Великий маг України Микола ГогольСкачати 462.39 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації29.04.2016
Розмір462.39 Kb.
1   2   3   4
Мережковский, Д. С. Малое кажется великим лишь вследствие нашей собственной жизни. Хлестакоов и Чичиков как ипостаси "бессмертной пошлости людской" [Текст] / Д. С. Мережковский // Русская словесность в школах Украины. – 2007. – №2. – С.50-56.

168. Мироненко, З. Звідси струмує світло могутнього таланту [Текст] / З. Мироненко // Полтавський вісник. – 2006. – №24. – С.21.

До 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя.
169. Михед, П. Апостольський проект Миколи Гоголя (спроба реконструкції) [Текст] / П. Михед // Слово і час. – 2004. – №7. – С.12-23.

Письменницька та митецька доля М.Гоголя.
170. Михед, П. Біля витоків "православного" гоголезнавства: Пантелеймон Куліш [Текст] / П. Михед // Київська Русь( укр. пош). – 2007. – №1. – С.121-144.

Критика відношення першого біографа Гоголя П.Куліша до його творчості.
171. Михед, П. Гоголь із погляду української русистики [Текст] / П. Михед // Рідний край : Наук. публіцист. художньо-літературний альманах / Полт. держ.пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава : АСМІ, 2006. – №1(14). – С.88-98.

Доля гоголівського спадку в Росії.
172. Михед, П. Микола Гоголь і поляки (деякі аспекти дослідження) [Текст] / П. Михед // Слово і час. – 2008. – №5. – С.3-11.

173. Михед, Павло Микола Гоголь і велика польська еміграція (проблеми вивчення) [Текст] / Павло Михед // Слов'янські обрії : ХIV Міжнародний з'їзд славістів (10.09-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія): Доповіді / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – К., 2008. – №Вип.2. – С.419-442.

174. Мілова, В. В. Його народила українська земля (Гоголь і Україна) [Текст] / В. В. Мілова, Н. І. Дар'єв // Зарубіжна література в школі. – 2008. – №11-12. – С.12-16. – Зарубіжна літ. в школі.- 2008.- №15-16.- С.12-15.

175. Міхеєнко, В. Г. "Должен всяк из нас спасать себя самого..." (Театрализованная литературно-музыкальная композиция, посвященная 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя [Текст] / В. Г. Міхеєнко // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2006. – №12. – С.14.

176. Мовчан, П. Шинельна література і генетична автентика. Роздуми над сторінками творів М.Гоголя [Текст] / П. Мовчан // Урок української. – 2006. – №10. – С.5-0-53.

177. Мойсеїв, І. Анатомія меча. Гомер, "Пісня про Роланда", Рабле, Гоголь [Текст] / І. Мойсеїв // Зарубіжна література: Додаток до газ. "Шкільний світ". – 2006. – №37. – С.10-11.

178. Морозов, Ю. Г. Подтекст "Выбраных мест из переписки с друзьями" как неизвестная гоголевская мистификация [Текст] / Ю. Г. Морозов // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.144-148.

179. Морозова, Л. І. Про архітектонічні можливості використання епістолярної форми у драматичних творах (на матеріалі п'єси М.Гоголя "Ревізор") [Текст] / Л. І. Морозова // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.139-142.

180. Мудрак, Л. В. Поема про Росію ("Мертві душі" М.Гоголя - геніальна панорама кріпосницької Росії) [Текст] / Л. В. Мудрак, Т. В. Куць // Зарубіжна література в школі. – 2008. – №11-12. – С,17-!9. – Зарубіжна література в школі.- 2008.- №15-16.- С.8-11.

181. Мусий, В. Об особенностях фантастики в "Ночи перед Рождеством" Н.В. Гоголя и "Онуфриусе" Теофиля Готье [Текст] / В. Мусий // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса : Маяк, 2002. – №Вип. 11. – С.250-258.

182. Мусий, В. Б. Миф в структуре "Главы из исторического романа" Н.В.Гоголя [Текст] / В. Б. Мусий // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.126-130.

183. Мушкетик, Ю. Січ-мати: Кіносценарій [Текст] / Ю. Мушкетик // Київ. – 2006. – №6. – С.2-53.

Кіносценарій за мотивами повісті Миколи Гоголя "Тарас Бульба".
184. Нагорна, Анастасія Види навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури із застосуванням філософських джерел [Текст] / Анастасія Нагорна // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2009. – №1. – С.15-16.

185. Недавній, А. Той самий хутірець [Текст] / А. Недавній // Полтавська думка. – 2008. – №2. – С.4.

Про прототипи гоголівських творів.
186. Нива, Ж. Гогольград [Текст] / Ж. Нива // Зарубіжна література. – 2004. – №37. – С.16-21.

Профессор Женевского университета о творчестве Н. В. Гоголя.
187. Николенко, О. Н. "Она слишком высока для всякого, не только для меня". Женщины в жизни Николая Гоголя [Текст] / О. Н. Николенко // Русская словесность в школах Украины. – 2009. – №1. – С.45-47.

188. Ніколенко, О. Таємниці Гоголя [Текст] / О. Ніколенко // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2007. – №9. – С.2-5.

189. Ніколенко, О. Красавица и черт [Текст] / О. Ніколенко // Слов'янський збірник. – Полтава : Слов'янський клуб, 2007. – №Вип. 6. – С.252-262. – (Слов'янський клуб м. Полтави).

Мотив чертовщины в повести Н.Гоголя "Невский проспект".
190. Ніколенко, О. "Мертві душі" як історія хвороби тогочасного суспільства [Текст] / О. Ніколенко // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2008. – №6. – С.11-14.

191. Ніколенко, О. Геній з геніїв (образ Миколи Гоголя у щоденниках Олеся Гончара) [Текст] / О. Ніколенко, В. Пащенко // Слов'янський збірник. – Полтава : Слов'янський клуб, 2006. – №Вип. V. – С.160-167. – (Слов'янський клуб м. Полтави).

192. Ніколенко, О. Олесь Гончар про Миколу Гоголя [Текст] / О. Ніколенко, В. Пащенко // Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : Зб. наукових статей / Ред. М.І. Степаненко, В.А. Мелешко; Полт.обл. держ. адміністрація; ПДПУ імені В.Г. Короленка; ПІПОППімені М.В. Остроградського; Полт. обл. біб-ка для юнацтва ім. О. Гончара; Держ. літ. -мемеріальний музей Олеся Гончара в селі Сухій. – Полтава : АСМІ, 2008. – С.303-311.

193. Ніколенко, О. М. Микола Гоголь і Фридріх Дюрренматт [Текст] / О. М. Ніколенко, Ю. В. Бардакова // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.37-44.

194. Нямцу, А. Е. Гоголевская традиция в контексте литературы ХІХ-ХХ вв. [Текст] / А. Е. Нямцу // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.15-24.

195. Онищенко, Н. Яким бути ювілею Миколи Гоголя [Текст] / Н. Онищенко // Урядовий кур'єр. – 2006. – №167. – С.8-9.

196. Опанасенко, С. Нерозгадана таємниця Миколи Гоголя [Текст] / С. Опанасенко // Україна. – 2008. – №4. – С.90-93.

197. Панченко, В. Іван Мазепа очима Гоголя й Шевченка [Текст] / В. Панченко // Освіта і управління. – 2007. – №3-4. – С.135-144.

Образ Мазепи Івана в літературних творах.
198. Партала, Людмила Образ еды - средство выявления душевной пустоты персонажей-помещиков [Текст] / Людмила Партала // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2009. – №1. – С.13-14.

Урок-исследование поемы Н.В. Гоголя "Мертвые души".
199. Пахаренко, В. Микола Гоголь [Текст] / В. Пахаренко // Українська мова та література. – 2008. – №37. – С.16--21.

200. Пащенко, В. "Геній із геніїв" [Текст] / В. Пащенко, О. Ніколенко // Рідний край : Наук. публіцист. художньо-літературний альманах / Полт. держ.пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава : АСМІ, 2006. – №1(14). – С.105-109.

Образ Миколи Гоголя у щоденниках Олеся Гончара.
201. Пащенко, В. О. Духовний зміст гоголівської спадщини [Текст] / В. О. Пащенко // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.3-7.

202. Петров, В. Живые люди Достоевського и мертвые души Гоголя [Текст] / В. Петров // Наука и жизнь. – 2005. – №10. – С.92-98.

Понимание природы человека через художественные произведения.
203. Писаренко, Ю. "Багатство - мертві душі". Походження архетипу [Текст] / Ю. Писаренко // Київська старовина. – 2008. – №1. – С.62-73.

Химерне поєднання образів "багатства" і "смерті" в поемі М.В.Гоголя "Мертві душі".
204. Погорелова, Т. В. " И цена есть цена, и вина есть вина, и всегда хорошо, если честь спасена" : Урок-размышление по повести Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" [Текст] / Т. В. Погорелова // Русская словесность в школах Украины. – 2006. – №6. – С.35-39.

205. Поліщук, Я. Микола Гоголь і українська література [Текст] / Я. Поліщук // Дивослово. – 2005. – №11. – С.29-32.

206. Поліщук, Я. Полімпсест Гоголя [Текст] / Я. Поліщук // Слово і час. – 2007. – №10. – С.3-18.

Про повість М.В.Гоголя "Тарас Бульба".
207. Пранцова, Г. В. Больше всего отразилось в нем "желанье порисоваться". Урок на тему "Образ Хлестакова в пьесе Н.В. Гоголя "Ревизор" [Текст] / Г. В. Пранцова // Русская словесность в школах Украины. – 2007. – №1. – С.29-31.

208. Приходько, Л. И. Гоголь в Нежине [Текст] / Л. И. Приходько // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №7. – С.15-17.

209. Проць, Я. Козацький родовід Миколи Гоголя [Текст] / Я. Проць // Зоря Полтавщини. – 2006. – №56-57. – С.3.

210. Проць, Я. Остання загадка Гоголя [Текст] / Я. Проць // Зоря Полтавщини. – 2009. – №3-4. – С.7.

Про книгу Миколи Босака "Остання загадка Гоголя".
211. Пшенишна, В. М. Так ось вона, Січ! Урок компаративного аналізу повісті М.Гоголя "Тарас Бульба" та творів українського епосу. 7 клас [Текст] / В. М. Пшенишна // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2006. – №7-8. – С.60-62.

212. Пшенишна, В. Н. Урок компаративного аналізу повісті М.Гоголя "Тарас Бульба" та творів українського епосу [Текст] / В. Н. Пшенишна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – №1. – С.27-29.

213. Радчук, В. Рудий панько М. Гоголя в дівчачому люстерку Лесі Українки: конгеніальність тлумачки і звітність репортерів [Текст] / В. Радчук // Всесвіт. – 2008. – №3-4. – С.188-201.

Про переклади творів українських письменників, зокрема про твори Гоголя, які перекладала Леся Українка.
214. Рейнгарт, Р. Размышления Н.В.Гоголя о человеческой душе (на материале переписки писателя) [Текст] / Р. Рейнгарт // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.111-113.

215. Рябчук, М. Гоголь і проблема української ідентичності [Текст] / М. Рябчук // Українська культура. – 2007. – №7. – С.14-17.

Доповідь Миколи Рябчуна на міжнародній конференції "Гоголь, Тарас Бульба і Україна".
216. Савинова, л. А. Особенности изображения людей и природы в повести Н.В.Гоголя "Тарас Бульба". "Когда человек бывает счастлив?" Урок-проект [Текст] / л. А. Савинова // Русский язык и литература в школах Украины (укр. пош.). – 2008. – №8. – С.5-8.

217. Савран, А. А. Одинокая птица , или Выбранные места из жизни и творений Гоголя: Литературно-драматическая композиция [Текст] / А. А. Савран // Все для вчителя. – 2004. – №4-5. – С.80-83.

218. Сакун, В. "...Лише ти справді моя рідна сестра" [Текст] / В. Сакун // Полтавський вісник. – 2005. – №13. – С.19.

До 180-річчя від дня народження О.В.Гоголь-Головні, рідної сестри М.В.Гоголя.
219. Самойленко, Г. В. Нежин- город юности Гоголя [Текст] / Г. В. Самойленко. – Нежин : НГПУ, 2002. – 262 с. : ил. – Библиогр.:с.250-266.

220. Самойленко, Г. В. Украинская гоголиана на рубеже веков (1979-2004) [Текст] / Г. В. Самойленко // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.149-153.

221. Свербілова, Т. Г. Микола Гоголь і Микола Куліш: трагікомічний жах та трагікомедія жаху (порівняльна поетика жанру) [Текст] / Т. Г. Свербілова // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.44-47.

222. Сверстюк, Є. Заповіти Гоголя і Шевченка [Текст] / Є. Сверстюк // Дивослово. – 2008. – №12. – С.52-54.

223. Сенько, І. Історичний підтекст "Вечора проти Івана Купала" М.Гоголя [Текст] / І. Сенько // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.Філологія. – 2003. – №8. – С.101-107.

224. Сенько, І. Гоголевский "Миргород" как историческая аллегория [Текст] / І. Сенько // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2005. – С.109-113. – (Філологія ; Вип.11).

225. Сенько, І. М. Гоголівська Диканька на історичних перехрестях [Текст] / І. М. Сенько ; Ужгородський нац. ун- т. – Ужгород, 2003. – 72 с.

226. Сенько, Іван Михайлович Гоголівський Миргород на історичних перехрестях [Текст] / Іван Михайлович Сенько ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2006. – 56 с. – Назва обкл.: Гоголівський Миргород на перехрестях історії України.

227. Сидоренко, О. Що таке військове козацьке товариство (За повістю М. Гоголя "Тарас Бульба"). [Текст] / О. Сидоренко // Все для вчителя. – 2005. – №21-22. – С.46-49.

228. Синельникова, Л. Н. Опыт интерпретации коммуникативного поведения гоголевского персонажа в проекции на современные теории эффективного общения [Текст] / Л. Н. Синельникова // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С.164-168.

229. Ситникова, О. Згадуйте мене й на ту весну, прибувайте сюди знову... Втілення в образі Тараса Бульби найкращих рис запорозького козака, 7 клас [Текст] / О. Ситникова // Зарубіжна література: Додаток до газ. "Шкільний світ". – 2008. – №36. – С.10-11.

230. Сквіра, Н. Біблійна традиція у створенні психологічного портрета персонажів ( на прикладі другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя) [Текст] / Н. Сквіра // Слово і час. – 2007. – №8. – С.70-82.

231. Скзіра, Н. М. Поетика пейзажу як форма реалізації авторського задуму другого тому "Мертвих душ" [Текст] / Н. М. Скзіра // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2007. – №9. – С.56-61.

232. Скобельська, О. Міфотворець. Особливості осягнення світу і людини у ранній творчості Гоголя [Текст] / О. Скобельська // Всесвітня літ-ра в середн.навч.закладах України. – 2007. – №9. – С.57-60.

233. Скобельська, О. І. Творчість М.Гоголя та барокові традиції в українській літературі ХVIII-ХІХ століть [Текст] / О. І. Скобельська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – №8. – С.29-33.

234. Скринник, Михайло Антонович Наративні практики української ідентичності: доба Романтизму [Текст] : Монографія / Михайло Антонович Скринник. – Львів : Каменяр, 2007. – 367 с. – Бібліогр.: с.342-367.

235. Скрипник, Л. Б. М.В.Гоголь. Сторінками життя великого письменника (з використанням методу проектів) [Текст] / Л. Б. Скрипник // Зарубіжна література в школі. – 2008. – №17. – С.2-9.

Вивчення біографії М.В.Гоголя з використанням методу проектів.236. Смирнова, Н. Е. Н.В.Гоголь [Текст] / Н. Е. Смирнова, Н. Н. Ципенко // Все для вчителя. – 2005. – №21-22. – С. 102-105.

Игры по творчеству Н.В.Гоголя:"Вечера на хуторе близ Диканьки", "Сорочинская ярмарка", "Страшная месть","Майская ночь", "Ночь перед Рождеством", "Пропавшая грамота".
237. Смирнова, Р. Таємниці біографії Гоголя [Текст] / Р. Смирнова // Дзеркало тижня. – 2004. – №3. – С.23.

238. Смирнова, Р. Лікар, котрий врятував життя майбутнього генія [Текст] / Р. Смирнова // Зоря Полтавщини. – 2007. – №47-48. – С.3.

Михайло Якович Трохимовський врятував життя М.В. Гоголю.
239. Смирнова, Р. Таємниці біографії Гоголя [Текст] / Р. Смирнова // Чумацький шлях. – 2007. – №6. – С.11-13.

Невідомі документи про сім'ю і предків великого українського письменника.
240. Смирнова, Р. Він любив і його любили. Але обидві любові були без взаємності... [Текст] / Р. Смирнова // Чумацький шлях. – 2008. – №1. – С.17-20.

241. Смирнова, Р. Таємниця Миколи Гоголя. До 199 річниці від дня народження письменника [Текст] / Р. Смирнова // Зоря Полтавщини. – 2008. – №49. – С.3.

242. Смирнова, Р. Рідних Гоголя у 1843, 1845 роках малював Шевченко [Текст] / Р. Смирнова // Вечірня Полтава. – 2008. – №14. – С.15.

Про портрети сім'ї М.В. Гоголя, намальовані Т.Г. Шевченком.
243. Смирнова, Р. Маловідомий портрет письменника найтошніше відповідає спогадам сучасників [Текст] / Р. Смирнова // Чумацький шлях. – 2008. – №3. – С.16-17.

Про маловідомий портрет Миколи Гоголя.
244. Смирнова, Р. "... Чай пив у Котляревського" [Текст] / Р. Смирнова // Зоря Полтавщини. – 2009. – №11-12. – С.5.

Відносини М.Гоголя та І.Котляревського.
245. Сокульський, А. Микола Гоголь і Серен К'єркегор: екзистенція людини (до 200-річчя з дня народження М.Гоголя) [Текст] / А. Сокульський // Київська старовина. – 2008. – №4. – С.46-58.

Про внутрішній світ людини та світоглядні орієнтири в творчості Миколи Гоголя (1809-1852) та данского письменника і філософа Серена К'єркегора (1813-1855).246. Соловей, Т. Г. Только добро и очищение от греха открывают дорогу к счастью [Текст] / Т. Г. Соловей // Русская словесность в школах Украины. – 2005. – №6. – С.23-28.

Изучение повести Н.В.Гоголя "Ночь перед Рождеством".
247.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка