Відділ освіти Богодухівської районної державної адміністраціїСторінка1/7
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.43 Mb.
#27142
  1   2   3   4   5   6   7
Відділ освіти Богодухівської районної державної адміністрації

Полковомикитівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Богодухівської районної ради Харківської області


Календарно-тематичне планування

з української мови курсу інваріантної складової робочого навчального плану школи у 6, 7, 9, 10 класах

на 2015/2016 навчальний рік


Учитель української мови та літератури

вищої кваліфікаційної категорії,

вчитель-методист

Герасименко Тетяна Іванівна

Розглянуто

на засіданні методичного об’єднання

вчителів суспільно-гуманітарних

предметів

від 31.08.2015, протокол № 1

«Погоджено»Заступник директора з навчально-виховної роботи школи

________________ Л. О. Книш


« » 09. 2015


Полкова Микитівка 2015

6 клас

(136год, 4 год на тиждень)

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:переказ

1

1

Твір

-

1

Правопис:диктант

1

1

аудіювання

-

1

Усний твір

1

-

Діалог

1

-

Усний переказ

-

1

Читання вголос

-

1

Читання мовчки

Звязне мовлення

1

11

-

12

Перевірка зошитів

4

5


І СЕМЕСТР

Пор
Зміст навчального матеріалу

Дата

Скориго-вана дата

Примітки
1

Вступ. Краса і багатство української мови

01.092

Розвиток мовлення №1. Повторення і поглиблення вивченого про мовлення. Ситуація спілкування і її складники, тема та основна думка висловлювання, мета і місце спілкування (практично)

02.09
Повторення та поглиблення вивченого (7 год.)

3

Словосполучення і речення. Головні і другорядні члени речення. Прості речення

03.094

Звертання, вставні слова. Частини мови, якими виражаються звертання, вставні слова

07.095

Однорідні члени речення. Частини мови, якими виражаються однорідні члени речення

08.096

Розділові знаки в простому реченні. Правильне інтонування прстих речень зі звертаннями, вставними словами, однорідними членами речення, різними за метою висловлювання

09.097

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні. Інтонування складних речень

10.098

Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі

14.099

Розвиток мовлення №2. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій, спостереженнями, обміном думками, життєвим досвідом учнів, етикетного характеру. Підготовка до здачі контрольного діалогу

15.0910

Розвиток мовлення №3. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму

16.0911-12

Правопис префіксів, суфіксів, голосних в коренях і на межі значущих частин слова і основ.

17.09

21.09
13

Тематична контрольна робота №1. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого. Тестування.

22.09
Лексикологія. Фразеологія ( 12 год.)

14

Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях

23.0915

Розвиток мовлення №4. Повторення вивченого про типи мовлення. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення. Докладний письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (підготовча робота). Складний план готового тексту

24.0916

Розвиток мовлення №5. Докладний письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (виконання роботи).

28.0917

Робота над помилками, допущеними в переказі. Тренувальні вправи

29.0918

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.

30.0919

Пароніми. Тренувальні вправи

01.1020

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова

05.1021

Діалектні, просторічні слова

06.1022

Професійні слова й терміни. Офіційно-ділова лексика

07.1023

Розвиток мовлення №6. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. План роботи. Особливості його побудови

08.1024

Розвиток мовлення №7. Ділові папери. Оголошення. Особливості його побудови

12.1025

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

13.1026

Джерела українських фразеологізмів.

15.1027

Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

19.1028

Фразеологізми в ролі членів речення. Фразеологізми в ролі членів речення. Доречне вживання вивчених пластів лексики у власному мовленні; визначення ролі їх у текстах різних стилів

20.10

21.10
29

Повторення і узагальнення вивченого матеріалу. Підготовка до контрольної роботи

22.1030

Контрольна робота № 2. Лексикологія. Фразеологія. (тестування).

26.10
Словотвір. Орфографія (9 год.)

31


Змінювання і творення слів. Твірне слово. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях

27.1032-33

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксальний.

28.10

29.10
34-35

Складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова

30.10

09.11
36-37

Розвиток мовлення № 8, 9. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

10.11

11.11
38

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-). Аналіз помилок, допущених у контрольному переказі

12.1139

Зміни приголосних при творенні слів: відносних прикметників з суфіксами –ськ, -цьк, -зьк та іменників ств(о), -цтв(о), -зтв(о)

16.1140

Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з niв-

17.1141

Творення складноскорочених слів, їх правопис. Вимова та наголошення складних і складноскорочених слів; правильне вживання їх у мовленні з прикметниками й дієсловами

18.1142

Складні випадки слововживання. Тренувальні вправи

19.1143

Контрольна робота №3. Словотвір. Орфографія (тестування).

23.11
Морфологія. Орфографія(20)

44

Загальна характеристика частин мови

24.11
Іменник (20 год).

45

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники - назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах.

25.11
46

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Запобігання помилкам у визначенні роду окремих іменників

26.1147

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

30.1148

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку. Уживання відмінкових форм іменників, кличного відмінка при звертанні. Синонімічність деяких відмінкових закінчень

01.1249

Розвиток мовлення №10. Особливості побудови опису приміщення. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі. Підготовка до здачі усного контрольного твору.

02.1250

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни і групи

03.1251

Відмінювання іменників I відміни. Особливості написання іменників у кличному відмінку

07.1252-53

Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а, (-я), -у, (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду II відміни

08.12

09.12
54

Відмінювання іменників III і IV відміни

10.1255

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників

14.1256

Відмінювання іменників, що форму лише множини

15.1257

Контрольна робота. Диктант

16.1258

Контрольне читання мовчки тексту художнього стилю. Повторення теми, підготовка до контрольної тематичної роботи

17.1259

Контрольна робота 4. Іменник. Відмінювання іменників(тестування )

21.1260

Розвиток мовлення №11. Основні джерела матеріалу для твору. Простий план власного висловлювання. Усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі

22.1261

Розвиток мовлення №12. Усне повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

23.1262

Узагальнення вивченого. Семестрове оцінювання

24.12
ІІ СЕМЕСТР


Іменник (продовження)

59

Не з іменниками

13.01

10
60

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -ення (-я), ~инн (-я), -ив (о), -ев (о)

14.0161

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

18.0162

Розвиток мовлення №13. Письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі

19.0163

Правопис складних іменників (повторення і поглиблення)

20.0164

Узагальнення вивченого з теми «Іменник». Робота над помилками, допущеними у творі-описі

21.01
Прикметник (16год).

65

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

25.0166-67

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

26.01

27.01
68

Перехід прикметників із однієї групи в іншу групи в іншу

28.0169-70

Ступені порівняння якісних прикметників, їхнє творення

01.02

02.02
71

Контрольна робота 5. Іменник, творення іменників. Правопис іменників. Прикметник як частина мови(тестування )

03.02

04.02
72

Відмінювання прикметників. Повні і короткі форми прикметників. Прикметники твердої і мякої групи. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях

08.0273

Розвиток мовлення №14. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи. Підготовка до здачі контрольного переказу

09.0274

Розвиток мовлення №15. Вибірковий письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

10.0275

Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники

11.0276

Написання прикметників із суфіксами: -ЕНЬК, -ЕСЕНЬК, -ІСІНЬК, -ЮСІНЬК, -СЬК, -ЦЬК, -ЗЬК-

15.0277

Букви -е, -о у прикметникових суфіксах -ев (-єв), -ов (-йов-, -ьов-), -ин, -ін, чин-

16.0278

Написання не з прикметниками

17.0279

Написання -н- і -нн- у прикметниках

18.0280-81

Написання складних прикметників разом і через дефіс

22.02

23.02
82

Написання прізвищ прикметникової форми

24.0283

Розвиток мовлення №16. Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи(підготовча робота)

25.0284

Розвиток мовлення №17. Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи(виконання роботи)

29.0285

Морфологічний розбір прикметника. Тренувальні вправи.

01.0386

Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи

02.0387

Контрольна робота 6. Прикметник(тестування )

03.03
Числівник(10).

88

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівник у фразеологізмах, засвоєння таких фразеологізмів

07.0389

Числівники кількісні ( на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

09.0390

Числівники прості, складні і складені

10.0391

Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з тисячний

14.0392

Розвиток мовлення №18. Письмовий твір – роздум про вчинки людей на основі власних спостережень у художньому стилі(підготовча робота)

15.0393

Розвиток мовлення №19. Письмовий твір – роздум про вчинки людей на основі власних спостережень у художньому стилі(виконання роботи)

16.0394-95

Відмінювання кількісних числівників. Буква ь у кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Робота над помилками, допущеними у творі-роздумі

17.03

21.03
96-97

Правильне вживання кількісних числівників з іменниками в усіх відмінках

22.03

23.03
98

Тренувальні вправи. Використання числівників у текстах різних стилів мовлення

24.0399

Розвиток мовлення №20. Контрольний докладний переказ тексту-роздуму(підготовча робота)

28.03100

Розвиток мовлення №21. Контрольний докладний переказ тексту-роздуму(виконання роботи)

29.03101-102

Відмінювання порядкових числівників. Уживання числівників для позначення дат, часу(годин). Робота над помилками, допущеними у переказі.

30.03

31.03
103

Розвиток мовлення №22. Оповідання, особливості його побудови. Усний твір - оповідання за жанровою картиною.

11.04104

Тренувальні вправи. Повторення, підготовка до контрольної роботи

12.04105

Контрольна робота №7. Числівник (тестові завдання)

13.04106

Розвиток мовлення №21. Аналіз контрольного переказу. Усний твір - оповідання за жанровою картиною.

14.04
Займенник(10).

107

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Написання займенників із прийменниками окремо. Робота над помилками, допущеними у тестах

18.04108

Розряди займенників за значенням(ознайомлення)

19.04109

Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників. Використання особового займенника Ви у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи

20.04110

Зворотний займенник себе, його відмінювання.

21.04111

Присвійні займенники, їх відмінювання

25.04112-113

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

26.04

27.04
114-115

Розвиток мовлення №22, 23. Контрольний твір – оповідання на основі побаченого

28.04

04.05
116

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання. Робота над помилками, допущеними у творі.

05.05117

Контрольний диктант № 2

10.05118-119

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання

11.05

12.05
120

Тренувальні вправи. Контрольне аудіювання тексту художнього стилю.

16.05121

Повторення і узагальнення вивченого. Підготовка до контрольної роботи

17.05122

Контрольна робота №8. Займенник(тестові завдання)

18.05Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за рік(4год)

123

Лексикологія.

19.05124

Словотвір і орфографія

23.05125

Розвиток мовлення №24. Повторення та узагальнення вивченого про види мовленнєвої діяльності

24.05126

Морфологія й орфографія.

25.05127


Узагальнення вивченого протягом року

26.05

7 клас

(85 год, 2,5 год на тиждень)

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

3

3

Письмо:Переказ

1

1

Твір
1

Правопис:Диктант

1

1

Аудіювання

-

1

Усний твір

1

-

Діалог

1

-

Усний переказ

-

1

Читання вголос

-

1

Читання мовчки

Звязне мовлення

1

9


-

13


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> За новою програмою 8 клас чи існує справжнє кохання сьогодні? за твором Валентина Чемериса
2016 -> «Як зробити дитину успішною? Створення умов для успішної адаптації учнів 1,5 –х класів до соціуму та нових умов навчання»
2016 -> Мова жестів Зміст
2016 -> Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом Гимназии на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по учебным предметам
2016 -> Міністерство освіти І науки україни
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни юридична психологія (шифр пп. 16) Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
2016 -> Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3
2016 -> Аналіз державної політики у сфері національної безпеки і оборони України виконано групою експертів за підтримки Реанімаційного пакету реформ: Андрій Дацюк


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка