Відділ освіти нововодолазької районної державної адміністрації


Інформація про стан охоплення дітей шкільного віку навчанням у мікрорайоніСторінка2/25
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.04 Mb.
#938
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Інформація

про стан охоплення дітей шкільного віку навчанням у мікрорайоні НВК

станом на 03 вересня 2012 року

Всього дітей шкільного віку від 6 до 18 р.

Підлягають навчан-ню

Не підляга-ють навчан-ню (за станом здоров’я)

Навчаються в загальноосвітніх закладах

Не охоплені загальною середньою освітою

Діти та підлітки, які неохоплені навчанням


Всього

6-річні

ПТЗН

Інші

1кл.

2кл.

3кл.

4кл.

5кл.

6кл.

7кл.

8кл.

9кл.

10кл.

11кл.

Всього

107

106

1

106

Станом на 15 червня 2013 року

Всього дітей шкільного віку від 6 до 18 р.

Підляга-ють навчан-ню

Не підляга-ють навчан-ню (за станом здоров’я)

Навчаються в загальноосвітніх закладах

Не охоплені загальною середньою освітою

Діти та підлітки, які неохоплені навчанням

Всього

6-річні

ПТЗН

Інші

1кл.

2кл.

3кл.

4кл.

5кл.

6кл.

7кл.

8кл.

9кл.

10кл.

11кл.

Всього

95

94

1

94


-

Всі діти шкільного віку від 6 до 18 років охоплені навчанням.

Адміністрація НВК тримала під контролем облік продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів. Довідки, які засвідчують навчання учнів в навчальних закладах І-ІІ та ІІІ-ІУ рівня акредитації та професійно-технічних закладах, 100% в наявності .
Інформація__про_працевлаштування_випускників_11-х_класів,_які_навчалися_в_НВК_у_2012/2013_н._р.'>Інформація

про працевлаштування випускників 11-х класів, які навчалися в НВК у 2012/2013 н. р.


Кількість випуск-ників


Продовжують одержувати освіту

Не навчаються

З них

Хворі та виїхали за межі області

інші

ВНЗ ІІІ-ІV р. акр.

ПТНЗ І-ІІ р. акр.

ПТНЗ

інші

Не працю-ють, не навчаються

Працевлаштовано

13

1

3

9


-

-

-

3 учні проходили зовнішнє незалежне оцінювання та за результатами вступили на навчання доІнформація

про працевлаштування випускників 9-х класів,

які навчалися в НВК у 2012/2013 н. р.

Кількість випускників

Всього навча-ється

Продовжують отримувати освіту

Всього не навчаються

З них

Хворі та виїхали за межі області

інші

10 кл. школи

Вечірня школа

ПТНЗ

ПТНЗ І-ІІ р. акр.

інші
Праце-влаштовано

Не працюють не навчаються6

Випускники 9 класу продовжують навчання .


1.4.АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КІЛЬКІСТНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДПРАЦІВНИКІВКількість педпрацівників (основних)

Мають категорію

Мають звання

Мають освіту

Кількість пенсіонерів

Вищу

І

ІІ

Спеціаліст

Старший учитель

Учитель-методист

Вищу

Базову вищу

Середню спеціальну

Загальну середню18


2

11

3

2

-

-

16

1

1

-

2

Вищу освіту мають 88% ; Якісний склад педагогічних працівників відповідно становить : спеціаліст вищої категорії – 11 %; спеціаліст І категорії - 61 %; спеціаліст ІІ категорії – 17 %, спеціаліст -11 %.

НВК протягом навчального року був укомплектований повністю кадрами за рахунок 3 сумісників :

Фізична культура - 5-7,10-11 кл. – Сахно О.В.

Музичне мистецтво – 5-8 кл. – Коваль Т.П.

Захист Вітчизни , технології 10-11 кл. – Руденко О.Б.

Слід зазначити , що не за фахом викладаються такі предмети , як природознавство, економіка, трудове навчання, етика, основи здоров’я, образотворче мистецтво, захист Вітчизни, фізика , Харківщинознавство , астрономія , російська мова, світова література . Це пов’язано з тим, що кількість годин на вивчення цих предметів 1-2 години. Кожен вчитель пройшов курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО»
1.5. АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Виконуючи завдання і реалізовуючи основні принципи виховної роботи , діяльність Просянського НВК орієнтується на нормативно-правову базу з питань виховання, а саме:

у 2012-2013 н. р. виховна робота спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», методичних рекомендацій «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», Конституції України, Концепції національного виховання, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.08.12 №1052 «Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання» та інших методичних рекомендацій МОНМС України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» щодо організації виховної роботи «Школа толерантності: шлях до формування толерантного суспільства» та методичними матеріалами КВНЗ «ХАНО» «Виховний потенціал уроку», «Громадсько активна школа (ГАШ)», «Методичні рекомендації щодо проведення уроку, присвяченого 70-й річниці визволення Харківщини від фашистських загарбників, у ЗНЗ м. Харкова та Харківської області».

Метою роботи є побудова цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей .

Особлива увага звертається на створення відповідних психолого-педагогічних умов у навчальному закладі.

Виховання учнів НВК реалізовується у процесі організації навчально-виховної діяльності, позаурочної та позакласної діяльності, позашкільної освіти, роботи органів учнівського самоврядування, взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

Виховний процес зорієнтовано на здібності,схильності, потреби і життєві плани кожного з вихованців.

Освітній заклад став відкритим для батьків і тісно співпрацює з ними.Відбувається своєчасне реагування на зміни, які спостерігаються у соціумі, створюються необхідні умови для реалізації виховання в межах НВК.Вирішуючи завдання виховної роботи, класні керівники НВК розробили плани громадянського виховання згідно з рекомендаціями, зазначеними у методичних рекомендаціях «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Головним  знаряддям  суспільства на території нашого населеного пункту у вихованні особистості  є  наш Просянський НВК .

Система виховання НВК — спосіб життя учнівського колективу. Всі компоненти системи підпорядковані певним цілям і забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату — розвитку особистості. Виховна діяльність НВК, як цілісна система, складається з діяльності дорослих і учнів. 

Виховна  робота нашого НВК   передбачає кінцеву мету – забезпечити  суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною  елітою.  

Шляхи  досягнення  мети вбачаємо в  запровадженні  сучасних

  моделей виховання, у впровадженні і апробації  інноваційних  технологій виховання.

Методична тема, над якою працюють педагоги НВК: « Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом диференціації навчання, впровадження інноваційних педагогічних технологій»

Методична тема виховної роботи: «Становлення морально-духовної, життєво-компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, професіонал».

Метою роботи є побудова цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.

Важливе  місце у системі  виховної  діяльності НВК посідає  управління навчально-виховним  процесом. У нашому НВК це чіткий  розподіл обов’язків  між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу,  творча співдружність з позашкільними закладами с.Просяне та Нової Водолаги, використання  ініціативи громадських організацій, залучення учнівського самоврядування , тобто чіткий розподіл праці та встановлення функціональної залежності між усіма педагогічними системами та підсистемами, що дозволяє створити умови для успішного розвитку особистості учня. З метою забезпечення  відповідності  діяльності НВК  державним  стандартам  та надання допомоги  вчителям у  підвищенні  рівня виховної  роботи, у НВК постійно  здійснюється управління та внутрішкільний  контроль за виховною роботою за системою.

Головною ланкою, яка забезпечує теоретичне та методичне керівництво виховною роботою є дирекція Просянського НВК. Нею здійснюється контроль та надаються методичні рекомендації класним керівникам, вихователям групи ДНЗ, керівникам гуртків, педагогу-організатору, практичному психологу,  органам учнівського самоврядування.

Для  проведення підсумків  різних  видів контролю за  станом  виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних  питань на нараду при директорі, на засідання педагогічної ради, методичні  об’єднання та наради класних керівників, на раду НВК.

Усвідомлюючи  важливість  радикальних  змін  у всіх  сферах життя у нашому НВК діє  система  профілактичної роботи  по попередженню правопорушень серед школярів, створена рада профілактики правопорушень, педагогічний колектив НВК проводить певну роботу, спрямовану на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Головними завданнями роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки та соціально-психологічний супровід даних дітей практичним психологом Гузенко Л.Л. та педагогом-організатором НВК Марченко О.Г.

Заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором, класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень, контролюється відвідування учнями уроків.

Учнів на обліку у Нововодолазькому ВКМСД у НВК не має протягом 22 років.

Здоров’я школярів та безпека їх життєдіяльності займають особливе місце в роботі класних керівників та педколективу в цілому. З цією метою постійно проводяться бесіди про правила поведінки з газовими приладами, з електроприладами, про правила вуличного руху та правила поведінки  на воді, на льоду та в лісі. Систематично в НВК проводяться тижні знань безпеки життєдіяльності.

Учнівське самоврядування Просянського НВК очолює голова учнівського парламенту Ромочкіна Анжеліка, заступник голови - Гура Єлизавета. Учнівське самоврядування  регламентує свою діяльність   на  підставі   нормативно-правових   актів:   Конституції  України, Конвенції ООН про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації"", соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, Закону України «Про молодіжні та дитячі організації», Статуту НВК, Статуту учнівського парламенту, який був прийнятий на 1 засіданні 07 вересня 2012 року.

Головне завдання учнівського самоврядування – формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління. Найвищим органом учнівського самоврядування є загальношкільна конференція. Керівні  функції учнівського  самоврядування виконує учнівський парламент, який скликають два рази на місяць Учнівські комісії  - „Знання-це сила", „Дисципліна-це успіх", „Чистота-це здоров’я" , „Сильні,сміливі,відважні», „Бережіть книгу", „Культурно-масова", „Редколегія", «Вожатих» – 1 раз на місяць (при потребі частіше). Координує і спрямовує діяльність учнівського самоврядування педагог-організатор НВК  Марченко О.Г.

На адресу НВК кожного року приходять листи-подяки за випускників школи, які продовжуючи навчання в інших навчальних закладах добре зарекомендували себе, обираються старостами груп, плідно працюють в органах самоврядування цих навчальних закладів; приходять листи –  запрошення на навчання за результатами навчання та поведінки наших випускників у цих вузах.

Виконуючи основні завдання виховання учнів у НВК, спільно з педагогічним колективом, використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.

Вже стали традиційними багато свят, які щороку відзначаються в нашому НВК. Це такі свята як День Знань, День визволення села Просяне від німецько-фашистських загарбників, День Учителя, День партизанської слави, День Захисника Вітчизни, Свято Осені, свято Миколая, новорічні свята, День Злуки (Соборності України), Міжнародний жіночий день, Шевченківський тиждень, Великодні свята, День Матері, свято Останнього дзвоника, випускні вечори… 

Крім цього, щороку готуються та проводяться заходи по відзначенню пам’ятних дат календаря. Варто відмітити тісну співпрацю НВК з сільським будинком культури при підготовці та проведенні Дня Незалежності України, Дня Захисту дітей, Міжнародного жіночого дня, Дня Перемоги, Міжнародного дня сім’ї.

Великою популярністю серед учнівської молоді користуються форми роботи, які сприяють утвердженню активної життєвої позиції: дебати, диспути, брейн-ринги, КВК.

Учнівська екологічна бригада нашого НВК неодноразово займала призові місця у районному конкурсі екологічної просвіти.

В нашому навчальному закладі працює 8 гуртків, на заняттях яких учні можуть проявити свої здібності, пізнати різні жанри, зміцнювати здоров’я…В них навчаються всі учні нашого НВК. На базі НВК працюють: 1 гурток з Нововодолазької дитячої юнацької спортивної школи («Футбол»), 1 гурток з Нововодолазького БДЮТ («Художня вишивка»).

Учні НВК навчаються у 4 гуртках Просянського сільського будинку культури(«Флірт», «Сяйво», «Спалах» та «Драматичному»-керівник:Марюхна Ю.В.),та Нововодолазькій школі мистецтв на хореографічному відділенні (керівник-Галімуханова В.О.).

Керівники гуртків використовують різноманітні форми роботи з учнями, формують в учнів естетичні почуття, погляди, художні смаки, розвивають в них вміння активно сприймати дійсність, творчо проявляти себе в тій чи іншій ситуації, розвивають і зміцнюють здоров’я.. Члени гуртків «Умілі руки» (керівник Білецька С.І.) та «Оригамі (керівник Вітер І.П.) проводять різноманітні виставки поробок початкового технічного моделювання.

Хореографічні гурти «Флірт», « Сяйво», драматичний гурток при Просянському сільському Будинку культури (керівник-МарюхнаЮ.В.-колишня учениця нашої школи) та драматичний гурток нашого НВК (керівник:Івлєва-Бондаренко Л.В.) допомагають в організації свят та виступів на різноманітних конкурсах.

Хореографічний гурт «Сяйво» зайняв І І місце в районному конкурсі «Таланти ІІІ тисячоліття», та здобув перемогу у конкурсі «Зоряні мрії». Вихованці спортивних гуртків «Футбол», «Легка атлетика» (керівник-Гузенко Л,Л.), «Настільний теніс», «ЗФП» (керівник Сахно О.В..) проводять змагання, пропагують здоровий спосіб життя.

Позакласна і позашкільна робота була й залишається вагомою складовою виховання сучасної молоді.

Ставлення особистості до суспільства і держави формувалося: 1. Під час зустрічей з представниками влади та працівниками правоохоронних органів, які проводили години спілкування, бесіди на класних виховних годинах та загальношкільних батьківських зборах, так наприклад, 28 вересня , відбулася зустріч з працівником міліції, який виступив перед учнями школи з бесідою «Попередження злочинності, запобігання дитячої бездоглядності та правопорушень» (Працівник відділу кримінальної міліції у справах дітей Тишенко Роман Олександрович, 22 березня та 10 червня відбулася зустріч з дільничим інспектором Лиман В.М.

2. Також тісна співпраця з працівником соціальної служби Черчик К.П.,

яка проводила зустрічі, диспути, тренінги та організовувала перегляд відеофільмів.3. Співпраця з депутатами районної ради Суржка С.Є. та Коломенським Г. В., які допомагають в організації свят: «День Вчителя», Свято Миколая, Дня відкритих дверей та ін..

4. Тижні громадянського виховання (це години спілкування, групові справи, бесіди, повідомлення, інформаційні хвилинки)

5. Екскурсії до музеїв м. Харкова ,галереї АВЕК, Екопарку.

6. Військово-спортивні конкурси: “Козацькі забави”, “Веселі старти”, «Справжні хлопці», 6 грудня - День збройних сил України, 27 вересня - день туризму, 15 лютого,2 3 лютого, 18 травня-День ЦЗ.

7. Співпраця з Радою ветеранів села - (привітання ветеранів з 14 вересням – визволення села від німецько-фашистських загарбників та з визволенням України від німецько-фашистських загарбників, а також з Днем людей похилого віку, 23 лютого, 9 травня.)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка