Від 06. 09. 2016 №264 Про організацію роботи працівників



Сторінка1/4
Дата конвертації12.09.2017
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4
Від 06.09.2016 № 264

Про організацію роботи працівників

психологічної служби в навчальних

закладах Святошинського району

у 2016-2017 навчальному році

Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 № 127 (у редакції наказу МОН України від 02.07.2009 № 616), Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 № 691, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України», листа Міністерства освіти і науки України від 20.07.2016 № 1/9-383 «Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н.р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу» та з метою підвищення рівня виконавської дисципліни працівників психологічної служби закладів освіти Святошинського району:

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам навчальних закладів району:

1.1.Затвердити річні плани роботи практичних психологів та соціальних педагогів до 23.09.2016 та забезпечити їх погодження у методистів науково-методичного центру з питань психологічного супроводу до 30.09.2016. 1.2. Затверджувати річні плани роботи новопризначених практичних психологів, соціальних педагогів та забезпечувати їх погодження у методистів науково-методичного центру з питань психологічного супроводу в 20-денний строк з дати призначення фахівців на роботу. 1.3. Контролювати щомісячне планування роботи новопризначених практичних психологів, соціальних педагогів та подавати один примірник місячного плану до п’ятого числа кожного місяця методистам науково-методичного центру з питань психологічного супроводу.

1.4. Затверджувати статистичні та аналітичні звіти практичних психологів, соціальних педагогів та забезпечувати їх аналіз і погодження у методистів науково-методичного центру з питань психологічного супроводу: за І півріччя – до 28.12.2016, річні – до 19.05.2017.

1.5. Затверджувати та контролювати своєчасне подання інформації, стосовно дослідницько-експериментальної діяльності, соціально психологічних досліджень, скринінгів та моніторингів, що проводитиме психологічна служба району, для аналізу та відповідно до циклограми (див. Додаток 3).

1.7. Контролювати ведення журналу щоденного обліку роботи практичних психологів та соціальних педагогів.

1.8. Забезпечити реалізацію виконання практичними психологами, соціальними педагогами національних, державних та регіональних програм: Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року; наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 № 1106 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року»; наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»; лист Міністерства освіти і науки України від 20.07.2016 № 1/9-383 «Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н.р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу».

1.9. Започаткувати та організувати проведення Дня психологічного здоров’я в закладах освіти району 07.10.2016.

1.10. Провести акцію «16 днів проти насильства» в закладах освіти району з 27.11.2016 до 12.12.2016, звітні матеріали подати 19.12.2016 до управління освіти, молоді та спорту (каб. 210)

1.10. Запланувати проведення «Тижня психології» з 24.04. по 28.04.2017, підготувати та подати звітні матеріали до 12.05.2017 до управління освіти, молоді та спорту (каб. 210)

1.11. Взяти під контроль своєчасне підвищення кваліфікації та проходження атестації у 2016-2017 навчальному році практичними психологами і соціальними педагогами навчальних закладів.

1.12. Забезпечити участь фахівців психологічної служби у навчально-методичних заходах, роботі районних методичних об’єднаннях, школах молодих фахівців, творчих, динамічних, фокус та інтервізійних групах психологічної служби району.

1.13. Затвердити наказ, положення, склад та план роботи Шкільної служби медіації.

1.14. Матеріали щодо діяльності Шкільної служби медіації подати до 01.10.2016 до управління освіти, молоді та спорту (каб. 210 ).

1.15. Затвердити графік проведення години психолога з періодичністю 1 раз на місяць для кожного класу.

1.16. Посилити індивідуальну роботу з дітьми, які вже скоювали кримінальні правопорушення, та дітьми, які мають ознаки агресивної поведінки; провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними представниками дітей, схильних до протиправної поведінки, налагодити міжвідомчу взаємодію з підрозділами кримінальної міліції у справах дітей, службами у справах дітей, соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді.

2. Практичним психологам навчальних закладів:

2.1. Здійснювати планування діяльності за річним та щомісячним планом роботи.

2.2. Вести ділову документацію (див. Додаток 2) та здійснювати статистичну звітність (див. Додаток 1).

2.3. Проводити психолого-педагогічну діагностику готовності вихованця, учня до навчання та сприяти їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу.

2.4. Здійснювати превентивне виховання, профілактику ризиків само ушкодження та суіцидальної поведінки, злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків. 2.5. Брати участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров`я. 2.6. Надавати психолого-педагогічну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу.

2.7. Розробляти та впроваджувати розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів.

2.8. Формувати психологічну культуру учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультувати з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

2.9. Надавати психологічний і соціальний супровід дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також їх батьків.

2.10. Приділяти належну увагу вивченню індивідуальних якостей дітей з особливими освітніми потребами, розробці алгоритму взаємодії педагогічних працівників як у межах навчального закладу, так і поза ним, формувати психологічну компетентність педагогів щодо роботи із такими дітьми.

3. Соціальним педагогам загальноосвітніх навчальних закладів:

3.1. Здійснювати планування діяльності за річним та щомісячним планом роботи.

3.2. Вести ділову документацію та здійснювати статистичну звітність.

3.3. Здійснювати вивчення та оцінювання особливості діяльності і розвитку учнів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому, молодіжних та дитячих громадських організацій, соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій учнів.

3.4. Досліджувати спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на учнів.

3.5. Прогнозувати на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи, прогнозувати результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості.

3.6. Сприяти захисту прав учнів, представляти їхні інтереси у Службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах, сприяти соціальному і професійному визначенню особистості.

4. Методистам науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Медвідь Н.Ю., Совенко Л.П.:

4.1. Проводити навчально-методичні заходи відповідно до плану роботи.

4.2. Здійснювати перевірку та робити аналіз системи роботи практичних психологів та соціальних педагогів ЗНЗ та ДНЗ.

4.3. Організовувати, координувати та перевіряти роботу практичних

психологів і соціальних педагогів навчальних закладів згідно з планом роботи.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Ільюка О.Є.

В.о. начальника управління

освіти, молоді та спорту І. Коваленко

Додаток 1

до наказу управління освіти, молоді та спорту

від 06.09.2016 № 264


Документація практичного психолога:

1.Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність психологічної служби системи освіти України (копії).

2. Графік проведення годин психолога затверджений директором ЗНЗ.

3. План роботи на рік, плани роботи на місяць.

4. Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога.

5.Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи.

6. Журнал психологічного аналізу уроку (або протоколи).

7. Протоколи індивідуальних консультацій.

8. Журнал реєстрації консультацій.

9. Статистичні звіти про роботу за І, ІІ семестр та за навчальний рік

10.Матеріали психологічних досліджень. Індивідуальні картки психологічного діагностування учнів. (Зберігаються в окремих папках на кожен клас).

11. Аналітичні матеріали за результатами психологічних досліджень

12. Матеріали психолого-педагогічних консиліумів.

13. Матеріали семінарів, тренінгів тощо.

14. Матеріали з психологічної просвіти батьків.

15. Матеріали з психологічної просвіти вчителів.

16. Матеріали з психологічної просвіти учнів.

17.Психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, анкети, картки спостережень тощо).

18.Документи та матеріали щодо психологічного супроводу учнів пільгових категорій.

В.о. директор НМЦ О. Ільюк

Додаток 2

до наказу управління освіти, молоді та спорту

від 06.09.2019 № 264

Документація соціальний педагога:

1. Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність психологічної служби системи освіти України (копії).

2. План роботи на рік, плани роботи на місяць.

3. Журнал щоденного обліку роботи соціального педагога.

4. Журнал реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів.

5. Статистичні звіти про роботу за І, ІІ семестр та за навчальний рік.

6. Соціальні паспорти класів (школи).

7. Акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини.

8. Акти відвідувань.

9. Облікові картки сім’ї дитини щодо якої здійснюється соціальний супровід.

10. Матеріали соціально-педагогічної просвіти учнів, батьків, вчителів.

11. Діагностичний інструментарій (анкети, опитувальники, картки спостережень).

12. Аналітичні матеріали за результатами соціологічних досліджень.


В.о. директора НМЦ О. Ільюк

Додаток 3

до наказу управління освіти, молоді та спорту

від 06.09.2016 № 264


Моніторингові дослідження науково-методичного центру

2016-2017 навчального року

серед вихованців та учнів 1, 5 – 9-11 класів, їх батьків та педагогів за напрямками:




Напрямок

моніторингового дослідження



Учасники

дослід-ження



Термін

прове-дення

дослід-

ження


Відповідаль-ний за проведен-

ня та узагальнення



Термін подачі узагаль-нення до РУО

1

Виявлення учнів перших класів з ознаками дезадаптації до навчання в школі та ефективності психолого-педагогічної корекції.

Всі учні перших класів ЗНЗ району, класоводи

жовтень.
Травень

Практичний психолог

31.10.2016
12.05.2017


2

Визначення стилю поведінки учнів 8 класів в конфліктній ситуації за методикою

А.С. Прутченкова.



Всі учні 8 класів усіх усіх ЗНЗ району

Жовтень

Практичний психолог

31.10.2016

3

Виявлення дітей молодшого дошкільного віку з ознаками дезадаптації та ефективності психолого-педагогічної корекції

Всі вихованці молодшого дошкільного віку ДНЗ району

Жовтень-Листопад

Практичний психолог

25.11.2016

4

Визначення наявності вад особистісного розвитку в учнів 5 класів за методикою ДВОР З.С. Карпенко.

Всі учні 5 класів

усіх ЗНЗ району



Листопад

Практичний

психолог


30.11.2016


5

Визначення наявності акцентуацій характеру в учнів 9, 11 класів за методикою МПДО С.І. Подмазіна.

Всі учні 9, 11 класів усіх ЗНЗ району

Грудень

Практичний

психолог


23.12.2016


6

Виявлення ставлення учнів щодо професійного рейтингу педагогічних працівників, які атестуються районною атестаційною комісією.

По одному класу учнів з кожної паралелі, на яких викладає педагог

Січень-лютий

Практичний психолог

28.02.2017


7

Дослідження

готовності дітей старшого дошкільного віку

до навчання в школі


Всі вихованці старшого дошкільного віку ДНЗ району

Квітень-травень

Практичний психолог

12.05.2017

8

Виявлення стану сформованості соціально-адаптованої, морально зрілої особистості старшокласника.

Всі учні 10 класів

усіх ЗНЗ району



Березень

Соціальний педагог

31.03.2017


9

Первинна діагностика

та виявлення дітей „групи ризику”.



Всі учні 5-6 класів

усіх ЗНЗ району



Жовтень

Соціальний педагог

31.10.2016


* Інструктаж з проведення моніторингових досліджень, тексти анкет і опитувальників, зразки узагальнення, викладені в додатку № 3 та будуть доведені до відома практичних психологів і соціальних педагогів на інструктивно-методичній нараді 22.09.2016 о 15.00 в актовій залі СЗШ №35.



МЕТОДИКА «ВИЗНАЧЕННЯ СТИЛЮ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ» за А. С. Прутченковим

Інструкція. Вам пропонується оцінити прислів’я і приказки за чотирьохбальною шкалою: 4 бали – зміст прислів’я подобається і ви згодні з ним; 3 бали – саме прислів’я вам подобається, але воно не збігається з вашою особистою думкою або прислів’я збігається з вашою думкою, але воно вам не подобається; 2 бали – прислів’я вам не подобається і не збігається з вашою думкою; 1 бал – зміст прислів’я вам не зовсім зрозумілий.

Поставлені бали слід внести в окремий бланк відповідей.





Бал



Бал



Бал



Бал



Бал



Бал



Бал

Всього

1




5




9




13




17




21




25







2




6




10




14




18




22




26







3




7




11




15




19




23




27







4




8




12




16




20




24




28







Прислів’я і приказки.

 1. Перший млинець завжди грудкою.

 2. Чия земля – того і хліб.

 3. Коли м’яко стелють – твердо спати.

 4. Розум добре, а два краще.

 5. Рубай дерево по собі.

 6. Погану траву з поля геть.

 7. Не підмажеш – не поїдеш.

 8. На смак і колір товаришів немає.

 9. Чужа душа – таємниця.

 10. Загнаних коней слід пристрелити.

 11. Краще пізно, ніж ніколи.

 12. Ні в кого немає повної відповіді, але в кожного є, що сказати.

 13. На язику мед, а на серці – лід.

 14. Хто сміливий, той і з’їв.

 15. Курчат по осені рахують.

 16. Правда й у вогні не горить, і у воді не тоне.

 17. Вище голови не стрибнеш.

 18. Вовка боятися – у ліс не ходити.

 19. Кращий спосіб розв’язання суперечки – зовсім уникнути її.

 20. Розказуй про турботи і тримай із друзями раду.

 21. Ласкаве телятко двох маток ссе, а вперте – жодної.

 22. До чужих саней не сідай.

 23. На світі немає нічого, що заслуговувало би суперечки.

 24. Дружньої череди і вовк не бере.

 25. І мутну воду п’ють у негоду.

 26. Не даремно, що Хомі городи копати, а Яремі над ним воєводою стояти.

 27. Дружба дружбою, а служба службою.

 28. Врешті-решт, справедливість тріумфує, а зло карається.

Обробка та інтерпретація результатів. Встановлюється сума балів за кожною з чотирьох груп (горизонтальні лінії). Знаходиться найбільше з чотирьох чисел та визначається пріоритетний стиль поведінки в конфліктних ситуаціях. Якщо найбільшим (максимально 28 балів) виявилося перше число, то в конфліктних ситуаціях для вас характерне пристосування, що означає принесення в жертву своїх інтересів заради підтримки добрих взаємин і спокою. Пристосування варто використовувати в тому випадку, коли:

 • Не цікавить і не хвилює конфлікт, що відбувся;

 • Ви зацікавлені в гарних стосунках з конфліктуючою стороною;

 • Результат конфлікту важливий для іншої людини;

 • Сподіваєтеся, що конфлікт згодом сам розв’яжеться за рахунок того, що сторони продовжуватимуть підтримувати дружні взаємини.

Найбільше (максимально 28 балів) друге число свідчить про те, що в конфлікті ви прагнете до суперництва, що характеризується прагненням домогтися задоволення своїх особистих інтересів на шкоду іншому. Змагання доречне в тих випадках, коли:



 • Необхідно швидко прийняти рішення;

 • Важливий результат конфлікту;

 • Є достатній авторитет і впевненість, що пропоноване рішення є найкраще;

 • Підлеглі віддають перевагу авторитарному стилю керівництва;

 • Почуваєте, що вибору немає і вам немає, що втрачати;

 • Необхідно навести лад заради загального благополуччя.

Найбільше (максимально 28 балів) третє число наголошує на тому, що ви намагаєтеся уникати будь яких конфліктів у своєму житті. Стиль вашої поведінки розглядається як уникнення, для якого характерно як відсутність прагнення до задоволення інтересів партнерів, так і відсутність тенденції до досягнення власних цілей. Уникнення рекомендується застосовувати в тих випадках, коли:



 • Предмет суперечки не стосується справи;

 • Підлеглі самі можуть врегулювати конфлікт;

 • Немає можливості (або бажання) розв’язати конфлікт на свою користь;

 • Потрібно виграти час для того, щоб одержати додаткову інформацію;

 • Результат конфлікту не дуже важливий;

 • Спостерігається велика напруженість, необхідно послабити її інтенсивність.

Найбільше (максимально 28 балів) четверте число показує, що ви в конфліктній ситуації прагнете до співпраці. Ви орієнтовані на спільне розв’язання всіх спірних питань, що виникають у процесі діяльності. Спільно приходите до такого розв’язання протиріччя, яке задовольняє обидві сторони. Співробітництво можливе в тих випадках, коли:



 • Сторони, що перебувають у конфлікті, володіють рівними владними повноваженнями або орієнтовані на рівних шукати рішення в конфліктній ситуації;

 • Є час попрацювати над проблемою, що виникла;

 • Основною метою обговорення є набуття спільного досвіду роботи, одержання необхідної інформації;

 • Пропозиції обох сторін надзвичайно важливі;

 • Сторони здатні вислухати одна одну і разом попрацювати над розв’язанням конфлікту.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка