Відділ освіти, молоді та спорту Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області Методичний кабінетСторінка2/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4

Організація та зміст роботи шкільних методичних кабінетів


Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” вимагають підвищення ефективності роботи навчальних закладів і установ освіти через запровадження сучасних педагогічних технологій і науково-методичних досягнень, що вимагає високого рівня професіоналізму педагогічних кадрів, їх інноваційного, творчого, аналітичного мислення.

Подальше удосконалення навчально-виховної роботи великою мірою залежить від теоретичного рівня та педагогічної майстерності вчителя.

Як свідчить практичний досвід роботи педагогічних колективів, важливу роль у піднятті фахового рівня та педагогічної майстерності вчителів відіграє чітко налагоджена методична робота. Як правило центром цієї роботи є методичний кабінет, який повинен бути організований у кожній школі, де для цього є відповідні умови.


Завдання шкільного методичного кабінету


Положенням про шкільний методичний кабінет передбачені наступні його завдання:

а) вивчення умов забезпечення психічного і фізичного здоров'я вихованців дошкільних та позашкільних закладів, набуття ними життєвого досвіду та вироблення умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання, стану організації педагогічного процесу і ме­тодичної роботи в цих закладах;

б) вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів у загально­освітніх закладах відповідно до державних стандартів, кожного ос­вітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, стану викладання пред­метів і курсів регіонального та шкільного компонентів базового на­вчального плану та спеціальних дисциплін; організація навчально-виховного процесу та методичної роботи в цих закладах;

в) розробка, апробація та впровадження освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду в дошкільних, середніх загальноосвітніх, позашкільних закладах, поліпшення на цій основі управління ними та організації методичної роботи;

г) організація діяльності наукових товариств учнів та їхніх осе­редків у закладах освіти; підготовка і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсу “Учитель року”, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт, турнірів юних науковців;

ґ) вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою;

д) створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення, кваліфікації педагогічних і керівних працівників освіти, вивчення та аналіз рівня кваліфікаційного забезпечення на­вчально-виховного процесу;

е) проведення системи заходів, спрямованих на розвиток твор­чого потенціалу педагогів і керівників закладів освіти, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів про­фесійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослід­ної робота, прикріплення методистами-кореспондентами кращих педагогічних працівників району (міста) до відповідних кафедр інститутів удосконалення вчителів та залучення їх до навчально-методичної роботи в районі (місті) на підставі відповідних атес­татів.


Робота шкільного методичного кабінету


Шкільний методичний кабінет веде таку роботу:

 • створює умови для самоосвітньої індивідуальної роботи вчителів, забезпечує їх необхідною науково-методичною літературою, організовує для них консультації;

 • розглядає і рекомендує до затвердження план роботи методичних об’єднань вчителів;

 • допомагає в організації роботи шкільних теоретичних семінарів для вчителів та інших форм колективної методичної роботи;

 • організовує роботу щодо надання методичної допомоги молодим вчителям та вчителям, які отримали рекомендації під час атестації;

 • надає допомогу вчителям, які займаються науково-дослідницькою та експериментальною роботою;

 • веде роботу щодо пропаганди передового педагогічного досвіду шляхом підготовки і проведення шкільних педагогічних читань, науково-практичних конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів учителів, випуску методичних бюлетенів, взаємовідвідування уроків тощо.

Вивчення стану роботи шкільних методичних кабінетів дає право стверджувати, що значна частина з них є справжнім центром методичної роботи вчителів.

Основні вимоги до обладнання шкільного методичного кабінету


 • наявність плану роботи шкільного методичного кабінету та планів роботи методичних об’єднань з визначенням питань, які розглядатимуться протягом року;

 • у кабінеті обов’язково повинні бути: Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Державна національна програма “Освіта”, нормативні та директивні документи про освіту, твори вітчизняних та зарубіжних педагогів, підручники, посібники, методична література, педагогічні журнали та газети;

 • чіткий облік надходження і використання навчальних програм, методичних листів Міністерства освіти, управління освіти облдержадміністрації та обласного науково-методичного інституту післядипломної освіти;

 • матеріали узагальненого досвіду роботи вчителів школи у вигляді стендів, планшетів, турнікетів, альбомів, педагогічних інформаторів тощо;

 • розробки уроків, позакласних заходів, реферати, доповіді, матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій, плани роботи вчителів, класних керівників, зразки унаочнення, роздавального матеріалу та інше;

 • матеріали підвищення кваліфікації та атестації вчителів школи (перспективні графіки підвищення кваліфікації, графіки атестації, досвід роботи з цих питань);

 • матеріали на допомогу молодим вчителям (за наявності їх у школі);

 • матеріали щодо методичного забезпечення виховної роботи: сценарії виховних заходів, тематичних бесід, лекцій, матеріали про роботу з батьками;

 • матеріали, які відображають інноваційну діяльність і творчість вчителів школи;

 • картотека передового педагогічного досвіду вчителів школи, району, області, країни;

 • картотека (за предметами) наявності у шкільній бібліотеці літератури. Сюди можна включати і літературу, яка є в домашніх бібліотеках вчителів;

 • створювати необхідні умови для роботи вчителів із самоосвіти, підготовки до уроків, факультативних занять, позакласних заходів тощо.1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка