Відділ освіти нововодолазької районної державної адміністраціїСторінка1/25
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.04 Mb.
#938
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ПРОСЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

« загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад»

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
План роботи

на 2013/2014

навчальний рік


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради на засіданні ради НВК НВК Протокол № 5 Протокол № 8

від 31 серпня 2013 року від 03 вересня 2013 року

_____ Коваленко Н.П. ______Кулик Г.М.

розділуЗміст розділу

Сторінка

І

Аналіз роботи Просянського навчально-виховного комплексу за 2012/2013 навчальний рік
Перспективні завдання навчально-виховного комплексу на 2013/2014 навчальний рік
Пріоритетні завдання роботи навчального закладу
ІІ

Управління діяльністю педагогічного колективу:
2.1.

Розподіл функціональних обов’язків
2.2.

Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками НВК
2.3.


Розподіл обов’язків між різними рівнями управління
2.4.

Циклограма управлінської діяльності адміністрації Просянського НВК на кожен день 2013/2014 навчального року
2.5.

Циклограма управлінської діяльності адміністрації Просянського НВК на кожен тиждень 2013/2014 навчального року
2.6.

Педагогічні ради.
2.7.

Наради при директорі
2.8.

Засідання ради НВК
2.9.

Спільні засідання ради НВК та педагогічної ради НВК
ІІІ

Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти:
3.1.

Виконання ст.53 Конституції України. Закону України «Про освіту»
3.2.

Виконання Закону України « Про засади державної мовної політики»
3.3.

Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання та виховання учнів
3.4

Організація роботи дошкільного підрозділу
3.5.

Організація роботи по підготовці дітей 5-річного віку до НВК
3.6.

Наступність у роботі НВК «дошкільна різновікова група – початкова школа»
3.7.

Організація профільного навчання
3.8.

Заходи щоло організованого початку 2013/2014 навчальногороку
3.9.

Заходи щоло організованого закінчення 2013/2014 навчальногороку, проведення ДПА
IV

Циклограма виховної діяльності
4.1

Методична тема виховної роботи району, Просянського НВК

Основні завдання виховної роботи


4.2

Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування
4.3

Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності
4.4.

Формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД
4.5.

Робота з батьківською громадськістю
4.6.

Спільна робота закладу,сімї ,та громадськості з формування особистості дитини
V

Організаційно-методична робота:
5.1.

Завдання методичної служби
5.2

Структура методичної служби
5.3

5.3.1


5.3.2

5.3.3.


5.3.4

5.3.5


5.3.6


Організаційна робота

Алгоритм методичної роботи

Тематика засідань методичної ради

Організація роботи шкільних методичних об'єднань

Атестація педагогічних працівників

Курсова перепідготовка педагогічних працівників (2014 рік)

Організація роботи по реалізації методичної теми.

План заходів щодо підвищення ефективності діяльності НВК


5.4

Організація роботи з обдарованими учнями
5.5.

Моніторингове дослідження


Організація контрольно-аналітичної діяльності:
6.1.

Організація контрольно-аналітичної діяльності
6.2.

Контроль за виконанням річного плану та прийнятих рішень
6.3.

Контроль за веденням документації
6.4.

Контроль за рівнем знань, умінь та навичок учнів
6.5.

Координація внутрішньошкільного контролю
6.6.

Перспективний план перевірки стану викладання предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану
6.7.

Перспективний план внутрішньошкільного контролю
VІІ

Охорона праці.
7.1.

Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці. Цивільний захист
VIII

Організація харчування. Соціальний захист учнів. Правове виховання . Оздоровлення. Військово-патріотичне виховання
8.1.

Організація харчування та медичного обслуговування учнів. Оздоровлення.
8.2.

Соціальний захист учнів
8.3

Правове виховання
8.4.

Вивчення предмету «Захист Вітчизни» та військово-патріотичне виховання
IХ

Фінансово-господарська діяльність
9.1.

План розвитку навчально-матеріальної бази НВК. Фінансово-господарська діяльність
9.2.

Підготовка НВК до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечення збереження тепла, електроенергії та водних ресурсів
9.3.

Робота з базовими підприємствами та спонсорами
Х

Інформатизація та комп’ютеризація закладу
10.1


Інформатизація та комп’ютеризація навчального та управлінського процесівДодатки
1

Перелік наказів
2

Щомісячна циклограма роботи НВК
3

Циклограма організації виховання учнів
4

Робота бібліотеки
5

Робота практичного психолога
6

Робота ШМО
Розділ І


Аналіз роботи Просянського навчально-виховного комплексу за 2012/2013 навчальний рік та основні задачі на 2013/2014 навчальний рік.


1.1.ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,

НА ВИКОНАННЯ ЯКИХ БУЛА СПРЯМОВАНА РОБОТА НВК У 2012/2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Є безліч визначень поняття «сучасна школа», але найзагальніше з них є таке: школа, яка відповідає запитам часу. У демократичному суспільстві ХХІ століття запитам часу відповідає школа, яка відрізняється:

  • спрямованістю на розвиток самосвідомості особистості як інструменту перетворення дійсності, володіння прийомами самоосвіти й самовдосконалення;

  • переходом із режиму функціонування на режим розвитку;

  • глибокою й широкою диференціацією змісту навчання.

Ці завдання доволі широкого діапазону і не можуть бути повністю реалізовані в окремій школі будь-якого типу. Можливість їх реалізації потребує реформування всієї освітньої системи. Така диференційована система освіти в нашій державі зараз інтенсивно формується.

Сучасна школа, як соціально-педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості й сучасним вимогам суспільства. Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Школа має допомогти учням у володінні технологіями життєтворчості створити умови для розкриття потенціалу самопізнання, самооцінки, саморегуляції та самореалізації, інтеграції в соціокультурний простір.

Над вирішенням вказаних завдань працював педагогічний колектив Просянського НВК у 2012/2013 навчального року.

Діяльність Просянського НВК у минулому навчальному році направлена на виконання основних положень нормативних документів:

- ст. 53 Конституції України,

-Закону України «Про освіту»,

-Закону України «Про загальну середню освіту»,

-Державної програми «Освіта» (Україна, XXI століття),

-Національної доктрини розвитку освіти,

-Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами)

-ЗаконуУкраїни «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти »;

-Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

-Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»,

-«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,

-постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

-постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»

-Положення про загальноосвітній навчальний заклад,

-Концепції національного виховання,

- Статуту Просянського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області,

-інших чинних законодавчих та нормативних документів.1.2 АНАЛІЗ ШКІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Основним завданням закладу по збереженню контингенту учнів у 2012/2013 навчальному році було виконання слідуючих завдань :  • здійснення обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

  • організація роботи в дошкільному підрозділі НВК;

  • контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;

  • організація роботи «Школи майбутнього першокласника»;

  • день відкритих дверей для майбутніх батьків учнів та вихованців НВК.

З 1 вересня минулого року до 25 травня 2013 року із закладу вибуло 2 учні. На всіх дітей, які з різних причин продовжують навчання за межами нашого закладу, видані накази, своєчасно оформлені документи. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів, необхідно відзначити, що його причинами була зміна місця проживання. Плинність учнів становить менше 1%.


У 2012/ 2013 навчальному році в навчальному закладі навчалося 93 учні, було укомплектовано 10 класів , із них 1-4-х – 3 класи, 5-9-х – 5 класів, 10-11-х -2 класи. Середня наповнюваність учнів у класах складала 9 чоловік .

Протягом року до НВК прибуло 2 учні, вибуло - 2. Внаслідок руху учнів кількість дітей в НВК на кінець навчального року складала 93 .

Мова навчання – українська. Прогнозована мережа НВК на 2013\2014 навчальний рік - 87 учнів та 21 вихованець дошкільного підрозділу .
1.3. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ВИКОНАННЯ СТ. 53 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, СТ. 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», СТ. 6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ»

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Діяльність навчального закладу була спрямована на:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя,

збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Здобуття загальної середньої освіти відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.

На виконання ст. 53 Конституції України та Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 646 від 12.04.2000 р. «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні», з метою проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку, розпорядження Нововодолазької райдержадміністрації від 16.08.2012 року № 460 “Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку ”, з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, своєчасного і в повному обсязі обліку дітей і підлітків шкільного віку мікрорайону Просянського НВК було видано наказ по закладу «Про проведення обліку дітей шкільного віку в 2012/2013 навчальному році» від 15.06.2012р. №146. Згідно даного наказу за вчителями були закріплені вулиці мікрорайону НВК.

Вчителі своєчасно провели облік дітей і підлітків шкільного віку. Класні керівники, вчителі початкових класів перевірили явку дітей і підлітків до НВК та оформили списки, як це передбачено пунктом 10 Інструкції. Вчитель Нещеретна Н.М.. своєчасно оформила списки дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей яким до 1 вересня виповнилось 5 років, згідно додатка до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.Аналітичні відомості

про дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону НВК

станом на 15 вересня 2012р.За віком

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Всього дітей
Всього за списком

3

5

7

13

8

6

9

8

9

8

14

13

4

107
Прописані, але не проживають


Не підлягають навчанню (хворі)11
Навчаються в ЗОШ

-

8

17

13

8

6

10

8

10

9

13

2

-

94
Навчаються в інших школах


Навчаються в ПТУ
1

1

7

2

11
Навчаються в ВНЗ 1-2 р. акредитації1

3

1

5
Навчаються в ВНЗ 3-4 р. акредитації


1

1

2
Навчаються в заочних школах


Вже мають загальну середню освіти


Не досягли шкільного віку, з них:Відвідують ДНЗНе відвідують ДНЗ


Не навчаються


Не відвідують школу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка