Відділ освіти нововодолазької районної державної адміністраціїСторінка7/25
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

1.18.Цивільний захист (цивільна оборона)

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814, плану підготовки цивільної оборони на2012р. у навчальному закладі проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільної оборони на 2012р. НВК в цілому виконані.

Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів у галузі, затвердженої наказом начальника штабу ЦО Державного секретаря Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. № 28.

Згідно з планом показового Дня ЦО проведено теоретичні та практичні заняття з учнями 1-11 класів НВК.

Умілі навички показали старшокласники з питань надання
першої медичної допомоги. На відкритих уроках, в естафетах,
вікторинах, практичних діях сан постів узяли участь 5-11 класів.

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з приміщення НВК.

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров'я», «Захист Вітчизни».

Навчально-матеріальна база НВК на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров'я в надзвичайних ситуаціях на належному рівні.


Поряд із значними успіхами в аналізі роботи педагогічного колективу мають місце ряд недоліків :

- Повільне впровадження інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду;

- Недостатня робота вчителів із підготовки та залучення школярів до предметних олімпіад;

- Слабка індивідуальна виховна робота з школярами, які пропускають

заняття;

- Не в повній мірі використовується комп'ютерна техніка для проведення уроку.

В наступному навчальному році слід звернути увагу на недоліки і виправити їх.


Реалізація основних положень особистісного орієнтованого підходу до навчання та виховання, вирішення проблеми НВК буде здійснюватися через систему роботи:


 1. МО вчителів початкових класів по проблемі «Освоєння і впровадження нових технологій на сучасному уроці»;

 2. проблемного семінару вчителів 5-9 класів на тему «Впровадження інноваційних технологій в систему особистісно орієнтованого навчання»;

 3. внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень;

 4. цілеспрямованої спільної роботи педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

 5. вивчення і творчого впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, України;

 6. роботи над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості учителя і учня, самореалізації творчої особистості;

 7. проведення шкільних олімпіад та більш ретельної індивідуальної підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН, роботи зі здібними та обдарованими дітьми;

 8. нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекцію НВП;

 9. активізацію роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї;

 10. врахування вчителями – предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого — педагогічних особливостей дітей;

 11. організацію роботи щодо виконання рекомендацій районних методичних об’єднань, семінарів, атестаційної комісії;

 12. роботу з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

 13. дотримання санітарно – гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у НВК;

 14. створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників закладу, виховання економічної, естетичної та правової культури.

 15. МО класних керівників по проблемі  «Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, виховання свідомого громадянина-патріота, у якого розвинені особистісні якості і риси характеру, спосіб мислення, вчинки та поведінка, спрямовані на розвиток демократичного суспільства в Україні». 


Перспективні завдання

навчально-виховного комплексу

на 2013/2014 навчальний рік

1.Забезпечити перехід на новий зміст навчання учнів 1-4-х класів;

2.Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу;

3.Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу;

4..Реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень.

5.Підвищення відповідальності учителів щодо здійснення впровадження інноваційних, передових, інтенсивних методів і прийомів роботи в практику викладання навчальних предметів.

6.Поповнення матеріальної бази навчальних кабінетів.

7.Розробка критеріїв зростання можливостей навчально-виховного комплексу.

8.Відпрацювання виховної системи закладу, роботи органів шкільного самоврядування.

9.Спланувати та провести презентаційні заходи з метою залучення учнів до участі в роботі гуртків. Продумати заходи щодо посилення мотивації учнів, батьків і педагогів.

10.Продовжити сумісну роботу з питання наступності в навчанні з дошкільним підрозділом навчального закладу.

11.Продовжити роботу над моніторингом якості мовних, читацьких та математичних знань, умінь і навичок випускників дошкільногопідрозділу навчального закладу.

12. Продовжити роботу над розвитком у дошкільників та учнів 1-х класів життєвих компетентностей, використовуючи інноваційні технології на уроках та заняттях.Пріоритетні завдання роботи навчального закладу


 • удосконалювати громадсько-державну форму управління закладом ;

 • укласти договори про співпрацю з закладами різних рівнів акредитації;

 • провести підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання;

 • удосконалювати науково-методичну роботу педагогічних працівників;

 • оптимізувати кількісний набір у дошкільну групу, перший клас та до 10 класу;

 • посилити роботу колективу над якістю знань учнів;

 • посилити контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку.


Очікувані результати


 1. Удосконалення системи управління та контролю за НВП.

 2. Покращення навчальних досягнень учнів.

 3. Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.

 4. Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів, спортивного класу та майданчику, обладнання.

 5. Підвищення результативності профільного навчання .

 6. Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи педагогічних працівників закладу.

 7. Підвищення мотивації педагогів навчального закладу на участь в засвоєнні передового педагогічного досвіду.

 8. Підвищення навчальної мотивації учнів із середнім рівнем навчальних досягнень.

 9. Формування іміджу навчального закладу.У 2013/2014 н. р. заклад працюватиме над проблемами:

педагогічна проблема«Удосконалення навчально-виховного процессу шляхом диференціації навчання, впровадження інноваційних педагогічних технологій»;

методична проблема«Пошук ефективних форм і методів організації та проведення методичної роботи, впровадження ефективних форм роботи з педагогічними кадрами, використання сучасних комп’ютерних технологій»;

виховна проблема«Становлення морально-духовної, життєво-компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, професіонал»

Розділ ІІ


Управління діяльністю педагогічного колективу


2.1.Розподіл функціональних обов’язків.

Директор Коваленко Н.П.:

Організує і несе відповідальність за:

 • реалізацію постанов Уряду, наказів, інструкцій МОН України і його органів на місцях;

 • вибір стратегії і тактики розвитку НВК (відповідно до Конституції України та Статуту);

 • забезпечення навчального закладу кадрами, прийом на роботу і звільнення з роботи обслуговуючого і технічного персоналу, ведення трудових книжок;

 • проведення атестації вчителів і надання атестаційних листів і документів на нагородження педпрацівників і встановлення їм вищої категорії в атестаційній комісії вищого рівня;

 • підготовку і проведення засідань педради, нарад при директорі;

 • своєчасне і якісне планування роботи навчально-виховного комплексу;

 • розподіл навчального навантаження вчителів;

 • підготовку навчального закладу до нового навчального року;

 • підвищення професійної кваліфікації, організацію самоосвіти педпрацівників;

 • дотримання єдиних педагогічних вимог у навчально-виховному комплексі, режиму навчальних занять;

 • організацію і якість навчально-виховної роботи серед учнів, зміцнення їхнього здоров’я і фізичний розвиток;

 • підтримку системи внутрішньошкільного контролю на оптимальному рівні, уживає заходів її удосконаленню;

 • результативність освітнього процесу, виконання державних освітніх стандартів;

 • забезпечення техніки безпеки;

 • своєчасну звітність навчально-виховного комплексу;

 • роботу ради НВК;

 • організує роботу адміністративно-технічних служб;

 • здійснює заходи щодо матеріально-фінансового забезпечення розвитку навчального закладу.

Керує і контролює:

 • роботу адміністративно-управлінського персоналу;

 • роботу вчителів , виконання навчальних програм;

 • виконання Правил внутрішнього розпорядку відповідно до чинного законодавства; санітарно-гігієнічного режиму; охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 • охорону дитинства, матеріальну допомогу малозабезпеченим родинам;

 • чергування заступників директора;

 • фінансово-господарську діяльність;

 • виконання Закону „Про освіту”; рішень педради;

 • ведення алфавітної книги.

Очолює педагогічну раду, є членом ради навчально-виховного комплексу, забезпечує співпрацю навчального закладу із громадськістю, органами місцевого самоврядування.

Звітує:

 • про організацію, здійснення і результати НВР і стан матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного комплексу перед ВО й іншими органами влади.

Складає:

 • річний та перспективний план роботи навчального закладу;

 • видає накази, розпорядження та інші документи, що стосуються шкільного життя.

Має право:

 • приймати і звільняти обслуговуючий персонал;

 • визначати функціональні обов’язки педпрацівників та обслуговуючого персоналу;

 • представляти працівників до нагородження;

 • представляти навчально-виховний комплекс перед громадськістю;

 • затверджувати графік навчального процесу; навчальні плани, розклад навчальних, факультативних та індивідуальних занять, спецкурсів;

 • розпоряджатися шкільним майном та коштами.

Заступник директора з НВР Анацька Н.О.:

Організує і несе відповідальність за:

 • впровадження і виконання державних стандартів освіти;

 • правильну організацію навчальної роботи в класах;

 • своєчасне складання і координація розкладу уроків, факультативів, консультацій;

 • виконання навчальних планів і програм учителями;

 • комплектування дошкільної групи, 1 та 10 класів;

 • роботу факультативів, гуртків;

 • організацію і контроль за станом навчально-виховної роботи в 1-11-х класах;

 • оформлення, ведення, перевірка шкільної документації;

 • роботу класних керівників з питань організації навчальної діяльності учнів, виховання в них свідомого відношення до навчання;

 • організацію й облік, оформлення бланків документів про освіту;

 • організацію і створення оптимальних умов для дітей, що навчаються вдома та на екстернатній формі навчання;

 • проведення контрольних, практичних, лабораторних робіт (за графіком);

 • підготовку звітності про стан і результативність навчальної роботи в навчально-виховному комплексі;

 • організацію та проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х та 11-х класах;

 • здійснення аналітико-діагностичної і моніторингової діяльності;

 • якісну заміну уроків і її облік;

 • ведення документації і табеля для нарахування зарплати вчителям;

 • звітність ЗНЗ;

 • виконання обов’язків начальнику штабу ЦЗ;

 • планування зайнятості вчителів під час канікул;

Керує і контролює:

 • роботу вчителів;

 • стан успішності учнів;

 • дозування домашніх завдань, роботу вчителів по ліквідації пробілів у знаннях учнів;

 • дотримання єдиних педагогічних вимог у навчально-виховному комплексі, режиму навчальних занять; санітарно-гігієнічних вимог, збереження і використання навчально-матеріальної бази;

 • чергування вчителів;

 • ведення класних журналів 1-11-х класів;

 • якість реалізації варіативної складової навчального плану;

 • роботу щодо запобігання дитячого травматизму;

 • облік дітей дошкільного та шкільного віку в мікрорайоні;

 • регулювання руху учнів в 1-11-х класах; звітність з руху учнів, збереження контингенту учнів.

Звітує:

 • про організацію, стан і результати навчальної роботи вчителів перед директором та педрадою;

 • РВК – 86;

 • виконання правил безпеки життєдіяльності працівниками навчально-виховного комплексу та оформлення документів з охорони праці.

Складає:

 • розклад уроків, факультативних занять, гуртків, індивідуальних занять, консультацій, підсумкових державних атестацій;

 • графік контрольних робіт, заліків, тестування, підвищення кваліфікації;

 • графік навчального процесу;

 • статистичні звіти;

 • робочі навчальні плани;

 • табель на нарахування зарплати педпрацівників;

 • проекти наказів, розпоряджень і інших документів з питань навчальної роботи вчителів.

Користується правом:

 • виконувати обов’язки директора у відсутності його;

 • представляти вчителів і учнів до нагород;

 • вимагати застосування покарань до порушників трудового і навчального розпорядку навчального закладу.

Заступник директора з виховної роботи Нещеретна Н.М.:

Організує і несе відповідальність за:

 • впровадження і виконання державних стандартів освіти;

 • реалізацію системи виховної роботи;

 • відвідування учнями 1-11 класів навчальних занять;

 • організацію роботи з профорієнтації учнів;

 • літнє оздоровлення учнів;

 • роботу учнівського самоврядування; упровадження виховних моделей в учнівські колективи;

 • роботу МО класних керівників;

 • оформлення, ведення, перевірку шкільної документації класними керівниками;

 • роботу класних керівників, педагога-організатора, батьківського комітету;

 • профілактичну роботу з правового виховання;

 • роботу з залучення учнів у студії, секції, гуртки;

 • організацію суспільно-корисної праці учнів, спортивно-масової, туристичної, етнографічної та краєзнавчої роботи;

 • методичну допомогу класним керівникам у складанні виховних планів роботи, узгоджує та організує виконання;

 • діяльність класних керівників з питання проведення позакласної роботи з учнями;

 • роботу з важкими підлітками, дітьми пільгової категорії;

 • соціальний захист учнів;

 • організацію роботи педагога-організатора;

 • діяльність класних керівників у канікулярний період;

 • роботу чергового класу, старшого чергового вчителя;

 • відпочинок учнів, зокрема дітей-сиріт, дітей із багатодітних та малозабезпечених, неблагополучних сімей, у канікулярний період;

 • відкриті виховні заходи та їх відвідування класними керівниками закладу;

 • залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями НВК;

 • звітність про стан і результативність виховної роботи в навчально-виховному комплексі.

Керує і контролює:

 • стан успішності учнів, відвідування ними уроків;

 • позаурочну роботу, діяльність вчителів, що її здійснюють;

 • випуск загальношкільних стінних газет та їх змістом;

 • якість проведення класних годин, позашкільних та позакласних заходів;

 • виконання правил ТБ під час виховних заходів;

 • роботу класних керівників з профілактики правопорушень, пропусків навчальних занять без поважних причин;

 • рівень виховної роботи класних керівників гуртків;

 • стан роботи органів учнівського самоврядування;

 • координацію медичного обслуговування учнів і контроль за проходженням медоглядів.

Звітує:

 • про організацію, стан і результативність виховної роботи класних керівників перед директором і педрадою;

 • про роботу над педагогічною проблемою.

Складає:

 • проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань виховної роботи;

 • графік чергування класів по НВК;

 • графік здійснення суспільно-корисної діяльності;

 • плани проведення шкільних свят і виховних заходів;

 • графік роботи класних керівників під час канікул;

 • соціальний паспорт навчально-виховного комплексу.

Користується правом:

 • представляти вчителів і учнів до нагород;

 • вимагати застосування покарань до порушників трудового і навчального розпорядку навчально-виховного комплексу;

 • захист прав та інтересів учнів.

Педагог-організатор

Організовує:

 • проведення організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких організаціях, дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання;

 • діяльність дитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

 • умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об’єднання;

 • наочне оформлення навчально-виховного комплексу за тематикою роботи, яку проводить;

 • дітей і підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами в навчальному закладі, в позашкільних закладах, за місцем проживання. Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з сімей, де склалися неблагополучні умови для виховання;

 • заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками;

 • канікулярний відпочинок учнів;

 • роботу органів учнівського самоврядування і шкільних громадських організацій, надає їм організаційно-методичну допомогу і сприяє створенню умов для діяльності;

 • планування своєї роботи, веде у встановленому порядку документацію;

 • консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам.

Сприяє:

 • впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, народного танцю, пісні, музики;

 • оновленню змісту і форм діяльності організацій, об’єднань, організовує їхню колективно-творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя;

 • розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля молодших школярів, вихованців груп продовженого дня;

 • класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, змістовній організації відпочинку та дозвілля.

Має право на:

 • самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і планування її на основі плану роботи навчально-виховного комплексу і педагогічної діяльності;

 • участь в управлінні навчальним закладом в порядку, визначеному Статутом; участь у роботі педагогічної ради закладу;

 • захист професійної честі й гідності;

 • ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;

 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством;

 • підвищення своєї кваліфікації;

 • атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію;

 • надання учням під час занять, перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Правилами поведінки учнів навчально-виховного комплексу.

Відповідає за:

 • організацію роботи дитячої організацій та учнівського самоврядування, планування роботи дітей за віковими групами у об’єднаннях (1-4 класи), (5-7 класи), (8-11 кл.).

 • завдані навчально-виховному комплексу або учасникам навчального процесу збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/або цивільним законодавством.

 • здоров’я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

 • дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога в навчальному закладі, в побуті, в громадських місцях.

Погоджує:

 • свою роботу з директором навчально-виховного комплексу, заступником директора закладу з виховної роботи.

Психолог Гузенко Л.Л.:

Відповідає за:

 • проведення психологічної діагностики, обробку її результатів, оформлення висновків та рекомендацій;

 • проведення групової психодіагностики, обробку її результатів, оформлення психологічного висновку;

 • індивідуальне консультування учнів, батьків та вчителів;

 • проведення профконсультацій з учнями закладу, індивідуальне коригування поведінки учнів.

Організовує:

 • психологічне діагностування учнів навчально-виховного комплексу;

 • сталу систему психологічної освіти вчителів;

 • проведення психолого-корекційної роботи з учнями;

 • допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;

 • просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;

 • психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку дитини;

 • психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх;

 • ділові ігри, тренінги з педагогами;

 • підготовку та проведення психолого-педагогічного консиліуму.

 • у підготовці до проведення виховних годин для учнів;

 • у педагогічних радах, нарадах при директорі, заступнику директора;

 • у роботі бібліотеки;

 • у зборах або конференціях працівників навчально-виховного комплексу.

 • визначену Положенням про шкільного психолога, затвердженим Міністерством освіти і науки України;

 • присвячену узагальненню результатів своєї роботи, звітування про неї;

 • в якій висвітлюються результати педагогічного консиліуму.

Сприяє:

 • пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей;

 • вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;

 • формуванню психологічної культури вихованців, учнів, педагогів, батьків;

 • здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;

 • забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів;

 • дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

 • підвищенню свого кваліфікаційного рівня.

Бере участь:

 • в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;

 • в роботі педагогічної ради, підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи, проведенні семінарів та засідань методичних об’єднань;

 • у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу;

 • у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання;

 • в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей.

Має право на:

 • самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби навчального закладу;

 • спеціальний кабінет, забезпечений методичним, матеріальним обладнанням;
  захист професійної честі й гідності;

 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;

 • захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;

 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

 • підвищення кваліфікації;

 • проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

Контролює:

 • перехідні, переломні, кризові моменти у фізичному і психічному розвитку дітей та підлітків.

Розробляє:

 • річний, тижневий план роботи, затверджений директором;

 • та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.
  Забезпечує:

 • своєчасне складання встановленої звітної документації;

 • зв’язки навчального закладу із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;

 • своєчасне подання директору навчально-виховного комплексу і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.
  Керується:

 • у своїй діяльності Законами України з питань освіти. Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів;
  Отримує:

 • від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.
  Погоджує:

 • свою роботу з директором НВК;

 • професійно підпорядкований психологічному центру міста, області.

Бібліотекар :

Відповідає за:

 • комплектування книжкового фонду;

 • оформлення передплати на періодичні видання;

 • створення фонду шкільних підручників;

 • систематичне інформування педагогічного колективу про нові находження;

 • пропагування читання як форми культурного дозвілля та засобу інтелектуального розвитку.

Керує:

 • роботою читацького активу;

 • роботою щодо формування в учнів дбайливого ставлення до навчальної книги;

 • роботою щодо формування в учнів навичок самостійної роботи з книгою.

Організовує:

 • допомогу вчителям у підготовці науково-методичних семінарів у рамках самоосвітньої діяльності;

 • роботу гуртку палітурної справи;

 • проведення огляду-конкурсу на найкраще збереження підручників;

 • літературні виставки;

 • читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи;

 • обслуговування учнів і працівників школи або абонементних читачів у читацькому залі;

 • інформаційну роботу (оформлення тематичних виставок, вітрин, проведення заходів щодо пропагування книг);

 • підбір літератури на вимогу читача.

Здійснює облік:

 • комплектування книжкового фонд, зокрема й фонду підручників;

 • користування шкільними підручниками (надходження, видачі, розподілу підручників по класах)

Звітує: про організацію, здійснення й результати роботи перед директором та педрадою, методичним кабінетом, відділом освіти.

Завгосп
Організовує і несе відповідальність за:
• забезпечення сприятливих умов (матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, безпечних) для організації навчально-виховного процесу;
• своєчасний і якісний ремонт приміщення НВК;
• забезпечення обладнанням НВК;
• економне використання електроенергії, тепла, води, газу;
• охорону матеріальних цінностей НВК;
• протипожежну безпеку;
• роботу за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у туалетах;
• прибирання території НВК;
• своєчасну інвентаризацію та облік майна НВК;
• звітність (матеріально-фінансову) перед ЦБ відділу освіти;
• дотримання обслуговуючим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку НВК.
Керує та контролює:
• роботу обслуговуючого персоналу (МСП, обслуговуючого персоналу ,чергових, гардеробника, , сторожа — опосередковано);
• стан збереження майна НВК;
• дотримання техніки безпеки (протипожежної безпеки, санітарно гігієнічних вимог).
Складає:
• графіки роботи та відпусток обслуговуючого персоналу;
• проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань адміністративно-господарчої роботи.
Погоджує свою роботу з директором.
Користується правом:
• представляти вчителів і учнів до відзнаки;
• вимагати застосування стягнень до порушників внутрішнього трудового розпорядку НВК.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка