Відділ освіти нововодолазької районної державної адміністраціїСторінка6/25
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Результати моніторингу техніки читання

Протягом 2012\2013 навчального року проводився моніторинг техніки читання учнів початкових класів. Моніторинг показав що у кожному класі є учні які читають значно більше норми. У 2 класі 50-60 слів, у 3 класі- 75-80, у 4 класі- 90-95. Але є також учні які читають менше норми.


.

У 2 класі всі учні мають темп читання згідно з вимогами. Савчук А., Суршко В., Акопян С. вичитують більше норми.

У 3 класі низький темп читання мають 2 учні., а Свид Є. та Калашник А. вичитують більше 130 слів.

У 4 класі 1 учень має низький темп читання. 5 учнів читають значно більше норми, це Гулага А.,Марюхна А.,Нетецька В.,Лисенко В., Гріненко О.

Треба звернути увагу на те, що більшість учнів виконують вимоги щодо читання , правильно інтонують прочитане, вміють читати діалоги, правильно роблять логічні наголоси у реченні, вміють переказувати прочитане. В подальшій роботі необхідно проводити додаткові заняття з читання з учнями , які мають низький темп читання.
ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

1. Організація профільного навчання:

11 клас – природничо - математичний напрям,біолого-хімічний профіль;

2. Введення до варіативної частини навчального плану спецкурсів, курсів за вибором, факультативів.

3. Введення рейтингування по класах (класний керівник розраховує середній бал за семестр + бал за результат олімпіад, конкурсів – кожного учня – середній бал за рік).

4. Учителям-предметникам організувати позаурочний навчальний процес у формі гуртка. Гурток – це вільне об’єднання дітей і педагогів на основі спільної захопленості конкретним видом діяльності, мета якого – задоволення й розвиток здібностей учнів.

Учитель визначає нахили, інтереси учня, разом обирають тему (підготовка до олімпіад, участь у роботі МАН).

5. Обов’язково враховувати індивідуальні особливості учнів, здійснювати диференційований підхід (різнорівневі завдання, дотримання чіткої відповідності рівніх навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання).

6. Залучати учнів до підготовки та проведення предметних місяців.

7. Адміністрації здійснювати комплексну перевірку стану викладання предметів (відвідування уроків, результат аналізу зрізових контрольних робіт) – згідно графіка.

8. Активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроці, використовувати інтерактивні форми роботи.

9. Підвищення внутрішньої мотивації учнів до навчання (зацікавленість матеріалом).


1.13. АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНО-АНІЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були :

- адаптація учнів 5 класів до навчання ;

- отримання інформації для педагогічного аналізу;

- надання методичної , практичної допомоги учителям ;

- створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей у дошкільному підрозділі;.

- удосконалення НВП, реалізація теми навчально-закладу ,

Протягом навчального року здійснювався внутрішкільний контроль :

1.Неодноразово перевірялася ділова документація НВК ;

2.Здійснено перевірки стану викладання предметів : української мови та літератури, історії, Захист Вітчизни, економіки, російської мови, фізичної культури .

Стан викладання цих предметів визнаний задовільним.

На початку навчального року вся робота НВК була спланована. Від наукової обґрунтованості планування залежать результати діяльності колективу. Робота проводилася згідно з планом (тижневі плани). Були видані накази з основної діяльності, кадрових питань та руху учнів .

Впродовж навчального року контролювалося:

• Узагальнення системи роботи вчителів, що атестуються.

• Планування навчально–виховного процесу.

• Ведення класних журналів, зошитів , щоденників

• Забезпечення учнів і вчителів підручниками.

• Підготовка навчальних кабінетів до паспортизації..

• Відвідування учнями навчальних занять.

• Громадський огляд проживання дітей.

• Класно-узагальнюючий контроль у 5 та 10 класах.

• Робота гуртків, проведення факультативів, додаткових занять.

• Перевірочні контрольні роботи за семестр.

• Перевірка навичок учнів початкової школи.

• Виконання навчальних планів і програм, ведення класних журналів.

• Дотримання єдиного мовного режиму.

• Стан збереження шкільних підручників.

• Стан харчування учнів.

• Стан правовиховної роботи.

• Підготовка до ДПА, ЗНО.

• Тематичне оцінювання знань учнів тощо.

Всі матеріали, одержані під час здійснення контролю, висвітлювалися, обговорювалися на нарадах при директорові, ШМО, педагогічних радах, засіданнях батьківського комітету, писались узагальнюючі накази, ставились на контроль, вказувалась дата виконання чи повторного контролю і після, за умовами виконання рішення, питання знімалось з порядку дня. Така система внутрішкільного контролю допомагає створити чітку, налагоджену роботу педагогічного, учнівського і батьківського колективів у вирішенні єдиної справи – виховання і озброєння учнів умінням працювати самостійно, оволодіваючи багатствами, які виробило людство.

Педагогічним колективом здійснено вивчення виконання програм, Указів Президента, Законів України:


 • Закону України «Про охорону дитинства»;

 • ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», ст. 35 Закону України «Про освіту»;

 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу;

 • Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;

 • Закону України «Про звернення громадян».

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналів спецкурсів, факультативів, гуртків, відвідування НВК учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичного об'єднання вчителів-предметників, на нарадах при директорі.
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ :
Українська мова та література
Згідно з річним планом роботи школи вивчався стан викладання української мови та літератури в 5-11-х класах. Був здійснений предметно-узагальнюючий контроль стану викладання української мови. Даний предмет викладають вчителі:
Прізвище, ім"я, по-батькові вчителя

Педагогічний

стаж


Кваліфікаційна

категоріяУ яких класах викладає

з/п

1.

Мишак Ольга Іванівна

28 років

" спеціаліст І категорії"

5,6,8

2.

Онацька Надія Володимирівна

32 років

" спеціаліст

Ікатегорії"7,9,10,11.

Аналізуючи вивчення стану викладання української мови та літератури , можна зазначити, що вчителі забезпечували виконання навчальних планів і програм , здійснювали реалізацію рекомендацій із викладання української мови та літератури, працювали над формуванням в учнів умінь і навичок зв'язного мовлення , підтримували зв"язок з іншими напрямами роботи з розвитку мовлення, працювали над збагаченням словникового запасу учнів з погляду лексичної та граматичної будови; засвоєнням норм української літературної мови.

Мишак Ольга Іванівна є керівником шкільного методичного обєднання вчителів гуманітарного профілю. Нові знання вчителька прагне будувати на міцному фундаменті вивченого матеріалу, тому велике значення на кожному уроці надає етапу актуалізації опорних знань. Вдало використовує міжпредметні і міжкурсові зв’язки. Вчителька велику увагу приділяє розвитку мовлення учнів, розширення їх словникового запасу, вчить чітко і логічно висловлювати свою думку, давати відповіді на запитання, привчає до побудови висловлювань за логічними схемами, що сприяє розвитку абстрактного мислення дітей.

Онацька Надія Володимирівна вдало поєднує групові та індивідуальні форми роботи на уроці, прихильник осмисленої діяльності учнів, привчає дітей шляхом застосування коментованих вправ до чіткого аргументування своїх дій та висновків. Приділяє велику увагу формуванню спеціальних вмінь та навичок, вчить працювати з табличним матеріалом, опрацьовувати текст підручника, використовувати предметні картинки та іншу наочність, розвиває мовлення учнів, збагачує їх словниковий запас. Значне місце відводиться на поліпшення каліграфії письма. Об’єм письмової роботи відповідає вимогам програми. Вчителька вміло протягом уроку контролює увагу дітей, підтримує в класі доброзичливу ділову атмосферу, з метою дозування навантаження, чергує різні види роботи. Приділяє увагу підготовці учнів до ДПА та ЗНО. Уроки вчителів наповненні різноманітними самостійними завданнями, які виконуються, як в групах, так і окремими учнями.

З метою перевірки стану викладання української мови в 5-11-х класах були відвідані уроки, вивчено документацію вчителів й учнівські зошити , проведено контрольні диктанти , аудіювання, усне опитування , перевірено оцінки тематичних атестацій. Завдяки цьому одержано об’єктивну характеристику роботи вчителів , надано певні рекомендації та внесено корективи до системи викладання.

Мишак О.І.та Онацька Н.В. дотримуються виконання вимог щодо ведення шкільної документації.

Порівняльний аналіз успішності учнів з української мови за 2011\2012 та 2012\2013 н.р.

Аналіз порівняння показав , що відсоток учнів які мають високий рівень знань у цьому навчальному році зріс з 11 % до 16%, відповідно знизився відсоток учнів які мають достатній та середній рівень знань.
Історія.

Викладання історії та правознавства здійснюється вчителем :

Прізвище , ім"я та по-батькові

Педагогічний

Кваліфікаційна

Класи

з/

вчителя

стаж

категорія,
пзвання
1.

Патлай Наталією Василівною

20 років

I

5-11

Контроль передбачав вивчення й узагальнення системи роботи вчителя. Перевіркою встановлено, що вчитель дотримується вимог державних програм щодо цілей,завдань, змісту вивчення історії в школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень.

У вчителя є в наявності якісні поурочні і календарно-тематичні плани, які відповідають змісту уроків та вимогам навчальних програм. Методика та науково-теоретичний рівень викладання предметів на достатньому рівні. Аналіз відвіданих уроків продемонстрував наступне: учитель проводить уроки відповідно до навчальних програм і календарно-тематичного планування. Головною метою викладання історії України є виховання громадянина України, соціально зрілої особистості. Вчитель домагається досягнення формування конкретних історичних знань, здійснює розвиток особистісного історичного мислення учнів, осмислення ролі людини в історії, відповідальності особистості за власні дії. Особливо важливо, що вчитель намагається розвивати мислення школярів, вироблення власного погляду на історичні факти, критично ставитися до історичної інформації. Вчитель на уроках використовує при закріпленні матеріалу різноманітні таблиці для заповнення учнями, що дає можливість школярам проаналізувати пройдений матеріал, виділити головне і з’ясувати значення історичного матеріалу.

Порівняльний аналіз успішності учнів з історії України за 2011\2012 та 2012\2013 н.р.

Аналіз порівняння показав , що за дані періоди відсоток учнів що мають високий та достатній рівень знань зріс, а відповідно - середній знизився.


Захист Вітчизни
У НВК працює один вчитель предмета захист Вітчизни – Руденко Олег Борисович, спеціаліст ІІ категорії, педагогічний стаж 8 років (сумісник).

Вивчення програмового матеріалу здійснюється за допомогою теоретичних і практичних занять. Теоретичні заняття проводяться лекційним методом. На практичних заняттях учитель використовує схеми приладів, показує техніку виконання, тренує учнів.

Вчитель предмета „Захист Вітчизни" працює над підвищенням свого методичного та фахового рівня. При плануванні уроків широко використовує довідникову методичну літературу, матеріали методичної преси.

Перевіркою ведення записів з предмета „Захист Вітчизни" у класних журналах встановлено, що вчитель дотримується рекомендацій щодо ведення записів у класних журналах ( КВНЗ "ХАНО" 2010) ; забезпечує матеріальне забезпечення навчально-виховного процесу; дотримується стану ведення відповідної документації.

Вивчення програмного матеріалу здійснюється за допомогою теоретичних і практичних занять.Вчитель на уроках використовує різні форми і методи роботи, впроваджує в практику роботи інноваційні технології.

Порівняльний аналіз успішності учнів з захисту Вітчизни за 2011\2012 та 2012\2013 н.р.

Аналіз порівняння даних показав, що в цьому навчальному році знизився відсоток учнів, що мають високий рівень знань,а відповідно виріс відсоток учнів які мають достатній і середній рівень.
Фізична культура
У процесі вивчення стану викладання фізичної культури виявлено, що у навчальному закладі створені умови для реалізації комплексної програми з фізичної культури, але слабка матеріальна база. На спортивному майданчику та у спортивному класі є деяке обладнання для ефективного виконання програм: зона для бігу, зона для гри в футбол, волейбольні стоянки, тенісний стіл, колода, перекладина та дрібний спортивний інвентар.

Викладання фізичної культури в навчальному закладі здійснюють такі вчителі: Гузенко Л.Л., вчитель І кваліфікаційної категорії та Сахно О.В., категорія «спеціаліст» (сумісник).

Особлива увага приділяється проведенню уроків фізичної культури, на яких учителі забезпечують інтенсивний розвиток в учнів основних рухових якостей. Уроки вчителів характеризуються високою моторною щільністю, реалізацією диференційованого і індивідуального підходу. Цьому допомагає систематичний контроль учителів за зовнішнім виглядом учнів, їхнім самопочуттям. Основною формою контролю рівня навчальних досягнень учнів на уроках фізкультури є комплексне оцінювання знань, техніки рухової дії. Учні навчального закладу систематично беруть участь у районних спортивних змаганнях. Метою кожного уроку фізичної культури є формування в учнів стійкої мотивації до збереження та зміцнення свого здоров’я.

Порівняльний аналіз успішності учнів зфізичної культури за 2011\2012 та 2012\2013 н.р.

Аналіз порівняння показав, що відсоток учнів які мають високий і достатній рівень знань знизився відповідно на 4 % та 2%. В цьому навчальному році 6% учнів не атестовані за станом здоровя.
Російська мова
Російську мову викладає Молчанова К.Г.- спеціаліст І категорії;
Контроль передбачав вивчення та узагальнення системи роботи вчителя і здійснювався за такими напрямами:


 • наявність та якість поурочних і календарно-тематичних планів;

 • відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм;

 • методика та науково-теоретичний рівень викладання предметів;

 • використання форм і методів обліку навчальних досягнень учнів;

 • упровадження активних форм і методів навчання;

 • стан успішності та якість знань учнів.

Вивчення, аналіз та узагальнення отриманої інформації дають можливість констатувати, що вчитель має високу професійну підготовку, добре володіє методикою викладання та ефективними формами організації навчально-виховного процесу, має власні підходи до реалізації освітніх завдань. Учитель застосовує на уроках різноманітні засоби навчання та завдяки сучасним методам і методикам у тісному зв'язку з набутим досвідом забезпечує достатній рівень навчальних досягнень учнів. Велику увагу учитель приділяє формуванню духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цінностей . Постійно контролює мовлення учнів. Значну увагу приділяє роботі по збагаченню словникового запасу, поліпшенню грамотності дітей.
Порівняльний аналіз успішності учнів з російської мови за 2011\2012 та 2012\2013 н.р.

В порівнянні з минулим навчальним роком у цьому році знизився відсоток учнів які мали високий рівень навчальних досягнень, а збільшився відсоток на достатньому та середньому рівнях.1.14. РОБОТА ЗАКЛАДУ НАД ВИКОНАННЯМ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ.
Згідно з районною Програмою роботи з обдарованою молоддю робота НВК була спрямована на забезпечення розвитку творчого, інтелектуального, духовного потенціалу дітей. Так, учні залучалися до участі у шкільних, районних, обласних конкурсах, олімпіадах, турнірах, спортивних змаганнях. Здійснювався психологічний супровід здібних і обдарованих учнів.

Одним з пріоритетних напрямів роботи є пошук, розвиток та підтримка юних дарувань. Створено і постійно оновлюється інформаційний банк обдарованих учнів. З метою виявлення творчо обдарованих дітей, надання їм допомоги у подальшому підвищенні майстерності та реалізації творчого потенціалу з учнями НВк були проведені різнопланові шкільні форми виховної діяльності

У НВК проводяться олімпіади і предметні місяці . Переможці шкільних олімпіад залучаються до участі у районних олімпіадах. Брали участь 17 учнів.

У III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяв участь 1 учень.

Кількість учасників районних олімпіад щороку збільшується, це свідчить про підвищення інтересу учнів до вивчення навчальних предметів.

На базі НВК ведеться гурткова робота вчителями на базі БДЮТ, ДЮСШ.

Питання щодо роботи з обдарованими учнями розглядається на нарадах при директорові, є план заходів щодо сприяння творчому розвитку особистості.

У НВК проводились спецкурси (згідно з робочими навчальними планами), працювали гуртки та спортивні секції.

В цьому році одна учениця НВК брала участь в роботі Малої академії наук.

Згідно з Програмою «Вчитель» у НВК був проведений конкурс «Учитель року – 2013», в якому брали участь майже всі вчителі. Переможецею стала Передрій К.С., яка показала високий рівень педагогічної майстерності.

Психологічний супровід навчального процесу проводився за різними напрямками: психодіагностична робота, робота з обдарованими дітьми, підлітками з девіантною поведінкою, визначення рівня адаптації учнів 5,10 класів до навчання в НВК, профорієнтація старшокласників, психологічна просвіта вчителів,батьків.
Зауваження та пропозиції щодо підготовки учнів до олімпіад та конкурсів

1. Систематизувати роботу вчителів з обдарованими і здібними дітьми протягом року.

2. Систематизувати та координувати роботу з обдарованими учнями через реалізацію шкільної програми «Творча обдарованість – наша надія», «Раонної цільової програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011-2015 роки».

3. Налагодити співпрацю початкової та середньої школи у напрямку інтелектуального розвитку учнів.

4. Зосередити увагу на якість підготовки до предметних олімпіад з хімії, математики.

5. Постійно сприяти підвищенню професійної майстерності, удосконаленню творчого потенціалу вчителів. Здійснювати мотивацію і контроль роботи педагогів із залучення учнів до предметних олімпіад.1.15.Робота закладу по впровадженню дошкільної освіти
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи різновікової групи дошкільного навчання є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного підрозділу є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники, батьки (особи, які їх заміняють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

Вихователем вжиті заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку. Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. Проведено обстеження сімей, які входять до Просянської сільської ради, на наявність дітей дошкільного віку.
Протягом навчального року дошкільний підрозділ НВК працював за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» .

Навчальний план складений на основі програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у групі здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.

У 2012/2013 навчальному році функціонувала 1 дошкільна різновікова група, її відвідувала 21 дитина. Група працювала за 5-денним режимом роботи з 4 годинним перебуванням дітей (з 8-30 год до 13год). Працюють 2 співробітники: 1 з яких – педагог(вихователь), 1 – обслуговуючий персонал (помічник вихователя).

Дошкільний підрозділ має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно – оздоровчих заходів: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище – багато дидактичних посібників, ігор для пізнавального, художньо-естетичного, соціально-морального, мовленнєвого розвитку.

Всі зусилля адміністрації НВК та вихователя дошкільної групи були направлені на виконання наступних завдань:

1. Формування пізнавальної активності на засадах інтегрування родинного і суспільного виховання із залученням батьків до участі в навчально-виховному процесі дошкільної групи.

2. Активізація рухової сфери дошкільнят шляхом створення психолого-педагогічних умов розвитку творчої особистості, тісних взаємозв’язків усіх видів оздоровчої діяльності у співпраці з родиною.

3. Розвиток валеологічної свідомості та виховання позитивного емоційного ставлення до природи на засадах зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожного вихованця

У 2012/2013 навчальному році дошкільний підрозділ продовжуватиме роботу над єдиною науково-методичною темою «Формування особистості дитини засобами ознайомлення з природою рідного краю з використанням інноваційних технологій». Єдина науково-методична тема, над якою працює вихователь групи, покликана вирішити питання систематизації роботи у формуванні особистості дитини. Підвищенню професійного рівня та педагогічної майстерності вихователя різновікової групи сприяло відвідування районних методичних об’єднань для вихователів. Основна мета - надання реальної, діючої допомоги.

В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом. Протягом 2012/2013 навчального року було придбано методичні посібники, дидактичні ігри, іграшки.

Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив співпрацював з дітьми та батьками.

Дотримання вимог охорони дитинства, безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм Згідно ст. 23 Закону України ,,Про освіту,, дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

Створення безпечних умов для перебування дітей..

Організація догляду за дітьми.

Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД

Робота з батьками.

Кожен робітник дошільного підрозділу проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі на протязі року. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

До нового навчального року відремонтовано групове приміщення. Підтримується належний технічний та санітарний стан для перебування дітей.

Незважаючи на складні економічні умови, відсутності у повному обсязі коштів для розвитку НВК, дошкільної групи, група у гарному стані, постійно оновлюється і проводиться поточний ремонт. У вересні було надано в користування батьками телевізор та DVD. Були замінені старі вікна повністю на металопластикові. В липні планується косметичний ремонт приміщення (фарбування дверей, батарей.)

Всі працівники дошкільного підрозділу та батьки беруть активну участь у підготовці закладу до нового навчального року та осінньо-зимового періоду.

Отже, у нашій групі ДНЗ сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надають якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини, залучають позабюджетні асигнування для розвитку дошкільної освіти.

Основними питаннями, що треба вирішити в наступному 2013/14н.р. :


 • створення україномовного простору та формування у дітей граматично правильної мови, навичок діалогічного і політологічного мовлення;

 • удосконалення роботи щодо виховання культури спілкування, мовленнєвого етикету, формування самостійної, комунікативно розвиненої особистості дошкільника засобами мистецтва;

 • вдосконалити фізкультурно-оздоровчу роботу та медико-педагогічний контроль;

 • продовжити роботу з наставництва серед досвідчених та молодих педагогів;

 • формування знань про себе та про значення здорового способу життя;

 • вдосконалювати сенсорно-пізнавальний розвиток дітей ;

 • формувати громадську активну позицію батьків, як приклад для дітей.


1.16.Аналіз роботи бібліотеки

Робота шкільної бібліотеки спрямована на підвищення інформаційної, освітньої, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функції.

Основні завдання бібліотеки:


 1. Забезпечення учбового процесу методом бібліотечно-бібліографічного обслуговування учнів та вчителів.

 2. Формування у школярів навичок бібліотечного користування, інформаційної культури та культури читання.

У 2012/2013 навчальному процесі шкільна бібліотека проводила роботу згідно з річним планом.

Під час складання плану враховувалися вимоги, що передбачені нормативними документами, зокрема, Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Положенням «Про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу».

Основні контрольні показники за 2012/2013 навчальний рік:


 • Кількість читачів – 118, в тому числі:

 • Робітників НВК – 25

 • Учнів – 93

Навчальний процес був повністю забезпечений необхідними підручниками та методичними матеріалами.

Згідно з навчальними програмами, учні своєчасно одержали комплекти підручників. Протягом року вчителі отримували методичну допомогу завдяки періодичним виданням.

Крім підручників, бібліотека забезпечувала учнів програмною літературою та літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей.

Своєчасно було проведено реєстрацію читацьких формулярів, складено списки боржників по класах, здійснено роботу по заборгованості (перегляд формулярів читачів, оповіщення боржників, відмітка про дату нагадування).

При видачі літератури проводились індивідуальні бесіди про прочитане, надавались по керівництву самостійним читанням, досліджувався читацький інтерес.

Регулярно проводилися технічне опрацювання нових книг, підручників, періодичних видань (штемпелювання), наклейка ярликів, надписи книжок) та групове оброблення підручників із записом до інвентарної та сумарної книг.

Протягом року постійно проводилась видача літератури на абонементі та читацькому залі, а також приймання літератури від користувачів.

Систематично проводилась консультаційна робота для учнів і вчителів щодо підготовки і проведення шкільних олімпіад, предметних тижнів, творчих робіт.

Традиційно протягом року проводились « Тиждень бібліотеки», Акція « Книгадля бібліотеки!», в рамках яких використовувалися різноманітні форми роботи: бібліографічні огляди,інформаційні дні, вікторини, конкурси, ігри, бесіди, консультації.

Постійно оформлюються і діють тематичні, художньо-ілюстративні виставки, полиці: «Світлий геній Павлиша»; «Для природи – наша доля»; «Кіровоградщина – мій рідний край»; Дивись на мене як на рівного», «Йшли полки по Україні» та ін.

Протягом року приділялась велика увага вихованню учнів бережливого ставлення до навчальної книги та до книги взагалі.

В рамках акції «Збережи книгу!» використовувалися різні форми і методи роботи: рейди – перевірки стану підручників по класах, здійснювалась наочна популяризація бібліотечно - бібліографічних знань, класні години, бібліотечні уроки тощо.


1.17.Підсумки вивчення предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичне виховання

Допризовна підготовка юнаків і військово-патріотичне виховання в НВК організується та проводиться на підставі: • Конституції України;

 • Закону України «Про Збройні Сили України»;

 • Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу»;

 • Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

 • Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України»;

 • Положення про допризовну підготовку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 р. № 1770;

 • програми допризовної підготовки юнаків;

 • рішень Колегії Міністерства освіти і науки України;

 • наказів і рекомендацій військового комісаріату, управління освіти.

У ході допризовної підготовки учні НВК набувають військових знань і практичних навичок в обсязі, необхідному для успішного засвоєння програми бойової підготовки.

У 2012/2013 н. р. у процесі виконання програми ЗВ учні засвоїли основні вимоги військової присяги, статутів Збройних Сил. Одержали знання про озброєння і військову техніку, набули військових знань, умінь і практичних навичок в обсязі підготовки молодого солдата, вивчили основи цивільної оборони і набули навичок захисту від зброї масового враження

Програму з курсу ЗВ було виконано.

На уроках, у позакласній, позашкільній роботі учням постійно пояснювалася внутрішня й зовнішня політика України, зміцнення обороноздатності нашої країни.

Протягом навчального року з учнями школи проводилися тематичні бесіди, лекції, доповіді та збори з питань знаменних дат і подій у житті України та її Збройних Сил. До Дня Перемоги, Дня заснування Збройних Сил проводились уроки мужності та військово – спортивні змагання.

Стало традицією школи проводити військово-спортивні ігри в травні кожного року як частина Дня ЦО.

У майбутньому потрібно поповнити матеріальну базу курсу, придбати макети зброї.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка