Вербальні та невербальні засоби в німецькомовних рекламних текстахСкачати 36.86 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір36.86 Kb.
ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ
Доп. - Бондаренко Т., студ. гр ПР-73

Реклама відіграє важливу роль у сучасному житті людини. Вона впровадилася непомітно й поступово стала невід'ємною частиною нашого життя. Це плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі і буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на телебаченні й радіо, у газетах і журналах, а також у мережі Інтернет.

Термін “реклама” походить від лат. reklamare – викрикувати (у Давній Греції та Римі оголошення голосно викрикувалися на майданах та в інших людних місцях). Нині реклама є найдавнішим, отже, найпоширенішим засобом впливу на покупців і споживачів.

Реклама – це друковане, рукописне, усне або графічне повідомлення про особу, товари, послуги або суспільний рух, відкрито опубліковане рекламодавцем.

Рекламні тексти дуже невеликі за обсягом, але дуже інформативні та мають завершену думку, їхнє головне завдання – запам’ятатися та спонукати реципієнта до певної дії. Вони складаються з чотирьох частин: заголовка, назви товару або послуги, слогану та допоміжної інформації .

Назва товару повинна мати який-небудь асоціативний ряд з заголовком, повністю відповідати тематиці та доповнювати його. Не можна забувати і про комічний ефект, гумор в рекламі – може бути досить корисним, адже це налаштовує покупця на гарний настрій і в результаті – позитивні асоціації з даним товаром. Великий вплив на реципієнта справляють заголовки, які мають досить прогнозований початок, а закінчуються несподівано. Це змушує запам'ятати їх.

Рекламний слоган (девіз фірми) - це коротка фраза, що добре запам'ятовується, яка передає в яскравій формі основну ідею рекламної кампанії. Допоміжна інформація. Саме в цій частині реципієнт отримує основну інформацію щодо товару: якість, кількість, характеристики та спосіб його дії.

Епітет - один із основних тропів поетичного мовлення, призначений підкреслювати характерну рису, визначальну якість. Часто використовуються в рекламних текстах і означення вищого чи найвищого ступенів порівняння.

Метафора - один із основних тропів поетичного мовлення. У метафорі певні слова та словосполучення розкривають сутність одних явищ та предметів через інші за схожістю чи контрастністю. Метафора подібна до загадки, але з тією відмінністю, що не підлягає декодуванню, вимагаючи визнання за собою нової реальності, побудованої за естетичними принципами.

Гіпербола в рекламі - засіб підсилення: якостей, можливостей, сили, бажань; прагнення максимальної віддачі і максимального бажання зробити все можливе і навіть неможливе.

Антитеза - стилістичний прийом, що полягає у зіставленні протилежних думок або образів для посилення враження.

Реклама не може обійтися без такого впливового та поширеного мовленнєвого засобу як синонімія. Найчастіше в рекламі використовуються понятійні, ідеографічні синоніми, і це, очевидно, зрозуміло: прагнення охарактеризувати рекламоване різнобічно, відзначаючи нові і нові цінності, переваги, можливості тощо, вимагає саме синонімів цього типу.

Не менш поширене явище в рекламних текстах – антоніми. У ролі антонімів можуть виступати повнозначні частини мови, що показують якість: іменники, прикметники, дієслова, прислівники. Вони часто використовуються в поєднанні з цифрами.

Порівняння - троп, який полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний до нього, за допомогою компаративної зв'язки. Спостерігається в рекламних німецьких текстах і своєрідний принцип “нанизування” однорідних членів.

Дуже важливими в рекламних текстах є граматичні засоби, такі як розділові знаки, різні види речень (еліптичні), паралельні конструкції, вищий і найвищий ступені прикметників, імператив та іншомовні слова, які підлягають німецькій граматиці.

В оформленні рекламного оголошення велику роль відіграють візуальні елементи, оскільки хороші ілюстрації можуть містити значно більше інформації, ніж текст, і викликають сильні емоційні реакції. Колір в рекламі набуває особливого значення завдяки своїй здатності впливати на настрій споживачів.

Шрифт – це невербальний елемент рекламного тексту, яки привертає увагу реципієнта та «підтверджує» написане в ній. Він такий же важливий як і малюнки, графічні зображення, адже саме шрифт акцентує увагу реципієнта на певних словах.

Отже, для рекламних текстів характерними є такі ознаки як невеликий об'єм, інформативність, специфічний відбір лексичного матеріалу, який має оцінне значення та певні особливості.Також велике значення у вербальних текстах мають такі невербальні засоби як колір, візуальні елементи та шрифт.
Наук. кер. - Чепелюк А.Д., кафедра германської філології


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка