Відділ освіти Синельниківської районної державної адміністраціїСкачати 177.96 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір177.96 Kb.
Відділ освіти

Синельниківської районної державної адміністрації


Михайлівська середня загальноосвітня школа

Збірка


творчих завдань

зі світової літератури


Підготувала:

Головіна Неля Григорівна,

вчитель світової літератури

11 клас

Літературна вікторина( Поема А. Ахматової « Реквієм» )
1. Який твір в історії російської лірики ХХ ст. може бути поставлений на один рівень з геніальною блоківською поемою « Дванадцять»? («Реквієм» )

2.Скільки років А. Ахматова працювала над поемою «Реквієм»? ( З 1935 по 1940р.)

3.В якому році А. Ахматова передала повний рукопис поеми до редакції журналу «Новый мир»? ( 1962 р. )

4. Чи була за життя оприлюднена поема «Реквієм» на батьківщині поетеси? ( Ні, не була )

5. Як у літературній критиці кваліфікується цей твір? ( І як ліричний цикл , і як поема )

6. В чому полягає особливість будови поеми «Реквієм»?( Поема – мозаїчна за стилем і образністю панорама безмежного людського горя )

7. Із чого складається прологова частина поеми «Реквієм»? (Із ліричної , п

розової передмови , «Посвяти» , «До смерті» , «Розп’яття» )

8. Хто є в поемі «зайвим доважком»? (Нескінчені черги рідних засуджених )

9.Що описує перший вірш основної частини поеми «Реквієм»? ( Арешт )

10.Що утворює єдине коло страдницького жіночого життя у поемі? ( Душевні муки жінки часів сталінського терору та стрілецьких вдів давно минулої епохи

11.Чим являються вірші ІІ-ІХ поеми «Реквієм»? (Своєрідним щоденником внутрішнього життя ліричної героїні після арешту сина )

12. Що символізує в поемі вечірня зірка? (Єдина співрозмовниця ліричної героїні , яка віщує їй близьку загибель )

13. В якому вірші основної частини твору яскраво виражені автобіографічні риси поетеси? ( В ІV вірші )

14. Який вірш є смисловою та емоційною кульмінацією поеми? ( Вірш «Розп’яття» )

15. В яку площину переміщається соціально- політична тематика даного вірша? ( В площину євангельських образів )

16. Що символізують розіп’ятий Христос та заніміла Богоматір? (Вирок , що його виносить поетеса сталінському терору )

17. Завдяки чому поетеса досягає високої емоційної напруги та смислової глибини в строфі:

Магдалина билася , ридала ,

Любий учень в горі кам’янів ,

Лиш на Матір , що німа , стояла ,

Аніхто поглянути не смів.

( Завдяки аскетичності художніх засобів )

18. Яка головна тема «Епілогу»? (Тема збереження памяті )

19. на які дві змістові лінії розгалужується тема памяті в «Епілозі»? (Перша-памятник постраждалим; друга-мотив пам’ятника самомк поетові )

20.Яким повинен бути пам’ятник поетові, на думку поетеси ? (Рукотворним, поставленим біля тюремного муру, де лірична героїня, простояла «триста годин» )

21. Символом чого має стати «рукотворний пам’ятник»? (Матеріалізованим у камені символом людських страждань )
Тести для самоконтролю

Життя і творчість Анни Ахматової


І. Знайдіть правильну відповідь:

1. На мистецький розвиток А. Ахматової вплинули:

А) мати;

Б) батько;

В) її перший чоловік;

2. Концепція кохання у ліриці молодої Ахматової спиралися на уявлення про любов:

А) як цілком земне почуття;

Б) як таємничу містичну силу;

В) як гармонійну духовну єдність закоханих;

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь:

1. Для поетики А. Ахматової характерні:

А) насиченість сюжету образами-символами;

Б) емоційна стриманість;

В) акцентування психологічної деталі;

Г) використання буденної мови;

2. В ахматівській ліриці кінця 10-років набирають силу такі тенденції:

А) створення поетичного « літопису» сучасної епохи;

Б) замкненість на інтимно- любовній тематиці;

В) передача почуття духовної єдності ліричної героїні з долею рідного народу;

ІІІ. Знайдіть зайве:

1. У своїй поетичній творчості А. Ахматова спиралася на традиції : О. Пушкіна, Г. Флобера, І. Гончарова, І. Тургенєва, Л. Толстого, Ф. Достоєвського.

2. Перу Ахматової належать збірки: «Вечір», «Чотки», «Біла зграя», «Біг часу»

Запитання та завдання для розгорнутої відповіді
Анна Ахматова
1. Чому за поетесою закріпилася слава «російської Сапфо»?

2. Порівняйте еволюцію світосприйняття О. Блока та А. Ахматової. Як у ній відбилися історичні події?

3. Розкрийте ахматівську концепцію мистецької місії.

4. Схарактеризуйте зв’язки поезії А. Ахматової з традиціями класичної літератури ХІХ та ХХ ст.

5. Спробуйте самостійно визначити точки дотику між поетикою молодої Ахматової та естетичною програмою акмеїзму.

6. У чому полягала специфіка розробки теми кохання у творчості поетеси?

7. Розкрийте зміст категорії пам’яті в ліриці А. Ахматової.

8. Який внесок зробила А. Ахматова у розвиток російської літератури та культури?

9. Які історичні події зумовили зміни в світогляді поетеси?

10. Розкрийте зв’язок життя А. Ахматової з долею її батьківщини.

11. Складіть психологічний портрет поетеси.

12. Якій темі присвячений «Реквієм»? Розкажіть про історію його створення.

13. Схарактеризуйте особливості побудови цього твору. Як у ньому розкрите почуття єдності ліричної героїні з долею народу та батьківщини?

14. Які усталені мотиви лірики А. Ахматової та характерні особливості її поетики простежуються у «Реквієм»?

15. Як у творі переосмислюється євангельський сюжет про розп’яття Христа?

16. Розкрийте зміст назви поеми «Реквієм»

8 клас

Давньогрецька лірика як синтез поезії та музики

Літературний диктант

Завдання: закінчіть речення або вставте пропущені слова:

1.Біля чистих вод (Кастальського) джерела Аполлон водить танок із дев’ятьма музами.

2.Юні, прекрасні музи,Аполлонові супутниці- дочки (Зевса і Мнемосіми, богині пам’яті)

3.Муза епічної поезії ,зображена із сувоєм та паличкою для писання – (Калліопа)

4.Евтерпа – (Муза лірики)

5.Муза любовної поезії з лірою в руках (Ерато)

6.Муза священних гімнів, зображена із сувоєм (Полігімнія)

7.Все замовкає на Олімпі,коли лунають звуки (кіфари) Аполлона і спів (муз)

8.Ліричний вірш , перейнятий настроєм суму (Елегія)

9.Короткі бойові пісні і вірші (Ембатерії)

10.Жартівливі вірші, які виконували під акомпанемент музичного інструмента – ямбіке (Ямби)

11.Урочисті пісні давніх греків на честь богів (Гімни)

12.Слово «лірика» походить від назви музичного інструмента (Ліра)

13.Власна урочиста пісня бога Аполлона (Пеан)

14.Пісні на честь бога Гімена (Гіменеї)

15.Пісні на честь спочатку героїв,а потім і людей (Енкомії)

16.Урочисті пісні на честь переможця у спортивних змаганнях (Епінікії)

17.Похоронні пісні – заплачки (Трени)

18.Урочиста пісня бога виноградарства Діоніса (Дифірамб)

19.В пісенній ліриці поєднувалися два види мистецтва (Поезія і музика)

20.Грецька пісенна лірика (Меліка)

21.На зміну колективістському героїчному епосу прийшла (індивідуалістична поезія) – лірика.

22.Грецька лірика ділилася на (Пісенну і декламаційну)

23.Лірика, як і епос,бере початок із (Фольклорних джерел)

24.Слово «музика» походить від слова («Муза»)

25.Згідно з міфами, ліру винайшов (Гермес)

26.Бенкети у давніх греків супроводжувалися застільними піснями (Сконіями)

27.Найголовнішу музу лірики Евтерпу зображували з подвійною флейтою в руках символом (Єдності поезії і музики)

28.Найбільшого розквіту лірика досягла в класичний період розквіту давньогрецької літератури (8-6ст. до н. е.)

29.Струнний музичний щипковий інструмент (Ліра)

30.Бог,покровитель муз і мистецтв (Аполлон)

Тестові контрольні завдання

І-ІІ рівні

1.Хто з давньогрецьких поетів в юності був воїном – найманцем?

а) Архілох;

б)Гесіод;

в)Алкей;

2.Яку назву має врочиста пісня на честь бога Діоніса?

а)дифірамб;

б)гімн;


в)пеан;

3.Хто з відомих поетів Давньої Греції організував літературний гурток молодих жінок – «дім муз»?

а)Тіртей;

б)Сапфо;


в)Анакреонт;

4.Хто з давньогрецьких філософів називав Сапфо «десятою музою»?

а)Сократ;

б)Платон;

в)Арістотель;

5.Через кохання до кого, вірячи легенді ,Сапфо кинулася у море з високої скелї?

а)Нарцісса;

б)Фаона;


в)Аполлона;

6.Хто з давньогрецьких поетів вважав, що тому «хто поліг, тому ні слави, ні подяки вже нема»?

а)Архілох;

б)Тіртей;

в)Анакреонт;

7.Яких богів визнавав Анакреонт?

а)Афіну, Геру, Діоніса;

б)Діоніса, Афродіту, Ерота;

в)Ерота, Зевса, Аполлона;

8.Хто з поетів Давньої Греції народився на острові Лесбос?

а)Сапфо;

б)Анакреонт;

в)Архілох;

9.Чиї військові пісні вартували більше, ніж ціле військо?

а)Анакреонт;

б)Гесіод;

в)Тіртей;

10.Як називаються давньогрецькі пісні, які виконувалися на весіллі?

а)трени;

б)гіменеї;

в)епіталами;

11.Скільки збереглося анакреонтичних віршів античних часів?

а)59;

б)64;


в)79;

12.В якому столітті європейські поети захопилися «анакреонтикою»?

а)в 17 ст.

б)в 18 ст.;

в)в 19 ст.;

ІІІ-ІV рівні

І. Дайте відповідь на питання:

1.На які види ділиться грецька лірика?(пісенна (меліка), декламаційна)

2.З чого складається декламаційна лірика?(з елегій та ямбів)

3.Що означає термін «лірика» в буквальному перекладі з давньогрецької мови?(те, що виконується у супроводі ліри)

4.Що прийшло на зміну колективістському героїчному епосу?(індивідуалістична поезія-лірика)

5.Який зміст мали елегії в Елладі?(від патріотичних закликів і політичних гасел до філософських роздумів про життя і особисті почуття)

6.Як змінювався характер ямбічної поезії?(від викривально-сатиричного до висловлення серйозних роздумів та різноманітних почуттів)

7.За міфом, хто і для кого виготовив першу ліру?(Гермес для Аполлона)

8.Хто в Елладі мав право насолоджуватися справжньою Поезією?(вільна людина)

ІІ. Закінчіть поетичний рядок:

1.Не покидайте старих,…(з битви утікши самі.)

Тіртей


2.Радість є-радій не надто, є нещастя-не …(сумуй понад міру.)

Архілох


3.Принеси води, юначе, і вина подай швиденько,

І вінки духмяні з квітів,…(щоб з Еротом поборотись.)

Анакреонт

4.Раптом жар тонкий пробігає тілом,

В білий день…(мені ув очах темніє…)

Сапфо


ІІІ.Вставте пропущене слово:

1.Виникнення (хорової лірики) в Греції пов’зане з релігійними культами богів.

2.Ямбічна поезія укладалася (хореями) і ямбами.

3.Творцями найпопулярніших строф в пізніші часи стали (Алкей) і Сапфо

4. Римлянин Квінтіліан говорив, що ямби (Архілоха) – «згусток жовчі та нервів»

8 клас


Гомер «Іліада»

Контрольні тестові завдання

І-ІІ рівні


  1. Із скількох віршів складається поема Гомера «Іліада»?

а) 15693;*

б)15670;


в)15700;

  1. На скільки пісень поділені вірші поеми?

а)24;*

б)25;


в)35;

3.Скільки днів тривають події, пов’язані з гнівом Ахілла?

а)30;

б)50;*


в)25;

4. В поемі «Іліада» розповідається про гнів :

а)Аполлона;

б)Агамемнона;

в)Ахілла;*

5.Ім’я матері Ахілла:

а)Гера;

б)Фетіда;*в)Афіна;

6. Що змусило Ахілла забути про свій гнів Ахілла?

а)смерть Патрокла;

б)наказ Зевса;

в)сльози матері Фетіди;

7клас


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТУРНІР

«НАЙРОЗУМНІШИЙ»

І тур

ЗАГАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ЗА ВИВЧЕНИМ МАТЕРІАЛОМ

1.В одязі кого знову приходить до рідного дому Айвенго? (Паломника)

2.Хто написав повість «Тарас Бульба»? (Микола Гоголь)

3.В якій книзі ми зустрічаємо оповідь про дужого Самсона? (У Біблії)

4.В якого поета літературний псевдонім згодом став прізвищем? (Шандора Петефі)

5.Що варили пікти з вересового квіту? («Трунок за мед солодший»)

6.Як звали синів Тараса Бульби? (Остап і Андрій)

7.Ким за національністю був Ісаак із роману В. Скотта «Айвенго»? (Євреєм)

8.Який юнак захотів битися із самим Голіафом? (Давид)

9.Яке лицарське прізвисько мав Айвенго? (Дездішадо)

10.В якому за жанром творі ми зустрічаємо героїчне, історичне, фантастичне одночасно? (У баладі)

11.Яке ім’я мав Чорний Лицар із твору В. Скотта «Айвенго»? (Річард

Левине Серце)

12.Як називається співзвуччя наприкінці рядків? (Рима)

II тур

ЗАПИТАННЯ ДО ТВОРЧОСТІ ОКРЕМИХ АВТОРІВ

РОБЕРТ СТІВЕНСОН

1.Ким були батько і дід Стівенсона? (Інженерами)

2.У якому шотландському місті народився Стівенсон? (В Едінбурзі)

3.Чому Стівенсон демонстративно почав ходити у неохайному одязі , відвідувати шинки?(Не хотів вчитися на інженерному відділенні)

4.Який популярний роман написав Стівенсон? («Острів скарбів»)

5.У яких помешканнях жили пікти? (У темних підземеллях)

6.Хто такі пікти? (Давні шотландські племена)

7.Чому на піктів пішов зі зброєю володар шотландський? (Щоб знищити їх)

8.Чому влітку більше ніхто не варив трунку? (Бо повбивали броварів)

9.Де знайшли двох броварів? (У розколині між камінням)

10.Де наказав поставити перед смертю батька і сина король? (На кручі)

11.Про що попросив старий пікт короля? (Зв’язати сина і кинути в пучину)

12.Чому батько попросив убити сина? (Не вірив у його витримку)

13.Чи розповів батько таємницю вересового трунку? (Ні)

14.Для чого потрібно було королю винищувати піктів? (Щоб заволодіти їхніми землями )

15.Яким плем’ям були завойовані пікти? (Скоттами)

16.У якому жанрі найбільше прославився Стівенсон? (Роман)

МИКОЛА ГОГОЛЬ

1.Ким був батько Гоголя?(Небагатим поміщиком)

2.Де письменник отримав вищу освіту?(У Ніжинській гімназії вищих наук)

3.Чим ,крім літератури, захоплювався Гоголь?(Театром)

4.Кого з синів Бульба вважав мазунчиком?(Андрія)

5.Яке військове звання мав Тарас Бульба?(Полковник)

6.Що попросив зробити Тарас свою дружину перед від’їздом з синами на Січ?(Благословити їх)

7.Хто з синів Тараса чотири рази закопував буквар?(Остап)

8.Щоб стати запорожцем ,потрібно було вірити в Христа,Святу Трійцю і…?(Вміти перехреститися)

9.Ким обрали Кирдягу на одній з рад?(Отаманом)

10.Як татарка провела Андрія до обложеного міста Дубно?(Підземним ходом)

11.Хто першим повідомив Тараса про зраду Андрія?(Жид Янкель)

12.Як загинув Остап?(Стратили поляки)

13.Як загинув Андрій?(Від рук батька)

14.Чому частині запорожців довелося покинути табір під Дубно?(Бо на Січ напали татари)

15.Яка ріка стала свідком смерті Тараса?(Дністер)

16.Через що Тараса швидко впіймали?(Повернувся за загубленою люлькою)

ВАЛЬТЕР СКОТТ

1. В якій країні народився письменник?(У Шотландії)

2.Який жанр прози започаткував Скотт?(Історичний роман)

3.В якому столітті розгортається дія роману «Айвенго»?(ХII)

4.Як називалося корінне населення Англії?(Сакси)

5.Як звали загарбників?(Нормани)

6.Як звали батька Айвенго?(Седрік Ротервудськкий)

7.Що потрібно було робити за норманськими законами, коли лунали сигнальні дзвони?(Гасити світло)

8.Хто з рицарів-норманів був храмовником?(Бріан де Буагільбер)

9.Кого на турнірі обрали королевою?(Ровену)

10.Що означає слово «Дездішадо» ?(«Позбавлений спадку»)

11.Що було зображено на щиті Айвенго?(Дуб,вирваний з корінням)

12.Як викликали рицаря на смертний бій?(Б’ючи гострим кінцем списа у щит супротивника)

13.Ким був Локслі?(Ватажком лісових розбійників)

14.Ким був насправді Чорний Лицар?(Королем Річардом Левине Серце)

15.Ким був Вамба?(Блазнем)

16.Чию честь захищав Айвенго в останньому поєдинку?(Ребекки)

ІІІ тур

ЦИТАТНИЙ

«Айвенго»

«Ти несправедлива до мене! Присягаюся власним іменем,хрестом, що ношу на грудях, своїм мечем, старовинним гербом моїх батьків… я не заподію тобі лиха.»(Храмовник Бріан де Буагільбер)

«Дівчино, подумай тільки, він же християнин, а за нашими законами, ми маємо право спілкуватися з ними лише тоді, якщо це стосується торгівлі».(Ісаак)

«Радійте, йомени, адже впала твердиня тиранів. А тепер віднесіть усе майно, яке вам вдалося винести з вогню, до нашого дуба у Хартільському лісі»(Локслі)

«Зупинися й вислухай перед тим, як наважитися скоїти смертний гріх. Ти можеш перемогти мене, тому що Бог створив жінку слабшою і доручив чоловіку захищати її.»(Ребекка)

«Ти стрілятимеш після того, як відстріляються ці восьмеро. Якщо ти виграєш , я додам до твого призу ще двадцять злотих.»(Принц Джон)

«Я повторюю, що англійське рицарство нікому не поступалося, захищаючи священну землю. Я сам був свідком…»(Айвенго)

«Диявол би забрав ті дзвони і того ідіотського тирана,який запровадив цей порядок. Дзвони, що змушують чесних людей гасити світло.» (Седрік)

«Я ціную вашу чемність, але прошу вас розповісти нам про події в Палестині. Ці новини нам, англійцям, дорожчі за компліменти» (Ровена)

«Ти помреш не смертю воїна , здохнеш , як лисиця в норі , коли селяни розпалили вогнище навколо неї» (Ульріка)
9 клас

А. Міцкевич «Дзяди»

Літературний диктант

Завдання: закінчіть речення або вставте пропущені слова

1.Ліро-драматична поема «Дзяди» була опублікована в…(1823р.)

2.Поема «Дзяди» складалася з…(другої та четвертої частини)

3.Назва поеми означає …(поминки)

4.На думку А. Міцкевича, справжня людина це та,яка пізнала в житті не лише радощі а й…(страждання),та ,яка жила не тільки для себе, а й…(для інших)

5.Створюючи поему, А.Міцкевич мав на меті виправити суспільство і…(людину

6.Хор селли під проводом чаклуна судить дії…(померлих)

7.Четверта частина вводить у польську літературу романтичного героя…(страждальця бунтаря)

8.Спочатку головного героя поеми звали Густав, а потім…(Конрад)

9.Третя частина поеми відображає …(національну-визвольну боротьбу)

10.Третя частина поеми «Дзяди» написана у (Друдені)

Європейське бароко

Літературний диктант

1. Яке століття називають «віком абсолютизмом»? (17 ст.)

2. Який процес відбувався в Західній Європі в 17 ст.? (Процес формування нових буржуазних відносин)

3. Які основні ознаки світосприйняття людини 17 ст.? (Страх смерті, усвідомлення мізерності людини перед безмежжям космосу )

4. Що в перекладі означає термін «бароко»? (З італійської – «дивний, химерний», з португальської – «перлина неправильної форми»)

5. Яка думка домінувала в середовищі митців 17 ст. стосовно ренесансної ідеї гармонії розуму і почуттів? (Вони вважали, що пристрасті повинні підкорятися розуму)

6. Які теми були найпопулярнішими в епоху бароко? (Фізичні та моральні страждання людини, найжахливіші моменти її існування ,сюжети із світського життя)

7. Які персонажі були найулюбленішими в цю добу ? (Екзальтовані мученики , помираючі герої)

8. Які складові світовідчуття епохи бароко? (Віра і скепсис, розсудливість і містика, індивідуалізм і соціальне єднання, прекрасне і жахливе, трагічне і комічне, злиття античної міфології і християнської символіки)

9. Які особливості поетики бароко ? (Метафоричність, декоративність, динамізм, пишність, витіюватість)

10.Яку мету ставили перед собою митці епохи бароко ? (Пробудити людську душу, спонукати її до пошуку вічних істин, Бога)

11.Назвіть найяскравіших представників літератури бароко?

(П. Кальдерон, Л. Гонгора (Іспанія), Т. Тассо, Дж. Маріно (Італія), Дж. Мільтон, Дж. Донн (Англія)

12.Кому належать слова: «Мета поета – здивувати і вразити (Італійському поету цієї доби Дж. Маріно)

13.До якого століття літературний напрям бароко протримався в Україні? (До кінця 18 ст.)

14.Якими жанрами представлена барокова культура в Україні ? (Поезія, ораторська проза, архітектура, граверне мистецтво, козацькі літописи)

15.Назвіть найвідоміші козацькі літописи ? (Самовидця, Григорія Граб’янки, Самійла Величка)

Життєвий і творчий шлях Вергілія

Контрольні тестові питання

І-ІІ рівні

1. Твір Вергілія, дидактична поема, що в перекладі означає «Про землеробство»

А) «Георгіки»

Б) «Буколіки»

В) «Енеїда»

2. Герой якого твору - троянець Еней, за міфом, син Анхіса й богині Венери?

А) «Георгіки»

Б) «Буколіки»В) «Енеїда»

3. Зі скількох книг складаються «Георгіки»?А) 4

Б) 6


В) 2

4. Пастуші пісні Вергілія – це:

А) «Георгіки»

Б) «Буколіки»

В) «Енеїда»

5. Про що розповідає перша книга «Георгік»?

А) рільництво

Б) садівництво

В) бджільництво

6. Про що розповідає друга книга «Георгік»?

А) рільництво

Б) садівництво

В) бджільництво

7. Про що розповідає третя книга «Георгік»?

А) бджільництво

Б) садівництво

В) тваринництво

8. Про що розповідає четверта книга «Георгік»?А) бджільництво

Б) садівництво

В) тваринництво

9. Величний гімн чесній і плідній праці селянина – це:А) «Георгіки»

Б) «Буколіки»

В) «Енеїда»

10. Який жанр Вергілій першим увів у римську літературу?

А) георгіки

Б) буколіки

В) пісню


11. Ідеалістичний світ пастухів з їхніми любовними переживаннями на лоні сільської природи зображено в творі:

А) «Георгіки»Б) «Буколіки»

В) «Енеїда»

12. Вергілій – це:

А)грецький поетБ)австрійський поет

В) римський поет


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка