Великий маг України Микола ГогольСкачати 462.39 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації29.04.2016
Розмір462.39 Kb.
1   2   3   4
Соловей, Т. Г. "Все звезды до единой тепло и кротко в душу смотрят вновь" [Текст] / Т. Г. Соловей // Русская словесность в школах Украины. – 2008. – №6. – С.19-25.

Урок внеклассного чтения по повести Н.В. Гоголя "Майская ночь, или Утопленица".
248. Стебельський, Б. Ідеї і творчість [Текст] : Зб.ст. та есеїв. Т.32 / Б. Стебельський ; Канадське наук. т-во ім.Шевченка. – Торонто, 1991. – 352 с. : іл.

249. Степаненко, М. "..На духовній карті людства Гоголеве засяє світовою зорею" [Текст] / М. Степаненко, А. Єнко // Рідний край : Наук. публіцист. художньо-літературний альманах / Полт. держ.пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава : АСМІ, 2006. – №1(14). – С.147-160.

Із життя Заповідника-музею Миколи Гоголя в селі Гоголевому).
250. Степаненко, Микола Іванович Літературні музеї Полтавщини [Текст] / Микола Іванович Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2006. – 404 с.

251. Стороха, Є. Полтава у долі письменника [Текст] / Є. Стороха // Зоря Полтавщини. – 2008. – №156. – С.3. – Продовж.№157,№160.

М.Гоголь і Полтава.
252. Ступак, Л. На Січ разом із М. Гоголем [Текст] / Л. Ступак // Зарубіжна література. – 2004. – №37. – С.6-11.

Урок по повісті "Тарас Бульба".
253. Супрун, А. Г. Філософська категорія сміху у працях Миколи Гоголя [Текст] / А. Г. Супрун // Вісник Київського національного університету. Сер. Філософія. Політологія. – 2003. – №49-51. – С.91-94.

254. Супрун, А. Г. Поняття сміху в філософії М.В.Гоголя [Текст] / А. Г. Супрун // Вісник Київського національного університету. Сер. Філософія. Політологія. – 2003. – №В.54-55. – С.66-67.

255. Супрун, А. Г. Основні аспекти філософської системи М.В.Гоголя [Текст] / А. Г. Супрун // Вісник Київського національного університету. Сер. Філософія. Політологія. – 2003. – №В.54-55. – С.81-85.

Філософські погляди М.В.Гоголя.
256. Сутула, О. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури [Текст] / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2007. – №11-12. – С.38-41. – 2009. - №1. - С.36-55.

257. Тархов, Т. Сквозь "Дым". Русский взгляд на Баден-Баден [Текст] / Т. Тархов // Наука и жизнь. – 2005. – №3. – С.70-76.

Тургенев И.С. "Дым". Русские писатели ХIХ в. в Баден-Бадене.
258. Теленчі, О. Великий українець: чужий серед своїх [Текст] / О. Теленчі // Голос України. – 2005. – №210. – С.8.

Про Миколу Васильовича Гоголя.
259. Терлецький, Віктор Київ Миколи Гоголя [Текст] / Віктор Терлецький // Київ. – 2008. – №9-10. – С.2-13.

До 200-річчя від дня народження письменника.
260. Тимченко, Р. Н. Гоголь и А.Карпеньер [Текст] / Р. Тимченко // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса : Маяк, 2002. – №Вип. 11. – С.259-258.

Про мистические повести Гоголя и повесть А. Карпентьера "Царство земное".
261. Ткаченко, А. О. Гоголь і кіно: інтертекстуальні та інтерсеміотичні моделі [Текст] / А. О. Ткаченко // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.29-33.

262. Ткаченко, Ірина Поетика і поезія українського степу в історичному романі (на матеріалі романістики М.Гоголя, А. Кащенка, З. Тулуб та Ю. Мушкетика) [Текст] / Ірина Ткаченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – №11-12. – С.123-134.

263. Ткачук, М. П. Романтична картина світу в українських повістях Миколи Гоголя [Текст] / М. П. Ткачук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – №13. – С.36-39.

264. Толок, В. Конкурс "Наш Гоголь". Клас створює кінофільм "Тарас Бульба" [Текст] / В. Толок // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2008. – №9. – С.11-13.

265. Троцик, О. А. Размышления о "Божественной литургии" Н.В.Гоголя: особенности жанра [Текст] / О. А. Троцик // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.133-135.

266. Україна. Президент Про відзначення 200-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя : Указ Президента України №688/2006 від 18 серп.2006 р. [Текст] / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2006. – №160. – С.12.

267. Українець, Л. Конотативний аспект фонетичних засобів у повістях М.В.Гоголя (На матеріалі збірника "Миргород") [Текст] / Л. Українець // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С.210-218. – (Філологічні науки ; Вип. 1-2 (48-49)).

268. Усатюк, О. С. Еволюція архетипних образів вогню в повістях М.Гоголя [Текст] / О. С. Усатюк // Магістеріум / Нац. ун- т "Києво- Могилянська Акад.". – К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", 2007. – №Вип.29 : Літературознавчі студ. – С.87-90. – (Магістерські прогр.).

За концепцією Г.Башляра.
269. Федосюк, Ю. А. Что непонятно у классиков, или энциклопедия русского быта ХIХ века [Текст] / Ю. А. Федосюк // Русская словесность в школах Украины. – 2008. – №3. – С.52-56.

Чины и звания героев в русской литературе: надворный советник, коллежский асессор, коллежский секретарь, губернський секретарь, коллежский регистратор в творчестве Достоевского Ф.М., Чехова А.П., Пушкина А.С., Салтыкова-Щедрина М.Э., Толстого Л.М., Гоголя М.В.
270. Филенко, О. Н. "Что пророчит сей необъятный простор?" (Пространственные образы в поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души" и романе А.П.Платонова "Чевенгур" [Текст] / О. Н. Филенко // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2006. – №3. – С.15-21.

271. Фокіна, І. П. Інтегровані уроки в 7 класі [Текст] / І. П. Фокіна // Зарубіжна література в школі. – 2007. – №3. – С.2-12.

Історична основа повісті М.В Гоголя "Тарас Бульба" та ключ до скарбів за новелою Е. По "Золотий жук".
272. Фурсова, Л. О. Компаративне вивчення творчості М.В.Гоголя та І.Я.Франка в 7 класі - засіб виховання кращих якостей учнів [Текст] / Л. О. Фурсова // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.213-216.

273. Хоменко, В. Микола Гоголь: "Був у Криму, де бруднився в мінеральних грязях..." [Текст] / В. Хоменко // Голос України. – 2007. – №185. – С.11.

274. Хоменко, Н. Феномен Гоголя [Текст] / Н. Хоменко // Рідний край : Наук. публіцист. художньо-літературний альманах / Полт. держ.пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава : АСМІ, 2006. – №1(14). – С.4-22.

Місія Гоголя в культурі двох народів.
275. Храброва, В. Тарас Бульба - виразник українського національного духу [Текст] / В. Храброва // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2008. – №6. – С.17-27.

276. Храброва, В. Е. "Сквозные" темы в преподавании творчеств Н.В.Гоголя в курсе "зарубежная литература" в общеобразовательной школе [Текст] / В. Е. Храброва // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.228-232.

277. Хроменко, И. А. В поисках света. Литературная гостиная, посвященная Н.В. Гоголю [Текст] / И. А. Хроменко // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2008. – №5. – С.29-35.

278. Хроменко, І. В поисках света. Литературная гостиная, посвященная творчеству Николая Гоголя [Текст] / І. Хроменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – №11. – С.17-23.

279. Циховська, Е. Д. Інтерпретація Є.Маланюком творчості М.Гоголя [Текст] / Е. Д. Циховська // Мова і культура. – 2003. – Т.VІ№В.6;Ч.2. – С.100-105.

280. Чепурко, О. М. Народознавчий характер літературного циклу М.В.Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" (методичні аспекти) [Текст] / О. М. Чепурко // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.216-219.

281. Чередник, Л. А. Традиції М.Гоголя в романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" [Текст] / Л. А. Чередник // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.105-107.

282. Черков, А. Великий маг України. До 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя [Текст] / А. Черков // Літературна Україна. – 2008. – №35. – С.3.

283. Черненко, М. В. "Коли душею володіють гроші..." (урок-диспут за творами О. де Бальзака, О.Пушкіна, М.Гоголя, І.Карпенка-Карого) [Текст] / М. В. Черненко // Зарубіжна література в школі. – 2006. – №6. – С.12-14.

284. Чернецкая, О. М. Читаем главу "Чичиков появляется в городе". Комментированное чтение при изучении поэмы Н. Гоголя "Мертвые души". 10 клас [Текст] / О. М. Чернецкая // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2008. – №4. – С.51-53.

285. Чирка, В. В. Духовна самоідентифікація особистості [Текст] / В. В. Чирка, В. Г. Чирка // Зарубіжна література: Додаток до газ. "Шкільний світ". – 2005. – №43. – С.8-11.

"Роздуми про Божественну Літургію" М.В. Гоголя.
286. Чопик, Р. Гоголь - Гоголь - і чорт [Текст] / Р. Чопик // Слово і час. – 2008. – №10. – С.61-67.

287. Чухненко, Ю. М. "Все действующие лица могут называться героями недостатков..." Письма Николая Гоголя о работе над поемой "Мертвые души" [Текст] / Ю. М. Чухненко // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2006. – №3. – С.17-19.

288. Чухненко, Ю. М. "Я принадлежу к живущей и современной нации..." Из переписки Николая Гоголя [Текст] / Ю. М. Чухненко // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2006. – №2. – С.19-22.

289. Шаповаленко, Ю. О. Гоголь в рецепції Пантелеймона Куліша [Текст] / Ю. О. Шаповаленко // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.160-163.

290. Штирляєва, Т. В. Вивчення повісті М.Гоголя "Тарас Бульба" [Текст] / Т. В. Штирляєва // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2008. – №12. – С.17-23.

Система уроків, 7 клас.
291. Шульга, Н. П. Повість М.Гоголя "Ніс" - це просто жарт? [Текст] / Н. П. Шульга // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – №3. – С.33.

292. Яловега, Г. Полтавські нащадки Пушкіна і Гоголя [Текст] / Г. Яловега // Зоря Полтавщини. – 2005. – №28. – С.4.

293. Ялтанець, Т. Л. Два уроки з вивчення поеми М.Гоголя "Мертві душі". 10 клас [Текст] / Т. Л. Ялтанець // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2008. – №4. – С.49-50.

294. Гнатюк М. Микола Гоголь і Юрій Яновський : дві гілки українського дерева [Текст] / Мирослава Гнатюк // Київська старовина. – 2009. – № 4. – С. 133–144.

Український письменник Юрій Яновський тісно пов'язаний з російським письменником Миколою Гоголем не лише духовно, а й генетично.
295. Голінько Ю. А. Український світ Миколи Гоголя в оповіданні "Вечір проти Івана Купала" [Текст] / Ю. А. Голінько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 15. – С. 22–29.

296. Грачотті С. Життєвий шлях Гоголя: від Батьківщини крові до Батьківщини душі [Текст] / Санте Грачотті // Історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 3–13.

297. Грисенко Л. П. Прояви української ментальності у творчості Гоголя [Текст] / Л. П. Грисенко // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 12-13 берез. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полт. обл. рада, Полт. міська рада, Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 25–27.

298. Исаева Е. А. Путеводные заметки о моногрфии Г.В.Самойленко "Николай Гоголь и Нежин" [Текст] / Е. А. Исаева // Русский язык, литература и культура в школе и вузе. – 2010. – № 4. – С. 58–-59.

299. Івашина Л. Крила дала Україна. Заочна подорож гоголівськими місцями України [Текст] / Л. Івашина // Зарубіжна література. – 2010. – № 41-42. – С. 3–5.

300. Івченко В. Крізь біль реальний і уявний : новий погляд на життєвий та творчий шлях Миколи Гоголя [Текст] / Володимир Івченко // Науковий світ. – 2010. – № 1. – С. 22–25.

301. Кумпан О. Весна Миколи Гоголя [Текст] / О. Кумпан // Літературна Україна. – 2011. – №  13. – С. 1,3.

1квітня - річниця з дня народження Миколи Гоголя (1809-1852). Творчий ген М.В.Гоголя бере початок із Василівки (нині - с.Гоголеве) Шишацького р-ну на Полтавщині, де минули дитячі та юнацькі роки письменника.
302. Кушкова С. І. Гоголівськими стежками України [Текст] / С. І. Кушкова // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2011. – № 4. – С. 33–38.

Літературна екскурсія.
303. Ластовецька Т. В. Сторінки життя і творчості М.В.Гоголя (сценарій заходу, присвяченого дню народження М.Гоголя) [Текст] / Т. В. Ластовецька // Зарубіжна література в школі. – 2010. – №  17. – С. 34–38.

304. Лисий І. Гоголь : відпочаткова подвійність душі чи зіткнення ідентичностей [Текст] / Іван Лисий // Сучасність. – 2010. – № 2. – С.138–150.

305. Николенко О. Н. Гоголь в художественном мире В. Некрасова [Текст] / Ольга Николенко // Філологічні науки : зб. наукових праць / Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 3–10.

306 Олексієнко Ж. М. Гоголь - російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості [Текст] / Ж. М. Олексієнко // Все для вчителя. – 2010. – № 13-14. – С. 18–19.

М.В.Гоголь і українська культура.
307. Пахаренко В. Український Гоголь [Текст] / В. Пахаренко // Холодний яр. – 2009. – № 1. – С. 3–14.

308. Посухов В. Поневіряння Гоголівської батьківщини [Текст] / Валентин Посухов // Вечірня Полтава. – 2010. – № 13. – С. 6.

Про батьківщину М.В. Гоголя.
309. Проць Я. Майже не вигаданий сюжет [Текст] / Ярослав Проць // Зоря Полтавщини. – 2010. – № 88. – С. 4.

Кілька днів із життя Миколи Гоголя.
310. Рева Л. Совість України Олесь Гончар про феномен українця Миколи Гоголя [Текст] / Л. Рева // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 11. – С. 40–43.

311. Розин В. М. Понять жизнь и поступки Гоголя [Текст] / В. М. Розин // Вопросы философии. – 2010. – № 1. – С. 130–140.

312. Самойленко Г. В. Нежинские реминисценции в творчестве Н.Гоголя [Текст] / Г. В. Самойленко // Русский язык, литература и культура в школе и вузе. – 2010. – № 4. – С. 60–63.

Город Нежин, в котором прошла юность Н.В.Гоголя, подпитывал его творческое воображение.
313. Самойленко Г. Глибинні джерела таланту. Гоголь у Ніжині [Текст] / Григорій Самойленко // Літературна Україна. – 2010. – №  34. – С. 8.

314. Сирорез О. В. Личность Николая Гоголя, её своеобразие [Текст] / О. В. Сирорез // Все для вчителя. – 2010. – № 13-14. – С. 6.

315. Смирнова Р. Незабутні враження дитинства [Текст] / Р. Смирнова // Зоря Полтавщини. – 2011. – №  51-53. – С. 17.

Про вплив Дмитра Прокоповича Трощинського на становлення і розвиток геніального підлітка Миколу Гоголя.
316. Тома Л. Де двоє зібралось в ім'я моє ... [Текст] / Леонід Тома // Літературна Україна. – 2010. – № 18. – С. 1,2.

Тарас Григорович Шевченко І Микола Васильович Гоголь - два генії родом з України.
317. Хоменко Н. В. Гоголь у контексті російсько-українських літературних зв'язків 30-40-х років ХІХ ст. [Текст] / Н. В. Хоменко // Слов'янська культура: здобутки і втрати : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 14-16 трав. 1996 р.) : в 2 т. / Ін-т мовознавства, Полт. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка, "Слов'янський клуб". – Полтава, 1996. – Т. 1. – С. 135–138. – (Екслібріс В. Пащенка).

318. Целиковская О. С. Суггестия как способ преодоления межпредметной дистанции (на материалах к урокам по творчеству Н.В.Гоголя) [Текст] / О. С. Целиковская, Т. В. Петрова // Русский язык и литература в школах Украины. – 2010. – № 2. – С. 25–29.

Межпредметные связи при изучении творчества Н.В.Гоголя. Произведения Н.В. Гоголя в изобразительном искусстве, театре и кино, музыке.
319. Шпиталь І. "Якір гордости" Миколи Гоголя: До Гоголя істинного : про історико-краєзнавчі засади творчості письменника [Текст] / Іван Шпиталь // Українське слово. – 2010. – № 32. – С. 13. – № 33, 34,35.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка