Відділ освіти нововодолазької районної державної адміністрації


РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ, СПРЯМОВАНА НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВСторінка12/25
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.04 Mb.
#938
ТипПлан роботи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

3.3.РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ, СПРЯМОВАНА НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Форма узагаль-нення

Відмітка про ви-конання

1

Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності учнів закладу в державній підсумковій атестації, зовнішньому незалежному оцінюванні, підсумкових контрольних роботах у 2012/2013н. р

Вересень

ЗДНВР

Протокол
2

Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності учнів закладу в турнірах, конкурсах, предметних олімпіадах у 2012/2013н. р

Вересень

ЗДНВР

Протокол
3

Провести аналіз щодо участі вчителів закладу в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей, у педагогічних конкурсах 2012/2013 н. р.

Вересень

ЗДНВР

Протокол
4

Розглянути на засіданні шкільних методичних об’єднань,нарад при директору, педради закладу

питання «Шляхи підвищення якості роботи закладу у 2013/2014 н. р.»


За планом

Вересень

Серпень


Керівники МОЗДНВР

Директор


Протокол
5

Здійснювати плановий контроль за підготовкою учнів до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових контрольних робіт у 2013/2014н. р.

Протягом ІІ семестру

ЗДНВР

Наказ
6

Проводити комп’ютерні курси для педагогічних працівників

Протягом року

Учитель інформатики

Графік
7

Забезпечити вільний доступ педагогічних працівників до мережі Інтернет, до роботи із сайтами районного, Департаменту освіти та Міністерства освіти і науки України

Протягом року

Директор

Довідка
8

Організувати та забезпечити роботу гуртків для поглибленого вивчення предметів, підготовки до предметних олімпіад, турнірів, конкурсів

Протягом року

Адміністрація

Графік, план роботи
9

Організувати та забезпечити роботу спортивних гуртків

Протягом року

Адміністрація

Графік, план роботи
10

Створити належні умови для якісної самоосвіти вчителів, для підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2013/2014н.р.

Протягом року

Адмі-ністрація11

Продовжити роботу щодо відкриття класів з поглибленим вивченням предметів, класів профільного навчання у 2013/2014н. р.

Протягом ІІ семестру

ЗДНВР

Протокол, довідка
12

Планування роботи класного керівника відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

Вересень

ЗДВР, класні керівники

Звіт
13

Планування виховної роботи вихователя групи дошкільного підрозділу

Вересень

ЗДВР, вихователь

Звіт
14

Вивчення ефективності діяльності класного керівника, класовода

Протягом року

Керівники МО, кл. керівники, класоводи

Інформація
15

Із метою створення умов для реалізації пізнавальних інтересів учнів проводити в 1-11-х класах бібліотечні уроки

За планом

бібліотекар

Інформа-ція

3.4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ.

Освітній процес у дошкільному підрозділі навчального закладу здійснюється у 2013-2014 н.р. відповідно до вимог нормативно-правових документів: Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, інструктивно-методичних листів «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» від 24.01.2007р. №1/9-36, «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 03.07.2009 р. № 1/9-455 за (фізкультурно-оздоровчим, гуманітарним, логіко-математичним, екологічним, народознавчим) пріоритетними напрямами.

У 2012-2013 навчальному році робота з дітьми дошкільного підрозділу здійснюється за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», з використанням видань, рекомендованих для використання в роботі у дошкільних навчальних закладах, затверджених Міністерством освіти і науки України від 13.07 2009р. №1/9-477.

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Форма узагальнення

Відміт-ка про виконання

Організація навчально-виховної діяльності

1

Затвердити розклад занять дошкільного підрозділу

До31 08.13
ЗДНВР

Розклад
3

Опрацювати на засіданнях МО початкових класів вітчизняний досвід роботи та досвід роботи інших країн з питань організації роботи з дітьми дошкільного віку й впроваджувати його в практику

Вересень-жовтень

Керівник МО вчителів початкових класів

Протокол МООрганізувати роботу з вихованцями дошкільного підрозділу відповідно програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»


До 01.09.2013

Адміністрація

Наказ
6

Спланувати перевірки відповідності змісту дошкільної освіти дітей дошкільного віку Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» писхолого-фізіологічним особливостям дітей даного віку.

До 01.09.2013

Психолог

План
7

Реалізовувати принцип наступності в роботі дошкільного підрозділу та початкової школи.

Протягом року

Вчителі початкових класів та вихователь

ДовідкаВключити в плани роботи з батьками дітей дошкільного віку різні форми роботи: батьківські збори, конференції, клуби, центри консультування, лекторії, роз’яснювальну роботу щодо переваг та необхідності здобуття дитиною дошкільної освіти, навчання, змісту поняття «готовність дитини до школи».

Протягом року

Вихователі, психолог

План роботи, звітОформити куточок для батьків з інформацією про особливості адаптації дітей до навчання в закладі

Вересень

Вихователь

Інформація в куточку
11

Звернути увагу вихователя на необхідність обізнанністі з психолого-педагогічними та віковими особливостями учнів, володінню і використанню у практичній роботі сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

До 31.08.13

Директор

Звіт
13

Відремонтувати та укомплектувати класну кімнату

До 31.08.13

Адміністрація


Обладнати ігрові куточки

До 31.08.13

Адміністрація, вихователь


Використовувати навчально-методичні посібники, літературу, зошити лише ті, які мають відповідний гриф Міністерство освіти і науки, молоді та спортуУкраїни

Постійно

Вихователь

ДовідкаСтворення сприятливих умов для інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку дітей

Протягом року

Адміністрація вихователь


Створювати сприятливі умови для підвищення рівня професійної майстерності вихователя

Протягом року

Адміністрація
Дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання навчального закладу та організації навчально-виховного процесу (ДсанПіП 5.5.2.008-01)

Протягом року

Адміністрація


Наказ
Організовувати виставки дитячих малюнків, поробок

Протягом року

Вихователь


З метою надання допомоги та запобігання помилок систематично здійснювати контроль за:

- змістом та якістю перспективного планування;

- змістом та якістю календарних планів освітньо-виховної роботи;

- готовність вихователя до робочого дня;

- відвідування контрольних занять.


Постійно

1раз на місяць


1 раз у квартал

Поповнити методичну скарбничку дидактичними посібниками щодо розвитку дітей дошкільного віку

Протягом року

Вихователь


Поповнення дидактичного матеріалу

Протягом року

Вихователь


з метою запобігання нещасних випадків, стежити за дотриманням безпеки життєдіяльності в групі та на прогулянках.

Постійно

Вихователь


Здійснювати повний комплекс оздоровчо-загартовуючих заходів передбачених програмою.

Постійно

Вихователь


Організовувати спортивні форми виховної діяльності за участю батьків та дітей.

Протягом року

Вихователь


Систематично оновлювати стенд «Поради батькам»

Протягом року

Вихователь


Поповнювати стенд «Для вас»

Протягом року

Вихователь11

Тиждень дошкільнят

13.05-17.05.2014

Вихователь


Індивідуальні бесіди з батьками на теми:

  • профілактика дитячих страхів;

  • загартування – надійний шлях до здоров’я;

  • чи готова ваша дитина до школи.

Згідно з планом

Вихователь
3.5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ПІДГОТОВЦІ ДІТЕЙ

5-РІЧНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ У НВК.

Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти» (№2442 – IV від 06.07.2010) передбачено зміну до Закону України «Про дошкільну освіту», а саме, запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку».

На виконання наказу МОН «Про програмно-методичне забезпечення організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку» від 14.10.2010 №952 створено Програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» («Рекомендовано Міністерством освіти і науки України,» наказ МОН від 23.11.2010 №1111

Важливо забезпечити кожній дитині перед вступом до школи такий рівень розвиненості, вихованості і навченості, який гарантуватиме їй достатню і необхідну життєву компетентність.

Рівні стартові можливості потрібно надати всім дітям п’ятирічного віку, незалежно від того, відвідують вони дошкільний навчальний заклад чи охоплені іншими формами здобуття шкільної освіти.

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Форма узагальнення

Відміт-ка про виконання

2

Скласти банк даних про дітей 5-ти річного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади

До 05.09.2012

Педагог-організатор

Списки
4

Призначити відповідального за організацію роботи по охопленню дітей п’ятирічного віку навчанням.

До 20.09.2012

ЗДНВР

Нещеретна Н.М.Наказ
5

Організувати роботу з дітьми п’ятирічного віку щодо навчання та виховання відповідно програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

До 01.10.2012

Адміністрація

Наказ
8

Організувати консультаційний пункт «АБВГДЕЙКА» по підготовці дітей 5-річного віку
Вчителі початкових класів та вихователь

План роботи


9

Включити в плани роботи з батьками дітей старшого дошкільного віку різні форми роботи: батьківські збори, конференції, клуби, центри консультування, лекторії, роз’яснювальну роботу щодо переваг та необхідності здобуття дитиною дошкільної освіти за рік до навчання в першому класі, змісту поняття «готовність дитини до школи».

Протягом року

Вчитель 4-го класу, практичний

психолог


План роботи, звіт
10

Оформити куточок для батьків з інформацією про особливості адаптації дітей до навчання в закладі

Вересень

Вчитель 4-го класу

Інформація в куточку
12

Провести співбесіди з дітьми. Співбесіда повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня функціональної готовності до систематичних занять, а не перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо.

Жовтень

Практичний психолог, вчитель 4-го класу

Звіт психолога
14

Обладнати ігрові куточки та встановити парту для батьків

До 30.09.13

Директор
15

Використовувати навчально-методичні посібники, літературу, зошити лише ті, які мають відповідний гриф Міністерство освіти і науки, молоді та спортуУкраїни

Постійно

УчителіДовідка
16

Створення сприятливих умов для інтелектуальногго, духовного, естетичного та фізичного розвитку дітей

Протягом року

Адміністрація


17

Створювати сприятливі умови для підвищення рівня професійної майстерності учителів

Протягом року

Адміністрація


18

Дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання навчального закладу та організації навчально-виховного процесу (ДсанПіП 5.5.2.008-01)

Протягом року

Адміністрація

Наказ
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка