Відділ освіти нововодолазької районної державної адміністрації


Наступність у роботі НВК: «дошкільний підрозділ – початкова школа»Сторінка13/25
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.04 Mb.
#938
ТипПлан роботи
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

3.6.Наступність у роботі НВК: «дошкільний підрозділ – початкова школа»
Задачі:

 • Впроваджувати в практику концепцію безперервного навчання, забезпечуючи ранній розвиток дитини в умовах НВК

 • Організувати здійснення наступності в комплексі «дошкільна група - початкова школа» на всіх рівнях: змісту, технологій і методик навчання, організації навчально-виховного процесу.

 • Формувати психологічну готовність дітей до навчання в початковій школі, базуючи її на активній мотивації, використовуючи емоційно-вольові нахили;

 • Удосконалювати систему моніторингу комплексного розвитку кожної дитини, створення маршрутів індивідуального супроводження, системи відстеження результативності й досягнень учнів, включаючи моніторинг особистісних характеристик;

 • Організувати загально пізнавальну, суспільно корисну, художню, спортивно-оздоровчу, досугову діяльність вихованців дошкільної різновікової групи і учнів початкової школи;

 • Активізувати взаємодію початкової школи й дошкільної групи з батьками через залучення їх до проведення виховних заходів у початковій школі й дитячому садку


3.7.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Організація профільного навчання в НВК здійснюється на основі Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09 2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»Мета профільного навчання — забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства

№ з/п

Зміст

Термін виконан-ня

Відпові-дальний

Форма узагаль-нення

Відмітка про виконан-ня

Організаційні заходи

1

Створити умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки

Протя-гом року

Адміністра-ція

Інформа-ція
2

Вивчити та обговорити на нараді при директорові наявне програмно-методичне, матеріально-технічне і кадрове забезпечення навчально-виховного процесу та приведення даних чинників у відповідність до потреб реалізації профільного навчання

Жовтень

Заступник директора

Протокол
3

Підготувати робочі навчальні плани на 2013/2014 н. р.

Травень

ЗДНВР

Навчаль-ний план
4

Створити – умови для застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі профільного класу

Постійно

Директор, учитель інформатики

Інформа-ція
Психолого-педагогічний супровід профільного навчання
1

Відобразити в річному плані питання щодо соціально-психологічного супроводу профільного навчання

До 01.09

Заступник директора

Річний план
омом2

Провести діагностичні дослідження з метою виявлення відповідності профілів навчання освітнім потребам учнів

Протягом року

Заступник

директора, психологІнформа-ція
3

Проводити анкетування, психологічні дослідження серед учнів 9-х класів для своєчасного виявлення задатків, нахилів, інтересів дітей з метою розвитку їх здібностей, для впровадження профільного навчання

Протягом року

Психолог

Інформа-ція
4

Узагальнити результати досліджень з метою виявлення профілів, що користуються найбільшим попитом серед учнів закладу.

До 15.03

Психолог

Довідка
Профорієнтаційна робота

1

Проаналізувати працевлаштування випускників закладу за 5 років для виявлення впливу обраного профілю навчання

До 05.10

Заступник директора

Інформа-ція
2

Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення школярів з пропозиціями професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів, підприємств

Березень-квітень

Заступник директора

Інформа-ція
3

Взяти участь учням випускних класів у Днях відкритих дверей у професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах

Лютий-травень

ЗДВР, ЗДНВР, кл. керівник 11 кл.

Інформа-ція
Міжгалузева співпраця

1

Співпрацювати з районним Центром зайнятості населення, проводити аналіз освітніх потреб населення району щодо здобуття повної загальної середньої освіти

Протя-гом року

Директор

Ін форма-ція
2

Організувати екскурсії для учнів 11-го класу на підприємства з метою ознайомлення школярів з виробничим циклом (за окремим планом)

Протя-гом року

ЗДВР, учитель праці

Наказ
Інформаційно-методичне забезпечення

1

Здійснювати програмне забезпечення інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану

До 01.09

ЗДНВР, учителі-предметники

Навчальні плани
2

Вивчити рівень навчально-методичного забезпечення профільного навчання у НВК

Квітень

Заступник директора

Довідка
3

Забезпечити вчителів навчально-методичною літературою

Протя-гом року

Директор, бібліотекар

Інформа-ція
4

Відобразити в планах роботи шкільних методичних об’єднань питання щодо запровадження профільного навчання

До 01.09

ЗДНВР

Плани
Матеріально-технічне забезпечення

1

Привести у відповідність до потреб реалізації профільного навчання наявне матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

До 01.11

Директор

Інформа-ція
2

Провести роботу щодо оновлення матеріально-технічної бази кабінетів: фізики, біології (за окремим планом)

Протя-гом року

Директор, завідуючі кабінетами

Інформа-ція
Робота з батьками та громадськістю

1

Організувати роботу консультаційних пунктів для учнів і батьків з питань професійної орієнтації молоді

До 01.09

ЗДНВР, психолог

Інформація
2

Ознайомити учнів та їх батьків з «освітньою картою» міста, району, села, а саме: із загальноосвітніми навчальними закладами, навчально-виробничими комбінатами, позашкільними установами, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, а також напрямами підготовки в них, умовами прийому, навчання та подальшого працевлаштування

Протя-гом року

Заступник директора, психолог

Інформа-ція
3

Залучати батьків до співпраці щодо питань упровадження допрофільного та профільного навчання в НВК

Протя-гом року

Адміністрація НВК

Інформа-ція
Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів

1

Створити умови для безперервної педагогічної самоосвіти, підготовки вчителів до роботи в профільних класах

Постійно

Адміністра-ція

Інформа-ція
2

Організовувати відвідування спецкурсів для адміністрації НВК, учителів-предметників

Протягом року

Заступник директора

Інформа-ція
3.8.ЗАХОДИ ЩОДО ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Форма узагаль-нення

Відмітка про ви-конання

1

Укомплектувати НВК педагогічними кадрами

До 31.08.13

Директор

Інформація
2

Скласти тарифікацію вчителів на

2013/2014 н. рДо 31.08.13

Директор

Наказ
3

Медичний огляд учнів

Згідно графіку

Класні керівники, класоводи

Медичні довідки
4

Уточнити контингент учнів. Скласти мережу закладу. Узгодити її з відділом освіти

До 05.09.13

ЗДНВР

Наказ
5

Провести серпневу педраду; інструктивну нараду з питань ведення шкільної документації, організованого початку навчального року

До 01.09.13

Директор

Протокол
6

Затвердити, погодити:

• нормативні документи роботи НВК на навчальний рік: навчальні плани, річний план роботи НВК, режим роботи НВК, розклад занять;

• план роботи бібліотеки, психолога

• календарне та тематичне планування за предметами на семестри;

• плани роботи факультативів, гуртків;

• плани виховної роботи класних керівників на семестри;До 01.09.13

До 05.09.13Директор, заступники директора

Документація, плани роботи
7

Оформити класні журнали, журнали факультативів, індивідуального навчання, гуртків, ГПД, групи дошкільного підрозділу

До 05.09.12

ЗДНВР

Інформація
8

Укомплектувати списки гуртків, спеціальних медичних груп з фізичної культури

До 05.09.13

ЗДНВР

Накази
9

Провести перевірку стану та готовності матеріально-технічної бази кабінетів та закладу в цілому до нового навчального року.

Оформити акти та іншу документацію про готовність закладу, спортивного класу, спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року.До 31.08.13

Директор, заступники, завгосп

Акти
10

Провести заходи з охорони праці, пожежної безпеки, на початок навчального року з працівниками НВК

До 31.08.13

ЗДНВР

Накази, журнали
11

Провести заходи з безпеки життєдіяльності на початок навчального року

До 08.09.13

Кл.керівни-ки, класоводи

Накази, журнали12

Забезпечити учнів підручниками, учителів навчальними програмами.

До 05.09.13

Бібліотекар

Інформація
14

Затвердити графіки чергування вчителів, учнів, сторожа на І семестр, довести під розпис посадові інструкції.

До 04.09.13

Заступники

Графіки, журнали
15

Провести роботу з учнями, батьками з метою організації гарячого харчування учнів 1-11 класів. Затвердити режим харчування та обслуговування у їдальні. Організувати пільгове харчування учнів.

До 04.09.13

ЗДВР

Інформаціянаказ
16

Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишилися без батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, неблагополучних сімей

До 10.09.13

ЗДВР

Інформація
17

Перевірити та підтвердити довідками працевлаштування випускників 9-го, 11-го класів

До 10.09.13

Педагог-організатор

Інформація
18

Провести засідання ради НВК

До 31.08.13

Директор

Протокол
19

Затвердити графік проведення предметних тижнів.

До 02.10.13

ЗДНВР

Графік, наказ
20

Організувати підготовку учнів у І та ІІ етапах шкільних та районних олімпіад

До 02.10.13

ЗДНВР

План
21

Скласти плани роботи класних керівників

До 09.09.13

ЗДВР

Плани
22

Проводити рейди «Урок»

І раз на місяць

ЗДВР

Інформація

наказ

23

Забезпечити виконання, конституційних прав дітей на освіту:

• забезпечити відкриття 1-го класу з українською мовою навчання;

• відкрити 10-ий класи з профільним навчанням;


 • забезпечити відкриття групи дошкільного підрозділу;

• організувати та проводити профорієнтаційну роботу серед майбутніх випускників НВК

до 01.09.13


до 01.09.13
до 01.09.13
до 01.09.13
Протягом року

Директор

Інформація
24

Забезпечити соціальний захист учнів

Протягом року

ЗДВР

Інформація

3.9.ЗАХОДИ ЩОДО ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ, ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Форма узагаль-нення

Відмітка про ви-конання

1

Затвердити план заходів щодо закінчення навчального року, проведення ДПА та підсумкових контрольних робіт

Березень- квітень

Директор

Плани, наказ
2

Створити робочу групу для складання річного плану на 2014-2015 н.р.

Березень

Директор

Наказ
3

Скласти графіки проведення навчальних екскурсій та навчальної практики з учнями 1-8-х, 10-х класів, план оздоровлення

Березень-квітень

ЗДНВР

План, наказ
4

Узгодити попереднє педагогічне навантаження з профспілковим комітетом. Ознайомити з ними педпрацівників.

Травень

Директор

Наказ
5

Видати накази

«Про відпустки педпрацівників НВК»

«Про відпустки непедагогічних працівників НВК»

«Про соціальні відпустки працівників НВК»

«Про додаткові відпустки працівників НВК»


Травень

Директор

Наказ
6

Подати до відділу освіти пропозиції щодо затвердження складу атестаційних комісій для проведення державних підсумкових атестацій у 4,9,11-х класах.

Квітень

ЗДНВР

Пропози-ції
7

Оформити документи на учнів, які звільнені від державних підсумкових атестацій за станом здоров’я.

Квітень

ЗДНВР

Наказ, протокол педради
8

Вибір учнями предметів і форм складання ДПА

Квітень

ЗДНВР

Наказ, протокол педради
9

Підготувати до розгляду на засіданнях методичних об’єднань матеріали ДПА

Квітень

ЗДНВР

Матеріали, протоколи МО
10

Проаналізувати виконання розділів річного плану за рік

Червень

Директор ЗДНВР

ЗДВР


завгосп

Протокол педради
11

Проаналізувати виконання навчальних програм за рік

Червень

ЗДНВР

Наказ
12

Ознайомити педагогічний колектив з нормативними документами щодо проведення ДПА

Березень

ЗДНВР

Протокол наради при директору
13

Видати накази «Про переведення учнів до наступного класу»

Травень, червень

ЗДНВР

Накази
14

Нагородження випускників 11 класів медалями, похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» та нагородження учнів 3-8-х та 10-х класів похвальними листами «За високі досягнення в навчанні».

Травень

Директор

Протоколи спільного засідання ради і педради НВК, накази
15

Видати наказ «Про порядок організованого закінчення навчального року»

Квітень

ЗДНВР

Наказ
16

Видати наказ «Про відповідальних за оформлення випускної документації»

Квітень

ЗДНВР

Наказ
17

Видати наказ «Про організацію навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики»

Квітень

ЗДНВР

Наказ
18

Скласти розклади ДПА та графіки консультацій

Квітень

ЗДНВР

Розклади, графіки
19

Скласти розклад уроків під час проведення ДПА

Травень

ЗДНВР

Розклад
20

Провести ДПА учнів 4, 11-х класів

Травень

Директор

Протоколи
21

Провести ДПА учнів 9-х класів

Червень

Директор

Протоколи
22

Класним керівникам та класоводам виставити оцінки до табелів успішності, особових справ учнів 3-8-х, 10-х класів, написати характеристики до особових справ учнів 1,4,9,11-х класів

Травень-червень

Класні керівники класоводи

Табелі, особові справиРОЗДІЛ ІV


ВИХОВНА

РОБОТА4.1.Методичні теми
Методична проблема району:

«Підвищення дидактичної компетенції учителя – основа яісної освіти учнів»


Методична тема РМО класних керівників:

«Створення особистісно-орієнтованої системи виховної роботи. Соціалізація учнівської молоді»


Методична тема РМО ЗДВР та педагогів-організаторів:

«Співпраця педагогів та батьків у родинному вихованні. Виховання особистості юного громадянина України»Методична тема виховної роботи Просянського НВК:

« Становлення морально-духовної, життєво-компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, професіонал»


Методична тема ШМО класних керівників Просянського НВК:
«Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, вихованн свідомого громадянина – патріота, у якого розвинені особистісні якості і риси характеру, спосіб мислення, вчинки та поведінка,спрямовані на розвиток демократичного суспільства в Україні »

4.6.СПІЛЬНА РОБОТА ЗАКЛАДУ, СІМЇ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ З ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ


з/п


Заходи

Термін

Відпові-дальний

Відмітка про виконання

1.

Вивчення умов сімейного виховання школярів, соціально-професійного стану батьків

Протягом року

Класні керівники
2

Вивчення соціально-культурного становища в мікрорайоні закладу;

можливостей позашкільних установ в організації позаурочної діяльності школярів;Вересень-жовтень

Класні керівники
3

Визначення форм взаємодії НВК із сім’єю і громадськістю

Жовтень

Адміністрація, кл. керівники
4

Проведення загальношкільних батьківських зборів

Вересень

квітеньДиректор, кл. керівники
5

Організація і робота консультаційної психолого-педагогічної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей, координації дій НВК і батьків, вирішення конфліктних ситуацій:

 • анкетування батьків першокласників з метою визначення особливостей і характеру протікання процесу первинної адаптації дітей у школі;

 • проведення індивідуальних консультацій для батьків з питань адаптації учнів 5 класу

Протягом року

Вересень


ЖовтеньАдміністрація, кл. керівники
Кл. керівник

Кл.керівник 5-го класу


6

Організація спільної діяльності НВК і сім’ї з учнями, які потребують підвищеної уваги.

Постійно

ЗДНВР, кл. керівники
7

Залучення батьків до:

- участі у загальношкільних, класних, позаурочних формах виховної діяльності, проведення творчих зустрічей, навчання шкільного активу та ін.За планом

Кл. керівники
8

Регулярно проводити класні батьківські збори

За планом

Кл. керівникиРОЗДІЛ V
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. РОБОТА ПО ПІДВИЩЕННЮ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ5.1 ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

Діяльність методичної роботи НВК спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості й покращення якості науково-методичних розробок, створюваних педагогами-практиками.

Завдання, які стоять перед методичною службою:


 • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, підготовка їх до атестації;

 • проведення системних методичних заходів, спрямованих на підвищення якості уроку, розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

 • вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем;

 • організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність учнівських наукових товариств, підготовку і проведення олімпіад з базових дисциплін, турнірів юних науковців тощо;

 • аналіз стану викладання предметів і навчальних курсів, підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти.


5.2 СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

 • педагогічна рада;

 • нарада за участі директора;

 • методична рада;

 • методичний кабінет;

 • атестаційна комісія;

 • методичні об'єднання;

 • інформаційна і психологічна служби.


5.3 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

5.3.1 Алгоритм методичної роботи

І семестр

вересень-жовтень

1. Наказ про організацію методичної роботи в НВК.

2. Створення методичної ради і її організаційне засідання.

3. Затвердження планів роботи методичних об’єднань, їхня деталізація.

4. Підготовка завдань до І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

5 Засідання методичних об'єднань

1. Проведення шкільних і районних предметних олімпіад.

2 Проведення предметних місяців
листопад-грудень

1. Засідання методичних об'єднань

2. Засідання психолого-педагогічного семінару.

3. Проведення предметних місяців.


1. Засідання методичних об'єднань

2. Звіт керівників МО про роботу за перший семестр на засіданні методичної ради.II семестр

січень-лютий-березень

1. Участь у атестації педпрацівників.

2. Проведення предметних місяців.

3. Взаємовідвідування уроків.1. Звіт про роботу за навчальний рік керівників МО на засіданні методичної ради.квітень-травень

1. Засідання методичних об’єднань

2. Психолого-педагогічний семінар.1 Аналіз навчальних досягнень учнів за рік на засіданнях методичних об’єднань.

2 Звіт керівників МО про роботу за перший семестр на засіданні методичної ради.

5.3.2 Тематика засідань методичної ради

Засідання №1 (вересень 2013 р.)

1.Затвердження:

- складу методичної ради;

- плану заходів щодо підвищення ефективності діяльності НВК;

- планів роботи методичних об’єднань учителів-предметників на 2013/2014 навчальний рік;

2. Аналіз методичної роботи за 2012/2013 навчальний рік та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік.

3. Обговорення рішень серпневої конференції. Огляд нормативних документів.

4. Робота НВК по напрямку «Упровадження інформаційно комунікативних технологій при викладанні предметів»..

5. Корекція замовлення на курсову перепідготовку. Вивчення змісту форм і методів підвищення кваліфікації педагогів на 2014 рік.

6. Обговорення і погодження програм спецкурсів, факультативів, гуртків.

7. Обговорення Державного стандарту основної та старшої школи, та методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 2013\ 2014 навчальний рік.

Засідання №2 (листопад 2013 р.)

1. Про проведення шкільних та участь учнів у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

2. Форми і методи роботи з обдарованими дітьми.

3. Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах оновлення змісту освіти.

4. Складання плану проведення місячника методичної роботи.

Засідання №3 (березень 2014р.)

1.Аналіз результативності методичної роботи в I семестрі.

2. Творчий звіт педагогів, які атестуються.

3. Аналіз результативності виступу учнівської команди у I та II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

4. Про результати участі вчителів у шкільному конкурсі «Учитель року».

5. Аналіз стану виконання плану проведення місячника методичної роботи.

6. Підготовка до ДПА та ЗНО в старшій школі.

Засідання №4 (травень 2014 р.)

1.Якість роботи вчителя – запорука успішності учнів.

2.Звіт про роботу ШМО.

3. Підсумки курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації за навчальний рік.

4. Підсумки атестації вчителів.

5.Вироблення та прийняття рекомендацій щодо основних напрямків методичної роботи НВК у 2014/2015 навчальному році.5.3.3. Організація роботи шкільних методичних об'єднань


Методичне об’єднання

Керівник МО

Тема, над якою працює МО

Гуманітарного циклу

Мишак Ольга Іванівна

Розвиток зв’язного мовлення на уроках мови та літератури

Природничо- математичного циклу

Передрій Катерина Степанівна

Удосконалення форм і методів проведення сучасного уроку

Початкової школи

Білецька Світлана Іванівна

Розвиток пізнавальної активності і самостійності молодших школярів у процесі навчання

Класних керівників

Онацька Надія Володимирівна

Формування морально – духовної життєво компетентної особистості,виховання свідомого громадянина – патріота, у якого розвинені особистісні якості і риси характеру, спосіб мислення, вчинки та поведінка,спрямовані на розвиток демократичного суспільства в Україні

5.3.4 Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників НВК проводиться відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 27), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473.Алгоритм атестації

Місяць року

Заходи

Вересень

1. Вивчення в колективі Типового положення про атестацію педпрацівників та змін до Типового положення

2. Видання наказу про затвердження атестаційної комісії І рівня.

(до 20 вересня)


Жовтень

1. До 10 жовтня:

 • атестаційна комісія приймає заяви на позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника закладу про присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання

 • скласти списки педпрацівників, які підлягають черговій атестації

2. До 20 жовтня розглянути документи й затвердити графік атестації (наказом) та списки педпрацівників, які атестуються.

3. Конкретизація завдань членам атестаційної комісії.Листопад

1. Індивідуальні співбесіди з педпрацівниками, які атестуються.

2. Атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність педпрацівника.Грудень

1. Робоче засідання атестаційної комісії.

2. Атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність педпрацівника.Січень - лютий

1. Робоче засідання атестаційної комісії.

2.. Атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність педпрацівника.Березень

1. До 1 березня подання до атестаційної комісії характеристик працівників, що атестуються.

2. До 15 березня атестаційна комісія завершує вивчення роботи педагогічних працівників і оформляє атестаційні листи у двох примірниках.

3. Ознайомлення педпрацівників з атестаційними матеріалами(не пізніше ніж за 10 днів до підсумкового засідання).

4. Засідання атестаційної комісії(підсумкове). Видання наказу за результатами атестаціїКвітень

1. Засідання атестаційної комісії II рівня.

Травень

1. Погодження перспективного плану атестації з курсами підвищення кваліфікації учителів.

Атестація педагогічних працівників


з/п

Назва заходу


Термін проведення

Відповідальний

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1

Ознайомлення вчителів, які атестуються, з нормативними документами атестації.

Вересень


ЗДНВР

Анацька Н.О.Інформація

2

Створення атестаційної комісії I рівня

До 20.09

ЗДНВР

Анацька Н.О.Наказ
3

Затвердження плану курсової підготовки й узгодження його з відділом освіти Нововодолазької РДА

Вересень

Директор

План
4

Подання заяв на позачергову атестацію та складання списків педпрацівників, що підлягають черговій атестації

До 10.10

ЗДНВР

Анацька Н.О.Заяви , список
5

Оформлення куточка «Атестація педпрацівників»

Жовтень

ЗДНВР

Анацька Н.О.Куточок
6

Складання графіка атестації

Затвердження списків педпрацівників, які атестуютьсяДо 20.10


ЗДНВР

Анацька Н.О.Графік
7

Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються

До 15.03


Атестаційна комісія

Атестаційний лист
8

Подання до атестаційної комісії характеристик працівників, які атестуються

До 01.03

ЗДНВР

Анацька Н.О.Характеристики
9

Провести наради та засідання методичних об’єднань з питань атестації (за окремим графіком)

Протягом року

Директор

Протоколи
10

Декада вчителя, який атестується. Вивчення та аналіз системи роботи вчителів, які атестуються

Протягом року

Атестаційна комісія

Інформація
11

Творчі звіти вчителів, які атестуються

Березень

Атестаційна комісія

Творчі звіти
12

Проведення анкетування серед учнів і батьків з метою виявлення громадської думки за анкетою «Учитель очима дітей»

Лютий

Психолог

Анкети
13

Підготовка матеріалів на педпрацівників, які атестуються, для розгляду на засіданнях атестаційної комісії, ознайомлення з атестаційними листами

Березень

Директор, заступник директора

Атестаційні листи
14

Методична рада з питань атестації

Березень

Директор

Протокол
15

Підбиття підсумків атестації педпрацівників НВК: наказ, звіт, нарада

До 01.04

Директор

Протокол

Наказ


Засідання атестаційної комісії І рівня

I засідання ( вересень 2013 р.)

1. Про створення атестаційної комісії.  1. Про розподіл функціональних обов'язків між членами атестаційної комісії.

  2. Про затвердження плану роботи атестаційної комісії.


II засідання ( жовтень 2013 р.)

1.Розгляд поданих заяв учителів на позачергову атестацію.

2.Затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження курсів підвищення кваліфікації..

3.Затвердження графіка проведення атестації в 2014 н. р.

4.Затвердження індивідуальних планів роботи вчителів, які атестуються.
III засідання( грудень2013р.)

1.Про хід вивчення системи роботи вчителів, які атестуються, членами атестаційної комісії.

2.Вироблення рекомендацій для окремих категорій педагогічних працівників, які атестуються.
IУ засідання ( лютий 2014 р.)

1.Про результати вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються (на основі відомостей про відвідані уроки, позакласні заходи, даних анкетування серед учнів, батьків, вчителів, висновки МО).


У засідання ( березень 2014 р.)

 1. Розгляд атестаційних матеріалів педагогічних працівників.

 2. Прийняття рішень (в межах своєї компетенції ) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді.

 3. Порушення клопотання перед атестаційними комісіями вищого рівня.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка