вивченням німецької мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПАРТИЦИПІВ ТА ПАРТИЦИПІАЛЬНИХ ЗВОРОТІВ НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ СТЕФАНА ЦВЕЙГА
Науковий керівник: Ніколаєва Вікторія Володимирівна, вчитель німецької мови, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи
I-III ступеня № 20 з поглибленим вивченням німецької мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Переклад – один з найбільш важливих і найбільш суттєвих засобів спілкування між людьми» - так вважав класик німецької літератури Й. В. Гете. У наш час глобалізації всіх життєвих процесів цей вид діяльності – переклад – набуває особливого значення.

Мета нашої наукової роботи – дослідити утворення та особливості даного граматичного явища, проаналізувати варіанти його перекладу у літературному творі. Об’єктом дослідження нашої наукової роботи стала новела Стефана Цвейга «Пекуча таємниця» та її художній переклад українською мовою. У якості предмету дослідження ми обрали партиципи, партиципіальні звороти та типи їх перекладів.

Для досягнення поставленої мети мені необхідно було опрацювати наукову літературу з цієї теми, прочитати та дослідити новелу Стефана Цвейга «Пекуча таємниця» на предмет наявності віддієслівних дієприкметникових конструкцій, проаналізувати у ході дослідження граматичну будову партиципів, їх роль у реченні, а також можливі варіанти їх перекладу, створити буклет-пам'ятку щодо специфіки перекладу партиципів; розробити комплекс відповідних вправ, підсумувати результати дослідження.

Нами було обрано п’ять категорій, що є найбільш поширеними при перекладі партиципів та їх зворотів у художній літературі, зокрема в новелі С. Цвейга «Палаюча таємниця».

Партиципи становлять важливу частину літературної німецької мови і грають важливу роль у реченні. Завдяки їм речення стають лаконічнішими, набувають цікавих структур, але такі структури не завжди можна дослівно перекласти на українську мову, тому перекладені речення можуть поширюватися, ставати складними синтаксичними конструкціями, отримувати декілька підрядних частин тощо.


Івоніна Уляна Андріївна

учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи
I-III ступеня № 20 з поглибленим вивченням німецької мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області

НІМЕЦЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З НАЗВАМИ ТВАРИН, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ В СЕМАНТИЧНОМУ, ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ ТА ДИДАКТИЧНОМУ АСПЕКТАХ
Науковий керівник: Ніколаєва Вікторія Володимирівна, вчитель німецької мови, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи
I-III ступеня № 20 з поглибленим вивченням німецької мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Фразеологізми є джерелом яскравої емоційності, жвавості мови, виразності мовлення.

Мета наукової роботи – вивчити особливості структури фразеологізмів, дослідити значення назв тварин у німецьких фразеологізмах, проаналізувати можливості їх перекладу українською мовою, порівняти спільність та розбіжність у їх перекладах, розробити цикл вправ, які дозволяють удосконалити лексичні навички учнів.

Об’єктом дослідження наукової роботи стали фразеологізми з назвами тварин.

У якості предмету дослідження я обрала семантичну, перекладацьку та дидактичну характеристику фразеологічних зворотів.

Досягнення поставленої мети вимагало виконання таких основних завдань: опрацювати наукову літературу, що містить необхідні відомості про фразеологічні вирази; дослідити значення назв тварин у німецьких фразеологізмах; проаналізувати у ході дослідження можливості їх перекладу; розробити комплекс вправ для розвитку лексичного запасу учнів; проаналізувати кількісний склад фразеологізмів з назвами тварин; підсумувати результати дослідження.

У нашій роботі ми розглядали такі види фразеологічних єдностей як ідіоми, фразеологічні сполучення та компаративні фразеологізми.

При перекладі фразеологізмів ми зіткнулися з проблемою передачі їх українською мовою, так як назви тварин мають різне значення у німецькій та українській мовах.

Цю роботу можна використовувати на уроках німецької мови.



Посипай Інеса Олександрівна

учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71
Криворізької міської ради Дніпропетровської області

ОКАЗІОНАЛЬНІ НОВОУТВОРЕННЯ В МОВОТВОРЧОСТІ СЮЗАНИ ФРЬОЛІХ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ «FRISCH GEMACHT»
Науковий керівник: Вакар Ольга Олександрівна, вчитель німецької мови, спеціаліст ІІ категорії комунального закладу освіти «Криворізька спеціалізована школа №71» Криворізької міської ради.
Наша науково-дослідницька робота присвячена темі авторських новоутворень, тобто оказіоналізмів. Вони утворюються всупереч стилістичним нормам, не закріплені в лексикографічних джерелах, належать певному авторові, зрозумілі тільки в контексті. Оказіоналізм є найпопулярнішим засобом виразності, що якнайповніше розкриває індивідуалізм автора.

Подібні новоутворення зараз на піку популярності, їм присвячено багато наукових трудів таких учених, як Р.Намитокова, В.Віноградов, Л.Щерба, О. Габинська, Е.Ханпира, А.Ликов. Не дивлячись на це, оказіоналізм досі недостатньо вивчений, що і обумовлює актуальність нашого дослідження. У роботі ми проаналізували феномен оказіоналізма як однієї з ланок в ланцюжку мовних новоутворень, дослідили основні аспекти теорії оказіональності, дали типологію оказіоналізмів, зробили аналіз оказіональної лексики в романі Сюзани Фрьоліх «Frisch gemacht».

Як виявилося в ході нашого дослідження, словоскладання – це найзручніший спосіб словотворення, він дає змогу точно та коротко висловити думку автора. Головна задача оказіоналізма - підкреслити відношення творця до предмета мови, дати йому свою характеристику, оцінку, створити настрій для глибшого сприйняття світу автора читачем.

e:\новая папка (2)\трофимович юлія.jpg
Трофимович Юлія Вікторівна

учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи
I-III ступеня № 20 з поглибленим вивченням німецької мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області


АНГЛІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ

МОЛОДІЖНИХ ЖУРНАЛАХ «JUMA», «VITAMIN.DE»
Науковий керівник: Ніколаєва Вікторія Володимирівна, вчитель німецької мови, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи
I-III ступеня № 20 з поглибленим вивченням німецької мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Німецька, як і всі інші сучасні мови, перебуває в постійному русі та розвитку. Вона запозичує та інтегрує слова. Вибір теми наукової роботи зумовлений зростаючою тенденцією запозичених слів.

Мета нашої наукової роботи – виявлення запозичень в статтях та їх кількісний аналіз в процентному співвідношенні. А також порівняння кількості запозичень в журналах за період 1995-2013 років. Об’єктом дослідження є словниковий склад німецьких журналів. Предметом дослідження є запозичення в цих журналах.

Для досягнення поставленої мети мені необхідно було опрацювати наукову літературу з цієї теми, охарактеризувати поняття запозичення в німецькій мові, їх види, причини їх появлення в німецькій мові; провести збір матеріалу та його аналіз; провести числовий аналіз запозичень, які знайдені у молодіжних журналах для тих, хто вивчає німецьку мову, скласти словник англіцизмів та їх німецьких еквівалентів.

З проведеного аналізу було з’ясовано, що кількість запозичень постійно зростає, що може суттєво вплинути на німецьку мову.

На сучасному етапі англіцизми складають основне ядро запозичень лексики у німецькій мові. Вони є по суті на рівні інтернаціональної лексики, тому що вони вживаються у багатьох мовах.

Запозичення, знайдені нами у журналах, стосуються, здебільшого, вільного часу та повсякденного життя молоді: спорту, музики, хобі, комп’ютерних технологій, спілкування молоді.

Дана робота може допомогти у вивченні мови, особливо, тим, хто вивчає німецьку як першу іноземну мову, а англійську - як другу іноземну мову.


Каталог: uploads -> editor -> 4165 -> 353853 -> sitepage 102 -> files
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
files -> Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства Секція «Літературна творчість» Звоник Богдан Владиславович учень 10 класу кзо «Ліцей природничо-наукового навчання»
353853 -> Фольклористики та мистецтвознавства
files -> Відділення комп’ютерних наук секція «Комп’ютерні системи та мережі»
353853 -> Відділення мовознавства секція «Англійська мова» Гуріна Карина Юріївна
353853 -> Зовнішня політика України Овсій І. О
353853 -> 2015 секція «психологія»
353853 -> Навчальний посібник з релігієзнавства призначений всім, хто вивчає та викладає релігієзнавство, для поглиблення, систематизації, закріплення знань, набуття навичок самостійного опрацювання та осмислення матеріалу

Скачати 475.95 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка