Відділ освіти нововодолазької районної державної адміністраціїСторінка4/25
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.04 Mb.
#938
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

СТАН ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ

ТА УЧНІВ Просянського НВК

за 2011, 2012 роки

Проаналізувавши результати поглибленого медичного огляду учнів, стан їхнього здоров’я педагогічним колективом були визначені основні напрями роботи: • створення оптимальних умов для поєднання фізичного та інтелектуального розвитку;

 • розробка заходів із вироблення позитивної мотивації щодо здорового способу життя;

 • розробка заходів із вироблення негативного ставлення до шкідливих звичок;

 • організація спільної діяльності родини та навчального закладу для оздоровчо-виховної роботи;

 • санітарно-гігієнічна просвіта учнів, їх батьків;

 • корекція та профілактика захворювань: опорно-рухового апарату; зору; кишково-шлункового тракту; зниження імунітету.

З метою створення нормальних умов для навчання проводився профілактичний медогляд учнів. За результатами обстежень учнів проведено аналіз стану їх здоров’я.

У школі навчається 1 дитина-інвалід, 2 дітини батьків-чорнобильців.

У 2012\2013н.р. були створені необхідні умови для організації харчування учнів початкових класів. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей. Директором НВК , медичною сестрою, заступником директора з навчально-виховної роботи здійснювався постійний контроль за якістю харчування дітей.

Щоденне меню складалося на основі перспективного меню, погоджувалося директором НВК. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку та про правила отримання безкоштовного харчування та вимоги щодо оформлення документів.

Здоровий спосіб життя – це поведінка, яка сприяє збереженню, зміцненню та відновленню здоров’я людини.
1.7. АНАЛІЗ РОБОТИ ПО ВИКОНАННЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ»
Головною метою дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням «Пролісок» є забезпечення права громадян на здобуття позашкільної оздоровчо – виховної освіти, зокрема реалізації права кожної дитини на повноцінний відпочинок, зміцнення здоров’я, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб дітей шкільного віку.

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку 2013 року на базі НВК працював дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Пролісок».

За період з 27.05.13 р. по 12.06.13 р. в таборі відпочило 70 дітей, з яких 21 дітей пільгових категорій:

ПБП- 1,

діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС -2 ,

діти , які виховуються в багатодітних родинах -7 ,

діти , які перебувають на диспансерному обліку – 8 ,

діти батьків- інвалідів- 2,

діти – інваліди – 1.

В таборі було організовано роботу 3 загонів. Робота загонів була складена за загальним планом табору та затверджена директором НВК. Роботу пришкільного табору було організовано так, щоб кожна дитина знайшла собі справу до душі, відчувала себе затишно, збагатилася духовно, загартувалася фізично.

Під час роботи табору учні отримували одноразове безкоштовне харчування з розрахунку 8 грн на одну дитину. Були дотримані санітарно-гігієнічні, протиепідемічні вимоги, вимоги пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, правила внутрішнього трудового розпорядку пришкільного закладу. Було забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, проводилося цільове інструктування учнів перед виходом за межі шкільної території. Проведена С-вітамінізація дітей.

Скарг та травмувань працівників та учнів під час роботи дитячого закладу відпочинку не було.

Форми виховної діяльності були націлені на зміцнення та збереження здоров’я учнів, їх інтелектуальний та творчий розвиток, шанобливе ставлення до загальнолюдських цінностей, патріотичне виховання підростаючого покоління.
1.8. АНАЛІЗ РОБОТИ ПО СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ УЧНІВ
На 25 травня 2013 року у Просянському НВК навчається 93 учні.

Одна учениця 7 класу, яка позбавлена батьківського піклування, це: Пчелова Тетяна. З цією ученицею ведеться робота, надається допомога. При сприянні відділу у справах сім’ї і молоді Нововодолазької РДА учениця мала можливість відпочити та оздоровитися у санаторії в Криму.

На внутрішньому обліку стоять 4 учні 11 класу . Класний керівник Онацька Надія Володимирівна, разом з практичним психологом складає психолого-педагогічні характеристики на учнів, знайомиться з умовами, в яких проживають діти, складає акти обстеження, тісно співпрацює з батьками.

Постійно підтримується зв’язок з батьками, вони інформуються про успішність і поведінку дітей. Класні керівники проводять з учнями девіантної поведінки індивідуальну роботу, профорієнтаційну роботу. Ці учні залучаються до позаурочної виховної роботи, спортивних змагань. Проводяться різні виховні години з батьками учнів по попередженню шкідливих звичок, зустрічі з представниками правоохоронних органів, медичними працівниками.

У НВК навчаються учні, які проживають у родині , яка потрапила в складні життєві обставини. Це: Бистров Сергій (9 клас), Шемет В’ячеслав ( 3 клас), Шемет Аліна ( 2 клас). Мати цих учнів не приділяє належної уваги вихованню дітей.

Класні керівники відвідують сім’ю, яка потрапила в складні життєві обставини, складають акти обстеження, підтримують зв’язок . До роботи з цією родиною залучалися органи РЦСССДМ, ССД, Просянська сільська рада, депутати сільської ради.

У НВК навчаються:

2 дітей матерів-одиночок,

2 дитини чорнобильців ,

2 дитини батьків-інвалідів,

1 дитина-інвалід,

8 учнів з багатодітних сімей.

Учні цих категорій мають документи, які підтверджують їх статус; з ними проводиться робота, складаються акти обстеження. Ці учні беруть участь у заходах для дітей пільгових категорій.

Ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями школи, який заслуховується на нарадах при директорові. В НВК організовано ряд різних гуртків, до яких залучаються і учні схильні до правопорушень.

Класні керівники проводять виховні години, індивідуальні бесіди на тематику попередження правопорушень.

Усі учні пільгового контингенту відвідували гуртки на базі НВК, з кожним учнем проводив роботу шкільний психолог за індивідуальним планом.

У НВК протягом навчального року було організоване гаряче харчування для учнів початкової школи. Учні харчувалися безкоштовно, за рахунок районного бюджету, вартість харчування 6 грн. Учні старшої школи харчувались за рахунок батьків.
1.9.АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ЗАКЛАДУ. ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ
Методична робота в НВК в минулому навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості учня. Головні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяв би, ефективному втіленню інновацій.

Згідно з річним планом роботи педагогічний колектив працював над методичною темою : «Удосконалення навчально-виховного процессу шляхом диференціації навчання, впровадження інноваційних педагогічних технологій».

Особливістю організації навчально – виховного процесу в цьому році було створення таких умов, в яких би учень вільно реалізовував свої наявні позитивні якості задля досягнення найкращого результату у навчанні, розвитку та вихованні. З цією метою всі вчителі були охоплені роботою в методичних об’єднаннях.

У НВК організовано роботу таких шкільних методичних об’єднань:

гуманітарного профілю – керівник Мишак О.І.;

природничо – математичного профілю – керівник Передрій К.С.;

початкових класів– керівник Білецька С.І.;

класних керівників – керівник Онацька Н.В.

Керівники всіх методичних об’єднань узгодили плани своєї роботи з загальношкільною темою. Всі засідання методичних об’єднань проводилися згідно з планом роботи ( 4 засідання на рік), а інструктивно – методичні наради – за потребою. Потрібно відзначити, що вчителі шкільних методичних об’єднань володіють теорією педагогіки та психології, знають зміст і вимоги програм. Уміло застосовують елементи інноваційних технологій, успішно здійснюють міжпредметні зв’ язки, організовують самостійну роботу учнів; здійснюють диференційований та індивідуальний підхід у навчанні.

З метою вдосконалення методичної підготовки, знайомства із сучасними вимогами до уроку, педагогічними технологіями, забезпечення реальної дієвої диференційованої допомоги вчителям у підвищенні їх професійної майстерності, а також інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології проводились інструктивно- методичні наради : • використання грифованої літератури в роботі вчителя;

 • планування роботи на новий навчальний рік;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

 • вивчення та аналіз методичних рекомендацій щодо ведення журналу;

 • інструктивно-методична оперативка щодо календарно-тематичного планування.

Вчителі шкільного методичного об’єднання гуманітарних дисциплін (українська мова і література, світова література, історія, англійська мова, керівник Мишак О.І.) працювали над темою: «Розвиток зв’язного мовлення на уроках мови та літератури» . Педагоги спрямували свої зусилля на вдосконалення методики проведення класичного уроку й шукали нові форми організації навчально – виховного процесу через нетрадиційні підходи. На своїх уроках педагоги реалізовували такі завдання:

 • виховання потреби у вивченні мови, літератури, історії, правознавства;

 • формування високих морально–етичних якостей особистості, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цілей та орієнтирів шляхом прилучення через мову, історію до культурних надбань до свого народу.

На засіданнях розглядали слідуючі питання:

диференційоване навчання учнів у середній школі;

формування орфографічних умінь і навичок шляхом поєднання інноваційних ідей з образно – асоціативними методами та режисурою уроку;

розвиток мовної особистості шляхом використання ігрових форм роботи.

Старанно готували і добре проводили уроки, використовуючи різні інковеційні методи:

Мишак О.І. в 5 класі «І. Франко – казкар» «Фарбований Лис», у 6 класі «Не з іменниками»;

Онацького Н.В. в 7 класі «Похідний і не похідний прийменники»;

Свид В.О. у 6 класі «Домашні справи»;

Бондаренко В.М. в 5 класі «Тур Украйною»;

Патлай Н.В. у 7 класі « Візентійська імперія. Арабський халіфат»;

Молчанова К.Г. «ПЧ. Твір Пауло Коельо» Алхімік» у 11 класі.

У рамках місяця української мови та літератури були проведені тематичні уроки, присвячені 1999-й річниці з Дня народження Т.Г. Шевченка «Слався,Тарасе, вселенний». Також був проведений урок – концерт «Юні таланти – Кобзарю». Був організований конкурс митців «Думи мої, думи мої». Учениця 8 класу Губська Альона та учень 10 класу Блохін Олександр стали переможцями цього конкурсу. У рамках цього місця пройдено засідання юних літературознавців на тему «А на сторожі коло їх поставмо слово».

Цікаво проходив місяць історії. Це і вікторини і брейн-ринг, і лінійка, присвячена історичним особам.

Місяць світової літератури та російської мови – це розгадування кросвордів, ребусів, провели усний журнал «З Україною в серці», урок – гра «Найрозумніший», літературні вікторини. Цікаво пройшов вечір «Любимого поета».

При проведенні місяця англійської мови була проведена лінійка «Світ англомовних країн», цікаво пройшов брейн – ринг «Що ти знаєш про Англію», конкурс на кращий малюнок англійської літери, день англійської події, також, розгадувались кросворди, відгадувалися загадки.

Учні НВК взяли активну участь у предметних олімпіадах, Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П. Яцика.

Також учні НВК взяли активну участь у Всеукраїнській грі «Соняшник». Дипломом II ступеню Всеукраїнського рівня був нагороджений учень 3 класу Свид Єгор, Дипломом III ступеню Всеукраїнського ступеня були нагороджені: Гулага Т. (7 кл.), Гузенко В. (7 кл.), Овакімян К. (8 кл.). Дипломом I ступеня Регіонального рівня були нагороджені: Моргун К. (6 кл.), Головешко А. (5 кл.), Патлай К. (5 кл.), Моргун А. (5 кл.), Нещеретний Б. (5 кл.), Дипломом II ступеня Регіонального рівня нагороджена Нетецька Д. (7 кл.), Дипломом III ступеня Регіонального рівня нагороджені: Гріненко О. (4 кл.), Марюхна А. (4 кл.).

У Всеукраїнській грі «Лелека» взяли участь 9 учнів за результатами - 1 золотий сертифікат у Патлай К. «Кришталева сова» - 8 учасників.

У Всеукраїнській грі «Лукоморье» взяли участь7 учнів. З них 6 учнів отримали сертифікати I ступеня – це Свид Є. (3 кл.),Суржко В. (2 кл.), Кулик О. (5 кл.), Юшко Д. (2 кл.), Колашник А. (3 кл.), Гріненко О. (4 кл.).

II ступень – у Патлай К.

У Всеукраїнській грі «Грінвіч» взяли участь 33 учасники. З них «Золотий» сертифікат у Свид Є.

Учителі гуманітарного профілю у своїй роботі використовували активні форми проведення уроків, уроки – диспути, уроки – лекції, уроки – бесіди та ін.. Також учителі даного профілю у своїй роботі протягом року використовували педагогічні інновації. Зокрема, методологічні, змістовні, організаційно – технологічні.

Протягом I та II семестрів проводились моніторинги успішності з української, російської, англійської мов та історії, права, етики.

Роботу вчителів гуманітарного профілю підпорядкували проблемі, над якого працює педагогічний колектив НВК.Завдання членів ШМО гуманітарних дисциплін в 2013/2014 н.р. будуть такими:
1.Здійснювати постійну роботу над методичною проблемою, що становить професійний інтерес для педагога.
2.Розробити діагностичні завдання, тести для самоконтролю за процесом і результатом навчання.
3. Сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі.
4. Формувати особистісні якості учня, його світогляд, розвиток здібностей.
5. Виховувати повагу до державних символів, державної мови.
6. Виховувати повагу до народних традицій і звичаїв, національних цінностей народу.
7. Готувати учнів до подальшої освіти і трудової діяльності.
8. Посилити роботу із здібними учнями, готувати до участі в районних олімпіадах, конкурсах.
9. Здійснювати систематичну роботу з випускниками по підготовці до ЗНО.

Члени методичного об’єднання вчителів початкових класів , керівник Білецька С.І., працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах. Творче кредо вчителів початкових класів : «Навчання повинно бути частиною багатого духовного життя, яка б сприяла розвитку дитини, збагаченню його розуму» з нього випливає і методична тема : «Розвиток пізнавальної активності і самостійності молодших школярів у процесі навчання.»

В 2012-2013 н.р. методична робота вчителів початкових класів була спрямована на вирішенням проблемних завдань навчання і виховання учнів. З урахуванням рівня організаціі навчально – виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів, учителі, члени МО працювали над науково - методичною темою «Розвиток пізнавальної активності і самостійності молодших школярів у процесі навчання»

      У  складі  ШМО  працюють 5 вчителів. Мають наступні кваліфікаційні категорії:

  Спеціаліст І категорії – 3

  Спеціаліст – 2

   3 вчителів мають вищу освіту. 2 учителя мають середню спеціальну освіту.

        Черговій атестації підлягали два вчителі. Члени атестаційної комісії слідкували за роботою цих вчителів упродовж року, провели і проаналізували результати контрольних зрізів знань. Вчителі виступили на засіданнях ШМО з творчими звітами.  За підсумками атестації вчителі підтвердили свої кваліфікаційні категорії.

           Аналіз  роботи  методичного  об’єднання  вчителів  початкових  класів  за  минулий  рік  показав,  що  підвищився  науковотеоретичний  та  методичний  рівень  викладання  предметів,  посилилась  увага  до  виховної  та  розвивальної  функції  навчання,  до  пошуку  його  ефективних  форм  і  методів.

         Методичну майстерність вчителі початкових класів підвищували шляхом участі у роботі методоб’єднання, науково – методичних та психолого – педагогічних семінарах, шляхом самоосвіти. У рамках одного із засідань МО було проведено методичний діалог «Використання інтерактивних технологій на уроках читання та української мови». Вчителі ділилися досвідом роботи з цього питання. Кращі елементи методики, що застосовувалися кожним учителем фіксувалися всіма педагогами та бралися на замітку. 

           Свою  діяльність  вчителі  початкових  класів  спрямовують  на  пошук  наукових  новинок,  на  створення  творчої  атмосфери,  модернізацію  форм,  методів  та  засобів  навчання  та  виховання  дітей,  а  головне   на  реалізацію  принципу  рівноправного  діалогу  між  учителем  та  учнем.

           Перевірка  навичок  читання, письма, обчислювальних  навичок,  навичок  мовленнєвої діяльності, офографічних та пунктуаційнихумінь  молодших  школярів  свідчить  про  поліпшення  результативності  навчання.

           Згідно складеного плану було проведено 5 засідань   методичного об’єднання вчителів початкових класів. (Всі протоколи в наявності.)  

          Також на засіданнях МО було розглянуто питання про стан ведення документації, проведено аналіз підсумкових контрольних робіт з метою виявлення прогалин у знаннях учнів та визначення рекомендацій щодо їх усунення.  

        У лютому 2013 року на базі Просянського НВК було проведено районний семінар вчителів початкових класів. Вчитель 2 класу Вітер І.П. давала відкритий урок з курсу «Я і Україна. Природознавство»

Кожен вчитель брав участь у роботі МО: готували доповіді, реферати, давали відкриті уроки, виховні заходи, які обговорювали та аналізували на засіданнях МО.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Білецька Світлана Іванівна отримала диплом ІІІ ступеня ХХ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій 2013 року.

Білецька С.І. та Вітер І.П. брали участь у районному конкурсі «Класний керівник року», де посіли перші місця. В обласному етапі виставки були представлені роботи Білецької С.І. та Вітер І.П

  Протягом року вчителі підготували і провели виховні заходи:

родинне свято «Мамин день», осінній ярмарок, свята «Масляна»,  «Новорічні пригоди», свято «Прощавай, початкова школо!», благодійна акція«Святий Миколай, у кожну родину завітай!», конкурс строю і пісні «День захисника Вітчизни», та інші.

Система роботи в початкових класах побудована так, що всі заходи готуються спільно: учитель -  батьки  -  діти, що допомагає згуртувати дитячі колективи.

          Щорічно учні початкових класів беруть участь Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок», Всеукраїнському конкурсі «Патріот», Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», у грі – конкурсі «Російське ведмежа», «Весняний колосок», «Соняшник» та у проведенні II етапу XII міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика, де Калашник Ангеліна , учениця 3 класу посіла 1 місце, а учні 4 класу – 4 та 5 місця.

Учні 3-4 класів брали участь у районних олімпіадах з математики, української мови та курсу «Я і Україна», де учениця 4 класу Марюхна Анна посіла 1 місце з курсу «Я і Україна», а учениця 4 класу Гулага Анна посіла 3 місце з математики, Нетецька В. 4 місце з української мови.

Вчителями були організовані виставки творчих робіт учнів «Математика навколо нас», «Світ очима дітей»,  було взято участь у виставках «Замість ялинки букет», «Великдень», «День захисника Вітчизни», «Підводний світ», «Юний натураліст» та інші.

Учні 4 класу під керівництвом Білецької С.І. працювали над створенням проектів:

«Видатні постаті України», «Лікарські рослини мого краю», та презентували свою першу книжку «Збірка казок, оповідань, віршів та загадок».

      Всі заходи заслужили високу оцінку присутніх.

Відповідно до плану роботи НВК та з метою розвитку пізнавальних інтересів, поглиблення знань з навчальних предметів молодших школярів у лютому 2013 року проведено тиждень початкових класів.

Велику допомогу в навчально – виховному процесі учнів надає практичний психолог Гузенко Л.Л.

        У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки (спільна розробка уроків, свят, екскурсій, планування) . Учителі не тільки вимогливі до себе, але й один до одного (аналіз відкритих заходів, уроків), адекватно реагують на критику.

       Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково – теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Результати державної підсумкової атестації учнів 4-го класу свідчать про те, що завдання з української мови виконали на високому рівні 4 учнів- 44% , на достатньому рівні 4 учнів -44 %, на середньому рівні 1 учні-12%. Результати виконання завдань з математики наступні: на високому рівні 5 учнів – 55 %, на достатньому рівні 3 учні – 33 %, на середньому рівні 1 учень-12%. Результати виконання завдань з читання на високому рівні – 6 учнів - 67 %, достатньому рівні – 3- 33% . Перевірка навичок читання, обчислювальних навичок, навичок списування молодших школярів теж свідчить про поліпшення результативності навчання порівняно з попередніми роками.

Аналіз  роботи  педагогів,  членів  методичного  об’єднання  дає  підставу  зробити  висновок,  що  завдання,  які  випливають  з  науково методичної  проблеми  об’єднання,  в  основному  виконано.

    

Завдання ШМО вчителів початкових класів на 2013/ 2014 н.р.:

    1.  Роботу  МО  спрямувати  на   оволодіння учнями ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно – соціальний та інтелектуальний розвиток; вдосконалення  методичної  культури  кожного  педагога,  використання  його  потенційних  творчих  можливостей,  інноваційної  діяльності.

 2.       Поповнення «банку ідей» педагогічної творчості вчителів.

 3.      Продовження створення  «банку»  даних обдарованих учнів.

 4.       Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу:

-     впровадження інноваційних сучасних технологій;

-  урізноманітнення форм індивідуального підходу до навчання та виховання учнів з метою виявлення та розвитку творчо обдарованих учнів; розкриття творчих здібностей учнів початкових класів;

-  проведення уроків з використанням технічних засобів навчання  (підвищення їхньої ролі в активізації пізнавальної діяльності школярів).

  5.       Розвиток  в  учнів  самостійного  критичного  та  креативного  мислення,  навичок  інтерактивного  здобування  знань.
Методичне обєднання вчителів природничо-математичного профілю (керівник Передрій К.С.) працюючи над методичною темою «Удосконалення форм і методів проведення сучасного уроку» впроваджував у практику роботи нестандартні форми занять, елементи диференційованого навчання. На засіданнях МО розглядалися слідуючі питання: вимоги до сучасного уроку, які допоможуть виховувати у учнів позитивну навчальну діяльність як важливий чинник формування активної особистості; розвиток пізнавальних інтересів підлітків; використання інформаційно – комунікаційних технологій в напвчально-пізнаваль ній діяльності учнів при викладанні біології та хімії.

Застосовуючи метод проектів вчителі Коваленко Н.П., Передрій К.С., АнацькаН.О. працювали над формуванням у старшокласників компетентності саморозвитку шляхом самоосвітньої діяльності. Педагоги і учні переконалися:

- основна функція самостійної роботи полягає в тому, щоб забезпечити організацію навчально-пізнавальної діяльності щодо оволодіння знаннями і способами діяльності, формування світогляду, розвитку інтелектуальних та моральних сил учня

Аналіз роботи за минулий рік показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилася увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Вчителів нашого МО провели багато роботи в різних напрямках. Перш за все старанно готувалися і добре проводили уроки, використовуючи різні інноваційні методи. Кожний з вчителів МО давав відкриті уроки для вчителів своєї школи: Коротка В.В. – урок алгебри в 7 класі «Многочлени» - 7.12.12.

Передрій К.С. – урок алгебри та початків аналізу в 10 класі «Показникові рівняння»,

Гурин О.І. – урок хімії в 7 класі «Фізичні та хімічні властивості речовини» - 7.02.13.

Коваленко Н.П. – урок біології в 7 класі «Гриби»

Анацька Н.О. урок географії в 8 класі

Кожен із вчителів прийняв активну участь в предметних місцях. Не один рік працює екологічна агітбригада під керівництвом вчителя біології Коваленко Н.П., яка постоянко приймає призові місця в районних конкурсах. Також під керівництвом Марченко О.Г., учні НВК посіли призові місця в конкурсі «Територія пригод». Учні нашого НВК брали активну участь в предметних олімпіадах в закладі та районі. В районній олімпіади з інформаційних технологій учениця 8 класу Ромочкіна Анжеліка посіла I місце, а Головешко Олексій учень 11 класу також І місце на олімпіаді з інформатики, Гура Єлизавета, учениця 10 класу – V місце на олімпіаді з хіміх та біології та також перемогла в науково-дослідницькій роботі МАН (Коваленко Н.П.);

Багато років поспіль учні нашого НВК приймають участь в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», в цьому році таких учасників було 16. Також приймали участь в конкурсі «Колосок» - 23 учасника, «Весняний колосок» - 18. Виправдали себе такі форми роботи, як моделювання роботи уроків, розробка, обговорення різних завдань, інформація членів методичного об’єднання про освіту, розробка важких тем програми тощо…

По результатам за 2012/2013 н. р. мають високий рівень знаньу відсотках: по географії – 21%, інформатика – 26%, Хімія – 14%, біологія – 24%,фізика – 16%, математика – 31%, алгебра – 12%, геометрія – 12%, астрономія – 8%, економіка – 15%. Проте, як показав аналіз навчальних знань, не завжди практикують різні форми організації навчальної роботи, слід здійснювати індивідуальний підхід до учнів, диференційовати завдання на різних етапах уроку.

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в методичному об'єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків. Але треба зазначити, що методичний рівень цих уроків у більшості випадків був середнім та достатнім. Не всі вчителі змогли продемонструвати свої методичні знахідки та цікаві прийоми, форми роботи. Велика кількість уроків мала традиційну форму організації навчання.

Методичне об’єднання вчителів природничо – математичного профілю у 2013/2014 навчальному році працюватиме над проблемою: «Удосконалення форм і методів проведення сучасного уроку та впровадження в практику нестандартних форм занять, елементів диференційного навчання.»
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал